Proces verbal din 12.08.2020

PV al sedintei extraordinare din 12.08.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 12.08.2020

Convocarea acestei ședințe a fost tăcută de către Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 3652/CP/07.08.2020. La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 -Robert Sorin Negoiță și domnul Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

Președintele de ședință face prezența consilierilor locali, prin apel nominal.

La ședință a participat un număr de 13 consilieri locali din numărul total de 31.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri!

Declar deschisă ședința extraordinară din data de 12.08.2020. Vom începe cu prezența.

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA BELU-SIMA ELENA-DANIELA CORNEANU ANTONIO CIPRIAN DOBRE ALEXANDRU DUMITRU CONSTANTIN ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL ENE STELIAN-BOGDAN FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA GALBENU MIRCEA-MIHA1 GUTIUM NARCISA-VERONICA HONȚARU VALERICA

IACOB CEZAR FLEANCU FLORIN MARINEAȚĂ MARCEL MARINESCU IONELA MĂLUREANU LIVIU MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL PĂUNICĂ ADRIANA

PELIN ARU CORNEL PETRESCU CRISTIAN PETRESCU ELENA POPESCU ROMEO

RADU CONSTANTIN

Prezent

Prezent

Absent

Prezent

Absent

Prezent

Absent Absent Absent Absent Absent Absent Absent Prezent Absent Absent Absent Absent

Prezent

Prezent

Prezent

Absent motivat Prezent

AbsentTUDOR ELENA                     Prezent

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN           Absent

TUDORACHE LIVIA                      Absent

VASILIU MARIANA                  Prezent

VĂDUVA IULIANA                  Prezent

VOICU ALIN-IONUȚ                      Absent

VOINEAINOCENȚIU-IOAN            Prezent


Sunt 13 consilieri prezenți. Deoarece nu avem cvorum, ședința de consiliu nu se ține. O zi bună, în continuare. |

Mulțumim pentru prezență, colegilor care au participat

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, IULIANA VĂDUVA

SECRETAR G^P       SECTORULUI 3,

MU RIUS MIHĂIȚĂ

Z         \’x\                 I

A/

Vkwr J: v