Proces verbal din 30.07.2019

PV al sedintei ordinare din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


PROCESUL VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 30.07.2019

Convocarea acestei ședințe a fost tăcută de către Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 3620/CP/24.07.2019.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 29 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri; Enăchescu Marian Daniel și Pelinaru Cornel.

Dna Președinte de ședința Văduva Iuliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința ordinară din data de 30.07.2019. în sală sunt prezenți 29 de consilieri. Vă supun spre aprobare ordinea de zi. D-le consilier Comeanu.

Dl. consilier Corneanu Antonio Ciprian

Stimați colegi, înainte de a începe, v-aș ruga să avem un moment de reculegere pentru cele două adolescente ucise la Caracal. Vă mulțumesc frumos!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim! Puteți să luați loc! D-le consilier Comeanu.

Dl. consilier Corneanu Antonio Ciprian

Propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 30.07.2019 cu o suplimentare care conține 13 puncte, conform Dispoziției nr. 3641/29.07.2019.Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri și 2 consilieri care nu a votat, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi, convocată prin Dispoziția nr. 3620/24.07.2019, împreună cu suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Dl. consilier Voinea Inocentiu-Ioan

îmi cer scuze pentru mai tinerii mei colegi, dar consider o mare impietate, ca în condițiile în care facem parte, vrând nevrând, din aparatul administrativ local de stat, oricare ar fi el, care a fost incompetent să rezolve acest caz, să ne facem acum noi un moment de show, prin această solicitare adresată de colegul nostru. O adevărată impietate a fost! Merită tot respectul acele fete. Nu se știe încă, nu a stabilit nimeni că sunt decedate. Ne facem noi acum, stabilim acum că au murit și ținem un moment de reculegere!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Asta a fost dorința colegului nostru.

Trecem Ia punctul 1 de pe ordinea de zi, „Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 22.07.2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri și 2 consilieri care nu a votat, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 11-2019”. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Bună ziua! La acest punct și la punctul următor, ele sunt legate, evident. Vedem o cădere aici, la capitolul venituri, în jur de 400 milioane de lei. Știți foarte bine, că s-a modificat prin legea bugetului, s-a modificat impozitul, cota defalcată a căzut foarte mult. Avem realizări de venituri pe unele capitole, în jur de 40%. întrebarea mea este, în condițiile astea, e clar, noi așteptăm banii aceștia să vină de la de la Guvern. Probabil nu vor veni niciodată. Avem vreun plan, prin care să compensăm căderea aceasta de venituri? Pentru că pe rectificarea bugetară sunt niște sume foarte mici, adică avem o cădere foarte mare pe venituri și nu înțeleg care este planul, care este viziunea. Mergem, ca oaia la tăiere? Ce facem ca să compesăm aceste venituri? Mulțumesc!

Dl. Director Executiv - Ghetu Octavin n - Direcția Economică

In ce sens spuneți acest lucru, că este o cădere pe venituri? Este o rectificare pozitivă, veniturile cresc.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Eu am văzut foarte bine că este o rectificare pozitivă. Eu mă refer la realizare, că sunt intrări mult mai mici față de bugetul prognozat. Lipsesc niște sume foarte mari la cota defalcată din impozitul pe venit. Greșesc?

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Deci, spuneți că s-au realizat veniturile, doar că urmează să fie transferate de Guvern.

DI. Director Executiv - Ghețu Octavian - Direcția Economică

Exact! Este Execuția Bugetară de la jumătatea anului, nu pe tot anul.

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

Aici este întrebarea, pentru că acolo ne-ați spus că prognoza este făcută pe primele patru luni, pe primele șase luni, și prognoza și realizarea. Dacă-mi spuneați că este pe întreg anul și vedeam 40% era normal. Dar așa este dat în proiect, bugetul este prognoza de venituri pe primele șase luni și de aceea vă întreb. Dar cred că s-a lămurit, nu cred că mai trebuie să insistăm. Mulțumesc!

Dl. Director Executiv - Ghețu Octavian - Direcția Economică

Fiind o realizare de 40%, la jumătatea anului, ea ar fi trebuit să fie 50%. Mai sunt nelămuriri?

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 3 împotrivă, 8 abțineri și 2 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3pe anul 2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 împotrivă, 8 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru prioritizarea suportării de la bugetul local al Sectorului 3 a cheltuielilor aferente realizării de noi spații verzi pe terenuri donate Municipiului București și date în administrarea Sectorului 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu simt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 3 împotrivă și 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLS3 nr. 283/29.05.2019, referitoare la darea în folosință cu titlul gratuit a unor spații din incinta Grădiniței nr.255, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în vederea organizării și funcționării a două grupe de creșă (educație antepreșcolară) care aparțin Creșei Titan”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 2 abțineri și 5 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

D-le consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian BogdanAm aprobat o modificare de fond pe o eroare materială și întrebarea mea era, să se spună foarte clar cum a intervenit această eroare materială? Pentru că, conținutul articolului este complet diferit față de ce am aprobat și concret unde a intervenit, când am aprobat forma actuală și cum a intervenit eroarea materială? Altfel, facem modificări de fond prin această procedură. Ele trebuie puse în dezbatere publică ș.a.m.d.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

La ce punct ați dorit?

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

Scuze! Este valabil pentru punctul 6. Interpelarea este valabilă pentru punctul 6.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Din partea aparatului de specialitate? Doamna director.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Nu este vorba de o îndreptare eroare materială și de o modificare.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Știți ce înseamnă o îndreptare eroare materială? S-a modificat virgula de colo-colo, s-a tehnoredactat greșit. Aici discutăm de o modificare completă a articolului, cu elemente de fond. Și întrebarea este, când a intervenit această eroare material și cum? De ce s-a ajuns aici?

D-na Director Ad junct - Bărgăunaș Raluca - Direcția Servicii Publice

Nu întotdeauna o eroare materială înseamnă doar un punct sau o virgulă. Se corectează eroarea materială, eroarea fiind faptul că la momentul la care s-a redactat textul la hotărârea veche, a apărut ca o data cu vânzarea proprietății se cedează și locul de proprietate, poate ceda și locul de proprietate. Am venit și am modificat și am spus clar că locul rămâne liber, urmând a se supune regulamentului. își va face obiectul unei atribuiri conform regulamentului. Am trecut textul ca să fie foarte clar și de înțeles pentru toți cetățenii, să nu se mai creeze interpretare.

D-na Neacșu Florentina - Director Exectutiv Direcția Asistentă Legislativă

Și o dată cu hotărârea aceasta, s-a aprobat ca anexă și regulamentul actualizat, cu aceste modificări și completări. în regulamentul anexă, textul la art. 29 este cel pe care-1 aprobați acum prin eroare materială.

D-na Director Ad junct - Bărgăunaș Raluca - Direcția Servicii Publice

Practic în momentul de față se face prin această eroare materială, se corelează foarte clar regulamentul care este anexă la proiectul de hotărâre și proiectul de hotărâre. Iar acest regulament l-ați aprobat în luna aprilie, a stat și în dezbatere publică și a fost aprobat în ședința, cred că ordinară din luna aprilie.


Dl. Consilier Ene S teii an Bogdan

In regulă. Dacă ne uităm în anexa hotărârii 175 din martie, găsim forma pe care o aprobăm acum. Vă mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim! D-le consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Mulțumesc. Am discutat și în comisie, chiar și o altă colegă a avut un caz asemănător, știți și dumneavoastră. V-am semnalat faptul că, cel puțin în două situații, nu știu dacă sunt mai multe, cetățenii reclamă faptul că, anunțul de licitație nu a fost lipit la avizier sau undeva în față să poată fi văzut și astfel oamenii, o parte din ei cel puțin, nu știu despre licitațiile care vor urma. In primul rând aș dori să primesc răspunsul la acea adresă dacă într-adevăr s-au lipit sau nu acele anunțuri, și aș vrea să vă asigurați, adică să avem certitudinea că se lipesc acele anunțuri, pe site-ul primăriei înțeleg că sunt afișate, dar nu cred că, acum, toată lumea stă în fiecare zi și dă refresh la site să vadă dacă se afișează locațiile care vor intra la licitație. Aș vrea confirmare, dacă într-adevăr s-a lipit, înțeleg că se fac poze când se lipesc respectivele afișe, iar dacă nu, de ce nu s-a lipit?

Sper că totuși s-a lipit și doar a fost o chestie de rea voință din partea unui locatar care a rupt afișul. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim! D-na director.

D-na Director Adjunct - Bărgăunaș Raluca - Direcția Servicii Publice

Afișele s-au lipit peste tot. Avem confirmarea colegilor de la Poliția Locală, cu poze de la fiecare asociație de proprietari, au existat însă cazuri în care anumite persoane au rupt acele afișe, din acest motiv am încercat toate variantele, am anunțat și Ia asociația de proprietari, la președinte, la administratori, am anunțat și pe site-ul primăriei, fiecare locație în parte. Acolo unde ne-au fost identificate astfel de situații, am fost și am reafișat în timp real.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le consilier.

Dl. Consilier Dumitru Constantin

Bună ziua! Propunerea mea este să faceți și o prognoză pe pagina primăriei în care afișați locurile de parcare. Pentru că, în clipa de față înțeleg că spuneți, acolo, mă rog, nu chiar în timpi reali, cam care sunt locurile de parcare disponibile și în ce zone. Cred că oamenii neavând un interval de timp, fiind nedeterminat, nu o să intre în fiecare săptămână sau lună, dacă el stă în cartierul Vitan și se face licitație în Pallady. Să prognozați, în următoarele trei luni vom acționa în zonele x, y, z și atunci toată lumea cât de cât are un interval de timp, în care își programează să urmărească pagina. Practic, acesta devine un al doilea job, dacă nu știi când! Mulțumesc.

D-na director.D-na Director Adjunct - Bărgăunaș Raluca - Direcția Servicii Publice

Da, o să ținem cont de acest lucru. Conform modificărilor, la regulament, din luna aprilie, oamenii nu trebuie să mai verifice în fiecare zi site-ul primăriei și se pot depune cereri pentru locul de parcare, oricând, ele urmând a fi procesate de către inspectorii de pe zone, la momentul la care începe atribuirea pe respectiva zonă.

Toți cei care au depus cerere și au lăsat numărul de telefon, adresa de e-mail, au fost contactați, au fost anunțați, au fost anunțați la asociația de proprietari, au fost anunțați și personal, lucruri care se pot dovedi foarte simplu, nu este nici o problemă.

Dna Președinte de ședința Văduva Iu liana

Mulțumim, d-na director. D-le Primar.

DI. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Bună ziua, tuturor! Sper să avem cât mai repede funcțional GIS-ul, astfel încât să nu mai trebuiască să se deplaseze nimeni sau să vină să-și depună ci să vadă în timp real care sunt locurile libere, adică fără contract. Acesta este un punct, un obiectiv și sper ca în două luni de zile să rezolvăm pentru că este o problemă de softwear și se suprapune cât se poate de nefericit pe perioada de vacanță, de concedii, aceasta este un subiect și un alt obiectiv este, că, da, trebuie să găsim soluții, pentru primul loc de parcare, adică un loc de parcare pentru fiecare apartament și vă asigur că nu suntem deloc departe de acest obiectiv. Asta înseamnă că orice cetățean, acei care îndeplinesc condițiile, primul loc sau un singur loc de parcare îl cam asigurăm. Cei care au avut mai multe locuri de parcare le pierd, păstrează doar unul pentru prima etapă și sper ca în două, trei luni de zile să rezolvăm cele două probleme, adică să satisfacem primul loc de parcare și, doi, să vedem în timp real orice loc de parcare disponibil din Sectorul 3 și să ne ocupăm să și fie locuri de parcare disponibile, cel puțin în măsura în care avem nevoie să acoperim prima solicitare de loc de parcare.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar! D-Ie consilier.

Dl. Consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc frumos. Am și eu două întrebări către doamna director de la parcări, dacă se poate. Prima întrebare: puteți să preconizați cam când s-ar începe licitația pentru acordarea locurilor de parcare din bateria, din zona stației de metrou 1 Decembrie 1918? A doua întrebare: dacă ați luat în calcul să găsiți soluții pentru locurile de parcare din blocurile M2, M6 și cele din zona respectivă, deoarece încă mai sunt probleme pe zona aceea, Strada Trapezului nr. 2, 3, 4 ș.a.m.d.. Mulțumesc.

D-na Director Adjunct - Bărgăunas Raluca - Direcția Servicii Publice

Nu vă pot da un răspuns atât de specific, vorbim de peste 60 de mii de locuri de parcare în Sectorul 3 în momentul de față, în sistem. Voi verifica și cu prima ocazie vă anunț exact bateriile. Sunt mult mai multe baterii, nu există o singură baterie acolo și vă anunț exact care este situația.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana


Mulțumim, d-na director. D-le consilier.

Dl. Consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc frumos.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Aș vrea să fac o mențiune, că este adevărat, regulamentul nostru prevede ca o ultimă variantă, licitație, dar situația în care se ajunge la licitație, cred că avem undeva la 2%, 3%, 5%. 90 și % se atribuie direct, iar situațiile de licitații mai degrabă, nu este pentru faptul că nu există locuri suficiente, ci pentru că 2 sau 3 vor locul acela. Ok! Am înțeles că sunt locuri de parcare și 10 m sau 20 m mai încolo, dar eu îl vreau pe acela din față! Și atunci când cetățenii sunt 2 sau mai mulți care și-1 doresc pe acela, atunci eu consider că este corect să meargă la licitație, cine plătește, decât să fie stabilit arbitrar de către un coleg de la primărie.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier.

Dl. Consilier Moldoveanu Lucian-Ionel

Am văzut că între Dristor și Nicolae Grigorescu s-au numerotat parcările de la bulevard. Ce se intenționează să se facă acolo? Vor fi parcări de reședință? De ce s-au numerotat?

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

M-am săturat să văd mașini abandonate la bulevard. Ca să ne înțelegem, pe Camil Ressu, de exemplu, ce este aia de interes municipal, să văd mașini cu numere de Bulgaria, de Botoșani, de Galați sau mai știu și eu! Mașini abandonate acolo, în timp ce cetățenii din Sectorul 3 nu-și pot parca mașina acolo. Da, vor fi atribuite, ca să aibă grijă de ele un cetățean din Sectorul 3 sau cetățenii din Sectorul 3.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mă lu rea nu LiviuMulțumesc. Am o întrebare, mai degrabă tehnică. Am observat faptul că trotuarele, cel puțin pe străzile secundare, practic sunt mutate cu 2, 3 m mai în spate, iar în locul trotuarelor care existau, practic, este stradă acum. Care este regimul acelei zone, acelui trotuar care, practic, acum este asfaltat și devine stradă? Este stradă, este tot trotuar? Ele cum sunt menționate în acte? Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ați făcut o referire foarte generală. Avem spețe, situații, în care, este adevărat, de cele mai multe ori facem reorganizare. Dar, de exemplu, pe Foișorului, o lucrare foarte frumoasă și este foarte frumos acolo, nu s-a luat deloc din spațiul verde, ba, în anumite zone, chiar am transformat zone mineralizate în spațiul verde și am lățit trotuarul undeva la 3 m și am pus aliniament de copaci, acolo am generat o zonă de agrement foarte frumoasă. îmi este drag să văd seara, mai ales seara, cum se plimbă cetățenii pe acolo, pur și simplu ies la plimbare. Dar sunt foarte multe zone din Sectorul 3, pe care le-am reorganizat, pentru că au fost făcute fără noimă atunci când au fost făcute și sunt zone care le demineralizăm, sunt zone în care spargem asfaltul și le transformăm în spațiul verde, pentru că lucrurile trebuie să aibă o logică, așa cum am spus o noimă. Deci, avem ambele variante, în acest demers, intenționăm, deci obiectivul este să avem mai multe locuri de parcare și să avem și o suprafață de spațiu verde mai mare. Cum se poate face treaba asta, este așa cum am mai spus, parcare în pădure, jos am parcare, sus am copaci și-mi amintesc ce iureș făceau unii pe Bulevardul Unirii, că taie copacii, că distruge spațiul verde, astăzi se parchează în pădure, Bulevardul Unirii este cel mai emblematic exemplu de parcare în pădure.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Tot nu mi-ați răspuns la întrebare sau aparatul de specialitate. Deci, întrebarea era pur tehnică. De exemplu, Strada Prevederii, pot să vă dau exemplu, că locuiesc în zonă, era trotuar și acum este practic parte din ....

Dl. Secretar ai Sectorului 3 - Marius Mihăiță

Unde este mai exact?

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Strada Prevederii! înspre intersecția cu Trapezului, de exemplu. Deci acolo este, clar, trec pe acolo, nu este nici un dubiu. O parte din trotuar s-a asfaltat, efectiv este asfalt acolo. Care este regimul juridic al acelui trotuar care acum este asfalt? De asta zic, pe acolo trec în fiecare zi,


nu puteți să-mi spuneți că nu a fost trotuar acolo, că știu foarte bine că a fost. Este încadrat mai departe ca trotuar, devine parte din stradă? Care este regimul acelui fost trotuar?

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.


Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Pe Prevederii chiar aproape de intersecția cu Trapezului, cum mergi către Trapezului,pe partea stângă este adevărat că erau două trotuare, unul era la marginea clădirii și unul era jos la marginea străzii. L-am lățit pe cel care era la marginea clădirii, iar cel care era la nivelul străzii, nu își mai găsește utilitate și l-am transformat în parcare. Dar s-a curățat zona acolo, arată foarte bine.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Tehnic este trotuar?

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Tehnic? Nu înțeleg exact ce vreți dumneavoastră să spuneți cu chestiunea asta, în realitate avem trotuar, parcare și carosabil!

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Eu dacă iau Planul Urbanistic al sectorului, acolo ce o să apară?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Când o să avem GIS-ul și cu Urbanismul cu tot, acolo o să figureze trotuar, parcare, carosabil.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Relativ la ce ați spus despre locurile de parcare la bulevard, sigur, motivul invocate este corect, că nu vrem să fie depozitate acolo fiare vechi, dar poate soluția nu este întotdeauna aceia, pentru că avem, uneori, parcări foarte aglomerate. Adică, dacă tu ai blocul lângă o intersecție foarte aglomerată, unde vin oameni și din sector și din afara sectorului, nu putem să găsim o metodă prin care acele locuri să fie închiriate cu plata orară, prin compania municipală ș.a.m.d. Este bine cât găsim locuri de parcare pentru cetățeni, dar uneori oamenii, oricum, vor veni din afara sectorului și vor parca, vor dubla, vor bloca intersecția ș.a.m.d.. uneori este nevoie de locuri cu plată.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

Evident că aveți dreptate de aceea, de exemplu, pe bulevardul Unirii, chiar dacă le-am scos la atribuit, am ocupat doar câteva, pentru că atâtea au fost solicitate, doar primul loc. Toate celelalte rămân disponibile, deocamdată. Analizăm cu atenție, încercăm să găsim cele mai bune soluții, dar cel mai bun exemplu este Bulevaldul Decebal, acea parcare pe care o edificăm chiar acum și în care cel puțin un etaj va fi parcare de reședință și un etaj va fi parcare cu ora. Dar pentru a avea disponibil, avem nevoie de un anumit număr de locuri de parcare. Revin, chiar și actualul regulament ar trebui îmbunătățit, pentru că, dacă, de exemplu, eu locuitor al Sectorului 3 am un loc de parcare plătit, dar ziua sunt cu mașina la muncă, consider că este absolut logic ca cineva dacă are nevoie de locul meu de parcare să-l folosească și să-l elibereze atunci când eu am nevoie de el, iar pentru asta încercăm, și chiar azi am avut o altă discuție pe această temă, prin sistemul de supraveghere putem să folosim un soft care ne spune dacă locul meu de parcare este sau nu liber, iar cetățenii din Sectorul 3 pot chiar folosi acel loc de parcare, iar eu îl anunț dinainte să ajung acasă, că mă uit pe telefon și spun: mi-o fi liber locul de parcare? M-am uitat pe telefon și am văzut că locul meu de parcare este ocupat și i-am dat o alertă, astfel încât cel care mi l-a ocupat să știe să-1 părăsească înainte să ajung eu. Dar este mult până departe! Nu m-am angajat că este gata până la sfârșitul anului! Dar, dacă discutăm de Smart City, aceasta este o componentă de Smart City.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier.

Dl. Consilier Dumitru Constantin

îmi cer scuze! Doar o completare la ce a spus colegul meu mai devreme, cu asigurarea locurilor de parcare și pentru vizitatori. Este o Hotărâre de Consiliu General nr. 66/2006, care prevede că la locuințele colective trebuie să asiguri cel puțin 20% locuri libere pentru vizitatori. Dacă se aplică pur și simplu hotărârea asta la regulamentul de parcări, eu cred că ne încadrăm și cu locuri pentru cetățeni și cu locuri pentru vizitatori. Adică, la fiecare baterie de locuri de parcare să prevedem un număr de locuri de parcate care să fie clar marcate, să nu existe discuții, care să fie pentru cine are nevoie și nu locuiește în zonă. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Foarte scurt! Aveți dreptate, dar trebuie să menționăm clar în regulament că nu au voie să staționeze mai mult de 5, 6 ore, punct. Adică, dacă las acolo 20% din locurile de parcare disponibile, las pentru vizitatori? Nu-mi vine mie unul care pleacă în delegație în Statele Unite, cu serviciu 6 luni de zile, să parcheze acolo că este luminat, păzit și curat, că după 6 ore i-am ridicat-o, scurt! Adică, trebuie să găsim acele modalități, astfel încât să-i descurajăm pe cei care-și abandonează pur și simplu mașinile pe domeniul public în Sectorul 3.

io

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Voinea.

Dl. consilier Voinea Inocențiu-IoanEu revin cu o speță, pe care o știu că a existat. Există o Hotărâre a Consiliului General, în legătură cu neatribuirea locurilor de parcare de reședință pe arterele pe care circulă mijloacele de transport în comun. La un sector ADP-ul a neglijat această hotărâre sau poate la vremea respectivă, a fost demult, nici nu știa de ea, că nu știa stânga ce face dreapta, și a atribuit locuri de parcare. Cineva nemulțumit că el nu a primit unde și-ar fi dorit, a atacat în instanță lucrul acesta și a câștigat pe baza hotărârii respective. Se poate întâmpla și în cazul nostru acest lucru. Aveți în vedere să puneți în acord hotărârea a Consiliului General cu decizia pe care ați luat-o, să nu întâmpinăm, adică să dăm loc oamenilor... Atunci a fost o problemă, 20, 30 de oameni s-au trezit că nu mai au locuri de parcare de reședință și iar a început scandalul între ei. Să întâmpinăm o astfel de situație. Este un studiu de caz și să aveți în vedere că se poate întâmpla și lucrul acesta și-l puteți evita printr-o modificare a hotărârii de Consiliul General.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă drobul de sare există, deci, dacă există și dacă drobul de sare cade și în dreptul lui va fi un copil, este de analizat ce facem acolo. Până atunci nu există niciun proces pe niciun rol sau cel puțin nu știu de existența lui și suntem bine mersi, cetățenii sunt mulțumiți și noi încercăm să ne facem treaba în sensul în care, să încercăm să limităm situațiile în care mașinile sunt abandonate pe domeniul public.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Drobul de sare în situația asta este o potențială hotărâre a Consiliului General, dacă există deja hotărârea și ne interzice să facem asta, atunci înseamnă că le atribuim ilegal, adică înseamnă că ne-a căzut deja drobul de sare în cap.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLS 3 nr. 175/28.03.2019, referitoare la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri și 4 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Cu 28 voturi pentru și 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formare profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic Ingo Trade International SRL, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem Ia punctul 9 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind participarea Sectorului 3 al Municipiului București în cadrul proiectului „Urban Resource Centers”, finanțat în cadrul Programului de Cooperare URBACTIII”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, „ Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor finale rezultate în urma analizei ofertei financiare a societății Algorithm Residential S3 SRL pentru obiectivul de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, în conformitate cu noii indicatori tehnico-economici aprobați prin HCLS3 nr. 312/13.06.2019”. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Galbenu.

Dl. Consilier Galbenu Mircea-Mihai

Mulțumesc. Rog aparatul de specialitate, să ne trimită exact motivul pentru care acum este făcută clădirea doar jumătate și nu complet.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

S-a consemnat! O să primiți răspunsul în scris. Alte propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Li viu

Doar o observație. Acum reabilităm acest cămin pentru copiii care beneficiază de învățământul dual, este un lucru ok, dar să nu uităm că am avut la dispoziție un cămin gata amenajat pe care știți foarte bine care au fost discuțiile atunci și se spunea că nu o să fie cerere de copii care să vină, să locuiască acolo, uite că este cerere și acum, acolo sunt niște muncitori și acum durează ceva timp până reabilităm acest cămin să cazăm copiii din sector, care beneficiază de învățământul dual.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

12


Domnule consilier aveți dreptate. Rușine celor din Consiliul General, care au votat împotriva transformării lui în locuințe sociale. Peste o sută de locuințe sociale. Ce bune ar fi fost pentru Sectorul 3 acele locuințe sociale! încă o dată rușine, că i-am văzut că dormeau pe stradă, cu oamenii străzii! Dar nu au ridicat mâna să voteze un proiect din acesta, să le facem locuințe sociale. încă o dată, să le fie rușine, de ticăloși, demagogi!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. Votați punctul 10, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 4 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS3 nr. 364/05.07.2019 referitoare la acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății”. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

O observație fac. La modul general observ că, din ce în ce mai multe, cred că undeva la 2/3 din hotărârile de consiliu, practic, fac referire la societățile administrate de Consiliul Local, practic, observăm că activitatea primăriei s-a mutat pe partea de societăți. Este un lucru de facto, este o observație. Practic, primăria funcționează prin aceste societăți și avem situația actuală la societatea Smart City, fostă Investiții Spații Verzi, unde nu-i merge site-ul de vreo săptămână și ceva. Și, ne trezim că facem primărie pe societăți, dar uite că nu merge site-ul. Bănuiesc că ar fi inacceptabil ca site-ul Primăriei Sector 3 să nu meargă o săptămână și. Asta cu societățile, fiindcă nu este atât de vizibilă, mai merge. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-na președinte.

D-na Bălasa Simona Andreea -Președinte al CA - Societatea Smart City Invest SRL

Bună ziua! Site-ul este în construcție în momentul de față, datorită faptului că a fost schimbată denumirea, se schimbă cu totul, inclusiv obiectul principal de activitate, care era spații verzi, acum construcții. Undeva, la finalul săptămânii, cel târziu începutul săptămânii viitoare va fi funcțional.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoiță

Dar chiar nu este admisibil chestia asta. Ce înseamnă treaba asta, de parcă zici că trebuie să-l repar pe acela vechi. Până o să ai site-ul nou, noua formă, funcționează site-ul vechi, acela


existent. Nu mai veniți cu astfel de aberații pe aici! Ăsta nu este un argument: este în lucru! Ați avut site? Faceți-1 funcțional până diseară și să funcționeze până este gata noua formă site-ului. Dă-o în colo de treabă! Unu și doi, d-le consilier, ia spuneți, ce a trecut ca activitate de la primărie la societăți? Ia ziceți? Haideți, să fim serioși! Faptul că, noi, cea mai transparentă administrație publică din România, am creat un sistem, în care tot ce fac societățile noastre trebuie să fie aprobat în consiliu, dumneavoastră nu o interpretați în varianta negativă, că este incorect, ori noi ne dorim normalitate în țara asta și haideți să fim de bună credință, că nu a trecut activitate la societăți sau dacă e, este o chestiune minoră. Societățile într-adevăr funcționează și ne dorim să avem un control, Consiliul Local să aibe un control. De aceea am creat acest sistem, ca orice mișcă să vină în consiliu. De aceea avem atât de multe hotărâri sau nevoie de atâtea proiecte de hotărâri, în speranța că dumneavoastră nu sunteți foarte obosit acum, că trebuie să le aprobați.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Mălureanu,

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

După cum bine știți, martore ne sunt nenumăratele minute ale ședințelor de consiliu, au fost ceva interpelări și observații pe partea de transparență la societăți până au ajuns la stadiul în care sunt acum, unele nu puneau mai nimic, a trebuie să avem mai multe intervenții. într-adevăr acum încep să fie din ce în ce mai Ia zi cu tot ce este acolo, dar a fost mai degrabă un push din partea noastră, a consilierilor.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu din partea mea?

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Putem să punem minutele să vedeți de câte ori am intervenit pe acest subiect, la diferite societăți, în care am semnalat că fie nu erau puse facturile de ceva luni, fie erau puse dar practic nu prea erau informații prin care puteai să înțelegi ce se întâmplă acolo. Știți foarte bine! De asta zic, ne simt minutele martore, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. O întrebare către doamna administrator, domnișoara, îmi cer scuze! Dacă noul site va prelua și baza de date, arhiva vechii societăți? Bănuiesc că da! Dar vreau o confirmare!

D-na Bălașa Simona Andreea -Președinte al CA - Societatea Smart City Invest SRL

Da! Bineînțeles, că da!

D-le Primar.


Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana


Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

O întrebare la acest proiect, pentru cea mai transparentă administrație. Sunt niște utilaje care au fost folosite, le-am tot văzut prin sector. Unele dintre ele poate sunt aproape de sfârșitul vieții, să zicem, este o ipoteză. Noi aici avem niște prețuri, unele sunt chiar la prețul de catalog. Nu considerați că ar fi trebuit să ni se dea și felul în care s-a calculat amortizarea să ne putem da și noi seama, pentru că cineva rău intenționat ar putea spune, uite cum primăria cumpără de la societate niște fiare vechi, ca să o recapitalizeze într-o manieră netransparentă. Trebuia să ne fi dat și nouă foarte clar uzura, ani ș.a.m.d., amortizarea acestor utilaje.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.


Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Stimați colegi, haideți că o lungim foarte mult, îmi cer scuze! Vă spun cum le-am solicitat eu să calculeze, ca să fie simplu și pentru un cetățean neexperimentat în domeniu, că nu simt toți oamenii specialiști. Și anume, atâta vreme cât societățile sunt transparente și tot ce au achiziționat este public, cu preț, cu factură, cu contract, cu utilaj. Dacă aveți vreodată vreun dubiu, referitor la un utilaj anume, nu așa general, un utilaj, un excavator, o gunoieră, o basculantă, faceți o solicitare pe această parte, cu toate că nu ar fi nevoie de ea, că sunt toate transparent, dar revin, prețul ei de achiziție, plus 1%, chirie inclus. Dacă un utilaj a costat 100 lei și s-a plătit chirie pe el o perioadă, de 10 lei, el nu poate costa prețul lui cu care se achiziționează, cu chirie cu tot, mai mult de 101 lei. Ca să știm despre ce discutăm, pentru că am aprobat aici, în consiliu un adaos de 1%. Este clar? Verificați pentru că este hotărâre de consiliu, trebuie să o respecte. Dacă cineva nu a respectat ceea ce noi am hotărât, dumnevoastră ați hotărât aici, la propunerea noastră, va suporta consecințele.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Ene.

Nu mi-ați răspuns la întrebare! Practic noi le cumpărăm la preț de nou plus 1%, că pe mine mă interesează amortizarea. Cum se calculează amortizarea, pentru că unele sunt foarte folosite.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Complicați o discuție în mod inutil. Vă repet, prețul de achiziție plus 1%, cu sau fără amortizare, cu sau fără chirie, prețul este cel de achiziție plus 1%. în sensul în care este adevărat, că ele, utilajele, au fost închiriate primăriei, pentru ele s-a achitat o sumă, ca și chirie. De acord? Ok! Prețul pe care l-am plătit noi, ca și chirie, plus prețul pe care-1 achităm noi pentru cumpărarea utilajului, nu poate să depășească 101% din cât a fost el achiziționat. Nici asta nu vă este clar?

Dl. consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Ba da, dar nu este corect!

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

Am înțeles ce spuneți.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Ce nu este corect?

Dl. consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Păi uitați ce spuneți! A achiziționat utilajul societatea, eu am plătit chirie pentru el. Hai să luăm cifre, ca să fie clar. L-am luat cu 10 lei utilajul, am plătit chirie 1 leu și-l cumpăr acum cu 11 lei. Nu, că este 1%, hai să zicem că 10 % avem voie, nu 1%. Am cumpărat cu 11 lei, dar între timp, cât eu l-am folosit în chirie l-am uzat și el nu mai poate să mi-1 vândă cu 10 lei plus leul ăla în plus, cât am probat eu aici, înțelegeți? Că atunci eu trebuie să cumpăr un utilaj nou, pentru care eu am plătit chirie de nou și acum îl cumpăr tot de nou, dar care într-adevăr îmi scad chiria, perioada în care l-am folosit. Asta spune colegul. Este adevărat ce spuneți? Adică asta voiați practic să spuneți? Oricum și asta este o problemă!

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Ce spune domnul Primar este valabil, dacă chiria e calculată competitiv la prețul pieții și dacă include, în totalitate, amortizarea utilajului. Altfel, nu este și eu nu am nici o informație despre cum s-a calculat chiria aia, nu am nici o informație căror altor entități au fost închiriate utilajele, ipotetic sau poate au fost folosite de companie? Nu știu aceste lucruri și de aceea eu vă întreb de amortizarea utilajului. în ipoteza că au fost folosite doar de primărie pe o chirie care reflectă amortizarea, atunci are sens ce spuneți, dar numai în asta, și noi nu avem nici o informație că lucrurile stau așa.

D-le Primar.


Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana


Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță


Eu am încercat să explic pe înțelesul necunoscătorilor. O fărâmă, acolo, trebuie să pricepi ceva. Tocmai ca să nu complicăm, să nu intrăm aici în discuții de amortisment, pentru că este o chestiune complexă, dacă vreți intrăm în detaliul acesta, dar pur și simplu bătrânește, așa spus, nu am plătit cu chirie cu tot, chirie care, evident, trebuia să acopere valoarea de amortizare, pentru că altfel se duce societatea pe roșu. Dar revin, chirie, prețul pe care l-am plătit ca și chirie și prețul pe care-1 plătim pe utilaj, nu trebuie să depășească 101%. Ce este neclar în toată treaba asta? Conform hotărârii de consiliu pe care ați aprobat-o aici, în ședință. Dacă cineva nu a respectat această hotărâre, nu are decât să suporte consecințele, iar dumneavoastră care sunteți foarte atenți la tot ce se întâmplă pe societăți, activitatea 100% transparentă, nu aveți decât să veniți să sesizați. Domnule, uite excavatorul cutare, serie de șasiu, cumpărat la data de, cu suma de cutare, s-a plătit mai mult de 1 % atunci când a fost achiziționat, cu valoarea chiriei inclusă în preț, ca să știu despre ce vorbim. Nu este loc de stânga-dreapta! Nu este loc! Și asta și intenționez să facem un sistem astfel încât să nu fie loc, nu de interpretare, de vreun abuz, de ceva, la asta mă refer.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Avem în lista de utilaje, 65 de utilaje. Aș vrea o confirmare de la domnișoara administrator, că aceste utilaje au fost închiriate de la momentul achiziției și până în momentul de față doar către Primăria Sector 3, altfel avem următoarea situație: să zicem că până acum au trecut 7 luni, dacă ele au fost închiriate 5 luni, mai rămân 2 luni care au fost folosite de către societate sau de către alte societăți, iar această perioadă de 2 luni, practic nu este cuprinsă, adică utilajele sunt folosite, dar primăria nu le închiriază și atunci acea uzură nu este prinsă în acest cost. Deci aș vrea o confirmare că toate cele 65 de utilaje, din momentul achiziției lor și până la acest moment, când avem hotărârea de consiliu, au fost închiriate doar și subliniez, doar, către Primăria Sector 3, atunci are logică ceea ce spune d-nul Primar, că s-au închiriat, că s-a scăzut acea chirie, am înțeles logica din spate, este ok! Dar aș vrea această confirmare, că altfel ne furăm puțin căciula. Ne furăm căciula că facem o capitalizare mascată a societăților, cum spune colegul meu, pentru că acele luni de nefolosire de către Primăria Sector 3, noi le plătim.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă au fost folosite în altă parte?

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Da. Vreau confirmare, că de când au fost achiziționate până în momentul de față, au fost închiriate doar către Primăria Sector 3. Mulțumesc!

D-na Bă lașa Simona Andreea -Președinte al CA - Societatea Smart City Invest SRLUtilajele au fost strict închiriate către Primăria Sector 3. Doar pe Sectorul 3.


Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ca să ne înțelegem care sunt utilajele. Vorbim de cositoare, de trimmere, de utilaje cu care gestionăm spațiile verzi în Sectorul 3. Dacă nu ar fi fost folosite de Primăria Sector 3, ne-ar fi mâncat șerpii. Vă asigur că sunt folosite doar de Primăria Sector 3, cel puțin în cunoștința mea, sper să nu fi îndrăznit cineva să miște ceva cu un trimmer. Doamne ferește! Că despre asta discutăm, de niște trimmere și de niște cositori acolo.

Dna Președinte de ședința Văduva Iuliana

D-le consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Atunci dacă lucrurile stau așa, iertați-mi întrebarea! De ce am capitalizat aceste societăți, ca să ie dotăm cu niște utilaje pe care ei nu le-au folosit niciodată, decăt să Ie închirieze la Primăria Sectorului 3, adică nu asta era rolul societăților, să facă treaba cu ele nu să ni le dea înapoi. Mă iertați!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

DI. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Deci, utilajele astea, în proporție de 99 și ceva %, vin de la ADP, tot societatea noastră. Este adevărat, noi am făcut aceste societăți pentru a deservi Primăria Sector 3, să ne facem treaba cu ele. Atâta vreme cât, repet ce am mai spus de atâtea ori, am văzut sistemul nord american, care funcționează foarte bine, care este în afara sistemului european. în Europa sistemul este să-ți faci treaba cu societăți. în Statele Unite și în America de Nord că și Canada nu face excepție, primăria face prin direcțiile proprii nu prin societăți. Când am fost în Statele Unite anul trecut și am văzut sistemul acesta, mi-a plăcut foarte mult și am luat exemplul ăsta, că mi-a plăcut foarte mult, și atunci utilajele care, repet, sunt de 3 ani, de 5 ani, de 7 ani la ADP, pe care utilaje le-am dus la societatea Spații Verzi, tocmai în această idee, dar ne-am upgradat. Pentru că ce se întâmplă cu lucrurile, cât trăim le învățăm! Și, atunci le-am adus la primărie pentru că avem Direcția de Spații Verzi.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Voinea.

Dl. consilier Voinea Inocențiu-Ioan


Și atunci, de ce nu desființăm societățile, dacă nu mai avem nevoie de ele? Nu vreți! Am și eu o rugăminte la dumneavoastră! Nu mai călătoriți așa mult, că uitați ce se întâmplă, visați noaptea, veniți din America, dacă vă duceți în partea cealaltă în Asia, poate mai veniți cu o altă idee. Rămâneți pe loc aici, da! Și gata, v-ați oprit!

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 6 împotrivă, 4 abțineri și 3 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL a contractului având ca obiect "Furnizare autovehicule până în 3.5 tone și alte produse””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri și 3 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societății 0PS3-0rdine și Protecție S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 5 împotrivă, 5 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării colaborării cu societatea Axel&CO Import Export SRL în scopul furnizării de cărămidă”.

D-na consilier Păunică.

D-na consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-na președinte. Am un amendament, atît la punctul 14, cît și la 15 și anume: în titlu și în art. 1 al hotărârii să se scrie „zw vederea prelungirii contractului încheiat cu societatea Axel&CO Import Export SRL” și „în vederea prelungirii contractului încheiat cu societatea Vectrum Solutions SRL

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Mulțumesc. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rog să votați amendamentul d-nei consilier Păunică! Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 7 abțineri și 4 consilieri care nu a votat, amendamentul d-nei consilier a fost aprobat.

Vă supun spre aprobare punctul 14 împreună cu amendamentul d-nei consilier. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abțineri și 3 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind^         unui

mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea continuării colaborării cu societatea Vectrum Solutions SRL”, Vă supun spre aprobare amendamentul d-nei consilier Ia punctul 15. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 8 abțineri și 3 consilieri care nu a votat, amendamentul d-nei consilier a fost aprobat.

Vă supun spre aprobare punctul 15 împreună cu amendamentul d-nei consilier. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 împotrivă, 8 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii contractului de racordare la rețeaua electrică”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 6 abțineri și 3 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție containere și presscontainere cu societatea Grădinariu Import Export S.R.L”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă și 11 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea prelungirii contractului încheiat cu societatea Unirea Hypermarket Center SRL”. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Mulțumesc. Practic, acesta este un exemplu cum să nu faci un business. Respectivele utilaje înțeleg că sunt mai departe depozitate, în perimetrul societății Unirea Hypermarket Center SRL, pentru care Algorithm Residențial plătește 11700 euro pe lună chirie, plus paza. Din ce am văzut, practic, ele sunt cumpărate de anul trecut, de undeva din luna a zecea, a unsprezecea, ceea ce înseamnă că deja am plătit peste 110 mii euro, pe această pază și având în vedere că, bănuiesc că nucred că le vom instala mai devreme de zece luni, nu cred că este chiar atât de, se vor mișca atât de repede cu Hala Malaxa, practic vom mai plăti încă pe atât. La un scurt calcul vedem că undeva la 15% din prețul de achiziție, mai plătim, deci, în plus pentru a depozita aceste instalații. Nu mi se pare deloc un business bun să cumperi ceva pe care-1 vei

Ud


folosi peste un an, un an și ceva și să mai plătești undeva încă 5, 10% din prețul de achiziție. Nu cred că așa trebuie făcut business-ul.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Puțină seriozitate cred că.... la o șuetă așa, nu mi se pare că ar fi un business bun. Eu vă dau evaluarea specialiștilor. Nu că am făcut un business bun, am făcut un busines foarte bun, 1-am cumpărat undeva sub jumătatea prețului de piață, ca să știm despre ce vorbim. Că s-ar putea să ne coste, undeva la 5% chirie. Eu zic că 5% este mai mic decât 150%, cât ar costa ele real, iar ca să ni se pară așa, prin ședințe de consiliu, că sunt sau nu business-uri în regulă sau nu. Nu vreți dumneavoastră să faceți o evaluare a acelor aparate, să vedeți care este valoarea lor de piață și după aceea să veniți să ne spuneți ce vi se pare, că așa, cu mâna în bărbie, mi se pare că o tratăm puțin prea neprofesionist, ca să nu spun altfel.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le consilier Voinea.

DI. consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Nu aș fî abordat subiectul, dar la modul cum ați pus problema acum trebuie să o spun. Acele utilaje, acel parc care este și acum în Sectorul 6, aparține unei societăți, la care 5% este acționar un personaj care este administrator unic la un complex residențial, la care aveți interese. Reiau. Respectivele utilaje au aparținut unei societăți la care 5% deține acțiuni sau, mă rog, nu știu ce este acolo, părți sociale, un personaj care este administrator unic la un complex residențial la care dumnevoastră aveți interese. Ceea ce nu mi se pare deloc moral, să cumpărăm niște utilaje, să le lăsăm acolo să plătim în continuare chirie, având niște interese, existând o legătură directă. Dacă tot vorbiți așa și spuneți că vorbim pe la colțuri și șuete și cu mâna în barbă.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Stimați colegi! Eu nu cunosc nici un acționar, nici cu 5, nici cu 1, nici cu 90% al acestei societăți, cu care să fi avut vreodată de-a face. Pur și simplu nu cunosc. Dar dacă dumneavoastră cunoașteți așa ceva, aveți obligația legală să sesizați instituțiile statului. Există DNA, există Parchet, există instanțe în țara asta și, repet, dacă dumneavoastră aveți cunoștință de așa ceva, aveți obligația legală. Dacă nu ați facut-o până acum, vă spun că sunteți în culpă ca tăinuitor. Vă recomand călduros, să mergeți și să reclamați, să sesizați instituțiile abilitate în acest sens. în rest cu aberațiile, mai subțire! Eu, personal, nu știu la vă referiți! Că ați bălmăjit aici, cu nu știu ce complex! Care complex?

Dl. consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Vă trimit tuturor pe whatsapp, când ajung acasă!


Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

înainte să ne trimiteți nouă pe whatsapp, mergeți cu documentul la DNA, pentru că aveți obligația legală să faceți treaba asta. O să râdă de dumneavoasrtă!

Dl. consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Se poate autosesiza din presă. Dar sunt publice pe internet, le poate găsi oricine.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Spuneți-mi care complex? Nu știu care complex!

Dl. consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Le pot pune în legătură!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Care complex?

Dl. consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Nu-1 știu pe de rost. Nu fac o pasiune din încrengăturile pe care le faceți dumnevoastră.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnule coleg, să știți, că dacă vă cereți scuze, chiar vi le primesc, să știți! Este o aberație ce spuneți!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le consilier Mălureanu.

DI. Consilier Mălureanu Liviu

Vreau să acept provocarea domnului Primar! Aș dori ca administratorul societății să-mi pună la dispoziție lista acelor echipamente achiziționate.

Dl. Primar ai Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu este pe site?

Dl. Cosocariu Alexandru-Dan -

Președinte al CA - Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Este pe site, dar putem să facem mai mult decât doar o listă, să-i punem toate datele tehnice, ca să poată să facă o evaluare.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Și o să iau unu, două echipamente și vedem puțin....

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Luăm random câteva echipamente și vedem dacă sunt sau nu în prețul pieței. Este simplu.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -Robert Sorin Negoiță

Deci, un singur echipament de acolo valorează 3 milioane de euro! Un singur echipament!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. Votați, vă rog, punctul 18.

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă și 7 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea acordării în continuare a unui beneficiu în natură salariaților”. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Dobre.

Dl. Consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc frumos. Aș fi dorit ca în proiectul de hotărâre să ne fi prezentat mai multe oferte de preț și actualizate, având în vedere multitudinea de firme existente de catering pe piață, astfel încât să alegem oferta cea mai avantajoasă.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumesc, d-le consilier. D-le Coșocariu.

Dl Coșocariu Alexandru-Dan -

Președinte al CA - Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Trebuie să luați în considerare, faptul că noi am făcut cerere de ofertă, la nivel de data, atunci în 03.03.2018 sau când este data, pentru simplul fapt că atunci am cerut acest beneficiu pentru angajați. Din cele 7 sau 8 companii, doar două au spus că sunt dispuse să aducă exact în intervalul orar, pentru că noi avem pauza de masă între 12:00 și 13:00. Toți muncitorii trebuie să mănânce neapărat între 12:00 și 13:00. Majoritatea companiilor ne-au spus că nu pot să garanteze acest lucru. După care, cei care au spus că pot să facă acest lucru, le-am oferit ocazia, jumătate din muncitori au mâncat de la o companie, jumătate de la cealaltă companie. Timp de 30 de zile și ei au ales compania cu care să mergem. Noi am cerut la 7 sau 8, din cele 8 doar 2 au spus că sunt dispuse să aducă acel număr de porții, fix în intervalul nostru orar pe care l-am vrut, și pe urmă muncitorii au ales pe care să mergem. Ele nu sunt updatate pentru că atunci s-a făcut


selecția. între timp nu știam că o să ajungem la suma de 100 de mii euro, care nu este pus în actul constitutiv, acum am ajuns și de aceea vă cerem continuarea contractelor.

Dna Președinte de ședința Văduva Iuliana

D-le consilier Dobre.

Dl. Consilier Dobre Alexandru

Totuși ar fi fost mai bine să le fi pus pe acelea 8, pentru acoperire.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Este o chestiune serioasă asta cu mâncarea, cu hrana pentru muncitori. Mai ales acum în situația în care ne batem pe ei, că toată lumea îi ofertează, toată lumea le mai dă 2 lei la salariu, le mai dă o condiție, ceva, le mai dă un bonus și eu mai știu ce. Dacă este diferență de 1 leu, 2. Ok! Ideea este următoarea, este grabă mare, este urgență cu asta? Câți oameni avem noi? Repet 1 leu sau 2 lei pe o porție de mâncare, în situația în care ai o calitate superioară, vreau să vă spun că vin din domeniu, dădeam de mâncare la câteva mii de oameni și dacă mâncarea nu-i ce trebuie, credeți-mă că dai 2 lei mai puțin și se aruncă. Mai bine dau 1 leu sau 2 lei în plus, dar este o mâncare de bună calitate pe care o mănâncă toată lumea și nu se aruncă nimic sau acceptabil. Nu este o problemă, mai avem și alte societăți care am înțeles că avem ceva de referință, cu 16 lei. Eu zic așa, când se termină asta? Când am oprit furnizarea de mâncare, că asta este catastrofa, deci nu trebuie să ne permitem asta. Haideți să o facem în felul următor, eu v-aș propune, dacă sunteți de acord să o aprobăm, cu condiția ca săptămâna asta sau săptămâna viitoare vă ocupați și faceți o analiză împreună cu domnul președinte, director, astfel încât să ne asigurăm că este ce trebuie, dar cred că nu ne putem permite Ia ora aceasta să oprim furnizarea alimentelor de prânz pentru muncitori, că am putea să avem niște sincope grave și să pierdem mult mai mult decât atât. Repet, discutăm de 1 leu, 2 lei. Am înțeles de la 18 lei la 16 lei! Haideți să vedem! Nu de aici facem diferența, părerea mea.

Dna Președinte de ședința Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Ideea este că e o selecție făcută în martie 2018 și ar trebui făcută o nouă selecție. Nu mi se pare nimic nelalocul ei.

Dl. Cosocariu Alexandru-Dan -

Președinte al CA - Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Atunci a fost contractul, că atunci aveam nevoie. Nu am nici o problemă, facem și în fiecare lună. Eu nu aș opri-o.

D1. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă nu aprobăm acum avem sincopa asta?


Dl. Coșocariu Alexandru-Dan -Președinte al CA - Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Da, dacă nu aprobăm acum, ne oprim! Dar hotărârea nu este dată cu nume și prenume, este, în general, pc hrană caldă. Este acoperitoare și putem să facem.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Poate costa și mai puțin!

DL Coșocariu Alexandru-Dan -

Președinte al CA - Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Da, bineînțeles.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Contractul respectiv nu avea niște termene de plată? Cum oprim? Ne aduce mâncarea și o plătim pe loc? De ce spuneți că este pericol cu mâncarea?

DL Coșocariu Alexandru-Dan -

Președinte al CA - Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Termenele le-am depășit.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

De ce ați stat atâta cu ele? Adică avem urgențe, lucruri care nu sunt urgente și asta pare o urgență că rămân oamenii, morți de foame și nu ați adus-o mai devreme?

Dl. Coșocariu Alexandru-Dan -

Președinte al CA - Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Consiliul Local nu se întrunește în fiecare săptămână.

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Stați pentru o săptămână, adică avem termene cu statul, se lucrează cu termen de plată lungi, nu zic 45 de zile, dar măcar 30 de zile.

DL Coșocariu Alexandru-Dan -Președinte al CA - Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L,

Nu avem termene atât de lungi, tocmai ca să obținem niște condiții mai bune, cum ar fi un gramaj mai mare. Scopul meu nu a fost să spun că acest lucru s-a întâmplat din cauză că, și

anume Consiliul Local nu s-a întrunit mai des, ci pentru că noi semnăm niște contracte, nu știm exact ce sume maxime o să avem, când ajunge la acea sumă maximă și când nu mai pot să fac plăți, este datorită Actului Constitutiv și într-adevăr asta ar trebui făcut. Noi le facem o dată la două săptămâni verificările acestea, ca să nu le facem zilnic, pentru că ne-ar lua foarte mult timp.

Dna Președinte de ședința Văduva Iulian a

D-le consilier Marineață.

Dl. Consilier Marineță Marcel

Bună ziua! Propun un amendament la acest punct și anume: prelungirea până în luna septembrie, în aceleași condiții și aceeași sumă din contract, iar până la sfârșitul lunii septembrie să ne prezinte o nouă ofertă cu societățile care s-au înscris pentru acest lucru.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Deci le aprobăm până la 30 septembrie.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Vă supun spre aprobare amendamentul domnului consilier Marineață. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 abțineri și 9 consilieri care nu au votat, amendamentul domnului consilier a fost aprobat.

Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul domnului consilier. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 abținere și 10 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare”. Propuneri, obiecțiuni? Doamna consilier Galbenu.

D-na Consilier Galbenu Ana Iulia

Așa cum am discutat cu doamna directoare la comisie, rugămintea este, pentru că în raportul de specialitate și în expunerea de motive nu este suficient de clar, o explicitare pe detalierea numărului de angajați, de la ce a fost, pe personalul contractual pentru că există o diferență și o neclaritate. Doar o exprimare, o notă care se adaugă proiectului șie totul ok. Mulțumesc mult!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Măturea nu LiviuMulțumesc. Aș dori din partea aparatului de specialitate, câte hotărâri de Consiliu de reorganizare a primăriei și al aparatelor, inclusiv cele care sunt sub consiliu au fost în ultimii doi ani de zile?

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-na director.

Dna David Alina - Șef Serviciu Managementul Carierei

Bună ziua! îmi cer scuze, nu știu pe dinafară. Anul acesta știu că au fost doar două. Aceasta este a doua cu care intră astăzi în consiliu. Pe anul trecut, cred că trei, dar nu sunt sigură. Pot răspunde până la sfârșitul ședinței, mă duc în birou, verific și vă spun.

Dl. Consilier Măiureanu Liviu

Deci, nu doar la Asistență, în general aparatul primăriei.

Dna David Alina - Șef Serviciu Managementul Carierei

V-am răspuns pentru aparatul de specialitate al Primarului, pentru Primăria Sectorului 3.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă, 9 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la HCLS 3 nr. 4/11.01.2018 referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București”.

Acest punct are vot secret. Vă rog să faceți nominalizarea. Și punctul 21 și punctul 22. Vă rog să faceți nominalizarea. D-na consilier Păunică.

D-na consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-na Președinte. Am de făcut pentru punctul 21, respectiv în Consiliul de Administrație la unitatea de învățământ Școala Primară de Muzică ”Boem” îl propun de domnul consilier Dobre Alexandru iar la CEAC pentru Școala Primară de Muzică "Boem” pe colega noastră d-na consilier Marinescu Ionela, la Grădinița”Copiii Montessori” pe domnul consilier Dobre Alexandru, iar Grădinița ”Kiga 99 Luft Ballons” pe d-na consilier Marinescu Ionela. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. Vă rog să tipăriți buletinele pentru ambele puncte, și pentru punctul 21 și pentru punctul 22.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Nu mai sunt alte propuneri? Sunt absolvent de liceu de muzică, poate candidam și eu.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana Am întrebat. Nu a mai ridicat nimeni mâna.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Asta era ideea, că nu ați mai întrebat. Măcar formal nu ați întrebat.


Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Am spus de la început: propuneri, obiecțiuni. D-na consilier a ridicat mâna, a fost singura. De la început, dacă ridicați mâna...

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Am văzut că dacă de la început ridicam mâna, nu țineți minte. Trebuie să ridic după ce coboară colegul mâna.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Țin minte, dar îi iau pe rând. Spuneți!

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Nu, că vă stric buletinele de vot.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Deci, dacă doriți, chiar nu e nicio problemă. D-le Voinea, dacă aveți propuneri, chiar propuneți! Dacă doriți să intrați în consiliile de administrație nu este nicio problemă.

-PAUZĂ-

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

îi dau cuvântul domnului Popescu Romeo pentru citirea rezultatului.

Dl. consilier Popescu Romeo

Rezultatul votului pentru proiectele de la punctele 21 și 22 sunt validate propunerile cu majoritate de voturi. Deci, domnul Dobre Alexandru la Școala Primară de Muzică “Boemi” și doamna Marinescu Ionela la Școala de muzică “Boemi”, domnul Dobre la Grădinița ”Copiii Montessori” și doamna Marinescu la Grădinița ”Kiga 99 Luft Ballons”.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumesc! Vă supun spre aprobare punctul 21 “Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la HCLS 3 nr. 4/11.01.2018 referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Anexei la HCLS 3 nr. 506/30.10.2018 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 7 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, în Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3, instituție publică de interes local cu personalitate juridică” Propuneri, obiecțiuni? Domnul consilier Dobre.

Dl. consilier Dobre Alexandru

Da, mulțumesc! La expunerea de motive, nu ar fi fost necesar să ne fi prezentat și un punct de vedere de la juridic?! întreb. Dacă din punct de vedere legal putem să facem lucrul acesta, dacă avem acoperire, în sensul ăsta.

Dna Neacșu Florentina - Director Executiv Direcția Asistență Legislativă

Cei care au semnat raportul de specialitate, expunerea de motive, răspund pentru ceea ce au semnat. Deci, legea nu mă obligă ca pentru orice proiect de hotărâre să fie viza Direcției Juridice. Mai mult decât atât, Secretarul din punct de vedere juridic vizează proiectul de hotărâre.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnul consilier Voinea.

Dl. consilier Voinea Inocenții!

Dacă s-a deschis subiectul, ridic șieu o problemă și întreb: de ce trebuie să facem atâtea experimente, adică ...nu părem că suntem o administrație serioasă dacă acum 6 luni în urmă am zis că e mai bine așa, și acum ne dăm seama că nu e mai bine. Adică puteam să stăm cu picioarele în apă rece o zi, două, să împăcăm toate opiniile și să alegem cea mai bună soluție, nu să oscilăm între a fi entitate de sine stătătoare sub tutela Consiliului Local sau să fie direcție în cadrul Primăriei.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Am văzut o chestiune mai ales în perioada post decembristă, îmi amintesc că se tot discuta, că noi în România trebuie să facem reorganizare, reformare instituțională. Vreau să vă spun că în orice țară e o normalitate, reorganizarea, restructurarea, implementarea unei, mă rog, sau să ne propunem să ne asumăm ca obiectiv performanța administrativă. în această mutare -reorganizare, tocmai am pierdut vreo 50 de posturi în plată, ceea ce nu are decât să mă bucure, pentru că ne-au scăzut costurile cu salariile și ne-a crescut performanța administrativă, iar acest

demers, fix în această direcție, câtă vreme voi ocupa acest scaun o să continue. Pentru că, da, cred că trebuie să ne propunem cu toții performanța administrativă. Iar asta înseamnă, evident, costuri reduse, din ce în ce mai mici și servicii de o calitate din ce în ce mai bună.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Voinea.

Dl. consilier Voinea In o cenți u

Inițial, tocmai că am discutat și în comisii lucrul acesta, argumentul salariilor mai puține și al angajaților mai puțini a fost adus atunci când am trecut Direcția de Impozite și Taxe Locale ca entitate se sine stătătoare, cu personalitate juridică în subordinea Primăriei, că atunci argumentul a fost, nu mai avem Serviciul Juridic și acolo și acolo, nu mai avem personal acolo și acolo șamd. Tot așa am spus și atunci, la fel, că eficientizăm, că avem oameni care lucrează....acum aceeași placă ni se pune și când întoarcem. Când am fost serioși? Niciodată, nu?!

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Și atunci, și acum.

D1. consilier Voinea Inocențiu

Oamenii au nevoie de predicabilitate și de stabilitate. Oamenii au nevoie într-adevăr să se schimbe ce nu funcționează, dar nu așa din jumătate în jumătate de an sau chiar mai des, așa cum avem noi această aprobare de organigramă, stat de funcții și Regulament de Organizare și Funcționare aproape în fiecare lună. Aici nu este în regulă. E în regulă să schimbăm ce nu e bine, dar nu atât de des. Haideți să vedem într-adevăr ce nu e bine și când schimbăm, schimbăm și nu mai revenim. Aici e problema!

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

“Schimbăm și nu mai revenim”...da, domnule, schimbăm, vedem cum funcționează, analizăm, tragem concluzii și acționăm. Și într-o discuție cu domnul director de la Taxe și Impozite, care mi-a spus că ar putea să vină cu o variantă mai suplă și care ar putea să funcționeze și să dea performanță, rezultate mai bune în activitate, și am zis hai domne să încercăm iară varianta asta cu...variantă cu un personal redus...cu cât domnul director față de ce am început noi acum un an sau doi?

Dl. Ilie Petre Iulian -Director Executiv Direcția Impozite și Taxe Locale

150 eram înainte să venim în Primărie....

D1. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Ce înseamnă predictibilitate? Credeți că ai noștri colegi de la taxe și Impozite au vreo treabă că funcționează în cadrul Primăriei sau funcționează în subordinea Consiliului Local, ca și direcție separată?! Haideți să fim serioși atâta facem caz de o chestiune, de niște detalii, care sunt


e adevărat relevante, dar pe care colegii noștri de acolo nu le percep ca o problemă sau cel puțin eu nu am senzația asta.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Voinea.

Dl. consilier Voinea Inocenții!

Domnule Primar, argumente în defavoarea aducerii Ia Primărie a Direcției de Taxe și Impozite locale v-au fost aduse inclusiv de conducerea direcției la vremea respectivă, dar ați hotărât dumneavoastră că e mai bine să vină la Primărie. Și acum ați dat înapoi, practic.

Dna Președinte de ședință Văduva Iulian a

Domnule director.

Dl. Ilie Petre Iulian -Director Executiv Direcția Impozite și Taxe Locale

Discuția pe care am avut-o în momentul în care Direcția de Impozite și Taxe Locale a intrat în cadrul Primăriei nu a fost o problemă contradictorie. A fost o viziune politică a domnului Primar pe care noi aparatul de specialitate avem obligația să o punem în practică. în cadrul acestei viziuni, una din direcții era direcția de a se diminua cheltuiala cu personalul, în același timp păstrând eficiența și competitivitatea....

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

....crescând eficiența și competitivitatea.

Dl. Ilie Petre Iulian -Director Executiv Direcția Impozite si Taxe Locale

.......crescând eficiența și competitivitatea. Lucru care s-a și întâmplat. Problema este că Direcția de Impozite și Taxe Locale are o dinamică specifică unei instituții financiare de colectare a impozitelor și taxelor locale. în urma experienței avute în cadrul Primăriei am considerat că sunt anumite mecanisme care se creează în interiorul unei Direcții de Impozite și Taxe Locale care nu pot fi extrapolate la nivelul unei primării. Tocmai pentru că Direcția de Impozite și Taxe Locale are o specificitate anume și un flux al documentelor și al informației diferit față de primărie. Acesta este motivul pentru care astăzi vă supun dumneavoastră atenției și rugăminții de a aproba acest Consiliu, să ne redobândim personalitatea juridică.

DL consilier Voinea Inocențiu

.....politic...

Dl. Ilie Petre Iulian -Director Executiv Direcția Impozite și Taxe Locale

Nu. De data asta cred că am fost destul de clar. Am spus că, am îndeplinit obiectivul de a diminua cheltuiala salariată..

Dl. consilier Voinea Inocențiu

.....acord politic.

31


DL Ilie Petre Iulian -Director Executiv Direcția Impozite și Taxe Locale

.....este o chestie administrativă.....dacă îmi permiteți am spus așa, reiau ce am spus: un Primar are o viziune politică, cu care vine și pe care noi aparatul de specialitate, specialiștii, trebuie să o punem în practică.

Dl. consilier Voinea Inocențiu Reducerea personalului, nu ține de politică.

DL Ilie Petre Iulian -Director Executiv Direcția Impozite și Taxe Locale Ba ține de politică. Cheltuiala...

DI. consilier Voinea Inocențiu

Ține de personal, de eficientizare, de management, de altceva, nu de politică.

D1. consilier Petrescu Cristian.

Politică managerială.

Dl. consilier Voinea Inocențiu

Da, foarte bine.

DL Ilie Petre Iulian -Director Executiv Direcția Impozite și Taxe Locale Bine. Mulțumesc mult!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar.

D1. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită

Acolo cu o decizie politică.....dar, să ne înțelegem există politică de marketing, există

politică de management...da, da, sunt viziuni diferite. A nu se înțelege, că nu are nicio treabă cu, culori politice sau cu chestiuni care ar putea fi interpretate sau interpretabile. Vreau să vă spun stimați colegi, că demersul de a subția aparatul Primăriei Sector 3 va continua câtă vreme voi fi eu pe aici. îl consider un demers absolut corect și necesar. Iar odată cu implementarea noilor tehnologii, care se întâmplă în acest moment, ar trebui să scădem costurile, inclusiv sau mai ales costurile cu salariile.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier, Galbenu.

D1. consilier Galbenu Mircea Mihai

Mulțumesc! înainte de ședință am avut la comisie o informație de la domnul director și domnul Primar a spus că se reduc posturile. îl întreb, încă o dată pe domnul director, dacă în cadrul acestei treceri există diminuare de funcții, personal, în cadrul direcției.

Dl. Ilie Petre Iulian -Director Executiv Direcția Impozite si Taxe Locale

Discuția pe care am avut-o cu dumneavoastră era, dacă prin ieșirea din cadrul aparatului primăriei se diminuează numărul de posturi ale Direcției de Impozite și Taxe Locale și v-am spus că, nu. Pentru că în momentul acesta avem o organigramă de 112 persoane, urmând ca finalul în urma ieșirii să fie de 117 persoane. Ceea ce a spus domnul Primar, se referă la faptul că, în momentul în care am intrat în primărie aveam 150 de posturi pe organigramă și ca urmare a procesului de restructurare am ajuns la 112. Despre asta era vorba.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule director. Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Mulțumesc mult. Ca să se înțeleagă. Am fost de acord să-i dăm 5 posturi în plus, pentru că legea asta e atât de slabă încât are nevoie de ele pentru a face mutările în cadrul direcției. Doar atât, nu pentru că are dreptul să le ocupe pe cele 117, nici într-un caz nu are voie să aibă în plată mai mult de 112, ca să fie treaba clară. Da? Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare”.

Dna consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, doamna președinte. Referitor la acest proiect, am dori ca Serviciul de Audit să realizeze o misiune de audit până la sfârșitul lunii august, cu privire la activitatea desfășurată de DGITL în cadrul Primăriei Sector 3. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, doamnă consilier.

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru și 11 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind încheierea parteneriatul de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Premium Expo SRL ”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării prețului contractului nr. 8878/01.08.2019 în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 1/2019 la obiectivul de investiție „Construire complex

multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu(fosta nr. 21)”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri și 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere Școala Gimnazială nr. 81”, aprobați prin Anexa la HCLS3 nr. 133/07.04.2017”. Domnul consilier Dumitru.

Dl. consilier Dumitru Constantin

Bună ziua! O să fim de acord cu orice investiție în învățământ, în primul rând pentru învățământ, dar vreau să vă aduc aminte că acum 1 an de zile am primit promisiuni de la departamentul de specialitate, că la sfârșitul fiecărei investiții realizate în învățământ și în lucrări publice o să primim o actualizare a prețului final pentru aceste investiții.

Vreau să vă aduc aminte acest lucru și să ne puneți la dispoziție pentru investițiile încheiate în cursul mandatului nostru pentru fiecare obiectiv public, cât a fost estimat și cât a fost de fapt cheltuit pentru obiectivul respectiv. Mulțumim!

Dna Președinte de ședință Văduva Iulian a

Mulțumim domnule consilier. S-a consemnat și o să primiți în scris.

DI. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Și toți consilierii, nu numai domnul consilier care a semnalat...vă rog să transmiteți treaba asta. Foarte pertinentă solicitarea. Ar trebui să informăm.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului „Creșterea performanței energetice a blocurilor Bl, B2, B3 din Aleea Cioplea nr. 3A”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 2 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 suplimentar de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS3 nr. 340/25.06.2019 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 - Creșa „Greierușul” - str. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3, București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect

„Servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curenta module software de gestiune rețea”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă și 7 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect „ Prestarea de servicii de asistenta informatica platforme software”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă și 7 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect „ Servicii de asistență pentru computere personale”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă și 7 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre atribuirea către societatea Algorithm Rezidențial S3 SRL a contractului având ca obiect ”Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apa caldă menajeră la patru imobile aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 4 împotrivă și 8 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării utilajelor aflate în patrimoniul societății”. Domnul consilier.

Dl. consilier Iacob Cezar

Avem, din nou, un punct în care vindem utilajele de la o societate către primărie. O rugăminte, dacă se poate pune la dispoziție un tabel cu valoarea de achiziție, amortismentul la zi, și valoarea de vânzare. Vorbesc de acest punct pentru Algorithm Construcții la aceste echipamente.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

S-a consemnat și o să primiți în scris.

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 4 împotrivă și 7 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 suplimentar de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării Actului constitutiv al societățiiAlgorithm ConstrucțiiS3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 15 voturi pentru, 6 împotrivă și 5 abțineri, și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Trecem la ultimul punct,” întrebări,interpelări”. D-le consilier.


Dl. consilier Moldoveanu Lucian

Am și eu o întrebare pentru domnul Primar. Ce se întâmplă cu clădirea din interiorul fostului Liceu de Chimie, sala aceea de festivități? Am trecut pe acolo și e în paragină de vreo ... cred că de anul trecut, de un an. Ce se întâmplă? Nu se mai construiește nimic. Mulțumesc!

Dl. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoițâ

Este transmis către municipalitate în ideea ca dânșii să continue să finalizeze această investiție. Este transmisă deja la municipalitate cu titlu gratuit.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le consilier Galbenu.

Dl. consilier Galbenu Mircea

S-a vorbit mai devreme la punctul 6, la parcări, de spațiile verzi în care s-a intrat. Vă dau un exemplu unde nu cred că erau necesare lucrările de reabilitare și mutarea trotuarului în interior. Este vorba de str. Răcari nr. 51 - 55 unde oamenii ne-au solicitat oprirea lucrărilor și păstrarea... Sunt două benzi pe sens, nu se poate face a treia, parcarea era deja amenajată, bateria de parcări era amenajată, și lucrările sunt mutate în interiorul grădinii. De ce acest lucru? Trotuarul exista. De ce acest lucru? Sunt cerințe ale cetățenilor și am dori să înțelegem punctul de vedere al primăriei legat de această situație punctuală.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

DI. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Facem o reorganizare pe tot ce înseamnă Răcari, Strada Răcari, cu trotuar continuu și coerent și parcare de asemenea. E adevărat că undeva, acolo, cred că un bloc sau două, se afectează puțin zona respectivă. Analizăm. Dacă avem vreo solicitare de la o asociație de proprietari dar, în general, asociațiile de proprietari ne-au solicitat astfel de lucrări, așa că.... Vom analiza.

Dl. consilier Galbenu Mircea

Este chiar solicitarea unuia dintre președinții de locatari.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Să vedem scris, nu așa.

DI. consilier Galbenu Mircea

O să le transmitem să vă ceară d-voastră, scris.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le consilier Ene.

36


Dl. consilier Ene Stelian BogdanCare este planul și ce viziune strategică aveți în zona Brățării, pe PUZ, avem acolo o arteră importantă de acces. Acum e o străduță cu două benzi, s-a lărgit, este lărgit, au putut să asfalteze, după aia iarăși este strangulare, iarăși este lărgit. Au asfaltat pe unde au avut ocazia, întrebarea mea este dacă aveți în plan să avem acolo un bulevard, pentru că zona aia se dezvoltă și deja au început să se formeze ambuteiaje acolo, dimineața. S-a construit, apropo de asta, s-a construit imediat lângă Răsărit de Soare, un nou bloc. De ce s-a permis construirea acolo, pentru că e exact pe axa unui eventual bulevard. Noi, permițând construcția acolo, practic, strangulăm accesul pentru următorii 50 - 100 de ani spre cartierul care se va dezvolta în sus. Care e viziunea

acolo?


Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Viziunea este în PUZ. Noi nu facem altceva decât să respectăm viziunea din PUZ, propusă și avizată de specialiști. Iar acolo, dacă PUZ-ul a permis acel imobil, noi nu putem să ne opunem să-1 autorizăm? N-ar fî în regulă, n-ar fi principial corect.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le consilier Dumitru.

DI. consilier Dumitru Constantin

Aș dori să pun o întrebare referitoare la Disciplina în Construcții. Ne-a fost adus la cunoștință faptul că lângă Școala Generală Cezar Bolliac se construiește un nou imobil. Noi nu știm, nu avem idee să fie un imobil care să aibă legătură cu școala. Totul se construiește la câțiva metri de clădirea școlii. Cred că ar trebui să primim un raport de la departamentul de specialitate, să știm în ce condiții a fost aprobată această construcție, având în vedere normele de însorire și procentul de spații verzi necesare școlii respective. Aceasta este prima interpelare. A doua interpelare are legătură cu o altă construcție făcută pe domeniul public, în Piața alba Iulia, lângă fostul BCR, fosta firmă Pandor, care îmi aduc aminte că a primit și niște derogări de la impozite, de la noi, unde, acum, este un alt local care și-a amenajat o terasă pe spațiul public, dar terasa respectivă nu este doar terasă, e o construcție de sine stătătoare. în momentul în care a fost făcută au reușit, inclusiv, să distrugă pavimentul, plăcile de granit care sunt puse din banii primăriei. Aș vrea să știu în ce condiții au primit aprobare pentru această lucrare, dacă este legal executată și vreau să știu cum au fost asigurate condițiile de construire și de trafic pietonal și de biciclete în zonă. Așa că așteptăm un raport de specialitate din care să aflăm toate aceste amănunte. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

S-a consemnat și o să primiți răspuns în scris. D-le consilier Voinea.

Dl. consilier Voinea Inocențiu Ioan

Câteva probleme, pe scurt. Una, bicicletele în parc. Au fost puse duminică foarte multe semne de “Interzis biciclete” și m-au mai sunat oamenii. Eu le-am spus că de mult e luată 37hotărârea asta să nu se mai circule perimetral lacului pentru că s-au întâmplat accidente, așa cum ați spus, dar bicicliștii nu au alternativă. Noi, când ne-ați spus că vom muta, perimetral lacului, pista, cel puțin, eu am înțeles că va fi petrimetral dar in interiorul parcului astfel încât să se poată, oarecum, bicicliștii să fie protejați de circulația pietonilor. Eu, personal, am dat de multe ori ocol parcului, cu bicicleta, cine are răbdarea să facă o tură, nu trebuie mai multe, cu mine, va vedea de câte ori este stânjenit sa circule, în plimbare, nu să facă curse pe acolo, de pietoni, de tot ce se întâmplă acolo, dincoace de gardul parcului. Cred că ar fi bine, o dată, să punem o limită de vârstă pentru că pe pista de bicicletă, un copil de 5, 6, 7 chiar și 10 ani nu poate învăța când bicicliști merg pe o pista de biciclete, deci copiii care încă sunt ținuți de șa pot să circule în parc și, doi la mână, dacă vrem să facem, totuși, o pistă de biciclete în parc, să o facem în interiorul parcului, la gard, perimetral în exterior, nu în afară, pe trotuar, să nu se mai știe că e trotuar, că este pistă de bicicletă. Prima problemă. A doua problemă, aș vrea să întreb dacă țeava de gaz care traversa trotuarul la o distanță de 50 cm, nu mai știu pe lângă ce școală, a fost mutată

sau nu, modificată. A fost rezolvată?


D-na consilier Păunica Adriana

A fost, da!

DL consilier Voinea Inocentiu loan

Foarte bine. La 60, la cât era? La 70. Era înaltă. Era fileu de tenis țeava aia. Nu se putea trece.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ce relevanță are?

Dl. consilier Voinea Inocentiu loan

Tocmai de asta. De ce ziceți că nu erau 50 cm? Era fileu de tenis pe trotuar. Bun. Mergem mai departe. Pe Splaiul Unirii e un șantier ilegal care a ajuns să aibă o groapă de 800 -1000 mp la o adâncime de vreo 4 m. Dacă se întâmplă ceva ilegal și oamenii de acolo sesizează, nu trebuie să ajungem să avem o grotă de 1000 m la 4 m adâncime. Să se pună etrier, să se toarne betoane, să se spargă elefantul și să împroaște cu beton curțile vecinilor de acolo. Așa ceva nu e în regulă să se întâmple. Cred că dacă cineva îmi sesizează că se lucrează și a intrat o cupă a unui excavator în pământ l-am amendat, mă duc a doua zi, văd că e și a doua cupă. Păi, deja după 3 cupe în 3 zile o duc în penal chestia asta. Nu trebuie să ajung la o groapă de 4 m pe Splaiul Unirii pe 1000 mp.

Am discutat cu d-na Ciulinaru de mai multe ori la telefon, pe subiectul ăsta, a intervenit. Ideea este că nu trebuie să ajungă groapa de 1000 mp pe 4m. Ce e aberație? Că se face de pe o zi pe alta? Asta se face într-o lună și ceva. De asta spun că nu trebuie să stăm o lună să ajungă o lucrare în faza asta atât de avansată. Ce e aberație?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Chestia asta că nu trebuie să ajungă o groapă. Vreți să vă demonstrez tehnic că o groapă de 1000 mp la 4 m adâncime poate fi săpată în 3 zile? Haideți domnule, să fim serioși că avem și noi 9 colegi la SDC și avem zeci de sesizări în fiecare zi. Nu suntem la intervenție la 112 să ne ducem în 5 minute. Probabil că a ajuns cineva la o distanță de 2, 3 zile, timp în care oamenii ăia

au săpat groapa, și i-am oprit. Să înțeleg că lucrarea a fost sistată, li s-a pus în vedere, îi dăm în penal dacă mai continuă. Dar e ușor, așa, să te apuci și să cerți așa, în van, că au ajuns oamenii la 3 zile. în 3 zile poate fi săpată acea groapă, nu în 30 de zile, se vede că nu aveți idee de subiect, cum poate fi săpată o groapă la dimensiunea asta. Iar parte cu pista de bicicletă din parc, domnule director, am o rugăminte, împreună cu domnul consilier să mergeți în parc și să trasați un traseu pentru o pistă de biciclete care să fie în parc. Asta e real. Adică dacă vrei să te plimbi cu bicicleta prin parc, în acest moment, pista de biciclete se închide, pe anumite zone, în afara parcului. Cei care vor să se plimbe doar în parc, nu cred că e o inițiativă greșită de a încerca să găsim această variantă. Mergeți împreună și încercați să găsiți un traseu pentru o pistă în parc! Sunteți de acord, domnule consilier?

D1. consilier Voinea Inocențiu Ioan

Cu mare plăcere.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le consilier Voinea.

Dl. consilier Voinea Inocențiu Ioan

D-le Primar, 4 m adâncime pe 1000 mp, puneți zerourile și vedeți câte sute de camioane au ieșit de acolo. Oamenii ăia, la 1 iunie, au făcut prima plângere, prima sesizare. Nu spuneți de 3 zile, că e august, mâine, poimâine. Eu asta spun, că nu poți să ajungi la 4 m adâncime pe 1000 mp, nu 4 mp sau cubi sau cum îi vreți d-voastră. Faceți cubajul și vedeți câte sute de camioane au ieșit de acolo, de pe Splaiul Unirii, și unde s-au dus. Apropo, unde s-au dus? Ați cumpărat pământul să-l punem la....

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Facem anchetă, domnule.

Dl, consilier Voinea Inocențiu Ioan

Păi de ce să nu faceți, domnule, anchetă? Cum să nu faceți anchetă? Sunteți protejat de declarații politice, dar când spuneți că spun inepții deja este o jignire și nu mai sunteți protejat de nicio lege.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Trebuie să fie foarte tulbure în anumită zonă ..... Ce protejat, domnule, cu declarații

politice? Nu suntem în parlament, domnule, suntem la primărie, astea nu sunt declarații politice. Pentru Dumnezeu, e și greu, domnule! Deci, vă imaginați, ați zis între 800 și 1000. Hai să zicem că e 1000 m. La adâncime de 4 m nu ai cum să calculezi asta. N-ai cum, e greu, și nu avem noi, acum, un data center care să facă acest calcul cu 1000 m la 4 m adâncime, sunt 4000 m, iar excavatorul sapă până la 6 m adâncime dintr-o bucată. Dacă pui 4 excavatoare acolo dau scris că în 3 zile e gata, e săpat.

Dl. consilier Voinea Inocențiu Ioan

Păi n-a fost decât unul.

39


Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnule, e noapte. Credeți-mă, e noapte! în anumite zone e întuneric rău. Deci, repet, domnul director tocmai v-a spus că le-a dat sistare de lucrări, i-a amendat cu sistare de lucrări,


dânșii au continuat lucrarea acolo și li s-a făcut plângere penală. Mai mult de atât, stimați colegi, ce putem face noi? Să vină Parchetul, procurori, da. Să vină, să instrumenteze speța asta care, deja, nu mai ține de noi, atâta vreme cât este în penal, iar noi nu gestionăm situații penale. Infracționalitatea nu este la noi, deloc.

Dl. consilier Voinea Inocențiu Ioan

Ca să ne înțelegem. Așa au făcut și cei de la Caracal, de la 112. “Stai acolo că trimitem noi echipajul!” Asta vă spun, de ce să stau 2 luni, să merg de 3 ori în 2 luni ca să ajung în penal și să nu merg azi, mâine și poimâine, ca să nu fie nevoie acum să-i pun să aducă la starea inițială și să nu aibă de unde să mai ia 4000 mc de pământ, cât ați socotit d-voastră? Asta am spus, să acționăm cu celeritate, nu să dormim 2 luni. Asta am spus, să mergem când ne-a sunat fata aia, nu după 19 ore.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Am socotit, acolo sunt 200 de camioane de pământ, 200. Știți câte am cărat noi, într-o zi, la Parc Pantelimon? 250 într-o zi. Deci, dacă eram noi acolo, cu societatea noastră, noi o săpam într-o zi. Ca să fie treaba clară! Ce poate să facă SDC-ul mai mult decât a făcut? Iar chestia asta, că v-a scăpat unde a dus pământul, de abia asta, e inadmisibilă chestia asta. Vă rog să faceți o anchetă și să-i răspundeți în scris , domnului consilier, referitor la acest subiect. Vă rog mult.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le consilier Ene.

Dl. consilier Ene Stelian Bogdan

Am solicitat încă de anul trecut să ștergem pista de pe inelul central al parcului pentru că duce Ia accidente. Nu s-a șters, s-au pus ștampilele alea că e accesul interzis al bicicletelor, tot s-au făcut accidente. Acum am pus semnele alea. E bine, dar văd că ne întoarcem la aceeași nebunie, piste de biciclete în parc. în parc, pe regulamentul rutier, lege în țara asta, pot circula bicicliștii cu excepția cazului în care stânjenesc pietonii. Deci pietonii au prioritate absolută, bicicletele pot intra acolo și pot să se deplaseze. Deci, dacă copiii, maturii vor să meargă prin parc nu e o problemă dar nu trebuie să lovească pietonii. Haideți să nu cădem încă o dată în nebunia asta cu piste de biciclete în parc. Ele sunt ilegale, nu se autorizează așa ceva, piste de biciclete în parc nu se fac. Ele se fac separate, cu gard, cu ce trebuie, ca felurile de trafic să fie separate. Deci piste de biciclete în parc nu se fac, haideți să nu mai facem alte trasee în parc. Alea care există trebuie șterse, pietonii au voie să meargă în afara meiului central, că avem deja o hotărâre că nu mai le dăm voie acolo și cu asta basta. Și cei care vor să meargă cu viteză și cicliștii rutieri să meargă pe exteriorul parcului sau pe carosabil. Vă mulțumesc!

D-le Primar.


Dna Președinte de ședință Văduva IulianaDl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Uite! Cel mai clar exemplu de cât de dificil este să fii în poziția asta. Un domn consilier, aici, de față, ne solicită tocmai să ducem pista de biciclete în parc, din exteriorul parcului și un alt consilier, respectabil, deopotrivă, mă rog, ne cere ca dimpotrivă să nu cumva să avem piste de biciclete în parc. De aici reiese și dificultatea, pentru că îți dai seama că oricum ai face te ceartă cineva. Repet, haideți să vedem care e opinia majoritară. A fost o propunere aici, domnul consilier, să înțeleg, că va merge cu domnul director și va încerca să identifice traseul unei piste de biciclete prin parc, noi vom veni cu propunerea în fața d-voastră, după ce o analizăm și noi să ne asigurăm că e ce trebuie, și d-voastră, până la urmă, veți decide care va fi situația și ce vom avea de făcut. Dar, revin, nu e așa ușor să fii în această poziție, mai ales pe spețele, uite, una emblematică, aici, de față. Noroc că acolo nu e nicio groapă de 4m.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Popa. Mă scuzați o secundă, lasați-1 pe dl Mălureanu să vorbească.

Dl. consilier Mălureanu Liviu

Mulțumesc! Am cerut și în timpul comisiilor de specialitate, cu toate că nu era punct pe ordinea de zi, să vină cineva de la Departamentul de Urbanism. înțeleg că e o sesizare legată de un PUD din zona Calea Vitan 9A, unde deja e o zonă foarte aglomerată și s-a dat o derogare de la PUD, trebuia să fie o retragere de 5 m, înțeleg că nu s-a mai respectat acea parte cu retragere. Aș dori din partea aparatului de specialitate să mi se pună la dispoziție documentația din spate și dacă au fost derogări, justificarea acelor derogări. Să vedem ce s-a întâmplat acolo și cum anume s-a dat acea autorizație de construcție. în scris sau dacă nu, la următoarea ședință! Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

S-a consemnat și o să primiți în scris. D-le Popa.

DL Popa Haralambie Victor Alexandru - Președinte Asociația “CSAM OLIMPIC”

Bună ziua și bine v-am găsit. în solicitarea privind acordarea dreptului la cuvânt am adresat și câteva întrebări, nu cred că e cazul să le mai citesc, să merg pe repede înainte, dar aș ruga ca aceste întrebări din solicitare să-mi fie răspunse, să fie răspunse în scris. Dacă îmi permiteți aș da totuși citire unui mesaj pe care l-am primii pe facebook de la un cetățean. Ar fi bine să se consemneze și mai am la sfârșit o scrisoare deschisă pe care, la fel, ar fi bine să-mi dați voie să o citesc. Spune așa domnul în cauză: “curțile școlilor fără sală erau deschise cartierului. Cei mari se jucau în curtea școlii. Curtea este a noastră”, cred că se referea la cetățeni, „ a copiilor celor care plătesc taxe. Toți elevii din această școală cu sală de sport să aibă același tratament cum era înainte. Adică ei trebuie să aibă gratuit cum era în curtea școlii, în funcție de orarul școlii nu de firmele private ce iau bani de acolo. Cu aceste săli pierd enorm

elevii care nu-și permit dar se jucau acolo, în curtea școlii. Dacă sălile de sport înseamnă să ia bani de la părinți cu potențial financiar și cu cei cu potențial redus, dar talentați, ce se întâmplă? Sportul nu mai are sens. Sportul este pentru toți. Sălile sunt ale noastre, firmele nu. Vreau gratuit joacă în curtea școlii la orice oră. O să câștigăm!”

Și acum dați-mi voie să citesc scrisoarea deschisă care se adresează, în primul rând... ultimul minut. îmi dați voie?

D-na consilier Păunică Adriana

Ceea ce ne-ați citit d-voastră ne-ați trimis și pe e-mail.

Dl. Popa Haralambie Victor Alexandru — Președinte Asociația “CSAM OLIMPIC”

Nu, nu, acest lucru nu vi l-am trimis pe e-mail. Acest lucru nu e trimis pe e-mail pentru că se referă la ultimele reglementări în materie, adică modificarea și completarea legii sportului. Spune așa : în momentul de față, în Sectorul 3, legislația actuală privind sprijinirea sportului poate fi modificată și completată cu prevederile legislative existente, modificate și completate. Vă adresez, domnule Primar, solicitarea de a susține inițiativa prin care, în beneficiul locuitorilor Sectorului 3, să fie adoptate măsuri pentru asigurarea sprijinirii și încurajării acțiunilor de interes local din domeniul sport după cum urmează: accesul gratuit al populației Sectorului 3 în sălile de sport și curțile școlilor dar, în mod special, accesul gratuit al elevilor. încurajarea practicării activităților fizice și sportive pe tot parcursul anului, în mod continuu de cât mai mulți cetățeni. Susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor. Dezvoltarea programelor sportive dedicate categoriilor vulnerabile. Finanțarea multianuală a programelor sportive pentru un sezon sau mai multe sezoane competiționale. Finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive de utilitate publică. PI - promovarea sportului de performanță. P2 - sportul pentru toți. P3 - întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive. P4 -redescoperirea oinei. P5 - România în mișcare.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Am rugămintea să ne trimiteți în scris ceea ce aveți d-voastră acolo, am înțeles că aveți o foaie destul de mare și toți colegii sunt obosiți.

Dl. Popa Haralambie Victor Alexandru - Președinte Asociația “CSAM OLIMPIC”

Sigur că da, doar închei, mulțumesc pentru amabilitate. Acestea sunt ultimele reglementări în vigoare, ultima datând din 2019 și mă refer la Ordinul nr. 321 al Ministrului Tineretului și Sportului. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. S-a consemnat și o să primiți. D-le Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, nu există nicio persoană care să fi solicitat să ia cuvântul în ședința de Consiliu Local și cu care eu să nu fiu de acord. Dar, haideți să nu exagerăm! Adică nu consider

/ V

I—1 o 2° 4/


I cf

I z

I o\ \ '0\ w

că e în regulă să venim aici și să citim mesaje de pe facebook și chiar nu e în regulasă venim aici și să vorbim atât de lung după o ședință, totuși, atât de încărcată, o ședință lungă. Ce ați spus d-voastră astăzi ne-ați mai repetat de vreo 10 ori până acum. Noi v-am înțeles și vă înțelegem că luptați pentru sport, noi luptăm pentru sport. D-voastră vorbiți despre niște baze sportive pe care noi le-am amenajat. Și evident că le-am amenajat în scopul de a fî folosite. Și știți bine care e legislația care prevede că ele sunt la dispoziția consiliului de administrație. Păi dacă știți bine legea, că ați citit niște paragrafe din lege, de ce veniți să ne spuneți nouă niște lucruri care nu au legătură cu noi, decât în ideea de a reabilita, de a le edifica, de a le întreține, de a le curăța. De ce nu vă duceți să citiți mesajele astea în consiliul de administrație al școlilor care se opun în ideea de a le deschide publicului iarg. Iar legea le dă atribuții fix dânșilor și nu nouă. Dacă veniți aici în fiecare ședință și ne citiți aceleași lucruri de o mie de ori nu rezolvă nimic, stimate domn, pentru că, repet, decizia nu e la noi, nu e în consiliu. îi convingeți, ne-ați convins, pe noi ne-ați convins de mult, de la prima întâlnire. Mergeți în consiliul de administrație al școlilor și încercați pe dânșii să-i convingeți, repet, pentru că ăsta ar fi demersul corect. Altfel, pierdem vremea și noi și d-voastră. Altfel, dacă veniți să spuneți lucruri pertinente, întotdeauna v-am primit cu mult drag aici.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Mulțumesc. O scurtă întrebare, către domnul Primar. Știu că la un moment dat am discutat și ați spus că încercați, pentru o școală, să pilotăm sistemul acesta de a avea curtea școlii deschisă, să vedem cum merge. Dacă rămâne valabilă oferta și dacă da, când o putem implementa și Ia ce școală? Mulțumesc!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, mai multe baze sportive din curtea școlii, baze sportive ale școlilor din Sectorul 3, sunt proiectate, sunt gândite de la bun început să aibă acces din exterior, fără să afecteze curtea școlii, doar baza sportivă. V-aș reaminti baza sportivă, foarte frumoasă, de la Liceul Alexandru Ioan Cuza, foarte frumoasă bază sportivă, poate fi folosită din exterior, fără să aibă legătură cu școala. La Școala 54, dacă nu mă înșel, la Școala 86, de asemenea, doar câteva exemple. Nu de noi depinde, stimați colegi, depinde de consiliul de administrație al școlii, unde d-voastră sunteți membri și unde d-voastră puteți să influențați ca decizia să fie într-un sens sau altul. Dar haideți să ne înțelegem, că știți bine ce prevede legea! Nu putem dispune noi, aici, nici ca primărie, nici consiliul local nu poate dispune de aceste baze sportive chiar dacă sunt amenajate de noi, așa cum bine știți. Și o spun cu mult regret, pentru că demersul d-voastră este 100% corect, dar haideți să convingem, repet, consiliile de administrație. Cheia acolo este, nu aici.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu


O singură completare, e vorba despre paznic, e vorba despre costuri, până la urmă. Ne putem angaja, ca primărie, să vedem cum e pentru una din aceste școli partea asta de pază și protecție, dacă putem să o acoperim noi, de la bugetul local? Asta e întrebarea, de fapt.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoi ță

Asta putem încerca, dar eu știu ce spuneți d-voastră. Vreau să vă menționez faptul că în momentul în care am ajuns în această poziție am făcut o economie de la pază, doar de la costul cu paza, de vreun milion și jumătate de euro pe an. Bani care nu s-au dus în altă parte decât în burse, pe lângă vreo alte 3 milioane și ceva de euro. Eu sunt de acord, haideți să vedem în ce măsură putem să găsim o variantă optimă astfel încât paza pe care o punem noi pe un anumit orar, în consens cu consiliul de administrației al școlii, vă încurajez să preluați inițiativa, să propuneți una sau două baze sportive în acest sens și găsim finanțare pentru a prelungi programul celor de la pază, pentru că demersul îl consider foarte corect. Trebuie cu școala să conveniți un orar și noi vom prelungi programul de pază în funcție de ce conveniți d-voastră cu școala ca și prelungire a programului pentru acces la baza sportivă.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Asta voiai să spui?

Dl. consilier Moldoveanu Lucian

Ceva asemănător, că feedback-ul nu este că.... cea mai mare problemă e paza. Asta am vrut să spun și eu.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Eu nu zic că așa cum plătim toate celelalte, suntem, evident, disponibili să plătim suplimentar dar trebuie să știm exact pentru ce, în ideea că merită, uite, se întâmplă asta, se întâmplă asta. Repet, primul pas e să luăm acceptul consiliului de administrație. După ce am luat acceptul trebuie să stabilim un orar, nu așa, otova, 24 din 24. Nu. Stabilim programul, noi asigurăm pază pentru acel program pe care îl stabilim împreună cu consiliul de adminsitrație și haideți să vedem cum funcționează! Sunt total de acord.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le consilier Ene.

Dl. consilier Ene S teii an Bogdan

Acum, d-voastră ne cam trimiteți după cai verzi pe pereți, să vorbim cu consilii de adminsitrație. Știți foarte bine că în țara asta există o ierarhie juridică, școlile nu sunt ... sunt școli private, dar astea sunt școli de stat care sunt în subordinea Ministerului Educației, care operează pe niște active care aparțin statului, care sunt în subordinea noastră. Curțile școlilor nu sunt ale Ministerului Educației, sunt ale primăriei. E o proprietate publică. Mai mult decât atât, ele sunt pe raza sectorului și hotărârea locală are valoare de lege, la nivelul respectiv. întrebarea mea e, am auzit acest pretext juridic invocat de multe ori. Aș vrea și eu să mi se dea în scris, de către Direcția Juridică, concret, care e temeiul legal pe care o școală poate respinge dacă dăm acest HCL, pentru că noi dacă HCL-ul și obligăm deschiderea atunci ele sunt obligate să-1 respecte. Vreau în scris acest temei legal, am tot auzit.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Vreau să vă întreb, ați participat vreodată la o ședință în cadrul consiliului de administrație al unei școli? Ca sa știți ce se discută. Deci ei sunt cei care închiriază sălile de sport, terenurile de sport, absolut tot.

Dl. consilier Ene S teii an Bogdan

Nu cred că m-ați înțeles. Ei sunt cei care închiriază în condițiile legii. Noi avem această atribuție legislativă, pe raza sectorului. Nu putem să contrazicem legea dar dacă dăm un HCLS care-i obligă să deschidă, câtă vreme e proprietate publică, eu aș vrea să știu ce temei juridic ar putea ei să invoce pentru a bloca acest lucru. Să mi se dea în scris acest răspuns.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, unitățile militare sunt tot proprietate publică, dar nu intră, cine, când vrea, acolo. Haideți ca să ne înțelegem! Repet, faceți o inițiativă în acest sens, pentru că aveți dreptul, sunteți consilieri locali și, în consecință, o să primiți un răspuns de la Direcția Juridică, de la noi, din primărie, pe bază de lege. Faceți un proiect de hotărâre scris ca să primiți un răspuns scris. Rețeaua școlară e reglementată destul de clar de lege, iar noi nu putem să venim și să modificăm legi prin hotărâri de consiliu. Ok. Repet. Stimați colegi, veniți cu o propunere de hotărâre de consiliu în scris și o să primiți un răspuns în scris, favorabil sau dacă nu este favorabil, argumentat legal, pe literă de lege.

Dl. consilier Ene Stelian Bogdan

Am solicitat acum, verbal, și se va transpune în scris în procesul verbal și Direcția Juridică poate să ia de acolo, să înțeleagă ce întreb. Care e legea care împiedică primăria să deschidă curtea școlilor.


Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Declar închisă ședința. O zi bună în continuare!MARI
întocmit:


Cojanu Camelia

Gheorghișan Elena

Buhoci Cristina Mihaela

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.


Proposal Name: Suplimentarea ordinii de zi

Yes ( Vote: 20 )

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian

Hontaru Valerica Marinescu ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No ( Vote: 2 )

Galbenu Ana lulia

Abstain ( Vote: 5)

Dumitru Constantin Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 2 )

Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

lacob Cezar

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Tudorache Livia

Ene Stelian Bogdan Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Galbenu Mircea MihaiProposal Name: Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Hontaru Valerîca Marineata Mareei Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (VoterO)

Abstain ( Vote: 7)

Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Fiorin lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasifiu Mariana


Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel


Galbenu Ana lulia

Tudorache Andrei CristianProposal Name:

Punctul 1

Aprobare P.V.

S.E. 22.07.2019

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote; 4)

Dumitru Constantin Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 2)

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana


Ene Stelian Bogdan


Tudorache Livia


Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Fatu AdrianYes (Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut

No ( Vote: 3 )

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 8)

Dumitru Constantin Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 2)

Tudor Elena


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo

Văduvă luliana


Tudorache Andrei Cristian

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana


Tudorache Livia

Galbenu Ana lulia lacob CezarYes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Fiorin Marinescu Ionela

Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 3 )

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 8 )

Dumitru Constantin Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Jnocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Tudorache Livia

Galbenu Ana lulia lacob CezarPage 1 of 1

a


Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Galbena Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 3)

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Tudorache Livia


Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana

Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 2 )

Malureanu Liviu

No-Voting {Total: 5 )

Dumitru Constantin Petrescu Cristian


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Tudor Elena

Văduvă luliana


Sima Elena Daniela

Ene Stelian Bogdan Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea MihaiPage 1 of 1

&


Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Hontaru Valerica Marinescu Ionela Popescu Romeo

Văduvă luliana

No (Vote:2)

Dumitru Constantin

Abstain (Vote: 5)

Galbenu Mircea Mihai Tudorache Livia

No-Voting (Total: 4 }

Galbenu Ana lulia

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin lacob Cezar

Paunica Adriana

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Fatu Adrian

Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan


Petrescu Elena


7/30/2019 5:10:56 PM


Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Petrescu Cristian

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Moldoveanu Lucian Ionel


Radu ConstantinPage 1 of 1Yes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Galbenii Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

No (VotezO)

Abstain (Vote: 1 )

Dumitru Constantin

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livra

Voicu Alin lonut

7/30/2019 5:11:07 PMPage 1 of 1Yes ( Vote: 29)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela T udorache Livra Voicu Alin lonut


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote; 0 )

No-Voting (Total: 0)Page 1 of 1

&


Yes ( Vote: 29 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstaîn (Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 0 )Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu ionela

Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 4)

Ene Stelian Bogdan

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Fatu Adrian


Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


T udorache Andrei CristianYes (Vote:16)

Baetica Nicoleta Mariana Hontaru Valerica Pa'unica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin fonut

No (Vote:6)

Ene Stelian Bogdan Moldoveanu Lucian Ionel

Abstain (Vote: 4)

Dumitru Constantin Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 3 )

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian

Marineata Marcel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana


Galbenu Ana lulia

Tudorache Andrei Cristian

Gutium Narcisa-Veronica


Fleancu Florin


Dobre Alexandru Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai

Tudorache Livia

lacob Cezar


Voinea Inocentiu loanYes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote: 6 )

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Abstain (Vote: 3 )

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 3 )

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Galbenu Ana lulia

Tudorache Livia

lacob Cezar

Fleancu Florin

Dobre Alexandru Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Malureanu Liviu

Tudorache Andrei Cristian

7/30/2019 5:22:16 PMPage 1 of 1Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 5 )

Fatu Adrian

Tudorache Li via

Abstain (Vote: 5)

Ene Stelian Bogdan Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 1)

Gutium Narcisa-Veronica


Corneanu Antonio Ciprian

Fieancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasillu Mariana

Galbenu Mircea Mihai Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian


Galbenu Ana lulia


lacob Cezar


Moldoveanu Lucian IonelProposal Name: Amendament 1

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Văduvă luliana

No (Vote: 0 )

Abstain {Vote: 7)

Fatu Adrian lacob Cezar Tudorache Livia

No-Voting (Total: 4)

Galbena Ana lulia Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stei ian Bogdan Marineata Marcel Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai Moldoveanu Lucian Ionel


Malureanu Liviu


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin lonut


Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian


Radu ConstantinPage 1 of 1

^2,


Yes (Vote: 18 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Marineata Marcel Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 2 )

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 6)

Fatu Adrian

Gaibenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 3)

Gaibenu Ana luiia

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Proposai Name: Amendament 2

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote: 8 )

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Total: 3 )

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Cîprîan Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Fatu Adrian lacob Cezar Tudorache Livia

Malureanu Liviu


Galbenu Mircea Mihai Moldoveanu Lucian Ionel


Voinea Inocentiu loanYes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Marineata Marcel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:3)

Tudorache Andrei Cristian

Abstain (Vote: 8)

Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu

No-Voting (Totalii)

Paunica Adriana


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marinescu ionela

Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Tudorache Livia

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă lullana

Voinea Inocentiu loan

Galbenu Ana lulia lacob Cezar


Yes (Vote: 19 )

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 6 )

Fatu Adrian lacob Cezar

No-Votîng (Total: 3 )

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

Galbenu Mircea Mihai Moldoveanu Lucian Ionel

Malureanu Liviu


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marin eseu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian

T udorache Livia


Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela

Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 11 )

Dumitru Constantin Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu Tudorache Livia


Dobre Alexandru Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian IonelYes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Marin eata Mareei Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:4)

Ene Stei ian Bogdan

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai


Abstain (Vote: 7 }

Fatu Adrian

Malureanu Liviu

T udorache Livia

No-Voting (Total: 0 )


Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel


7/30/2019 6:01:34 PM


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


lacob Cezar


Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei CristianPage 1 of 1Proposal Name: Amendament 3

Yes (Vote: 18 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2 )

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 9 )

Ene Stei ian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Tudorache Andrei Cristian


Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Livia


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Voinea Inocentiu loanYes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1 )

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 10)

Ene Steiian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Moldoveana Lucian Ionel Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Galbenu Ana lulia lacob Cezar Tudorache Livia
Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Vasiiiu Mariana

No (Vote: 1)

Tudorache Andrei Cristian

Abstain (Vote: 9)

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Voicu Alin lonut


Fatu Adrian

Malureanu Liviu

Tudorache Livia


Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Tudor Elena


Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

Văduvă lulianaYes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 3)

Dumitru Constantin


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan


Ene Stelian Bogdan


No-Voting (Total: 0 )


Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Tudorache Andrei CristianYes (Vote:22)

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Sima Elena Daniela Tudorache Li via Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting (Total: 7)

Dumitru Constantin Moldoveanu Lucian Ionel Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel Petrescu Elena Tudor Elena

Văduvă luliana

Ene Stei ian Bogdan Petrescu Cristian

Dobre Alexandru

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Galbenu Ana lulia Popescu Romeo

7/30/2019 6:02:53 PMPage 1 of 1Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin

Tudorache Livia

No (Vote: 0)

Abstain ( Vote: 0)

No-Voting (Total: 5)

Fatu Adrian

Voicu Alin lonut


Corneanu Antonio Ciprian Ene Steiian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Tudorache Andrei Cristian


Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 11 )

Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu Tudorache Livia

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin Jonut

Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian


Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fieancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana Voinea Inocentiu ioan

No (Vote:0)

Abstain ( Vote: 0)

No-Voting (Total: 1)

Tudorache Andrei Cristian

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lufia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonutYes (Vote:19)

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena T udor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 2)

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 4 )

Baetica Nicoleta Mariana Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 4)

Galbenu Ana lulia

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Paunica Adriana Popescu Romeo Văduvă luliana


Tudorache Livia


Ene Stelian Bogdan


Moldoveanu Lucian Ionel


Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin

Vasiiiu Mariana


Malureanu Liviu


Sima Elena DanielaYes ( Vote: 25 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 4)

Ene Stelian Bogdan Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

Fatu Adrian


Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vaslliu Mariana

Galbenu Mircea Mihai


Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Galbenu Ana lulia lacob Cezar Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting ( Total: 1 ) Ene Stei ian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

Malureanu Liviu


Dobre Alexandru

Fleancu Fiorin

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudorache Livia Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 4)

Ene Stelian Bogdan Văduvă luliana

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Sima Elena Daniela


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian


Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:4)

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 7 )

Ene Stelîan Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Tudorache Andrei Cristian


Galbenu Ana lulla lacob Cezar


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Tudorache Livia


Galbenu Mircea Mihai

Malureanu LiviuYes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 5)

Dumitru Constantin Tudorache Livia

Abstain (Vote: 7)

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu


Galbenu Mircea Mihai


Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian IonelYes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:5)

Dumitru Constantin

T udorache Li via

Abstain (Vote: 7)

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan

Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu


Galbenu Mircea Mihai


Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian IonelPage 1 of 1

23


Yes (Vote: 17)

Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 4)

Fatu Adrian Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 8)

Baetica Nicoleta Mariana Galbenu Ana lulia Moidoveanu Lucian Ionel

No-Voting { Total: 0 )


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Galbenu Mircea Mihai


Dumitru Constantin lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian


Fleancu Florin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Tudorache Li via


Ene Stelian Bogdan Malureanu LiviuPage 1 of 1

Sfț


Yes (Vote:16)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena

Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:4)

Ene Stelian Bogdan

Voi nea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 7)

Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting {Total: 2)

Sima Elena Daniela


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Văduvă Iu liana


Fatu Adrian


Galbenu Ana lulia lacob Cezar


Tudorache Andrei Cristian


Tudorache Livia


Galbenu Mircea Mihai

Malureanu LiviuYes (Vote:15)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Popescu Romeo Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Marineata Marcel Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:6)

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 5)

Dumitru Constantin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 2)

Moldoveanu Lucian Ionel

Sima Elena Daniela

Page 1 of 1

8G,