Hotărârea nr. 11/2020

HCLS3 nr.11 din 31.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2020 - 2021

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 31.01.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 26716/CP/23.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 19827/20.01.2020 al Direcției învățământ Cultură -Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

 • -  Avizului conform privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, transmis de către ISM București cu adresa nr. 28379/13.12.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 757894/16.12.2019;

 • -  Adresa nr. 22083/21.01.2020 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unităti de învățământ si Relații cu Unitățile de Cult;

5                           9                     9                  9                                 9                                “

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 61 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 5090/30.08.2019;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. Se aprobă organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2020 -2021, conform Anexelor nr. I și II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Cultură, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 11

DIN 31.01.2020


ANEXAI laHCLS3nr. AA /3/. o/. ^)^j0 REȚEA UA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STA T DE PE RAZA

SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Nr. crt.

Unitatea de invatamant

Nivel școlarizat

Adresa unitatii de invatamant

Nr. Telefon

1

GRĂDINIȚA NR. 3

PRE

STR.PLT.NEDELCU ION NR.31

021.346.41.12

2

GRĂDINIȚA NR. 24

PRE

STR.NICOLAE PASCU NR.12

021.344.17.60

GRĂDINIȚĂ "FLOARE DE COLȚ'

PRE

STR. SCHITULUI NR.1D

021.346.48.99

4

GRĂDINIȚA NR. 68

PRE

STR. GURA IALOMIȚEI, NR. 20

021.345.00.30

5

GRĂDINIȚA NR. 69

PRE

B-DUL.PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR.14 B-DUL PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR.12

021.324.00.00

6

GRĂDINIȚA NR. 70

PRE

STR.LUCRETIU PATRASCANU NR. 12

021.340.02.28

7

GRĂDINIȚA NR. 71

PRE

ALEEA FUIORULUI NR.9

STR. FIRIDEI NR. 2

021.348.08.94

8

GRĂDINIȚA NR. 154

PRE

ALEEA BARAJUL UZULUI NR.9

021.340.01.30

9

GRĂDINIȚA NR.160

PRE

ALEEA PERISORU NR.9

021.345.36.50

10

GRĂDINIȚA "BRÂNDUȘA"

PRE

STR.BRÂNDUȘELOR NR.37-43

031.425.08.35

11

GRĂDINIȚA NR. 187

PRE

STR.MAGNETULUI NR.1

SOS.GARII CATELU NR.50

021.256.00.38

12

GRĂDINIȚA NR. 191

PRE

STR.COZLA NR.1

021.340.10.59

13

GRĂDINIȚA NR. 196

PRE

STR. PLT. PETRE IONESCU NR.76

021.345.06.36

14

GRĂDINIȚA NR. 211

PRE

STR.TRAPEZULUI NR.1A

021.345.11.65

15

GRĂDINIȚA NR. 216

PRE

STR.BARAJ ROVINARI NR.10

021.340.03.95

16

GRĂDINIȚA NR. 231

PRE

STR.CODRII NEAMȚULUI NR.68

STR. COZLA NR.1

021.345.11.10

031,437,07,42

17

GRĂDINIȚA NR. 232

PRE

STR.PATRIOTILOR NR.3

021.348.24.97

18

GRĂDINIȚA NR. 239

PRE

STR.DRISTOR NR.102

STR. PICTOR ION TUCULESCU NR.38

021.324.54.90

19

GRĂDINIȚA NR. 240

PRE

STR.ROTUNDA NR.1 STR. FILDEȘULUI NR.1A

021.348.65.91

20

GRĂDINIȚA "PEȘTIȘORUL DE AUR"

PRE

STR.ROTUNDA NR.19

STR.PATULULUI NR.2

021.348.29.10

21

GRĂDINIȚA NR. 255

PRE

B-DUL.ENERGETICIENILOR NR.3

021.346.29.94

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VOIEVOD NEAGOE BAS ARAB"

PRE.PRI, GIM

INTR. CONSTANTIN BRANCUSI NR.7

021.340.33.13

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 20

PRI, GIM

STR.PREVEDERII NR.19

021.345.24.85

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ " LIVIU REBREANU"

PRI, GIM

STR.BARAJUL ROVINARI NR.1

021.340.18.45

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MEXIC"

PRI, GIM

BLD.1 DECEMBRIE 1918 NR.34

021.340.11.24

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 47

PRE.PRI, GIM

SOS.GARII CATELU NR.130

021.256.15.12

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 54

PRI, GIM

STR.ISTRIEI NR.19

021.346.51.43

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 55

PRE, PRI, GIM

SOS.INDUSTRIILOR NR.46

B-DUL BASARABIA NR.256

021.256.10.66

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 67

PRI, GIM

STR.MAGNETULUI NR.1-3

021.256.00.40

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEZAR BOLLIAC

PRI, GIM

STR.TIGLINA NR.37

021.322.25.24

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BARBU DELAVRANCEA"

PRI. GIM

STR.MATEI BASARAB NR.28-30

STR. PARFUMULUI NR. 31

021 323.73.90

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LEONARDO DA VINCI"

PRI, GIM

STR.GHEORGHE PETRASCU NR.55

031.405.01.47

021,324,86,76

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 78

PRI, GIM

SOS.GARII CATELU NR.50

021.256.32.61

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 80

PRI. GIM

3 AL EA DUDESTI NR.191

021.321.42.56

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 81

PRE.PRI, GIM

STR.NERVA TRAIAN NR.33 STR. OCTAVIAN GOGA NR.8 STR. OCTAVIAN GOGA NR. 10

021.326.32.20

Nr. crt.

Unitatea de invatamant

Nivel școlarizat

Adresa unitatii de invatamant

Nr. Telefon

3e

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 82

PRI, GIM

STR.JEAN STERIADI NR.17

021.345.09.62

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 84

PRE,PRI, GIM

CALEA VITAN NR.135

021.321.63.91

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 86

PRE, PRI, GIM

INTR.RECONSTRUCȚIEI NR.6A STR. ION TUCULESCU NR.42

021.324.79.90

031,425,47,45

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI BOTEZ"

PRI, GIM

STR.RAMNICU VALCEA NR.32

021.346.23.61

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 88

PRE. PRI, GIM

STR.ODOBESTI NR.3

STR. ODOBESTI NR.1A

021.348.04.45

021,348,22,16

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE LABIȘ"

PRI, GIM

STR.FIRIDEI NR.2

021.348.62.71

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 92

PRI, GIM

ALEEA VLAHITA NR. 1A

021.348.03.75

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 95

PRI, GIM

STR.FOISORULUI NR.111-113

021.323.51.85

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 112

PRI, GIM

STR.PATULULUI NR.2

021.348.33.31

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 116

PRI, GIM

STR.GURA IALOMITEI NR.20

021.345.01.02

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 149

PRI, GIM

ALEEA PERISORU NR.4

021.345.19.85

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 195

PRI, GIM

STR. LUNCA BRADULUI NR.2

021.340.45.55

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FEDERICO GARCIA LORCA"

PRI, GIM

STR.COZLA NR.1

021.340.37.10

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN

CUZA"

PRI, GIM

B-DUL.NICOLAE GRIGORESCU NR.14

021.324.39.70

50

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 200

PRI, GIM

STR.POSTAVARUL NR.13

021.345.31.19

031.804.66.35

51

ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.5

PRE, PRI, GIM, SPE

STR.TURTURELELOR NR.13

021.323.25.22

52

CLUBUL COPIILOR SECTOR 3

PRI, GIM, LIC

STR. ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR.5

021.340.49.22

53

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.4

PRI, GIM

ALEEA BUCHETULUI NR.5

021.340.12.29

54

ȘCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR.5

GIM/AR

STR.GHEORGHE PETRASCU NR.55

021.324.30.70

55

COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB"

LIC

STR. MATEI BASARAB NR. 30-32

021.321.66.40

56

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA"

LIC

STR.BARAJUL DUNĂRII NR.5

021.340.48.11

57

LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHERI"

PRIM, GIM, LIC

ALEEA FUIORULUI NR.9

021.348.19.50

58

LICEUL TEORETIC "DECEBAL"

PRIM, GIM, LIC

B-DUL.ENERGETICIENILOR NR.9-11

021.346.92.33

59

LICEUL TEORETIC "BENJAMIN FRANKLIN"

LIC

STR.PICTOR GH.TATTARASCU NR.1

021.324.48.90

60

ȘCOALA SUPERIOARA COMERCIALA "NICOLAE KRETZULESCU"

LIC

STR.HRISTOV BOTEV NR.17

021.313.90.82

61

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.NENITESCU"

LIC

B-DUL.THEODOR PALLADY NR.26

021.345.09.20

62

LICEUL TEORETIC "NICHITA STANESCU"

PRI, GIM, LIC

STR.LUCRETIU PATRASCANU NR. 12

021.340.04.40

63

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY"

LIC

B-DUL.NICOLAE GRIGORESCU NR.12

021.340.26.54

64

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BRAVU"

LIC

SOS.MIHAI BRAVU NR.428

STR. PICTOR ION TUCULESCU NR. 42

021.321.76.99

65

LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU"

LIC

B-DUL.ENERGETICIENILOR NR.5

021.346.60.40

RR

66

LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU"

LIC

B-DUL.BASARABIA NR.256

021.256.00.83

67

LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY

LIC

B-DUL THEODOR PALLADY NR.250

STR. ZBORULUI NR.7-9

021.345.30.80

68

-ICEUL TEOLOGIC BAPTIST "LOGOS"

LIC

B-DUL.THEODOR PALLADY NR.26

021.345.10.72

întocmit: Dan Vasile


.0/.

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNTPREUNIVERSITAR PRIVAT DE PE RAZA SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 - 2021


ANEXA II la HCLS 3 nr.


NR. CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESASECTOR 3


1

GRĂDINIȚA ” KIDS CLUB”

PRE

STR. VULCAN JUDEȚUL NR. 13

2

GRĂDINIȚA „SFINȚII ÎMPĂRAȚI

CONSTANTIN ȘI ELENA”

PRE

STR. LABIRINT NR 137 B

3

GRĂDINIȚA ”NOEL”

PRE

STR. TRIFOI NR. 10,

4

GRĂDINIȚA „RĂSĂRIT 2”

PRE

STR. FOIȘORULUI NR. 121

5

GRĂDINIȚA „HAPPY TREE"

PRE

ALEEA CALISTRAT IIOGAS NR. 28 A

6

GRĂDINIȚA CASTELUL FERMECAT G&B

PRE

STR. DRUMUL MURGULUI NR. 32

7

GRĂDINIȚA BAMBI

PRE

STR. GHE. DEM TEODORESCU,NR.16 BIS

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FUN-TASTIC KIDS”

PRE

STR. ION CIOPLEANU ,NR 13

9

GRĂDINIȚA „PUIUȚUL PUFOS”

PRE

STR F.MANO1L MARIUS BUTEICA.NR. 30

10

GRĂDINIȚA „SINCRON”

PRE

CALEA VITAN NR.206-208

11

GRĂDINIȚA ”ABC DINO”

PRE

STR. CHIPAROSULUI , NR.31,

12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAI. „MELL”

PRE

STR. VLAD DRACUL NR. 43                      -------

13

GRĂDINIȚA ”BOB DE GRÂU”

PRE

STR. POPA NAN , NR. 84

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "FAMILY KIDS”

PRE

STR. MUGUR MUGUREL NR.21        /

15

GRĂDINIȚA "PITICUL CURAJOS”

PRE

STR. COPACENI NR.64                 I ol

16

GRĂDINIȚA "PALATUL COPIILOR"

PRE

STR. MORILOR, NR. 19

17

GRĂDINIȚA "ARLECHINO & FRIENDS

PRE

STR. CEZAR BOLLIAC, NR. 22-24                 —  --x'

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

„SMART STEPS”

PRE

STR. DRISTORULUI NR. 91-95

19

GRĂDINIȚĂ "MARIPOSA KIDS”

PRE

STR. LABIRINT NR. 99

20

GRĂDINIȚĂ ”ERA KINDERLAND”

PRE

STR. DRISTORULUI NR. 67

21

GRĂDINIȚĂ "AURORA”

PRE

STR. MOISE NICOARĂ NR. 11

22

GRĂDINIȚĂ "PLUȘICA”

PRE

INTRAREA BRATEȘ NR. 14

23

GRĂDINIȚĂ "ȘTRUMFIȘOR”

PRE

BD. NICOLAE GRIGORESCU NR. 105-109

24

ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM (CU PERSONALITATE JURIDICĂ)

PRE, PRI

STR. BALTA ALBINA NR. 9

ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM (STRUCTURĂ ARONDATĂ)

PRE, PRI

ȘOSEAUA COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2

25

SCOAI A PRIMARĂ JIJST 4 KIDS”

PRE, PRI

ȘOS. M1FIAI BRAVU, NR. 428

PRE, PRI

STR. VÂNTULUI, NR. 27

26

ȘCOALA PRIMARĂ „INASCHOOL”

PRE, PRI

STR. COI.TEI NR.19

27

ȘCOALA PRIMARĂ

"CASTELUL FERMECAT OLIMPIA”

PRE, PRI

STR. MURESANA, NR. 26

28

ȘCOALA PRIMARĂ "CÂPȘUNIK"

PRE

STR. CONSTANTIN NOTTARA, NR. 27

29

ȘCOALA PRIMARA ”SINCRON”

PRI

CALEA VITAN NR.206-208

30

ȘCOALA PRIMARĂ ”ANA LUGOJANA ”

PRE. PRI

STR. ILIOARA NR. 16 , (INCLUDE: GRĂDINIȚA ANA LUGOJANA 2- STR. POSTĂVARUL NR 20 A;

GRĂDINIȚA ANA LUGOJANA - STR. ILIOARA NR. 16)

31

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTESSANO ”

PRE, PRI

STR. PARFUMULUI NR. 9

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEP BY STEP

PRI, GIM

iTR. CEZAR BOLLIAC, NR. 42

33

ȘCOALA GIMNAZIALA METROPOLITANĂ "ARC”

PRI, GIM

5TR. EȘARFEI NR.63-71

34

COMPLEX EDUCAȚIONAL "LAUDE-REUT”

PRE, PRI, GIM, LIC

TEO

>TR IULIU BARASC11 NR.15NR. CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

35

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI

(CU PERSONALITATEJURID1CÂ)

GIM, LIC TEO

STR BALTA ALBINA NR. 9

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI (STRUCTURĂ ARONDATĂ)

GIM, LIC

ȘOSEAUA COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2

36

LICEUL "PROFESIA”

LIC TEH

STR. ILIOARA.NR 16

37

LICEUL TEORETIC "HYPERION”

LIC TEO

SOS. MIHAI BRAVU NR 288 C

38

LICEUL TEORETIC "MIHAI IONESCU”

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR. CAUZAȘI NR 43

39

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SFÂNTUL IOAN”

POS

STR. ILIOARA ,NR 16

40

ȘCOALA TEHNICĂ POSTLUCEALĂ DE ARTĂ TEATREALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ BUCUREȘTI

POS

STR. MATEI BASARAB NR. 32

41

COLEGIUL UNIVERSITAR ”SPIRU HARET”

POSTLICEAL

BD. BASARABIEI NR. 256

42

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT „FECIOARA MARIA 2”

PRE

STR. EUFROSINA POPESCU, NR. 30

43

GRĂDINIȚĂ "FANTASTICĂ”

PRE

STRADA MO1SE NICOARĂ NR. 7

44

GRĂDINIȚĂ "RIȚA VEVERIȚA”

PRE

INTRAREA HORBOTEI NR. 12

45

COLEGIUL UNIVERSITĂȚII "HYPERION” (NIVEL, ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL)

POS

CALEA CĂLĂRAȘILOR NR. 169

46

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „LITTLE OAKS ACADEMY”

PRE

ȘOSEAUA MIHAI BRAVU NR 286 C

47

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Șl PROGRAM

PRELUNGIT „WONDERLAND 2”

PRE

CALEA VITAN NR. 164

48

ȘCOALA PRIMARĂ DE MUZICĂ "BOEM”

PRI

STRADA CHIPAROSULUI NR. 36, SECT OR 3

49

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAI. „COPIII MONTESSORI”

PRE

STRADA LABIRINT NR. 95, SECTOR 3

50

GRÂDINȚA "KIGA 99 LUFT BAI.I.ONS”

PRE

STRADA THEODOR SPERANȚA NR. 81

Director Executiv Adjunct, / MIHAELA NAGY RĂDUCAtyU

întocmit: Dan VasileCABINET PRIMAR

TELEFON (004 021} 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191. Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2020 - 2021

Prin adresele nr. 28379/13.12.2019 și nr.28658/13.12.2019 Inspectoratul Școlar al Municipiului București a transmis listele unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2020-2021. Astfel:

 • > rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 în anul 2020-2021, va conține un număr de 68 de unități, așa cum sunt enumerate în Anexa nr.l, nemodificându-se față de anul 2019-2020;

 • > rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 3 în anul școlar 2020-2021, va conține un număr de 50 de unități, așa cum sunt enumerate în Anexa nr.ll, modificându-se față de anul 2019-2020 prin scoaterea din rețeaua școlară a Grădiniței "Crocodil Dandi" care și-a încheiat activitatea începând cu data de 01.03.2019;

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de "avizul conform" al ISM București, precum și de raportul de specialitate nr.19827/20.01.2020 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, consider că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru inițierea prezentului proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


[EGOIȚĂ


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@primarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

Nr. 19827/20.01.2020

Raport de specialitate

privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2020 - 2021

Luând în considerare:

• Legea Educației Naționale Nr. 1/2011, respectiv Art. 61alin. (1): Rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu și Art. 61 alin. (2): Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare. Pentru învățământul special liceal și special postliceal, rețeaua școlară se organizează de către consiliul județean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, cu consultarea partenerilor sociali și cu avizul conform al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. ”

• Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul MEN nr. 5090/30.08.2019 care prevede la Art 24:

Alin.(l): ”Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, cu avizul conform al inspectoratului școlar/Ministerului Educației Naționale, după caz”;

Alin. (2): "Obținerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local sau, după caz, a consiliului județean prin care este aprobată rețeaua școlară

Alin. (3): "Organizarea rețelei școlare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape:

 • a) realizarea proiectului de rețea școlara de către consiliul local/consiliul jzidețean;

 • b) transmiterea proiectului de rețea școlară, însoțit de un raport argumentativ privind structura rețelei școlare propuse să funcționeze în anul școlar următor, realizat de către consiliul local/consiliul județean, de către primar/președintele consiliului județean, către inspectoratul școlar/Ministerul Educației Naționale, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale;

 • c)  transmiterea către autoritățile administrației publice locale (primarul și consiliul local, respectiv președintele consiliului județean și consiliul județean) a listei unităților de învățământ pentru care se acordă aviz conform, precum și a listei unităților de învățământ pentru care nu se acordă aviz conform (însoțită de un raport care conține motivele neacordării avizului conform și propuneri privind organizarea acestora);

 • d) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, a rețelei școlare pe baza avizului conform al inspectoratului școlar/Ministerului Educației Naționale ”.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

 • •  Adresa Direcției învățământ Cultură nr. 720823/09.12.2019 către ISMB, prin care se solicită "Avizul conform” pentru reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din sectorul 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2020-2021.

 • • Adresa ISM București nr. 28379/13.12.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 757894/16.12.2019, prin care s-a transmis Lista unităților de învățământ preuniversitar pentru care se acordă avizul conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021.

 • • Adresa ISM București nr. 28658/13.12.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 757894/16.12.2019, prin care s-a transmis Lista unităților de învățământ preuniversitar pentru care nu se acordă aviz conform pentru anul școlar 2020-2021, și anume: Grădinița "Crocodil Dundi”- unitate de învățământ preuniversitar particular.

Având în vedere adresele Inspectoratului Școlar al Municipiului București, mai sus menționate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2020 - 2021, după cum urmează:

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 în anul școlar 2020-2021, nu se modifică față de anul 2019-2020, conține un număr de 68 de unități, așa cum sunt enumerate în Anexa nr. I la prezenta hotărâre.

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular din sectorul 3 în anul școlar 2020-2021, se modifică față de anul 2019-2020, prin scoaterea din rețeaua școlară a Grădiniței "Crocodil Dandi”, care și-a încheiat activitatea începând cu data de 01.03.2019, iar rețeaua unităților de învățământ preuniversitar privat din Sectorul 3 în anul 2020-2021, va conține un număr de 50 unități de învățământ, așa cum sunt enumerate în Anexa nr. II la prezenta hotărâre.

Director executiv adjunct,

Mihaela Nagy Răducarau


întocmit: Dan Vasile

Nr.inreg.: 757894

Data irtreg.: 16.12.2019

Ora inreg.: 16:29:24

Proveniența: Inspectoratul Școlar Sector 3

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

Adresa-.localitatea 1, strada

Adresa Lucrare:București, strada

Observații: Aviz conform ISMB rețea școlara 2020-2021_Sector 3

Nr. File: 1

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru                                      $0

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon                                                        “;i

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;

021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328

Serviciul Parcari: 021/341 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

iij i i

192.168.3.14/ps3/index2.php?IDMeniu=1&continut=registratura.opereaza_documente..php&idstanga=86&curent=86&poza=registratura


INSPECTORATUL ȘCOLAR Al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. 28379/13.12.2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 3, București

Direcția învățământ Cultură

Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, București

Analizând adresa dumneavoastră nr. 720823/09.12.2019, înregistrată la Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu nr. 28379/10.12.2019, privind propunerea de organizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar al Municipiului București din data de 13.12.2019;

Având în vedere prevederile art. 19 și art. 61, alin. (1) și (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată prin OMEN nr. 5090/30.08.2019;

în conformitate cu prevederile art. 24 și 26 din OMEN nr. 5090/30.08.2019 se acordă avizul conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în anexa la prezentul aviz.Insp. șc. înv. particular și alternative educaționale/?         ---■

Rețea Școlară^

Slr. Icoanei nr. 19, Sector 2, 020451, București lei: +40(0)21 211 S4 85

Fax: +40(0)21210 48 51

www.isnib.edu.ro

Ănexă la adresa ISMB nr. 28579/13.12.201

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 3 al Municipiului București care au primit aviz conform pentru anul școlar 2020-2021

NR

CRI

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

1

GR ĂDINIȚ3 NR. 3

l’RI

Si li PI 1. NEDEI CE l< >N NR. 31

0213464112

2

GRĂDINIȚA NR. 24

PRI.

STIL NICOI, AEPASCl NR. 12

021.3441760

GRĂI )INI |A „ll.l ) ARE DE C< >L'|"

PRE

SI R.SCHI ll l.UI NR. 1D

0213464X99

4

GRĂDINIȚA NR.6X

PRE

S'I R.Gl'R 3 lALOMIIl'l NR.20

021.3450030

5

GRĂDINI] A NR. 69

OKI

B DEL PICIOR NICOI 3E GRK 1ORI SCI' NR 14

B-DUL l'ICI'C >R NICI >1. 3EGRIG3 CRESCU NR. 12

(>21 3240000

(,

GRĂDINIȚA NR. 70

pri:

SER LUCREȚIU P 3 I R ĂȘC 3NU NR 12

O2I34OO22X

-

GRĂDINI] A NR.'1

PRI

31 I E 3 FUIORULUI NR. 9

SIL I IRIDI.I NR 2

021.34X0X94

X

GRĂDINIȚA NR. 154

PRE

AI.EEA BARAJUI.UZ1I.U1 NR. 9

021340013(1

9

GRĂDINIȚA NR. 160

PRE

ALEEA PERISC >RUNR. 9

0213453650

to

GRĂDINIȚA „BRÂNDUȘA"

PRE

S I R BR ĂNDI ’SELC >R NR. 37-43

O.3I4250K35

11

GRĂDINI I A NR IX”

PRI

S I R M 3GNE I UI.UI NR. 1

ȘOS. GĂRII CĂȚELE NR. 50

02I256003K

2

GRĂDINIȚA NR. 191

PRE

SLR. COZI. 3 NR. 1

021.3401059

13

GRĂDINIȚA NR. 196

PRE

S I R. Pl.l . PETRE IONESCU NR. 76

0213450636

14

GRĂDINIȚA NR.2II

PRE

SLR. TR APEZUI.UI NR. 13

021.345)165

15

GRĂDINIȚA NR. 216

PRE

STIL BARAJUL R( >A IN ARI NR. 10

021.3400395

16

GRĂDINI I A NR. 231

PRE

SLR. C( >1)RII NE. AMȚULUI NR. 6X

SUL C< >ZLA NR. 1

0213451110

17

GRĂDINIȚA NR. 232

PRI-

STR. PA I'RIO I’II.OR NR. 3

021.34X2497

IX

GRĂDINIȚA NR.239

PRI-

STR. DRISTOR NR 102

Si li. PICII >R ll >N ȚUCUI.ESCU NR. .3»

021.3245490

19

GR ĂD1NI] 3 NR. 240

PRI-

Sili. ROTUNDA NIL I

S ili. I ILDIiȘULUI NR. 1 3

02134X1520

2o

GR ADIN’IȚ 3 „PEȘTIȘC )RUJ DE AUR"

PRE

Sili. ROTUND 3 NR. 19

STR. PATULULU1 NR.2

02134X2910

21

GRĂDINIȚA NR. 255

PRE

B-DUL. ENERGETICIENILi )R NR. 3

0213462994

22

ȘCOALA GIMNAZI AL Ă „VOIEVOD NEAGOE BASARAH"    |    PRE, PRI.GIM

INTR ARFA CONSTAN TIN BR ĂNCU.Ș1 NR ~

0213403313

23

ȘCOALA GIMNAZI 3I.Ă NR. 20

PRI, G1M

SER. PREVEDERII NR. 19

02134524X5

24

ȘC( >AI.A GIMNAZI ALĂ „LIVID REBRE 3NU"

PRI.GIM

ALEE 3 BAR AJUL IU >VIN.3RI NR. 1

0215401X45

25

ȘCC )AI.A GIMNAZI 31. 3 „MEXIC"

l»RI,GIM:GIM-SP

B-DUL 1 DECEMBRIE I91XN1L 34

021.3401124

26

ȘCOALA GIMN 3ZI 31. \ NR. 47

PRE, PRI.GIM

Ș< >S.G ĂRII CĂȚIil.U NR. 130

0212564666

0212561512

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 54

PRI.GIM

S I R. ISTRIEI NR. 19

0213465143

2H

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 55

pri:, PRI.GIM

se >S. INDUS TRIILOR NR. 46

B-DUL BASARABIA NR. 256

0212561066

29

ȘCOALA GI.MNAZI AI.Ă NR. 67

PRI.GIM

SI R. MAGNETULUI NR. 1-3

O21256W4O

30

ȘCOALA GIMNAZI 31. 3 CEZAR BOl.l.l.AC

PRI. GIM

STR.TIGI IN 3 NR. .F

0213222524

31

sCO 31 3 G1MN3ZI AI.Ă „BĂRBII DEL 33 li ANCE. A"

PRI.GIM

S J R. M 3’TI.I BASAIIABNR. 2N-3O;SI H.

DUIUMULUI NIL 31

0213237390

32

sCO3L3 GIMN 3ZI AI.Ă „LEI 1.N3RDODA VINCI"

PRI.GIM

STIL GIIEORGI IE PE IR ASCII NR. 55

021324X676

33

<0 31 3 GIMN 3ZI 31.3 NR. 7X

PRI.GIM

U >S. G ARII C Ă| EI.U NR. 5o

O2I254.326I

34

« > 31. 3 GIMN 3ZI 31..3 NR. X0

PRI.GIM

.'31.1 A DUDEȘTI NR. |9|

(>213214256

35    .'

CI > 31.3 GIMN 3ZI AI.Ă NR. SI

PRL. PRI.GIM

Ș

Eli. NliRA 3 TR 31 AN NR .3.3

Iii. ( M.TAV) 3N G< >G 3 NR. x

I R. (>C I 3VI 3N G< Xî 3 NR. 10

021526.3220

36 .Ș

COALA GIMN 3ZI 31. 3 NR. X2

PRI.GIM        .>

Hi JE3NSTI-R13DI NR. I-

021.3450962

37 S

C< > 31.3 GIMN 3ZI 31. 3 NR. S4

PIU-:. PRI.GIM      <

3LE 3 VITAN NR 135

021.3216391

3K 5

(.0 31.3 GIMN 3Z1 31 A NR. H6

1 PRI-. PRI.GIM s

NTR 3RE 3 lll'CONS IRUCȚIE1 NR. 6 3

I II. ION l'UCULESCU NIL 42

031425060X

39 S

COALA GIMN 3ZI 31 3 „MIJI 31 BOTEZ"

PRI.GIM       S

Eli. R ĂMNICU A'ĂI.CE 3 NR 32

0213462361

4(i ș

0 3) 3 GIMN 3ZI 31 3 NR. XX

PRE. PRI.GIM

s.

IR.ODOBESI I NIL 3

I R.ODOBEȘI I NR. 1 3

41 Ș

ALAI.A GIMNAZIALĂ „NICOI. Aii J ABIS"

PRI.GIM       S

TR. FIRIDEI NR.2                   /&/<

42 Ș

OALA GIMN VZIAI.Ă NR. 92

PRI.GIM       3

LEE 3 3 1 .Ăl II] A NR. I A

^eL34XO.3^\ \

43 Ș

OALA GIMNAZIALĂ NR. 95

PRI.GIM       S

TR. I'OISI IRULUI NR. 11 LI 1.3

44 Ș

OALA GIMNAZI AI.Ă NR. 112

PRI.GIM       .<

Eli. PATULUI UI NR. 2

<^p^331 7, p

45 Șl

.OALA GIMNAZIALĂ NR. 116

PRI.GIM

li. GURA I3I.OMIȚEI NR.20

02134^0102/? 7

46 Șl

X > 31. 3 GIMNAZIALĂ NR. 149

PRI.GIM       A

LEE.3 PERISC >RI' NR. 4

NR. CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT'

ADRESA

NR.

TELEFON

47

SCO.3I 3 GLMN 3ZI 31 3 NR. 195

PRI, GIM

S I R. Ll’NC 3 BR 3DUI.IT NIL 2

(13'446406"

48

S(."( > 31. \ GLMN \ZI 31. 3 „FEDIRICt) G \R< 1 3 J.( >1«: 3"

l’RI.GIM

SI R. COZI. 3 NIC 1

021540-37)0

49

SCO 31 3 GIMN’AZI 31. 3 .. \1 l-X 3NDRU l( > 3N CUZ 3"

PRI. GIM

H-DUI NTCOL3E GRIGORESC’U NR. 14

0213243970

5(1

ȘCo 31.3 G1MN \ZI 31. Ă NR. 200

l’RI.GIM

SI R POSTĂY 3RUI NR. 13

021X453119

51

C( ii.egiu. n \ țk inai. „matei b \s \r \b"

1 ICTEO

S TR . M 3TE1 B3S3K3BNR. 52

0215216640

52

LICEU. TEORI. 1 J<; „ 31 EXANDRU K IAN CUZ 3"

LICTEO

31 .11 A B3RAJUL DUNĂRII NR 5

0213404X11

55

LICEU TEORETIC „DANI I- 3LIGHIERI"’

l’RI.GIM. LIC TLO

31.EFA H TORULUI NR.9

02134X1950

54

LICEU. Tli< »RI .HC „BENJ 3MIN FRANKLIN”

I.K. TI-O. I.ICVOC

STR ITCT’ORGIL 1 VEI AR 3S< T'NR 1

021.3244X90

55

i k:ei ij ti-t mitic „nici iii \ se \ n i-s<,u”

l’RI.GIM, 1 IC IEO

SLR 1 U(.R1-'|TU PĂER3SC3NU NIL 12

0213400440

0213402330

56

LICEUL TEC IRI-.TIC „DECI B31.”

l’RI.GIM. LICTEO

Jt DCI.. ENIRGI ITCII NIH »R NIL 9-11

0213469233

5”

ȘCOALA SUPERE >3R 3 (.’( >MERCI 31.3 „NTC( >1 31 KREiZlJI.ESCL”’

1 IC T I-H. I’t »S

SI R IIRISK ) B< >TIA NR 1"

02131390X2

58

COLEGIU TEHNIC „COSTIN I). NENT|ES< U"

Pl« >F. 1 IC TEII. LIC II <>. P( >S

B DU. EIII.OIX >R I’ 31 1 31)3 NR 26

0213450920

0213453X65

59

COLEGIU. TEHNIC,.3NGJIIT S 31 IGN3”

PR< )|;. I.IC TEII, 1 IC v< >c. iu >s

B DEL. Nit .Ol \l GRIGORI SCr NR 12

0213 012654

60

(.< >LEG1U. IT.HNIC..MIH 31 BR 33 U”

PIU >1. 1 IC IITI.I IC TE(), l’OS

SOS MII IM BR 33 I NR 42X

STR. I’ICK )R R >N | UCULESCU NR. 42

021321"699

61

LICEU. TEHNOLOGIC „DR 3GOMIR HURMUZESCU"

l’R( >F, LIC TEII

B-DL’L. B3S3IL3BI 3 NIL 256

(>21256008.3

2

ICEU TEHNOLOGIC..El IE R \DU”

PIU>F. LICTEII. I.IC V< )C

B-lll'l ENI RGI I K.II-.MLOR NR 5

0213466040

63

l( TU TI .1 IM )l.< »GIC TI IE( >D( )R I’ 3I.I.AD3

PIU>1, I.ICTEII. 1 IC

EEC >, l’OS

LDIT . TTIEOIM >R PALI. 31)3’ NIL 25o

<111. ZBt IRULUI NR. 7-9

02134530X0

64

l(,’J -UL TIU>1.( )GIC BAl’TIST J.<)(î( )S"

I ICVlKI

l-DUL. TIIEODOR P3I I.ĂDYNR. 26

0213451072

65

'COALA GLMN VZI 31.3 SPECIALĂ NR. 5

PRE, PRI, GIM/SPE

HTL TURTURELELOR NIL 13

0213232522

66

'COALA GI.MN 3ZIAI.3 DE ARTE NR. 5

GIM/AR

H R. GHIU IRGIIi: I'ETRAȘCH NR. 55

021324.3070

REȚEAUA

cluburilor sportive școlare și a unităților de învățământ pentru activități extrașcolare din Sectorul 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2020-2021

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOIJĂRIZAT

ADRESA

NR. TELEFON

1

CLUBUL SPC1RT IV ȘCOLAR NIL 4

I.IC/SP

M.EE 3 BUCHETULUI NIL 5

0213401229

2

CLUBUL COPIILOR SECTOR 3

GIM

ST R B3R AJULDUN 3RII NR. 5

021.3404922

REȚEAUA


unităților dc învățământ preunivcrsitar particular din Sectorul 3 al Municipiului București care au primit aviz conform pentru anul școlar 2020-2021

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

1

Grădinița „Kids ( Tub"

PRE

S OL \ Ul.( AN JUDI I UL NIL 13

0'24282282

2

Grădinița „Sfinții împărați Constantin si Ek-na”

PRI

ST IL I ABIRINT NR. 13" B

021.3261361

3

(irădinița „N<kT

PRE

STR IRII-Ol NIL lo

02132'0232

4

Grădinița „Răsărit nr. 2"

PRE

SER. EO1S( IRULUI NIL 121

0213232924

5

Grădinița „1 lappi Trec”

PRI-.

U.I-:E\ CM.ISIRV1 HOGAȘ NR.2X \

0213401308

Grădinița „Castelul Fermecat G&B”

PRI

STR DRUMUL MllRGU UI NR 32

0213240370

-

Grădinița „Bambi”

PRI-

SER. GUI- DEM IT'OIKIRI-’SCUNTL 16 BIS

0213273256

X

Grădinița „FUN-T ASTIC KIDS"

PRI-.

ST R ION CB tPUI-i \NU NR. 13

072283835"

9

< Irădinița „Puiuțul Pufos"’

PRI-

S I R. EM 3.NO11 MAR1US BU EEK 3 N1L 30

(1213440010

10

< Irădinița „Sincron"

PRI

(ALIA 3) IAN NR. 206-208

0722243877

11

Grădinița „ABC Dino’’

PRI.

S ER. CHIP 3ROSUI.UI NIL 31

jntxixiiQi

12

Grădinița cu Program Normal „Meii”

PIU

SI R. 3 1 3D DR 3CU. NR. 43                  /

13

t ir.idiniț.1 „Bob di ( ir.iu”

PRI

SER.i’OPV NAN N1LX4                  f(Ș

14

Grădinița cu Program Prelungit „Famih Kids”

PRI-

S ER.MUGUR MUGI REL NR. 21          1'^1}

15

Grădinița „Piticul Curajos”

PRI-

S1TLCOP3CI NI NIL 64                    | țțj (a

16

Grădinița „Palatul Copiilor"

PRI

<HL M( >RIL< >R NIL 19

1"

Grădinița „l-'icioara Maria 2"

PRE

<I'R. I-LT-ROSJNA P(ll’ESCU NR. 30

NR. CRI

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR. TELEFON

18

tirâdtnița ..l;anlasrică"

PRI

SER M< MSI Nit .< > \R 3 NR 7

--nrnrrnTr-n—

ir^urvH

19

Grădinița „Rtța Vexcrița"

PIU

SIR INTR 3RE \ ll< >RB< >1 I I NR. 12

--iurCs-vioi—

211

< irădinița „Ștrumfiștir”

PRI

Bl). NICOl.31 GRIGt IRESCII NR. 105-109

074 4 ”0923'

21

Grădinița „Arii chim> «N 1-riinJs"

PRI

SIR (.IZ 3R Bl )l I I \(. NR. 22-24

0213260584

22

Grădinița cu program prelungit „Smart Steps”

PRI

SER DRISK IRULUI NR. 91-95

"""TIM4TS

«rWHKI A A

23

Grădinița ,.M \IUP( >S \ K1DS”

PRI-

SIR BUZI-SI1 NR 1 1 18

0'29518193

24

Grădinița „Era Kindc-rlanJ"

PRI-

STR.DIUSTt IRULUI NR. 67

--021 -.-'0 69-----

25

t îrâdinița „ \un>ra”

PRI

SER.Mt >ISi. NKIOXR 3 NR 11

--021 >22Tn>8---

26

(irădinița „Plușica”

PRI-

INTR 3 IU 3 BR 31’1 Ș NR.I4

076859685(>

■*“

< irădinița cu program normal si program prelungit ..1 ittli (laks \cadenn"

PRI

Șt )S. MII 1 31 BR 33’1 NR 286<

< >7665'2126

0766,572127

28

( irădinița cu program normal și program prelungit „33 < >ndi rl-atid 2”

PRI

C 31.1- 3 VII \N NR. 164

07.31738788

29

Grădinița ..Liga 99 l.ufi Hailons"

PRI

SI R TJ IEI >l>< )R SPliR 3.NȚI 3 NR. 81

0726752007

3n

Grădinița cu program prelungit și program normal „Copiii Monksson"

PRI

SIR 1 3BIIUNJ NR.95

«742183843

31

Școala Primară de Muzică „Boem"

PRI/3R

STR.CIIIP3R( ISUl.lil NR. 36

0729155563

1

Școala Primară „Spcctnim"

PRE. PRI

SER. BALTA 31 BJN 3 NR. 9

Șt )SE 3U 3 CCH.ENTINA NR 64B.SECK >R 2

021 3443 344

3

Școala Primară „JuM 4 Kids"

PRI-, PRI

Șt >S. MIJI 31 BR 3VU NR. 428

S I R. 3 3N 1 ULUI NR. 27

0*21885165

VI

Școala Primară „IN 3SCI l< X

PRE. PRI

STIL Ctll.TEI NR. 19

1)721272989

.35

Școala Primară „Castelul Fermecat Olimpia"

PRE

S I R. MURESANA NR. 26

0747770001

.36

Școala Primară „Căpșunii”

PRI

S ER. Ct )NS E 3N 1 IN N( )TE 3R 3 NR. 27

0765516162

37

Școala Primară „Sincron”

PRI

CALEA VIIAN NR. 206-208

07222438'7

38

Școala Primară „ Ana l.ugojatra"

PRE. PIU

S I R. II IOAR.3 NR 16

S I R. POSTAVARUL NIL 2<l 3

0746018629

0.314381 1.35

39

Școala Primară „Mt >NTESSANt)”

PRE, PIU

SIR.P3RI L1M11I.UI NR.9

11771593165

0766577740

41)

Școala < îimnazială „Step by Step”

PIU, GIM

S I R. CEZAR B< ILLIACNR. 42

074420.3828

41

Școala Gimnazială Metropolitană „ARC.”

PIU.GIM

STIL ESARI-EI NR. 63-71

0.314254.343

42

?<>mplc\ul Educațional Luide-Reut

PIU , PIU.GIM, l.lt. IIX)

STIL IUI IU B 3R 3St.ll NR. 15

0318055772

43

•iceul Teoretic Internațional de- Informatică București

GIM. I.IC 11-:<)

C I R. B 31.1.3 ALBINA NR. 9

>t )SE31’3 Ct H.ENTIN 3 NR. 64B. SECE» )R 2

021.3275443

44

Jețul „Profesia”

1.IC TEII

ÎTR. II.IOAR 3 NR. I6,ctaj2

0213486638

45

•iceul Teoretic „1 lypcrion”

I.ICTlit), I.ICTEII

OS. MII 131 BR33UNR. 288 C

(1.3110.3280.3

46

.iceul Teoretic „Miliar lonescu"

PRE. PIU.GIM

TR.CAUZASI NR. 43

0213235495

47   )

coala Postliccalâ Sanitară „Sfântul loatt”

PI )S             S

I R. II.IOAR 3 NR. 16

0213486638

8 Ș

coala Tehnică Postii ce lla de 3rlă Teatrală și Cinematografică București

P< )S              S

IR M 3 TEI B 3S 3H 3B NR. 32

| ’ 49    (

xilcgntl Universitar „Spini Ilarei”

P< )S                1

D.BASARABIEI NIL256           /iPzf*’*

Wr

| 51)     <

olegiul Universității „1 lypvrion”

P< )S               (

3LEA t:\l.\R 3Ș1I.OR NR.I69     f'Zf/f ASI -

O72^W6«a

1 - p 'X* z V’

\ v \'r     V

SAx » | *n 1

’Mffl-!MlNISTERUL EDUCAT,FI NAȚIONALNr. 28658/13.12.2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 3, București

Direcția învățământ Cultură

Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, București

Analizând adresa dumneavoastră nr. 720823/09.12.2019, înregistrată la Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu nr. 28379/10.12.2019, privind propunerea de organizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar al Municipiului București din data de 13.12.2019;

Având în vedere prevederile art. 19 și art. 61, alin. (1) și (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată prin OMEN nr. 5090/30.08.2019;

în temeiul art. 24, alin (3), lit. c] din OMEN nr. 5090/30.08.2019, vă transmitem lista unităților de învățământ preuniversitar pentru care nu se acordă aviz conform pentru anul școlar 2020-2021, după cum urmează:

1. Grădinița „Crocodil Dandi" - unitate de învățământ preuniversitar particular.

Atașăm prezentei adrese raportul argumentativ referitor la unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 3 al Municipiului București care nu au primit aviz conform pentru anul școlar 2020-2021.Insp. șc. înv. particular și alternative educaționale/ Rețea Școlară

St r. Icoanei nr. 19, Sector 2. 020451. București

Tel: + 40(0)21 211 84 85

lax: + 40(0)21 210 48 51Raport argumentativ

referitor la unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 3 al Municipiului București care nu au primit aviz conform pentru anul școlar 2020-2021

(anexă la adresa ISMB nr. 28658/13.12.2019)

1. Grădinița „Crocodil Dandi" - adresa unității de învățământ înregistrată la ISMB cu nr. 5351/13.03.2019 conform căreia își încheie activitatea începând cu data de 01.03.2019.


articular și alternative educaționale.

Slr. Icoanei nr. 19, Sector 2, 020451, București

Tul: +40(0)21 21184 85

Lax: +40(0)212104851 xvvvw.isnib.cdu.ro
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@primarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

Către,

Cabinet Primar


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiecte de hotărâri:

 • 1) privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2020 - 2021

 • 2) privind modificarea și completarea Convenției de colaborare încheiată între Fundația Reut (fosta Fundația Ronald S. Lauder) și Sectorul 3 al municipiului București, aprobată prin HCLS 3 nr. 10/31.01.2011

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Rapoartele de specialitate

Referatele de aprobare

Proiectele de hotărâri

Adresă, anexe.

Director executiv adj u Act, Mihaela Nagy RăducaAuMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL


7)

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi /


suplimentarea opdfnii de zi a ședinței ordinare/extrapfclinare din data de


Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de ....?..^...T..\ A.:?........, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....^....... de pe

ordinea de zi / suplimentarga^efdmii de zi a ședinței ordinare/exti^ofdmare, și consideră că acesta A FOST / NUA'fDST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, Comișia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...3.......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zra ședinței ordinare/extraordinare din data de ..^2...'..^../......^..^.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ....^z.<?/...a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....v2........ de pe ordinea de zi / sttphnruntârea ordinii de zi a ședinței

ordinare/exEaordmare, și consideră că acesta A FOST / NLJ-A-FOSTlntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA
DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN