Proces verbal din 28.08.2019

PV al sedintei ordinare din 28.08.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


PROCESUL VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 28.08.2019

Convocarea acestei, ședințe a fost făcută de către Primarul Sectorului 3 prin dispoziția înregistrată cu nr. 3950/CP/22.08.2019.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță și domnul Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 27 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin, Galbenu Ana lulia, Petrescu Elena (CO) și Pelinaru Cornel (CM).

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Bună ziua. doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința ordinară din data de 28.08.2019. în sală sunt prezenți 26 de consilieri. Vă supun spre aprobare ordinea de zi. D-le consilier Comeanu.

Dl. .consilier . Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua stimați colegi, dragi invitați. Propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.08.2019 cu Dispoziția nr. 3979/27,08.2019.Vă mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumesc, d-le consilier. Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 5 abțineri și 3 consilieri care nu au votat, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi împreună cu suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 abțineri și 5 consilieri care nu au votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zii , Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 30.07.2019'” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

PI, Consilier Ene Stelian Bogdan

Mulțumesc, d-na Președinte. Aș avea o întrebare, aici, dacă nu cumva, pe gr®aMa^de promovare a conducerii In Poliția Locală este sau ar trebui să introducem obediența totală față de ordinele d-lui Negoiță? De ce întreb asta? Pentru că am avut luni nevoie de sprijinul Poliției Locale. De câteva săptămâni ne tot plimbăm prin sector cu moloz și pământ scos de la Decebal, și îl ducem în diverse locuri. îl ducem la Parcul Pantelimon, îl ducem pe Lunca Cetății, în spate la liniile de înaltă tensiune și i-am întrebat de domnii de acolo ce fac și în ce bază fac aceste lucruri. N-au putut să ne pună la dispoziție nimic, am apelat la Poliția Locală, au trimis acolo 2 echipaje, unii de la circulație, care, evident, nu aveau nicio legătură, nici măcar nu puteau să constate că e ceva ilegal, au mai trimis pe unii de la Ordine Publică, care, iarăși, nu au putut să facă nimic, ne-au spus: noi nu ne ocupăm cu când se aruncă cu basculantele, nu, noi numai când vine omul cu sacul. Aici, e ceva ce ne depășește. Dacă, oricum, e inutilă structura asta și nu putem să oprim o ilegalitate, poate nu era, neapărat, ilegal, poate existau documente, dar ei nu au putut să ne traseze problema aia. Consilieri locali și generali, la fața locului, nu am putut să aflăm, cu ajutorul Poliției Locale a Sectorului 3, dacă e o activitate ilegală sau nu. N-am putut să găsim documente care să justifice acea activitate. Dacă tot sunt inutili, haideți să-i desființăm! Rămân mai mulți bani la buget, facem ce vă place d-voastră, d-le Negoiță, spații verzi, parcări ș.a.m.d. Nu mai dăm bani pe o structură care e, efectiv, inutilă. Vă mulțumesc.

Dna .Președinte de ședință.....Văduva luliana

Mulțumim, d-le Consilier. D-le Primar.

PI Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Să înțeleg că e o inițiere de hotărâre de desființare a Poliției Locale. Faceți un amendament, faceți un proiect de hotărâre și îl supuneți la vot!

Bună ziua tuturor, că am uitat să vă spun.

Dna Președinte de ședință . Văduva luliana

D-le Consilier Dobre.

Dl, Consilier Dobre Alexandru

Bună ziua. Eu consider că de Poliția Locală, Sectorul 3 are nevoie, E adevărat că, probabil, vor fi anumite sincope, dar să se renunțe la Poliția Locală este inadmisibil. Trebuie să existe Poliția Locală, altfel ar crește rata infracționalității în Sectorul 3.

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

E un instrument retoric, d-le Consilier. Trebuie să existe dar nu-și face treaba.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu e prima dată când discutăm despre Poliția Locală unde avem, cu adevărat, probleme. Dar așa avem probleme cu Guvernul, nu desființăm Guvernul! Avem probleme cu Parlamentul, nu zic că desființăm Parlamentul. Eu cred că trebuie să le îmbunătățim activitatea. Problema principală e că nu vin să se angajeze. Chiar și acum, săptămâna asta

sau săptămâna viitoare, avem concurs de angajare la poliție și nici măcar nu s-au înscris, nu că s-au înscris și nu avem promovat examenul. Nu s-au înscris. Nu vin să se înscrie la Poliția Locală. Poate și faptul că Guvernul le dă bani să stea acasă o fi vreo problemă. Știm că foarte mulți români activi sunt plecați din țară. Trebuie, intr-adevăr, să găsim o soluție ca activitatea Poliției Locale să se îmbunătățească, ceea ce s-a. și întâmplat deja, anumite îmbunătățiri s-au făcut dar e un demers care trebuie să continue. Nu știu dacă e la ordinea de zi ch^stTinig;apasta!


Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan

Acum nu trebuie să slăbim exigențele pentru faptul că nu

concursuri. De aceea, când spun condiții de organizare, nu ne referim doar la ceea ce înseamnă, eu știu, nivel de studii și ceva vechime din ce am văzut acolo. M-aș fi așteptat să găsesc ceva și referitor la concurs, la probele de concurs. Care sunt acele probe, care este ponderea lor în stabilirea ierarhiei, a clasamentului, a notelor? Așa ceva nu am găsit în...

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

A

In afară de faptul că, din nou. facem training în ședința de consiliu, ceea ce nu e în regulă, mai ales că d-voastră v-ați aprobat bani pentru training, fix pe temele acestea, aceste discuții, pe fond, ar trebui să fie în comisii. Nu mi se pare deloc în regulă treaba asta, că intrăm să discutăm fiecare punct în detaliu, pe chestiuni pe care unii nu le înțeleg, atâta vreme cât știați ordinea de zi, știați punctele, și dacă aveți astfel de nelămuriri mergeți în comisii și le discutați, că altfel stăm aici până mâine! Chiar nu e în regulă treaba asta!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-na Consilier Păunică.

D-na Consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-na Președinte. Am și eu o rugăminte la colegi. Haideți, dacă tot am făcut comisiile ieri, să și ne prezentăm cu toții, pentru că nu este normal noi să venim la comisii, să chemăm directorii, să chemăm președinții de societăți, să vină să ne explice proiectele și acum, în consiliu, să mai stăm încă atâtea ore, să dea detalii cei abilitați, pe proiectele pe care noi le-am discutat deja ieri, în comisie. Este o lipsă de respect față de noi, toți, dacă nu ne prezentăm în comisii. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

în sală sunt prezenți 27 de consilieri. Alte propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Ene.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana VA

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 14 voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri și 4 consilieri care nu au votaff5țigg;L^Î de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor 2 și 3 aprobate prin HCLS 3 nr.395/30.07.2019 referitoare la reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare... Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru. 3 împotrivă, 6 abțineri și un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 4 împotrivă, 4 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice din cadrul familiei ocupaționale „.Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 4 împotrivă. 2 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Different Angle Cluster”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 4 abțineri și un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS3 nr..14/26.02.2009 privind aprobarea „Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe ~ condominii din Sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare ”, Propuneri, obiecțiuni? D-le Consilier Voinea.

DL Consilier Voinea Inocentiu Toan

Abținerea în bloc a consilierilor PNL de la acest punct se datorează faptului că am primit foarte, foarte multe sesizări de la locatari privind calitatea lucrărilor de reabilitare și stadiul în care se lasă spațiile verzi din jurul blocurilor după reabilitare. Ca atare,, considerăm că avem o mare problemă cu executanții acestor lucrări și, știți bine că așa se întâmplă, se lucrează la mâna a treia, a patra, unii spun că a șasea, a șaptea.

Dna Președinte de ședință Văduva Tuliana

Mulțumim, d-le consilier. D-le Primar.

DL Consilier Voinea Inocentiu Ioan

A                                                                                   .......... .................. ..... ...... '........."   ......................... .............................'

împotriva proastei reabilitări termice.

DI Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Deci împotriva reabilitării termice.


PI. Consilier Voinea Inocentiu Ioan

Nu, nu interpretați!

PI , Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu, că nu e nimic de intrepretat. Din cauza faptului că legea achizițiilor este proastă, că e proastă, că nu e ca și când o spun numai eu și nu e ca și când o spun prima dată. Asta e, trebuie să lucrăm pe ea, că avem două variante, să lucrăm pe ea, așa cum e, sau să nu lucrăm deloc. Probabil că d-voastră, dacă ați fi, ar fi o situație foarte nefericită, ca nu ați lucra deloc. Lucrăm pe asta proastă, așa cum e. Deci, d-voastră votați, consilierii de la PNL votează împotriva reabilitării termice, este opțiunea d-voastră.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

E clar că nu avem un succes foarte mare aici, adică chiar dacă avem reabilitări, ele sunt de proastă calitate, asta e clar. La acest punct votăm introducerea unor asociații pe lista de imobile care vor fi reabilitate, și e clar că dacă toți ne-am abține, aceste asociații ar fi scoase din program. Deci, trebuie să le votăm dar, totodată, e inacceptabil felul în care se fac aceste lucrări. Indiferent care ar fi motivele, până la urmă noi trebuie să le rezolvăm la nivel local, că legea achizițiilor sigur nu o să o schimbăm, și trebuie să folosim pârghiile pe care le avem pentru a face lucrurile astea cum trebuie.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

Dl Primar ai Sectorului . 3 - Robert Sorin Negoită

Este un punct de vedere corect, dar vreau să vă comunic faptul că asociațiile de proprietari sunt pe formularul de recepție. Trebuie să semneze și asociațiile de proprietari. Că au fost situații în care asociațiile de proprietari au avut comportament neprincipial, de genul, domnule, dacă nu-mi faci liftul, nu semnez, dacă nu-mi faci nu știu ce, nu semnez, aici chiar ne-au creat niște dificultăți. Revin, pe formularul de recepție există semnătura sau, mă rog, rubrica în care asociația de proprietari trebuie să semneze.

Dna ,Președinte de ședință _ Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, ..Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse saufără venituri9. D-na consilier Păunică.

D-na Consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-na Președinte. Am de făcut un amendament care privește modificarea limitei maxime de venit pe membru de familie astfel încât ajutorul financiar pentru plata contribuției în grădiniță să fie acordat pentru copiii din familiile fără venit sau al căror venit este de maxim 1000 lei/membru de familie. Mulțumesc.


