Proces verbal din 26.02.2019

PV al sedintei ordinare din 26.02.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Nr. 316746/01.03.2019

PROCESUL VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 26.02.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 304753/CP/20.02.2019.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 30 consilieri locali din numărul total de 31.

A lipsit domnul consilier: Ene Stelian Bogdan.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința ordinară din data de 26.02.2019.

A

In sală sunt prezenți 30 de consilieri.

Vă propun retragerea de pe ordinea de zi suplimentară a punctului 3. Propuneri, obiecțiuni?!

DL. Marius Mihăiță - Secretarul Sectorului 3

S-a anunțat retragerea. Este retras, nu-1 luați în calcul.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Domnule consilier Comeanu.

Dl. consilier Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua dragi colegi, stimată d-na președintă.

Propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.02.2019, cu suplimentarea nr. 310194/25.02.2019, conform dispoziției Cabinet Primar. Vă mulțumesc

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Vă supun spre aprobarea suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!


Cu 23 voturi pentru, 3 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Vă supun sprea aprobarea ordinea de zi împreună cu suplimentarea, cu mențiunea că punctul 3 suplimentar a fost retras. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 2 abțineri și 4 consilieri care nu au votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, “Aprobarea procesului-verhal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 31.01.2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 2 abțineri, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 52, Sector 3, București.” Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Fătu.

Dl. consilier Fătu Adrian

Datorită faptului că nu am primit documentele și pozele justificative la punctele similare cu cele din ședința trecută, Grupul PNL se va abține de la punctele 2, 3,4, 5 și 6.

Dna Președinte de ședință Văduva Iu han a

Mulțumim domnule consilier. Alte propuneri? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 6 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 52A, Sector 3, București ” Domnule consilier Inocențiu.

Dl. consilier Voinea Inocențiu Ioan

Nu este suficient că s-a notat. Colegul meu a întrebat de ce nu s-a respectat o promisiune a direcției pe care și-a luat-o luna trecută. Atunci în glumă s-a spus, da vom aduce data viitoare, considerându-se că data viitoare ar fi cumva la anul, că doar la anul o să mai majorăm taxe. Iată că nu s-a întâmplat așa. Putea să argumenteze atunci, e greu, nu avem aparat, nu merge cu telefonul, dar a spus că “da”, pentru data viitoare o să ținem cont și o să facem. Repet, uitați-vă în procesul verbal și vedeți că aproximativ cu aceste cuvinte ni s-a răspuns data trecută. De ce nu s-a ținut de promisiune? Unde este domnul director de la DITL?

Dl. Director General Ilie Petre Iulian - DGITL Sector 3

Domnule consilier, într-adevăr ați țintuit foarte bine, data viitoare m-am gândit că este la anul. Și, într-adevăr, am spus că este foarte greu să aducem un volum de material atât de mult. Dar, recunosc, că m-am gândit că pentru la anul. Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 împotriva, 6 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată la adresa str. Vulturilor nr. 52, Sector 3, București.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Drumul Lunca Veche nr. 445-447, Sector 3, București” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, “ Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Drumul Lunca Veche nr. 449-451, Sector 3, București ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 5 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 9,10,12, 13,16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 și 30 la HCLS 3 nr. 260/30.06.2017 ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la HCLS 3 nr. 262/30.06.2017.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 abținere, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 3 și 5 la HCLS 3 nr. 263/30.06.2017.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la HCLS 3 nr. 264/30.06.2017, ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 7,2, 5, 4, 6, 7, 8,11,12,13,14,15,17,19,20,23, 24, 25 și 26 la HCLS 3 nr. 265/30.06.2017. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 1 și 2 la HCLS 3 nr. 267/30.06.2017” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 1, 2 și 3 la HCLS 3 nr. 431/19.09.2017.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la HCLS 3 nr. 432/19.09.2017.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 abținere, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, “ Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la HCLS 3 nr. 349/07.08.2018.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la HCLS 3 nr. 350/07.08.2018. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 la HCLS 3 nr. 351/07.08.2018. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt, Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 abținere, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la HCLS 3 nr. 352/07.08.2018 Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 la HCLS 3 nr. 353/07.08.2018.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 2 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 la HCLS 3 nr. 354/07.08.2018.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la HCLS3 nr. 355/07.08.2018.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 1 - 23 la HCLS3 nr. 356/07.08.2018.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 abținere, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi, “ Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, 7 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea modelului contractului cadru de închiriere a locuințelor în temeiul Legii nr. 114/1996, aprobat prin Anexa nr. 1 la HCLS 3 nr. 40/01.03.2010, cu modificările și completările ulterioare.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de închiriere pentru imobilele repartizate în baza Legii nr. 152/1998, aprobat prin HCLS 3 nr. 151/2016, cu modificările și completările ulterioare.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind dizolvarea și lichidarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “București 2020” Propuneri, obiecțiuni? Doamna consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Strict de informare pentru Consiliu, nu ar strica să primim și un raport al activității acestei Asociații Intercomunitare. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Doamna director.

D-na Cârstea Roxana - Director Executiv Direcția Juridică

Bună ziua! Această Asociație pentru care astăzi în fața d-voastră avem proiectul de hotărâre privind dizolvarea și numirea lichidatorului, nu mai are activitate începând cu anul 2014. La acest moment eu nu vă pot pune la dispoziție un astfel de raport de activitate. Am fost doar împuterniciți de Consiliul General, ca d-voastră să decideți cu privire la dizolvarea și numirea lichidatorului. Din documentele ce ne-au fost puse la dispoziție compartimentul de specialitate, respectiv Direcția Juridică care este inițiatorul raportului de specialitate al prezentului proiect de hotărâre, nu a rezultat un astfel de raport de activitate. Deci, nu avem la acest moment un raport de activitate privind asociația.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim doamna director. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 abținere, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind completarea Anexei referitoare la unitățile de învățământ în care se derulează și finanțează în anul școlar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București Programul “Școală după Școală”, aprobată prin HCLS 3 nr. 497/30.10.2018.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 30 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi, “ Proiect de hotărâre privind completarea Anexei referitoare la „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe ~ condominii din Sectorul 3”, aprobată prin HCLS 3 nr. 14/26.02.2009, cu modificările și completările ulterioare” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul20197" Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 abținere, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre referitor la stabilirea domeniilor privind serviciile publice, a activităților și a locurilor în care beneficiarii unor categorii de ajutoare sociale, acordate în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.336/15.12.2016, vor presta muncă în folosul comunității. ' Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 reprezentând modelul de contract având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”, aprobat prin HCLS 3 nr. 338/31.07.2018Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 4 abțineri, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind completarea HCLS 3 nr. 92/31.01.2019 referitoare la reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 abținere, 7 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect „Furnizare materiale pentru exterior. ” Domnul consilier Voinea.

DL, consilier Voinea Inocentiu loan

Trecând peste faptul că am întâlnit foarte mult formalism în ceea ce privește activitatea Comisiei de negociere, pentru că din câte observăm, din procesul - verbal de negociere, avem un discount față de prețurile inițiale oferite de societate, de puțin peste 1%, or un astfel de discount de 1 și ceva la sută nu reprezintă o negociere serioasă, între o Comisie formată din 5 membri și reprezentantul societății. Mi s-a explicat însă, că într-adevăr e o formalitate, aceea de a folosi această societate pentru cumpărarea acestor

materiale, acestor vopseluri cu care se intenționează sa se coloreze, într-un mod să spunem așa, artistic, anumite puncte termice din sector, e o inițiativă bună pe care o puteam avea, în schimb, printr-un concurs de soluții. Știm bine că sunt grafferi care intra în mod fraudulos în diferite locuri pentru a-și expune arta urbană. Am fi putut face chiar un eveniment național din chestiunea respectivă, s-a ales o altă variantă mai puțin vizibilă, păcat. Dar, dincolo de această negociere superficială, care n-a fost de fapt o negociere, ci o modalitate de a cumpăra aceste materiale mai ușor, fără să mergem în piață, ceea ce ar fi presupus licitație, dar asta este o altă chestiune. Vreau să va spun, că nu putem, am întrebat ieri și mi s-a spus că s-au făcut actele ca la carte. Nu sunt făcute ca la carte, sau cel puțin până într-un anumit moment poate au fost făcute, dar mai departe, de când au ajuns la domnul Primar, care a semnat chiar ca Primarul expunerea de motive, vreau să vă spun că nu putem adopta această hotărâre în forma în care ea ne este prezentată, întrucât se vorbește că la articolul 1, că “Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de negociere și atribuire, întocmit de Comisia de analiza a ofertei finale depuse de către societatea Algorithm Residential S3 SRL

Deci, ce legătură are Algorithm Residential cu acest proiect?! Ce ofertă a depus societatea Algorithm Residential în acest proiect în care urmează să fie cumpărate materialele de la Administrare Străzi Sector 3? Deci, iată cum luăm bucăți din hotărâri, noi nici nu mai știm cum se numesc aceste societăți. Mai bine le-am numerota și le-am spune 1, 2, 3, 4...poate le-am ține minte mai repede. Ne încurcăm în ele într-atâta încât într-o hotărâre pe care noi o adoptăm astăzi, aici, amestecăm societățile între ele. Ca atare această hotărâre nu are cum să fie adoptată în această formă, că ne facem de râs, o să o publicăm pe site. Citiți-o! O avem aici. Nu înțelegeți ce vreau să spun? Repet.

Inițiatorul dorește ca Direcția de Administrare a domeniului Public să cumpere de la Administrare Străzi Sector 3 niște materiale. Nu le ia de la o firmă din piață, le cumpără de la societate. Perfect, da?! Și noi hotărâm astăzi, ca în urma ofertei depusă de către Algorithm Residential, care nu are nicio treabă, nici nu a fost implicată în această tranzație, dar ea a depus o ofertă și s-a negociat altă ofertă. S-au încurcat cei care au redactat, inclusiv domnul Primar a semnat ca Primarul expunerea de motive, în care vorbește și despre Administrare Străzi și despre Algorithm. S-a încurcat în societăți. Ca atare retrageți hotărârea, nu putem să o votăm în forma asta, vă dați seama, faceți lecțiile bine și veniți cu lecția copiată cum trebuie.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule consilier. Domnule Primar!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Chiar mă gândeam că de la descoperirea Americii nu s-au mai făcut descoperiri semnificative pe planetă, în sfârșit era momentul pentru o descoperire ceva cu adevărat

care să schimbe sensul istoriei. Deci, să înțeleg că s-a descoperit faptul că s-a greșit numele unei societăți. O să ne uităm cu atenție să vedem ce se prevede în lege să-i tăiem capul celui care a făcut această eroare.

Evident, câteodată și datorită volumului mare de activitate ...vă rog fîumos faceți o Comisie de anchetă, cine se face vinovat de așa ceva, că mi-au adus mie să semnez ca Primarul o astfel de eroare inadmisibilă, vreau să mă asigur că așa ceva nu se mai întâmplă. Ăsta e un subiect. Și nu luați în glumă, că nu este deloc glumă chestia asta.

O altă chestiune foarte serioasă este că să înțeleg că am putea să facem concurs național de graffîti. Stimați colegi, eu zic că dacă facem un concurs mondial e și mai vizibil. Intergalactica asta o lăsăm pentru o etapă ulterioară.

Dar, ce vă propun, atâta vreme cât văd că, și mă bucur foarte mult că sunt foarte multe idei, eu sunt convins că nu doar așa că vrem să vorbim, ci pur și simplu avem chef de treabă, vrem să facem lucruri, propun ca în Consiliul Local, dar d-voastră trebuie să fiți de accord, să faceți o Comisie care să se ocupe de acest conscurs internațional de pictură și de artă plastică, iar președinte să-1 numim pe domnul consilier, că sunt convins, nu există cineva mai dibace decât dânsul, domnul candidat, mă refer, care să gestioneze acest proiect, pe care îl văd de foarte mare potențial. Dar, cineva să ia inițiativa să facă un amendament și să înființați această Comisie și am foarte mare încredere în potențialul acestui demers.

Dna Președinte de ședință Văduva Iulian a

Mulțumim, domnule Primar. Domnul consilier Mălureanu. Domnule consilier Voinea.

Dl.consilier Voinea Inocențiu Ioan

Tratați în continuare în zeflemea anumite lucruri, cum de fapt ați tratat și Sectorul în zeflemea, probabil că de asta v-ați hotărât, ați aflat că nu o să vă mai aleagă lumea și ați declarat că nu o să mai candidați.

Nu luați în zeflemea, faptul că noi care nu avem timp decât să citim în diagonală aceste proiecte, ne sar aceste lucruri flagrante în ochi, iar oameni care sunt plătiți să facă lucrul ăsta și care îmi spun ieri că totul e făcut ca la carte, nu sunt în stare să observe, nu o data, ci de două ori, o asemenea eroare. Este inadmisibil să tratați în zeflemea și să nu spuneți “da, ok, am greșit, am fost superficiali, am avut mult de lucru, am fost obosiți Ar fi fost mult mai corect.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Eu nu știu când v-am rostit numele. Nu v-am rostit numele. Uitați-vă pe stenogramă.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Când spuneți domnul consilier..

Dl. Primar al Sectorului 3 -- Robert Sorin Negoiță

Domnul candidat...

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

Eu am o întrebare tehnică către aparatul de specialitate, având în vedere cele menționate de colegul consilier, dacă se poate sau nu vota această hotărâre în această formă, având în vedere că este menționată o societate care nu e parte.

D1. Marius Mihăiță - Secretarul Sectorului 3

Admițând că a fost o greșeală materială, efectiv....

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Pe care o corectăm.

DLconsilier Mălureanu Liviu

Care este procedura?

DL Marius Mihăiță - Secretarul Sectorului 3

Se ia act de eroarea constatată la articolul respectiv, că Administrare cum îi spune, e de fapt Administrare Străzi.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ar putea să fie un amendament și vă rog frumos să nu vă asumați totuși inițiativa colegului d-voastră, care are paternitatea acestei inițiative ce să aibă și activitate în Consiliu, eu zic să facă un amendament de modificare a chestiunii.

DL Marius Mihăiță - Secretarul Sectorului 3

Domnul Mălureanu?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu. Domnule, vă rog frumos, cel care a sesizat această nenorocire.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Fac următorul amendament, se introduce art.6 în care se menționează: “Articolele 1~5 se anulează”.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Haideți să modificăm totuși, e o eroare materială, am înțeles cu toții.

DL Marius Mihăiță - Secretarul Sectorului 3

Recunoaștem cu toții chestia asta și nu s-a întâmplat nimic.

Dl. consilier Voinea Inocențiu

Și cu negocierea de 1%?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dar ce este aia cu negocierea? Că aia trebuie scoasă, nu e prevăzută în lege chestia cu negocierea.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Hai să o discutăm atunci.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Unde e domnul director?

D1. consilier Voinea Inocențiu

Ne facem că negociem I%? Sau cum?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Este analizarea ofertei, nu negociere. Este Comisie de analiză, nu de ofertă. Așa scrie în lege, din cât cunosc eu. De ce o dati cu negocierea?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule director.

DL Manea Florin - Director Executiv Direcția Administrarea Domeniului Public Bună seara! I-am explicat domnului consilier ieri, într-adevăr s-a găsit o eroare....

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Să nu se mai întâmple așa ceva.

DL Manea Florin - Director Executiv Direcția Administrarea Domeniului Public

...și mă mir ca ne legăm de acest aspect...

Dl. consilier Voinea Inocențiu Ioan

De ce vă mirați domnule?

DL Manea Florin - Director Executiv Direcția Administrarea Domeniului Public

Mă mir, probabil le-ați luat la verificat pagină cu pagină și ați găsit o eroare și v-ați legat fix de asta. Am explicat ieri aproximativ 30 de minute și am colegii martori....

Dl. consilier Voinea Inocențiu Ioan

Nu mi-ați explicat. Ați vorbit.

DL Manea Florin - Director Executiv Direcția Administrarea Domeniului Public

V-am explicat că d-voastră îmi cereați lămuriri și eu v-am explicat, cum se face această negociere și ați refuzat să înțelegeți acest lucru. Mi-e greu să cred că putem să mai continuăm discuția, din moment ce ....

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Explicați-i și domnului Primar atunci. Spune că nu e negociere, acum o țineți cu negocierea întruna.

DL Manea Florin - Director Executiv Direcția Administrarea Domeniului Public

încă o dată. Am avut o Comisie ieri în care mi-ați spus că nu mai aveți nici o altă întrebare. Acum v-ați legat de o greșeală de redactare. Alt argument mai aveți în ceea ce privește acest proiect?

DL.consilier Voinea Inocențiu Ioan

Da. 1% negocierea asta și faptul că ...indescifrabil...

DL Manea Florin - Director Executiv Direcția Administrarea Domeniului Public

Nu este negociere. Ați spus de 1,7% care este un discount. Nu de negociere vorbim aici.

DLconsilier Voinea Inocențiu Ioan

Nu. E vorba de negociere. Avem aici proces verbal de negociere, scrie aici.

D1. Manea Florin - Director Executiv Direcția Administrarea Domeniului Public

Vă explică imediat colega mea care a participat la Comisie și a fost președinta Comisiei de negociere. Se poate?

D-na Penescu Andra - Direcția Administrarea Domeniului Public

-........... i          .................... H               ......................................................... .............. ..........yii........         ........................

Bună ziua! Penescu Andra este numele meu de la DADP. Intr-adevăr a fost o Comisie de analiză a ofertei, precum am văzut și valoarea estimată într-adevăr nu este un discount. AS3 Administrare Străzi s-a prezentat cu o ofertă, într-adevăr mai mică decât estimatul nostru prevăzut inițial.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoițâ

Dar nu a fost negociere. De ce ați scris acolo negociere?

D-na Penescu Andra - Direcția Administrarea Domeniului Public A fost într-adevăr o Comisie de analiză a ofertei.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Domnule Primar d-voastră ați stabilit Comisia aceasta și vă spun așa: prin Dispoziția nr. 111 din 14 ianuarie 2019, d-voastă ați dat o dispoziție prin care ați numit Comisia de negociere și atribuire, scrie aici, dispoziția de Primar, e un alt Primar la Sectorul 3?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Primar, nu avem decît unul. Candidați......

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Sunt mulți!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoițâ

Da! Domnule, iată că ați mai descoperit o eroare inadmisibila și mi se întâmplă, ceea ce d-voastră nu o să vi se întâmple niciodată...în activitatea de Primar, sunt atât de multe documente, nu ai cum să le verifici. Noi chiar facem treabă aici, nu stăm să ne uităm la niște bibileli. Pe fond, lucrurile sunt în regulă, chiar dacă se poate întâmpla ca pe formă să mai fie câteva erori. Dar, de aceea, iată, de aceea există Consiliul Local și mă bazez mult, mai ales pe d-voastră, cu rigoarea specifică să observați aceste chestiuni foarte importante și foarte relevante. Cu adevărat și eu simt că această ședință de Consiliu și-a îndeplinit scopul. Uite, cu adevărat, am descoperit niște lucruri esențiale.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog! Proiectul de hotărâre. Se modifică ceea ce s- a.....

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Pe baza a ce? A unei discuții? Care e procedura?

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Cu 19 voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat, cu mențiunea că se va modifica ceea ce a fost eroare.

DL Marius Mihăiță - Secretarul Sectorului 3

Erorile materiale!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL cu suma de 40.000.000 lei” Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Avem iar majorare de capital social și iarăși spuneți că nu-i nevoie de 2/3. Deși avem o hotărâre a Curții de Apel București, în care spune clar, că tot ce înseamnă capital social al unor societăți care au UAT-ul acționar, dar nu este cazul nostru și aici avem o altă problemă. Consiliul Local, tot instanța superioară a stabilit, Curtea Constituțioală chiar a stabilit că nu poate avea calitatea de acționar în cadrul unei societăți.

DL Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță

Aici vreau și eu să vă întrerup!

Dl, consilier Voinea Inocențiu loan

Vă rog, întrerupeți~mă!

DI, Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță

Nu țineți seama de ceea ce vă spun eu! In anul 1999, PNL~ul a înființat cred că prima societate comercială din România, în sensul că a privatizat ADP-ul Sectorului 3, transformându-1 într-o societate pe acțiuni. Acum dacă vine Curtea Constituționala, vom cerceta după 20 de ani să ne spună lucrul acesta, nu mai știm cum să interpretăm ce s-a întâmplat acum 20 de ani. Este o discuție așa în plen, dar nu neapărat să țineți cont de ea.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Adică, nu mai ținem cont de Curtea Constituțională, nu mai ținem cont de nimeni!

DL Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță

Eu v-am spus ce s-a întâmplat de 20 de ani încoace. Și ce facem, că s-au întâmplat acte juridice. Curtea Constituțională de ce nu merge în urma cu 20 de ani, să ne explice! Acolo au fost acte juridice, pentru că ei asta statuează, modifică și Codul Civil, mai nou! Eu vorbesc în calitate de jurist!

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Se mai modifică și Codul Civil! Nu suntem ca acum 2000 de ani!

Dl. Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță

A fost o extra paranteză!

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

L-au făcut bine grecii acum 2000 de ani și romanii puțin mai târziu. Acum îl mai modificăm și noi din când în când.

DL Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță

Nu vorbim nici de Atena și nici de Roma, vorbim de Curtea Constituțională.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Păi daca mă luați cu acum 20 de ani! Uite că peste 20 de ani se mai întâmplă lucruri.

DL Secretar al Sectorului 3 ■ Marius Mihăiță

Este ceva în neregulă acolo și nu putem interpreta ad litteram.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Da, dar știți ce se întâmplă, este în neregulă, dar trebuie să ținem cont până la urmă.

DL Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță

într-adevăr. Eu v-am spus de urma celor 20 de ani. Degeaba se vine, degeaba ne agățăm, degeaba dăm interpretări, lucrurile s-au întâmplat!

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Dar cum tratăm problema asta acum? Este de patrimoniu, capitalizarea unei societăți sau nu este de patrimoniu? Că nu mai trebuie să ne dăm noi cu părerea, s-a stabilit cum este!

DL Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță

Normal că s-a stabilit! Dar și spune, majorarea capitalului social!

DL consilier Voinea Inocentiu loan

Cu 45.3, de ce-mi spuneți acolo 45.1? Și motivați că așa trebuie să fie!

DL Secretar al Sectorului 3 ■ Marius Mihăiță

în general, așa suntem noi avocații mai cuprinși!

DL consilier Voinea Inocentiu loan

Așa ar trebui să fie, dar d-voastră ați spus alineat 1!

DL Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță

încă o dată! Să nu mai revenim asupra discuției! Toți, este posibil să avem dreptate, la un moment dat! D-voastră, ca și consilier, aveți opțiunea de a vota pentru, a vota împotrivă, a vă abține sau dacă sunteți nemulțimit, a vă adresa instanței de contecios! Aceasta noi doi am discutat-o de multe ori!

DL consilier Voinea Inocentiu loan

Am făcui lucrul acesta! Dar eu vă întreb, de ce în continuare, dacă știți că o instanță a stabilit și oricând...adică stați cu drobul de sare, deasupra capului?!

DL Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță

S-a supus votului și nu am avut 2/3? sau s-a supus votului și noi am spus că avem 14 voturi pentru și am aprobat-o?

DL consilier Voinea Inocentiu loan

Nu. Dar, aveți intenția să treceți cu 1/2 + 1, că l-ați fundamentat pe 45.1!

DL Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță

Noi asta am practicat, asta este practica noastră!

Dl consilier Voinea Inocentiu loan

Până la o decizie a curții, că ați spus că nu este o chestie de buget. Capitalizarea unei societăți, nu înseamnă că reparăm o stradă și băgăm banii într-un capital și ține de patrimoniu. S-a stabilit asta. Au fost oameni în instanță și au întâlnit un judecător, cum spuneați.

DL Secretar al Sectorului 3 ■ Marius Mihăiță

Da! Tocmai de asta, poate că și noi, Sectorul 3, vom avea nevoie de o astfel de hotărâre, să ne învățăm minte!

DL consilier Voinea Inocentiu loan

Să vă învătati minte! Bine, o veți avea!


«9                  7      9

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule consilier Mălureanu.

Dl. consilier Mălureanu Liviu

Tot pe aceeași temă. Conform legii, doar Primăria Generală poate să aibă terenuri și clădiri, primăriile de sector fiind doar administratorii acestor terenuri și clădiri. Insă prin aceste Hotărâri de Consiliu, firmele care aparțin de Consiliul Local, au în proprietate terenuri și vedem investiții, practic partea asta de patrimoniu și întreb, nu cumva este o contradicție, adică pe o parte sectorul nu are voie să dețină patrimoniul, ci doar îl administrează, dar pe de altă parte aceste societăți achiziționează terenuri și dezvoltă construcții. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim domnule consilier. Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Este clar că, în opinia mea, ne-am depășit scopul existenței Consiliului Local, pentru că noi nu suntem aici aparat de specialitate, să discutăm legalitate, să discutăm chestiuni care nu au legătură, un consilier local este trimis aici de cetățenii pe care-i reprezintă, pentru a discuta chestiuni de oportunitate. Ce vreți sa faceți cu sumele acestea? Ce vreți să faceți cu societatea asta? Ce vreți să faceți cu terenul, clădirea șamd? Asta este chestiunea pe care ar trebui să o discutăm noi aici în consiliu. Dar atâta vreme cât nu avem ce obiecta pe partea aceasta, pentru că noi chiar facem lucrurile în regulă, începem să găsim chichițe din acestea avocățești. Da domnule, dar uite că pe dunga foii, este o chestiune pe care noi o interpretăm într-un anumit fel! Pe fond evident, din nefericire avem legislație care este interpretabilă! O spun cu mult regret! Avem legislație, nu doar intrepretabilă, dar și contradictorie, de multe ori, ca să nu discut de decizii de instanță, la care s-au făcut referire aici, în care o decizie din București, este total opusă la decizia din Cluj sau din altă parte din țară.

Repet, cred că, discuțiile, noi, în Consiliu ar trebui să se focuseze pe partea de oportunitate și pe partea de utilitate a demersului, nu pe partea de legalitate, că nu suntem noi aparat de specialitate aici, nu pentru asta ne-au trimis cetățenii aici, să facem noi! Există aparat de specialitate, oameni care asta știu să facă, având totuși la dispoziție, niște legi așa cum v-am spus, de o precaritate, din nefericire, ridicată.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim domnule Primar. Domnule consilier Mălureanu.


DL consilier Mălureanu Liviu

Domnul Primar a menționat faptul că, în cadrul Consiliului se acordă un vot de oportunitate, însă reamintesc domnului Primar că acum ceva timp în urmă, nu foarte mult, s-a supus la vot în cadrul Consiliului, un contract încheiat între o școală și o firmă și am fost chiar cumva așa mai voalat, nu că amenințați, dar așa bătut un apropo, că ne opunem unei chestii legale și că vom fi acționați în instanță dacă votăm împotriva. Ori atunci, întrebarea mea logică este, având în vedere ce a spus și domnul Primar anterior, dacă noi dăm un vot de oportunitate, atunci putea în acel caz, respectiva firmă să ne dea în judecată? Că noi nu dăm un vot de legalitate, dăm un vot de oportunitate, care să ne clarificăm, până la urmă de care vot dăm noi aici?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ne uităm pe juristprudență! Haideți că să ne orientăm corect! Și oportunitate fiind, nu legalitate, totuși își produce efecte. Dacă efectele pe care noi le-am produs, cu decizia care s-a luat în Consiliu, prejudiciază pe cineva, acel cineva se îndreaptă împotriva celui care i-a prejudiciat o nedreptate, o neplăcere, o pierdere. De exemplu, eu am avut o discuție cu consilierii generali, care nu ne treceau PUZ-ul și le-am spus cât se poate de clar și de direct, că o să-i acționez în instanță și o să le cer despăgubiri cît de mari pot. Pentru că nu trebuie să ne jucăm nici cu chestia aceasta de oportunitate, nu este un fel de joacă de copii mici, nu suntem la grădiniță. Nu am zis că nu avem responsabilitate, am zis doar că demersul nostru are niște efecte și noi trebuie să fim responsabili.

Ca să revin la speța despre care ați vorbit, noi am aprobat un Regulament în Consiliul Local, conform căruia, la inițiativa mea, după licitație, în ideea că trebuie Consiliul să ia la cunoștință ce s-a întâmplat în urma procedurii de licitație, să-i aprobăm contractul în Consiliu, ori omul a respectat și Regulamentul, a venit și a câștigat licitația și Consiliul vota împotrivă. Omul după ce și-a câștigat conform Regulamentului aprobat în Consiliu. Pe bună dreptate se duce și acționează în instanță Consiliul Local, să spună: eu mi-am făcut treaba mea, am venit, am câștigat, am drepturi, iar tu nu ai voie, nu ai dreptul! Am și modificat respectivul Regulament, dar hai ca să ne înțelegem, acolo Consiliu chiar a făcut un abuz și am spus-o din start, pe partea de oportunitate, nu pe partea de legalitate.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim domnule Primar. Domnule consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

Aici am tot respectul! Nu sunt de acord cu domnul Primar. Atâta timp cât este o chestie ilegală și consilierii votează în cunoștință de cauză, că este ceva ilegal și atunci evident că răspund în solidar pentru votul lor, noi dăm un vot de oportunitate. In cazul acela, părerea mea este că s-a greșit și nu mai era cazul să se aducă în Consiliu, poate acel contract, că nu poți să forțezi Consiliul să dea un vot obligatoriu. Dar, atunci care mai este rolul Consiliului, dacă votează “da”, că altfel nu are cum. Sau dacă mergem pe logica domnului Primar, înseamnă că putem acționa în instanță lejer toate aceste hotărâri și inclusiv consilierii și pot cere fiecărui consilier daune, pentru că a votat o hotărâre care aduce prejudicii. Deci, ori una ori alta!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Hai să nu o lungim foarte tare discuția asta! Da, aveți dreptate! Faptul că eu am solicitat, că eu am pus acel amendament, ca toate contractele să fie aprobate în Consiliu, nu m-am gândit la faptul că poate exista ticăloșenie, pe un contract câștigat, să se voteze împotrivă sau să pui niște amendamente care restricționează activitatea, după procedura de licitație, dar imaginați-vă că noi aprobăm PUD-uri aici. Vine un privat, își ia certificat de urbanism, își ia toate avizele și Consiliul zice: bă, nu! Pe ăsta, nu, că nu vreau eu! Pe bună dreptate, eu vă spun, că are toate șansele să ne câștige și să ne ceară daune, cât îi aprobă instanța. Avem precedent, cu parcul acela! Cum se numește, nu mai știu! Cu Constanda! Deci, există precedent. Ca să ne înțelegem, ce se aprobă sau acțiunea Consiliului ar produce niște efecte de care ar trebui și trebuie să fim responsabili.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

In aceeași logică pe care o spuneți, atunci dacă Consiliul Local, General nu ar avea o treabă sau ar trebui să se teamă, de nu știu ce privat care vine cu totul aprobat și cu autorizație de construcție și cu buldozerele gata făcute și trântesc un mastodont de 15 etaje lângă Catedrala Sf. Iosif sau lângă Biserica Armenească și nu-1 deranjează nimeni, pentru că omul vine și ne dă în judecată, ce se întâmplă? Se întâmplă, ca ulterior și ceilalți care sunt prejudiciați, respectiv enoriașii și bisericile care au turlele adresate Domnului, mai mici decît cei care scuipă semințe de sus, de la etajul 15, se simt și ei prejudiciați și atunci Consiliul Local, ce trebuie să facă, cu cine trebuie să țină?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu are legătură cu subiectul!

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Are lăgătură, pentru că spuneați că vine un privat cu totul în regulă, cu PUD, cu PUZ, făcut și vrea să facă o clădire și noi nu-i dăm aprobare!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 9 împotrivă, 1 consilier care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor de prestări servicii manoperă: armare, cofrare, turnare beton”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea WIRTGEN ROMANIA SRL pentru achiziția unei instalații mobile de concasare cu impact KLEEMANN MOBIREX MR110Z EVO necesară eficientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție pavele si borduri”. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

Dl. consilier Petrescu Cristian

Aș vrea să vă sesizez și aici o eroare materială, la art. 1 din hotărâre, se prevede în valoare de maxim 993 mii lei euro! Să o corectăm înainte de a o aproba!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Da este o eroare materială, a fost greșit trecut! în proiect și în expunere există o eroare, valoarea contractului este în lei, nu în euro. Mulțumesc! Alte propuneri, obiecțiuni? Doamna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Chiar aș aștepta de la societate un raport pe lucrările care s-au făcut până acum, pe acest proiect de hotărâre, care este menționat în hotărâre, în baza căruia se achiziționează acum. S-au făcut lucrări! Vreau să știu unde? Cât au costat? Care a fost și ce material și ce distanță au acoperit? Unde s-a făcut asta în primul rând? Cât a fost pe spațiul verde și cât nu? Mulțumesc!

Dna Președinte de ședința Văduva luliana

Mulțumim doamna consilier. Doamna președinte.

Dna - Bălasa Andreea Simona - societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL

Bună ziua! Pentru a efectua lucrările, avem nevoie să finalizăm achiziția de material. Lucrările nu pot fî efectuate tară a achiziționa materialele aferente.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim doamna director. Doamna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Să înțeleg că până acum societatea nu a făcut nicio lucrare, de pavele și bordură?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Toate lucrările sunt publice, contractele sunt pe site, cu facturi cu tot. Dacă aveți amabilitatea să consultați site-ul primăriei și site-ul societății, toate sunt acolo.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Factura nu spune unde a fost efectuată lucrarea! Este o zonă generală. Eu aș vrea să știu fiecare lucrare. Este o arie foarte mare de acoperit. Pe fiecare se face o dispoziție de lucrare, o notă de comandă pentru fiecare lucrare.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Faceți o solicitare în scris.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Am făcut o solicitare în scris! Nu mi s-a răspuns!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 8 împotrivă, 3 abțineri, 1 consilier care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Petrescu.

DL consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc! în toate materialele se spune ca suplimentăm cu codul „7311 -Activități ale agențiilor de publicitate ”, dar nu am găsit nicăieri ce activități intenționăm să derulăm, punem panouri, punem corturi, punem benere? Ce activități de publicitate va presta SC Investiții Spații Verzi Sector 3 SRL?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță


Ne-am tot gândit! Noi nu avem o societate specializată pe domeniul acesta și neam gândit ca societatea Spații Verzi să se ocupe de treaba asta. Avem câteva proiecte care necesită mediatizare. Dacă ați observat, am și spus public, am declarat public, noi la ora asta suntem într-un demers masiv de a îmbunătăți nivelul de curățenie în Sectorul 3. Dacă nu păstrăm curățenia cu toții, deci dacă nu participăm cu toții la acest demers, nu avem nici o șansă, adică nu putem să creștem nivelul. Avem doar pentru luna februarie, peste 2000, din ce am văzut eu o situație, peste 2000 de amenzi, date la persoane fizice, doar pe partea de curățenie. Am spus-o și înaintea acestei ședințe și o spun și acum, că demersul de a amenda pe cei care nu respectă curățenia, este doar o componentă, nu este tot și consider că cel mai potrivit este să mergem în paralel și cu educarea, cu procesul de educație. Vrem să folosim toți banii din amenzi, îi folosim exact în ideea de a conștietiza cetățenii de importanța curățeniei, de nevoia de curățenie și de faptul că, în acest sens trebuie să facem echipă cu toții. De aceea, iată, avem nevoie de o societate care să se ocupe de fix chestiunea asta, de la media la concepere de mesaj și la toate cele, noi nefiind foarte specializați pe zona aceasta de advertising. Acesta fiind doar un domeniu, dar vrem de exemplu să promovăm foarte tare învățământul dual. Vrem de asemenea, să

promovăm alte chestiuni, cum de exemplu anumite investiții ale noastre, pe care vrem să le promovăm și atunci avem nevoie de o societate care să se specializeze și în acest domeniu, ca să nu mai facem și o altă societate.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog! Cu 17 voturi pentru, 6 împotrivă, 5 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru postul rămas vacant”, Doamna consilier Păunică.

Dna consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, doamna președinte. Propun ca președinte al Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, pe doamna Bălașa Andreea Simona.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumesc, doamna consilier. Vă rog, să pregătiți buletinele de vot. La acest proiect, se votează cu vot secret. Mulțumesc!

-PAUZĂ-

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoițâ

Haideți, până se numără voturile și dacă avem ceva în zona aia de întrebări, interpelări! Spuneți domnule consilier.

DL consilier Mălureanu Liviu

Am două aspecte, pe care le vreau să le ridic. După cum știți la DITL era o practică bună până acum, din punctul meu de vedere, cel puțin, în momentul când intrai în clădire, era o persoană care te prelua, se uita ce documente ai la tine, îți mai trebuie ceva, nu-ți mai trebuie, care e formularul, dacă greșeai te ajuta să-l completezi cum trebuie. Mi s-a părut o chestie foarte în regulă. Numai că, zilele trecute, a trebuit iar să ajung pe la DITL și surpriză, acel angajat nu mai era acolo. Am observat că formularul acum se completează la ghișeu, practic lucru care duce implicit la creșterea timpului de așteptare și nu înțeleg care a fost logica, să scoatem doi oameni de la DITL, doi oameni care practic gestionau relația tuturor cetățenilor din Sectorul 3, care interacționau cu DITL-ul. Care a fost logica? Pentru că, crește timpul de așteptare și practic au fost chiar situații, mi-a spus un cetățean, că a stat acolo și voia doar o informație de fapt, și fiindcă nu putea să se ducă la om și să intre peste cel care era în fața lui, pentru că avea numărul de ordine, a trebuit să stea o oră la coadă și să întrebe ceva, că nu avea cine să-i răspundă. Mi se pare genul, cum să ne dăm singuri cu stângul în dreptul, pentru că aveam o practică bună și ne-am gândit cum să facem economie, fix la persoana respectivă.

Și un al doilea aspect, pe care aș vrea să-1 ridic, după cum știți, mai ales când este vremea frumoasă, în IOR sunt foarte mulți cetățeni, se plimbă, este frumos și mai ales în week-end, pentru că este timpul liber, este foarte aglomerat lOR-ul, este bine că lumea iese să facă mișcare. însă, nu weekend-ul acesta, weekend-ul trecut, când a fost vreme frumoasă, am ieșit și eu în parc, surpriză nici un polițist local, dacă Doamne ferește aveai nevoie de ceva.... Deci, am dat efectiv o tură de parc, nicăieri nu am găsit nici un polițist, nu am văzut! Am sunat și la dispecerat, nici acolo nu a răspuns nimeni! Ceea ce nu cred că este ok. Din contră, când este week-end, când este o aglomerare foarte mare de oameni și poate se mai întâmplă ceva, un incident, ar trebui să avem Poliția Locală, acolo că sunt cetățenii. Ba, mai mult decât atât, știu ca au fost discuții că o să avem piste de biciclete în afara parcului sau de jur împrejur, pentru că bîcicliștii vin exact pe breteaua aceea unde este cel mai aglomerat. Foarte bine să meargă cu bicicleta, nu am nimic împotrivă, dar nu în jurul parcului unde este foarte aglomerat. în continuare, bicicliștii acolo, nu era nimeni să le zică: domnule, vă rog să mergeți prin altă parte! Nu cred că este un lucru bun și chiar aș ruga pe această cale Poliția Locală să acorde mai multă atenție, în perioada aceasta de aglomerație, să aibă dispozitiv sau oameni, polițiști locali alocați, către aceste zone. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, doamnule consilier. S-a consemnat. Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoița

Este și domnul director de la DITL aici. Noi, anul trecut, am făcut mari restructurări în primărie, mai puțin DITL. Primărie și DGASPC, au plecat acasă peste 200 de oameni, asta e. Consider, în continuare, că administrația publică este foarte grasă, mult prea grasă, mult prea mulți angajați, și noi trebuie să facem performanță administrativă, adică să încercăm cu oameni puțini, dar, de data asta nu discutăm doar de 2 colegi, 2 ați văzut d-voastră, de fapt au fost 15 și vor mai fi care vor pleca de la DITL. Dar nu au fost dați afară ci, pur și simplu, ei, unde credeți că se vor duce? Fix la Poliția Locală unde spuneați d-voastră că avem mari probleme cu efectivele de la Poliția Locală, că din aproape 500 câți ar trebui să avem pe lege, noi suntem undeva pe la 300. Dacă vă spun că din ăștia 300, vreo 30 - 40, ca să nu zic mai mulți, nu sunt nici pe departe la nivelul care ar necesita fișa postului, e o altă discuție asta. Deci acei colegi au plecat de la Taxe și Impozite, fix la Poliția Locală, unde ați reclamat d-voastră. Iar la Poliția Locală suntem în plină reorganizare, sper ca data viitoare să reușim să aprobăm în consiliu noua

organigramă a Poliției Locale. în rest, e de datoria d-lui director sa facă în așa fel încât activitatea să nu aibă de suferit. Dar, d-le consilier, o altă chestiune, este mare păcat că v-ați dus acolo, persoană tânără, care știți sa lucrați pe calculator, cel puțin am speranța asta, așa am înțeles, că ați fost personal acolo. Vă descurajez să mai mergeți la DITL sau la primărie. De aceea suntem cea mai digitalizată instituție publică din România, ca să nu mai fie nevoie să veniți aici. Rezolva{i~vă problemele de acasă, de la birou, din concediu, din aeroport, de oriunde pentru că , repet, suntem cea mai digitalizată instituție din România. Haideți să învățăm să folosim tehnologie de ultimă generație, pentru că ne propunem până la finalul anului, ca să nu zic că noi ne propunem până în vară, să avem inclusiv in birourile de relații cu publicul acele aparate de self-service, roboți la care să vă duceți, să nu stați la coadă, vă duceți, vă rezolvați singuri problema, cât se poate de rapid.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

D-le Primar, îmi pare rău că vă spulber iluziile dar respectivul document, chiar am întrebat când am ajuns la ghișeu dacă se putea elibera și online și ce credeți, nu se putea elibera online! Eu vă spun, nu e chiar așa, eu știu că la microfon dă bine să spunem că suntem cei mai și cei mai. Om fi dar nu și cazul în care am fost eu.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Concret, despre ce e vorba?

D1, consilier Mălureanu Liviu

Un certificat fiscal nu se poate obține online. Dacă-mi puteți spune d-voastră cum îl pot obține online... înseamnă că angajatul de la ghișeu nu e informat, pentru că eu am întrebat cum îl pot obține și nu mi-a....

DL Director General Hie Petre Iulian - DGITL Sector 3

Certificatele fiscale se pot elibera online pe site-ul AADR, la punctul de contact unic electronic. Trebuie să completați cererea și să o semnați electronic și primiți electronic certificatul fiscal.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

D-le consilier, într-adevăr, sunt dezamăgit că nu știți să folosiți tehnologie de ultimă generație. Dar nu e o problemă, învățătura e un proces continuu și este bine, mai ales că sunteți consilier la Sectorul 3, sunt convins că veți promova și chestiunea asta, nu numai ....să zic: minciuni, ticăloșenii, în care vorbiți despre unele și despre altele, profund neprincipial. Și vă recomand, că e o chestiune foarte importantă pentru noi țpți


domnule, un minim nivel de onestitate, cred că este o obligație a fiecăruia dintre noi. Domnule, atâta timp cât există oglinzi pe lumea asta, și dacă suntem sinceri cu noi înșine, ar trebui să avem acel nivel de comportament care să ne dea posibilitatea să ne privim în oglinzi, noi pe noi, în ochi, fără să fim jenați. Deci, domnul director, aici, de față, tocmai v-a explicat cum puteați să faceți chestiunea asta dar, mă rog, nefiind din noua generație, nefiind obișnuit cu tehnologia... nu-i problemă, organizăm cursuri și chiar e o idee, d-le director, haideți să organizăm cursuri în care să învățăm cetățenii.,. eu vă spun, nici eu nu știu dar întreb. Cum se face asta? Cum se face asta? Și înainte să spun niște minciuni, încerc să mă informez. Minciuni eu nu spun.

D-na Președinte de ședință tu liana Văduva

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Tudorache.

DL consilier Tudorache Cristian Andrei

Bună ziua, d-le Primar, stimați colegi. Aș avea o cerere, o solicitare către aparatul de specialitate privind problema parcărilor din Sectorul 3. Avem un regulament de aprobare a autorizațiilor de parcare în discuție, în dezbatere publică, care nu a intrat astăzi în ședința de consiliu datorită faptului că nu cred că s-au împlinit cele 45 de zile de când e în dezbatere publică, el fiind de la începutul lunii ianuarie, însă din câte știu și din câte am văzut pe site, există anunțate licitații deja începând cu 1 martie, 15 martie. Nu credeți că ar fi bine ca aparatul de specialitate să analizeze oportunitatea de a amâna acele licitații?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

într-adevăr, regulamentul la care, știți bine, am lucrat anul trecut 8-9 luni de zile, este perfectibil. Adică sunt multe chestiuni care ar trebui îmbunătățite acolo, ăsta e și motivul pentru care este pe site, în dezbatere publică. Sperăm ca în cel mai scurt timp să-1 avem și să-1 aprobăm într-o formă mult mai bună, care să ne ajute mai mult. Ce propuneți d-voastră o să analizăm, o să vorbesc cu colegii să vedem în ce măsură putem să A

suspendăm. In același timp, modificările pe care noi intenționăm să le aducem nu au mare legătură cu activitatea curentă, ci nu vin decât să îmbunătățească.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Tudorache.

DL consilier Tudorache Cristian Andrei

Tot în ideea de a îmbunătăți procedura, și grupul de consilieri PNL a propus 4 amendamente, tot în această idee. Tocmai de asta am făcut această solicitare către aparatul de specialitate.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Haideți să facem o întâlnire pe subiectul ăsta. Mâine la ora 5 sunteți ok să facem o discuție pe subiectul ăsta? Nu? Când puteți? E ok joi, la ora 5? Fix pe subiectul: regulamentul parcări.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

între timp, cine participă la ședință din partea d-voastră, să se uite pe propunerile pe care le-am trimis fie pe grupul de whatsapp, fie pe mail, ca să vină cu argumente. De ce sunt bune, care pot fi acceptate, care nu. Nu doar să ne vedem așa.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

îi dau cuvântul d-lui președinte al Comisiei de Validare.

DL consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc, d-na președinte. Privind desemnarea președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL a fost făcută o singură propunere, d-na Bălașa Simona Andreea, cu următoarele voturi: 18 pentru DA, 4 NU, 8 ANULATE.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumesc, d-le președinte. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 21 voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abțineri și un consilier care nu a votat.

Trecem la punctul 1 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții, respectiv dotări și obiective pentru anul financiar 2019 al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL ". D-na consilier Păunică.

D-na consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-na președinte. Am de făcut un amendament la punctul 1 suplimentar și anume: la programul de investiții, respectiv dotări și obiective pentru anul financiar 2019 al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL se adaugă și punctul 4 în anexă, care va cuprinde proiectul pentru realizarea unei investiții pentru cercetarea, proiectarea și realizarea industrială a unei instalații de piroliză lentă pentru fabricarea de componente în vederea obținerii de combustibil de focare și bitum din deșeuriie municipale. Buget estimativ 6 milioane lei fără TVA. Menționez că la valoarea totală din anexă va fi modificată conform acestui amendament. Mulțumesc!

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumesc, d-na consilier. Alte propuneri, obiecțiuni? D-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Dacă se poate, puteți să ne explicați și nouă exact în ce constă amendamentul? Am

auzit echipamentul, am auzit asta dar trebuie să știm și noi ce facem.DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoițâ

Piroliza lentă este un procedeu chimic folosit în industria petrochimică, în general, prin care se încălzesc materialele care conțin carbon și hidrogen în ideea de a ajunge la nivelul de cracare. împarte molecula, tot ce înseamnă PVC, polipropilenă, rășini și produsele derivate din petrol dar nu numai. Repet, toate elementele care conțin carbon și hodrogen. Discutăm despre chimia organică. Deșeul menajer conține o pondere semnificativă de fix aceste elemente care ar putea fi refolosite. Discutăm despre economia circulară.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rog să votați amendamentul d-nei consilier.

Cu 16 voturi pentru, 4 împotrivă, 5 abțineri, 5 consilieri care nu au votat amendamentul d-nei consilier a fost aprobat.

Trecem la votarea proiectului de hotărâre împreună cu amendamentul d-nei consilieri. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rog să votați!

Cu 16 voturi pentru, 4 împotrivă, 6 abțineri, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții, respectiv dotări și obiective pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă, 6 abțineri, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 9 abțineri, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr, 19 la HCLS 3 nr. 358/22.12.2016". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 1-4, 6-7, 11-17, 22-23, 25-27, 29-31, 33, 35, 37-40, 42-47, 49-52, 54, 59, 61 și 62 la HCL S3 nr. 410/11.09.2017”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 abținere, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 6 - 8,10,12,15 -17,19, 21, 23, 25, 27,29,33, 35, 37-39, 41 - 42, 46,49 -51, 54, 56, 63, 66, 68 - 69, 71, 73, 76, 78 - 82, 85, 88 - 89, 91 - 97, 99,102 - 103,113 -115,123 -127,129,131,141,143 -146,148 -152,154,157-159,162 -163,166 -167, 169, 173,176, 180, 186 - 188, 191, 196, 198 - 199, 201, 204, 206, 212 - 213 și 216 la HCLS3 nr. 450/28.09.2017”, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, 1 abținere proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la HCLS 3 nr. 504/31.10.20177 Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 abținere, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la HCLS 3 nr. 505/31.10.2017”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 abținere, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 7-9 la HCLS 3 nr. 635/07.12.2017”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, „întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor”. D-le consilier Voinea.

DI. consilier Voinea Inocențiii loan

Foarte scurt, legat de 2 chestiuni discutate în pauza de votare nominală. Vorbeam despre pistele acele verzi de biciclete care, practic, sunt anulate în parc, perimetral lacului. Spuneam că e greu de șters, sunt greu de șters, mă rog, pista e greu de șters. La vremea respectivă, când am discutat, am spus că poate fi o soluție ca acolo unde sunt marcate cu semnul de bicicletă să punem trotinetă și tricicletă. Avem pictori angajați la Străzi sau unde... cei care fac acum cu graffiti. Pot să conceapă niște vignete sugestive, că asta e simplu și e ușor de făcut. Că e greu să le spui oamenilor, să-i amendezi că merg pe pista de bicicletă, că mai e una mai sus și acolo nu mai e pistă de bicicletă dar ea funcționează ca pistă de bicicletă. E o soluție simplă. A doua chestiune, legat de onestitate, când spuneți că suntem cea mai digitalizată primărie trebuie să luați în calcul nu facilitățile digitale pe care le oferim ci gradul de utilizare al acestor facilități.

DL consilier Voinea Inocenriu loan

Stați să vă spun de ce se duce. Pentru că dumnealui, cu siguranță, ca foarte mulți cei care au nevoie de aceste certificate fiscale, nu sunt posesori de semnătură digitală. Știți bine că semnătura digitală e o chestiune mai complicată. E un stick, te înscrii acolo, poți să semnezi, după aia și pe societăți. Dacă vrei și o altă societate trebuie să te duci la notar să-ți dea voie să semnezi, o întreagă birocrație ca să obții acea semnătură digitală și nu e ușor de folosit. Deci degeaba putem noi să obținem dacă e foarte greu de obținut sau foarte greu accesibilă de masele largi. Și atunci un om, acolo, nu fac economie de unde știu că funcționează. Eu nu cred că 2, 3 oameni specializați în ce se întâmplă acolo, îi luăm de acolo că trebuie să facem economie. Aveți dreptate, mulți oameni care taie frunză la câini dar ăia chiar nu tăiau. Se pare că nu tăiau frunză la câini, poate tăiau alții. Dar dacă era nevoie de ei și îndeplineau o chestiune utilă.... Repet, dacă suntem onești, ne uităm la gradul de utilizare a facilităților digitale,

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Aveți dreptate. Avem nevoie să promovăm mai mult chestiunea asta. Din nefericire, deci o spun cu mult regret, administrația centrală e în evul mediu. Nu se face primăvară cu o floare. Adică, degeaba suntem noi digitalizați, dacă cetățeanul e obișnuit cu metodele alea de pe vremea când era bunica copil. Cu adevărat, ăsta e un domeniu în care faptul că astăzi am hotărât că societatea Spații Verzi să se ocupe de promovare, și ăsta e un domeniu în care ar trebui să promovăm pe toate mijloacele posibile. Faptul că nu avem cârd, cum e în Estonia, și am văzut că s-a aprobat în Guvern ca și în România să avem cartea de identitate, să fie cu cip și să-mi recunoască identitatea de acolo și să nu mai fie nevoie de semnătura electronică. îmi pare rău, dacă vreți semnătură electronică, angajați-vă la Primăria Sectorului 3 că noi dăm semnătură electronică tuturor, pentru că noi nu lucrăm decât cu semnătură electronică. Din nefericire, cu instituțiile astea din ev mediu, așa cum am mai spus, încă mai lucrăm cu tipărit dar, în rest, noi să știți că lucrăm cu semnătura electronică tot ce înseamnă interior. Ăsta e un aspect.

Vorbeați despre pista de biciclete. Să știți că avem solicitare de la cetățenii din parc și luăm în calcul foarte serios posibilitatea de a acoperi acea pistă de biciclete cu tartan. Pentru că avem mulți cetățeni care folosesc acele zone pentru jogging, aleargă, iar suprafața tare distruge articulațiile. Pe cale de consecință am avut mai multe solicitări să le dăm o zonă cu suprafață moale, adică acel tartan care rezolva 2 probleme. Unu. Le-am da o zonă unde pot alerga safe și, doi, am acoperi acea pistă de biciclete care, aveți dreptate, da, e adevărat, îi încurajează să intre acolo. N-avem nevoie de pictori să dea cu vopsea, ăsta e un demers destul de simplu, se poate face un șablon și se dă vopsea pe șablon, știm să facem treaba asta. Deci, suntem foarte focusați pe chestiunea asta și analizăm posibilitatea chiar în acest an să demarăm acea investiție, să edificăm o pistă de tartan pe toată lungimii aleii perimetrale lacului.

DL consilier Voinea Inocenții* loan

îi mai liniștiți și pe DL. Popa Haralambie, nu e prezent azi, dar v-ar fi aplaudat acum.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Cine-i Popa?

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul de karate.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dar cum, lipsește? E în concediu?

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

D-le consilier Galbenu.

DL consilier Galbenu Mircea Mihai

Dacă tot vorbim despre digîtalizare, de ce nu se trimit proiectele de hotărâri într-un format editabil, în care pot să caut în el? Sunt toate copii scanate. Este un pdf scanat, nu pot să dau search după un anumit cuvânt sau după un anumit lucru.

DLPrimar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ați făcut solicitarea asta?

DL consilier Galbenu Mircea Mihai

A mai fost demult.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Cine se ocupă cu chestia asta? Haideți să....Eu consider corectă opțiunea. Nu mă ocup eu de treaba asta, vreau să mă asigur că se poate. Reamintiți-mi pentru că e o chestiune pe care trebuie să o rezolvăm.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

D-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

Se poate asta cu un soft de ocerizat se rezolvă situația, se poate pune versiunea editabilă și versiunea ocerizată. Există soluții tehnice, se poate pune varianta semnată, scanată și adăugată și versiunea editabilă.

Ce voiam să aduc în vedere, Parcul Pantelimon. Conform hotărârii de consiliu 537/2018 s-a acordat lucrarea de modernizare și reabilitare Parc Pantelimon unei societății de-a consiliului, Administrare Străzi, și așteptăm să vedem și proiectul tehnic. Au trecut cele 2 luni puse în contract și ar trebui să vedem proiectul tehnic și ar trebui să-l

prezinte tuturor consilierilor, pentru ca să vedem și noi ce se întâmplă acolo. Mai ales că avem și un acord-cadru de amenajare tot pe zona aceea. Asta ar fi o primă rugăminte. Apoi aș vrea să trecem pe salubritate. De la persoane juridice, din mai mult de 3 surse, au venit către noi și au spus că a crescut valoarea contractului față de ROSAL, dar nu se vine și se ridica gunoiul, din 3 zone diferite. 3 astea au spus că de 2 săptămâni au semnat contractul și nu a venit nimeni să ridice gunoiul. O să vă dau detaliile după.

D1. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

E normal să ne dati si zonele, concret.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

E zona Mihai Bravu. Străduțele din spatele Bulevardului Mihai Bravu. Aș vrea să termin interpelările că poate nu sunt toate aici și unele sunt răspunse după.

Știu că a apărut și o situație cu groapa de gunoi de la Glina, poate ne puteți da mai multe detalii, dacă s-a rezolvat. Alt punct, un raport de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 3 care a fost adoptată de consiliu în 2014-2015 dar nu am găsit acest document pe site. încă un punct și am terminat, la Școala 86 este normativul de siguranță la foc care prevede așa: clădirile de învățământ vor avea asigurat accesul autovehiculelor de intervenție. în caz de incendiu, la minim 2 fațade. La Școala 86 nu se poate decât o singură fațadă din cauza acelor porți. Sunt porțile făcute și nu permit accesul autovehiculelor de incendiu. Trebuie asigurat accesul pe 2 fațade, așa e normativul.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Avem pe 2 fațade.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

Părinții mi-au semnalat.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

D-na consilier, spre deosebire de d-voastră, eu știu exact Școala 86. Are și grădiniță în curte, am unit-o cu grădinița acum 3 ani de zile, 4, și are garantat accesul pe 2 fațade. Garantat, garantat. Să nu mai dăm vina pe nu știu ce poartă că e făcută foarte bine. Pe lateralele lungi nu se poate intra din cauza copacilor, indiferent ce porți am pune noi, e pădure acolo. Dar, repet, pe 2 laturi, prin față și prin spate se intră cu vaporul.

O secundă, să răspund de gunoi. Noi facem chestia asta, salubritate în Sectorul 3, din luna septembrie, nici măcar de la început. Agenții economici i-am preluat relativ recent. Nu exclud câteva sincope pe zona asta dar ne punem la punct. Ne ajutați dacă ne dați informații concrete.

La groapa de gunoi, într-adevăr e închisă. Nu respectă contractul cu noi, pentru că noi avem un contract cu dânșii. Faptul că le-au suspendat activitatea cei de la Mediu e

lăudabil. Ticăloși, pentru că au obligativitatea ca capteze biogazul din zăcământ, din groapă. Iar ei captează biogazul și-1 dau în atmosferă. Biogazul poluează și afectectează stratul de ozon de 24 de ori mai mult decât dioxidul de carbon. E nenorocire ecologică ce fac cei de la Glina și o spun în situația în care noi suntem dependenți de ei. Dar sa-și facă investițiile necesare, altfel, eu consider că trebuie să rămână închiși. Chiar dacă noi avem nevoie de ei, ne sunt cei mai la îndemână, aici, foarte aproape.

D-na consilier Gutium Narcisa Veronica

Eu aveam o problemă de salubritate, la Comisia de Mediu și am vorbit și cu Dl., director. Eu am popularizat posibilitatea aceea a cetățenilor să sune la niște numere de telefon și să se ia niște gunoaie voluminoase de 2 ori pe lună, dar m-am gândit că e o problemă, de exemplu, cu becurile ecologice, neoane, care se aruncă peste tot, pe străzi, am văzut, și dânsul mi-a spus că există anumite locații unde acestea se pot strânge special. Dar oamenii nu știu și mă gândeam la o posibilitate de a populariza aceste locații, eventual unde sunt niște bannere mai mari să punem niște mici informații, ceva de genul ăsta. Pentru că lumea le aruncă pe stradă, le-am văzut sparte pe toate străzile, și sunt oarecum toxice, în alte țări...

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Sunt nenorocire. Bateriile, becurile conțin materiale foarte periculoase, metale grele și nu numai. Sunt foarte toxice, un mare pericol.

D-na consilier Gutium Narcisa Veronica

Tocmai. Dacă am avea o posibilitate, nu știu, să ne gândim la o posibilitate ca să-i direcționăm către acele locații unde le pot arunca și informându-i și că sunt foarte toxice, că poate mulți nu știu.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ar trebui campanie națională. Asta ar trebui Guvernul să facă! Noi suntem limitați de chestiunea asta, că noi suntem administrație locală și nu putem. Guvernul ar trebui să facă treaba asta.

D-na consilier Gutium Narcisa Veronica

Să facem noi o premieră în sensul ăsta!

D1, consilier Popescu Romeo

Avem firmă care se ocupă de publicitate.

DLPrimar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

A! Firma pe care am aprobat-o acum. Da, iată un alt obiectiv pe care îl putem îndeplini chiar dacă este societate de spații verzi. Dacă vă deranjează foarte tare, îi schimbăm numele.

D-na consilier Gutium Narcisa Veronica

Cred că se pot găsi și voluntari care să mai sprijine chestia asta.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dăm hotărâre de patrimoniu, pentru că numele e în patrimoniul societății. Stimați consilieri, ne vedem joi la ora 5.

Vă mulțumesc din suflet.

O seară plăcută vă doresc!

D-na Președinte de ședință Văduva luliana


Declar ședința închisă! O zi bună tuturor!

întocmit: Cojanu Camelia \

Gheorghișan Elena

Buhoci Cristina

Notă: Consemnarea voturilor s~a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 3)

Galbenu Ana lulia

No-Voting (Total: 4)

lacob Cezar

Popescu Romeo


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu


Dobre Alexandru Fatu Adrian Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Văduvă luliana


Voinea Inocentiu loan

Moîdoveanu Lucian Ionel


Proposal Name:

Aprobarea

ordinii de zi

Yes (Vote:24)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleanca Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă îuliana

Nn ( VntP H l

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Abstain ț Vote: 2)

Galbenii Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 4)

Dumitru Constantin

Voinea Inocentiu loan

Galbenu Ana lulia

Tudorache Livia

Proposal Name:

Punctul 1

Aprobare P.V.

S.O. 31.01.2019

Yes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenii Ana lulia Hontaru Vaierica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstam (Vote: 2 )

Dumitru Constantin

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Cîprian

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasîliu Mariana


Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote:23)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Maîureanu Liviu

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Galbenu Ana îulia lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote:6)

Dumitru Constantin

Moldoveanu Lucian Ionel

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Galbenu Msrcea Mihai

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Yes (Voie: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 1)

Voinea Inocentiu loan

Abstaîn (Vote: 6)

Dumitru Constantin

Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1 )

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Florin lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica Maiureanu Liviu

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Galbenu Mircea Mihai

Tudorache Livia

Yes (Vote: 23 )

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote:1)

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 5)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Aiin Ionul


Galbenu Mircea Mihai

Tudorache Livia


No-Voting (Total: 1)

Galbenu Ana lulia


Do bre Alexandru Fleancu Florin lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian Tudorache Livia

No-Voting (Total: 3)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena


Galbenu Mircea Mihai


Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Fîeancu Florin îacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Tudorache Andrei Cristian


Vasiliu Mariana


Proposa! Name:

Punctul 6

Yes

(Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No

(Vote: 0)

Absl

:ain (Vote: 5)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Galbenu Mircea Mihai

Tudorache Ltvia

Moidoveanu Lucian Ionel

NoA

foting (Total: 3)

Dumitru Constantin

Galbenu Ana lulia

Voinea Inocentiu îoan

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Văduvă luliana

No (Vote: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Abstain (Vote: 1)

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 2)

Tudorache Livia                     Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleanca Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fleancu Fiorin

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Malureanu Liviu

No-Votîng (Total: 2 )

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Proposal Name:

Punctul 10

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fieancu Florin

Galbenii Ana lulia

Galbena Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu loneia

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Comei

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luîiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin ionut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2 )

Dumitru Constantin

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gaibenu Ana lulia

Gaibenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu loneia

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livîa

Văduvă îuliana

Vasiîiu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 2)

Dumitru Constantin

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 29)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fieancu Fiorin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mîhai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

iacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă lulîana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0 )

Abstaîn (Vote: 1 )

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

Voinea Inocenții! loan

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 2)

Dumitru Constantin

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Malureanu Liviu


Dobre Alexandru

Fîeancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin îonut

Yes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 1)

Galbenu Ana lulia

Yes (Vote: 29)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana Sulta

Galbenu Mircea Mi hai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peltnaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1 )

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 27 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai îacob Cezar

Moldoveanu Lucian ionel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 2 )

Dumitru Constantin

No-Voting (Total: 1 )

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Malureanu Liviu


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo Tudor Elena

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoîeta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin îonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1)

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 1)

Galbena Ana lulia

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1)

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Ana luiia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 19

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel

Paunîca Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel

Popescu Romeo Tudorache Lîvia Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă îuliana

Voinea tnocentiu loan

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 2)

Dumitru Constantin

No»Voting (Total: 4)

Malureanu Liviu

Enachescu Marian Daniel

Galbenu Ana îulia

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Proposal Name:

Punctul 20

Yes (Vote: 29)

Baetica Nicoîeta Mariana Dumitru Constantin Fieancu Fiorin

Gutium Narcisa-Veronîca Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Gaîbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiîiu Mariana

No (VoterO)

Abstain (Vote: 1)

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 29 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana luiia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Mareei

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 1)

Malureanu Liviu

Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fîeancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

îacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peiinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luiiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea inocentiu loan

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1 )

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 1 )

Dumitru Constantin

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 4)

Galbenii Ana lulia Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 7)

Dumitru Constantin Malureanu Liviu Tudorache Livia


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai


Fatu Adrian

Petrescu Cristian


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin Ionul


lacob Cezar


Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei CristianYes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Voinea Inocentiu loan

No-Voting ț Total: 2 )

Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana iulla Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Moldoveana Lucian ionel


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonutYes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fleancu Fiorin lacob Cezar

Paunica Adriana Petrescu Eiena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Totali 5)

Galbenu Mircea Mîhai Moldoveanu Lucian lone!


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu

Pelinaru Cornei

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Gutium Narcisa-Veronica

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Marinescu Ionela


Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Mareei Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Eiena Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total; 3 )

Enachescu Marian Daniei


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai iacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voicu Alin îonut


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela Văduvă luliana


Popescu Romeo


Voinea înocentiu loanProposaî Name:

Punctul 27

Yes (Vote:30)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fieancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peîinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Votîng (Total: 0)

Yes (Vote:25)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleanca Florin

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă îuliana Voinea !nocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote:0)

No-Voting (Total: 5)

Dumitru Constantin Galbenu Mircea Mihai


Corneanu Antonio Ciprian

Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Enachescu Marian Daniel

Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Livtu

Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Fatu Adrian


Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihat

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1 )

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 1 )

Malureanu Liviu

Yes (Vote:29)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica Maiureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian

Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica

Marineata Marcel Paunica Adriana

Petrescu Elena

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

Do bre Alexandru

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana


Proposal Name:

Punctul 31

Yes ț vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 4)

Galbenu Mircea Mihai

Sima Elena Daniela

lacob Cezar

Maiureanu Liviu

No-Voting (Total: 5)

Dumitru Constantin

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 22 )

Baetica Nicoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1)

Galbena Mircea Mihai

No-Voting (Total: 7 )

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


Galbenu Ana luiia

Tudorache Livîa


Dumitru Constantin Moldoveanu Lucian Ionel Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie! Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin ionut

No (Vote: 6)

Fatu Adrian lacob Cezar

Abstain (Vote: 3)

Dumitru Constantin

No-Voting (Total: 2 )

Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Galbenu Ana lulia

Moldoveana Lucian Ionel

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Livia

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Tudorache Andrei Cristian

Proposal Name:

Punctul 34

Yes (Vote:20)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin

Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei Marineata Marcel Pelinaru Cornei

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:9)

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Totalii)

Malureanu Liviu

Proposal Name:

Punctul 35

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Voie: 3)

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian

Abstain (Vote: 3)

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

lacob Cezar

No-Voting (Total: 5)

Dumitru Constantin

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 36

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

No (Vote:1)

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 7 )

Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Livia

No-Voting (Total: 4)

Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Galbenu Ana lulia lacob Cezar


Petrescu Elena


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel


Tudorache Andrei Cristian


Proposal Name:

Punctul 37

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Fleanca Florin

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin

Văduvă Sultana

No (Voie: 8)

Dumitru Constantin Galbenu Mircea Mihai Moldoveanu Lucian Ionel

Abstain (Vote: 3)

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 1)

Enachescu Marian Daniel


Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiiiu Mariana


Fatu Adrian lacob Cezar

Voinea Inocentîu loan


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu


Tudorache Livia


Proposal Name:

Punctul 38

Yes (Vote: 17)

Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

Baetica Nicoleta Mariana Fîeancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 6)

Dumitru Constantin Galbenu Mircea Mihai

Fatu Adrian

Malureanu Liviu

Galbenu Ana lulia

Voinea Inocentiu loan

Abstaîn (Vote: 5}

Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian

lacob Cezar

Tudorache Livia

Moldoveana Lucian Ionel

No-Votîng (Total: 2 )

EnaGhescu Marian Daniel

Petrescu Cristian

Proposal Name:

Punctul 39

Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoîeta Mariana Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihai

Abstaîn (Vote: 6)

Fatu Adrian Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 1 )

Tudorache Llvia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu ioan

Galbenu Ana lulia Moldoveana Lucian Ionel

Dobre Alexandru Fleancu Fiorin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

Proposal Name: Amendament 2

Yes (Vote:16)

Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:4)

Fatu Adrian

Voinea Inocentîu loan

Abstain (Vote: 5)

Baetica Nicoleta Mariana Moîdoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 5)

Dumitru Constantin Pelinaru Cornel


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Radu Constantin Văduvă luliana


Galbenu Mircea Mihai


Galbenu Ana lulia

Tudorache Livia

Fleanca Florin

Tudorache Andrei Cristian


Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Popescu Romeo


lacob Cezar


Malureanu Liviu


Yes (Vote: 16)

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă iuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 4)

Fatu Adrian

Galbena Mircea Mihai

Popescu Romeo

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 6)

Baetica Nicoleta Mariana

Gutium Narcisa-Veronica

îacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 4)

Dumitru Constantin

Malureanu Liviu

Fleancu Florin

Gaîbenu Ana îulia

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin ionut

No (Vote: 3)

Fatu Adrian

Abstaîn (Vote: 6 )

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian ionel

No-Voting (Total:2)

Dumitru Constantin


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian

Malureanu Livlu


Voinea Inocentiu loan

lacob Cezar

Tudorache Livia


Proposal Name;

Punctul suplimentar 4 Suplimentarea I

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian. Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:1)

Voinea inocentiu loan

Abstain (Vote: 9)

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Moldoveana Lucian Ionel

Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Tudorache Li via

No-Voting (Total: 1)

Dumitru Constantin

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voicu Afin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0}

No-Voting (Total: 4)

Dumitru Constantin Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

îacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Galbenu Ana îulia


Galbenu Mircea MihaiYes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Clprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gaibenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

îacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 1)

Galbenu Ana lulia

No-Voting (Total: 1 )

Malureanu Liviu

Yes (Vote: 29 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbena Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luîiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1 )

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 1)

Enachescu Marian Daniel

Yes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcis a-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moîdoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Malureanu Livîu

No-Voting (Totalii)

Galbena Ana lulia

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Peîinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstaln (Vote: 1 )

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 2)

Galbena Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Gaîbenu Mircea Mihai lacob Cezar Moldoveanu Lucian ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan