Proces verbal din 13.04.2020

PV al sedintei extraordinare din 13.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 13.04.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de către Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 1576/CP/09.04.2020. La ședință au participat doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

La ședință a participat un număr de 30 consilieri locali din numărul total de 31.

A lipsit domnul Consilier Petrescu Cristian.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Bună ziua d-nelor și d-lor consilieri, declar deschisă ședința extraordinară din data de 13.04.2020.0 să începem cu prezența.

BĂEȚTCĂ NICOLETA MARIANA

Prezent

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

Prezent

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

Prezent

DOBRE ALEXANDRU

Prezent

DUMITRU CONSTANTIN

Prezent

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

Prezent

ENE STELIAN-BOGDAN

Prezent

FĂTU ADRIAN

Prezent

FLEANCU FLORIN

Prezent

GALBENU ANA-IULIA

Prezent

GALBENU MIRCEA-MIHAI

Prezent

GUTIUM NARCISA-VERONICA

Prezent

HONȚARU VALERICA

Prezent

IACOB CEZAR

Prezent

MARINEAȚĂ MARCEL

Prezent

MARINESCU IONELA

Prezent

MĂLUREANU LIVIU

Prezent

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

Prezent

PĂUNICĂ ADRIANA

Prezent

PELINARU CORNEL

Prezent

PETRESCU CRISTIAN

Absent

PETRESCU ELENA

Prezent

POPESCU ROMEO

Prezent

RADU CONSTANTIN

PrezentTUDOR ELENA

Prezent

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

Prezent

TUDORACHE LIVIA

Prezent

VASILIU MARIANA

Prezent

VĂDUVA IULIANA

Prezent

VOICU ALIN-IONUȚ

Prezent

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

Prezent

Sunt prezenți 30 consilieri. Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 împotrivă, 6 consilieri care nu au votat ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 30,03.2020. Votați, vă rog, punctul 1! D-le Consilier Voinea!

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

N-am apucat să verific. Aș vrea să știu dacă s-a făcut una dintre modificările care era destul de importantă - o replică a domnului primar care mi-a fost atribuită mie.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Au fost făcute modificările.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Cu 28 voturi pentru și 2 abțineri procesul verbal a fost aprobat

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea încheierii unui Acord de înfrățire între Sectorul 3 al Municipiului București din România și Municipiul Soroca, raionul Soroca din Republica Moldova". Propuneri, obiecțiuni? DI. Enăchescu dorește să ia cuvântul?

Dl. Consilier Enăchescu Daniel

Da. S-a văzut mâna mea ridicată? Domnul de la IT a văzut mâna mea ridicată? Mulțumim firmei de IT că are un erou care-și face treaba.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul lucrează în cadrul primăriei.

Dl. Consilier Enăchescu Daniel

A, nu lucrează la firma de IT? Am înțeles. Eu știu că avem o firmă de IT cu salarii foarte mari și zic, săracul, l-au trimis doar pe el să se chinuie aici. Este un erou și îi mulțumim încă o dată.

Cum spuneam și în timpul comisiilor de specialitate, am fost dezgustat atunci când am avut, mă rog, unii colegi se certau pe ”cum ajungem la Soroca”. Eu, acum, mai spun, ajungem virtual, pentru că pe timp de pace, ne găsim că nu avem altceva de făcut decât să em de râs când avem invitați de marcă, cum a fost dl. primar și a mai fost un domn deosebit, nu mai țin minte. Deci chiar a fost un mișto, așa, pe care l-am văzut și după acel pact de prietenie pe care eu l-am realizat cu ajutorul d-voastră și cu ajutorul d-lui Primar, cu Parisul. Poate ar fi bine ca pe timpuri liniștite să nu ne facem de râs în fața oaspeților, mai ales pe un subiect frumos, un subiect care nu punea în pericol, deloc, pe nimeni. Asta era. Mulțumesc. Și să ne vedem din nou, să mergem la Soroca, să fim sănătoși și să avem ocazia să ne înfrățim acolo.


Dna Președinte de ședința Văduva luliana

Mulțumim.

Cu 20 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat. D-le Consilier Voinea!

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Vorbim înainte sau după, că nici n-am votat aici, așteptăm să se termine dezbaterile?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Nicio problemă, reluăm votul.

DL Consilier Voinea Inocentiu - loan

Mă vizează pe mine intervenția d-lui coleg.

Dl. Consilier Enăchescu Daniel

Nu, nu. Deloc, deloc.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Stați puțin! Eu am fost singurul care m-am exprimat atunci și am spus că de rușine s-a făcut primarul, cu invitația pe neașteptate a domnului primar de Ia Soroca și mi-am exprimat toată condescendența față de dumnealui și față de deschiderea cu care a venit, dar domnul primar l-a pus într-o postură, hai să spunem, jenantă, dacă nu .... De aceea, nu cred că noi suntem de vină cu situația penibilă care a fost atunci, pe care ați resimțit-o d-voastră, atunci, ci altcineva care nu știe să facă lucrurile așa cum trebuie. Din păcate, nu ne putem face că suntem fraieri, îmi pare rău. Cam atat.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. îi dau cuvântul d-lui Consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Mulțumesc, D-na Președinte. Să știți că nu doar pe d-voastră vă viza intervenția distinsului coleg. Știți foarte bine că am avut atunci o intervenție și am spus foarte clar că ideea asta de a ne deplasa cu tot consiliul într-o vizită de prietenie și de înfrățire nu e una oportună. Altfel, proiectul e foarte bun și susținem toate inițiativele care au legătură cu Republica Moldova dar am vrea și niște inițiative mai de substanță. Adică, domnule Enăchescu, hai să fim serioși, de 4 ani de zile numai cu vorbe v-am auzit. E o temă favorită pentru d-voastră, vă înțelegem, dar hai să facem și lucruri concrete, hai să trecem și la lucruri mai de substanță pentru cetățenii Sectorului 3! Vă mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana Mulțumim. îi dau cuvântul d-lui Consilier Enăchescu.


Dl. Consilier Enăchescu Daniel

D-le Voinea, nu mâ refeream la d-voastră. întâmplător, d-le Ene a punctat foarte bine. Da, la dumnealor mă refeream. Să știți că nu consider, d-le Ene, că de 4 ani doar vorbesc, ci fac și lucruri. Votez și împotrivă, atunci când consider. Repet, e mai bine acum, vom merge într-un tur virtual în Republica Moldova, pentru că, într-adevăr, astea sunt problemele reale, mondiale și atunci când sunt lucruri frumoase, repet, nu trebuie să ne facem de râs în fața invitațiilor de marcă doar ca să fim filmați de acei domni care vin și pun camera pe noi, colegii d-voastră. Deci, nu, d-le Voinea, nu m-arn referit la d-voastră, ci la colegii de la USR, într-adevăr. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Vă rog să votați, din nou, proiectul cu nr. 2. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 4 abțineri, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zl înainte de a trece la punctul 3 am să-i dau cuvântul d-lui Consilier Ene.

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

Mulțumesc. Chiar vă rog să trecem la punctul 3 pentru că vreau să spun câteva cuvinte în calitate de inițiator al acestui proiect. Suntem într-o situația deosebită, așa cum știți cu toții, problema epidemiei de coronavirus și măsurile directe de rezolvare și de micșorare a impactului au o anume influență asupra funcționării primăriei dar, din păcate sau, poate, din fericire, asta e o influență minoră, adică sumele pe care le vom investi în dispenserele acelea pentru materiale de igienizare s.a.m.d. sunt sume minore față de impactul major pe care îl va avea criza economică care va veni în urma acestei epidemii. Știm cu toții că s-au redus foarte mult încasările la buget, s-au redus achizițiile, avem o scădere de un milion de contracte de muncă, asta înseamnă o reducere proporțională a cotei defalcate din impozitul pe venit din care, știm cu toții, că se formează cea mai mare parte a veniturilor primăriei. Pe scurt, ne așteptăm la o cădere a veniturilor undeva la 20-30-40% din veniturile primăriei și asta va veni, probabil, într-o lună. Trebuie să fim pregătiți pentru această situație care, cu siguranță, va veni. Singura întrebare nu este dacă va veni, ci cuantumul acestei scăderi de venituri. In acest sens am propus un proiect de hotărâre prin care vrem să fim pregătiți, nu, neapărat, să facem o rectificare, nu să facem tăieri de venituri, de investiții ș.a.m.d, adică să mergem pe ideea de austeritate, dar să fim pregătiți dacă situația o va cere, astfel încât să putem prioritiza acele servicii esențiale pentru cetățenii Sectorului 3. Asta e ideea acestui proiect de hotărâre, toate direcțiile din primărie precum și companiile să facă o listă de cheltuieli prioritare astfel încât atunci când vom avea nevoie, să putem să avem un plan de rezervă. Vă mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Consilier. îi dau cuvântul d-nei Consilier Adriana Păunică.

D-na Consilier Păunică Adriana

Bună ziua, dragi colegi. Mulțumesc, d-na Președinte. Aici, la acest punct, aș vrea să menționez faptul că în Comisia de Buget, votul a fost nefavorabil. Așa cum am discutat în comisii, pentru acest proiect, să spun așa, respectiv pe ordonanțele militare, chiar în ședința din data de 30 martie am făcut un amendament în care am solicitat să se ia suma de o mie mii lei și să se ducă tocmai pentru materiale și tot ceea ce este necesar pentru această perioadă. Consider că acest proiect inițiat de colegii noștri, nu fac decât a-și câștiga capital electoral tocmai în această perioadă critică. Consider că nu e momentul să facem așa ceva, momentul nos gitate și de ajutor către cetățeni, nu către partide. Noi, aici, suntem trimișii cetățenilor și facem administrație publică, celelalte, nu suntem în campanie. Prin urmare, votul meu pe acest proiect o să-l vedeți, în consecință. Mulțumesc.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-na Consilier.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind măsurile de organizare a activității instituțiilor publice locale din subordinea Consiliului Local Sector 3 în contextulpandemiei de SARS-CoV-2". Da, d-le Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu - loan

Nu văd sub nicio formă a fi un proiect de campanie, cum sunt multe care vor veni, pentru că doar semnătura a unor consilieri care, se întâmplă să fie dintr-un alt partid decât cel aflat la putere, nu înseamnă că este campanie electorală. Pe de altă parte, cred că ar fi putut să aibă succes acest proiect care, din câte văd eu, nu prea o să întrunească sufragiile, dacă colegii noștri ne-ar fi, fără să ne treacă, neapărat, ca și la maternitatea proiectului, dacă ei au avut inițiativa, dar o negociere și un număr mai mare de semnături, cred că dacă aveam scorul de 15, 16, poate că colegii noștri de la PSD și cu prietenii de la ALDE s-ar fi gândit mai serios la propunerea d-voastră. îmi pare rău că și noi am fi avut, poate, idei mai concrete pentru un astfel de plan care trebuie să fie în vederea administrației locale. De asemenea, nu cred că e cazul ca pe lângă măsurile, și o să vorbim când o să vină rândul, pe lângă măsurile care se iau la nivel central de către comisia abilitată, să venim și noi cu alte propuneri de informare. Dar, ăsta e un subiect pe care o să-1 atingem la ultimul punct. Ca atare, rog colegii din opoziție, dacă mai facem opoziție, să fie mai cooperanți, chiar dacă suntem mai puțini decât ei. Poate, împreună, vom reuși să mai oprim din cele care se fac acum, care sunt în neregulă, să spunem așa, în administrația locală a Sectorului 3.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Consilier. îi dau cuvântul d-lui Director Octavian Ghețu.

Dl. Director Executiv Ghetu Octavian - Direcția Economică

Bună ziua, stimați consilieri. Așa cum am discutat și în comisii, există tot cadrul legal, deja aprobat, pentru a fi pregătiți să facem o rectificare sau orice, în urma scăderii veniturilor. Niciodată nu putem să mergem cu execuția înaintea executării ei.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Deci, "Proiect de hotărâre privind măsurile de organizare a activității instituțiilor publice locale din subordinea Consiliului Local Sector 3 în contextul pandemiei de SARS-CoV-2". D-le Consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Mulțumesc foarte mult, d-lui Voinea și îl asigur de toată deschiderea mea. Dacă mai sunt idei pe partea asta, refacem proiectul și îl depunem cu un număr oricât de mare de semnături. Nu cred că o să schimbe foarte mult, dar pe chestiunea pe care a invocat-o dl. Director Ghețu, eu nu vorbesc de cadrul juridic în care se pot face aceste rectificări, desigur că se pot face, adică, tehnic, sunt convins că direcția e capabilă să facă așa ceva. Noi, aici, vorbim de decizia politică, adică trebuie să avem un cadru în care să prioritizăm aceste cheltuieli care nu țin de Direcția Economică, ei trebuie doar să execute, dar noi trebuie să anticipăm un pic. Adie         em cu


execuția bugetară înainte ci vrem să planificăm un resursele care sunt disponibile, pentru că s-ar putea să nu avem bani pentru servicii esențiale. Și relativ la susținerea d-nei Păunică precum că e un proiect electoral și că cei o mie mii lei, adică un milion de lei, sunt absolut suficienți pentru a trece peste efectele pandemiei, ce mai poți să mai spui decât că suntem complet rupți de realitate! Adică nu înțelegem dificultatea care ne va lovi care, repet, e una economică. Adică, dincolo de partea de sănătate, de pandemie care, sigur, trebuie atacată din plin, avem o problemă de funcționare, s-ar putea să nu mai putem să plătim salariile, foarte mulți oameni din primărie s-ar putea să se trezească că nu mai au venituri, că nu mai ai de unde să le plătești, că nu mai poți să faci acest transferuri bancare. Vă mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Consilier. Votați, vă rog, punctul 3!

Cu 12 voturi pentru, 14 împotrivă, 3 abțineri, un consilier care nu a votat proiectul nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Deciziei civile nr.831/14.10.2019pronunțată de către Curtea de Apel București Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr.48447/3/2017,f. Propuneri, obiecțiuni? Da, d-le Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Deci, din ce am văzut eu, este o decizie a Curții de Apel care face referire la o hotărâre pe care trebuie să o ia Consiliul Local, iar hotărârea se referă la faptul că trebuie să dăm aviz respectivei firme pentru a-și putea vinde proprietatea. Eu, din ce înțeleg din hotărârea asta, facem acum o comisie care să analizeze cum răspundem la această solicitare care e o hotărâre de instanță. Să-mi explice și mie cineva, practic, de ce noi am dat această aprobare? Dacă ar fi, cumva, pentru faptul că cumpărătorul, mă rog, potențial, nu mai păstrează destinația clădirii, asta se poate rezolva, cred, prin contractul care trebuie să-1 oblige să facă lucrul ăsta. Dacă sunt alte lucruri pe care nu le înțelegem, să ni le explicați și nouă. Dar, până una, alta, există o hotărâre pe care Consiliul Local trebuie să o ia ca atare. Deci, trebuie să decidem să-i dăm omului aprobarea respectivă. Ce face comisia asta pe care o propunem noi, acum? Dl. Mihăiță ne poate răspunde?

D-na Director Executiv Cîrstea Roxana - Direcția Juridică

Bună ziua tuturor. Dacă îmi permiteți, o să vă aduc lămuriri cu privire la acest aspect. Instanța, prin hotărârea despre care vorbim acum, a dispus ca printr-o hotărâre a Consiliului Local să se dea curs la o solicitare pe care operatorul economic a depus-o la instituția noastră. Pentru a da curs acestei solicitări, dacă o să parcurgeți un pic considerentele hotărârii, veți observa faptul că instanța face trimitere la anumite aspecte și anume faptul că nu este suficientă hotărârea pe care d-voastră ați aprobat-o în anul 2017 cu privire tot la acest aspect, ci vrea să fie analizată așa cum a fost analizată în anul 2007, când a fost încheiat acest contract, respectiv să fie analizat din mai multe perspective. Aceste perspective, instanța le și enumera în hotărârea despre care vorbim, în hotărârea instanței, respectiv a oportunității, a interesului public și a modului prin care se poate evita eludarea, printr-o cesiune precum cea pe care o presupune înstrăinarea construcției, așa cum au fost instituite la derularea procedurii de achiziție, procedură de achiziție care la nivelul anului 2007, când a fost încheiat contractul, a avut la bază, pe lângă Caietul de Sarcini și toate normativele avute în vedere la data respectivă, a avut în vedere și un raport al procedurii, raport care a fost emis de către o comisie care a avut specialiști din domeniul

juridic, economic, achiziții, respectiv Arhitect Șef. Acesta e motivul pentru care, la acest moment, trebuie constituită această comisie. Ulterior, ca urmare a celor decise în comisia respective, se va emite o hotărâre de consiliu prin care noi vom da curs solicitării, respectiv, printr-un răspuns negativ sau pozitiv. Acesta e motivul pentru care constituim astăzi, această comisie.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Dar cum să dăm? Comisia cum să dea aviz?

D-na Director Executiv Cîrstea Roxana - Direcția Juridică

Nu, nu. Comisia face o propunere. Comisia verifică și face o propunere. Verifică dacă sunt îndeplinite condițiile pe care instanța le-a menționat în considerentele hotărârii judecătorești și face o propunere către d-voastră. Vom veni în fața d-voastră, așa cum am venit și în anul 2017, că a existat hotărârea de Consiliu Local nr. 408 din 2017, hotărâre pe care operatorul economic a atacat-o la instanță și am ajuns în această situație. Prin acea hotărâre din 2017, Consiliul Local a respins cererea privind eliberarea unui acord în vederea vânzării. Instanța vine acum și spune așa : eu nu sunt mulțumită de acest răspuns pentru că nu a fost analizat din toate perspectivele, ci doar din perspectiva uzului public al construcției și atât. Instanța vrea ca analiza să se facă din mai multe perspective. Acesta e motivul pentru care ajungem la o comisie similară cu comisia din anul 2007, când procedura de concesiune s-a desfășurat prin licitație, despre asta e vorba.

Dl. Consilier Voinea Inocentiii - loan

D-na Director, eu citesc aici finalul, nu expunerea, motivarea, ci finalul, dispozitivul. Face referire la Consiliul Local. Spune așa : intimații, pârâții Consiliul Local și, bineînțeles, prin primar și UAT-ul dar nu prea ai UAT, aici a greșit-o și....

D-na Director Executiv Cîrstea Roxana - Direcția Juridică

Da. Este o subdiviziune, se mai întâmplă, da.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Așa. Și spune așa: că admite cererea, mă rog, în parte și obligă pârâtul, Consiliul Local, să soluționeze motivat cererea reclamantei de eliberare a unui acord ș.a.m.d. Cum răspundem dispozitivului dat de instanță, noi, Consiliul Local? Prin faptul că înființăm o comisie care să ne spună nouă: domnule, nu țineți cont! Adică, suntem o cenzură? Dacă d-voastră, comisia, ne veți propune să nu ținem cont de această decizie, putem să facem lucrul ăsta? Să nu luăm în seamă o decizie definitivă?

D-na Director Executiv Cîrstea Roxana - Direcția Juridică

Niciun fel de comisie nu poate să facă o astfel de propunere. Neducerea la îndeplinire a unei hotărâri judecătorești constituie infracțiune și bănuiesc că asta știți, motiv pentru care nu își permite nimeni să facă treaba asta. Ceea ce noi facem acum este să constituim o comisie care să analizeze din toate perspectivele la care instanța a făcut trimitere în considerente, cererea pe care a depus-o acest operator economic. După ce se va analiza această cerere vom veni în fața d-voastră și vă vom expune argumentele pro sau contra emiterii acestui acord de principiu. Se va emite o hotărâre, se va supune la vot acest proiect de hotărâre iar d-voastră veți vota. Despre asta este vorba.

Dl, Consilier Voinea Inocentiu - loan


Cum să votăm noi împotriva unei hotărâri a instanței dacă spuneți că poate să fie.... Poate că ne puteți propune cum, cât de repede. Comisia să ne spună care să fie forma, eu știu, de redactarea acestei cereri.

D-na Director Executiv Cîrstea Roxana - Direcția Juridică

îmi cer scuze. Am să vă rog să mai citiți o dată dispozitivul. Instanța anulează hotărârea de Consiliu Local și obligă pârâtul Consiliul Local să soluționeze motivat cererea reclamantei de eliberare a unui acord, nu să elibereze acordul. Eu trebuie să soluționez motivat cererea privind eliberarea, nu să emit acordul de eliberare. Este doar o soluționare a cererii.

DL Consilier Voinea Inocentiu - loan

Noi de ce nu am soluționat-o în termen de 30 de zile și a trebuit să se judece omul ăsta ca să o soluționăm? Până acum trebuia să fie făcută.

D-na Director Executiv Cîrstea Roxana - Direcția Juridică

Nu. îmi cer scuze. înseamnă că nu ați citit hotărârea judecătorească. Cererea a fost soluționată. A fost emisă hotărâre de Consiliu Local. Hotărârea judecătorească despre care noi, astăzi, vorbim aici, a avut ca obiect anularea hotărârii Consiliului Local prin care s-a respins cererea operatorului economic de vânzare a acestui imobil. La data la care a fost aprobată hotărârea de Consiliu Local, considerentul pe care s-a mers a fost acela că această clădire este de uz și de interes public. Instanța a considerat că nu e suficientă această motivare și că cererea trebuie motivată din mai multe perspective pe care noi le-am arătat în raportul de specialitate și o să vi le mai spun din nou. Respectiv din perspectiva oportunității, a interesului public, a modului în care se poate evita eludarea, printr-o cesiune precum cea pe care o presupune înstrăinarea construcției, a cerințelor de eligibilitate pe care le-a îndeplinit operatorul la data la care a fost încheiat contractul de concesiune și printr-o analiză a îndeplinirii acelorași cerințe de către terțul promitent cumpărător, a eventualelor consecințe pe care le-ar putea antrena asupra obiectivului de interes public înstrăinarea construcției. Adică instanța dorește ca această cerere să fie analizată din mai multe perspective, nu numai din perspectiva bunului construcție care este de interes public. Răspunsul final la solicitarea privind acordul de principiu privind înstrăinarea se va da printr-un alt proiect de hotărâre care va fi supus aprobării d-voastră, ulterior analizei de către această comisie a aspectelor pe care vi le-am explicat.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Bun. Mai pe scurt, care ar fi, de fapt, problema? Se dorește ca noul cumpărător să nu mai mențină piața acolo sau care este?

D-na Director Executiv Cîrstea Roxana - Direcția Juridică

Nu. Nu. Haideți să vă spun pe scurt povestea. în 2007 am încheiat acest contract de concesiune. Povestea a început în 2015 cu această cerere, noi am menționat în raportul de specialitate toate aceste aspecte, dar vin acum cu lămuriri din raportul de specialitate. S-a depus o solicitare privind acordul de principiu al instituției noastre de înstrăinare a acestei construcții. S-a emis răspuns la data respectivă, cu respectarea termenului legal, spuneați mai devreme că nu se respectă termenul, s-a respectat dintotdeauna, credeți-mă. Cu respectarea termenului legal au mers la instanță în anul 2015, au atacat acest răspuns. Instanța a venit și a spus: domnule, competența de rezolvare a acestei solicitări privind emiterea unui astfel de acord de principiu aparține Consiliului Local Sector 3 pentru că administrarea acestui bun se face de către Consiliul Local Sector 3. Perfect. Asta am făcut. Am venit în fața d-voastră cu proiect

8

de hotărâre


nivelul anului 2017. S-a aprobat hotărârea nr. 408 prin care s-a dat răspuns negativ, respectiv nu am fost de acord cu eliberarea acordului privind vânzarea, la momentul respectiv ținându-se cont de caracterul de domeniu public al bunului ce făcea obiectul vânzării. Au atacat hotărârea de Consiliu Local la instanță și suntem azi, în fața d-voastră, cu această hotărâre.

DL Consilier Voinea Inocentiu - loan

D-na Director, ați repetat. Eu întrebam altceva. Poate e o chestiune de culise. Fostul proprietar ăsta, cum îl cheamă sau actualul, SIMEX, nu știu ce, cutare, vrea sîă vândă unui terț clădirea respectivă. Nu putem să ținem omul să țină o mașină dacă el nu o mai vrea să o mai aibă, dar putem să-i spunem, domnule, vezi că mașina asta ți-am dat-o și ai avut-o tu, să o conduci cu de la noi putere, ca să cari cu ea nu știu ce anume, transport de bușteni. Păi, dacă o vinzi, cine o cumpără, doar bușteni are voie să care cu ea. Cam așa înțeleg că este și cu povestea asta, cu piața. Asta e grija noastră, de ce nu îi dăm voie să o vândă?

D-na Director Executiv Cîrstea Roxana - Direcția Juridică

Nu. Grija noastră este aceea de a nu se înstrăina un bun care aparține domeniului public, potrivit legislației în vigoare.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Păi să-l înstrăinăm, cum?

D-na Director Executiv Cîrstea Roxana - Direcția Juridică

Nu-1 înstrăinăm noi, îl înstrăinează operatorul, despre asta e vorba.

DL Consilier Voinea Inocentiu - loan

Vă referiți la teren? Adică, dacă el îl vinde, îl vinde cu tot cu teren sau cum?

D-na Director Executiv Cîrstea Roxana - Direcția Juridică

Nu. Mă refer la clădire, d-le Consilier.

DL Consilier Voinea Inocentiu - loan

Și clădirea este a lui, nu?

D-na Director Executiv Cîrstea Roxana - Direcția Juridică

Nu. Clădirea este edificată pe un teren, domeniul public. Bunurile domeniului public nu se vând, ce aparțin domeniului public nu se vând.

DL Consilier Voinea Inocentiu - loan

Ok. Și atunci, practic, el nu poate să vândă doar clădirea și terenul să rămână în concesiunea noului proprietar?

D-na Director Executiv Cîrstea Roxana - Direcția Juridică

D-voastră încercați acum să aveți un răspuns de la mine la solicitarea pe care operatorul a depus-o. Nu pot să vă dau acest răspuns, acum. Repet, se va analiza cererea din toate perspectivele și ulterior vom veni în fața d-voastră cu o propunere privind acordul de principiu sau nu, pe care urmează să-1 emitem.

DL Consilier Voinea Inocențiu - loan


Da. Nu vreau să mai continuăm ca să nu mă bănuiți că fac pe avocatul ăstora, nici nu știu cum îi cheamă, bine. Pur și simplu nu înțelegeam de ce trebuie să ne scărpinam așa, cu dreapta în partea stângă sau invers, pentru o chestiune atât de simplă.

D-na Director Executiv Cîrstea Roxana - Direcția Juridică

Nu, noi trebuie să avem foarte mare grijă atunci când vorbim despre bunurile care aparțin domeniului public. Despre asta este vorba, pe scurt.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Trebuia să avem grijă să nu lăsăm să facă atunci o clădire, el, proprietate, pe un teren care nu îi aparține. Cred că aici trebuia să fim mai cu grijă, dacă mă întrebați acum. Și nu mai ajungeam în situația asta.

D-na Director Executiv Cîrstea Roxana - Direcția Juridică

Repet. O să vedeți propunerea pe care comisia o să v-o facă la momentul respectiv.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Adică dacă el și-ar lua clădirea de acolo, să presupunem, că ar avea posibilitate, ar putea să și-o vândă, nu? Doar să nu rămână pe terenul public.

D-na Director Executiv Cîrstea Roxana - Direcția Juridică

întrebarea pe care d-voastră mi-o adresați este o întrebare la care nu vă voi răspundeți astăzi, pentru că asta înseamnă ca eu să-mi asum atributele comisiei și să dau un răspuns la solicitarea petentului.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Să vă antepronunțați. Bine. Am înțeles. Mulțumesc pentru lămuriri. Dl. Mihăiță a scăpat.

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Mulțumim, d-na Director. Votați, vă rog, punctul 4.

Cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă, 8 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL". Propuneri, obiecțiuni? Da, d-le Consilier Voinea.

Dl, Consilier Voinea Inocentiu - loan

Am înțeles din expunere că anumite societăți mijlocii și mari au obligația legală de a-și alege un auditor extern. Pentru asta, cel care e chemat să se exprime, conform legii, este AGA, respectiv noi, Consiliul Local. Dar ce văd din documentația pusă la dispoziție? Că această doamnă, dar nici nu contează, are deja un contract încheiat în 15.01.2020 iar solicitarea vine în 3 aprilie, iar noi, acum, astăzi, în cât suntem, 11, 12, 13, chiar, aprilie, venim, practic, să alegem cel care va face auditul, noi, AGA. Păi cum D-zeu alegem noi acum? Deja contractul e încheiat și lucrurile au început deja să se desfășoare, o să vedem și mai târziu că deja s-au desfășurat. Are termen o altă firmă de audit peste o lună să prezinte deja auditul și noi abia acum îl alegem, chipurile. Mi se pare că încercăm acum să acoperim o chestiune care a fost scăpată, probabil, din vedere. Că nu ar fi trebuit societatea să-și aleagă acel... putea să ne-o propună la momentul respectiv sau noi să stabilim, ca AGA, o procedură de alegere, cine să facă auditul. Nu și-l alege, să zicem, directorul, președintele societății și ni-1 servește nouă acum, chipurile să-1 avizăm la 2 luni după ce contractul deja a fost făcut și lucrurile s-au derulat.


D-na Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Bună ziua. Lucrurile nu stau așa cum le-ați prezentat d-voastră. ITS3 nu este nici societate mijlocie nici societate mare, deci nu se încadrează în acele prevederi pe care le-ați spus d-voastră că ar fi obligatorii. ITS3 a făcut contractul începând cu luna ianuarie pentru că are o hotărâre de Consiliu Local dată în anul 2018 prin care noi trebuie să aducem la cunoștința AGA raportul unui auditor extern, auditor, pur și simplu, cu diplomă de auditor, conform legii, iar acest raport de audit trebuie depus la AGA până la data de 31 martie. ITS3 a îndeplinit prevederile acestei hotărâri prin contractarea unui auditor extern și depunerea la AGA, în timp, a raportului de audit extern. în data de 2 aprilie, adică la 3 zile după ce noi am depus raportul, prin Cabinet Primar a fost făcută o solicitare către toate societățile Primăriei Sector 3 prin care ni se aducea la cunoștință că ar fi bine ca acest auditor să fie aprobat în AGA. Noi nu suntem nici mijlocie nici mare, vreau să repet, nu îndeplinim condițiile prevăzute, numai că, prin Ordonanța 109 printr-o prevedere care, probabil, a scăpat, lucrurile sunt discutabile dacă acest auditor ar trebui sau nu să fie aprobat și pentru societățile mici, categorie la care ITS3 se încadrează. Mi s-a părut corect, având în vedere că, totuși, s-a făcut această cheltuială pentru a respecta o hotărâre a Consiliului Local, să vin, să vă spun: noi am făcut deja această cheltuială, dacă sunteți de acord cu păstrarea acestui auditor, ca fiind auditor statutar, pentru a nu dubla o cheltuială. Repet, contractul a fost semnat pentru că trebuia, musai, să respectăm această hotărâre a Consiliului Local.

DL Consilier Voinea Inocentiu - loan

Bun. Acum d-voastră spuneți că nu sunteți nici mare nici mică, în niciun fel, mă rog, sunteți într-un fel. Și atunci, de ce am eu un referat de aprobare în care spune așa, cu bold, adică este bolduit, ca să înțelegem clar: pentru entitățile mijlocii, mari, respectiv entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a, b, c, cel puțin două din... așa, se instituie obligația ca situațiile financiare anuale să facă obiectul... De ce vă motivați?

D-na Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet si Tehnologie S3 SRL

Dar nu ne-am motivat. Noi nu am motivat treaba asta.

DL Consilier Voinea Inocențiu - loan

V-ați uitat la proiectul de hotărâre și la documentele care îi sunt în spate?

D-na Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet si Tehnologie S3 SRL

Eu pot să mă uit la hotărârile pe care ITS3 le-a depus la Cabinet Primar. Prin urmare adresa care e semnată de mine, raportul auditului, din spate, contractul cu auditorul și diploma auditorului. Sunt singurele documente pe care ITS3 le-a depus la Cabinet Primar și pe care eu mi le-am asumat și le-am semnat. Nicăieri, în aceste documente, nu este făcută mențiune că suntem entitate mijlocie sau mare sau că avem obligația ca situațiile financiare să fie auditate de statutar.

DL Consilier Voinea Inocentiu - loan


Atunci nu vă asumați d-voastră tot setul de documente care însoțește proiectul de hotărâre?


D-na Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet si Tehnologie S3 SRL

De ce să-mi asum un raport care nu e făcut de mine? Dacă-mi permiteți să deschid convocatorul.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Am înțeles. Atunci, întrebarea nu era către d-voastră și nu răspundeți, atunci, dacă nu sunteți în măsură să ne răspundeți. Să ne răspundă semnatarul acestui referat de aprobare, respectiv, Primar Robert Sorin Negoiță. Este pagina a doua a proiectului de hotărâre. Se numește referat de aprobare a proiectului de hotărâre ș.a.m.d.

D-na Consilier Păunică Adriana

Permiteți-mi să intervin o secundă. D-le Voinea, noi aceste aspecte le-am discutat în comisii, vineri.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Asta nu înseamnă că în plen, când luăm hotărârea, nu le putem relua. Nu-mi reproșați faptul că nu am fost prezent!

D-na Consilier Păunică Adriana

Fără niciun fel de problemă, doar am vrut să se menționeze că aceste puncte, noi le-am dezbătut în comisii. D-voastră, din păcate, nu ați putut participa la comisie.

Dl. Consilier Voinea Inocentin - loan

Din fericire, sunt acum, aici, dar, din păcate, văd că dl. Robert Negoiță nu poate să ne răspundă. Să ne răspundă altcineva în locul dumnealui!

D-na Consilier Păunică Adriana

Nu, dar haideți să spunem adevărul!

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Adevărul este că suntem în ședința de Consiliu Local, cea căreia îi este supus acest proiect de hotărâre. Vreau să mă lămuresc acum. Și chiar dacă aș fi ridicat problema asta în comisie, unde nu am fost, dacă asta vreți să accentuați, o ridic acum.

D-na Consilier Păunică Adriana

Niciun fel de problemă, e dreptul fiecărui consilier să întrebe, chiar dacă a întrebat în partea cealaltă, în comisie.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Ok. Vreau să știu acum de ce se motivează prin faptul că entitățile mijlocii și mari trebuie să-și aleagă, prin AGA, acest auditor. Și d-na Director spune că nu, a făcut-o doar așa.

D-na Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet si

Tehnologie S3 SRLD-na Director nu a spus că nu, d-na Director a spus că ITS3 nu este nici entitate mijlocie, nici entitate mare pentru a avea obligativitatea de a alege acest auditor înainte de 31 decembrie, așa cum era prevăzut în expunerea dată de d-voastră. Nu înseamnă că acea prevedere din expunere nu e adevărată, ci că ITS3 nu se încadrează pe acele puncte.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Dacă mi se permite, problema cred că este la aparatul primăriei, care a pus același document pentru 2 hotărâri de consiliu. Mai avem o hotărâre de consiliu care are tot partea de audit pentru altă societate, acea societate îndeplinind condițiile legale de a avea audit statutar, altele decât cele din Ordonanța 109. Bănuiesc că, din comoditate, de la Primărie au pus același document și colo și colo, ca să nu-și bată capul de două ori. Bănuiesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Probabil că a fost făcută o greșeală. Mai sunt alte propuneri la acest punct?

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Deci e nevoie noi, acum, să aprobăm acest... Sau de ce vreți să vă acoperiți de aprobarea Consiliului, dacă nu aveți nevoie ca AGA să vă aleagă auditorul?

D-na Ar eh ir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Pentru că în data de 2 aprilie a fost trimisă o adresă de la Cabinet Primar către toate societățile, adresă la care eram obligați să răspundem. Noi nu puteam să nu răspundem. Noi am răspuns exact. Punctul pe care îl vedeți d-voastră astăzi, în Consiliu, că noi am înregistrat deja această cheltuială. Raportul a fost depus în termenul dat de hotărârea de Consiliu Local în 2018, în termenul de 31 martie și dacă considerați că avem această obligativitate de a aproba auditorul, solicităm aprobarea acestui auditor pentru a nu dubla o cheltuială.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Nu putem. E un nonsens să aprobăm ceva pe care îl aveți. Cum să aprobăm ceva retroactiv? Aici e nonsensul și nu mă leg, neapărat, de acest punct, dar așa facem cu multe alte lucrări. Facem lucrări pe B-dul Unirii și venim după aia să le aprobe Consiliul, că le-a aprobat Consiliul după ce ele s-au făcut, și câte și mai câte. Haideți să nu ne mai acoperim acum sub umbrela Consiliului Local, care sunt fraierii care votează și care o să dea cu subsemnatul la un moment dat! Dragi colegi, aveți grijă!

D-na Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

D-le Voinea, îmi permiteți și mie, vă rog!

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Imediat! Să le spun colegilor mei că nu orice dispoziție dată de sus, așa, ridicați mâna în sus, în jos, așa, vă absolvă de orice răspundere.


Dl. Consilier Pelinaru Cornel

Ar fi bine să nu ne amenințăm, da!

Dl. Consilier Voinea Inocenții! - loan

Dar nu e nicio amenințare, d-le Pelinaru! Nu e nicio amenințare.

Dl. Consilier Pelinaru Cornel

Numai puțin! Vreau să spun și eu ceva. Dl. Voinea ar fi înțeles mai bine dacă participa la ședința de comisie, în plen și avea posibilitatea să pună mai multe întrebări, să se lămurească. Nu să vină, să dea el ultimul verdict astăzi, în ședința Consiliului. La ședința pe comisii se putea lămuri și putea să-și dea o părere, putea să se constituie într-un om care nu e de acord cu ce se întâmplă, dar nu acum, nu astăzi. Trebuia să vină ieri, alaltăieri, vineri, când a fost ședință pe comisii și atunci să-și fi spus punctul de vedere. E mai bine decât să faceți acum pe cel care are ultimul cuvânt și dă verdictul. Noi de ce ne-am mai adunat vineri?

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

D-le Pelinaru, la ședința de Consiliu se spun toate lucrurile. Mai mult decât atât, vă rog foarte mult să rețineți faptul că d-voastră mai sunteți la masă cu noi se datorează și faptului că noi am nebăgat de seamă un anumit aspect legal și de care trebuie să țineți cont și să nu ne mai atacați neprincipial.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Am rugămintea să nu mai intrați, să vorbiți între d-voastră decât dacă vă înscrieți la cuvânt. Cine nu se înscrie la cuvânt, o să-i tai microfonul. Nu o să-i mai dau voie să vorbească. Mulțumesc. Da, d-na Director.

D-na Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet si Tehnologie S3 SRL

Vreau doar să mai fac o mențiune și, dacă e nevoie, mă retrag. ITS3 nu a făcut o cheltuială neconformă sau ceva de care trebuie să ne acoperim. Noi am făcut de 9000 lei pentru un raport de audit, pentru a respecta o hotărâre de Consiliul Local din anul 2018, în vigoare, cheltuială pe care am făcut-o și anul trecut. Nu încercăm să ne acoperim cu nimic doar am venit să vă spunem, noi, deja, am făcut acest raport și ar fi bine să nu mai dublăm această cheltuială pentru a face încă unul. Nu ne acoperim cu absolut nimic. Noi am făcut o cheltuială conformă și am respectat prevederile hotărârilor de consiliu.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Puteți să ne solicitați, atunci, să vă aprobăm raportul, dar nu să aprobăm un auditor care să facă un raport pe care deja l-a făcut. Aici este ruptura antilogică.

D-na Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet si

Tehnologie S3 SRL


D-voastră nu puteți aproba un raport. Puteți lua la cunoștință un raport, pentru că raportul de audit statutar e aprobat de auditor cu certificat de auditor, conform legii. Consiliul Local, în calitate de AGA, poate lua la cunoștință un raport al unui auditor extern și poate aproba acel

auditor. Nu poate aproba un raport.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loanBravo! Ia uite ce bine știți! Dar acum cum poate alege un auditor care, deja, a făcut un raport? Cum putem noi să aprobăm, că așa spune aici, uitați, în Consiliu: desemnarea auditorului. Deci noi îl desemnăm acum. Desemnăm un auditor care, deja, a făcut un raport.

D-na Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet si Tehnologie S3 SRL

D-le Voinea, eu v-am mai spus o dată, dacă d-voastră doriți și tot Consiliul Local, că d-voastră sunteți AGA pentru societăți, desemnarea unui alt auditor și nu sunteți de acord cu acest raport de audit, ITS3 va trebui să mai facă încă o cheltuială pentru un alt raport de audit, cheltuială pe care a facut-o deja, pentru a respecta prevederile unei hotărâri ce se încadra până la data de 31 martie. Eu mă voi supune hotărârilor Consiliului Local, în calitate de AGA. Eu nu am spus că nu vreau să mai fac un raport de audit, dacă AGA decide desemnarea unui alt auditor pentru ITS3 și dublarea, astfel, a unei cheltuieli de audit, eu mă voi supune prevederilor Consiliului Local așa cum am facut-o și până acum.

DL Consilier Voinea Inocențiu - loan

Dar cine a decis să mai facem un alt raport de audit? Consiliul Local, cumva?

D-na Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Prin secretariat au trimis o solicitare, așa cum v-am spus, în data de 2.04 către toate societățile, pentru a veni în Consiliul Local și a cere desemnarea unui auditor pentru entitățile mijlocii și mari, dar, conform prevederilor Ordonanței 109, toate societățile, interpretabil, societățile cu Consiliul Local acționar majoritar sau totalitar ar trebui să aibă acest auditor aprobat prin hotărâre AGA. Anul trecut nu a fost nevoie, ați luat la cunoștință raportul de audit la data de 31 martie, așa cum a fost depus. Eu mă voi supune hotărârilor de Consiliu Local.

Dna Președinte de ședință Văduva luiiana

Mulțumim, d-na Director. Am rugămintea să nu ieșiti, să rămâneți pentru că și următoarele puncte sunt. Mai dorește cineva să pună întrebări d-nei Director în legătură cu acest proiect? Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 3 împotrivă, 10 abțineri și un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă și 10 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii unui contract de furnizare de produse cu societatea FAST PARK Co SRL”. Propuneri, obiecțiuni?

îi dau cuvântul domnului Consilier Voinea Inocențiu.

DI Consilier Voinea Inocentiu-Ioan


Mulțumesc. Aș vrea să știu și eu cum Dumnezeu i-am găsit pe FAST PARK ăștia, a cărui acționar principal este o firmă A VITECH Co, care se află în vizorul DNA, care


firme din offshore-uri din Cipru, care are același administrator Roescu Anton Gabriel, care are sediul social în Cluj și un alt sediu în Voluntari, exact ca acest FAST PARK, și care a fost înființată, firma asta FAST PARK, abia anul trecut, spre sfârșit și nu figurează cu niciun bilanț la Ministerul de Finanțe. Bineînțeles, dacă abia a fost înființată! De unde încrengătura asta, cu acest A VITECH, care are contracte dubioase cu Vâlcov, și-a băgat și Ghiță coada pe acolo? De unde până unde, nu înțeleg?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Doamna Director.

D-na Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

FAST PARK, este divizia pe parte de parcări a grupului A VITECH, nu este o încrengătură, este divizia de furnizare produse de parcare a grupului AVITECH. îmi pare rău, dar noi nu verificăm contractele societăților cu care lucrăm. Pe mine m-a interesat, strict, prețul pentru produsele care le-am solicitat. Este o soluție gândită de proiectanții ITS3, în colaborare cu proiectanții de la proiectul mare al parcării Decebal, soluție care avea nevoie de anumite produse. Noi nu cumpărăm de la ei decât produse, nu cumpărăm altceva. Atâta timp cât ei sunt distribuitori pe produsele de care noi avem nevoie, produse care nu sunt produse în România. Sunt produse, dacă nu mă înșel făcute în Africa de Sud sau ceva de genul ăsta. îmi notez și pot să revin la dumneavoastră, exact, cu locul unde sunt produse aceste lucruri. Produsele distribuite pe piața din România, prin această devizie FAST PARK, înființată recent, parte a grupului AVITECH, lucru pe care noi îl cunoșteam, așa am și luat legătura cu ei, prin reprezentanții AVITECH, nu prin reprezentanții FASTPARK. Nici nu știu dacă mai mult de un reprezentant FAST PARK există la Cluj. Nu m-a interesat ce contracte are, nu știu și nici nu vreau să iau la cunoștință, pe mine mă interesează furnizarea acestor produse necesare unui proiect, fiind cel mai mic preț pe care l-am găsit.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Eu cred că trebuie să ne intereseze și lucrurile astea de bonitate. O firmă serioasă din privat, ar pune niște avocați să facă niște evaluări de bonitate, chiar și de moralitate, unor firme cu care lucrează, pentru a nu-i afecta economic, la o adică! Dar, dacă Primăria Sectorului 3 nu are nici un fel de jenă morală, așa, asta este rămâne să intrăm și noi în vizorul presei mai devreme sau mai târziu.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Doamna Director.

D-na Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet si Tehnologie S3 SRL

Domnule Voinea, repet, nu prestează servicii în subcontractarea ITS3, furnizează niște produse la cel mai competitiv preț, pe care noi l-am găsit pentru acest proiect și credeți-mă, că soluțiile pe care noi le-am disecat și le-am analizat, au fost multiple și pe foarte mulți furnizori, pentru a ajunge la cea mai bună ofertă calitate-preț. Pe noi ne-a interesat termenul de livrare, perioada de garanție, brand-ul produsului respectiv și având în vedere, repet, că ei furnizează produse

DI Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Și faptul că ei, în 2019, au înființat această firmă fără nici un istoric, nu a contat?

D-na Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Domnule Voinea, este parte a grupului A VITECH, grup pe piața din România de foarte mult timp. Faptul că a fost înființată anul trecut, este o divizie nouă și Honeywell, vă puteți uita pe site la ITS3. Honeywell, divizia de securitate din România, a fost înființată anul trecut, asta nu înseamnă că Honeywell nu este un nume pe piață. Faptul că, a fost înființată anul trecut, pentru mine, pentru furnizare de produse, nu spune nimic, ci doar că anul trecut a fost o restructurare și s-a înființat o nouă devizie pe piața din România.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, doamna Director. Mai sunt alte întrebări de pus? Domnul Consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Sigur că o firmă fără un istoric, este o problemă reală că nu știm dacă va livra, nu știm dacă putem să avem încredere. Doamna Director ne-a spus că nu este o firmă fără un istoric, este o firmă cu un istoric, dar dacă ne uităm un pic în istoricul ăla, vedem, de exemplu, că această firmă a lăsat Senatul României, fără sistem de vot Asta a fost una din realizările dumnealor. Și acum, vă întreb și eu, dacă vrem să pățim la fel? Adică istoricul poate să fie pozitiv sau poate să fie negativ. Unul negativ, s-ar putea să fie chiar mai rău decât lipsa completă a unui istoric. Vă mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Doamna Director.

D-na Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet si Tehnologie S3 SRL

Domnule Ene, repet, doar furnizăm produse. Instalarea și tot ce înseamnă punere în funcțiune și configurare le va realiza ITS3 cu ingineri angajați. In niciun caz nu vom face o prestare de servicii de la ei către noi. Luăm niște produse, pe care la ei le-am găsit cel mai ieftin, pentru ce-am solicitat noi pe proiectul de la Decebal. Lista o aveți, ca anexă la contract. O aveți și dumneavoastră pe mail.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Și ofertele alternativă, le aveți?

D-na Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet si Tehnologie S3 SRL

Vi le pot pune la dispoziție, fără nicio problemă!

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Să mi le puneți, că aș vrea să urmăresc desfășurarea cu acestea.

D-na Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Fără nicio problemă le punem la dispoziție pe toate.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, doamna Director. Mai sunt alte întrebări de pus la acest punct? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 7 împotrivă și 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 la societatea Algorithm Residential SI SRL”. Propuneri, obiecțiuni? îi dau cuvântul domnului Consilier Voinea Inocen u.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Aceeași chestiune, ca și mai devreme. Aici se pare că ne încadrăm la cele trei puncte. Era nevoie ca AGA să aprobe, să aleagă acest auditor. Acum s-a mers nu pe persoană fizică, ci pe o societate. Dar ce să vezi! în 27.01 s-a încheiat contractul și există termen, undeva, pe la începutul lui mai, din ce-mi aduc aminte 5 mai, nu mai stau să caut acum cu exactitate, ca raportul deja să fie gata pe 2019. Noi acum aprobăm chiar și un buget 2019, 2020, 2021. Deci, iarăși facem retroactiv. Ceva ce trebuia să facem înainte de a se încheia un contract. Aici ce s-a întâmplat? Nu a știut AGA?

9

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

îi dau cuvântul domnului Președinte Alin Panait.

Dl Panait Alin -Președintele Consiliului de Aministratie - societatea Algorithm Residential Sector 3 SRL

Care a fost întrebarea? Mai repetați o dată!

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

întrebarea a fost așa: mai deveme, la o altă solicitare a societății Internet și Tehnologie Sectorul 3, s-a spus că nu era nevoie ca AGA să aleagă auditoriu, pentru că nu se încadra la societățile mijlocii și mari, care trebuiau să respecte două din tei puncte, conform legii. In cazul dumneavoastră, se pare că vă încadrați aici și trebuia ca AGA să stabilescă, să aleagă, să desemneze auditoriul.

Dl Panait Alin -Președintele Consiliului de Aministratie - societatea Algorithm Residential Sector 3 SRL

Da! Aveți dreptate, ne încadrăm.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Ați și încheiat un contract în 27 ianuarie și pe 5 mai trebuie deja să vă dea și raportul pe 2019 și acum dumneavoastră spuneți că veniți la noi să vă desemnăm un auditor, care deja și-a făcut treaba, aproape. Cum vine chestiunea asta? Vreți să vă acoperiți, ceva care v-a scăpat sau cum?

Dl Panait Alin -Președintele Consiliului de Aministratie - societatea Algorithm Residential Sector 3 SRL

Dacă-mi permiteți să vă răspund? Avem două hotărâri de consiliu. O hotărâre de consiliu, dată mai anul trecut sau anii trecuți, în care eram obligați să efectuăm un audit. Am efectuat acel audit, normal, nestatutar. Am plătit, deci am îndeplinit obligațiile date de hotărârile de consiliu și acum am primit, zilele trecute, o adresă de la Primărie, o adresă cu nr. 322085/02.04.2020, prin care ne spun, că dacă ne încadrăm la entități mijlocii și mari, așa cum bine ați încadrăm. Cu siguranță avem o cifră de afaceri de 75 milioane de lei, ne încadrăm și trebuie să facem și audit statutar. Așadar, la cifra aceasta de afaceri, un audit statutar ar fi destul de scump. Și, noi vă propuneam, cum am făcut adresă în atenția Consiliului Local, să ne permită, ca să facem cu o diferență de 1200 de lei, am și menționat aici. Deci, pentru 1200 de lei, face auditul, care deja l-a efectuat, conform hotărârii anterioare de consiliu, îl face pe acesta să fe și statutar, dar nu poate să-l semneze ca audit statutar, doar dacă este împuternicită de Consiliul Local Sector 3, de AGA, în speță. Deci, de fapt, cerem împuternicirea ca să fie audit statutar, și prețul pe care-1 vedeți aici, este și pentru următorii ani, dacă sunteți de acord, 2020-2021. Pentru 2019, este doar 1200 de lei!


Dl Consilier Mălureanu Liviu

Dacă-mi permiteți și mie, doamna Președinte?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Liviu Mălureanu, aveți cuvântul.

Dl Consilier Mălureanu Liviu

Da, are dreptate domnul Director. Pe fond, este o hotărâre dată de Consiliul Local, prin care toate societățile au obligația de a face audit, indiferent dacă trebuie sau nu să facă acest audit. Pe de altă parte, pe măsură ce crește cifra de afaceri sau anumite condiții care trebuiesc bifate, sunt obligate de lege, nu neapărat de consiliu, ci trebuie oricum să le facă, trebuie să facă un audit statutar, care are niște rigori. Din ce am discutat și cu colegii, înțeleg că dânșii vor, practic, ca aceeași societate care le-a făcut auditul aprobat de către Consiliu, să facă și auditul acesta statutar, practic, bifând și regulile date de lege, de data asta, nu, neapărat de către Consiliul Local. Practic, cam asta este discuția și acum le dăm sau nu ok-ul să aleagă același auditor care să le facă, practic, un al doilea audit, cel statutar. Pe de altă parte, nu-mi este clar, de ce le cere, am văzut la punctul anterior dar nu am intervenit, de ce le cere primarul audit, că primarul nu are nicio autoritate asupra acestor societăți. Mulțumesc.

Dl Panait Alin -Președintele Consiliului de Aministratie - societatea Algorithm Residential Sector 3 SRL

Mulțumesc, domnule Consilier. Așa este, cum spuneți dumneavoastră. Aceasta este cea mai economică variantă, ca să spunem așa, de a face auditul cu aceeași societate. Dacă nu am fi de acord cu această societate, dacă nu ați fi dumneavoastră de acord cu această societate, ar trebui să alegem o altă societate, care să refacă tot auditul, ca să fie statutar. Așadar, aceștia deja și-au făcut o parte din treabă.

DI Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Și credeți că această sumă minusculă, la bugetul pe care îl are, nu zic Primăria, societatea dumnevoastră, nu merită un audit statutar făcut, adică, undeva la 2 mii și ceva de euro, față de milioanele de euro pe care le băgăm în publicitate cu “Sectorul 3, cei mai buni!”? în condițiile, în care deja probleme cu o societate al cărei președinte este deja în vizorul procuraturii, la o recomandare făcută chiar de domnul Primar.


Dl Panait Alin -Președintele Consiliului de Aministratie - societatea Algorithm

Sector 3 SRL

Dar nu avem nevoie să alegem un serviciu mult mai scump, fiindcă aceștia și-au făcut deja treaba și vă vom prezenta și raportul auditorului, dar când va fi declarat și audit statutar nu mai au nevoie de alte analize asupra documentelor noastre. Au făcut deja analizele. Timp de câteva luni au stat la noi pentru auditul normal, care face obiectul unei alte hotărâri de consiliu, și auditul statutar este altceva. Deci, nu contează prețul. Nu are nicio relevanță!

Dl Consilier Marineață Marcel

Se poate, doamna Președinte?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Consilier Marineață.

Dl Consilier Marineață Marcel

Mulțumesc. Domnule Panait, sincer să fiu, ne uimiți cu ce faceți, faceți bine! Eu stau și mă gândesc acum. Celelalte societăți, poate dumneavoastră să le spuneți cum să procedeze, că până acum au avut unele lacune. De ce la duneavoastră se poate, la celelalte nu se poate? Din punctul meu de vedere, felicitări, se poate!

Dl Panait Alin -Președintele Consiliului de Aministratie - societatea Algorithm Residential Sector 3 SRL

Mulțumesc, domnule Consilier.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

îi dau cuvântul domnului Consilier Daniel Enăchescu.

Dl Consilier Enăchescu Marian-Daniel

Subscriu și eu ceea ce spunea domnul Marineață. Probabil că au un as în mânecă și asta este secretul acestei firme. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Mai sunt alte întrebări de pus la acest punct? Domnule Consilier Mălureanu.

Dl Consilier Mălureanu Liviu

Eu aș vrea să știu, în schimb, și fac o solicitare cu această ocazie, cine a făcut auditul la societatea care gestionează Parcul Pantelimon, să vedem în ce măsură au identificat problemele care au fost acolo și dacă nu s-a identificat nicio problemă, ar trebui ca respectiva firmă de audit să nu mai lucreze cu nicio societate a primăriei, pentru că este evident că nu și-a făcut treaba. Deci, aș vrea să știu la firma aceea cine a făcut auditul, pentru că avea obligația așa cum au toate societățile, conform HCL, să aibă un audit. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. S-a consemnat și o să primiți răspuns. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnule Consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian-Boedan


Sunt un pic contrariat de felul în care punem problema, pentru că noi vorbim de un audit care trebuie să găsească probleme. Adică, dacă vrei să te uiți în altă parte, să te uiți pe geam și să semnezi o hârtie și să spui că ai făcut un audit poți să o faci, îți iei onorariul și ai plecat! Motivația pentru care faci un audit este să cauți probleme și noi căutăm auditoriul cel mai ieftin, eventual ăla care ne-a dat deja un rezultat pozitiv și selectat chiar de compania care este implicată. Sigur că dacă mergem pe filozofia asta o să luăm cel mai ieftin auditor și nu vor fi niciodată probleme, dar problemele vor apărea ulterior. Nu cred că prețul cel mai mic este aici criteriul, ci, mai degrabă, Consiliul trebuie să-și ia în serios această atribuție de a evalua și de a audita compania și să găsim un auditor în care să avem încredere nu, știu eu, într-un SRL obscur. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

îi dau cuvântul domnului Președinte Alin Panait.

Dl Panait Alin -Președintele Consiliului de Aministratie - societatea Algorithm Residential Sector 3 SRL

Să știți că prețul acesta este doar pentru ca auditul să fie statutar. Nu este prețul total, care, deja, am plătit o parte din onorariu, pentru auditul normal. Am avut norocul că au acceptat doar 1200 de lei diferența ca să fie statutar, în rest avem un audit făcut ca la carte, ne-au analizat toate documentele și nu este perfect, o să vedeți în raportul auditului, exact ce probleme au fost identificate și ce recomandări ne-au dat. Și până la urmă un auditor răspunde de ceea ce consemnează acolo și își poate pierde acreditarea și tot, dacă nu corespunde cu realitatea. Așadar, nu cred că-și permite nimeni, niciun auditoriu să-și piardă job-ul, ca să spun așa, și pâinea, pentru noi. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Președinte. Domna Consilier Păunică.

Dna Consilier Păunică Adriana

Ca și o altă observație, cred că nu prețul auditoriului contează, că pot să vină unii auditori cu 100 de mii de euro și să perceapă prețul acesta și vine un alt auditor cu o sumă mai mică și poate că acela este mult mai aplicat și mai elocvent. Așa că, de multe ori, nu prețul contează.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Doamna Consilier, o să primim raportul și atunci o să vi-1 arătăm.

Dna Consilier Păunică Adriana

Sigur că da! Mulțumesc. Mulțumesc și domnului Președinte de la societate pentru lămuririle aduse. Eu am vrut doar să completez la ceea ce a spus colegul de la USR, referitor la preț.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Mai dorește cineva să pună întrebări domnului Președinte? Nu mai sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă, 10 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL de a

încheia patru operațiuni juridice cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA”. Propuneri, obiecțiuni?

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 9 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Administrare Active Sector 3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni?

îi dau cuvântul domnului Consilier Voinea Inocențiu.

DI Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Aici avem două liste cu contracte, o listă cu 31 de contracte și alta cu 15. La cea cu 31 de contracte, 19 dintre ele, li se cere oarecum retroactiv, că pe ultima coloană, avem acolo “depășit”, adică plafonul depășit, 19 din 31, iar la cealaltă 13 din 15, plafonul aproape că a depășit. Ori prevederea statutară este ca, înainte să se ajungă la această sumă de 100 de mii de euro să vină în fața Consiliului Local. Ce s-a întâmplat, i-a luat aritmetica pe neașteptate și s-au trezit cu aceste contracte peste 100 de mii de euro. Pentru că și la celelalte spune foarte bine, plafon care se apropie, ceva de genul ăsta, urmează să fie depășit.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Doamna Director.

Dna Director — Dobrescu Dana -

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Bună ziua! Cred că este o neînțelegere. Actul constitutiv al societății Administrare Active nu impunea, până la data modificării din martie, să avem contractele sau operațiunile juridice, mai mari de 100 de mii de euro, aprobate de către AGA, respectiv Consiliul Local. în luna martie Consiliul Local a adoptat o hotărâre, prin care se stabilea modificarea Actului Constitutiv și obligația societății ca, pentru realizarea de tranzacții cu valoare mai mare de 100 de mii de euro, să obțină aprobarea AGA. Din acest motiv pentru contractele aflate în derulare am venit în fața dumneavoastră sintetizând contractele esențiale pentru a putea continua aceleași operațiuni pe care le aveam stabilite. Din acest motiv, pe coloana pe care ați indicat-o, există situații când avem valori mai mari de 100 de mii de euro. La momentul la care aceste operațiuni juridice au fost stabilite sau contractele au fost semnate nu exista această obligație din partea noastră. Sper că am răspuns întrebării dumneavoastră.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Oarecum, da, dar, mai degrabă, nu, pentru că, din câte îmi aduc aminte, poate greșesc, noi avem o hotărâre de consiliu prin care toate societățile sunt obligate să vină, indiferent că au sau nu în statut prevăzut, sunt obligate să vină în fața Consiliului cu proiecte care depășesc 100 de mii de euro. Ca atare, indiferent că dumneavoastră aveați asta ca prevedere statutară sau nu, trebuia să respectați o hotărâre de consiliu. Mă înșel eu cu această hotărâre, care nu ar exista?

Dna Director - Dobrescu Dana -Societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Poate hotărârea de Consiliu, la care faceți referire, vizează tot Actul Constitutiv care prevedea ca toate operațiunile juridice cu valoare mai mare de 100 de mii de euro, re tând investiții care nu au fost prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, să fie sufS^s /.-sz


AGA. Dacă la acea hotărâre vă referiți, atunci aveți dreptate și pentru toate investițiile care nu erau prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, am venit în fața dumneavoastră, încă de anul trecut, de fiecare dată când a fost cazul. Și anul acesta, dacă ar fi fost cazul, am fî venit. Odată, însă, cu modificarea Acului Constitutiv, venim cu toate operațiunile juridice indiferent ce reprezintă.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Eu știu că hotărârea prevedea ca toate contractele, nu neapărat de investiții, ci toate contractele, chiar și achiziții, servicii, toate contractele societăților comerciale, nu a uneia în mod special, care depășesc pragul de 100 de mii de euro să vină în fața Consiliului pentru aprobare.

Dna Director - Dobrescu Dana -

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Nu am cunoștință de existența unei astfel de hotărâri, poate ne ajută cineva din partea aparatului să confirme sau să infirme. Actul Constitutiv a fost singurul care ne impunea nouă obligația raportat la operațiunile juridice aprobate de către AGA.

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Mulțumim, doamna Director. Mai dorește cineva să pună întrebări? Nu sunt. Votați, vă rog, punctul 10!

Cu 16 voturi pentru, 1 împotrivă, 11 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încetarea mandatelor unor membri ai Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru posturile vacante” Propuneri, obiecțiuni? îi dau cuvântul domnului Consilier Voinea Inocențiu.

Dl Consilier Voinea Inocentin-Ioan

Putem să stăm și noi de vorbă cu membrii demisionați? Pentru că asta a fost rugămintea și data trecută, acum văd că îi ia pe rând, așa. Nu au mers toți în bloc și îi ia la bucată sau ce se întâmplă cu membrii Consiliului de Administrație de la acea societate?

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

A fost decizia lor.

Dna Consilier Păunică Adriana

Colegul consilier, așa cum a scris și în material, nu sunt demiși. Dumnealor și-au făcut,


individual, cereri pentru a renunța la funcția de membru în Consiliul de Administrație. Dar unii, nu toți sunt. La proiectul trecut, cum a fost pe ordinea de zi, era ca toți membrii din Consiliul de


Administrație să fie demiși.

Dl Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Am înțeles asta. Deci asta întrebam acum, îi luați la bucată?


Dna Consilier Păunică Adriana

Este opțiunea fiecăruia!

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Dar de ce nu ne răspunde doamna Director, la ceea ce au prezentat dumnealor? Și cei care și-au pus demisia acum, sunt semnatarii a două note, care ne-au fost trimise, tuturor. De ce nu se dă răspuns la ce au menționat dumnealor, acolo?

Dna Consilier Păunică Adriana

Sigur că da, o să ne răspundă.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Vă rog! Să luăm punct cu punct.

Dna Președinte de ședința Văduva luliana

Doamna Director, din păcate nu a fost invitată la această ședință, deci nu putem lua legătura cu dumneaei. Nu are ce să susțină pentru că demisia este depusă de membrii Consiliului de Administrație.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Am înțeles, dar ne răspunde și nouă? Bine. Atunci la ședința următoare, chiar dacă este extraordinară, că poate până la ordinară își dau toți demisia, să ne răspundă în scris, punct cu punct, la cele două note pe care le-am primit, semnate de membrii Consiliului de Administrație. Una de mai mulți și alta de mai puțini, dar punct cu punct, la tot ce era, acolo, acuzată. Să spună, domnule, nu au dreptate și de ce nu au dreptate! Dar în scris aș dori, punct cu punct, la toate cele sesizate de de membrii Consiliului de Administrație.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

O să-i solicităm doamnei Director și la următoarea ședință să fie prezentă și să ne răspundă, punct cu punct, la absolut totul.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Nu. Nu. Să ne răspundă până la următoarea ședință, în scris!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

în regulă, domnule Consilier, s-a consemnat și vom primi răspunsul. Mai sunt întrebări referitoare la acest punct?

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Aș vrea să mai fac o remarcă. Am mai pus niște întrebări, care sunt consemnate în procesul verbal și se apropie termenul. Aș ruga, aparatul de specialitate al Consiliului, să reia procesele verbale și să tragă de mânecă aparatul de specialitate, respectiv directorii care trebuiau să răspundă, la niște lucruri, în scris.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Consilier, s-a consemnat acest lucru și cu siguranță veți primi răspunsul. Supunem la vot, punctul 11. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 9 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 9 la HCLS 3 nr. 70/28.02.2017 referitoare la indicatorii tehnic mici aferenți obiectivului de investiții „Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport””. Propuneri, obiecțiuni?


îi dau cuvântul domnului Consilier Voinea Inocențiu.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Aici este o glumă foarte bună. Avem o reducere, de la 110 milioane undeva la 25 de milioane de euro, proiectul a ieșit mai ieftin 137 de lei. Pentru asta avem 104 pagini de referat, 104 pagini. Păi mai bine nu cumpăram noi un top de hârtie și le rămânea foaia albă, velină, să se folosească de ea în viitor și să scăpăm de această rectificare, de această economie de 137 de lei, pentru care am consumat 104 pagini, ca să facem un proiect de hotărâre? La 25 de milioane de euro, avem o economie de 137 de lei. Nu am înțeles eu bine sau care este gluma proastă aici?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Director.

Dl Popescu Marius - Șef Serviciu - Investiții Lucrări Publice

Domnul Consilier, ați sărit un număr, era vorba de școală.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Da, aveți dreptate.

Dl Popescu Marius - Sef Serviciu - Investiții Lucrări Publice

Vă răspund la amândouă, ca să nu o mai lungim.

Dl Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Răspundeți-mi la punctul 12. Rugămintea este, când aveți modificări de anexe care presupun cheltuieli și tabele, dați-ne comparativ și cel vechi, să vedem de unde ați plecat și ce ați modificat! Că noi avem acum o anexă și trebuie să mergem noi, să căutăm. De acum încolo când aveți astfel de modificări de indicatori-economici, dați-ne și de unde s-a plecat, să vedem ce modificări s-au făcut!

Dl Popescu Marius - Sef Serviciu - Investiții Lucrări Publice

Niciun fel de problemă. Scurt, ca să nu aveți nelămuriri. Eu, cu dumneavoastră și cu noi de la Investiții, ați colaborat foarte bine și nu cred că aveți probleme cu noi. Pe scurt, la școală se cer, pe partea Agenției de Dezvoltare, actualizarea indicatorilor cu Ordonanța 114. După cum știți, majoritatea școlilor, noi le finanțăm din Fonduri Europene. Este o reglare financiară a lor. Iar la Decebal, după ce s-au introdus și după ce s-au scos, nu este o glumă, așa a ieșit din calculul matematic, a ieșit o mică diferență. S-ar putea ca la sfârșit, nu s-ar putea ci sigur, la sfârșit o să vedeți o diferență mult mai mare. încă nu s-a terminat lucrarea, mai are un pic. O să fie ceva deosebit.

Dl Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Păi și nu era mai bine să mai luați un top de hârtie cu banii ăștia? Sau 2 șuruburi pe care le-a scăpat în groapă un Dorel?


Dl Popescu Marius - Șef Serviciu - Investiții Lucrări Publice

Domnule Consilier, este o investiție deosebită, de o importanță majoră. Toate aceste reglaje, tocmai am fost verificați și de Curtea de Conturi, toate aceste reglaje sunt necesare, ca să fie totul corect, să nu mai fie niciun fel de problemă. O să vedeți, că până la sfârșit, va scădea încă o dată și va scădea mult. Am dat de atâtea ori exemple cum scad indicatorii-economici până la sfârșit cu mult.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Domnule Director, 137 de lei, la 110 milioane de lei, ce procente....?

Dl Popescu Marius - Sef Serviciu - Investiții Lucrări Publice

Nu vorbeam de procente, totul este matematic, plus, minus, matematică este, nimic altceva.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Dar la câte zerouri vreți să iasă socoteala asta?

Dl Popescu Marius - Sef Serviciu - Investiții Lucrări Publice

Vă spun pe scurt.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Cum poți să crezi că s-a făcut o economie cu 137 de lei, la 110 milioane?

Dl Popescu Marius - Șef Serviciu - Investiții Lucrări Publice

Dar nu este economie, acum este un act intermediar. La sfârșit, la valoarea finală o să vedeți o diferență mult mai mare.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Găsesc că este strigător la cer, să scriu 104 pagini de referat pentru o hotărâre, ca să rectifici cu 137 de lei.

Dl Popescu Marius - Sef Serviciu - Investiții Lucrări Publice

Nu. Nu. Scopul hotărârii este altceva. Introducerea unor elemente noi, la prețuri noi și scoaterea altora de care nu mai este nevoie. Ăsta este scopul de fapt. Este vorba de o integrare cu Primăria Capitalei, cu pista de biciclete, cu iluminatul exterior, adică sunt totuși niște operațiuni noi, care sunt introduse și se renunță la altele de care nu mai e nevoie. Aveți dreptate, se pare bizar la 137 de lei. Corect, așa este. Dar o să vedeți că, la sfârșit, nu o să fie așa.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Mai dorește cineva să-i pună întrebări domnului Director? Votați, vă rog, punctul 12!

Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor categorii de lucrări și devizul ofertă revizuit, conform notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal””. Propuneri, obiecțiuni? Dorește cineva să pună întrebări pe acest proiect? Nu sunt. Votați, vă rog, punctul 13!


Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă, 9 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL a contractului având ca obiect „ Servicii de promovare instituțională””. Propuneri, obiecțiuni? Domnule Consilier Voinea aveți cuvântul.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Este domnul Director Nedelia, să ne răspundă?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Imediat va intra. Are o mica problemă tehnică.

Dl Cotigă Bogdan Constantin - Sef Serviciul Promovare Instituțională

Sunt prezent, Cotigă!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Voinea, puteți să-i puneți întrebarea domnului Bogdan Cotigă. Este cu noi.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Eu am înțeles, dar proiectul este introdus de domnul Director Nedelia, de la societate, dumnealor cer.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

De la societate nu este, vă răspunde domnul Bogdan Cotigă.

DI Consilier Voinea Inocentiu-Ioan în numele societății?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana în numele proiectului.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan


A

Am înțeles, dar nu trebuie să fie inițiatorul proiectului, prezent? întreb și eu!

Dl Cotigă Bogdan Constantin - Sef Serviciul Promovare Instituțională Dacă-mi permiteți!

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Doamna Președinte, nu trebuie să fie inițiatorul proiectului prezent la dezbatere, în Consiliul Local? Doamna Neacșu este cumva, să ne răspundă?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Deși apare pe proiect, dar domnul Bogdan Cotigă este cel care se ocupă de acest proiect, dumnealui se ocupă, dumnealui răspunde la întrebare.


Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Dar nu înțeleg, cum Dumnezeu, nu răspunde inițiatorul, cel care introduce proiectul?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Din partea aparatului de specialitate care a propus proiectul, este domnul Bogdan Cotigă.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Păi, domnul Bogdan Cotigă apare în altele.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Inițiatorul este domnul Primar, care nu poate să participe la ședință. Iar domnul Cotigă este aici pentru a ne răspunde la întrebări.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Da, dar intră puțin în conflict, că pe domnul Cotigă l-aș fi întrebat altceva, dar domnul Nedelia trebuie să ne răspundă de ce a introdus proiectul ăsta și să ne răspundă ce înseamnă brand? De ce nu ne încadrăm noi ca primărie la brand, că brand-ul se referă la un consum. Ne-am putea încadra? Că și, de exemplu, Japonia are brand, floarea de cireș. De ce are brand? Ca să atragă consumatori! Adică turiști. Or noi, de ce ne dorim să fim un brand? A! Putem să fim un brand! Veniți să învățați în Sectorul 3! învățământ DUAL, poate să fie. Dar, a face referire la informații cu privire la campania de pază și de grijă, în actuala criză dată de pandemia cu coronavirus, cănd noi nu suntem abilitați să facem informări, nici măcar plătite, penru că astea se fac, oricum, gratuit de către organele abilitate ale statului și de către comisia de urgență sau cum se numește, Comandamentul de Urgență. Noi plătim ca să informăm lumea, că așa spune în referatul de necesitate. Plătim publicitate ca să informăm corect ce să facă lumea acum, în campanie, în criza asta a pandemiei. Aici nu este în regulă. Față de proiectul de data trecută, se vine cu o sumă mai mică și ni se spune că 58% din cei din Sectorul 3, mă rog, a aproximat, probabil, conform sondajului care s-a făcut, știu deja despre ce este vorba. Dacă știu deja despre ce este vorba, de ce trebuie să continuăm campania? A! Ne propunem să avem de exemplu 100% sau cât vrem? Să știe toată lumea din Sectorul 3 că poate să acceseze servicii on-line? Da, dar vă mai spun ceva, că nu toată lumea se uită la canalele pe care, probabil, vor fi alese, pe care le va alege direcția de marketing sau cum se numește, comunicarea primăriei și pentru asta trebuie să alegem un mixt de marketing. Dar ce să vedeți! Că cei 4 milioane și ceva, sunt toți pentru creație. Or, eu știu că o campanie publicitară, costul, de fapt, al unei campanii publicitare, nu în creația a ceea ce vrei să transmiți, ci în difuzare se consumă. Vreți să-mi spuneți mie că dăm 4 milioane, adică aproape 1 milion de dolari, pentru un clip de 30 de secunde și cun un cap de 15 secunde, așa cum este specificat în proiectul de hotărâre? Mi se pare enorm. In plus, veniți și spuneți că vreți să faceți și un studiu. Ați preluat din ceea ce spuneam eu data trecută, dar nu avem măsura acum, adică trebuie să știm de unde plecăm, unde ne situăm acum și unde vrem să ajungem. Că altfel, studiul pe care-1 veți face pe 900 de așa, nu va spune nimic. Ce va spune? Că, încă nu știu câți au aflat că, Sectorul 3 este cel mai bun. Deci, iară găsesc că acești bani pe care domnul Nedelia, pe care nici măcar, a preluat, nici nu știam că dumnealui a preluat din nou președinția acestei societăți, dar nu a schimbat nici la procesul verbal acolo, spune: subsemnata Nedelia! Probabil că doamna director era înainte subsemnată. Dar, domnul Nedelia ar trebui să-și acorde, în gen, numele cu substantivul “subsemnat”. Asta apropo de grija cu care se întocmesc documentele pentru cheltuirea milioanelor de euro în Sectorul 3. Deci, lămuriți-ne cum este cu

coronavirusul și cu banii pe care primăria trebuie să-i plătească pentru a face campanie de informare, când campania trebuie să fie gratuită și o face, de fapt, statul, în mod frecvent

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Director, puteți să răspundeți.

Dl Cotigă Bogdan Constantin - Sef Serviciul Promovare Instituțională

Proiectul de hotărâre propriu-zis și raportul de specialitate a fost refăcut, chiar potrivit obiecțiilor pe care domnul Consilier Voinea le-a avut la ședința trecută. Mă refer aici la introducerea unei obligații din partea Serviciului Promovare Instituțională, din cadrul Primăriei Sector 3, să întocmească un raport după fiecare campanie care, pe baza datelor obținute de la direcțiile care beneficiază direct de campanie, de exemplu, în cazul de față Direcția de Taxe și Impozite, să putem contoriza mai exact dacă această campanie a fost benefică în sensul creșterii, de exemplu, spunea domnul Voinea, data trecută, a numărului de utilizatori ai serviciilor Online. Referitor la notorietate, evident că cu cât mai multă lume din Sectorul 3 cunoaște și chiar începe ușor să acceseze aceste servicii, cu atât ele devin mai eficiente și, în general, colectarea taxelor este mai eficientă, oamenii sunt mai mulțumiți și mai liniștiți, deci are legătură și cu notorietatea, deși notorietatea trebuie întărită. Pe de altă parte, există niște chestiuni pe care, deci, acest contract, care nu este inițiat de domnul Nedelia, este inițiat de direcția de specialitate, de Serviciul Promovare Instituțională, este proiect de hotărâre, contractul presupune atât servicii de creații cât și servicii de difuzare, undeva la 85-90%, bazându-mă pe contractele anterioare, constau în serviciile de difuzare, nicidecum creația nu este majoritară în costurile acestui contract. în același timp, că s-a făcut referire la obligațiile pe care noi le avem, atunci când Primăria Sectorului 3 primește adrese de la Prefectură, care ne cere expres să difuzăm pe toate canalele și prin toate mijloacele de informare, diferite mesaje ale autorităților, în relație cu ceea ce se întâmplă în prezent, în țară și în lume, vreau să amintesc faptul că, difuzarea cu cât este mai bună cu atât își atinge scopul, mesajul, mai bine. Mai mult decât atât, difuzarea în afară de facebook-ul Primăriei Sector 3 și site-ul Primăriei Sector 3 nu este o difuzare gratuită, nimeni nu difuzează gratuit decât anumite spoturi tv pe care, nu știu exact, cred că Guvernul sau ceva de genul ăsta, le obligă, prin CNA, pe posturile de televiziune să difuzeze. Deci difuzarea la nivel local a mesajelor de genul, numere de telefon la care pot apela bătrânii la DGASPC sau lucruri care țin de măsuri pe care le luăm la nivel local, nu pot fi distribuite gratuit, deci, este necesară cheltuirea unor bani. Pe de altă parte, de aceea am și inițiat acest proiect, consider că, în această perioadă, evident nu la fel de importantă, dar foarte importantă, este și comunicarea acestor lucruri, pe care le-am cuprins, le-am descris succint în raportul de specialitate dar, în detaliu, în caietul de sarcini. Cred că este aproape Ia fel de importantă, nu la fel de importantă, ca celelalte măsuri împotriva acestei pandemii care se iau la nivel central și local. De aceea am considerat noi, ca aparat de specialitate, oportun acest proiect. Acum, dacă și domnii consilieri vor considera că și comunicarea este importantă în această perioadă, o să vedem. Mulțumesc.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Haideți să iau pe rând, așa, sau, mă rog, să spicuiesc. In primul rând prefectul, dacă ne pune pe noi, ca primărie, să facem ceva plătit, trebuie să ne indice și sursa de finanțare, or eu nu cred că Prefectura ne pune să cumpărăm noi spoturi la televiziune. In plus de asta, cu siguranță că dacă veți fi apelat la CNA să scutească televiziunile de măsurarea timpilor de publicitate, să zicem așa, sau de informare, cu privire la anumite numere de telefon la care ar pu din Sectorul 3 pentru anumite nevoi, i-ar fi scutit și, ca atare, televiziunile nu vor fi perceput taxe de publicitate, dacă făceați demersurile necesare, ca să vorbim concret despre astfel de informații, acum, de interes public, care ar trebui făcute, dar nu de capul nostru, nu altele decât cele care se fac oficial, la nivel național. Acum, revenind, vă mai spun, așa, despre brand. A vorbi despre brand și despre nevoia de colectare printr-un sistem digitalizat, este un nou sens. Când vorbim despre brand, vorbim despre consumator și vorbim despre ceva comercial. Deci, nu mai folosiți brand decât dacă vreți ca din Sectorul 3 să faceți, eu știu, sectorul cu cel mai mare ștrand la care să vină lumea. Asta da, poate să fie, cum, de exemplu, suntem un brand “Sectorul 3 dormitor”, ne-a ieșit așa, ce să facem, că brandul nu e neapărat ce vrei tu să spui că ești și ce, de fapt, te definește, ce îți conturează imaginea. Dar, să lăsăm asta cu brandul și să ne întoarcem la formularul centralizator financiar și avem așa, două poziții: unu, pachet de servicii diverse de promovare și publicitate, și descriere. La descriere, concepte și spoturi video cu durata minimă 30 de secunde și un cut de 15 secunde de promovare instituțională și concept spot audio cu durata minimă de 25 de secunde și un cut de 15 secunde de promovare instituțională. Nici o altceva, difuzare, ce spuneți dumneavoastră. Și mai departe, la punctul 3, deci, sare direct la punctul 3.3-studii de impact, nu știu ce. Deci, punctul 2 a fost scos! La număr curent avem 1, după care 3, punctul 2, nu există punctul 2 curent. Știu că doar la hotelurile americane și blocurile americane, nu există etajul 13, 12 și 14. Nu știu de ce v-ați ferit de punctul 2. Poate că aici v-a scăpat ceva, domnul Cotigă! Tot cele 4 milioane 700 de mii de lei, deci un milion de euro cu tot cu TVA și un milion și ceva, sunt pentru conceptele a două spoturi video și audio. Nu vreți dumneavoastră să recomandăm colegilor?


Dl Cotigă Bogdan Constantin - Șef Serviciul Promovare Instituțională

Din ce ați citit acum?

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Din documentele pe care ni le-ați pus la dispoziție.

Dl Cotigă Bogdan Constantin - Sef Serviciul Promovare Instituțională

Concret, din ce document?

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Vă spun concret, citesc așa, din "ofertantul formulează propunerea sa financiară, propunerea financiară a Smart City”, pe de o parte, și formularul 2 centralizatorul financiar. Centralizatorul financiar are 2 puncte, punctul 1 și punctul 3. Punctul 1, parchet de servicii, la descriere este ce v-am spus concept, spoturi video și încă în continuare concept spoturi audio. La punctul 3, care de fapt este al doi-lea, 3 studii de impact cu opinia unui minim de 900 de cetățeni, care asta este undeva la 350 de mii de lei, estepiece of cake față de 1 milion de euro pentru două concepte.

Dl Cotigă Bogdan Constantin - Sef Serviciul Promovare Instituțională

Dacă îmi permiteți, domnul Consilier. Acolo, dumneavoastră ați citit și altceva la început, ați citit pachet de servicii diverse.


Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

De promovare instituțională, asta este denumirea. Descrierea acestui pachet de servicii înseamnă așa: două spoturi cu capturile respective, asta e la descriere, nu se vorbește deloc despre difuzarea lor.

Dl Cotigă Bogdan Constantin - Sef Serviciul Promovare Instituțională

în caietul de sarcini, există, dacă nu mă înșel, până la punctul f) sau punctul g), descriere a acestor tipuri de servicii. Ele simt toate incluse într-un pachet, așa cum am procedat și la celelalte contracte. Precizările care țin de conceptul audio și video și studiile de impact, sunt chestiuni specifice, adică în acel pachet se vor include și astfel de tipuri de servicii, dar în rest, caietul de sarcini pe care vi-1 pot pune la dispoziție oricând, cuprinde total detalierea inclusiv, când vorbim despre difuzare, când vorbim despre diferite modalități de difuzare și despre diferite tipuri de publicitate și de promovare, ele sunt descrise detaliat în caietul de sarcini. Deci, ăsta este un pachet de servicii diverse, tocmai pentru că, de foarte multe ori, și în celelalte contracte pe care le-am avut, am constatat că în funcție de mesajul pe care voiam să îl transmitem, am avut nevoie de diferite chestiuni care țineau de aceste servicii diverse, de acest tip și ele nu au fost întotdeauna constante, în cantități constante și necesitățile nu au impus în totdeauna un volum constant așa cum ar fi de exemplu la metri cubi de beton, să spunem, într-o construcție sau eu știu ce altceva.

Dl Consilier Voinea Inocențiu-ioan

Nu are nici o legătură exemplul. Cele de la punctul a) la f), sunt documentele contractului și la punctul b) este oferta tehnico-financiară a prestatorului, iar oferta tehnico-financiară este ceea ce v-am spus eu mai devreme, concepte și spoturi video și care are valoare 4778 de mii cu tot cu TVA, conceptele, nu altceva. Deci, noi votăm aici ce ne-ați pus la dispoziție, votăm o hotărâre în care ne cereți 4 milioane 700 pentru conceperea a două spoturi, unul video și unul audio, cu tăieturile respective din acele spoturi nu altele.

Dl Cotigă Bogdan Constantin - Sef Serviciul Promovare Instituțională

Dumneavoastră dacă votați, votați pachetul de servicii diverse de publicitate.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Eu votez ce mi-ați spus aici! Descrierea acestui pachet. Descrierea este clară aici, nu este altceva. Nu vreți, mai bine, să sugerați colegilor de la PSD să nu treacă acest proiect și să veniți dumneavoastră mai bine cu el conturat, așa, și să ne spuneți cât dați pe difuzare și cât dați efectiv pe conceptul video? Din ăștia 4 milioane, cât costă cele două concepte?

Dna Consilier Păunică Adriana

Domnul Voinea, îmi cer scuze că intervin, nu poate domnul Cotigă să ne dicteze cum să votăm.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Sunt bani foarte mulți și nu știm ce votăm aici, doamna președinte! Vă rog, foarte mult!

Dna Consilier Păunică Adriana

Domnul Voinea, nu poate domnul Cotigă să ne dicteze cum să votăm.


Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Am înțeles. Ați spus că ține locul primarului și primarul mai face lucrul acesta din când în


când.

Dna Consilier Păunică Adriana

îmi pare foarte rău! Nu îi puneți cuvinte în gură domnului primar și mai ales că nu este la ședința de consiliu.

Dna Consilier Galbena Ana-Iulia

Eu credeam că totuși luăm cuvântul cerând voie! 9

Dl Consilier Marineată Marcel

îmi permiteți, doamna Președinte?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Da, domnul Consilier Marineață.

Dl Consilier Marineată Marcel

Domnule Inocențiu, nimeni nu votează și nimeni nu votează în contradictoriu sau să spuneți membrilor PSD. Fiecare va vota cum consideră de cuviință. Dumneavoastră, v-ați expus punctul dumneavoastră de vedere, l-am auzit și pe domnul director, ca atare ne vom exprima votul exact cum fiecare consideră. Mulțumesc.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

îmi cer scuze tuturor, nu am vrut să ofensez pe nimeni. Repet însă, acest proiect pe care îl avem în față are la centralizatorul financiar două puncte: punctul 1 și punctul 3. Punctul 1: 4 milioane 700 pentru concept spoturi video și spoturi audio. Deci, două spoturi. 4 milioane 700 pentru conceperea două spoturi, nimic despre difuzarea lor în media, și la punctul 2 - 350 de mii de lei sau mă rog 35 de mii de lei pentru două studii. Ați vrut să îl faceți mai bine, dar l-ați făcut mai prost. Oricum este inoportun să ne gândim la publicitate în aceste momente de criză. Repet, este publicitate electorală! Asta este publicitate electorală, ce faceți cu Sectorul 3, cei mai buni! Și cu 4 milioane 700 pe două spoturi!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

îi dau cuvântul domnului Consilier Ene.

Dl Consilier Ene Stelian-Bogdan

Mulțumesc, doamna Președinte. Proiectul a fost discutat, în principiu, este același proiect pe care l-am respins data trecută. A fost modificat pe ici pe colo, prin punctele esențiale. în esență, ideea, tot ce am discutat atunci rămâne valabil, aș vrea să reiterez punctul de vedere al USR, că noi nu vom susține un asemenea proiect, nu susținem în general ideea ca administrațiile locale să își facă publicitate prin mijloacele de informare națională pentru că este un nonsens, nu poate o localitate să aibă selectivitatea necesară, astfel încât banul public să fie cheltuit eficient și informarea să ajungă la membrii respectivei comunități. O să vedeți, de exemplu, că tot ce înseamnă campanie locală, într-o localitate, se desfășoară prin flayere, prin alte metode, cu selectivitate. Nu poți să arunci milioane de euro pe reclame tv pentru a face publicitate unor proiecte de nivel local și bineînțeles trimițând acele informări la nivel național, faci publicitate pe un post național o să vadă mult mai mulți oameni decât te


plăti bineînțeles mult mai mult. Deci, așa ceva se poate face numai pe bani publici nici o companie nu o să facă așa ceva. Nu susținem, este complet inoportun și, cu atât mai mult motivul invocat, acela de a comunica în contextul pandemiei e unul care nu poate fi acceptat pentru că, comunicarea în contextul pandemiei se face de către grupul de comunicare strategică, există un organism național care cu asta se ocupă, nu venim noi acuma să dublăm că ne-ar fi cerut Prefectura, nu cred că ne-a cerut Prefectura să facem reclamă la tv, pentru că altfel toată țara ar începe să facă reclame, am vedea numai reclame plătite de localități, deci e complet absurd. Aș vrea totuși să întreb, să-i pun o întrebare domnului Cotigă. înainte să ajungem la ideea de reclamă tv, am epuizat mijloacele clasice de a ajunge la cetățenii din Sectorul 3? Adică, am avut campanii de flayere, am avut campanii de door hanger, pentru că orice specialist în comunicare vă va spune că astea sunt cele mai eficiente și numai după ce ai epuizat acest prim nivel de contact direct, apoi mergi la alte forme de comunicare, mijloace electronice etc. Dar primul val de a disemina aceste servicii și diversele informații, pe care primăria vrea să le ducă către cetățeni, ar veni cu pliante în cutia poștală, un mic material, în care omul să fie invitat pe site, să folosească respectivele produse, respectivele servicii ale primăriei. Am epuizat această posibilitate? Mulțumesc.

Dl Cotigă Bogdan Constantin — Sef Serviciul Promovare Instituțională

Da, am făcut acest lucru. Am făcut acest lucru și prin intermediul online, ne-arn folosit de paginile de facebook pe care le avem și pe care le gestionăm, ne-am folosit inclusiv de afișaj în multe din scările de bloc. Referitor la diversele activități, acțiuni pe care le are primăria, am anunțat atât dezinfecții cât și alte măsuri pe care le-am luat sau care urmează ca primăria să le ia, am făcut cam toate aceste lucruri. Aș vrea totuși în contextul pe care l-ați amintit domnule consilier, aș vrea să precizez faptul că, era un argument în plus acest lucru, faptul că ni se cere, nu ni se cere publicitate plătită, nu a spus nimeni plătită, ni se cere din partea prefecturii, au fost adrese pe care vi le pot pune la dispoziție, în care ni s-a spus să c fuzăm pe toate canalele. Deci, este o chestiune generală. Era un argument în plus, pentru necesitatea pe care o considerăm în cazul ăsta. Principalele două aspecte pe care dorim să le promovăm și să le difuzăm sunt: să continuăm campania pentru plata taxelor online, în sensul în care e necesară în această perioadă și o să mai fie un timp, și a doua chestiune, am precizat acolo și în raportul de specialitate dar și mai clar în caietul de sarcini, inclusiv promovarea și difuzarea unui mesaj coerent și profesionist, despre ceea ce va însemna de exemplu după luna iulie a sistemului electronic de atribuirea parcărilor. Dumneavoastră știți foarte bine că locuiți în Sectorul 3, cât de important este acest subiect pentru cetățenii Sectorului 3, mai ales în contextul în care trebuie să stea foarte mult acasă. Deci, va fi o întreagă nebunie, ca să spun așa, în momentul în care oamenii își vor da seama că va trebui să acceseze un sistem online, că se pot face atribuirile direct acolo și așa mai departe. Lucrurile astea trebuie descrise cumva și promovate cumva, în sensul în care să ajungă la cât mai multă lume. Mai mult decât atât, am considerat că acest contract, și asta este ultimul lucru pe care vreau să îl spun, este un contract care primește o sumă pe un pachet general și generos de servicii de promovare și publicitate, de promovare și de informare, dacă putem să spunem așa, care va fi cheltuit atât cât este nevoie, nu există nici o necesitate. Contractul dacă va fi aprobat proiectul în consiliul local, contractul presupune achiziția acestor servicii în baza unor note de comandă pe care le emite direcția de specialitate, deci nu se cumpără întregul pachet de servicii de difuzare și de promovare cu totul, deci la societatea Smart City S3. Mulțumesc.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Domnule Consilier Voinea.

Dl Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Prin ce spunea domnul Cotigă, înseamnă că dorește niște bani la dispoziție, un CEC în alb, așa, de 4 milioane 700, pe care să îi cheltuiască cum crede de cuviință. Pe de altă parte, eu cred că trebuie să ne uităm foarte clar la ceea ce votăm acum, că noi votăm două concepte de spoturi video, că așa scrie, degeaba ne spune oral, domnul Cotigă, ce ar trebui să citim noi aici, că nu citim altceva decât ceea ce scrie și nu vom vota altceva decât ceea ce scrie, pe de o parte, pe de altă parte vă rog să aveți în considerare, faptul că acest proiect deși pare că este un altul, este fix același proiect, și, conform legii, în aceeași lună nu poate fi adus în atenția Consiliului Local, un proiect care nu a întrunit voturile necesare. Așadar, a căzut în ședința ordinară, nu putem să venim cu el, acum, într-o ședință extraordinară, chipurile modificat pe ici, pe colo. Vă rog, să aveți în considerare, dragi colegi și acest aspect!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Doamna Consilier Ana Galbenu, dorește să vorbească?

Dna Consilier Galbenu Ana-Iulia

Da, mulțumesc. Am înțeles de la domnul Cotigă că vorbim de două spoturi, de două teme, vorbim de digitalizare, de taxe și de impozite locale și de situația parcărilor. Păi ce treabă are asta cu criza covid acum? Adică, mă rog. Apoi alocăm o sumă de 5 milioane de lei, de 5 ori mai mare decât am alocat pentru gestionarea crizei la nivel local. Este incredibil și eu, sincer, sper, că după cum s-au exprimat colegii de la PSD la punctul 3, nu vor vota așa ceva. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Mai are cineva de pus întrebări pe acest proiect? Domnul Consilier Liviu Mălureanu.

Dl Consilier Mălureanu Liviu

Aș vrea să reiau adițional, față de ce au spus colegii mei, deja ceea ce am spus în comisie, și anume că deja s-au alocat 12 milioane pentru partea aceasta de promovare și domnul director știe foarte bine că a făcut o solicitare de anul trecut, dacă nu mă înșală memoria, și încă nu am primit nici un document cu privire la modul cum s-au cheltuit banii deja alocați, înțeleg că o parte încă nu s-au cheltuit dar fără un raport nu ne este clar acest lucru, și acum ni se cere să aprobăm o nouă sumă fără să știm cum s-a cheltuit concret sumele anterioare. Eu am promovat partea aceasta de informare, sunt pro însă totuși trebuie să luăm în considerare și contextul actual, așa cum a spus și colegul meu Stelian Ene la începutul ședinței, suntem totuși într-o situație fără precedent în istoria omenirii, această criză ne va afecta profund, din păcate nu doar la nivel medical ci și la nivel economic și trebuie să fim foarte atenți asupra modului cum cheltuim banii, nu știu dacă este oportun să cheltuim acum bani pentru partea aceasta de promovare sau cel puțin nu într-o sumă atât de mare, eu cred ca ar trebui puțin să așteptăm să vedem care vor fi încasările, cu cât vor scădea aceste încasări și apoi să vedem dacă cumva chiar nu trebuie să mai alocăm nici un leu pe această campanie de promovare pentru că vor fi alte priorități, mă gândesc și la salariații din primărie care vor vrea să își primească totuși salariile, inclusiv domnul Cotigă, și atunci dacă nu cumva în timp vor apărea niște priorități mult mai stringente decât această campanie de promovare. Prin urmare consider că momentan nu este oportună


aștept în continuare așa uum i-am transmis domnului director documentele pentru modul cum sau cheltuit banii din celelalte proiecte. Mulțumesc frumos.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana


Mulțumim, domnule consilier. Vă supunem la vot, proiectul de hotărâre. Votați, vă rog! Cu 16 de voturi pentru, 8 împotrivă, 1 abținere și 5 consilieri care nu au votat, proiectul de

hotărâre a fost aprobat.

Declar ședința închisă. O zi bună în continuare.întocmit:    Gheorghișan Elena

Buhoci Cristina Mihaela


Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal

1.Aprobare ordine de zi

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 6/30 ( 20%)

23/30 ( 77%)

1/30 (

3%)

0%)

B

c

0/30

(

A

Mariana Vasiliu

1 x

1

! 1

Valerica Hontaru

1 x

1 1

Antonio Ciprian Corneanu

1

1

1 1

Elena Petrescu

1 X

Daniel Enachescu

1 X

1 1

Primărie Sector3

1

1 1

Baetica Nicoleta

1 X

1 1

Daniela Belu-Sima

1 X

1

fleancu florin

1 X

romeo popescu

1 X

1

1 1

Paunica Adriana

1

Cezar lacob

1 X

1

1 1

Marineata Marcel

1 X

Gutium Narcisa

1 X I

1

1 1

Alin Voicu

1 X 1

[ 1

1 1

lonut Moldoveana

1

1 X 1

1 1

1

Văduvă luliana

1 X I

Cristi Tudorache

1 X I

1

1

Ionela Marinescu

1

1

Alexandru Dobre

X 1

1

1

Pelinaru Cornel

X 1

1

Fatu Adrian

1

X 1

Elena Tudor

X 1

1

1

constantinradu038

1

X 1

1

Stelian Ene

X 1

1

liviu malureanu

1

X 1

Mircea Galbenu

X 1

1

1

Ana Galbenu

1

1

1

1

Inocentiu Voinea

X 1

Constantin Dumitru

1

1

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 1/31 (

28/31 ( 90%)

0/31 (

2/31 (

0%)

6%)

B

c

3%)

A

Mariana Vasiliu

1 x

1

1 1

Valerica Hontaru

1 x

1

1 1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1

1

Elena Petrescu

1 X

1

1 1

Daniel Enachescu

1 X

1

1 1

Primărie Sector3

1

1

Baetica Nicoleta

1 X

1

1

Daniela Belu-Sima

1 X

1

fleancu florin

1 X

1

1 1

romeo popescu

1 X

1

1 1

Paunica Adriana

1 X

1

1 1

Cezar lacob

1 X

1

1 1

Marineata Marcel

1 X

Gutium Narcisa

1 X 1

1 1

Alin Voicu

1 X 1

1

1

lonut Moldoveana

1 x i

1 1

1 1

Văduvă luliana

1 X I

1

1 1

Cristi Tudorache

1 X I

1 1

1 1

Ionela Marinescu

X 1

1 1

1 1

Alexandru Dobre

1

X I

1

1

Pelinaru Cornel

1

X 1

1

Fatu Adrian

1

1

1

X 1

Elena Tudor

1

X 1

1

Livia Tudorache

1

X 1

1

1

constantinradu038

1

X 1

1

Stelian Ene

X 1

1

1

liviu malureanu

1

X 1

1

Mircea Galbenu

1

X 1

1

1

Ana Galbenu

1

X 1

Inocentiu Voinea

X 1

1

1

Constantin Dumitru

1

1

1

X 1

1.Punctul 2

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 4/32 ( 13%)

24/32 ( 75%) 0/32 ( 0%) 4/32 ( 13%)

c

A

B

Mariana Vasiliu

1 x

1

1 1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

Elena Petrescu

1 X

1

1 1

Daniel Enachescu

1 X

1 1

Primărie Sector3

1

1

1 1

Baetica Nicoleta

1 X

1 1

Daniela Belu-Sima

1 X

1

1 1

fleancu florin

1 X

1 1

romeo popescu

1 X

1

1 1

Paunica Adriana

1 X

1

1 1

Cezar lacob

1 X

1

1 1

Marineata Marcel

1 X

1 1

Gutium Narcisa

1 X

1

1 1

Alin Voicu

1 X .

1 1

lonut Moldoveanu

Văduvă luliana

Cristi Tudorache

1

1

1

1 X 1

1

1

1 1

1

[ 1

1

1 X I

Ionela Marinescu

1 X I

1

1 1

Alexandru Dobre

X 1

1

Pelinaru Cornel

1

X 1

1

1

Fatu Adrian

1

X 1

Elena Tudor

1

X 1

1

1

Marius Mihaita

1

1

1

Livia Tudorache

1

1

1

x 1

Valerica Hontaru

1

X 1

constantinraduB38

1

X 1

1

1

Stelian Ene

1

X 1

1

1

liviu malureanu

X 1

1

Mircea Galbenu

1

X 1

1

Ana Galbenu

1

X 1

1

Inocentiu Voinea

1

1

1

X 1

Constantin Dumitru

1

1

1

1

1.Punctul 3

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 3/32 (

12/32 ( 38%)

14/32 ( 44%)

3/32 (

9%)

B

c

9%)

A

Mariana Vasiliu

1

1 X

1 1

Antonio Ciprian Corneanu

1

1 X 1

Elena Petrescu

1

1 X

1

Daniel Enachescu

1

1 X 1

Primărie Sector3

1

1

Baetica Nicoleta

1 X

1 1

Daniela Belu-Sima

1

1 X

1

fleancu florin

1

1 X 1

romeo popescu

1

1 X

Paunica Adriana

1

1 X

1 1

Cezar lacob

1 x

1

1

Marineata Marcel

1

1 X

1

Gutium Narcisa

1 X

1

1

Alin Voicu

I

1 X I

1

lonut Moldoveanu Văduvă luliana

1 X I

1

1

X 1

1

1

Cristi Tudorache

1 X I

Ionela Marinescu

I

1 X I

1

Alexandru Dobre

1

X I

1

Pelinaru Cornel

1

1

X 1

1

Fatu Adrian

X 1

1

Elena Tudor

1

1

1

Marius Mihaita

1

1

1

1

Livia Tudorache

1

x 1

1

1

Valerica Hontaru

1

X 1

constantinradu038

1

X 1

1

Stelian Ene

1

X 1

1

1

liviu malureanu

X 1

1

1

Mircea Galbenu

X 1

1

Ana Galbenu

1

X 1

1

Inocentiu Voinea

1

X 1

1

Constantin Dumitru

1

X 1

1

1

 • A. Da            19/32 ( 59%)

 • B. Nu          3/32 ( 9%)

 • C. Abținere      8/32 ( 25%)

No Answer 2/32 ( 6%)

A

B

C

Mariana Vasiliu

1 x

1

1 1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1

1 1

Elena Petrescu

1 x

1 1

Daniel Enachescu

1 X

1

1 1

Primărie Sector3

1

Baetica Nicoleta

1 X

1

1 1

Daniela Belu-Sima

1 X

1

fleancu florin

1 X

1

1 1

romeo popescu

1 X

1

Paunica Adriana

1 X

1

1

Cezar lacob

1 X I

Marineata Marcel

1

1

1 X I

Gutium Narcisa

1 X

1

Alin Voicu

1 X

1

1 1

lonut Moldoveanu

1 X I

Văduvă luliana             |

1 X I

1 1

1

Cristi Tudorache           |

Ionela Marinescu

1 X I

1 1

1 1

1 X I

1

Alexandru Dobre

X 1

Pelinaru Cornel            |

X 1

1

1

Fatu Adrian                 |

X 1

Elena Tudor                 |

X 1

1

1

Marius Mihaita

1

1

Livia Tudorache            |

1

1

X 1

Valerica Hontaru           ]

X 1

constantinradu038          |

X 1

1

1

Stelian Ene                 ]

1

X 1

liviu malureanu            |

X 1

1

Mircea Galbenu             |

1

X 1

Ana Galbenu

X 1

Inocentiu Voinea           |

1

1

X 1

Constantin Dumitru

1

1

X 1

 • A. Da            16/32 ( 50%)

 • B. Nu          3/32 ( 9%)

 • C. Abținere     10/32 ( 31%)

No Answer 3/32 ( 9%)

ABC

Antonio Ciprian Corneanu

1 x

1

1 1

Elena Petrescu

1 X

1

Daniel Enachescu

1 X

1

1

Primărie Sector3

1

1

Baetica Nicoleta

1 X

1

1

Daniela Belu-Sima

1 X

1

1

fleancu florin

1 X

1

romeo popescu

1 X

1

Paunica Adriana

1 X

1

1

Cezar lacob

1

1 X I

Marineata Marcel

1 X I

Gutium Narcisa

1

1

1 X I

Alin Voicu

1 X

1

1

lonut Moldoveanu

1 X I

Văduvă luliana

1 X

1

Cristi Tudorache

1

1 X I

Ionela Marinescu           |

1 X I

1

1

Alexandru Dobre

1

1

Pelinaru Cornel            |

1 X I

1

1

Fatu Adrian

1

X I

Elena Tudor

X 1

1

1

Livia Tudorache

1

1

X 1

Valerica Hontaru           |

X 1

1

1

Mariana Vasiliu           |

X 1

Marius Mihaita

1

1

Ana                             |

1

X 1

constantinradu038

X 1

1

1

Stelian Ene                 |

1

X 1

1

liviu malureanu

1

1

X 1

Mircea Galbenu             |

X 1

1

Inocentiu Voinea           |

1

X 1

Constantin Dumitru

1

1

X 1

1.Punctul 6

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 2/32 (

18/32 ( 56%) 2/32 ( 6%) 10/32 ( 31%)

6%)

A

B

c

Antonio Ciprian Corneanu |

1 x

1 1

1 1

Elena Petrescu

1 X

1 1

Daniel Enachescu

1 X I

1

1 1

Primărie Sector3

1

1

1

Baetica Nicoleta

1 X I

1

Daniela Belu-Sima

1 X I

1 1

1 1

fleancu florin

1 X )

1

romeo popescu

1 X I

1 ,

1 1

Paunica Adriana

1 X 1

1 1

1 1

Cezar lacob

1

1 X 1

Marineata Marcel

1 X

1 1

1

Gutium Narcisa

1

1

1 X |

Alin Voicu

1 X I

1

1 1

lonut Moldoveanu

1

1 1

1 X 1

Văduvă luliana

1 X 1

1 1

1 1

Cristi Tudorache

1

1 .

1 X 1

Ionela Marinescu

1 X I

1

1 1

Alexandru Dobre

1 X I

1 1

1 1

Pelinaru Cornel

1 X I

1

1 1

Fatu Adrian

1 1

1 X 1

Elena Tudor

1 X 1

1 1

Livia Tudorache

1

1 i

1 X 1

Valerica Hontaru

1 X I

1 1

1 1

Mariana Vasiliu

1

1 X I

1

1

Marius Mihaita

1 1

1

1

Ana

1 1

1 1

1 X 1

constantinradu038

1 X I

1 1

1 1

Stelian Ene

1

1 X 1

liviu malureanu

1 1

1 X |

Mircea Galbenu

1

1 X 1

Inocentiu Voinea

1 1

1 X I

1

Constantin Dumitru

1 1

1 X 1

1 1

 • A. Da            17/32 ( 53%)

 • B. Nu          7/32 ( 22%)

 • C. Abținere      6/32 ( 19%)

No Answer 2/32 ( 6%)

ABC

Antonio Ciprian Corneanu

1 x

1

1 1

Elena Petrescu

1 X

1

Daniel Enachescu

1 X

1

1

Primărie Sector3

1

Baetica Nicoleta

1 X

1

1

Daniela Belu-Sima

1 X

1

fleancu florin

1 X

1

1 1

romeo popescu

1 X

Paunica Adriana

1 X

1

1

Cezar lacob

1

1 X

1 1

Marineata Marcel

1

1

1 X 1

Gutium Narcisa

1

1

1 X I

Alin Voicu

1 X

1

1 1

lonut Moldoveanu

1

1 X I

Văduvă luliana             ,

1 X

1

1

Cristi Tudorache

1

1 X I

1

Ionela Marinescu

1 X I

1

1

Alexandru Dobre

1 X I

1

1

Pelinaru Cornel

X 1

!

Fatu Adrian

1

x 1

Elena Tudor

X 1

1

Livia Tudorache            |

1

X 1

Valerica Hontaru

x 1

Mariana Vasiliu            j

X 1

1

Marius Mihaita

1

Ana                             |

1

X 1

constantinradu038          |

X 1

1

1

Stelian Ene                 |

1

X 1

1

liviu malureanu

X 1

1

Mircea Galbenu             |

X 1

1

Inocentiu Voinea

1

X 1

Constantin Dumitru

1

X 1

1

 • A. Da            17/32 ( 53%)

 • B. Nu          1/32 ( 3%)

 • C. Abținere     10/32 ( 31%)

No Answer 4/32 ( 13%)

A

B

c

Antonio Ciprian Corneanu

1 x

1

1 1

Elena Petrescu

1 X

1

1 1

Daniel Enachescu

1 X

1

1 1

Primărie Sector3

1

1

Baetica Nicoleta

1

1

1 X I

Daniela Belu-Sima

1 X

1

1

fleancu florin

1 X

1

1 1

romeo popescu

1 X

1

Paunica Adriana

1 X

1

1 1

Cezar lacob

1

1 X 1

Marineata Marcel

1 X

1 1

Gutium Narcisa

1

1

Alin Voicu

1 X

1 1

lonut Moldoveanu

1

1

1 X 1

Văduvă luliana

1 X I

1 1

1 1

Cristi Tudorache           |

Ionela Marinescu Alexandru Dobre

1

1 X I

1 X I

1

1

1 1

1

Pelinaru Cornel

X 1

1

Fatu Adrian

1

X 1

Elena Tudor

X 1

1

Livia Tudorache

1

X 1

Valerica Hontaru           |

X 1

Mariana Vasiliu

X 1

1

1

Marius Mihaita             |

1

1

Ana

1

X 1

constantinradu038

X 1

1

1

Stelian Ene                 |

1

1

x 1

liviu malureanu

1

X 1

Mircea Galbenu             j

1

1

X 1

Inocentiu Voinea

1

X 1

1

Constantin Dumitru         |

1

1

X 1

 • A. Da            18/32 ( 56%)

 • B. Nu          1/32 ( 3%)

 • C. Abținere      9/32 ( 28%)

No Answer 4/32 ( 13%)

A

B

c

Dobrescu Dana

1

1

1 1

Antonio Ciprian Corneanu '

1 x

1 1

Elena Petrescu

1 x

Daniel Enachescu

1 X

1

Primărie Sector3

1

1

1 1

Baetica Nicoleta           )

1 X .

1 i

1

Daniela Belu-Sima

1 X |

1

1 1

fleancu florin

1 X

1 1

romeo popescu

1 X 1

1 1

Paunica Adriana

X

1 1

Cezar lacob

1 1

1

1 X I

Marineata Marcel

X

1 1

1 1

Gutium Narcisa

( 1

Alin Voicu

X

1 1

1 1

lonut Moldoveanu

1 1

1 X 1

Văduvă luliana

1 X

1 1

1 1

Ionela Marinescu

1 X

Alexandru Dobre

X

1 1

Pelinaru Cornel

X I

1

Fatu Adrian

1 1

1 x 1

Elena Tudor                 |

X |

Livia Tudorache

1

[ 1

1 x 1

Valerica Hontaru           |

X 1

1

Mariana Vasiliu

X 1

1 1

Marius Mihaita             |

1

Ana                              1

1

[

X 1

constantinradu038

X 1

1 1

1 1

Stelian Ene

1 X 1

liviu malureanu

1

1

1 X I

Mircea Galbenu

1

X 1

Inocentiu Voinea

X 1

1

Constantin Dumitru

X 1

 • A. Da           16/32 ( 50%)

 • B. Nu         1/32 ( 3%)

 • C. Abținere     11/32 ( 34%)

No Answer 4/32 ( 13%)

ABC

Antonio Ciprian Corneanu

1 x

1

1 1

Elena Petrescu

1 X

1

1

Daniel Enachescu

1 X

1

Primărie Sector3

1

1

1

Baetica Nicoleta

1 X

1

Daniela Belu-Sima

1 X

1

1 1

fleancu florin

1 X

1

1

romeo popescu

1 X

1

1

Paunica Adriana

1 X

1

Cezar lacob

1

1 X I

Marineata Marcel

1 X

1

1

Gutium Narcisa

1 X 1

Alin Voicu

1 X

1

1

lonut Moldoveanu

1 X I

Văduvă luliana

1 X

1 1

1 1

Ionela Marinescu Alexandru Dobre

1 X |

1 1

1 1

Pelinaru Cornel

X I

Fatu Adrian

1

1 1

X I

Elena Tudor

X 1

Livia Tudorache            |

1

1

X 1

Valerica Hontaru

X 1

Mariana Vasiliu            |

1

1

1

Marius Mihaita

1

Ana                             |

1

X 1

Cristi Tudorache

1

X 1

constantinradu038         |

X 1

1

1

Stelian Ene

1

X 1

liviu malureanu            |

1

1

X 1

Mircea Galbenu

1

X 1

Inocentiu Voirea           |

1

X 1

1

Constantin Dumitru

1

1

X 1

 • A. Da            18/32 ( 56%)

 • B. Nu          1/32 ( 3%)

 • C. Abținere      9/32 ( 28%)

No Answer 4/32 ( 13%)

A

B

c

Antonio Ciprian Corneanu

1 x

1

1 1

Elena Petrescu

1 x

1 1

Daniel Enachescu

1 X

1

1 1

Primărie Sector3

1 1

Baetica Nicoleta

1 X

1

1 1

Daniela Belu-Sima

1 X

1 1

fleancu florin

1 X

1

1

romeo popescu

1 X

1

Paunica Adriana

1 X

1

1

Cezar lacob

1

1

1 X I

Marineata Marcel

1 X

1

1

Gutium Narcisa

1

1 X 1

Alin Voicu

1 X

1

Ionut Moldoveanu

1

1

1 X I

Văduvă luliana

1 X ,

1

1

Ionela Marinescu Alexandru Dobre

1 X 1

1 X I

1

1 1

1

1

Pelinaru Cornel

1 X I

1

1

Fatu Adrian

1

X I

Elena Tudor

X 1

1

Livia Tudorache

1

Valerica Hontaru           |

X 1

1

1

Mariana Vasiliu

X 1

1

1

Marius Mihaita

1

1

Ana

1

X 1

Cristi Tudorache           |

1

1

constantinradu038

X 1

1

1

Stelian Ene

1

X 1

liviu malureanu

1

X 1

Mircea Galbenu

1

X 1

Inocentiu Voinea

1

X 1

Constantin Dumitru

1

1

X 1

 • A. Da            22/32 ( 69%)

 • B. Nu         1/32 ( 3%)

 • C. Abținere      5/32 ( 16%)

No Answer 4/32 ( 13%)

A

B

c

Antonio Ciprian Corneanu

1 x

1

1 1

Elena Petrescu

1 x

1

Daniel Enachescu

1 X

1 1

Primărie Sector3

1

1 1

Baetica Nicoleta

1 X

1 1

Daniela Belu-Sima

1 X

1

1 1

fleancu florin

1 X

1 ,

romeo popescu

1 X

1

1 1

Paunica Adriana

1 X

1 1

Cezar lacob

1 X

1

1

Marineata Marcel

1 X

1

Gutium Narcisa

1

1 X I

Alin Voicu

1 X

lonut Moldoveanu

1

1 1

Văduvă luliana             |

Ionela Marinescu

Alexandru Dobre            |

1 X

1 X i

1 X 1

[ 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Pelinaru Cornel

X 1

1

1 1

Fatu Adrian                 |

' 1

Elena Tudor

X 1

1

Livia Tudorache            |

1

X 1

Valerica Hontaru

X 1

1

1

Mariana Vasiliu            |

X 1

Marius Mihaita

1

1

Ana                             |

X 1

1

1

Cristi Tudorache

1

1

X 1

constantinradu038

X 1

Stelian Ene

X 1

1

liviu malureanu            |

1

X 1

Mircea Galbenu

X 1

1

Inocentiu Voinea

1

X 1

Constantin Dumitru        |

1

1

X 1

 • A. Da            17/32 ( 53%)

 • B. Nu          2/32 ( 6%)

 • C. Abținere      9/32 ( 28%)

No Answer 4/32 ( 13%)

A

B

C

Antonio Ciprian Corneanu

1 x

1

1 1

Elena Petrescu

1 X

1

1 1

Daniel Enachescu

1 X

1 1

Primărie Sector3

1

1

1 1

Baetica Nicoleta

1 X

1 1

Daniela Belu-Sima

1 X

fleancu florin

1 X

1

1 1

romeo popescu

1 X

1

Paunica Adriana

1 X

1 1

Cezar lacob

1

1 X I

Marineata Marcel

1 X

1

1 1

Gutium Narcisa

1 X I

Alin Voicu

1 X

1

1

lonut Moldoveanu

1 1

Văduvă luliana

1 X

1

1

Ionela Marinescu

Alexandru Dobre            |

1 X I

1 1

1 1

1

Pelinaru Cornel

X 1

1

Fatu Adrian                 |

1

1 1

X I

Elena Tudor

x 1

1

1

Livia Tudorache            |

1

1

X 1

Valerica Hontaru

X 1

1

1

Mariana Vasiliu            |

X 1

Marius Mihaita

1

1

Ana                             |

1

X 1

Cristi Tudorache

1

X 1

constantinradu038         |

X 1

Stelian Ene

1

X 1

liviu malureanu            |

1

1

X 1

Mircea Galbenu

1

X 1

Inocentiu Voinea           |

1

X 1

Constantin Dumitru

1

X 1

1

 • A. Da            16/30 ( 53%)

 • B. Nu          8/30 ( 27%)

 • C. Abținere      1/30 (  3%)

No Answer 5/30 ( 17%)

ABC

Antonio Ciprian Corneanu | Elena Petrescu              | X |

Daniel Enachescu           | X

Baetica Nicoleta            | X |    |

Daniela Belu-Sima          j X

fleancu florin              |    |

romeo popescu                | X |    j

Paunica Adriana             | X |    |

Cezar lacob                   |    |

Marineata Marcel

Gutium Narcisa               I    I    I

Alin Voicu                   | X

lonut Moldoveanu            |    | X |

Văduvă luliana              | X

Ionela Marinescu            | X |    |

Alexandru Dobre            j X

Pelinaru Cornel              | X |    |

Fatu Adrian                    j    |    |

Elena Tudor                    | X |    |

Livia Tudorache            j

Valerica Hontaru            | X |    |

Mariana Vasiliu            | X

Ana                                      I      I  X  |

Cristi Tudorache            j    |

constantinradu038          |

Stelian Ene                    |    | X |

liviu malureanu             |    j X

Mircea Galbenu               j    | X |

Inocentiu Voinea            |    ] X

Constantin Dumitru         |    | X |