Dna Președinte de ședință . Văduva luliana

Mulțumim, d-na consilier Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. V aprobare amendamentul d-nei consilier. D-le Consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu

O observație generală. referitor la acest proiect, înțeleg că Ia ordinară urmează să se introducă “Școală după școală*, am discutat și în comisii despre posibilitatea ca aceste familii vulnerabile să beneficieze de o abordare similară și pe partea de învățământ gimnazial, nu doar la grădiniță și sperăm că o să avem un proiect și în acest sens. Mulțumesc frumos.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.


Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

D-le consilier, haideți să înțelegem bine! La ce anume vă referiți? SDS e deja finanțat de noi. Tot de la noi, să finanțăm de două ori. nu știu cum s-ar face asta! Stimate domn consilier, stimați colegi, d-voastră ați votat în consiliu finanțarea SDS. Dacă simțiți nevoia să o mai votați o dată, nu-i problemă, poate acum sunteți mai atenți ce votați.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați amendamentul d-nei consiliere’

Cu 21 voturi pentru, 1 abținere și 5 consilieri care nu au votat amendamentul d-nei consilier a fost aprobat. D-le consilier Ene.

DL . .Consilier Ene Stelian Bogdan

O întrebare vizavi de maniera în care se aplică această facilitate. înțeleg că oamenii trebuie mai întâi să plătească și apoi li se decontează suma, și pentru o familie vulnerabilă e clar că asta nu e un circuit excelent. Am putea face să nu mai fie nevoie de niciun fel de sumă de bani?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

D-le consilier, mă surprindeți. Două probleme pertinente în aceeași ședință, deja e considerabil. Aveți dreptate. Trebuie să vedem ce prevede legea. Dacă legea ne pern^Lte^i facem plată în avans, cu asta sunt total de acord, dar trebuie să ne spuneți cum se treaba asta.


Dna Președinte de ședință Văduva Iuiiana

D-na Director.

D-na Director General Ungureanu Mihaela - DGASPC Sector

Bună ziua. în primul rând grădinițele au un alt regim de funcționare în ceea privește suportarea cheltuielilor pentru hrană. Din contribuțiile părinților achiziționează hrana. Nu e în legislație o prevedere pentru grădinițe, există posibilitatea copilul să beneficieze de program până la prânz, adică nu până la finalul programului educațional oferit, în general, în grădinițe și atunci el nu mai are masă de prânz și atunci nu mai e necesar costul. Să prefinanțăm nu există varianta, pentru că nu știi câte zile de prezență are copilul la grădiniță, în luna respectivă. Este singura modalitate și rapidă și corectă din punct de vedere financiar să plătești contribuția raportat la numărul de zile de prezență ale copilului la grădiniță. Scutire pentru grădiniță nu există, că am înțeles că ați punctat și aspectul ăsta, dacă se poate acorda o scutire. Doar la creșă prevede legea. Pentru copiii proveniți din familii defavorizate, care beneficiază de servicii de tip creșă, da, se poate fără să plătească nicio contribuție.

Dna Președinte de ședința Văduva Iuiiana

D-le Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Există tendința asta, repede, nu se poate. Așa îmi spuneți și mie dar, acum, când îmi argumentați, poate găsiți o variantă, împreună cu domnul consilier care, înțeleg, e implicat pe chestiunea asta și e chiar lăudabil, să găsiți o variantă în care să vă uitați, totuși, în istoric, cam care e media și să prefinanțăm cu 10, 15, 20% mai puțin și să revenim după aia, să completăm. Ia vedeți, poate găsiți o variantă! Știu că vă complică existența dar are dreptate, sunt familii vulnerabile care nu-și permit să plătească tocmai acel avans și nu pot beneficia de servicii. Măcar acea categorie dacă putem să o identificăm și să o prefinanțăm, pentru că și eu consider că e foarte necesar și e un punct de vedere foarte pertinent.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuiiana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Ene.

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

Juridic, ce spuneți d-voastră, nu sunt convins că are sens pentru că oricum prezența aia trebuie înregistrată cumva, ca să se poată face decontul de la primărie. Mai întâi se duce la grădiniță, plătește banii, primește o chitanță și cu chitanța aia se duce... ok. N-am putea să înregistrăm prezența și mai apoi să corectăm? E o problemă juridică mai degrabă. Poate găsim o soluție. Mulțumesc.


Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privinfitfifctâ sumei de 7.774,00 mii alocată finanțării de bază de la bugetul de stat, din s urne, defidcatej^''' din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a uimătifâr-d învățământ particular și confesional acreditat cu personalitate juridică, de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, pentru anul 2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 3 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, JProiect de hotărâre privind completarea A ctului Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL’ \ Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 4 împotrivă, 6 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL”. D-na Consilier Păunică.

D-na Consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-na Președinte. Am de tăcut un amendament la articolul 2, se modifică și va avea următorul cuprins: Cheltuielile de investiții pentru anul fiscal 2019 ale societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, stabilite în sumă de 40.990 mii lei se majorează cu 18.272 mii lei. devenind 59.262 mii lei. Mulțumesc.

7 »

Dna Președinte de ședință Văduva .Luiiana

Mulțumim, d-na consilier. Vă supun spre aprobare amendamentul d-nei consilier. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri și 5 consilieri care nu au votat amendamentul a fost aprobat. D-le consilier Ene.

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

Stimați colegi, ce înțelegem noi prin rectificare? Pentru că aici facem o rectificare de la 14 milioane la 115 milioane, deci, aproape cu un ordin de mărime. E deja o altă companie. Dacă noi am găsit o echipă de conducere și am făcut un concurs acolo pentru o companie de 14, nu prea e același lucru să conducă o companie de 115. întrebarea mea e dacă cumva ar trebui să găsim altă conducere la compania asta, pentru că să umblăm la indicatorii de performanță, una e să iei 1% din 14 milioane, alta e 1% din 115 milioane, milionari din afaceri cinstite cu statul.

Dl, Popa Marius societatea . SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Bună ziua. Mă numesc Popa Marius, de la Salubritate și Deszăpezire. S-a cerut suplimentarea pentru dotarea stației de sortare și construirea halei. Amendamentul d-nei consilier a fost pentru suplimentarea costului de achiziție a stației de sortare datorită modificărilor care au existat, de amplasament. Stația de sortare a fost proiectată, inițial, pentru o anumită formă de teren și o anumită mărime. Ulterior, s-a schimbat terenul, amplasamentul terenului are o altă formă geometrică și s-au adus unele schimbări pe un procent de 3% din valoarea proiectului, respectiv 855 mii lei, 179 mii euro.

PI Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Care sunt modificările?


DL Popa Marius - , societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Benzile transportoare, e o stație de sortare împrăștiată pe o suprafață desfășurată de 4000 mp. Ea a fost inițial concepută ca un flux liniar, ulterior s-au modificat niște benzi transportoare.

Dna Președinte de ,ședință Văduva luliana

D-le Primar.

Dl Primar ai Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Din ce am înțeles eu că e o suplimentare 800 și ceva mii lei care înseamnă cu au pierdut din vedere atunci când au proiectat toată tehnologia, au pierdut cântarul. Adică n-au prevăzut cântar care e absolut necesar. Să știi că avem documente de întocmit ș.a.m.d. Unu. Și doi, pentru că am avut probleme cu amplasarea halei cu destinația asta, la Glina, unde am cumpărat teren și a trebuit să schimbăm locația, terenul pe care l-am găsit e mai puțin geometric ca celălalt și din cauza asta ne cresc costurile pentru că trebuiesc amplasate aparatele diferit și e nevoie de mai multe benzi transportoare. Din această diferență iese 179 dar vă putem pune la dispoziție corespondența cu Stadler, adică furnizorul nostru din Gennania care ne-a făcut toată oferta și cu care, știți bine, că am aprobat contractul aici, în consiliu. Deci astea e toată chestiunea despre care știu eu, sper să nu fie altceva.

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

Eu nu mă refeream la rectificarea la acest punct, tăcută de d-na Păunică. Aia e o chestiune minoră. Mă refeream la punctul pe de-a-ntregul. Ok. Compania face acum o stație de sortare, deci e o altă companie. De 8 ori am crescut bugetul. Pentru că trebuie să facă lucruri, am înțeles. Nu trebuie să umblăm și la echipa de conducere și la indicatorii de perfonnanță având în vedere că e o altă companie? Adică dacă eu transform cu totul compania de la simplu la 8 ori. Rectificarea e una de la 14 milioane venituri la 115 milioane de lei venituri. Asta votăm acum.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar,


Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Dl consilier zice așa: dacă am crescut cifra de afaceri trebuie să umblăm acum, să punem alte pretenții de la echipa de conducere. Stimați colegi, păi n-am discutat noi, aici, ăsta e un venit ocazionai. Faptul că își vinde o parte din flotă către primărie cu un adaos de 1% , repet, 1%, noi l-am votat aici, în consiliu, eu am propus, domnule, nu putem mai mult de 1%. Acum, probabil, vreți să ne dea profit de 5% după ce le-am dat voie să aibă adaos de 1%. Stimați colegi, hai să fim rezonabili!

Cu 16 voturi pentru, 5 împotrivă, 5 abțineri și un consilier care nu a votat proiectul a fost aprobat

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm ResidentialS3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru. 4 împotrivă, 7 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, ...Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA V Propuneri, obiecțiuni? D-le Consilier Galbenu.

DL Consilier Galbenu Mircea Mihai

Mulțumesc, d-na Președinte. Am o întrebare legată de apariția ca investiții imobiliare a ADP-ului, subiectul pentru proiect de dezvoltare imobiliară Calea Vitan. Ce se propune? E doar partea de dezvoltare a proiectului că e o sumă foarte mică, nu poate fi realizată construcția doar cu vreo 400 mii euro aproximativ?

Dna Președinte de . ședință Văduva Iuliana

D-le Director.

DL Director General Ciobîcă Marius - Direcția Generală de Salubritate Sector

3


Este vorba de o barieră la Releului, la intrarea în pepinieră și de un generatof

Dna Președinte de . ședință Văduva Iuliana

D-le Consilier Mălureanu.

DL Consilier Malureanu Liviu

întrebarea colegului meu este față de punctul 5 din lista din interiorul proiectului, proiect de dezvoltare imobiliară Calea Vitan în valoare de un milion 914 mii lei care este în buget dinainte, asta era dinainte în buget. Acum e doar o suplimentare pe ce am discutat noi cu bariera, dar asta e dinainte și colegul meu întreabă ce reprezintă acel punct.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Votați, va rog.

Cu 4 voturi pentru, 6 împotrivă, 14 abțineri și 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL ”, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

D-na Consilier Păunică Adriana

Am o rugăminte, d-na Președinte. Lăsați mai mult, să putem să ne exprimăm opțiunea de vot. pentru toată lumea! Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Cu 12 voturi pentru, 4 împotrivă, 9 abțineri și 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, .„Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea .453 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 4 împotrivă, 6 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residențial S3 SRL a contractului de furnizare al cărui obiect constă în furnizarea de produse pentru „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 3 împotrivă, 1 abținere și un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar, JProiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL a contractului având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 - Creșa „Greierușul” str. MI arin Pazon nr. 2 B” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abținere și 8 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 4 împotrivă. 6 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar, pirniect de hotărâre privind modificarea Anexelor 1 și 2 aprobate prin HCLS 3 nr. 286/29.05.2019 referitoare la reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare”. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Mălureanu.

DI. Consilier Mălureanu Liviu

Mulțumesc. Am observat că de la rectificare la rectificare avem din ce în ce mai mulți oameni în această direcție. Din ce motiv tot crește personalul? Cred că s-a dublat, cel puțin, față de prima oară când am votat organigrama acestui departament. De unde această nevoie mare de personal? După cum probabil știți, domn primar, chiar d-voastră ați spus că unul dintre motivele pentru care facem salubrizarea printr-o direcției a primăriei este că mergem foarte mult pe mecanizat și știți foarte bine că ați adus argumente în sensul acesta pentru că curățenia manuală costă și ne ducem în direcția asta. Acum văd ca din contră, ne ducem pe partea asta de manual. Angajăm din ce în ce mai mult oameni. Care e explicația? Mulțumesc.


Dna Președinte de ședință Văduva luiiana


v'

D-le Primar.


\ sfc |<O /*.j

DI Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită


Evident că este si domnul director aici dar una din cauze este Codul Aairriîfh^trt^^^itiv^^^ Are niște prevederi, unele bune. Doamne ajută, unele care sunt aberante. Haideți să nu intrăm pe fond, pe chestiunea asta! Avem mari probleme cu fluctuația personalului la Salubritate. Calitatea profesională a celor care lucrează în acest domeniu este jos. De exemplu, chiar dacă sunt angajați, uite așa, nu au chef să vină la muncă vreo 3 zile, timp în care noi nu îi pontăm dar trebuie să facem treaba în oraș. E adevărat că suntem într-o analiză, ce e bine, să-i dăm afară, trebuie să angajăm ceva în loc, unde problemele sunt similare sau asta e, a avut o problemă cu familia și a lipsit 3 zile. Noi ne-am supradimensionat puțin, i-am mai așteptat, unii nu mai revin deloc. Ăsta e un aspect în care noi trebuie să ne redimensionăm în sensul superior. Un alt aspect e că mi-au venit acum, domnule, avem nevoie de niște șoferi, dar, din cauza Codului Administrativ, care ne blochează și nu ne lasă să schimbăm organigrama decât de 2 ori pe an. adică la cel puțin 6 luni, eu i-am cerut, zic, să nu vii, pentru că dacă nu aprobi acum, până la anul, când vine, prin martie, aprilie, nu mai poți să umbli la organigramă din cauza Codului Administrativ. Am zis, mai bine vino suplimentar, pentru că, ce se întâmplă, dacă și-a aprobat 1300 de posturi asta nu înseamnă că le și ocupă. Dar dacă au nevoie de oameni și nu sunt prevăzuți în organigramă e o problemă că nu pot angaja. De aceea am ajuns în situația în care să prevedem suplimentar, să fim mai prevăzători decât de obicei, din cauza prevederilor. Vreau să vă mai supun ceva, că a preluat aproape tot. Obiectivul nostru e să preia tot. De exemplu, activitatea ADP-ului, de curățenie la bloc și toate cele, ADP-ul s-a închis, nu mai lucrează pe partea asta și totul se întâmplă în direcția noastră de salubritate. Noi le-am tot suplimentat atribuțiile, faceți-o și pe asta, faceți-o și pe asta, voi plecați că o face direcția noastră de salubritate. Vă spun cât se poate de direct și deschis, la ora asta câte posturi avem ocupate? 820. Ok. Dar, repet, noi ar fi trebuit să suplimentăm doar la șoferi. Eu le-am zis, atenție, s-a modificat Codul Administrativ, suplimentați cât să nu cumva să avem probleme. Dacă aveți preocupare, și mă bucur că aveți preocupare, să solicitați permanent în scris, în fiecare lună, dacă vreți, câți oameni sunt în plată și care a fost bugetul, tot ce înseamnă salarii pe salubritate.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Mi-ați anticipat una dintre întrebări, câte posturi sunt ocupate. 820. O clarificare, ați supus d-voastră că avem probleme cu personalul care nu prea vine. E vorba despre personalul pe mașini sau personalul care face partea asta de măturare manuală?

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

Nu la șoferi, că ar fi fost catastrofa să avem probleme pe partea de mecanizare, șoferi, ș.a.m.d., nu, mai ales pe partea de măturători, pe partea de necalificați, acolo sunt cele mai mari probleme. Să știți că nu doar noi avem probleme, tot ce înseamnă partea de salubritate pe București, cărăm oamenii de la peste 100 km distanță.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Livin

Aș dori, către aparatul de specialitate, să-mi comunice pe ultimele două luni fost fondul de salarii la această direcție.

DL Director General Ciobîcă Marius - Direcția Generală de Salubritate Sector 3

3 milioane 400 ultima și 3 milioane 200 cealaltă.

Dna .Președinte ..de ședință Văduva . Iuliana D-le Primar.


Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Cealaltă? Care cealaltă? Deci 3 milioane 200, să înțeleg, luna iunie și 3 milioane 400 luna iulie. Datorită faptului că am înverzit Sectorul 3 ne așteptăm la foarte multă muncă, ca de obicei, la strângerea frunzelor pentru iarnă, acum, toamna. Strângem cred că peste suta de tone de frunză din Sectorul 3 și asta se întâmplă frunză cu frunză. Avem nevoie să avem un efort destul de consistent pe partea asta.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-îe Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 15 voturi pentru, 4 împotrivă, 7 abțineri și un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, Jntrebări, interpelări”. D-le consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Voiam să fac o observație, am făcut data trecută interpelări și a trebuit să fac eu follow up pe ele, la una dintre ele încă nu am primit răspunsul. Aș vrea, totuși, dacă facem aceste interpelări să primim răspunsul, corespunzător, necorespunzător dar măcar să-l primim. E un minim de respect. Nu aș vrea sa fac la fiecare ședință follow up pe precedentele interpelări să văd de ce nu mi s-a răspuns. Aștept în continuare răspunsul pe partea de parcări, am cerut specific pentru o anumită adresă dacă s-a făcut afișare, mi s-a spus că o să mi se dea poză într-o zi, două. Nici acum nu am primit. Aș vrea, totuși, să primesc acea poză. Asta zic, nu aș vrea să pierdem timpul, să fac mereu revenire la niște chestii care le-am tot menționat. Una din problemele pe care le-am observat, după cum știți, v-am și arătat câteva poze, este trotuarul de la Federico Garcia, Grădinița 231, acolo e un trotuar minuscul. Părinții de acolo mi-au comunicat că se merge pe stradă, spre Codrii Neamțului sau ceva de genul ăsta. Ideea e următoarea, am văzut că se fac reabilitări, reamenajări la diverse unități de învățământ, unele nu știu dacă impun, acolo chiar se impune. Ce vreau să punctez este, totuși, să prioritizăm, dacă facem aceste lucrări, haideți să vedem unde e critic să umblăm acolo și apoi ne ducem la restul. Din ce văd ne ducem la unele care erau bine mersi și nu aveau neapărată nevoie, asta e o discuție separată, dar, uitați, aici unde părinții merg în fiecare an cu copiii pe stradă, acolo unde e nevoie să lărgim trotuarul, nu avem acest trotuar lărgit. Rugămintea din partea părinților pe care o transmit pe această cale e să rezolvăm cât mai repede acolo, problema. O altă întrebare, aș vrea să înțeleg ce se întâmplă pe Brățării, se fac niște lucrări de lărgime, dacă se poate, mai multe detalii despre acea lucrare pe Brățării! S-a. făcut o lărgire a străzii dar, din ce am văzut. în unele zone e mai largă, în unele zone mai puțin largă, ca să zic așa, mai îngustă. De ce e o abordare neunitară, practic, care e scopul acolo, de ce s-a făcut acea lărgire? Bănuiesc pentru trafic dar atunci de ce nu e abordarea unitară pe acea zonă?

Dna Președinte de ședință Văduva luiiana

D-le Primar.

Dl Primar . al Sectorului 3 - Robert , Sorin Negoiță


Dacă ați văzut pe Brățării a apărut trotuar care vine de-a lungul proprietăților, de-a lungul gardurilor. Evident că strada era normai să fie dreaptă.. Ea era ca funia în sac. Noi am venit acum și am îndreptat. Arăta jalnic, noi acum o reabilităm. Sper ca până în 15 septembrie, sper să reușim, că suntem întinși cu foarte multe lucrări, acolo lucrează colegii noștri de la Primăria Sector 3, angajații primăriei, sper ca până în 15 septembrie să reușim să și trasăm, să se vadă clar pentru că, e adevărat, nu se înțelege mare lucru din cauză că nu e finalizat dar când o să trasăm o să vedeți că o să aibă un aspect coerent și utilitate mult mai bună decât a avut vreodată.

Dna Președinte de ședință Văduva luiiana

D-le Consilier Ene.

Dl. Consilier , Ene Stelian Bogdan

Câteva chestiuni. Am solicitat în ședința anterioară un temei juridic pentru care ni se tot spune că nu putem deschide curtea școlii. Mi s-a spus că e terenul școlii, înțeleg. Vrem un temei juridic, n-am primit nimic. întrebarea mea e așa: noi intrăm în curtea școlilor și facem parcări, practic vorbind, asta facem. Mutăm gardul mai încolo și parcăm mașina în curtea școlii. Scoatem acele locuri de parcare prin atribuire către cetățenii din sector. Mie mi se pare că cele două lucruri nu pot fi simultan adevărate, adică ori nu putem să deschidem curtea școlilor, că e exclusiv în administrarea unității de învățământ, pentru interesul elevilor șamd, ori putem să mutăm gardul mai încolo și să facem locuri de parcare și atunci putem să deschidem și curtea școlilor. Pentru că altfel rezultă că acele locuri de parcare sunt în continuare încadastrate pe școală și ele aparțin școlii. Și atunci să le scoată școala, să le închirieze, să facă venituri pentru bugetul școlii. Una din două, ori putem să deschidem, ori avem acces în aceste curți ori nu avem? Nu putem să facem și parcări și să le închidem și în același timp să spunem: nu putem deschide curtea școlii. Asta una la mână. Pe Brățării degeaba trasăm, am discutat și la ședința de luna trecută. Sunt foarte multe strangulări, sunt proprietăți care sunt pe drum, din loc în loc ai strangulări la două benzi și atunci întrebarea e cum trasezi? O să ai niște puncte de conflict acolo, în care două benzi o să se transforme în una, iarăși se lărgește, adică e cumva lipsită de viziune. E bine că am asfaltat unde s-a putut. Asta v-am întrebat și data trecută, care e viziunea? Putem să facem acolo un bulevard că asta avem, nevoie, un bulevard larg?

Și încă o întrebare și la asta aș vrea să-mi răspundeți d-le Negoiță. ce facem în Parcul Pantelimon cu mormanul ăla de pământ? Explicați-ne și nouă, să înțeleagă toți cetățenii, luați cuvântul în ședință, spuneți-ne care e viziunea acolo! Ce încercăm să facem? Oamenii sunt disperați. Ce se întâmplă acolo? De ce îngropăm parcul în sute de tone de pământ? Apropo și de ce am. vorbim, mai devreme cu Poliția Locală. Vă mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva ,luiiana

S-a consemnat. D-le Primar.

o mulțime de exemple, 88, 195, exemple avem multe, în care intrau cadrele didactice cu mașina în curtea școlii, ceea ce nu e în regulă. Și atunci le-am propus școlilor să le lăsam parcarea, dar în afara curții școlilor. D-na Director, tocmai îi răspundeam d-lui consilier.

D-na Director Executiv Roxana Cîrstea- Direcția Juridică

îmi cer scuze, i-am adus răspunsul la interpelare, răspunsul pe care a spus că nu-1 are, este argumentat din punct de vedere juridic.

Dl Primar al Sectorului 3 --- Robert Sorin Negoiță

Dar de ce l-ați dat acum și nu l-ați dat mai înainte? Chiar acum. Bine că n-am pus ședința cu jumătate de oră mai devreme că aveam probleme. Așa. Aveți dreptate, acele locuri de parcare ar trebui să dispună de ele școala, noi am propus ca în perioada, programului școlar să fie ocupate de către cadrele didactice, în afara programului să poată fi folosite de oricine altcineva, ar fi mare păcat să nu fie folosite. Adică vezi un loc liber acolo și eu nu am unde să parchez și nu pot până mâine dimineață când începe școala. Ăsta e un subiect.

Pe Brățării, spuneți d-voastră că e lipsă de viziune și chiar vă înțeleg, că nu oricine se pricepe la asta și dacă nu puteți să vă imaginați, vă recomand să mai aveți răbdare vreo 2 săptămâni, iar despre Parcul Pantelimon, să știți că e la fel ca și pe Brățării. Eu înțeleg lipsa de viziune, iar acolo va fi o zonă verde, foarte verde. Nu vreau să comentez acum. Ce? Să le dea D-zeu sănătate după câte bune intenții are flecare? Auzi, domnule, cetățenii panicați că ce? Că organizăm acolo un deal, că o să-l împădurim așa cum știm, noi să facem la Sectorul 3 cu verde, complet verde și un derdeluș, o să facem frumos acolo. Eu vă înțeleg panica, că se fac prea multe lucruri în Sectorul 3 dar ați putea să vă relaxați că, totuși, sunteți aici să-i reprezentați pe cei care v-au dat încrederea să vă trimită aici și o fărâmă mică de bună credință și bune intenții cred că sunt necesare, lăsând la o parte calitatea de consilier, calitatea umană ne obligă la o fărâmă, repet, de bună credință și bune intenții. Nu s-a dus nici la Parcul Pantelimon nici pe Lunca Cetății moloz, deloc, am verificat personal. E pământ.

DL Consilier General Berceanu. Octavian

Era să iau bătaie lână mașinile d-voastră, acolo, ca și consilier general.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

N-aveați de unde să luați bătaie. Haideți, domnule! Repet.

DL Consilier General , Berceanu Octavian

Și eu vă repet și îmi pare bine că mi-ați dat cuvântul.

Dna Președinte de ședință Văduva juliana

Nu v-a dat nimeni cuvântul. Nu v-ați înscris la cuvânt, vă rog frumos să faceți liniște. D-le consilier general, vă rog frumos să faceți liniște. D-le Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Domnule, cu haos nu se câștigă niciodată, nimic. Stimate domn, niciodată, la Sectorul 3, în ședința de consiliu, repet, niciodată nu a fost refuzat nimeni. Cine a vrut să vorbească în ședința de consiliu la Sectorul 3 a avut ocazia să o facă. D-voastră nu vă înscrieți la cuvânt dar veniți aici să vorbiți iară să solicitați dreptul la cuvânt. Consider că promovați un soi de anarhie. D-voastră știu că oricum vă ocupați cu scandaluri, asta promovați, dar cu dezordine nu se avansează nicăieri, în nicio societate, dimpotrivă. Repet, veniți, solicitați dreptul la cuvântul și nu facem o excepție cu d-voastră atâta vreme cât vă doriți un dialog constructiv și nu scandal, așa cum îmi dau seama că doriți.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuiiana

D-le consilier Ene.

DI. Consilier Ene Stelian Bogdan

Vizavi de împădurire, probabil că știți că, în general, copacii nu cresc în beton și ați afirmat că nu s-a transportat moloz nici la parc, nici la Lunca Cetății. Eu, personal, am fost acolo luni și am văzut cu ochii mei moloz amestecat cu pământ. Am făcut și o poză și am trimis pe grupul pe care suntem noi, toți, luați poza aia, deschideți-o, facem un pic de zoom și vedeți bucăți de beton de jumătate de metru sau un metru care trebuiau concasate înainte de a fi depozitate acolo, nu mai zic că sunt depozitate ilegal. Eu nu înțeleg cum puteți să veniți în fața noastră să ne spuneți că acolo vor crește copaci. Nu știu, poate sunt copaci cu rădăcini mai puternice care străpung prin beton dar altfel eu nu-mi dau seama și nu puteți să veniți, să ne spuneți în față. Eu sunt, să știți, un om cu bun simț și dacă-mi spuneți, eu am încredere în omul care-mi vorbește, dar nu puteți să-mi spuneți în față că nu a existat beton când eu l-am văzut acolo cu ochii mei. Am fost acolo și s-a deversat inclusiv beton. Ce au spart ei de pe strada șamd amestecat cu pământ. E maldărul de moloz si după aia vin și toarnă pământ deasupra și-l îngroapă. Asta am văzut eu, cu ochii mei. Asta s-a întâmplat acolo, pe Lunca Cetății. Nu puteți să-mi spuneți că nu e adevărat.

Dna Președinte de ședința Văduva Iuiiana

D-le Primar,

DI Primar ai Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

De asta există și expresia din țanțar armăsar. De asta, să justifice discursul d-voastră. Că, accidental, a mai ajuns și o bucată de beton acolo, repet, accidental și nefericit, domnule, d-voastră șitți ce înseamnă moloz? Eu am. lucrat în construcții, știu ce înseamnă moloz. Nu are legătură ce spuneți d-voastră, cu ce ați pus d-voastră ca poze. D-voastră ați pus acolo, într-adevăr, niște bucăți de beton care au ajuns nefericit, accidental acolo, evident că o să adunăm tot ce putem din ele pentru că sunt valoroase. E adevărat ce spuneți d-voastră, ele trebuie să ajungă la concasat, să facem terasament pentru străzi cu ele. Dar să spuneți acolo că am pus moloz și am acoperit cu pământ...și mai sunteți și de bună credință. Asta înseamnă că nu vă pricepeți, ceea ce eu înțeleg. Aia e.


Dna Președinte de ședință Văduva Iuiiana

D-le Consilier Voinea.

DI. Consilier Voinea Inocențiu loan

D-le Primar, avem aici, de multă vreme, o machetă cu ceea ce urmează să fie Hala Laminor. N-am avut parte și la acel Aquaventura pe care urmează să-l faceți și pe care voiați să-l promovați prin luna mai și ne grăbeam cu o soluție de advertising ca să vină lumea în vara asta, la ștrand. Iată că se termină vara și nu a venit nimeni la niciun ștrand. Vorbiți acum de derdeluș, o perspectivă mai înaintată. De ce nu faceți o machetă la ceea ce vreți să faceți acolo. Ne spuneți că aveți viziune. Eu v-am mai spus asta de multe ori, că visați d-voastră frumos, administrația publică înseamnă transparență și cetățenii vor să știe ce le pregătiți, chiar dacă e de bine. Nu ne luați prin surprindere, că ne stă inima în loc dacă vedem ce frumos faceți acolo, Miami, cum ne spuneți, și noi suntem nepregătiți pentru așa ceva. Spuneți-ne ce doriți să faceți! Puneți, de exemplu, pe șantierul unde se face parcarea subterană, pe Decebal. puneți panoul care se pune pe orice șantier și pe care-1 solicitați. Este o lucrare foarte importantă. Să știe oamenii de acolo, domnule, cine e beneficiar, cât durează lucrarea, ce se face acolo. Eu vin de la un capăt, cel de la Muncii. Eu trebuie să-l văd înainte să văd semnul de interzis. Panoul ăla trebuie să-l văd înainte să văd semnul roșu, de interzis. Nu este. Mergem împreună să-l căutăm. Luați și detectivi! Trebuie să-l vedem. Un panou este dacă este vizibil, nu dacă e pus pe undeva, cine știe pe unde. Deci, repet, faceți machete, că nu costă mult, cu obiectivele astea importante pe care spuneți că ... și care trezesc asemenea rumori. Iar cuvântul cetățenilor, nu consilier general, senator șamd, este garantat de lege. Dacă au un interes la subiectul discutat, au dreptul să ia cuvântul, inclusiv în cadrul ședinței. D-na Secretar, vă rog să le confirmați lucrul ăsta! Am să caut acum, exact, articolul de lege care dă dreptul oricărui cetățean care este interesat la un subiect pus în dezbatere, să ia cuvântul pentru ca noi să putem vota și în funcție de ce are flecare de spus aici, reprezentanții lor, dar nu suntem zeii sectorului.


Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoifă

De când avem d-na Secretar, că noi aveam un domn Secretar, până acum. Dacă ne spuneți și nouă ceva? Că nu ne-a infonnat că ar fi făcut ceva. Deci, domnul Secretar dacă poate să vină, să ne fie de folos!

Nu m-am pitit niciodată după prevederi legale sau mai știu și eu, dar consider că în afară de ce prevede legea, este o regulă a bunului simț că atâta vreme cât noi n-am refuzat pe nimeni care a vrut să vorbească în ședința de consiliu la Sectorul 3, este de maxim bun simț să vină, să se înscrie, să spună, domnule, vreau să vorbesc. Repet, ca să fie clar, că văd că vă înroșește treaba asta, vă supără, n-am refuzat pe nimeni, niciodată, de când sunt eu, aici. Credeți că e prea mare efortul să se spetească, să vină, să spună, da, domnule, sunt Stan Pățitul, vreau să vorbesc în ședința de consiliu. E dreptul constituțional. Pe cuvânt? Dar e și dreptul la un minim efort să vină, să ceară. Domnule, vreau și eu să vorbesc, indiferent că spun aberații, dar vreau să vorbesc. Repet, n-am refuzat pe nimeni. Haideți să fim serioși! Vreți să vorbiți? Faceți un minim efort. Hai, domnule, sa facem o chestiune, să se anunțe prin sms, nu de altceva, dar înțeleg că e un efort prea mare să vină, să ne spună că vor să vorbească.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Conform regulamentului trebuie să se înscrie la cuvânt. D-le consilier Galbenu.

DL Consilier Galbenu Mircea Mihai

Voiam să întreb de reciclarea sticlei. Cum se face și care sunt procedurile pentru aparatul de specialitate pentru că nu sunt containerele, cele amplasate nu sunt și pentru sticlă, întreabă lumea, cu sticla ce facem? Cum o reciclăm?

DL Director General Ciobîcă Marius - Direcția Generală de Salubritate Sector

3

Atât agenții economici cât și asociațiile de proprietari primesc din partea noa recipienți verzi și îi ridicăm doar la solicitare, în momentul de față.


DL Consilier Galbenu Mircea Mihai

Se poate face o informare? Lumea nu știe, lumea întreabă.

Dl. Director General Ciobîcă Marius - Direcția Generală de Salubritate Secfb'rS'TEC Sunt lipite pe pubele.

DL Consilier Galbenu Mircea Mihai

Pe pubelele amplasate? Acolo unde nu sunt, nu se pot pune: pentru sticlă sunați la numărul cutare. Ca să știe lumea, nu, neapărat. să caute pubelele verzi?

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

Asociațiile știu.

DL Consilier Galbenu Mircea Mihai

Doar asociațiile. Dar e vorba de cetățeni. Niște stickere pe containerele celelalte de reciclare.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Nu este greșit. Noi am pus deja, cred că 70 - 80% am acoperit Sectorul 3. Evident că mai avem de acoperit. Acele pubele speciale pentru reciclabil, unde scrie clar pe el, reciclabil, ambalaje. Și sunt și desenate ambalaje, ca să se înțeleagă, și interzis menajer. Dacă se pune sticlă acolo să știți că nu e foarte greșit. Nu-i recomandat dar nu e total greșit. Chestia asta cu sticla, trebuie, într-adevăr să ne mai punem la punct, că nu e o chestiune foarte ușoară, mai ales că face mare gălăgie atunci când o adunăm și trebuie să fim cu grijă la chestiunea asta. Dar suntem, credeți-mă, cei mai avansați pe acest domeniu, din țară.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D~le consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Nu știu exact dacă pe șantierul de la Decebal este sau nu panou publicitar însă, ce pot să vă spun este că în 90 și la sută din cazuri, dintre lucrările efectuate de către Primăria Sectorului 3, nu există aceste panouri de informare. Vorbim de lucrări mai micuțe dar consider că e normal și, dacă nu mă înșel, chiar ne obligă legea, să afișăm cine anume lucrează acolo, care e obiectivul, în baza cărei autorizații. Vorbim despre derdelușul de la Parcul Pantelimon. Foarte frumos, dar este acolo un panou ca să știm despre ce e vorba? Vă mirați că cetățenii fac scandal? Eu vă garantez că dacă acolo era un panou în care se explica

ce se face, în baza a ce se face, eu cred că lumea era lămurită. Dar, tocmai, pentru că aceste panouri de informare, repet, în 90% din cazuri, totuși, aș vrea ca primăria să dea un exemplu și să pună aceste panouri, o chestie măruntă, acolo, dar măcar să știm despre ce e vorba. O să fac, d-le Primar, la lucrările din sector și o să vi le transmit, să vă arăt câte lucrări sunt în Sector tară aceste panouri de informare. Haideți să le punem! E o chestiune de bun simț. La școli se fac acele parcări, iarăși, nu există niciun panou de informare. Trebuie să știm, totuși, cine lucrează acolo.


Dna Președinte de ședință Văduva Tuliana

D-le Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Pe fond, aveți dreptate. Uite că ne-a parvenit și panoul. Trebuie consilierilor, ca să se vadă. Puneți-1 pe grupul consilierilor, ca să fie acolo! Uitați, un exemplu. Pe Brăilița am intrat alaltăieri, am rașchetat, astăzi, în mod normal, suntem gata. Ne împiedicăm în lucruri de genul ăsta de parcă e cineva cu lipsă de viziune la asemenea nivel încât să nu-și dea seama că noi nu facem altceva decât să reabilităm acel carosabil care era execrabil, cel puțin pe Brăilița. Vă dau un exemplu de azi. Să ne apucăm noi să mai dăm bani pe un panou din ăla reprezentativ, cum zice domnul consilier, la ambele capete și la fiecare intersecție, credeți-mă, din punctul meu de vedere, este un demers inutil Dar analizăm ce spuneți d-voastră.

Dna Președinte de ședință Văduva tuliana

D-na Gutium. Regulamentul prevede că prioritate au consilierii locali după care ceilalți cetățeni.

D-na Consilier Gutium Narcisa

Scurt, așa. Cam. aceeași problemă cu spațiul verde din fața școlii s-a întâmplat și la Școala 20 unde spațiul verde s-a înjumătățit. Sunt cetățeni care locuiesc acolo și erau supărați. Și mai este o problemă tot acolo, în fața școlii, pe o distanță cam de 100 m, sunt niște limitatoare care limitează viteza la 30 km/h, acum se circulă ca pe bulevard. Limitatoarele de viteză montate acum 10 ani în urmă s-au deteriorat. Cam asta deranjează pe cei de acolo.

Dna Președinte de ședință Văduva Tuliana

S-a consemnat. Din partea consilierilor mai dorește cineva să ia cuvântul? li dau cuvântul d-nei Ana Ciceală.

D-na consilier General Ciceală Ana

Mulțumesc frumos. Mă bucur că sunt aici, la ședința Consiliului Local al Sectorului 3, aș avea multe opinii legate de proiectele de pe ordinea de zi, în special pe cele legate de rectificarea bugetară și schimbarea CAEN-urilor de la societățile primăriei dar aș vrea, totuși, să mă refer astăzi la punctul cel mai important, din punctul meu de vedere, și cel mai urgent din sector, în momentul acesta și anume, Parcul Pantelimon. Colegii mei au menționat și au insistat pe acest punct, nu întâmplător. E vorba de spațiul verde al sectorului, spațiul verde care aparține cetățenilor acestui sector și cetățenilor Municipiului București. Acei arbori care

sunt acolo, nu sunt întâmplător acolo, ei furnizează oxigen și furnizează o grămadă de beneficii ecologice pentru sector, pentru oameni și sănătatea lor, iar tot ce s-a spus până acum. din păcate. d-le Negoiță, este fals, din punctul meu de vedere, tot ce ați spus d-voastră. Ok, primăria trebuie să facă investiții în sector dar trebuie să le facă legal. Cred că atunci când d-voastră spuneți că trebuie să dăm dovadă de bun simț și de decență atunci când judecăm lucrările primăriei, nu cunoașteți legea. Legea, pe astfel de lucrări, în spații verzi și parcuri, legea spațiilor verzi spune în felul următor: dacă vrei să faci alei sau investiții, utilități pentru parc, le poți face, într-adevăr fără Autorizație de Construire, le poți face fără Autorizații de Urbanism și fără documentații de urbanism, trecute prin comisiile, fie Comisia Tehnică de Urbanism a consiliului, depinzând de tipul de documentație, fie prin Comisia Tehnică de Urbanism a Consiliului General, iarăși, dacă e vorba de un PUZ. Dar numai pe 10%. Deci poți să faci lucrări în parcuri pe 10% din spațiul parcului respectiv, așa cum e el încadrat în PUG, așa cum este încadrat în Registrul Spațiilor Verzi. Parcul Pantelimon are un regim legal, specific și de legea spațiilor verzi și se dă și de către legea urbanismului, inclusiv de legea construcțiilor , Deci, atunci când d-voastră faceți lucrări acolo trebuie să aveți Autorizație de construire, care autorizație este emisă la capătul unui întreg proces de validare urbanistică a acelui proiect. în momentul acesta, faptul că nu există panou nu ne spune decât un singur lucru, panou care, iarăși, trebuie să existe din punct de vedere legal, nu există punctul de vedere de bun simț pentru autoritățiile publice. Când venim în ședința de consiliu vorbim de punctul de vedere legal. Panoul trebuie să existe, așa cum spunea și domnul consilier de aici. Panoul, din punctul meu de vedere, nu există pentru că nu există autorizațiile respective, iar autorizațiile respective nu au cum să existe, fiindcă nu a existat un proces de consultare a publicului pe un proiect depus de către Primăria Sectorului 3 sau depus la capitală pentru un PUZ. Acel proces include consultarea cetățenilor, include consultarea experților, include bugetul, include diverse planuri pentru acel parc și faptul că d-voastră ne spuneți că veți construi un derdeluș acolo, îmi pare rău, dar nu trebuie să ne imaginăm, confonn legii, cum ar putea să arate un derdeluș. în același timp. faptul că acolo se depozitează gunoi și moloz și pământ și nisip și fiare pe care și eu și colegii le-am văzut, în persoană, de două săptămâni de zile acolo, este un nou motiv de nelegalitate. Noi am sesizat așa ; Garda de Mediu, Poliția Locală Sector 3, Poliția Generală a Municipiului București, Garda Forestieră, fiindcă se distrug arbori, am sesizat inclusiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, cu o plângere penală de abuz în serviciu contra d-voastră. De ce? Fiindcă distrugeți Parcul Pantelimon. și d-voastră spuneți că e legal ce faceți și că veți face ceva frumos acolo. îmi pare rău, poate veți face ceva frunos acolo dar deocamdată o faceți într-un mod nelegal, din multe puncte de vedere, și sunteți dator cetățenilor Sectorului 3 să explicați ce faceți acolo, să puneți în legalitate acea lucrare, dacă puteți, și dacă nu, să puneți în situația inițială acel teren și să-I aduceți în situația în care era la început. Ca să nu mai vorbesc de faptul că acolo s-au executat lucrări de reabilitare a parcului tot de către Primăria Sectorului 3, în ultimii 3 ani. Cu investiția aceea ce faceți acum? O îngropați în moloz, în pământ, cum spuneți d-voastră? Unde sunt banii? Vor fi îngropați acolo. Mulțumesc.

D-le Primar,

DI Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

Discursul d-voastră chiar nu merită niciun comentariu. Doar că, la final, ați făcut niște afirmații pe care, cred eu, că intr-o lume normală ar trebui să argumentați intr-un fel. Că noi în ultimii, nu 3 ani, ci ultimii 6 ani am făcut ceva acolo. Iar dacă d-voastră ne produceți sau, mă rog, faceți solicitare la noi și noi vă răspundem că în Parcul Pantelimon nu am făcut așa ceva, investiții, mai ales în zona despre care vorbiți d-voastră. Că mințiți cum respirați, asta nici nu mă surprinde deloc. Doamne! Și-au găsit temă de campanie: “Negoiță distruge spațiile verzi”. Există în România o zonă urbană mai verde decât Sectorul 3? E întrebare retorică. Vă spun eu, nu! Și dacă vreți să discutăm despre Parcul Pantelimon. tocmai l-am salvat de niște prieteni de-ai d-voastră care voiau să-l fure. Și ne-am apărat, corect în instanță și de când sunt eu pe aici nu s-au pierdut procese cu terenuri și cu clădiri care să fie pierdute de către Primăria Sector 3. Da, da! Iar Parcul Pantelimon era pe lista, prietenilor d-voastră care vă împing și va finanțează să veniți, să-i ajutați, că sunt disperați. Discutăm despre faptul că Parcul Pantelimon a fost atacat în instanță pentru a fi pus în posesie de către niște ticăloși.

D-na consilier General Ciceală Ana

Și ce legătură asta asta cu....

Dl Primar al Sectorului 3 - . Robert Sorin Negoita

Vă spun eu. Are legătură cu colegul d-voastră, fondatorul partidului, care făcea proiect în Parlament, să se plătească toate spațiile verzi, proprietate privată. Da, da, e chestie recentă, e publică. Fondatorul partidului din care.....

D-na consilier General Ciceală Ana

Parcul Pantelimon e proprietate privată??

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert , Sorin „ Negoilă

Din fericire pentru noi și cetățenii Sectorului 3, din nefericire pentru d-voastră, pentru că nu s-au așteptat ca din 2012 să fie alt primar și nenorocirile cu spațiile verzi care s-au întâmplat înainte să fim noi pe aici nu s-au mai putut realiza. Repet, din 2012 n-au mai fost nici retrocedate, nici puse în posesie sau alte chestiuni pe astfel de zone. De aici și supărarea d-voastră pe care nu o înțeleg, nu-s de acord cu ea dar aia e. Trăim în țara asta, avem cu toții drepturi și, până la proba contrarie, aveți dreptul să veniți, să vă susțineți cauza și să încercați să vă atingeți obiectivele, chiar dacă le consider ticăloase. Veniți să ne spuneți nouă de Parcul Pantelimon? Noi tocmai l-am salvat că dacă nu eram eu, pe aici, avea soarta Parcului IOR. Care e argumentul? Procesul din instanță pe care l-am câștigat. Ăla e cel mai mare argument pe care îl am și chiar nu e nevoie de altceva.

Dna Președinte de ședința Văduva Iuliana


D-le Consilier Voinea.

DI, Consilier Voinea . Inocentiu loan

D-le Primar, îmi aduceți aminte de o zicere, pe la țară, așa, când se supără o mamă pe un copil. îi spune :"eu te-am făcut, eu te omor*. Adică credeți că vă dreptul să faceți ce vreți cu Parcul Pantelimon pentru faptul că spuneți că l-ați salvat de la nu știu ce retrocedare? Nul

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ce spun eu și ce....Domnule, pentru a reabilita un parc e nevoie de șantier. Un parc reabilitate nu crește așa. ca o floare. Un parc, e nevoie să muncești în. el, sunt camioane, sunt excavatoare, sunt materiale, sunt muncitori. Mai e, câteodată, și deranj, e disconfort. Da, știm. Dar, din nefericire, fără asta nu se poate. Ați făcut o afirmație că, într-adevăr, noi am intenționat să-l deschidem anul acesta, parcul care era outdoor. Dar n-am prevăzut, asta e, n-avem viziune, ca alții, n-am prevăzut că primăvara asta va fi cea mai ploioasă primăvară ever, în care ne-a plouat ca la tropice, în fiecare zi, și, în loc să avansăm cu lucrările, stăteam câte jumătate de zi, câteodată chiar o zi, să dăm apa afară și noaptea ne ploua iar, dacă nu ne ploua în aceeași zi, din nou. Și din aceste cauze obiective nu l-am putut deschide atunci când neam dorit. Dar asta nu înseamnă că trebuie acum să acceptăm că Doamne iartă-mă 1 Haideți că v-ați găsit subiectul pe care să atacați: “Negoiță distruge spațiile verzi”. Sunteți foarte credibili! Bravo! Vă felicit. Mergeți pe partea asta!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Ii dau cuvântul doamnei Ciceală.

Doamna Consilier General Ciceală Ana

Foarte scurt fiindcă nu vreau să monopolizez atenția. Domnule Negoiță, faceți afinnații, trebuie să le probați, adică dați-ne numărul de dosar, spuneți-ne exact cu nume și prenume și detalii exacte findcă vorbiți despre dosare în instanță. Despre ce este vorba, dacă dumneavoastră faceți afirmații generale și mințiți doar pentru opinia celor din sala aceasta, poate unii vă cred, poate unii nu, e treaba dumneavoastră. Dar când faceți niște afirmații, vă rog să le probați și să spuneți numărul de dosar per cât, per ce an, care a fost rezultatul, cum s-a desfășurat el, insinuați spre Nicușor Dan și Asociația Salvați Bucureștiul că ar fi avut vreun amestec în vreun proces de la Parcul Pantelimon despre care eu, de exemplu, nu știu absolut nimic. Spuneți-mi vă rog, care este numărul de dosar. Da, aș fi putut să am multe opinii despre opiniile Domnului Negoiță.

DL Consilier Dobre Alexandru

Este o doamnă de la Școala 95 care are o problemă. Vreau să o ascult și să continuăm.......Dacă avei i vreo problemă cu Domnu 1 Primar, vă invtt at finalu 1 ședințe i ăă....

D-na Consilier General Ciceală Ana

închei, aici e for de dezbatere publică, e ședința de Consiliu Local. îmi cer scuze! Dacă nu vreți să stați să dezbateți, este opinia dumneavoastră, dar nu e conform legjj


Doamna Președinte de ședință - Iuliana Văduva

Domnilor consilieri, vă rog să nu vă certați!

P-na Consilier General Ciceală Ana

Domnule Negoiță, vă recomand să vorbiți cu cetățenii acestui sector, să vedeți dacă ei consideră că dumneavoastră, distrugeți sau nu, spațiul verde. Veți avea o surpriză.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana îi dau cuvântul doamnei Vijulie.


Domnul Primar al Sectorului 3 - Robert , Sorin Negoită Dacă îmi permiteți, vă rog.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar.

Domnul Primar al Sectorului . 3 - Robert Sorin Negoită

Doamna Director de la Juridic este aici? Rugămintea mea, să furnizați numărul fostului dosar, că, din fericire, l-am câștigat, este definitiv și irevocabil de asta și disperare, transmiteți, vă rog, dânsei ca să se mai supere o dată, numărul dosarului pe care tocmai l-au pierdut.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Doamna Vijulie, sunteți de acord să îi dăm cuvântul doamnei Director de la Școala 95? Că am înțeles că are o problemă și ar dori să plece. Doamna Director.

D-na Mihaela Bazaciuc - Director Școala 95

Bună ziua! Sunt Mihaela Bazaciuc, directorul Școlii gimnaziale 95 și problema cea mai gravă este că centrala termică nu mai funcționează și în 2 luni va începe sezonul rece. De asemenea, autorizația ISCIR expiră în noiembrie, știu că suntem într-un program de reabilitare, de doi ani mi se spune că vom intra în acest program de reabilitare, dar mai sunt două luni și intrăm în sezonul rece. Eu vreau să mă asigur că nu închidem școala.

Doamna Președinte - Iuliana Văduva

Domnule Primar.

Domnul Primar al . Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Dacă îmi permiteți, doamna director, știți bine opinia mea și scuzele de rigoare, nu că ar fi o vină a Primăriei Sector 3 și știți bine care e situația la Școala 95. Este și în zonă protejată, clădirea este undeva din perioada interbelică, nu știu dacă e exact monument istoric, dar e pe acolo. Partea cu centrala termică îl avem pe domnul director aici care se ocupă, domnul Bunescu să nu fie astfel de sincope. Au rămas singurele școli nereabilitate, doar cele care au fost în BEf și care mai sunt încă în BEL unele, sau sunt în zone protejate sau monument istoric. Pentru că e un calvar* să îți iei avizul de la Cultură. Nu e prima dată când spun treaba asta. Un aspect. Un alt aspect, proiectul d.e finanțare pentru Școala 95 este depus de acum doi ani de zile, dacă nu mă înșel? Mă rog, de anul trecut. Noi îl avem pregătit de trei ani de zile, l-am depus imediat cum au lansat Ghidul, că e o problemă și cu asta. Că, până acum nu au fost în stare să analizeze dosarul nostru, pe care noi l-am. făcut în trei luni de zile și dânșii nu sunt în stare să îl analizeze într-un an de zile, e într-adevăr o problemă. Da, este între foarte puținele instituții de învățământ din Sectorul 3 care au rămas nereabilitate. Dacă nu mă înșel, avem o problemă și cu ISU acolo.

DL Popescu Marius - Sef Serviciu Investiții Lucrări Publice

Nu. Avem și documentație, avem tot. Cum avem contract de finanțare....

Domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Cum avem contract de finanțare, începem, da?

DL Popescu Marius - Sef Serviciu Investiții Lucrări Publice

S-au cerut clarificări... Nu rămâne școala neâncălzită, asta e clar.

Domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Deci, partea de centrală nu e de discutat. aia e clar că se rezolvă. Niciodată nu v-am lăsat nefuncționali, dar, pentru reabilitare avem nevoie de acest contract.

D-na Mihaela Bazaciuc - Director Școala 95

Centrala de anul trecut a dat semne de stricare, din octombrie, anul trecut. Rând pe rând, arzătoarele au picat și cazanele.

Domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

De când e?

DL Bunescu Alexandru - președinte CA societatea QPS3

2004.

Domnul.....Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Și de ce nu o schimbăm?

DL Bunescu Alexandru - președinte CA societatea OPS3 Din 3 cazane, 2 nu se mai pot repara, trebuie schimbate.

Domnul Primar al Sectorului......3 . - Robert Sorin Negoită

Haideți să o schimbăm și după aceea vedem. Așteptăm și noi să facem treaba pe bani europeni, ați văzut Guvernul...

D-na Mihaela Bazaciuc . - Director Școala 95


Perfect de acord, dar rămânem efectiv cu copiii în stradă.

DL Popescu Marius - Sef Serviciu Investiții .Lucrări Publice

Inițiem problema să o schimbăm rapid până ....

Domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Neapărat. Dacă nu aveți bani, veniți să o rezolvăm.

Dl... Popescu Marius - Sef Serviciu Investiții Lucrări Publice

Păi, vorbesc eu cu ...

D-na Mihaela Bazaciuc. - Director Școala 95

Și, să știți că am cerut și noi locuri de parcare în fața școlii și ni s-a spus că dacă avem persoane cu handicap, avem dreptul la 3 locuri. Nu avem persoane cu handicap, dar avem și noi nevoie de locuri de parcare. Mulțumesc frumos!

D-na Viiulie Violeta

Bună ziua! Și eu tot despre Parcul Panteiimon doresc să vorbesc astăzi. Nu zâmbiți așa pentru că. dacă dumneavoastră nu vi se pare relevant faptul că există multe probleme de legalitate acolo, o să vă dau un fapt pe care va trebui, consider eu, cel puțin din punct de vedere uman să îl luați în considerare. Nu o să repet ce au spus colegii mei din opoziție', consilieri la Primăria Sectorului 3 sau doamna consilier de la Capitală, pentru că mi se pare că au dreptate și există grave probleme acolo, pornind de la buget, de la proiect tehnic, de la legalitatea organizării de șantier, dar am să subliniez un fapt foarte grav care se întâmplă acolo. Parcul este deschis circulației cetățenilor. Acolo, o dată la 5-7 minute trec camioane de tonaj mare, intră pe aceeași poartă pe care intră copiii, mă rog, cu părinții, copilașii mai mari intră și singuri, copiii din zonă, este un pericol extraordinar de mare pentru siguranța cetățenilor și mai ales a copiilor. Drumul, aleea de la intrarea în parc până la șantier, este străjuit de diverse țevi, furtunuri, materiale de construcții aruncate în neștire, acolo. Am filmat, și aici nu pot fi contrazisă pentru că imaginile nu pot li contrazise. Așa numita intrare în șantier, este de fapt o ruptură în gard. Deci, domnule Negoiță, lăsând la o parte problemele de legalitate, lăsând la o parte banii cetățenilor din Sectorul 3, spațiul verde din Sectorul 3, este un mare pericol acolo. Și vreau să vă atrag atenția asupra unui fapt care a fost specificat și s-a scris și despre el și în presă acum ani buni de zile. Pentru că este vorba de un membru aî familiei mele. Am avut un verișor în vârstă de 6 ani care avea pe strada lui un șantier nesecurizat. A văzut acolo un morman de nisip și a crezut că se poate duce cu jucăriile la nisip. S-a dus cu jucăriile la nisip și a venit o basculantă plină cu nisip și a vărsat nisip peste el. pentru că acel șantier nu era securizat. A fost găsit îngropat în nisip lângă jucării. Există posibilitatea reală ca o astfel de tragedie să se întâmple acolo la Parcul Panteiimon. Dacă eu nu mă duceam după cei doi paznici care erau acolo, într-o gheretă, ei nu m-ar fi văzut nici pe

mine ca adult și pe colegii mei cu care eram acolo. Am fi putut să intrăm fără nici o opreliște în acel șantier. Deci, va rog eu mult, domnule Primar, mergeți acolo, dacă doriți, mergem acum împreună, ne suim în mașină și mergem acum împreună, acolo. Și sunați dumneavoastră ce instituție considerați de cuviință să vină și să securizeze intrarea în acel șantier. V-am spus, aceste lucruri deja depășesc orice limită de legalitate, nu mai vorbim de bani, de spațiul verde, de pomi îngropați, vorbim de viața copiilor noștrii iar acest lucru chiar trebuie să vă responsabilizeze, domnule Primar, pentru că acolo se poate intra liber într-un șantier. Nu mai vorbesc de faptul că marginea lacului este ruptă. Acolo poate să alunece și copii și câini și oameni maturi, nu mai vorbesc de faptul că încă sunt în folosință locuri de joacă unde utilajele, leagănele sunt rupte, unde tartanul de pe jos este îndoit sau smuls. Deci, eu înțeleg că sunt probleme, presupunem că acel șantier ar avea toate proiectele, ar fl cu bugetul la zi, ar avea aprobare de la Primăria Municipiului București, pentru că acel Parc Pantelimon este în patrimoniul Primăriei Capitalei, presupunând că există toate lucrurile acestea în regulă, haideți să ne ocupăm de viața cetățenilor din Sectorul 3. Haideți să vedem pe unde ar trebui să intre acele camioane ca să nu interfereze cu cetățenii care se duc în parc, acolo. Aceasta este marea mea rugăminte și vă solicit și sunt dispusă chiar în momentul acesta să merg împreună cu dumneavoastră acolo și dumneavoastră să hotărâți pe cine sunați, ce instituție apelați de la fața locului ca să punem în siguranță cetățenii din Sectorul 3 față de tragediile care ar putea să se întâmple acolo. Mulțumesc!


Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

S-a consemnat. Domnule Primar.

Domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Recunosc că de la Patriarhie nu ne-am luat aprobare, nici de la NASA.ă

DI. Consilier General Berceanu Octavian

Nici de la Primăria Generală că sunt în Comisia de Patrimoniu, domnule Primar.

Domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Și nici de la Vatican și de la Primăria Generală, evident că nu ne-am luat aprobare că nu e nevoie. Dacă știți să produceți un minim bun smat, rnscrieț-văă la cuvânt,, domnule și vorbiți.

Dna Președinte de .ședință Văduva Iuliana

Vă rog frumos, vă rog frumos să faceți liniște. Dacă vă înscriați la cuvânt, aveați dreptul să vorbiți. Domnule Primar.

Domnul Primar al . Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Cred că e fix ce făceau legionarii pe vremuri, adică dezordine, haos. Suntem un stat de drept, suntem o țară normală. Vreți să vă înscrieți la cuvânt, veniți, domnule, vă înscrieți acum și vorbiți, nu țipați așa, respectați-vă pe dumneavoastră. Un minim respect față de persoana dumneavoastră, pentru că. pentru alții, atâta timp cât pentru dumneavoastră nu aveți, e greu de așteptat. Vă înscrieți la cuvânt și vorbiți ca oamenii normali, nu răcniți la noi pe aici. Veniți, vorbiți la microfon, nimeni nu a fost refuzat niciodată, repet, pentru dumneavoastră, un minim respect. Dacă ne produceți acea prevedere legală care să ne ceară

nouă aprobarea Comisiei de la Municipalitate sau ceva, domnule, vreau să ne produceți, că nu suntem perfecți, dar, încercăm să învățăm. Colegii din Primărie mi-au spus că nu avem nevoie. în consecință nu am luat, că nu ne cere legea, dar dacă vreți neapărat, repet, faceți o solicitare cu ce aprobări ne trebuie și acceptăm în lista asta și Vatican și orice ne cereți dumneavoastră.                                                                        .

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan

Domnule Primar, ori intenționat, ori într-adevăr v-a deturnat colegul Consilier General, nu i-ați răspuns colegei Violeta Vijulie. Dacă sunteți dispus să mergeți și să luați măsuri acum, concrete, de securizarea șantierului din Parcul Pantelimon.

Doamna Președinte , - luliana Văduva

Domnule Primar.

Domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Spre deosebire de alții, eu merg în parc și pe șantiere în fiecare zi, de câte două, trei ori pe zi. Diferența între mine și alții e că nu merg acolo să fac scandal, eu merg acolo ca să fac treabă și să facem treabă. Domnule consilier, nu îmi faceți dumneavoastră program că nu a reușit nimeni până acum, să știți că sunt propriul meu șef și știu bine ce am de făcut și fac, și fac cât pot. eu de corect și de bine. Știți care e problema, domnule consilier, că vin să comenteze unii care nu au fost în stare în viața lor să facă nimic. Au ajuns la o vârstă și dacă îi întrebi "tu ai beneficiat de de toate pe lumea asta, tu în urma ta ce lași?" nu știu să răspundă

Bună ziua! Din nou o ședință foarte prelungită, sau foarte lungă, așa că o să încerc să fiu foarte scurt. Recent, Primăria Sectorului 3 a finalizat concursul de proiecte cu finanțare nerambursabilă în baza Legii 350. Sportul are zero proiecte. Banii rămași nealocați, dacă îmi permiteți, inițiativa poate fi deopotrivă și a Consiliului Local. Banii rămași nealocați ar putea fi îndreptați spre un proiect pilot în vederea deschiderii curții școlilor, împreună cu asociațiile sportive școlare, cu asociațiile de părinți și cred că putea fi un demers pe care elevii, părinții și cetățenii îl vor aprecia din partea dumneavoastră. Sunt câteva răspunsuri la care nu am primit nici acum soluțiile; este vorba de 483049 din 16.07 și o singură chestiune tehnică, pe site nu este încă publicat procesul verbal al ședinței din luna iulie.

Dna Director Executiv Florentina Neacsu -Direcția Asistentă , Legislativă Se publică după ce se aprobă. Abia acum s-a aprobat.

DL Popa Haralambie Victor - președinte Asociația C.S.A.M. OLIMPIC

Deci, poate să-mi răspundă cineva vizavi de banii care au rămas neatribuiți conform Legii 350 pentru sport sau pentru tineret? Va mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana S-a consemnat, o să primiți în scris.

Declar ședința închisă, o zi bună în continuare 1


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, IULIANA VĂDUV

, SECTORULUI 3,

MARIWyMIHĂITĂ


întocmit:


Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes ( ' Vote: • 18 )

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Radu Constantin

Vaduva iuiiana

No { Vote: 0 ■bv-z-C-WoLm:;

Abstain ( Vote: 5 )

Ene Steiian Bogdan

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin lacob Cezar

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Gaibenu Mircea Mihai

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia


Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Malureanu Liviu


Voinea Inocentiu loan


NameLst

Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 19 )

Baetica Nicoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fieancu Fiorin

Gutium Narclsa-Veronica

Hontaru Valerica

iacob Cezar

Maiureanu Liviu

Marineata Mareei

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Vaduva luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 2 )

Ene Steiian Bogdan

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting ( • Total: 5)              \

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 1

Aprobare P.V.

S.O. 30.07.2019


Yes (Vote: 22 )

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniel

Galbenu Mlrcea Mihai lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Steiian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malueeanu Liviu

Paunica /^<rr*^^na

Radu Constantin

Vaduva luiiana


TudoaacheAndre i Cristian


Dobee Alexmlru

Fleaccu Flonn

1^^301 Valerica

Marcel

Petreccu Cristian

Sima Elena Dantela

Mariana


Tudoaache Livia


Yes (Vote. 14)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel

Popescu Romeo

Văduvă iuiiana

Corneanu Antonio Ciprian

Fieancu Florin

Marinescu ioneia

Radu Constantin

Vasiiiu Mariana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Petrescu Cristian Tud oh Elena

No ( Vote: 6) r

Fatu Adrian

Gaibenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Abstain ' (Vote: :3)

Ene Stelian Bogdan

lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 4 )

Gutium Narcisa-Veronica

Paunica Adriana

Sima Elena Daniela

Voicu Alin lonut

Yes {Vote: 17)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Radu Constantin Vaduva luliana

No' ( Vote: '3 )

Fatu Adrian

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: '6 )     ':<■// ■-■■/■//

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting {Total: 1 )

Tudorache Andrei Cristian

ESSEHS!

Proposal Narne:

Punctul 4

Yes ( Vote: 17 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Mareei

Petrescu Cristian

Sima Eiena Daniela Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 4)

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Abstain ( Vote: 4 )

Ene Stelian Bogdan

Maiureanu Liviu

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

No-Votlng ' ( Total: 2

lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Fiorin

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: - 4) :/;/■"■ /■/:// /.ei//

Fatu Adrian

Tudorache Andre i Cristian

Tudorache Livia

Voinea inocentiu loan

Abstain , ( Vote: 2i)iCi////■///■■' '/ei/-

Galbenu Mircea Mihai

Gutium NarasaV/eronica

No-Voting ' (Total: -.2 ' )

Ene Stelian Bogdan

Moldoveanu Lucian Ionel

ie lamei anSt


Yes (Vote: 22 )

Baetica Nicoieta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian lone!

Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 4 )

Ene Stelian Bogdan

Voinea Inocentiu loan

No-Voting (Total:■: 1 )

Tudorache Andrei Cristian


Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marcel

Paunica Adriana

Radu Consaantin

Văduvă luiiana


Dobre Alexandru

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Fa!


Tudorache Livia


Yes (Vote: 26 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moidoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No< (:Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 1 )

Malureanu Liviu

No-Voting'. ( ■ Total: '0 )

NmeBEt


Proposal ' Namery^<<

Amendament 1

Yes ( Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Popescu Romeo Văduvă luiiana

No (Vote: 0)

Abstain {Vote: 1 }

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 5)

Fatu Adrian

Tudorache Livia


Antonio Cipria n Ene Steiian Bogdan Hontaru Valerîca Marineate Maree i Paunica Adriana Radu

V^^^liuj Mariana


Galbenu Mircea Mihai

Voinea inocentiu loan


Dobre Alexandru

Fleanca Florin lacob Cezar

Marinescu Ionela F^e^tr^e^^c^u Cristian Tudor Elena Voîcu Alin ionut


Tudorache Andrei Cristian


tNameaLiSt


Proposal/Name: ;

Punctul 8

YesȚvote:25 >

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie!

Fieancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu îoan

No {Vote: 0 )

Abstain {Vote: 2 )

Sima Elena Daniela

Nd-Voting (Total:0a


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezrar

Marin eseu Ionela Petrescu Cristian

Tudor Elena

Vasiiîu Mariana


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Maiureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Popescu Romeo

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin lonut


Vaduva luiiana


iNTmegLiSt


ProposarName- 7

Punctul 9


Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Gaibenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Voicu Alin ionut

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 3)

Fatu Adrian

No-Voting ( Total: 2 )

Vasiliu Mariana


Corneanu Antonio Ciprian

Ene Stelian Boddnn Gutiuro NarcisaJnpranian Maluteaun Livin Moldonaaun Bccim hme I Pon|ssnn Romeo

Tudo r Elena


Tudorache Andi Cristian


loan


Doree Af^ndr^-i Flaacun Fioan Hontptu Vaierica Marîneata Marcel Pan^aa Arianaa Rado Cosntanan Văduvă


Tudorache Livia


NameiLSl


Proposal

Punctul 10

Yes ( VoteM7 ' )

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Marineata Marcel

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote: '4) Wm ••<•::::.■

Fatu Adrian

Voi nea Inocentiu loan

Abstain i (iVote: ;6:)     <:<A.::

Baetica Nicoleta Mariana lacob Cezar

No-Votingi ( ; Total: ;0 ) aaaaa/


Dobre Alexaddru

Fleanuu Florin

M^^r^n^^cuu tonela

Popesuu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian


Galbenir Mircea Mibai

Malureanir Liviu


Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Radu Constantin

Vaduva luliana


Tudorache Livia


Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel


Nomei Lst


Proposal

Amendament 2

Yes (Vote:

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Hontaru Vaierica

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No' (Vote:

Gaibenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: '3)

Gutium Narcisa-Vero nica

No-Voting ' ■ (Total: ' 5 )

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Steiian Bogdan Marineata Mareei Popescu Romeo

Tudor Eiena

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Tudorache Livia


Dob re Alexandru Fieancu Florin Marinescu loneia Radu Constantin Vaduva luliana


Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana


NimeiSSB


Proposal Name: StzSV-C//

Punctul 11

Yes ( Vote: 16 )

Baetica Nicoieta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin ionut

No (Vote:

Fatu Adrian

Tudorache Livia

Abstain ■ (Vote: ;5)

Ene Stelian Bogdan

Maiureanu Livlu

No-Votîng ' (Total: -l/JBWWm

Paunica Adriana


Corneanu Antonio Ciprian

Flonn

Mtarinescu Ionela

Radu Constantin

Văduvă luiiana


aacob Cezar

Voinea inocentia !oan

Gatbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Tudorache Andrei Cristian


Gutium Narcisa-Veronica


NafneLiSt

Proposal Name:

Punctul 12

Yes ( Vote: 16 )

Corneanu Antonio Ciprian

Fieancu Florin

Marinescu Ionela

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Hontaru Valerîaa Paunica /A<^!ran^a Radu

Văduvă luiiana

Enachescu Marian Daniel

Marineaaa Marcel

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasîliu

No'.' :;:(voe^)^

Fatu Adrian

Cristia n

Tudoaache Livia

Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 7 )

Baetica Nicoieta Mariana

Ene ^e^H^n Bogdan

M^cea Mihai

Gutium Natcisa-Veronica

aacob Ce;aar

Malueeanu Li viu

Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting ' (To^l^a^lLO) V

NamegLiSt

Yes (Vote: 4)

Enachescu Marian Daniel

Tudor Elena

No ■' (Vote: 6)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Abstain( Vote: :

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin lacob Cezar

Paunica Adriana

Vaduva luliana

No-Voting (Total: 3 )

Dobre Alexandru


Petrescu Cristian


Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Livia

Corneanu Antonio Ciprian

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Radu Constantin

Vasiiiu Mariana

Marinescu Ionela

Popescu Romeo

Moidoveanu Lucian Ionel Voinea Inocentiu loan

Ene Stelian Bogdan

Hontaru Vaierica

Marineata Marcel

Sima Elena Daniela

Voice Alin lonut

Yes (Vote: 12)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marinescu ionela Popescu Romeo

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan

Abstain { Vote: 9 }

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 2)

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian

Fleacuri Florin

Paunica Adriana

Văduvă 1011^3

Tudoa Elena

Galbeua Mircea Mihai

Matareauu Liviu

Rada Constantin

X^^^ihu Mariana

Dobre Alexandru Montară Valorica Petrescu Cristian Voicu Alin lonut

Tudorache Livia

Gutium ^1'018^61^^

Marinata Marcel

Sima Elena Dcaielc

NTmeMSl


Proposal Name: ' T/77

Punctu! 15

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie! Marineata Marcel Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela Vasi!iu Mariana

No ( Vote: : 4) ' rCC/'-j.-

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan

Abstain {Vote: 6 )

Ene Steiian Bogdan lacob Cezar

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian


Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Radu Constantin Vaduva iuliana.


Tudorache Livia


Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian lonel


iNameilISt


Proposal Name:

Punctul 16


Yes ( ' Vote:'22)              l

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica


Malureanu Liviu


Manneaaa Marcel


Moldoveanu Lucian Ionel


Paunica Adriana


Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Radu Constantin

Văduvă iuliana


Enachescu Marian Daniel

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Noy (Voter/3)

Fatu Adrian


TudoracheAndrei Cristian


Tudorache Livia


Abstain (Vote: 1 )

Baetica Nicoleta Mariana


No-Voting


(Total: : 1 )


Voinea inocentiu loan


Yes (Vote:16)

Baetica Ni col eta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Petrescu Cristian

Tudor Elena

Voicu Alin ionut

No (Vote: 2)

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 1 }

Sima Elena Daniela

No-Voting { Total: 8 )

Ene Stei ian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Vaierica

Marinescu ionela

Popescu Romeo

Vaduva luiiana


Voinea inocentiu loan


Fleancu Florin lacob Cezar Tudorache Livia


Dobre Alexandru Malureanu Liviu Paunica Adriana Radu Constantin Vasiiiu Mariana


Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian ionel


Yes (Vote:

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 4}

Patu Adrian

Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 6)

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian

Galbenu Mircea Mihai

Maiureanu Liviu

Dobre Alexandru Hontaru Vaierica Paunica Adriana Radu Constantin Văduvă luliana

Tudorache Livia

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveana Lucian Ionel

Yes (Vote: 15.)

Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valorica

Paunica Adriana

Radu Constantin

Vaduva luliana

No' ( :■ Vote:-4'-

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan

Abstain '' ( ' Vote: '7 ■ •'• ) f-v

Baetica Nicoleta Mariana Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian lone!

No-Voting ' ( ' Total:' 1)

Fleancu Florin


Cobre Alexandru

Marineata Marcel

Perrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vaslitu Mariana

Tudorache Andrei Cristian

Ene Steiian Bogdan lacob Cezar

Enachescu Marian Daniel

Marinescu ionela

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Tudorache Livia

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu