Hotărârea nr. 96/2020

hcls 3 nr. 96 din 13.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite tfe Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.04.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. 326172/CP/08.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 325456/07.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - Adresa nr.325483/07.04.2020 a S erviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Art. 12 punct 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. aprobat prin HCLS 3 nr. 281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă derularea de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unui număr de 15 contracte care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) euro iară TVA, reprezentând contracte cu clienți, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Se aprobă derularea de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unui număr


de 31 contracte care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) euro iară TVA, reprezentând contracte cu furnizori și prestatori, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL                                                                                                     Anexa 1

OPERAȚIUNILE JURIDICE/CONTRACTELE CU VALOARE MAI MARE DE 100.000 EURO, EXCLUSIV TVA, IN DERULARE LA DATA DE 02.04.2020

CLIENTI

NR. CRT.

OP. JUR.

DENUMIRE PARTENER

DURATA CONTRACT

OBIECT CONTRACT SAU COMANDA

VALTOTALA ESTIMATA INIȚIAL A CONTRACTULUI, SAU

VALOARE TOTALA FACTURATA LEI TVA! 02.04.2020

OBSERVAȚII

NR. CTR.

DATA

CONTRACT

1

6572

11.7.19

ALFASETT CONSTRUCT

13.12.20

V-C PRODUSE FINITE

CADRU

4.371.853,81

depășit plafon

100.000 euro

2

729

6.2.19

Drum Concept SRL

6.2.21

V-C PRODUSE FINITE

CADRU

2.880.915,71

depășit plafon 100.000 euro

3

4885

31.5.19

E.M. Prime Construct SRL

31.12.20

V-C PRODUSE FINITE

CADRU

229.166,86

depășit plafon 100.000 euro

4

9908

30.9.19

Erbasu Edil Construct SA

PANA LA PVPP

V-C PRODUSE FINITE

606,642.24 lei Ftva

488.592,18

depășit plafon 100.000 euro

5

525

30.1.19

Erbasu Edil Construct SA

PANA LA PVPP

V-C PRODUSE FINITE

STADION STEAUA

CADRU

7.701.475,59

depășit plafon

100.000 euro

6

525

30.1.19

Concelex SRL

PANA LA PVPP

V-C PRODUSE FINITE STADION STEAUA

CADRU

2.533.614,91

depășit plafon 100.000 euro

7

525

30.1.19

Terra Gaz Construct SRL

PANA LA PVPP

V-C PRODUSE FINITE

STADION STEAUA

CADRU

2.566.331,65

depășit plafon

100.000 euro

8

4243

28.11.19

Erbasu Total Construct SA

PANA LA PVPP

V-C PRODUSE FINITE

STADION RAPID

CADRU

2.742.436,39

depășit plafon 100.000 euro

9

4243

28.11.1S

Concelex SRL

PANA LA PVPP

V-C PRODUSE FINITE

STADION RAPID

CADRU

909.346,44

depășit plafon 100.000 euro

10

4243

28.11.15

Terra Gaz Construct SRpQțJl

PANA LA \ PVPP

V-C PRODUSE FINITE STADION RAPID

CADRU

896.324,71

depășit plafon

100.000 euro

/ V

1 zl

l

\

V \ \<*> \ l-l 1 1 lat J fo /

11

11453

29.10.19

Gama Admin Construct SRL

31.12.20

V-C PRODUSE FINITE

CADRU

160.060,29

depășire plafon 100.000 euro in decursul anului 2020

12

11454

29.10.19

HAND MADE CONSTRUCT

31.12.20

V-C PRODUSE FINITE

CADRU

775.515,36

depășit plafon 100.000 euro

13

1780

26.10.18

Infra Beton SRL

31.12.20

V-C PRODUSE FINITE

CADRU

1.367.781,05

depășit plafon 100.000 euro

14

369

13.1.20

Triada Prod Impex SRL

31.12.20

V-C PRODUSE FINITE

CADRU

87.162,65

depășire plafon 100.000 euro In decursul anului 2020

15

11457

29.10.19

Vepex Com SRL

PANA LA PVPP

V-C PRODUSE FINITE

565,489.53 lei Ftva

672.932,51

depășit plafon 100.000 euro

Administrare Active Sector 3 S.R.L.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL


. Anexa 2

■HCCS3 (|A .96/Z3PQ, loto

OPERAȚIUNILE JURIDICE/CONTRACTELE CU VALOARE MAI MARE DE 100.000 EURO, EXCLUSIV TVA, AFLATE IN DERULARE LA DATA DE 02.04.2020 FURNIZORI SI PRESTATORI

1 NR. L CRT.

OP

NR.CTR.

JUR.

DATA CONTRACT

DENUMIRE PARTENER

CUI

DURATA CONTRACT

OBIECT CONTRACT SAU COMANDA

VALTOTALA ESTIMATA INIȚIAL A

VALOARE TOTALA FACTURATA LA 02.04.2020

OBSERVAȚII     |

1

365 A

8.11.18

AB WELDING

33410171

NEDET.

V-C ECHIPAMENTE PROTECȚIE, CONFECȚII METALICE SI UNELTE

CADRU

844,021.73

depășit plafon 100.000 euro

2

64

3.2.20

ALFASETT CONSTRUCT

41275297

31.12.20

V-C MAT CTII (BETON, ASFALT ASIMILATE)

CADRU

1,187,713.19

depășit plafon 100.000 euro

3

1250

25.9.18

BASF

4952292

NEDET.

V-C MAT CTII ADITIVI SI CONEXE

CADRU

721,912.85

depășit plafon 100.000 euro

1 4

1255

25.9.18

BEN ARI NAGEV INDUSTRIAL

6719367

31.12.20

V-C MAT CTII AGREGATE

CADRU

4,498,877.91

depășit plafon 100.000 euro

5

1357

2.10.18

CDA CONFORT STEEL

33582991

12.7.20

V-C MAT CTII OTEL BETON SI CONEXE

CADRU

7,717,773.74

depășit plafon 100.000 euro

6

113

25.9.18

CHRYSO ROMAN IA

22971586

NEDET.

V-C MAT CTII ADITIVI SI CONEXE

CADRU

654,957.20

depășit plafon 100.000 euro

7

1210

24.9.18

CONVEST LOGISTIC

30086128

23.9.20

V-C MAT CTII AGREGATE

CADRU

1,794,470.30

depășit plafon 100.000 euro

8

1

20.1.20

D&DIMOBGRUP

17048577

31.12.20

V-C MAT CTII AGREGATE

CADRU

238,416.73

depășire plafon

100.000 euro in decursul anului 2020

B 9

524

30.1.19

DEDEMAN

2816464

NEDET.

V-C MAT CTII, PRODUSE DIVERSE

CADRU

254,224.63

depășire plafon

100.000 euro in decursul anului 2020

1 10

1594

16.10.18

DENSIT

6786749

NEDET.

V-C MAT CTII AGREGATE

CADRU

1,141,141,82

depășit plafon 100.000 euro

1 11

228

17.1.19

EDENRED ROMANIA

10696741

NEDET.

PREST SERV (BONURI MASA)

CADRU

385,530.00

depășire plafon 100.000 euro in decursul anului 2020

53491

21.12.18

■NGIE ROMANIA

13093222

NEDET.

13

53496

21.12.18

ENGIE ROMANIA

13093222

NEDET.

14

4024

13.5.19

EXPOPEDIA PUBLICIT/

37704269

IAN

15

1

20.1.20

FMY EUROTRANSCOM

40018007

31.12.20

16

1519

30.10.19

FRANKSTAHL ROMANIA

23581310

NEDET.

17

220

18.11.19

HAND MADE CONSTRUCT

28922230

31.12.20

18

1540

12.10.18

HOLCIM

12253732

NEDET.

19

614

16.1.20

INTREPINDIV DRUIU F IONEL

31248112

31.12.20

20

103

19.11.18

MCG OIL DISTRIBUTION

32556269

31.12.20

21

104

19.11.18

MCG OIL DISTRIBUTION

32556269

31.12.20

22

7

7.11.19

MIHAI ACTIV TRANSPORT

40196624

IAN

23

56 BIS

8.1.19

NIMFA-COM

3023289

NEDET.

1 24

1630

18.10.18

OILCHEM

12519690

NEDET.

25

2948

14.12.18

PIN INTERNATIONAL COM IMPEX

15919070

14.12.20

V-C ENERGIE EL (statii beton, prefabricate)

CADRU

1.979.322,04

depășit plafon 100.000 euro

V-C GAZE NAT. (statii beton, prefabricate)

CADRU

depășit plafon 100.000 euro

V-C MAT CTIl AGREGATE

CADRU

1.290.562,67

depășit plafon 100.000 euro

V-C MAT CTIl AGREGATE

CADRU

261.532,01

depășire plafon 100.000 euro in decursul anului 2020

V-C MAT CTIl METAUCE SI CONEXE

CADRU

204.655,67

depășire plafon 100.000 euro in decursul anului 2020

V-C MAT CTIl AGREGATE

CADRU

1.223.111,40

depășit plafon 100.000 euro

V-C MAT CTIl CIMENT SI ASIMILATE

CADRU

15.792.655,03

depășit plafon 100.000 euro

V-C MAT CTIl AGREGATE

CADRU

235.651,67

depășire plafon 100.000 euro in decursul anului 2020

V-C MAT CTIl BITUM

CADRU

5.939.231,80

depășit plafon 100.000 euro

V-C MAT CTIl AGREGATE

CADRU

V-C MAT CTIl AGREGATE

CADRU

436.247^12

depășire plafon 100.000 euro in decursul anului 2020

V-C MAT CTIl METAUCE

CADRU

348.850,48

depășire plafon 100.000 euro In decursul anului 2020

V-C MAT CTIl BITUM

CADRU

1,115.084,89

depășit plafon 100.000 euro

PREST SERV CONSTRUCTi MONTAJ

* capîUqS

_^^S^061 267,35

depășit plafon 100.000 euro

/ */ 1V i c n zl

\ 9X

#>5^

&


26

566

6.1.20

PORTTRANS

16362317

31.12.20

V-C MAT CTII AGREGATE

CADRU

304.385,41

depășire plafon 100.000 euro în decursul anului 2020

27

5237

17.12.18

ROMPETROL DOWNSTREAM

12751583

NEDET.

V-C CARBURANT

CADRU

860.216,02

depășit plafon 100.000 euro

28

1356

2.10.18

SALCHIEVICI CONSTRUCT

38781995

31.12.20

PREST SERV CONSTRUCȚII MONTA)

CADRU

7.200.170,54

depășit plafon 100.000 euro

29

49

17.4.19

VITARO ENERGY (FOST SARGEANT MARINE ROMANIA)

9898801

NEDET.

V-C MAT CTII BITUM

CADRU

1.520.134,83

depășit plafon 100.000 euro

30

19052202

22.5.19

SIKA ROMANIA

14430652

IAN

V-C MAT CTII ADITIVI SI CONEXE

CADRU

173.651,07

depășire plafon 100.000 euro in decursul anului 2020

31

11161

23.10.19

TERM INDUSTRIAL DISTRIBUTION

23678666

IAN

PREST SERV CONSTRUCȚII MONTAJ

CADRU

1.211.233,72

depășit plafon 100.000 euro

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Președinte C.A.

Corbuleanu Florentin


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


PRIMĂRIA^J


SECTORULUI <


CABINET PRIMAR


BUCUREȘTI .>


www.primarie3.ro


TELEFON {0014 021) 318 03 23 - îS FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL c2binetprimar@tprimarie3.ro Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții - cod CAEN 2361.

Până la momentul modificării din data de 03.03.2020 a Actului Constitutiv al societății, erau de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.

După data de 03.03.2020, Actul Constitutiv al societății, a fost modificat conform HCLS3 nr. 48/26.02.2020, în sensul ca, la art. 12.1, litera m): "Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv".

Cele 46 operațiuni juridice aflate în derulare reprezintă 15 contracte cu clienți, respectiv 31 contracte cu diverși parteneri/furnizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de produse, echipamente, materiale și alte dotări necesare îndeplinirii obiectivelor de eficiență, profitabilitate și performanță ale societății, îndeplinirea întocmai și la timp a contractelor și a proiectelor care îi asigură sustenabilitatea pe piața de profil, operațiuni juridice care depășesc sau care urmează să depășească, în cursul anului 2020, valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. în majoritatea cazurilor, aceste operațiuni juridice se desfășoară în baza unor contracte cadru de parteneriat, ce presupun realizarea de noi comenzi și/sau plăți, operațiuni juridice ce au fost prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al societății aprobat prin HCLS3 nr. 28/10.02.2020, rectificat prin HCLS3 nr. 79/30.03.2020.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 4847/06.04.2020 înregistrată cu nr. 325281/CP/07.04.2020, precum și raportul de specialitate nr. 325456/07.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță

Corporativă, am inițiat prezentul proiec ‘                            iun aprobării Consiliului Local al


w.

A {jț         PRIMĂRIA


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAIL guvernantacorporațfvBSiprirnaneî.rQ

Str. Intrarea Odobești nr, 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr. 325456/07.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Administrare Active Sector 3 SRL conform anexelor A și B atașate de societate

Având în vedere:

 • - adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr.4847/06.04.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr.325281/07.04.2020

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr.80 din 17.03.2020 prin care se solicită aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA conform anexelor atașate de societate

 • - Anexa A - Centralizator privind operațiunile juridice (contracte/comenzi) cu valoare mai mare de 100.000 euro, exclusiv TVA, aflate în derulare la data de 02.04.2020 - Clienți

 • - Anexa B - Centralizator privind operațiunile juridice (contracte/comenzi) cu valoare mai mare de 100.000 euro, exclusiv TVA, aflate în derulare la data de 02.04.2020 - Furnizori

 • - Contractele din Anexa A și B scanate

Conform prevederilor art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii ) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”

în plus. Art 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

Operațiunile juridice ale societății pentru care acesta solicită aprobarea Adunării generale a Asociaților (majoritatea fiind contracte - cadru ce presupun continuitate în realizarea de noi comenzi și/sau plăți) reprezintă contracte cu cliențî diverși (anexa A) și fiunizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de materii prime și materiale/ echipamente de protecție și de lucru pentru producția de asfalt, beton și elemente prefabricate din beton precum și utilități, piese de schimb și alte dotări/servicii necesare funcționării societății (Anexa B).

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Administrare Active Sector 3 SRL conform anexelor A și B atașate de societate, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola


as

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București

Telefon: +40 374 471189

E-mail: office@actlvesector3.ro

www.actives3.ro


•2:.

Către Consiliul Local al Sectorului 3 București

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

SECTOR 3

Sediul

Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

CABINET PRIMAR

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea continuării derulării operațiunilor juridice apartinand societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100,000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea continuării derulării operațiunilor juridice apartinand societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta flecarei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

C.U.I. 31012790, R.C. J40/14752/2012

BaMG

CI ■*        **•»


SR EN 90012015 SR EN 14001:2015 telMsat r» OeetMOOSdZ din OULUII


IBAN R035UGBI0000022Q22893RON GARANT! BANK

Sediul social: Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3, București

Sediul secundar și de eoreponden|ă: str. Chiciurei 3!M5, et. 1, sector 3, București

Capital social subscris: 100.020.000 lei

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN2361.

In vederea atingerii scopului comercial al societății, respectiv realizarea activității economice în condiții de rentabilitate, societatea derulează si va derula operațiuni juridice cu partenerii sai.

Pana Ia momentul modificării din data de 03.03.2020 a Actului Constitutiv ai societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., era de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice reprezentând investiții ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile in cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.

Astfel, in cazul operațiunilor juridice in derulare reprezentând investiții, am prevăzut in bugetul de venituri si cheltuieli sumele necesare si am obtinut aprobările necesare la momentul respectiv pentru realizarea acestora, conform actului constitutiv in vigoare la acel moment.

După data de 03.03.2020, Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., a fot modificat conform HCLS3 nr. 48/26.02.2020, si prevede la art. 12.1, litera m): "Sunt de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.''

Astfel, avand in vedere faptul ca operațiunile juridice ale societății, in majoritatea cazurilor, se desfasoara in baza unor contracte cadru, ce presupun continuitate in realizarea de noi comenzi si/sau plăti, consideram oportuna aprobarea derulării in continuare a acestora.

Menționam faptul ca operațiunile juridice aflate in derulare reprezintă contracte cu clienti diverși (anexa A) si fumizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de materii prime si materiale/ echipamente de protecție si de lucru pentru producția de asfalt, beton si elemente prefabricate din beton precum si utilități, piese de schimb si alte dotari/servicii necesare funcționarii societății (Anexa B).

Astfel, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanți corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere «u prevederile art. 12.1, litera m) din Actul Constitutiv al societății, asa cum a fost acesta modificat de£

ADMINISTIUUIE ACTIVE SECTOR 3

HCLS3 nr. 48/26.02.2020, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea continuării derulării operațiunilor juridice, conform Anexelor A si B, apartinand societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

La prezenta adresă anexăm:

 • -  Hotararea C.A. nr. 80/17.03.2020;

 • -  Anexa A - Centralizator privind operațiunile juridice (contracte/comenzi) cu valoare mai mare de 100.000 euro, exclusiv TVA, aflate in derulare la data de 02.04.2020 - Clienti.

 • -  Anexa B - Centralizator privind operațiunile juridice (contracte/comenzi) cu valoare mai mare de 100.000 euro, exclusiv TVA, aflate in derulare la data de 02.04.2020 - Furnizori.

Totodată, menționam faptul ca persoana desemnata sa susțină proiectul este doamna Dana Dobrescu, consultant in management in cadrul societarii.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea continuării derulării operațiunilor juridice, conform Anexelor A si B, apartinand societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

Cu considerație,

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

<u 00 ra


/i£)»JE3frS/aE ACTIVE SECTOK 3 S.ft.i, str. Ctifciurei 38-45, et. 1, sector 3,București Ttstefow: *40 374 471W 2-faaâl: office@activasîcîor3..'o www,3cth?fis:-j.t)

Sfotersran ‘CeiEsiSnimSEf ie AtMfcisirîias aA 8(S/i7’.(fâ«2020

Consiliul de Administrație al societarii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., *-dnwrit în cvorum, în ședința din data de 17.03.2020, in conformitateprevederile HCLS3 nr. 4ty26.02.2020 si prevederile Ărt. 14.2, 14.3 din Actul Constitutiv al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR. 5

Îțoîamiies

A?&ci ane. Solicitarea aprobării Consiliului Local Secte 3, respectiv AGA, a derulării si sau continuării deridarii initror .cperaihinilor juridice cere depassac vrdoarea de 100.000 Ea» cxcirsiv T.V.A.

Prezenta hoteare a fost alăptata în ședința din 17.03.2020.

CofisuleaHu l^G'ire&tini - Preseăâfflte

MateesCTi Ax-:a - Menabru C.A»

Oohof IcHtet —Mei2*&ișra

©tas Lirâi - riCembn'i CA.Recoseanu lîeasna -MemabnE. CJL

Mlhafceacu Catalina-Dam -Membre CA. f'pf)

G&eorgke Ase-Maris - Kfeabre C.A.

CU.1.310127S0, R.C. WUÎ7S3/MU

IBAW RCBSUGftKOOO<K-022ee3flON SARAi'Jîl 3AMK

Sediul social: Calea VWan M2, parter, camera C, sector 3, BirauajH

Sadlul secundar șt de corepondențS: str. Gildural 35^45, et 1, sertar 3, București

sas?j?rxm£SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvHnanl?cPTporattva(@)priniariej,«>

Str. intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3, 032138, București


Nr. 325483/07.04.2020Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Administrare Active Sector 3 SRL conform anexelor A și B, pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola


*

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economîco-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


/O
referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită îh ședința din data de..................  în sistem de videoconferința, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul .....Z.V..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile an. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /M FAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței îh sistem de videoconferința, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.
PREȘEDINTE,
PĂUNICA ADRIANA
SECRETAR:                    --'ytyj '

HONȚARU VALERICA           /Ut

MEMBRI:                       /< '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

COR NE AN II ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDOR ACI LE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


1.Comisia 1 - Punctul 10

 • A. Da             8/23 ( 35%)

 • B. Nu         0/23 ( 0%)

 • C. Abținere      2/23 (  9%)

No Answer 13/23 ( 57%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3   |

Paunica Adriana             j X j

Baetica Nicoleta           j X |

Pelinaru Cornel             |    |

Daniel Enachescu           |

Alin Voicu                    j    |

Antonio Ciprian Corneanu | X |

Cristian Petrescu          | X |

romeo popescu               | X |

fleancu florin              | X |

Elena Tudor                   |    j

Elena Petrescu             |

Ionela Marinescu           j    |

Cezar lacob                   j    j

Stelian Ene                   |    j    j

lonut Moldoveanu            |    |

constantinradu038          | X j

Alexandru Dobre             |    |

Marineata Marcel           |    j

Belu Sima Elena Daniela j    |

Văduvă luliana              |    |

Valerica Hontaru           j X [

liviu malureanu             |    |    |

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, Juridică, apărarea ordinii publice

_______          Și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL .

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ...ZI;..... de pe or suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de..

dinea de zi / ZLerw.


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...lp. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zLa ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:          < j


Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA >

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA 9

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

1.Comisia 6 - Punctul 10

 • A. Da             6/23 ( 26%)

 • B. Nu         1/23 ( 4%)

 • C. Abținere      1/23 (  4%)

No Answer 15/23 ( 65%)

A

B

c

Neacsu Florentina - PS3

1

1

Paunica Adriana

1 x

1

Baetica Nicoleta

1 X

1

Pelinaru Cornel

1 X

1

Alin Voicu

1

1

1

Antonio Ciprian Corneanu

1

1

1

Cristian Petrescu

1

romeo popescu

1

1

Elena Tudor

1

Elena Petrescu

1

Ionela Marinescu          |

1

1 1

1

Cezar lacob

1 1

1 1

1 X

Stelian Ene                 |

1 X 1

1

lonut Moldoveanu           j

constantinradu038          |

1

1

Alexandru Dobre            |

X 1

1

Marineata Marcel           j

1

Valerica Hontaru           |

1

Văduvă luliana             j

X 1

1

Mariana Vasiliu            |

X 1

Belu Sima Elena Daniela |

1

1

fleancu florin             |

1

1

liviu malureanu            |

1

1