Proces verbal din 31.01.2019

PV al sedintei ordinare din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Nr. 283527/05.02.2019

PROCESUL VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3

din data de 31.01.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 40194/CP/25.01.2019.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar ~ Elena Petrescu și domnul Secretar al Sectorului 3 ~ Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 29 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin și Petrescu Cristian.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința ordinară din data de 31.01.2019. în sală sunt prezenți 29 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier.

Dl. consilier Corneanu Antonio Ciprian

D-na președinte, stimați colegi, propun 2 suplimentări ale ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 31.01.2019.

Suplimentarea nr. 1, conform dispoziției Cabinet Primar nr.276642/30.01.2019, cu mențiunea că punctul 19 este retras la solicitarea inițiatorului și suplimentarea nr. 2, conform dispoziției Cabinet Primar nr. 277182/30.01.2019. Vă mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumesc, d-le consilier. Vă supun spre aprobarea suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Vă supun sprea aprobarea ordinea de zi împreună cu suplimentarea. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, ”Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 19.12.2018". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 5 consilieri care nu au votat procesul verbal a fost aprobat.

Punctul 2 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019 pentru terenul situat la adresa B~dul Basarabia nr. 250, Sector 3, București'. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier.

Dl. consilier Tudorache Cristian

D-na președinte, stimați colegi, aș avea o rugăminte pentru aparatul de specialitate, și am să vorbesc acum pentru toate punctele, de la 2 la 85, am să rog aparatul de specialitate să pună la dispoziția Consiliului Local, pentru o mai bună trapsarență și pentru un vot exprimat corect, să pună la dispoziție mai multe dovezi, și anume: fotografii cu spațiile pe care le vom supraimpozita de acum încolo. Vă mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumesc, d-le consilier. D-le consilier Fătu.

Dl. consilier Fătu Adrian

Totdată, pe aceeași temă, dacă s-ar putea să vină și la comisie, pentru că ieri, la comisia 7, aparatul de specialitate nu a fost prezent.

Dna consilier Păunică Adriana

A fost.


Dl. consilier Tudorache Cristian

Bun. Aș vrea să știu dacă aparatul este de acord cu această solicitare sau dacă e nevoie să fac un amendament în acest sens. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Din partea aparatului de specialitate. D-le director!

Dl. Director General 1 lie Petre Iulian - DGITL Sector 3

Nu am nicio problemă în a pune la dispoziție, numai că vorbim de un volum foarte mare de documente, volum care ar conduce la o greutate în a manipula chestia asta. Nu am nicio problemă. Dacă doriți ceva punctual, cred că ar fi mai bine să-mi cereți punctual.

Referitor la solicitarea d-lui consilier, pot să vă spun că am fost prezent și alaltăieri la comisii, începând cu ora 15 până la ora 17, iar ieri, într-adevăr, am ajuns la ora 16,30 și am stat până la ora 17 și un pic. Am considerat că ieri nu trebuia să mai fiu prezent deoarece am fost alaltăieri și am întrebat dacă mai sunt nelămuriri. Comisia 7 a fost și alaltăieri deschisă.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le director. D-le consilier Tudorache.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumesc, d-le director. Pe viitor să le puneți în cloud, nu cred că e o mare problemă. Așa s-au transmis documentele pentru întreaga ședință a consiliului


astăzi și mai mult decât atât, puteți să le anexați și pe cele referitoare la aceste proiecte, să vedem ce am făcut în această ședință. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumesc, d-le consilier. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care n au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019 pentru terenul situat la adresa B-dul Octavian Goga nr. 13-15, Sector 3, București". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa str. Brățării nr. 67-69, Sector 3 București". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, 'Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Calea Dudești nr. 171-173 Sector 3, București*. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi,” Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Drumul Lunca Corbului nr. 31-39, Sector 3, București". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa str. Ghețu Anghel nr. 67, Sector 3, București". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Șos. Gării Cățelu nr. 122-124-126, Sector 3, București". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019 pentru terenul situat la adresa Splaiul Unirii nr. 841-861, Sector 3, București'. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400%) a impozitului pe teren, începând cu anul 2019 pentru terenul situat la adresa

str. Anton Pann nr. 7-9, Sector 3, Bucureștr. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa str. Bonea Marin nr. 17, Sector 3, Bucureștr. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa str. Brățării nr. 71-73, Sector 3, Bucureștr. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa str. Brățării nr. 105-115, Sector 3, Bucureștr. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa str. Buhuși nr. 4A, Sector 3, Bucureștr. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru. 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa str. Drumul Gura Badicului nr. 158-180, Sector 3, Bucureștr. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Drumul Lunca Veche nr. 445-457, Sector 3, București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 abținere, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa str. Fizicienilor nr. 34-36, Sector 3, București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 1 abținere, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa str. Foișorului nr. 129, Sector 3, Bucureștr. Propuneri, obiecțiuni? Nu rog!


Cu 24 voturi pentru, 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa str. Ghețu Anghel nr. 122-150, Sector 3, București". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200%) a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa str. Grădinarilor nr. 15-17, Sector 3, București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa str. Hârșova nr. 34, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400%) a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa str. Lacul Lala nr. 5, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 25 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200%o a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa str. Liviu Rebreanu nr. 3OF, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa str. Măgura Mare nr. 13, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019 pentru terenul situat la adresa str. Matei Basarab nr. 21, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 abținere, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa str. Poștașului nr. 3-5, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, văxogj^

Cu 24 voturi pentru, 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019 pentru terenul situat la adresa str, Stelea Spătarul nr. 2, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa str. Știrului nr, 4 și 6, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa str. Ținutului nr. 4-18, Sector 3, București Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019 pentru terenul situat la adresa str. Vântului nr. 37, Sector 3, București Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019 pentru terenul situat la adresa str. Vâlsănești nr. IA, Sector 3, București Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 7-9, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 11, Sector 3, București Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 27, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 27A, Sector 3, București, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 52, Sector 3, București, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Aleea Apahida nr. 27, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Bărăției nr. 42, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 7 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Bărăției nr. 46-46B, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100%) a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Blănari nr. 3, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Strada Blănari nr. 11, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Blănari nr. 14, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Brăilița nr. 30-32, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 7 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Călărașilor nr. 77, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 48 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 101, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 49 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 107, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 50 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 125, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 51 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 161, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 52 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Moșilor nr. 84, Sector 3, București, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 53 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019pentru clădirea situată la adresa Calea Moșilor nr. 92, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 54 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100°/o a impozjtuluipe clădiri, începând cu anul 2019pentru clădirea situată la adresa str. Cezar Bolliac nr. 34, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 55 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Cultul Patriei nr. 40, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 57 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Str. Eufrosina Popescu nr. 14, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 58 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Hristo Botev nr. 4, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 59 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Hristo Botev nr. 13A, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 60 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. I. C. Brătianu nr. 12, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru. 1 consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 61 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situata la adresa str. I.C. Brătianu nr. 16-18, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 62 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Ion Minulescu nr. 55, Sector 3, București.. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru. 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 63 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Ion Minulescu nr. 61, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 64 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Mămulari nr. 5, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 65 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Matei Basarab nr. 39, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, 1 consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 66 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200°/o a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Matei Basarab nr. 51, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 abținere, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 67 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Parfumului nr. 37-39, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 6 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 68 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200%) a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Parfumului nr. 33, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 69 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Radu Calomfirescu nr. 1, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 70 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Radu Calomfirescu nr. 2, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 71 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Radu Calomfirescu nr. 8, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru. 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 72 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100%o a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Smârdan nr. 5, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 74 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100%> a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Smârdan nr. 43, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 75 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Splaiul Independenței nr. 2H, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 76 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Splaiul Unirii nr. 173, Sectorul 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 77 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Splaiul Unirii nr. 209, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 78 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Valeriu Braniște nr. 21, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 79 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300%) a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Vlad Județul nr. 60A, Sectorul 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 abținere, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 80 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Vlad Județul nr. 53, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, 1 consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 81 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100%o a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Vulturilor nr. 84, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Trecem la punctul 83 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Vulturilor nr. 52, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 84 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Zborului nr. 1, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 85 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Zborului nr. 3, Sector 3, București. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 86 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare. Propuneri, obiecțiuni?! Domnule consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

Din partea aparatului de specialitate, dacă se poate, știu că la un moment dat s-a făcut o reorganizare, niște disponibilizări. Până la urmă cum s-a concretizat acea acțiune, câți oameni au plecat din Primărie, câte posturi s-au desființat, nu știu, o sinteză dacă se poate.

D-na Președinte de ședința luliana Văduva

Din partea aparatului de specialitate, doamna director.

D-na Demeter Eugenia - Șef Seviciui Organizare Resurse Umane

Nu am la mine o situație, dai* o pot face și v-o trimit pe email și așa cum doriți d-voastră.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim doamna director. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 de voturi pentru, 5 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 87 de pe ordinea de zi '‘Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr.l și nr.2 ale HCLS 3 nr.252/26.06.2018 referitoare la stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrulfamiliei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare. Propuneri, obiecțiuni?! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 de voturi pentru, 2 abțineri și 7 consilieri care nu au votat, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 88 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.” Propuneri, obiecțiuni?! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 de voturi pentru, 10 abțineri și 3 consilieri care nu au votat, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 89 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 și a listei provizorii de investiții pe anul 2019. ” Propuneri, obiecțiuni?! Nu sunt. Votați, vă rog?

Cu 19 de voturi pentru, 7 abțineri și 3 consilieri care nu au votat, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 90 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind completarea Anexei II referitoare la rețeaua unităților de învățământpreuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 ~ 2019, aprobată prin HCLS 3 nr. 23/29.01.2018, completată prin HCLS 3 nr. 555/28.11.2018”. Propuneri, obiecțiuni?! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 de voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 91 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2019 ~ 2020”. Propuneri, obiecțiuni?! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 de voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 92 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului burselor acordate elevilor din ciclul liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS3 nr. 495/30.10.2018, modificat prin HCLS 3 nr. 554/28.11.2018. ”.Domn\ile consilier Mălureanu.

DL consilier Malureanu Liviu

Mulțumesc! Am mai discutat cu elevi din sector, practic ce aș dori să propun, dacă nu acum, să se facă din partea Direcției de învățământ o analiză și să avem cifrele pe masă. Să vedem cam câți copii iau media peste 9,50 și cam care ar fi impactul dacă pentru acești copii, am mări, fie și cu o sumă nu foarte mare, această bursă. Eu consider că totuși ar trebui să fie o diferență între cei care obțin media 8,50 și cei care obțin de la 9,50 în sus. Rog, din partea aparatului de specialitate să ni se facă o statistică cam câți elevi și liceeni au media peste 9,50, și dacă pot să facă niște simulări, eventual poate propun chiar dânșii niște sume, cam care ar fi impactul bugetar și poate reluăm această hotărâre să mărim valoarea bursei de merit pentru acești copii. Mulțumesc!

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Vă mulțumim domnule consilier. S-a consemnat și o sa avem un răspuns din partea aparatului. Domnul consilier Ene.

Dl. consilier Ene Stelian Bogdan

Dacă avem pe cineva din aparatul de specialitate...pragurile acestea sunt stabilite prin Lege sau sunt stabilite prin Hotărâre de Consiliu? Le putem modifica? 8,50, 10?!

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, domnule consilier. Din partea aparatului de specialitate.

D-na Angelica Radu - Șef Serviciu Administrare Unită ți de ................’Â--         ...r-nrr-i-.-i.ir--............ .-.-J................-           .......... -        ......... -   ..........nTTn_........ ........................- J- .............

învățământ și Relații cu Unitățile de Cult

Bună ziua! Vreau să vă spun doar că prin Hotărâre de Guvern se va stabili pentru anul următor școlar cuantumul minim al burselor, deci nu mai este cazul să mai....minim, da. Maxim, sigur că se poate. O să facem o analiză cum a propus domnul Mălureanu

Dl, consilier Ene Stelian Bogdan

....imperceptibil.....

D-na Angelica Radu - Șef Serviciu Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult

Nu știu momentan. O să facem o analiză și o să vă spunem.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim. S-a consemnat și vom primi un răspuns în scris.

Alte propuneri, obiecțiuni?! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 de voturi pentru și 2 consilieri care nu au votat, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 93 de pe ordinea de zi ..Proiect de hotărâre privind reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5. Propuneri, obiecțiuni?! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 de voturi pentru, 1 abținere și 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 94 de pe ordinea de zi ..Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului referitor la serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitare și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar, aprobat prin HCLS 3 nr. 312/27.07.2017, modificat prin HCLS 3 nr. 676/28.12.2017 și HCLS3 nr. 186/28.12.2018”. Domnul consilier Ene.

Dl, consilier Ene Stelian Bogdan

Mulțumesc frumos! S-au făcut mai multe modificări, una dintre ele vizează ridicarea vehiculelor parcate legal, atunci când în zona se efectuează lucrări edilitare șamd. E nevoie de acces la o anume locație, lucru care e foarte bun, termenul e de 24h în care e notificat

omul, e un termen strâns, dar mă rog nu putem să ținem tot sectorul. Problema e că după ce se ridică mașina, care repet, e parcată legal, dusă pe un alt loc ....la art.151, versiunea nouă, se spune că, “costul ridicării intră în sarcina proprietarului”. Acum mi se pare un pic abuziv. Dacă omul a parcat legal să-l notifici în 24h să-și ridice mașina. Eu aș vrea să fac un amendament, să modificăm art. 151 alin. (7) și să spunem că această mutare se face cu titlu gratuit. Vă mulțumesc!

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim! Din partea aparatului de specialitate.

D-na Ioniță Daniela - Șef Birou Monitorizare Instituții Publice

într-o prevedere a Consiliului General privind parcările de reședință, HCGMB nr. 124/2008, se prevede faptul că atunci când sunt lucrări edilitare necondiționat utilizatorul locului de parcare trebuie să mute mașina, deci necondiționat și ni se dă termen de 24h. Având în vedere că lui i se dă o înștiințare de 24h ar trebui totuși să vină să și-o ridice. Din cauza asta, mutarea se taxează.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim. Domnule consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu

Domnul Ene mi-a luat-o înainte, îmi notasem exact același lucru, sesizasem la fel. dar în primul rând nu se vorbește despre parcare, dacă ne uităm exact, este vorba despre staționare. Cu atât mai mult dacă nu vorbim doar de staționare și d-voastră vorbiți despre parcare, atunci termenul de 24h este arhi, dacă pot să spun așa, insuficient. Pentru că omul poate fi plecat în concediu, nu am cum să-l somez eu să vină, poate că nici nu are cum să vină în 24h, să presupunem că poate este peste ocean undeva. E o aberație. Nu face vorbire deloc despre locul de parcare și dacă considerați că veți vrea vreodată să mutați mașini de pe locuri de parcare, trebuie să specificați în Regulament. Este doar staționare, uitați-vă acolo la articolul la care a făcut referire domnul Ene, art.151 alin. (7) e vorba despre mașinile staționate regulamentar. A fi "staționar* sau a fi “parcaf', în Codul Rutier sunt două lucruri diferite

D-na Ioniță Daniela - Șef Birou Monitorizare Instituții Publice

Prezentul Regulament conține mai multe spețe și ca staționare, dar și după locul de parcare ocupat abuziv, în special locul de parcare de reședință. Sunt în preambul, face referire la HCGMB nr. 124/2008, atunci când prezintă toate actele normative în baza cărora s-a făcut acest Regulament. Inclusiv pe Legea 24, pe legea spațiului verde. Deci, există și acest act normativ.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim. Domnule consilier Voinea.


DL consilier Voinea Inocențiu

Vorbim din nou despre lucruri diferite. Ce spuneți d-voastră, spațiul verde, alei.....acestea sunt neregulamentare, le puteți ridica oricând, fără nici 5 minute de preaviz.

Intr-un singur loc se face referire de ridicare, atunci când mașina este staționată regulamentar, în art. 151 alin. (7) și în care spune că cheltuiala pentru mutare este suportată de locatar. Nu trebuie sa mai spunem noi acum, că e regulamentar, că e 24, că nu. în 24h dacă nu și-o ridică, să zicem că e plecat, e o aberație sa-i cerem să fie în 24h acolo, să afle, mai ales că ...spuneți că i-o puneți pe parbriz, dar omul, săracul, nici măcar nu este plecat, este după operație de șold și nici nu are voie să se dea jos din pat, darămite sa conducă mașina. E acasă, dar nu poate să-și mute mașina. Ideea este să fie pe socoteala administrației publice, luarea și mutarea pe trotuarul celălalt. Acesta este amendamentul. Deci să modificăm printr-un amendament, ceea ce spunea și domnul Ene, ca art. 15! alin. (7), în final, nu mai am acum textul, dar să fie făcut pe socoteala nu a proprietarului, ci a administrației locale.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Supun la vot amendamentul domnilor consilieri, Voinea și Ene. Propuneri, obiecțiuni?

D-na Ioniță Daniela - Șef Birou Monitorizare Instituții Publice

Deci numai în cazul acesta, de pe loc de parcare de reședință.

DL consilier Voinea Inocențiu

în primul rând, în articolul respectiv nu se face vorbire despre loc de parcare de reședință ci despre staționare regulamentară. Despre asta e vorba! Dacă el staționează regulamentar, chiar și în cazul ăsta, îi ridicăm mașina, i-o parcăm mai departe putem să-1 și anunțăm telefonic, să nu vină să spună, domnule, mi-au furat mașina. Pentru că avem posibilitate, noi știm. Mai mult decât atât, nu înțeleg de ce ați prevăzut aici prin afișare în parbriz, când aveți posibilitatea, atunci când omul parchează neregulamentar și sesizează cineva, există la nivelul Poliției Locale, cred că aveți puterea, baza de date, și să aflați a cui e mașina. Pentru că știu că dacă găsiți o mașină parcată sunați, aflați a cui este și îmi spuneți de multe ori, este pe firmă și nu știm cine e șoferul. Dar când e pe persoană fizică îl puteți contacta telefonic și îi spuneți: domnule, vezi că ai parcat greșit. Deci asta poate fi o altă măsură, nu afișarea în parbriz.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim. Domnule director.

DL Director Bratu Adrian - Direcția Generală de Poliție Locală

Trebuie să aveți în vedere că nu întotdeauna proprietarul mașinii, cel pe care îl găsim noi pe baza de date, este și utilizatorul.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Vă solicit 5 minute pauză, să ne consultăm.

-PAUZĂ-

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Vă supun la vot amendamentul domnilor consilieri. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, amendamentul d-lor consilieri a fost aprobat. Vă supun spre aprobare proiectul împreună cu amendamentul.

Cu 28 voturi pentru, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 95, “Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societății Ălgorithm Residential S3 SRL până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2O19'\ Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 6 abțineri, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 96, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Ălgorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Ălgorithm Construcții S3 SRL pentru a încheia un contract cu societatea Aic Trucks SRL în scopul achiziției unui număr de 5 cife”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 7 abțineri, 1 consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 97, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Ălgorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Ălgorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea Brifast SRL în scopul furnizării de produse/materiale/echipamente necesare activității din șantierul „Hala Laminor’. Propuneri, obiecțiuni? L>~le consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

Mulțumesc. Au fost niște controverse legate de această firmă, Brifast, de altfel am vorbit și cu administratorul societății, a rămas să luăm, cel puțin, câteva facturi la întâmplare, să vedem care e situația. Totuși, nu pot să nu remarc faptul că oferta a fost trimisă câtre societate la o zi după ce a fost înființată societatea Brifast, a doua zi a câștigat și contractul. E un lucru, nu știu cum să-l calific, cam bate la ochi. Urmează, oricum, să fac niște verificări, să mă uit pe niște facturi, să vedem niște oferte de preț, să vedem dacă, într~ adevăr, au prețul cel mai scăzut, eventual, să vedem și care sunt prețurile pe piață.

D-na Președinte de ședința luliana Văduva

Mulțumim, d-le consilier. D-le Președinte.

Dl. Coșocari» Alexandru - Președinte Consiliu Administrație societatea Algorithm Construcții S3 SRL

Bună ziua. D-le consilier, după cum v-am explicat și în timpul comisiilor, cum v-am explicat și acum, noi avem cerere de ofertă pe fiecare dintre cele 40 și ceva de facturi, pe care aveți prețul cel mai scăzut. Mi-ați zis că o sa-mi cereți 5 facturi random, nu am o problemă. In afară de acest lucru, eu v-am invitat în nenumărate rânduri să veniți la noi în societate, să vă punem la dispoziție, pentru că d-voastră sunteți AGA-ul nostru, să vă punem la dispoziție absolut toate documentele de achiziții și de contabilitate, care au un volum destul de mare. Pe partea celalaltă, vizavi de data când a fost înființată, v-am explicat și acest lucru, în comisii, v-am spus că această firmă face parte din grupul MICOM Group care este unul dintre cei mai mari furnizori de materiale de construcții și magazine de construcții de pe raza Bucureștiului, într-adevăr, nu la nivel național. Sunt și domnii aici, de la MICOM Group, care vă pot explica toate aceste lucruri și, bineînțeles, puteți să le verificați. Nu am înțeles care e întrebarea.

DL consilier Mălu rea nu Liviu

Dacă poate să ne spună care a fost situația cu acea succesiune de dăți.

DL Leoca Gheorghe

Bună seara. Sunt reprezentantul firmei S.C. MICOM Group Leoca, firma este din 2001, MICOM-ul Group. Am altă firma MICOM S.R.L. pe comercializare parte alimentară, ca să spun. Brifast, am înființat-o ca să lucrez numai pe partea de en gross, pentru cu MICOM Group are n magazine și ca să nu mai amestec vânzările cu en details, am zis să merg numai pe partea de en gross. în perioada asta am și 8 angajați pe Brifast, sau ca să spun, mai degrabă, Brifast a fost înființat mai mult ca să nu amestecăm contabilitatea, s-o chinuim, să spunem în paranteză. Până să încep cu Brifast, am lucrat cu MICOM Group.

Dna Președinte de ședință Văduva tuliana

Mulțumim. D-le primar,

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Bună ziua tuturor. Sunt câteva lucruri cu care nu sunt de acord, și anume: unu. Ați spus că solicitați 5 facturi random. Există vreo factură care să nu fie publică? D-le președinte, rugămintea mea este să nu existe nici măcar o factură, nu doar în relația cu societatea despre care discutăm, dar nici măcar o factură să nu lipsească de pe site. Dacă se întâmplă asta, la orice solicitare răspundeți cu: "găsiți pe site’*, în speranța că ele sunt pe site. D-le consilier, stimați colegi, dacă există vreo factură care n-are preț sau ceva, rezolvați problema! Și asta nu random. Dacă aveți cu anexă la factură, postați anexa’Mă interesează mai puțin care e forma. Ele pot fi trecute pe factură sau ele pot fi trecute pe o anexaă la factură. Important e ca ele să fie postate în mod transparent, în integralitatea lor. Un aspect. Un alt aspect, am rugăminte la toți cei care gestionați societățile primăriei să fiți cu mare grijă la astfel de detalii. Pentru că, iată, există loc pentru interpretare. Uitați-vă

puțin la istoric și cred că orice partener înțelege că voi, reprezentând niște societăți cu capital de stat, aveți niște obligații iar, să lucrați cu o societate care a fost înființată cu câteva zile înainte, e o problemă. Măcar faceți un contract cu firma mamă, găsiți o variantă, care e reprezentată de firma care are relația pe partea de en gross, așa cum ne-a explicat. în orice variantă, toate chestiunile astea sunt detalii. Relevant este să avem o analiză pe prețuri. Am încredere că domnii consilieri fac o analiză și dacă găsesc ceva în neregulă ... sper să nu fie cazul.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumesc, d-le primar. Dle președinte.

DL Coșocariu Alexandru - Președinte Consiliu Administrație societatea Algorithm Construcții S3 SRL

Noi, având în vedere că totuși vorbim de un contract din 2017 în care noi abia fusesem înființate, din 2018 noi am băgat în procedură, orice contract înainte să fie semnat se verifică pe RisCo și cu e toate verificările necesare. într-adevăr, în momentul acela nu aveam această verificare. Lucru care s-a rezolvat cu anul 2018.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. D-le consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Punctul de astăzi se referă la prelungirea acelui contract nr. 1 din noiembrie 2017. Dacă tot îl prelungim, hai să îl redactăm și să spunem că e un contract-cadru. pentru că nu are valoare, un contract, de regulă, trebuie să aibă un capitol, "valoarea contractului". în cazul nostru, înțeleg că a fost vorba de un contract-cadru care a permis, după aia, achiziții de la firma respectivă.

Președintele Consiliului de Administrație spune: domnule, nu a fost doar așa, de formă, ci noi ori de câte ori am cumpărat ceva nu am zis, avem contract, gata, cumpărăm de la voi, nu ne mai interesează. Spune că a cerut de fiecare dată oferte, pentru fiecare achiziție care s-a făcut în baza unui contract-cadru. Dacă este așa, haideți să eliminăm orice suspiciune și să spunem; contractul nr. 1, care se prelungește este un contract-cadru și achizițiile se vor face pe baza cererii de oferte și a ofertei celei mai bune. Adică, lucrul ăsta pe care ni-1 spune verbal să fie consemnat în contract.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumesc, d-le primar. Dle președinte.

DL Coșocariu Alexandru - Președinte Consiliu Administrație societatea

Algorithm Construcții S3 SRL

Aceste lucruri pe care vi le-am explicat sunt în procedurile noastre de sistem. Noi nu putem să funcționăm cu nicio societate altfel. Cu absolut orice societate cu care lucrăm, așa lucrăm. Cerem înainte, după ce se face referatul de necesitate, lucrul pe care vil-am

explicat și înaintea consiliului. înainte de a cumpăra orice, se face o cerere de ofertă către toți partenerii, pe acel tip de produs. Cel care are cel mai bun preț - calitate, de la ăla cumpărăm. Asta e procedură de sistem în cadrul societății noastre.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. D-le consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Procedura de sistem nu e o chestiune juridică, în care poate fi cineva tras la răspundere. E o procedură de sistem care se schimbă, se modifică, se îmbunătățește, dimpotrivă, devine birocratică și te încurcă. Specificarea acestui fapt, a acestei proceduri de sistem, în contract, e un fapt juridic și controlabil și de care trebuie să se țină, în continuare, cei care aplică proceduri mai bine sau mai rău.

DL Coșocariu Alexandru - Președinte Consiliu Administrație societatea Algorithm Construcții S3 SRL

N-am nicio problemă să adaug și asta în contract dar eu vă spun, în momentul de față, oricum, nu putem să funcționăm altfel pentru că așa facem pentru toate societățile. Procedurile de sistem sunt incluse de SG 400 care noi suntem obligați să-1 respectăm. Deci astea nu sunt niște lucrurile pe care le putem face sau nu le putem face, noi suntem obligați să el respectăm.

Dl Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Domnule, analizați oportunitatea! Adică, haideți să încercăm, că avem, totuși, 9 firme funcționale, ale Primăriei Sector 3. Eu știu că avem o procedură de achiziție, aprobată în consiliu, pe care, eu sper, că o respectați cu toții. Dacă poate fi îmbunătățită acea procedură, haideți să ne aplecăm cu atenție asupra textului, asupra respective reglementări și să o îmbunătățim astfel încât să corespundă exigențelor de transparență și de eficiență.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumesc, d-le primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 19 voturi pentru. 6 împotrivă și 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 98, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea Stancor Distribuție SRL în scopul furnizării de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție necesare activității din șantierul „Hala Laminor". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă. 4 abțineri, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la primul punct suplimentar, Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 2,3 și 4 la HCLS3 nr. 87/23.02.2018. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 21 voturi pentru, 9 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimenta, "Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 7, 8, 22, 23, 26, 27 și 28 la HCLS 3 nr. 102/29.03.2017”, D-le consilier Tudorache.

DI. consilier Tudorache Cristian

Domnule primar, stimați colegi, aș avea o întrebare către aparatul de specialitate, nu mi-e foarte clar, am văzut în expunerea de motive, vizavi de indexarea costului cu manopera, datorită indexării salariilor minime brute pe parte de construcții de la 2000 la 3000 roni, însă nu mi-e clar acea creștere cu același cuantum și la manoperă. întrebarea mea e fixă și la obiect, dacă manopera face referire numai la cheltuielile de personal.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le consilier. D-le director.

DL Popescu Marius - Șef Serviciu investiții. Lucrări Publice

Aveți dreptate, cum e trecut și în raportul de specialitate, mai mult decât atât, există o instrucțiune a Autorității Naționale de Achiziții Publice, prin care se reglementează foarte clar modul în care se actualizează această manoperă. Se spune foarte clar, se face un raport simplu de la actuala valoare a salariului brut față de salariul brut la vremea respectivă, când s-a făcut contractul. La noi, în cazul acesta, dacă observați, această actualizare se face numai pe un număr limitat de blocuri care au început anul trecut. Mare parte din ele au fost terminate, nu se mai aplică actualizarea, se aplică doar pe un număr limitat, sunt vreo 40, maxim, și pe restul de executat. Suma nu este foarte mare. Noi suntem obligați prin lege să actualizăm indicatorii. Dacă se dau banii, asta e altă poveste, următoarea etapă. Strict, doar la manoperă este.

Mulțumim. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 22 voturi pentru, 3 abțineri, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar, "Proiect de hotărâre privind privind actualizarea Anexelor nr. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 și 39 la HCLS 3 nr. 103/29.03.2017”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 26 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 suplimentar, "Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 11, 19, 23, 26, 28, 32, 39, 40, 41, 52, 56, 58, 62, 64, 66, 78,110, 112, 118, 123,124,132,136,142,143,146,153,157,158,167, 169, 170,177 și 180 la HCLS 3 nr. 104/29.03.2017”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 24 voturi pentru, 1 abținere, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 suplimentar, "Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 2 și 3 la HCLS 3 nr. 105/ 29.03.2017”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 23 voturi pentru, 2 abțineri, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 suplimentar, "Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la HCLS 3 nr. 106/29.03.2017”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 24 voturi pentru, 3 abțineri, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 suplimentar, "Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 2, 3, 4, 5 și 6 la HCLS 3 nr. 190/16.05. 2017”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt Votați, vă rog.

Cu 25 voturi pentru, 2 abțineri, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 suplimentar, 'Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 la HCLS 3 nr. 215/30.05.2017”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 24 voturi pentru, 2 abțineri, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 suplimentar, "Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 1 și 8laHCLS3 nr. 216/30.05.2017”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 26 voturi pentru, 2 abțineri, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 suplimentar, "'Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la HCLS 3 nr. 319/27.07.2017”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 25 voturi pentru, 1 abținere, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 suplimentar, ""Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 1 și 3 la HCLS 3 nr. 342/15.12.2016”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 26 voturi pentru, 2 abțineri, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12 suplimentar, Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 23 și 37 la HCLS 3 nr. 344/15.12.2016. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 25 voturi pentru, 2 abțineri, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 suplimentar, Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 18 și 19 la HCLS 3 nr. 345/15.12.2016. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 23 voturi pentru, 2 abțineri, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul 14 suplimentar, Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 468/28.09.2017. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 23 voturi pentru, 1 abținere, 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 suplimentar, Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 1 și 3 la HCLS3 nr. 500/31.10.2017. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 24 voturi pentru, 2 abțineri, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 suplimentar, Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la HCLS 3 nr. 501/31.10.2017, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 25 voturi pentru, 2 abțineri, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 17 suplimentar, Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la HCLS 3 nr. 502/31.10.2017. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 23 voturi pentru, 1 abținere, 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 18 suplimentar, Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. I, 2, 3, 5, 6 și 8 la HCLS 3 nr. 503/31.10.2017. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 23 voturi pentru, 2 abțineri, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 20 suplimentar, Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul rămas vacant. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 19 voturi pentru, 5 abțineri, 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar de pe suplimentare 2, Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCLS 3 nr. 27/29.01.2018 pentru obiectivul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3”. D-le consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocentiu Ioan

La punctul 20 nu am avut de votat ceva, o persoană? Ce am votat, numirea unui membru sau ce? începerea procedurii de selecție?

D-na consilier Păunică Adriana

Validarea rezultatului concursului pe care doamna La susținut.

DI Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță


D-le consilier, propun ca la final să punem în Regulament, cei care nu au înțeles ce

au votat, să li se explice la final.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Punctul 1 suplimentar de pe suplimentare 2. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 28 voturi pentru, 1 împotrivă proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar de pe suplimentare 2, “ Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCLS 3 nr. 360/14,08.2018 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului din str, Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, va rog.

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la ultimul punct, „Discuții, întrebări”. Domnule consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

„Discuții", acum mai nou, că nu prevede legea discuții!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mă scuzați o secundă! Haideți să-i lăsăm mai întâi pe copii, ca au o petiție de făcut și probabil că au stat foarte mult după noi și după aceea discutăm noi. Sunteți de acord?

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Numai puțin! Copiii nu pot face ședințe în cadrul unei ședințe de consiliu, doar le putem da cuvântul! Repet „întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor”] Dar, le dau cuvântul. Bine ați venit!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Vă mulțumesc!

DL Primar al Sectorului 3 ~ Robert Sorin Negoiță

înainte să vorbească puștii, cărora le urăm „Bine ați venit!", vreau să-i spun „La mulți ani!" doamnei consilier Honțaru Valerica! Mulți ani trăiască! Și doamnei Gutium, „La mulți ani!" și dumneavoastră! Si domnului Pelinaru! Mulți ani trăiască! Mulți în zodia aceasta! Doamne ajută! La mulți ani! Să fiți sănătoși, cu multe împliniri și cu tot ce vă doriți! Haideți să-i ascultăm pe puști!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Dau cuvântul elevului Mărgărit Dragoș.

Elevul Mărgărit Dragoș

Bună ziua! Cum ați auzit, numele meu este Mărgărit Dragoș și sunt secretarul Consiliului Școlar al elevilor, din Colegiul Național Matei Basarab și avocatul elevilor la Consiliul Municipal al Elevilor București. Azi am venit aici cu intenția de a vă adresa o petiție, legată de o problemă din liceul nostru. înainte de asta aș vrea să specific


aceasta nu are un caracter negativ, pentru că denumirea poate inspira acest lucru și este mai mult un fel de a ne arăta preocuparea față de liceul nostru, noi, elevii. Având în vedere art. 1 și art. 2, din Legea educației naționale nr. 1/2011, noi considerăm că pentru un elev este important atât educația formală, cât și cea nonformală, cât și locul unde aceasta se desfășoară. Astfel, la noi, multe activități extrașcolare, cum ar fi ședințele Consiliului Elevilor sau ședințele Clubului Teddy Bait, ale trupei de teatru sau diverse workshop-uri, corul școlii, se desfășoară într-o încăpere de la subsol, unde înainte era o fostă cantină și activitățile se desfășoară într-un cadru impropriu acolo, adică există miros de mucegai, tencuială căzută, pereți nevăruiți și expunerea prelungită a elevilor în aceasta, putând dăuna sănătății acestora. De asemenea, dorim organizarea acolo și sâmbăta, al unui hub educațional. Acum o să~i dau cuvântul colegei mele din Spiru, Izabela Văcaru.

Eleva Văcaru Izabela

Numele meu este Văcaru Izabela, învăț la Spiru Haret și în urma propunerii care a făcut-o colegul meu din Basarab, voiam să vă spunem că vrem să demarăm un proiect, care este, din punctul meu de vedere, unic în România, se numește The Change Hub. Până acum nu a existat așa ceva în învățământ de stat din România, deoarece avem un pact, din punct de vedere nonformal, adică suntem o comunitate de liceeni care weekend de weekend se adună și încearcă să realizeze diferite proiecte sociale care au cu adevărat un impact. Identificăm o nevoie și încercăm să o acoperim sau să o ameliorăm prin diversele noastre activități și proiecte. Pentru a face acest lucru. în schimb am realizat că nu este ok să ne întâlnim într-o cafenea sau să pierdem vremea prin alte părți și am vrea să facem asta în liceul nostru și să devenim un exemplu pentru copiii care sunt în liceu. Așa că, anul trecut, fondatorul hub-ului, care este și la noi în Spiru Haret, a văzut cum se învață în Olanda, în hub-uri, într-o sală cu designer formal și s-a gândit să o aducă și în Spiru Haret. Este un proiect realizat de liceeni pentru liceeeni și ne-am dori să-l vedem implementat în cât mai multe licee din țară. Cam acestea ar fi în viziunea noastră pe viitor și de aceea ne-am dori să avem o sală altfel și în Basarab, pentru a reuși să ne extindem și să devenim o comunitate care chiar face ceva pentru societate. Cam asta a fost, o continuitate, să zic așa, a urmării sălii care se va construi și în Basarab, la fel ca în Spiru Haret și de ce nu, cu trecerea anilor, să ajungem să existăm cam în fiecare liceu din capitală.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

O sală de?

Eleva Văcaru Izabela

O sală nonformală. Adică, de exemplu, la noi în Spiru, vă dau un exemplu, pereții sunt pictați, cu diferite desene care să stimuleze creativitatea liceenilor, pe jos există mochetă, scaunele sunt ca cele de birou micuțe, există videoproiector, iar copiii învață într-un altfel de ambiemt, în general materiile școlare, socio-umane și stimulează, nu neapărat să înveți mecanic, ci să înveți aplicat. Cam aceasta este ideea hub-ului.

Elevul Mărgărit Dragoș

De aceea, pe această cale solicităm primăriei reamenajarea sălii, de la noi, pentru un ambient sănătos și prielnic desfășurării unor astfel de activități, dar și angajarea în zilele de sâmbătă al unui paznic, deoarece acesta este doar în timpul săptămânii și acest hub s-ar desfășura doar sâmbăta, în afara orelor de curs.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ok! Da, domnule consilier, spuneți!

Dl . consilier Pelin ar u Cornel

Este foarte frumos și educativ ce și-au propus să facă. Le doresc succes. Au nevoie chiar și de sprijin, formal așa, sunt în măsură să-i și ajut. Dar vreau să le fac o propunere! în alte municipii, în alte orașe din țară, de exemplu la Ploiești, la Timișoara, la Oradea, s-au înființat acele detașamente de voluntari. Nu ar putea ei să-și pregătească un grup de 20-30 de voluntari pentru situații speciale, să poată ajuta toate instituțiile acestea spacializate: pompieri, jandarmi, poliție, în situații limită, dar să fie din timp pregătiți, în așa fel încât să nu-i încurce pe aceia, ci să-i ajute! Să facă triere, retriere la răniți, să acorde primul ajutor, în același timp am putea extinde și pentru grupele de copii mai mici, să-i învățăm niște reguli de igienă, o data pe săptămână sau de două ori pe săptămână, un cerc din acela. Să-i învățăm reguli de igienă, de comportament, de circulație. Deci se pot rezolva multe treburi pe care altfel le scăpăm din vedere. Mulțumesc frumos.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

La Matei Basarab știu că este o sală de spectacole, o sală de festivități foarte frumoasă. Nu știu în ce măsură puteți să o folosiți, știu că vă este la dispoziție. Că aveți nevoie de altceva. Haideți să analizăm chestiunea asta, nu am știut de ea. Mă bucur că mi-ați spus-o acum. Vreau să vă comunic, totuși, faptul că avem dificultăți mari, au rămas, cred că puține instituții de învățământ în Sectorul 3, nereabilitate, printe ele se numără și liceul Matei Basarab și Kretzulescu, două licee bune, chiar foarte bune, dar care sunt clădiri de patrimoniu și suntem în procedură cu Ministerul Culturii, comisia de la Ministerul Culturii, să putem autoriza lucrările care trebuie să le facem acolo. Este nevoie de schimbatul tâmplăriei, știu că este o mare problemă acolo și cu alte chestiuni, care necesită autorizație, cu aviz special de la Ministerul de Cultură, aviz pe care îl luăm foarte greu. Ce să vă zic, la Hala Laminor, ne-am chinuit, având-o ca prioritate a noastră, ne-am chinuit vreo trei ani de zile. Ca să știți cum stăm! Dar. haideți să vedem în ce măsură am putea să montăm acolo, o chestiune de urgență, eventual ceva provizoriu până când reușim să luăm avizele și toți sfinții aștia pe care trebuie să-i convingem, eventual un container, gen sală de clasă.

Eleva Văcaru Izabela

De exemplu la Matei Basarab, există o cantină care ar putea fi folosită pentru proiectele extra școlare și pentru acest proiect, dar din păcate din câte am înțeles, aerisirea nu există pentru că sunt niște geamuri foarte mici. Sunt prezente niște bacteria și mă

gândesc că nu ar fî o investiție atât de mare, ci măcar ceva niște ventilatoare, ca să putem noi.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați tineri, pentru orice intervenție, la o clădire listată ca patrimoniu național, este nevoie de avizul Comisiei de Cultură, de la Ministerul Culturii, altfel este infracțiune. Avizul de la Comisia de Cultură este infernal de greu de obținut, ăsta este și motivul pentru care, cele două licee au rămas încă nereabilitate. Pentru noi este o prioritate, atât Matei Basarab cât și Kretzulescu. Domnul consilier, am văzut că vrea să vorbească.

DL consilier Mălureanu Liviu

Din ce înțeleg, practic, elevii au nevoie specifică pentru acea încăpere. Nu știu dacă am putea eventual să dăm un var acolo și să punem pe jos o mochetă, nu mă pricep, întreb dacă este nevoie de aviz pentru partea asta și apoi putem, ulterior, să facem și aceste modificări, de exemplu o aerisire ș.a.m.d. Dar mă gândesc, măcar partea asta de dezinfectare poate reușim să o facem. Din ce înțeleg, ei au identificat spațiul, este ok, dar trebuie puțin dat acolo un var și adică până ajunge la toată clădirea, la reabilitarea întregii clădiri.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă nu rezolvăm problemele de infiltrații și, în mod evident, ventilația, nu este de trăit, ori toate lucrările astea necesită autorizație de construire. O să merg personal acolo, să analizăm, să vedem ce putem face, astfel încât într-un timp rezonabil să avem gata spațiul respectiv. Te rog!

Elevul Mărgărit Dragoș

Aș dori să mai specific, că oricum se desfășoară activități acolo extrașcolare, pentru că este un spațiu de multe ori foarte accesibil pentru noi, într-un liceu foarte aglomerat cum este al nostru, și de aceea ar fi o necesitate.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

în weekend sunteți acolo?

Elevul Mărgărit Dragoș

în weekend nu putem, pentru că nu există paznic, care să ne permită accesul în liceu.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Faceți o solicitare, în ideea că vreți să aveți activități extracurricurale în weekend și ne luăm în calcul să vă asigurăm un post de pază, sâmbăta, am înțeles? Și sâmbăta și duminica vreți?

Elevul Mărgărit Dragoș

Sâmbăta.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ok! Vreau să vă comunic faptul că încercăm și noi să gestionăm bugetul, ăsta mic, așa cum este, cum putem noi mai bine. Orice pază în plus, comportă costuri. Dacă se

justifică, evident că ne luăm în calcul. Dacă aveți activitate acolo și există o prezență considerabilă, adică nu 3-4, că vă dau alt spațiu în altă parte, în care să ne adunăm mai mulți, în care să fim mai eficienți, că despre asta discutăm. Dar repet, mâine este vineri? încerc să ajung mâine acolo, dar nu promit! Voi sunteți la cursuri, până la ce oră? Eu nu am o problemă chiar dacă sunteți în vacanță, eu mâine pot să fiu acolo și poate până vă întoarceți din vacanță și facem ceva. Dacă sunt chestiuni care pot fi făcute, fără autorizație de construire. Singurul lucru care ne încurcă este fix chestiunea asta, pe aceste clădiri, nu avem noi competențe să le autorizăm, ci primăria generală, în afară de faptul că, cel ma complicat este avizul de la Ministerul Culturii. Deci dacă puteți să fiți mâine acolo, îmi comunicați, vorbiți la mine la cabinet și încerc să fiu mâine acolo

Elevul Mărgărit Dragoș

Eu cel puțin nu pot sa fiu mâine prezent acolo, doar că aș dori să-mi comunicați ora la care ați putea veni dumneavoastră, că să știu cum organizez programul și să discut la școală!

DI Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ora 7:00 este ok?

Elevul Mărgărit Dragoș

Da, este ok pentru mine! O să încerc să vorbesc și la nivelul de conducere al școlii, pentru mâine.

Dna consilier Marinescu Ionela

Eu îi felicit pe acești tineri minunați și vreu să-i anunț că eu, împreună cu câțiva colegi, am pus bazele Academiei de Voluntariat și îi aștept cu drag să facem lucruri împreună. Este o organizație care se vrea la nivel național, în timp. Dar în orice drum se începe cu primul pas, așa că vă aștept cu drag.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Haideți să vă dau și o veste, așa, în premieră! Suntem în discuții avansate cu proiectanții pentru amenajarea unei hale, pe care o avem deja, cu destinația de primărie, ca să putem să adunăm, pentru prima dată în istoria acestei primării, să avem tot ce înseamnă administrație Sector 3, în același loc. Iar această clădire și clădirea de lângă Matei Basarab, adică din Parfumului colț cu Matei Basarab și cea unde este Poliția Locală acum, o să le transformăm în incubator de afaceri start up, fix pentru voi, tinerii. Deci, sper ca la iarnă, noi să plecăm de aici și să vă facem vouă loc să veniți! Să vă facem antreprenori și manageri să deveniți. Evident și alte activități, pentru că deja din liceu voi puteți dezvolta niște abilități fix pe zona aceasta, nu doar că puteți, trebuie! Iar în opinia mea, dacă România duce lipsă de ceva, am auzit pe mulți că spun: „dacă ar avea România mai mulți bani!'*. Problema principală în România nu este lipsa capitalului, ci lipsa de antreprenori. Antreprenoriatul este foarte slab în România, asta este principal noastră problemă și de aceea trebuie să vă încurajăm să deveniți antreprenori, câți mai mulți dintre voi.

Eleva Văcaru Izabela

Voiam să vă mulțumim, în primul rând, și în al doilea rând vreau să vă spun că asta încercăm să susținem prin acest proiect "The change hub’\ crearea cât mai multor oameni, copii, adolescenți, care să se orienteze către această latură, dar încă de la vârsta aceasta, în care putem să facem proiecte sociale și să fim acei antreprenori sociali, care să schimbe ceea ce pot la momentul actual. Și viziunea noastră este tot în aceeași direcție!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Asta a fost partea plăcută, acum trecem la partea neplăcută!

Dna Președinte de ședință Văduva Iu liana

Domnule consilier Fătu.

Dl. consilier Fătu Adrian

Vă mulțumesc! După cum știm, weekwnd-ul trecut am avut parte de niște fenomene meteorologice mai complicate, adică a fost acel îngheț, au căzut copaci, crengi, pe mașini în special, cât și pe carosabil. întrebarea mea este, dacă s-a respectat planul anual de toaletare a copacilor? Pentru că mulți dintre copaci și dintre crengile care au căzut au fost uscate. Doi la mână, oamenii care au avut avarii la mașini, există vreun plan de despăgubire pentru acești cetățeni, care au suferit avarii la automobile?

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule consilier. Domule primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ați început așa cu probleme din acestea complicate. Este cu adevărat o discuție dificilă. Fenomene meteo extreme au fost, sunt și vor fi, atât în București cât și în toată România și-n toată lumea. Lăsând la o parte totul, că eu mi-am umplut telefonul cu poze și fîlmulețe. Domnule, super frumos! Super frumos! Țara lui Swarovski! Adică era totul cristal. Haideți să apreciem și ce este frumos, că natura ne-a arătat un peisaj cu adevărat agreabil, dar în urmă a lăsat „damage". Am văzut și eu că într-un sector, se dau despăgubiri din oficiu. Noi am făcut așa o cercetare pe legislație să vedem. Dânșii au spus că au o asigurare a ADP-ului, pentru eventuale pagube. Părerea mea este că s-au orientat greșit. O poliță de asigurare pentru cei de la ADP, adică dacă se întâmplă ca cel de la ADP când toaletează un copac, să cadă o creangă pe mașină și face daune, este una. Atenție, în polițele de aigurare când o să citiți, o să vedeți că în caz de nu știu ce calamități, nu te despăgubesc cu tot cu asigurare, ăsta este un aspect. Un alt aspect este că la sutele de mii de copaci din sectorul 3, programul de toaletare la care ați făcut referire, suntem puțin în urmă, din cauze obiective, în general. Așa cum sunt convins că știți cu toții, sezonul de toaletare este primăvara și toamna, primăvara de la dezgheț, adică de când se topește zăpada, până când intră în vegetație copacul și toamna de când ies din vegetație până dă înghețul. Anul trecut în primăvară, prin excelență, am avut o situație critică. în sensul în care pe 15 aprilie, aveam -20 de grade în București și zăpadă de 50-70 de cm, iar la 1 mai aveam 30 de grade. Nu

trebuie să mă credeți, dacă nu rețineți, vă uitați pe meteo, pentru că fix așa a fost. Cât poți toaleta în 2 săptămâni? Timpul este foarte scurt, intervenția în afara acestei perioade este crimă pentru copaci, este și ilegală. Ăsta este un aspect, un alt aspect este și când este sezonul mai lung, gen toamnă, este chiar perioada ploioasă. Nu se poate interveni, avem oameni care au copii acasă, când plouă și totul este ud, să te urci prin copaci, nu este un sport și nu este o chestiune pe care o recomand. Ne-am dotat și am cumpărat încă una sau două utilaje PRB- uri la ADP, tocmai în ideea de a suplimenta și de a încerca sâ, asta este o cauză. O altă cauză este că nu puțini sunt cetățenii care pur și simplu ne solicită să nu ne mai atingem de copacii din preajma blocului sau de pe strază sau știu și eu. Chiar săptămâna trecută am avut întâlnire la Gloria și o doamnă mi-a spus: domnule primar, dar ce le-ați făcut, domnule, că i-ați lăsat umeraș, mă rog, cuier! Noi avem specialiști care ne învață cum să toaletăm. Dar lăsând la o parte specialiștii noștri, eu pe unde mă duc, chiar am început să fac poze și filmulețe. Dacă vreți să vă arăt poze și filmulețe din Germania, Japonia, China, le am în telefon, vi le pot pune la dispoziție chiar azi, să vedeți cum se toaletează copacii. Nu este recomandată toaletarea copacilor foarte des, se face la 7, 8, 10 ani. O faci o dată, o faci bine și după aceea lași copacul, pentru că orice intervenție înseamnă o rană. Evident, domnule consilier! Vă rog!

DE consilier Măltireanu Liviu

Aș dori și eu acele poze!

DE Primar al Sectorului 3 -Robert Sorin Negoiță

Haideți să avem inițiativa asta, să facem un grup pe whatsapp!

Dna Viceprimar al Sectorului 3 ~ Elena Petrescu

Păi, este deja!

DE Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Și eu?

Dna Viceprimar al Sectorului 3 - Elena Petrescu

Nu este și domnul primar!

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Vă mulțumesc, foarte mult! Cred că sunt prins în vreo 15-20 de grupuri. Mi se întâmplă să deschid câteodată telefonul și să am peste o mie de mesaje necitite, știți cât de plăcut este? Rugămintea mea este să mă prindeți și pe mine pe acel grup și în cursul zilei de azi o să vă pun câteva filmulețe și fotografii, inclusiv, de exemplu, am făcut poze în Sydney, unde am văzut, inclusiv, asfalt până pe copac. Consider că este în neregulă. Adică nu hydromenia, nu tartan, au zone cu 90% tartan și/sau hydromedia. Dar am văzut câteva situații în care pur și simplu era asfalt și am spus, domnule poate este hydromedia și este neagră, am pus mâna și nu era! Am pus mîna pe el și era pur și simplu asfalt. Credeți-mă

că din perspectiva tratamentului la copaci suntem peste Sydney, iar Sydney este în zona de top a civilizației.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

Mulțumesc. Aș dori în primul rând să întreb, nu știu dacă există, sunt acum aceste cartiere noi care se construiesc, mai ales în zona Pallady, chiar am trecut prin zonă pe acolo, sunt foarte aglomerate, sunt foarte dense, daca primăria are în vedere, să achiziționeze un teren acolo, să amenajeze un spațiu verde. Adică, arată destul de urât acel cartier. Mă îndoiesc, că un dezvoltator va amenaja din banii proprii un spațiu, un parc. Dacă, da, atunci mă bucur! Revin cu intepelarea care o să o reiau în fiecare ședință, legată de colectarea selectivă în școli, dacă s-a mai făcut un progres? Am mai întrebat și la precedenta ședință, o să vă întreb și la următoarea ședință, care este stadiul acelui proiect, dacă s-au făcut ceva demersuri sau aștept un up date. Mulțumesc.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Cu mare drag! Chiar îmi face mare plăcere că vă procupă subiectul acesta, este întradevăr un subiect la zi. Așa cum am mai discutat, sper să reușim să ne vedem și când dumneavoastră aveți disponibilitate, să discutăm cel puțin 2 regulamente, 2 domenii foarte importante. Unul, cel pe Salubritate, în care am să vă propun, ca în ideea în care noi avem finanțată ridicarea gunoiului de la Consiliul Local și vă mulțumesc că ați fost de acord cu acest aspect, să le solicităm și colectare selectivă. în consecință, fiecare asociație de proprietari, în funcție de numărul de membrii din asociație, numărul de persoane, să ne dea câte două kilograme de reciclabil pe lună, dacă vrea să beneficieze de gratuitate, dar minim. Dacă nu reușesc să furnizeze cele două kilograme de persoană, atunci o să trebuiască să reintroducem taxa de gunoi, adică nu consider normal să finanțăm pe aceia care nu respectă regulamentul nostru. Sper să fiți de acord cu chestiunea asta, unu, și doi, în școli știu că deja s-a lucrat și în câteva școli funcționează. Nu sunt chiar bine informat la zi, astăzi, cum stăm, dar o să mă informez și o să vă dăm răspuns. Iar doi, haideți să reluăm discuția pe regulamentul pentru parcări. Este cu adevărat de îmbunătățit, zilnic avem cetățeni aici care vin și le-am promis aici că o să promovez un proiect, de modificare și de îmbunătățire al acestui regulament. Dacă nu mă înșel, chiar azi a fost ridicată în dezbatere publică, tocmai, în ideea ca în următoarele 15 zile, să ne vedem și să găsim o formă agreată, astfel încât să avem un regulament mai apropiat de nevoile noastre și după ce am căpătat experiența ultimei jumătăți de an.

DL consilier Mălureanu Liviu

Eu, personal, sunt de acord cu selectarea selectivă, susțin fără rezerve acest lucru. De ce insist în mod deosebit pentru școli, este în special și pentru latura educativă, practic elevii chiar din grădiniță învață să colecteze selectiv și este un lucru bun, de aceea zic. că aș vedea-o ca o prioritate, până reușim cu asociațiile ș.a.m.d., cu școlile eu zic că este mai simplu și putem acolo să fie un prim pas și chiar știu că de multe ori copiii vin acasă și le spun părinților, că, uite, hai să luăm hârtia și duc de acasă la școală. Știu


unde copiii adună acasă hârtie și plastic sau ce se colectează la școală și se duc cu ele la școlă. De aceea insist pe acest proiect să fie prioritar pentru școli și apoi, bineînțeles, și pentru restul sectorului, fără discuții.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule consilier. Domnule consilier Voinea.

Dl. consilier Voinea Inocențiu Ioan

In primul rând un comentariu referitor la, că vorbim de toaletare, nu trebuie să vorbim de toaletarea copacilor, ci de toaietarea castanului, a bradului, a mesteacănului, pentru că fiecare are modul lui. De exemplu, salcia poate să rămână un băț așa, salcia pletoasă și ea foarte repede devine o umbrelă frumoasă. Cred că aici trebuie să informăm cetățenii, când vede un pom gen cuier să-i spunem că în următoarele trei luni acel pom va fi mai bogat decât l-am fi lăsat noi. Nu știu dacă ele intr-adevăr se fac chiar așa, dar bănuiesc că specialiștii fac toaletările în funcție de specia respectivă. Ce vroiam să întreb eu. Dacă este adevărat că operatorii economici din Sectorul 3 sunt obligați să încheie contracte de salubritate doar cu direcția din primărie, că așa circulă?

DI. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Da! Singura structură autorizată în Sectorul 3 pentru Salubritate este Direcția de Salubritate Primărie Sector 3. Avem mari dificultăți cu tot felul de societăți neautorizate care vin aici și ne crează mari probleme. în sensul că ne dau niște prețuri, într-adevăr de dumping, fără să respecte nici un fel de reguli. Consider că trebuie să introducem normalitatea și să respectăm legea, care este clară. Ce să vă spun că dau în multe zone gunoiul pe stradă, ei încasează banii și gunoiul îl luăm tot noi! Păi cât putem să o lungim așa? Singura instituție care adună gunoi în Sectorul 3, care este responsabil în Sectorul 3, este Direcția de Salubritate din cadrul Primăriei din Sector 3.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule consilier Mălureanu.

Dl .consilier Mălureanu Liviu

Uitasem de un anumit aspect, o altă problemă, dar mi-a adus aminte domnul primar acum. în trecut am făcut o interpelare legată de, dacă Primăria are contractată o societate care să demoleze construcțiile amenajate ilegal, atunci mi s-a spus că urmează o procedură de achiziție, între timp nu am mai aflat un up date pe tema aceasta. întâmplător se face că chiar aici lângă primărie, am primit din partea poliției o informare, la cererea mea, bineînțeles, că una dintre acele două shaormerii este amplasată ilegal. De unde am concluzionat că ori nu s-a încheiat contractul cu respectiva firmă de demolat construcții ilegale ori nu s-a început programul,că văd că trec pe lângă acea shaormerie și este mai departe bine-mersi acolo! Deci care este stadiul?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Este mult mai dificil să intervenim pe teren privat, dacă era pe domeniul public ne era mai simplu. Pe proprietate privată este mai complicat că ne pomenim cu chestii de genul ăsta. Pe domeniul public, dau dispoziție și în 48 de ore intervin.

DL consilier Mălureanu Liviu

Dar s-a încheiat contractul?

D1. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Avem acord cadru, dacă nu mă înșel cu trei societăți! De fiecare dată facem procedură și alegem din cele trei să încheiem subsecvent.


Dna Președinte de ședința Văduva Iulian

Vă mulțumesc, pentru participare. Declar ședința închisă! O zi bună în continuare!întocmit: Cojanu Camelia

Gheorghișan Elena

Buhoci Cristina

Notă: Consemnarea voturilor s~a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Amendament 1

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel

Fleanca Florin lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voicu Alin Ionul


Voinea Inocentîu loan


Dobre Alexandru Fatu Adrian Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luîiana


Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (vote: 27 )

Baetica Nicoîeta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Ene Stellan Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

iacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 2 )

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 1

Aprobare P.V.

S.O.19.12.2018

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstaîn (Vote: 0)

No-Voting (Total: 5)

Ene Stelian Bogdan

Moldoveanu Lucian Ionel

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica Marîneata Marcel Pehnaru Cornet

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Moidoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 2)

Maiureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gaîbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livîa

Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana


Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel Galbenii Ana luiia Hontaru Vaier ica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 3 )

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Steîian Bogdan Galbenii Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

T udorache Li via

Voicu Alin lonut


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana


Moldoveanu Lucian Ionel


Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Fleancu Florin

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total; 2)

Galbenu Mircea Mihai


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulla lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiiiu Mariana

Voi nea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin îonut

Proposal Name:

Punctul 5

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleanca Fiorin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Maiureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Livia

Văduvă iuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Votîng (Total: 2)

Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luiiana

No (Vote:0)


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Abstain (Vote: 0)

No-Votîng (Total: 2 )

Fatu Adrian                         Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 7

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbena Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasilîu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 2)

Moldoveana Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 3)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai


Dobre Alexandru Fatu Adrian

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 2)

Galbena Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gaîbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Voînea înocentiu loan


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Livîu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Proposal Name:

Punctul 10

s

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcîsa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peiinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 3 )

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocentiu ioan

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Fleancu Florin

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai iacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutîum Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Fleancu Florin

Hontaru Valerica Marineata Marcel Pa unica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 3)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Steîian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihaî lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Maîureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Tudorache Livia

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoieta Mariana Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (VoterO)

Abstaîn (Vote: 0)

No-Voting (Total: 3)

Enachescu Marian Daniel


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Li via

Voicu Alin lonut


Galbenu Ana lulia


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Peîinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 3)

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian

Fleanca Fiorin

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Fatu Adrian


Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


Voinea Inocentiu îoanYes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Clprian

Do bre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleanca Florin

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaîerica

lacob Cezar

Maîureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moidoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Livia

Văduvă îuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstaîn (Vote: 1)

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 4)

Ene Stelian Bogdan

Voinea Inocentiu loan

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin ionut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 3 )

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana


Dobre Alexandru

Galbenu Ana lulia

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana


Marineata Marcel


Voinea Inocentiu loanYes (Vote:25)

Baetica Nicoîeta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstaîn (Vote:0)

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Maîureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai


Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Văduvă îuliana

No (VoterO)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total; 5)

Enachescu Marian Daniel

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian

Fleanca Florin

Montam Valerica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana


Ene Stelian Bogdan

Voinea Inocentiu loan


Do bre Alexandru

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Marinescu Ionela

Peîinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Galbenu Ana lulia


Yes (Vote:25)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Steiian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 4)

Enachescu Marian Daniel Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Maiureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Fatu Adrian


Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiîiu Mariana

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 3)

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian Fîeancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin îonut


Fatu Adrian


Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


Voinea Inocentiu loanYes (Vote: 25)

Baetica Nicoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Fiorin

Galbenu Ana luiia

Galbena Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

îacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peîinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 4)

Ene Stei ian Bogdan                 Fatu Adrian

Vasiiiu Mariana


Voi nea Inocentiu loan

Yes (Vote:25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstaîn (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Steîian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luîiana


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana


Galbenu Ana lulia


Moldoveanu LuGian IonelProposal Name:

Punctul 24

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Ene Steiian Bogdan

Fleancu Florin

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă îuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No ț Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 5)

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Petrescu Elena

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaîerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peîinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Danie!

Fleancu Florin

Galbenu Ana îulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Peiinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă iuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Gaîbenu Mircea Mihai

No-Votîng (Total: 4)

Ene Stelian Bogdan

Voinea Inocentiu loan

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Votîng (Total: 2)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moîdoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin ionut


Yes (Vote:24)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniel

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 5)

Ene Stelian Bogdan

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana


Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Moldoveanu Lucian IonelYes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Maîureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Eiena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniei Fleancu Fiorin

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Pop eseu Romeo

Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote: 0)

Abstaîn (Vote: 0)

No-Voting (Total: 2)

Gaîbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu ionela Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiiiu Mariana

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Maîureanu Liviu

Moldoveanu Lucian ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin ionut


Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Gaibenu Mircea Mihaî lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiiiu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 3 )

Fata Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Gaibenu Ana lulia


Dobre Alexandru Fleanca Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


Voînea Inocentiu loan


Proposal Name:

Punctu! 32

Ves (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbena Mircea Mihai Maîureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marin eseu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 4)

Fata Adrian

Galbena Ana lulia

lacob Cezar

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 33

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fleancu Florin

Galbenu Mircea Mihat

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă îuliana

Vasiliu Mariana

Voîgu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 5)

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 34

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Steilan Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Ț udorache Livia

Văduvă luîiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting ț Total: 3)

Popescu Romeo

Radu Constantin

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 35

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Marinescu ioneia Pelinaru Cornel Sima Elena Daniela Văduvă luliana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0}

No-Voting (Total: 5)

Enachescu Marian Daniel Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moidoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Tudor Elena

Vasiliu Mariana


Galbenu Ana lulia

Voi nea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Popescu Romeo


Proposal Name:

Punctul 36

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenii Ana îulia

Hontaru Valerica Marineata Mareei Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 2)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Fleanca Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Proposal Name:

Punctul 37

Yes (Vote:24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbena Ana lulîa Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 5)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Steîian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Malureanu Liviu                    Moldoveana Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan


Proposal Name:

Punctul 38

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Danie!

Ene Stelian Bogdan

Fleancu Florin

Gaibenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

iacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Eiena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )No-Votîng (Total: 5)

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 39

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fîeancu Florin

Galbenu Ana iulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaîerica

lacob Cezar

Maîureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu loneia

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total:5)

Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 40

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Maîureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 7)

Enachescu Marian Daniel

Fîeancu Florin

Radu Constantin


Galbenu Ana lulia

Tudorache Andrei Cristian


Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan


Proposal Name:

Punctul 41

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniei Fleancu Fiorin

Hontaru Valerica

Marineata Mareei

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luiiana

No (Vote:0)


Corneanu Antonio Ciprian Ene Steiian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiiiu Mariana


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Aiin ionut


Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 2 )

Galbenu Ana lulia                   Voinea inocentiu loan


Proposal Name:

Punctul 42

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan G albe nu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă îuliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 3 )

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 43

Yes ( Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Danie!

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Eiena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă iuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 3 )

Galbenu Ana lulia

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleanca Florin

Galbenu Ana lulta

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

îacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin ionut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocenții! loan

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstaîn (Vote: 0)

No-Voting (Total: 7)

Enachescu Marian Daniel Moldoveana Lucian Ionel Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Galbene Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Maree!

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana


Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru

Galbenu Mircea Mihaî lacob Cezar Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Fleancu Florin

Tudorache Li viaYes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel Galbenii Ana lulia lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1 )

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 2 )

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronîca Maiureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă lulianaYes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutîum Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (VoterO)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana luiia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana


Tudorache Livia


Voinea înocentiu loan


Yes (Vote:25)

Baetica Nicoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin ionut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 4)

Ene Stelian Bogdan                Fatu Adrian

Tudorache Livia


Voînea inocentiu loan


Yes (Vote:25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie! Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Lîvia Voicu Alin ionut

No (Vote:0)

Abstain (Vote:0)

No-Voting (Total: 4)

Fata Adrian

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Văduvă luliana


Galbenu Ana lulia


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Tudorache Andrei Cristian


Yes (Vote:25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin

Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting (Total: 4)

Galbenu Ana lulia Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Moîdoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Văduvă luliana

Marinescu Ionela


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Tudorache Andrei Cristian

Proposal Name:

Punctul 52

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbena Ana lulia

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenii Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luîiana

Dobre Alexandru

Fîeancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lufia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

Voinea înocentiu loan


Yes (Vote;27)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fîeancu Florin

Gutîum Narcisa-Veronica Marineata Marcel

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote;0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 2)

Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Peîinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Voinea înocentiu loan


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Yes (Vote:24)

Baetica Nicoleta Mariana

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcis a-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveanul Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 5)

Enachescu Marian Daniel Tudorache Livia


Corneanu Antonio Ciprian

Fieancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin lonut

Fatu Adrian                         Galbenu Ana lulia

Voinea Inocentiu ioanYes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Sima Elena Daniela Văduvă iuliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 5)

Fatu Adrian

Tudorache Livia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Tudor Elena

Vasiîiu Mariana

Gutium Narcisa-Veronica

Voinea înocentiu loan

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

Popescu Romeo


Proposal Name:

Punctul 57

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Maîureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunîca Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livra

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Votîng (Total: 3 )

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total:2)

Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana luîia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia

Montării Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote:0)


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Abstaîn (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 2)

Fatu Adrian                         Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelîan Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă lulîana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu îoan

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbena Ana lulia

Hontaru Valorica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 2)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pellnaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moîdoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Yes (Vote:24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Fiorin

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 5)

Maiureanu Liviu

Tudorache Livia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Moîdoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Tudorache Andrei CristianYes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana îulia lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstam (Vote:0)

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihaî


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


Voinea Inocentiu loanYes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Galbenii Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Văduvă luliana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Votîng (Total: 5)

Enachescu Marian Daniel Tudorache Livia


Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru

Fleanca Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin Ion ut

Pelinaru Cornel


Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Gaibenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian lonei

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasilîu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1 )

Gaîbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Voinea inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Marineata Marcel


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela Peîinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

Tudorache Livia


Proposal Name:

Punctul 67

Yes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Maiureanu Liviu

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voicu Alin îonut

Do bre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Vaîerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote:0)

No-Voting (Total: 6)

Fatu Adrian

Moîdoveanu Lucian Ionel

Galbenu Ana lulia

Tudorache Andrei Cristian

Marineata Marcel

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Danie!

Ene Stelian Bogdan

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Livîu

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Danieia

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Lîvia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Galbenu Mircea Mihai

No-Votîng (Total: 2)

Fatu Adrian                         Voinea inocentiu loan

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie! Fleanca Florin

Gutium Narcisa-Veronica Maîureanu Liviu Moldoveanu Lucian lonei Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiiiu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 3)

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia Hontaru Vaierica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Aiin lonut


T udorache Livia


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Marinescu Ionela Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana


Voinea Inocentiu loanProposal Name:

Punctul 70

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasillu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Votirjg (Total: 4)

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbena Ana luîia

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Văduvă luiiana

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 0 )

No-Voting (Totaf: 2)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutîum Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Proposal Name:

Punctul 72

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

No (Vote:0)

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

T udorache Livia

Voicu Alin lonut

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 2 )

Galbenu Ana lulia

Voinea Inocentîu loan

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbena Ana lulia Hontaru Vaîerica

Marînescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Totah 4)

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Moîdoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

Malureanu Liviu


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Tudorache Andrei Cristian


Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu loneia

Peiinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 3)

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Fatu Adrian


Dobre Alexandru Galbenu Ana îuiia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


Volnea Inocentiu loanYes (Vote:25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gaibenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin îonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote:0)

No-Voting (Total: 4)

Ene Stelian Bogdan Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moîdoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

Gaibenu Ana luîia


Do bre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Tudor Elena


Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbena Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Galbenu Ana lulia


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Pa unica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


Voinea Inocentiu loanYes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Galbenu Ana îuiia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Maîureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu loneia

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Comei

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1 )

Voinea inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 78

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Enachescu Marian Danie!

Ene Stelian Bogdan

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Voie: 0 )

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 2)

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 79

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaîerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1)

Gaîbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Voinea înocentiu loan

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valorica

îacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1)

Galbena Mircea Mihai

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote: 0)

Abstain ț Vote: 0)

No-Voting (Total: 2)

Galbena Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprîan Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loars


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin îonut


Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie! Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Văduvă luliana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 5)

Fatu Adrian

Tudorache Livia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Do bre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Vaierica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin lonut

Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel Galbena Ana iulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai iacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana


Moldoveana Lucian Ionel


Voinea Inocentiu loanYes (Vote: 27}

Baetica Nicoîeta Mariana Enachescu Marian Daniei Galbenii Ana lulia Hontaru Vaierica Marineata Mareei Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 2)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Fleanca Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Yes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleanca Florin

Galbena Ana îulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1)

Voinea inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 86

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Montării Vaierica Marinescu Ionela Petrescu Eiena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin lacob Cezar

Paunica Adriana

Popescul Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Do bre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

No {Vote: 0 )

Abstain (Vote: 5)

Ene Stelian Bogdan Maiureanu Liviu

Galbenu Ana lulia

Voinea înocentiu loan

Galbenu Mircea Mihai

No-Votîng (Total: 2 )

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Gutium Narcisa-Veronica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

No ț Vote: 0 )

Abstaîn (Vote: 2 )

Corneanu Antonio Ciprian Ene Steiian Bogdan Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Fîeancu Florin Marinescu Ionela

Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana

Galbenu Mircea Mihai

lacob Cezar

No-Voting (Total: 7)

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:16)

Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote:10)

Baetica Nicoleta Mariana

Galbenu Ana lulia lacob Cezar Tudorache Livia

No-Votîng (Total: 3)

Fleanca Florin


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Ene Stelian Bogdan

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu


Tudorache Andrei Cristian


Enachescu Marian Daniel

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel


Voinea Inocentiu loanYes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 7)

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel

Gaîbenu Ana lulia îacob Cezar

Gaibenu Mircea Mihaî

Malureanu Livîu

No-Votîng (Total: 3)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

M aiurea nu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă îuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 1)

Pelinaru Cornel

Yes (Vote: 28 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana luiia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Lîviu

Marineata Marcel

Marînescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Li via

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstam (Vote: 0 )

No-Votîng (Total: 1)

Enachescu Marian Daniel

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbena Ana lulia

Hontaru Vaîerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 2 )

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Yes (Vote:25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel

Galbena Mircea Mlhai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Cîprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Văduvă luliana


Galbena Ana lulia


Dobre Alexandru Fieancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Voinea Inocentiu loanProposal Mame: Amendament 2

Yes (Vote: 29)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Danie!

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleanca Florin

Galbena Ana lulia

Galbena Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marîneata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vastliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voînea Inocentiu loan

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0 )

Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 1)

Tudorache Andrei Cristian

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 1)

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 6)

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

No-Voting (Total: 3)

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Mari nea ta Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

Tudorache Livia

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan


Yes (Voie: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie! Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Fiorin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 3)

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 7)

Tudorache Li via

Voinea Inocentiu loan

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica

Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Moîdoveanu Lucian ionel

No-Voting (Total: 1)

Tudorache Andrei Cristian

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Vaierica

Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena

Voîcu Alin Ionul

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote: 6)

Ene Stelian Bogdan îacob Cezar

Fatu Adrian

Tudorache Li via

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 4)

Galbenu Ana lulîa

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:3)

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 4)

Ene Stelian Bogdan

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 3)

Galbenu Mircea Mihai


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Tudorache Livia

Galbenu Ana lulia

Moldoveana Lucian Ionel


Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiiiu Mariana

Voinea Inocentiu loan

lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian


Suplimentarea I

Ves (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă îuliana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Votîng (Total: 8 )

Ene Stelian Bogdan Galbena Mircea Mihai Tudorache Livia


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vastliu Mariana

Fatu Adrian

Paunica Adriana

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Galbenu Ana lulia

Tudorache Andrei Cristian


Proposal Name:

Punctul suplimentar 2

Suplimentarea I

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleanca Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luîiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 3 )

Ene Steîian Bogdan

Galbenu Mircea Mihai

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan

Galbenu Ana lulia

Tudorache Livia

Suplimentarea I

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Galbenu Ana lulia iacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Galbenu Mircea Mihal

No-Voting (Total: 2)

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă lulianaSuplimentarea I

Yes (Vote:24)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Galbenii Ana lulia

lacob Cezar

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Ene Stelian Bogdan

No-Voting (Total: 4)

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Malureanu Liviu


Moldoveanu Lucian IonelSuplimentarea I

Yes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vasîliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2 )

Ene Steiian Bogdan

No-Voting (Total: 4)

Galbenu Mircea Mihai Voinea Inocentiu loan


Comeanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Hontaru Vaierica

Marineata Mareei

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Fatu Adrian

Moldoveana Lucian Ionel


Dobre Alexandru Galbenu Ana îulia lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Eiena Sima Elena Daniela Văduvă luiiana


Tudorache Andrei Cristian


Suplimentarea I

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Văduvă luiiana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 3)

Ene Stelian Bogdan

No-Voting (Total: 2)

Enachescu Marian Daniel


Corneanu Antonio Ciprian

Galbene Ana îulia lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasîliu Mariana


Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin ionut


Fatu Adrian                        Galbenu Mircea Mihaî


Voinea Inocentiu îoan


Suplimentarea I

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 2 )

Ene Stelian Bogdan

No-Voting (Total: 2)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru

Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Proposal Name:

Punctul suplimentar 8

Suplimentarea I

ves (vote:z4)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiiiu Mariana

Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia lacob Cezar Marinescu Ionela Peîinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Lîvia Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 2)

Ene Stelian Bogdan

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Suplimentarea I

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie! Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote:2)

Ene Stelian Bogdan

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Maîureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă lulianaSuplimentarea I

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin îonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1)

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 3 )

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Văduvă luliana


Galbenu Ana luiia


Do bre Alexandru

Fleancu Florin lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Voinea Inocentiu loanSuplimentarea I

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gaibenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Maiureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiitu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2)

Ene Stelian Bogdan


Galbena Mircea Mihai


No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan


Suplimentarea I

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moîdoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peîinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiîiu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 2 )

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Ana lulia

Voinea Inocentiu loan

Suplimentarea I

Yes (Vote:23)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Livîu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Livia

Văduvă luîiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin Ionul

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2 )

Ene Stelian Bogdan

No-Voting (Total: 4)

Galbenu Mircea Mihai

Fatu Adrian

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocentiu loan

Suplimentarea I

Yes (Vote:23)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Ene Stelian Bogdan

No-Voting (Total: 5)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana


Malureanu LiviuSuplimentarea I

Yes (Vote:24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiîiu Mariana

Dobre Alexandru Gaibenu Ana lulia lacob Cezar Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No {Vote: 0 )

Abstain (Vote: 2 )

Ene Stelian Bogdan

Gaibenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Voinea inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul suplimentar 16

Suplimentarea I

ves țvorezzî))

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Hontaru Vaîerica Mari nea ta Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Do bre Alexandru Galbenu Ana lulia lacob Cezar Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote: 2)

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul suplimentar 17

Suplimentarea I

Yes (Vote: 23 )

Baetica Nicoleta Mariana

Fleanca Florin

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiîiu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 5)

Enachescu Marian Daniel

Gutium Narcisa-Veronica


Corneanu Antonio Ciprian

Galbenu Ana lulia


Malureanu Lîviu


Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Ene Stelian Bogdan

Voinea înocentiu loan


Dobre Alexandru

Hontaru Valerica


Marineata Marcel


Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


Fatu AdrianProposal Name:

Punctul suplimentar 18

Suplimentarea I

Yes (Vote:23)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiîiu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2)

Ene Stelian Bogdan

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian

Fleanca Florin

Montării Valerica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Galbenu Ana luiia lacob Cezar Marinescu ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana


Tudorache Andrei Cristian


Proposal Name:

Punctul suplimentar 20

Suplimentarea I

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Eiena

Văduvă iuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote:5)

Ene Stelian Bogdan Moldoveanu Lucian ionel

Galbena Ana lulia

Tudorache Livia

Galbenu Mircea Mihaî

No-Votîng (Total: 5)

Fatu Adrian

lacob Cezar

Maîureanu Lîviu

Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul suplimentar 1

Suplimentarea II

Yes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Steîian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Maîureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Comei

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă iuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:1)

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punctul suplimentar 2

Suplimentarea II

Yes ( Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana iulia

Galbena Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronîca

Montării Valertca

lacob Cezar

Maîureanu Livîu

Marineata Mareei

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Votcu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 2)

Enachescu Marian Daniel

Voinea Inocentiu loan