Proces verbal din 25.08.2020

PV al sedintei extraordinare din 25.08.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 25.08.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de către Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 3958/CP/21.08.2020. La ședință a participat domnul Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

Președintele de ședință face prezența consilierilor locali, prin apel nominal.

La ședință a participat un număr de 14 consilieri locali din numărul total de 31.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Bună ziua d-nelor și d-lor consilieri, declar deschisă ședința extraordinară din data de 25.08.2020. Vom începe cu prezenta.

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA BELU-SIMA ELENA-DANIELA CORNEANU ANTONIO CIPRIAN DOBRE ALEXANDRU DUMITRU CONSTANTIN ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL ENE STELIAN-BOGDAN FĂTU ADRIAN GALBENU ANA-IULIA GALBENU MIRCEA-MIHAI GUTIUM NARCISA-VERONICA HONȚARU VALERICA IACOB CEZAR FLEANCU FLORIN MARINEAȚĂ MARCEL MARINESCU IONELA MĂLUREANU LIVIU MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL PĂUNICĂ ADRIANA PELINARU CORNEL PETRESCU CRISTIAN


Prezent


Prezent

Absent


Absent


Prezent


Absent


Absent Prezent

Absent Prezent Prezent

Absent

Absent Prezent

Absent

Absent

Absent Prezent Prezent

Absent

AbsentPETRESCU ELENA

Absent motivat

POPESCU ROMEO

RADU CONSTANTIN

TUDOR ELENA

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

TUDORACHE LIVIA

VASILIU MARIANA

VĂDUVA IULIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

Prezent

Absent

Prezent

Prezent

Prezent

Absent

Prezent

Absent

Absent

Sunt 14 consilieri prezenți. Deoarece nu avem cvorum, ședința de consiliu nu se ține. O zi bună, în continuare! |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, IULIANA VĂDUVA


întocmit: