Proces verbal din 16.04.2019

PV al sedintei ordinare din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Nr.385627/19.04.2019

PROCESUL VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 16.04.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr.374766 /CP/16.04.2019.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna VicePrimar - Elena Petrescu și domnul Marius Mihăiță Secretarul Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 29 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin și Enăchescu Marian Daniel.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința ordinară din data de 16.04.2019.

în sală sunt prezenți 29 de consilieri. D-le consilier Comeanu.

Dl. Consilier Corneanu Antonio Ciprian

D-na președinte, stimați colegi, propun 2 suplimentări pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, 16.04.2019, ale căror puncte le voi da citire imediat. Suplimentarea 1 are 7 puncte:

  • 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea OPS 3 a contractului de servicii având ca obiect "Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3

  • 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a contractului având ca obiect ” Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, online, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact”.

  • 3. Proiect de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

  • 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în vederea încheierii unui

contract cu societatea SEVA GROUP SRL, având ca obiect furnizare și instalare linie de sortare deșeuri.

  • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

  • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

  • 7. Proiect de hotărâre privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către societatea OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL, în condițiile art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a contractului având ca obiect servicii de pază.

Și suplimentarea 2 cu un singur punct:

Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Vă mulțumesc!

9

D-na Președinte de ședința Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le consilier. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog, suplimentarea ordinii de zi.

Cu 20 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri și 3 consilieri care nu au votat suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Propun retragerea punctului 12 de pe ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri și 5 consilieri care nu au votat retragerea a fost aprobată.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi împreună cu suplimentarea ordinii de zi.

Cu 24 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri și 1 consilier care nu a votat ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 28.03.2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere și 1 consilier care nu a votat procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Bazin de înot acoperit, sală de gimnastică și^js^pF^ auxiliare, RIIpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Siriului nr, 91, Sector 3”, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!


Cu 25 voturi pentru, 1 abținere și 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Desființare parțială anexe-locuință, consolidare, extindere și supraetajare construcție existentă rezultând un imobil cu RHpropus - P+2E, pe un teren situat în Intrarea Grigore Gănescu nr, 7, Sector 3”, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 2 abțineri și 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil cu funcțiunea de birouri și locuințe - RHpropus = S+P+3E, pe un teren situat în Strada Matei Basarab nr, 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr, 29), Sector 3”, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 2 abțineri și 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, ,Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective și spații comerciale la parter, RHpropus ~ 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în Strada Vulcan Județul nr, 20-26, lot 1, Sector 3”, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 3 abțineri și 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective cu RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în Strada Vulcan Județul nr, 20-26, lot 2, Sector 3”, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 4 abțineri și 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 12019, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru și 11 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr, 595/19,12,2018, referitoare la Contractul de credit pentru investiții nr,0119/2018/69755/19,04,2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 8 abțineri și 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, Propuneri, obiecțiuni? Da, d-na consilier Clalbțng^^

D-na consilier Galbenu Ana lulia

încep cu o întrebare și după aia o să am și un amendament. Aș dori de la Direcția de învățământ, pentru Școala 86, dacă s-a bugetat un sistem de boilere sau ceva pentru încălzirea apei?

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Din partea aparatului de specialitate?

D-na Director Executiv Adjunct Nagy Răducanu Mihaela -

Direcția învățământ Cultură

Bună ziua. S-au alocat fonduri pentru obiecte de inventar.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-na Director. D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Bună ziua, tuturor. Acolo unde din construire, din proiectare, nu a fost prevăzut sistemul de încălzire a apei este complicat. Sunt două variante, mă rog, principale, unul ar fi electric, care e foarte riscant și, oricum, e riscant cu curent în zona cu umezeală, ar fî cel mai simplu dar este de evitat, iar celălalt, trebuie, pur și simplu, trasă o altă rețea pentru apă caldă. Rețea care nu a existat niciodată, că nu a fost în proiectare iar chestia asta este de un nivel ridicat de complexitate. Le avem în vedere, avem câteva școli de genul ăsta. Nu vreau să ne angajăm că o să le avem foarte repede, repet, nu e un demers ușor.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

Aș dori să fac un amendament. Acum, nu e chiar formulat dar ... deci, de la contul 67.02.05. întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, de la Lucrări noi, alocarea bugetară pentru cele 2 lucrări, pavare alei și montare borduri la spații verzi, prima pentru zone A, B, D, LI... așa... și pentru zona CI, C2, alocarea va fî de o mie... zece mii de lei.

Și pentru alocarea la capitolul 84. 02.03. 03, la Străzi, Lucrări noi, se va bugeta suma de 5 milioane 980 pentru Lucrări noi, Capitolul Lucrări de accesibilizare urbană a aleilor și trotuarelor existente din Sectorul 3. Mulțumesc mult.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Din partea aparatului de specialitate?

DL Director Executiv Ghețu Octavian - Direcția Economică

Să înțeleg, doriți încadrarea pe Capitolul 84 la Străzi, banii prevăzuți


D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Vă supun spre aprobare amendamentul d-nei consilier Galbenii. Votați, vă rog.

Cu 25 voturi pentru, 1 abținere și 3 consilieri care nu au votat, amendamentul d-nei consilier a fost aprobat. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul. D-le consilier Fătul

DL Consilier Fătu Adrian

Vă mulțumesc, d-na Președinte. Voiam să spunem doar atît: consilierii PNL se vor abține de la acest punct datorită faptului că primăria continuă să pompeze bani în societăți comerciale, în care modul de înființare este interpretabil, adică am văzut toți la Primăria Capitalei ce s-a întâmplat, că s-au întors înapoi, e o mare nebuloasă. Astfel, avem mandat să ne abținem la acest punct și la toate punctele în care sunt menționate societățile comerciale ce aparțin Consiliului Local Sector 3. Mulțumesc!

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le consilier. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 9 abțineri proiectul' de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, ..Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 abțineri și 8 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 la HCLS 3 nr.252/26.06.2018 referitoare la stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată și completată prin HCLS 3 nr.578/19.12.2018, HCLS 3 nr.86/31.01.2019 și HCLS 3 nr. 178/28.03.2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 6 abțineri și 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3 pentru anul 2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 1 abținere și 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de

învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular și confesional acreditat cu personalitate juridică, de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, pentru anul 2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Fundația Sfântul Dimitrie, în vederea derulării unor activități de profesionalizare de către tinerii cu dizabilități în cadrul atelierului protejat DECOART”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 abținere proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze” - între societatea Distrigaz Sud Rețele SRL, societatea Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”- între societatea Mirai Instal Company SRL, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București”. D-le consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Norocul meu că mai e un proiect similar ca numărul 17, ca să pot să iau cuvântul. Poate se gândește aparatul de specialitate ca în contractul de parteneriat să prevedem și obligativitatea societăților care sunt interesate de înființarea acestor clase pentru a-și asigura forță de muncă în viitor, să facă publicitate acestui tip de învățământ și să scutim, practic, primăria și societatea Spatii Verzi de a mai cheltui un milion de euro, și vom ajunge la acel proiect, pentru publicitate la acest tip de' învățământ. Cred că mult mai interesați sunt agenții economici care solicită înființarea acestor clase de învățământ dual de a~și asigura elevi, decât primăria și s-ar putea să rezolvăm problema de la respectiv chiar la aceste puncte prin aceste contracte de parteneriat în care ei să-și ia angajamentul ca și promovează acest tip de învățământ.


D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le consilier. D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Mie mi-a plăcut aia cu să-l obligăm. Aia sună așa, comunist: vor, nu vor, trebuie să facă, că așa am decis noii Dânșii pot sa facă dacă doresc. Pot, de asemenea, să nu intre în proiect. Noi ne dorim să existe acest proiect care e foarte important, învățământul dual. Consider că România are nevoie de el. Pleacă tinerii din țară că nu au niciun viitor. Nu suntem în stare să le oferim o perspectivă. Am văzut critici, o grămadă, care se duc pe toate televiziunile și pe net și pe peste tot să critice: România nu face nimic pentru tinerii Și noi când încercăm să facem ceva pentru tineri, evident că suntem criticați că de ce facem pentru tineri. Că să obligăm agenții economici să facă. Evident, domnule consilier, vă asigur că agenții economici sunt foarte interesați să vină alături de noi în acest parteneriat șî să contribuie și dânșii la efortul care nu e la nivel de 1 milion de euro. D-voastră exagerați în mod răutăcios și cu rea-credință. Cel mai mare beneficiar al învățământului dual este Primăria Sector 3. Pe cale de consecință, e normal ca noi să fim și cei mai interesați să promovăm acest proiect.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Voinea.

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

E adevărat. Un milion de euro plus TVA, am greșit aici. Și nu vreți să ne ocupăm noi, la nivelul Sectorului 3, de problemele cetățenilor din Sectorul 3? Sau daca d-voastră doriți să vă ocupați de probleme țării și ale învățământului să vă exprimați opțiunea, în partid, să vă pună ministrul educației sau prim-ministru?

.......neinteligibil......

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Are legătură cu tonul ăsta de Mcdonalds și de Donalds, rățoit, așa, cu care vorbește domnul Primar, aici, cu asta are. Haideți să ne ocupăm de problemele Sectorului 3 și nu ne ocupăm noi de educația tineretului din România, că sunt alții care trebuie să se ocupe de lucrul ăsta. Haideți să strângem gunoiul! Haideți să terminăm cu groapa improvizată!

DL Buzduga Wan Pompiliu- Sef Serviciu Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Dacă-mi permiteți. Este obligația Primăriei Sectorului 3, odată ce intră în parteneriat învățământ dual, conform Legii 1/2017, să facă promovare învățământului dual. E obligație prin lege.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le director. D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Domnule, vă mulțumesc mult pentru compliment. Domnul consilier consideră că noi facem prea mult. Este prea mult pentru educație? Este prea mult pentru tineri? Este opțiunea dumnealui că nu ar trebui să le facem. Noi trecem peste această chestiune. Opțiunea noastră este că niciodată nu e suficient când discutăm de educație și când discutăm despre România de mâine. Pentru că, fix despre asta discutăm. Evident că este și o obligație legală, dar asta pentru cei care citesc și cei care sunt interesați și cei care sunt bine intenționați ceea ce, în anumite situații, chiar nu este cazul.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Voinea.

5                7

Dl. Consilier Voinea Inocențiu loan

A face promovarea acestui tip de învățământ înseamnă a folosi metodele cele mai potrivite, care înseamnă orientarea școlară și profesională care se face la firul ierbii nu pe panouri outdoor, nu la televiziunile naționale. Se face la clasele terminale de gimnaziu, când chemăm părinții, și la nivelul școlii vin așa-zise târguri de învățământ. Se pot organiza, puteți să faceți lucrul ăsta, foarte bine, domnule director, cu elevii din clasele terminale de gimnaziu, vin ofertanții și își prezintă oferta educațională. Puteți să asigurați acest cadru, puteți să organizați dumneavoastră, pe banii primăriei, acest tip de manifestări, dar nu sa punem panouri outdoor și pe televiziunile naționale să facem publicitate la învățământul dual, așa, în general, să ne adresăm tuturor gospodinelor care se uita la telenovelele de la ora 5 sau chiar și tuturor microbiștilor care se uită în prime time la știrile din sport. Nu înțelegeți nimic? Pentru că nu vă pricepeți.. în engleză sau.... Nu înțelegeți ce înseamnă a targeta, a segmenta un public și a face publicitate ... Ce doriți? Să veniți la meditații sau ce vreți să...? Unde facem noi publicitate la învățământul dual? O să ajungem acolo curând și o să vorbesc mai mult acolo.

D-na consilier Păunicâ Adriana

D-voastră cu cine vă certați acum, că nu înțeleg?


DL Consilier Voinea Inocențiu loan

Nu știu, d-voastră cu cine râdeți, atunci? D-voastră mă întrebați pe mine “what?”.

D-na consilier Păunică Adriana

N-am întrebat nimic.

DL Consilier Voinea Inocențiu loan

Aaa.Vorbiți în timp ce vorbesc eu.

D-na consilier Păunicâ Adriana

Nu s-a înregistrat. Nu v-am întrebat nimic.

DL Consilier Voinea Inocențiu loan

Se poate înregistra, dacă doriți. Dar de ce vorbiți peste mine?

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le consilier, sa stiti că vă tai microfonul!

DL Consilier Voinea Inocențiu loan

Puteți să mi-1 întrerupeți, e suficient.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Vi-1 întrerup, da. D-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Eu știam că avem și un departament al primăriei, care este de promovare instituțională. Nu poate să se ocupe acel departament de promovarea acestui program?

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Din partea aparatului de specialitate!

DI. Cotigă Bogdan - Șef Serviciu Promovare Instituțională

Există, într-adevăr, un departament, un Serviciu de Promovare Instituțională și el se ocupă. Noi nu avem televiziuni, de exemplu, sau nu avem mijloace în-afară de cele pe care le are la îndemână, primăria, de promovare. Noi trebuie să apelăm la publicitate externă pentru chestiunea asta. în același timp, departamentul face o mulțime de alte lucruri, că se vorbea mai devreme despore campanie pe învățământ dual. Nu e vorba de o singură campanie de promovare, e vorba de 2 campanii de conștientizare și de informare a populației Sectorului 3. E o chestiune complexă, dacă doriți, puteți să citiți în detaliu

documentația depusă. Dacă doriți informații suplimentare, vi le putem oferi oricând, în scris. Nu e o chestiune simplă, așa cum s-a discutat până acum.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță


Noi discutăm pe lângă subiect și ne lăsăm atrași într-o discuție care nu are legătură cu punctul pe care îl votăm. Hai că ajungem acolo și discutăm acolo! N-are legătură, repet.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind completarea Anexei referitoare la „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe ~ condominii din Sectorul 3”, aprobată prin HCLS3 nr. 14/26.02.2009, cu modificările și completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 4 și 5 din HCLS 3 nr. 249/30.10.2015 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor la HCLS 3 nr. 296/22.12.2015 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor 1, 2, 4-9 la HCLS3 nr. 297/22.12.2015 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor 1, 2, 5-11, 14 și 17 la HCLS3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!


Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi, ..Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la HCLS3 nr. 68/31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr.71 (corp A)” din Sectorul 3 al Municipiului București, actualizată”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi, /Proiect de hotărâre aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un bloc de locuințe situat în Str. Sf. Vineri nr. 32, bL A5, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 abținere, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi, ”Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 21 la HCLS3 nr. 102/29.03.2017, referitoare la indicatorii tehnico-economiciprivind creșterea performanței/eficienței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3”.

D-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Din partea aparatului de specialitate, rugămintea este să ne spună exact cu cât contribuie asociațiile de proprietari pentru că în ultimele, la indicatorii tehnico-economici ai investiției din sursele de finanțare e trecut, alături de buget, cu 40%. O lămurire n-ar strica. Mulțumesc!

DL Popescu Marius - Șef Serviciu Investiții, Lucrări Publice

Bună ziua! Aceste blocuri sunt toate pe fonduri europene și contribuția asociației de proprietari e diferită, de la caz la caz. Sunt niște criterii pentru care asociația de proprietari optează, funcție de venituri, sunt contractele de mandat semnate la colegii noștri de la Strategii și au posibilitatea. Bineînțeles, după perioada de grație, au posibilitatea să afle această sumă, după finalizarea lucrărilor și pot să vină la noi și află exact ce sumă. Deci sunt diferențiate procentele, nu sunt fixe.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Puteți să îmi trimiteți aceste criterii pe care se face diferențierea pentru a putea să ne dăm seama?


DL Popescu Marius - Șef Serviciu Investiții, Lucrări Publice

Sunt în Ghidul Consultantului, sunt pe site-ul primăriei, sunt pe site-ul ADRBI -ului, al Ministeului Dezvoltării, sunt informații publice. Asociațiile care vor să afle, pot să vină aici și află în orice moment ce procent au, repet și este foarte important, după perioada de grație de 5 ani.

D-na Președinte de ședința Văduva Iuliana

Mulțumim. D-le consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu

A apărut în presă săptămânile trecute, un reportaj, chiar din Sectorul 3, cu niște lucrători care erau în niște condiții foarte rele, din Vietnam, cred că. Eu înțeleg că acei lucrători erau contractați de către societăți dar cred că și noi, ca autoritate publică, avem o responsabilitate față de modul cum se lucrează în societăți, cum își tratează angajații. Și vreau să întreb dacă din partea primăriei s-au făcut demersuri în acest sens, adică nu cred că primăria trebuie să fie asociată cu societăți care nu respectă niște criterii minime privind modul cum sunt tratați lucrătorii. Adică putem să nu ne asociem cu asemenea societăți. Adică Primăria Sector 3 să nu fie asociată cu societăți care nu-și respectă angajații, la modul grosolan, adică. Mulțumesc!

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, vă asigur că Primăria Sector 3 nu e asociată cu niciuna din aceste societăți. Aici, la imagine, într-adevăr e o problemă, dar legea nu ne permite să avem opinii sau opțiuni referitoare la acest subiect. în procedura de licitație lucrurile sunt clare, la semnarea contractului obligativitatea de protecție a muncii, SSM și toate celelalte sunt în obligația constructorului. Pe cale de consecință contractul este cel care guvernează relația dintre noi și executanți. Pe cale de consecință, nu avem pârghii nici legale și nici contractuale care să ne ajute să intrăm noi pe această zonă. într-adevăr, așa cum spuneți, nu e doar o chestiune de moralitate ci și de etică dar este o zonă sensibilă și legea nu ne dă atribuții pe această zonă.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 26 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr, 16, 17, 21, 25 - 27 la HCLS 3 nr. 103/29.03.2017 refefâfififr la indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!


Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre modificarea Anexelor nr. 1, 23, 90 și 103 la HCLS 3 nr. 219/30.05.2018, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un număr de 132 blocuri de locuințe din Sectorul 3” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL a contractului de servicii având ca obiect "închiriere utilaje de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)”. D-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Muțumesc! E a doua societate, de fapt nu cred că e a doua, cred că sunt mai multe care fac chestia asta. Iar se închiriază utilaje. Firma cupmară și primăria închiriază de la firmă. De ce trebuie să facem prin nu știu câte filtre, nu înțeleg! Primăria închiriază de la societatea proprie. Ăsta e modul de a face afacerea unei societăți a primăriei? Așa se folosesc banii?

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță


Dacă sunteți interesați cu adevărat să știți o realitate, noi vă stăm permanent la dispoziție, să va dăm detalii. Noi încercăm să achiziționăm toate acele utilaje pe care le folosim full. Și chiar dacă au fost cumpărate inițial pe societate, dacă am ajuns la concluzia că ele ne fac nouă trebuință în proporție de 100% atunci le achiziționăm pe primărie. O să vedeți și în perioada următoare. E o categorie de utilaje de care nu avem nevoie total. Adică, pur și simplu, ne trebuiesc 3 zile pe lună sau 10 zile pe lună. Restul timpului ele pot fi folosite de către celelalte societăți ale primăriei sau chiar de către terți. Noi le-am dat în chirie și altor societăți, altor terți care plătesc, pur și simplu, prețul pieței pentru închirierea lor. Pentru că dacă le-aș aduce la primărie ne-ar fi foarte complicat să le închiriem în afară. Iar fiecare utilaj, lăsând la o parte că nu e în regulă să-1 luăm și să-1 blocăm, mai e și personalul deservent căruia nu-mi permit să-i plătesc un salariu și să-1 folosesc doar o parte din timp. El trebuie să fie folosit la maxim. Pe cale de consecință, el este la dispoziția tuturor. Repet, acele utilaje de care primăria nu are nevoie full time.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Ene.

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

Ca principiu, d~le Primar, poate aveți dreptate, dar aici discutăm de 20. 000 lei pe lună pentru închirierea unei macarale de ridicat autovehicole. Acum, vă întreb cât costă utilajul ăla de ajungem să plătim 4000 euro/lună numai chiria. Cât de valoros e utilajul ăla? Pare o formă prin care scoatem bani din primărie și îi băgăm în firmă.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Haideți să nu o mai luăm pe aparențe! Tot ce face Primăria Sector 3 e transparent, transparență de 100%. Imaginați-vă că nu le știu chiar pe toate și vreau să mă asigur că zic corect, discutăm de macaraua pe care o are societatea, care ridică 80 tone? Vreau să știu. De automacaraua mare! Ok. Deci avem o problemă cu camioane și autobuze parcate în Sectorul 3, neregulamentar. Macaraua noastră, cea mică, pe care o folosim la autoturisme, nu poate ridica așa ceva. Acolo avem nevoie de macarale de utilaje mari.

Dacă aveți curiozitatea, o să vedeți că pe Pallady, dar nu e singurul loc, avem camioane și autobuze abandonate acolo de luni de zile, de ani de zile. S-a transformat în parc rece Bulevardul Pallady. Consider că e profund în neregulă chestiunea asta. Avem nevoie, repet, de utilaje mari. Avem o macara care ridică 80 de tone. Haideți, d-voastră considerați că face societatea noastră afaceri cu primăria. Interesați-vă cât costă chiria unei macarale de genul ăsta pe zi! E un utilaj cu totul și cu totul special. Și acolo nu discutăm doar de macara, acolo discutăm și de trailer. Repet, discutăm de utilaje grele, utilaje mari. Iar acolo, când discutăm de 20.000 lei, știți bine că noi aprobăm aici chestiuni maximale. Nu pot fi depășite. Asta nu înseamnă că ajungem la sumele astea.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog! Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 10 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect „Servicii de închiriere utilaje”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 9 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 31 “Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”. Domnule consilier Mălureanu.

Dl. consilier Mălureanu Liviu

Mulțumesc! Eu înțeleg prin articolul 31 și nu doar eu, ci și cei care au scris legea, momentul când se atribuie lucrări, prin articolul 31, unei societăți, aceasta nu are dreptul la rândul ei să subcontracteze respectivele lucrări, ci trebuie să le desfășoare în regie proprie, că practic atunci ar deveni doar un fel de suveică.

Acum, încerc să înțeleg, dar nu reușesc cum societatea Administrare Străzi este și producătoare de piese și echipamente pentru sisteme de irigații și toaletare arbori. Pentru că, altfel, fix asta face, o intermediere, ceea ce legea nu ne permite să facem intermediere. Deci, înțeleg că închiriem, că într-adevăr dânșii le au în proprietate și nu se duc către o a treia parte care să le dea. Dar aceste piese, mă îndoiesc că firma Administrare Active produce aceste piese. Din punctul meu cel puțin, de vedere, nu se respectă legea. Aș dori și un punct de vedere al aparatului de specialitate.

DL Manea Florin - Director Executiv -Direcția Administrarea Domeniului Public

Bună ziua! Cred că faceți o confuzie între “furnizare materiale” și “servicii de închiriere”. Cred că societățile pot furniza materiale. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul consilier.

DL consilier Mălureanu Liviu

Dacă îmi puteți spune și unde scrie în lege că pot să cumpere, la Legea 98 mă refer...

DL Manea Florin - Director Executiv -Direcția Administrarea Domeniului Public


îmi faceți o solicitare scrisă și vă răspund.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana


Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 7 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 32 “Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a contractului având ca obiect „Furnizare sub formă de închiriere autovehicule până în 3,5 tone și alte produse”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 33 .Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare ă%'


SRL în vederea semnării unui contract de achiziție borduri și pavele din beton." Doamna consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Mă uit în proiectul de hotărâre și nu observ...în afară de valoarea totală, nu observ o listă detaliată a prețurilor pentru achiziție...borduri și pavele de beton. Ar fi fost bine să avem o detaliere. Se poate furniza?

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar!

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Doamna consilier știți bine că absolut toate facturile și contractele ale Primăriei Sector 3, subordonatelor și societăților noastre sunt publice. Și când zic toate, atsa înseamnă în integralitatea lor.

Dacă vreți să le aveți în avans ...spuneți, va ascult.

DL consilier Mălureanu Liviu

Aici sunt mici restanțe. Sper să se corecteze. Știu societățile despre ce este vorba.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Din cauza faptului că este o lege care reglemenetează datele cu caracter personal și niște penalizări uriașe...societățile trebuie să perie toate contractele și facturile astfel încât să blureze zonele respective. Că există unele întârzieri în postarea lor, asta sper să se reglementeze, dar am credința că nu există nicio factură sau niciun contract care să nu fie postat chiar dacă mai întârzie câteva zile. Cum? Un an de zile? Ziceți concret că vreau și eu să știu despre ce este vorba.

DL consilier Mălureanu Liviu

Am discutat la comisii. Nu vreau să mai reiau acum subiectul...

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Situația este clară. Pleacă acasă. Deci este motiv de demitere. Trebuie să plece acasă. Cei care nu postați facturile și contractele, nu aveți ce căuta pe aici. Hai să nu ne ascudem după deget. Situația este foarte clară. Eu sper din suflet că nu o luați în glumă. Poate că o să realizați că este foarte serioasă când o să plecați primul acasă.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule director.


DL Constantinescu Ioan - Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL

Buna ziua! Prețul pentru pavele este negociat și se va vedea clar în facturile pe care le vom pune pe site. O sa trimit pe e-mail către toți. Mulțumesc!

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Obisnuiti-vă când veniti cu asa ceva să atasati la documentație și ofertele. Clare așa cum le aveți. Voi când ați promovat proiectul de hotărâre ați avut la bază oferta, da?! Deci să fie pentru ultima dată când oferta nu este atașată la proiectul de hotărâre. Și asta e valabil pentru toată lumea.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim domnule Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă, 10 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 34 „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea unor contracte de achiziții de materiale, execuție și asamblare a structurilor de rezistență. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 8 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 35 „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea prelungirii contractului de închiriere sisteme cofraje încheiat cu societatea Peri România SRL.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 36 „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și instalare sistem hidroizolare jgheaburi la “Hala Laminor”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 37 „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea unui contract cu societatea STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL în vederea achiziției de carcase pentru pereți mulați,” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 9 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 38 „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea contractelor de execuție a rețelei de canalizare exterioară,” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 9 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 39 „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector3 SRL,” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 8 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 40 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru anul financiar 2019, ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 8 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 41 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Residențial S3 SRL, Doamna consilier Păunică.

D-na consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, doamna președintă! Am de făcut un amendament la acest punct și anume: după articolul 4 se va introduce un nou articol, respectiv articolul 5, care va avea următorul cuprins:"Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru exercițiul

financiar încheiat la 31 decembrie 2018” și implicit articolul 5 devine articolul 6. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Vă supun la vot amendamentul doamnei consilier.

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, amendamentul doamnei a fost aprobat.

Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul doamnei consilier. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă, 9 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 42 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2019, ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă, 8 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 43 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății OPS3~Ordine și Protecție S3 SRL. ” Doamna consilier Păunică.

D-na consilier Păunică Adriana

Mulțumesc! Am de făcut și aici un amendament.

După articolul 4 se va introduce un nou articol, articolul 5, care va avea următorul cuprins: “Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018” și implicit articolul 5 devine articolul 6. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim d-na consilier. Vă supun la vot amendamentul doamnei consilier.

Cu 19 voturi pentru, 5 abțineri, 5 consilieri care nu au votat, amendamentul a fost aprobat.

Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul doamnei consilier. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 8 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 44 “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2019. ” Propuneri, obiecțiuni? D-na consilier Galbena.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

De la firma Administrare Străzi aș dori...am făcut o solicitare mai demult și nu mi s-a răspuns corespunzător, adică nu mi s-au transmis planurile și planșele pentru modernizare și reabilitare Parc Pantelimon. Adică mi s-au transmis niște date tehnice, dar nu ceea ce am căutat, nu planificarea în întregime a lucrărilor, în întregime a parcului. Partea de arhitectură, o idee să ne facem, de amplasament, ce și cum e acolo. Nu mă pricep foarte mult la țevi sau la ce alte detalii tehnice am primit, știu că sunt, dar nu acelea mă interesau.

De asemenea aștept și lista de note de comandă pentru lucrările de pavele și borduri efectuate pe 2018. Mulțumesc mult!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim doamna consilier. S-a consemnat.

Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 10 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar “Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea OPS 3 a contractului de servicii având ca obiect “Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Trecem la punctul 2 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a contractului având ca obiect ” Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, online, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact”. D-na consilier Galhenu.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

Pentru că a venit, în primul rând, pe suplimentare, aș vrea o motivare din partea, să zicem, primăriei, că nu societatea a fost aleasă, ce ofertă au reprezentat și ce oameni au, pentru că abia s-a adăugat, dacă nu mă înșel, chiar acum cât timp s-a adăugat în CAEN această activitate la Investiții Spații Verzi. Nu puteam contracta specialiști care se ocupă de asta, ca obiect principal de activitate? Eu știu că Investiții Spații Verzi a făcut pista de biciclete, a făcut borduri și pavele pe vreo 4 străzi, ce-a mai făcut. Nu a făcut publicitate. Ce-i recomandă? De ce ei? Avem un departament care promovează instituțional, avem departament de comunicare în primărie, la ce ne mai trebuia o societate care să facă chestia asta. Nu putem apela la profesioniști? Nu există destui pe piața liberă ?

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Ba da. Tocmai că există profesioniști în piața liberă, profesioniști pe care i-am luat noi la societate și ne facem treaba cu dînșii. Acesta ar fi punctul la care putem să discutăm despre bugetul pe publicitate, despre promovare, la acest punct discutăm aceste chestiuni. Haideți să vă reamintesc ce am mai spus de atâte ori, cum am ajuns Ia această inițiativă de a face promovare. Poliția Locală, de aproape jumătate de an, au dispoziție din partea mea, în mod special, să fie foarte exigenți cu cei care nu păstrează curățenia în Sectorul 3. Vă spun cu mult regret că am ajuns la peste 5000 de amenzi pe lună, persoane fizice, peste 5000. Am întâlnit cetățeni, unii cu bună credință, pe care i-am apreciat și îi respect deosebit, care mi-au spus: 44 Aaa, am auzit noi, domn Primar, că dați amenzile astea că vreți sa faceți bugetul la primărie, că am auzit noi că nu aveți salarii. N-aveți bani de salarii sau n-aveți bani pentru nu știu ce. Și dați amenzile că vreți să faceți rost de bani”. Vreau să argumentez contrarul și anume că, statistic vorbind, mai mult de jumătate din amenzile pe care le dăm celor care sunt certați cu buna educație și cu disciplina, adică cei care nu păstrează curățenia în Sectorul 3, nu sunt locuitori ai Sectorului 3. Pe cale de consecință, sumele care se încasează se constituie ca buget către primăriile de unde au domiciliul. Deci nu pentru bani facem chestiunea asta, și consider că este absolut necesar, nu doar ca să demonstrăm că acest demers noi nu-1 facem pentru a ne rotunji veniturile la buget, ci obiectivul nostru e acela de a avea un oraș curat, Sectorul 3 să fie curat. Dacă nu păstrăm cu toții, nu o să avem niciodată curățenie. Nu o să avem noi niciodată să ținem un angajat de la Salubritate care să stea în spatele fiecărui cetățean care aruncă pe domeniul public tot ce are la îndemână, chiștocul de țigară cu pachetul de țigări, cu sticla de bere sau mai știu și eu ce. în consecință, am spus-o public de atâtea ori, că banii pe care îi încasăm din amenzi o să-i folosim fix în promovarea nevoii de curățenie și să conștientizăm cetățenii că atunci când traversează Sectorul 3, nerespectarea acestor reguli atrage după sine riscul de amendă între 2000 și 5000 lei. Consider că nu e doar necesar, ci și moral. Cea mai mare parte a fondurilor vine din amenzi și pleacă înspre conștientizarea cetățenilor de nevoia de a contribui cu toții la curățenie. Deci nu e ca și când luăm banii

A                                        #

din altă parte, nu, sunt banii pe care-i încasăm din amenzi. In speranța că, în timp, amenzile vor fi din ce în ce mai puține iar cetățenii vor fi conștienți de necesitatea implicării fiecăruia dintre noi, mai ales din perspectiva menținerii curățeniei. Ca să știm exact care e esența acestui demers, de a găsi cele mai bune soluții pentru a promova acest obiectiv pe care-1 consider foarte important, atâta vreme cât sănătate fără curățenie nu se poate iar curățenia e un obiectiv la care trebuie să participăm cu toții.

D-na Președinte de ședință Văduva Inliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

într-adevăr, și am susținut și în alte ședințe, e foarte bine să educăm cetățenii, cred că nu se face suficientă educație pe anumite domenii dar haideți să vorbim pe cifre, acum! Ideea e bună, de a educa, dar cifrele sunt mari spre foarte mari și eu nu înțeleg de ce un spot de 30 secunde costă 137 de mii și un alt spot costă de peste 4 ori mai puțin, tot 30 de secunde. Am ridicat acest aspect și la un punct precedent, acolo mi s-a spus că e vorba de achiziții de produse și că are voie să facă firma consiliului intermediere, în continuare nu sunt de acord, dar aici vorbim de producție, de servicii. Sa înțeleg că societatea are deja personal care e capabil, atenție, nu să subcontracteze la rândul ei aceste servicii de producție, ci, conform legii, trebuie chiar societatea, prin angajați! și echipamentele sale, să fie capabilă să le realizeze, că așa spune legea, nu spun eu, așa, de la mine. Aș vrea să înțeleg care e capacitatea societății, ce specialiști, nu nominal dar ca și număr și calificare, are firma deja angajată. Ce echipamente tehnice au deja achiziționate, pentru că, repet, conform legii nu au voie să subcontracteze. Trebuie să le facă chiar ei aceste spoturi. Așa spune legea.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Evident că domnișoara director, aici, de față, o să vă răspundă solicitării d-voastră de clarificări dar haideți să înțelegem niște aspecte! Nu are voie să contracteze tot dar nu există nicio firmă în lumea asta care să aibă tot. Inclusiv atunci când avem de construit o sală de sport sau de reabilitat o școală sau de extins o școală, ei trebuie să-și cumpere materialele din piață. Poate să-și cumpere bunuri și servicii din piață. N-are voie să dea în subantrepriză tot. E o chestiune de interpretat pe care o putem interpreta în orice fel. Eu îmi mențin opinia si anume că vin din zona privată și știu foarte bine cum funcționează. întreba domnul consilier ce aparate aveți, ce personal.

D-ra Bălașa Simona - Președintele Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

Bună ziua. în ceea ce privește funcțiile, specialiștii în domeniu publicității, avem un designer grafică și multimedia, specialist în publicitate și marketing și grafician calculator. Iar utilajele o să dau un răspuns în scris, nu am eu informația în momentul de față. Am făcut cerere de ofertă și sunt în curs de achiziție dar chiar nu cunosc. Mulțumesc!

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. D-le consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

D-na director, nu aveți cea mai importantă funcție, copywriter. Știți ce înseamnă asta? Vă întreb dacă știți ce înseamnă această funcție și cu ce se ocupă un copywriter. Nu știți. Cu cine faceți creație, atunci? Cine scrie mesajele?


D-ra Bâlașa Simona - Președintele Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

Cu specialiștii ce i-am nominalizat.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Specialistul care ați spus că e computerist DPT-ist nu are asta în sarcină. Ați nominalizat alte funcții din industria de publicitate.

D-ra Bâlașa Simona - Președintele Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

Am menționat și specialist în publicitate marketing, de asemenea designer grafică și multimedia.

Dl. consilier Voinea Inocențiu loan

Designerul grafică nu scrie scenarii, nu face stoiyboard-uri, ăla îl face copywriter-ul. Aveți așa ceva? Vă duce mintea și faceți, ia uitați! Bun. Haideți să trecem la lucruri ... Și asta e foarte important, ca să arăt cu nu aveți specialiști, cu siguranță dar, în expunerea de motive vedem așa: s-a constatat necesitatea realizării unor spoturi video. Ca și când am spune: s-a constatat că trebuie să mergem în vacanță. Nu. S-a constatat că suntem obosiți și pentru asta putem merge în vacanță. Ca atare trebuie să constatăm ceva și pe baza acelei constatări să vedem că ar fi necesare sau nu spoturi video ș.a.m.d. In primul rând, este eronat de la modul cum ne-am fundamentat această necesitate de a face spoturi video. De unde vine această necesitate de a face spoturi video? Asta apare în expunerea de motive. Mai departe, ce nu e în regulă cu această hotărâre. Pe de o parte, nu cred că e în regulă să facem publicitate că facem curățenie, ci trebuie să facem curățenie. Despre învățământul dual am spus care e părerea mea și cine trebuie să-și promoveze sau dacă eu îmi promovez, nu-mi promovez la o televiziune națională în care, din Sectorul 3 se uită doar procentul pe care îl putem vedea la ARMA și la toate societățile care măsoară audiența în televiziune, în radio, chiar și în BRAȚ cu auditul tirajelor, putem să știm clar câți din Sectorul 3 cumpără “Libertatea”, câți din Sectorul 3 se uită la anumite emisiuni. Deci irosim mult material adresându-ne unui public care nu ne interesează. Pe de o parte. Ca atare, mixul de media trebuie să cuprindă canalele care au o adresabilitate către targetul meu, către publicul țintă. Asta se numește segmentare, în publicitate. Nu am văzut niciun studiu în acest sens în care eu să-mi propun, în primul rând, ca mesajele pe care vreau să le adresez să se adreseze celor care, într-adevăr, fac mizerie în Sectorul 3. Degeaba mi se adresează mie sau oricărui de aici, care e educat de acasă să nu arunce pe jos. Degeaba cheltuiți bani cu mine, că nu obțineți nimic în plus. Mai mult decât atât, vorbim despre studii care se vor face după aia, studii de impact, adică să vedem unde am ajuns. Dar de unde plecăm, am făcut un studiu? Ne-am stabilit obiective, ce vrem să ajungem, unde vrem să ajungem ? Bun, și să trecem cu povestea asta. Să zicem că e nevoie. Dar cum vin eu acum și stabilesc, fără să știu ce^Yr^^^fac,

o sumă pentru creația și realizarea unui spot, care spot, în publicitate se lucrează așa: vin câte agenții doresc, 10, 15, 20, care lucrează, vin cu ideile lor și sunt specialiști toți, chiar sunt specialiști, dar doar una mă atinge pe mine, poate la partea rațională că publicitatea administrației publice trebuie să se adreseze mai degrabă raționalului, față de publicitatea comercială care se adresează emoționalului. Dar chiar și așa, una din cele 10 firme care participă la acest speech vine cu o ideea care, într-adevăr, îmi face mie clickul respectiv și mă determină să nu mai arunc pe jos mucul de țigară. Dar asta ține, practic, de creativitate, de inspirația de moment a unui publicitar. La fel de bun poate să fie și un al doilea care pe respectiva idee nu a avut o idee mai bună decât un altul. Ca atare, nu pot să bugetez eu ceva, acum, o creație, să-i și pun preț, neștiind care e creația, care e mesajul, pentru. Erau ieri pe aici niște pliante, niște mizerii care ne spun să nu facem mizerii. Dacă aceia sunt specialiștii care concept astfel de mesaje pe care le-am văzut pe hârtiuțele acelea, A5, mă îndoiesc că va avea un efect campania aceasta de publicitate. Ba mai mult, văd pe toate tomberoanele montate acum adevărate compendii de branduri, de sloganuri. Cine stă să citească ca de pe un pliant foarte stufos tot ce scrie pe tomberoanele alea, cu tot felul de caractere, cu tot felul de mesaje? Credeți că cineva se oprește să citească pe tomberoane? Ați întrebat un specialist care trebuie să fie mesajul pentru cele 2 secunde cât trece un om pe lângă un tomberon? Că nu se oprește nimeni ca în fața unui ecran să citească tot ce scrie pe un tomberon. De asta am îndoieli că cei care sunt aici, 3 inși care nu sunt specialiști, vor veni într-adevăr cu o idee care să schimbe ceva în atitudinea oamenilor din Sectorul 3 vizavi de curățenie, cu atât mai mult de învățământul dual.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoițâ


Nu știu dacă e treaba noastră, în Consiliu, să fim specialiști în... evident, fiecare dintre noi avem specialitatea noastră, dar nu discutăm aici, neapărat, de detalii tehnice, într-adevăr, e o discuție asta pentru că, pe de o parte, noi solicităm ca societățile noastre, pentru a lua un contract, să aibă angajați specialiști, armata de specialiști, pe de altă parte, pentru ce să angajeze specialiști câtă vreme nu au contractul? Și o să spuneți: dar să lucreze în piață 1 Legea le interzice, că dacă depășesc cifra cu peste 20% față de primărie nu mai au voie să-și ia contracte cu primăria. E ca în discuția aia, ce a fost prima dată, oul sau găina? Pe cale de consecință am credința, ca să nu zic convingerea, că odată cu acest contract societatea noastră se va pune la punct cu toți specialiștii. D-voastră ați spus mai multe lucruri, evident că mi-am notat câteva în memorie care sunt puțin non-sens. înainte de orice, rugăminte mea este: haideți să împărțim acele pliante care sunt niște mizerii 1 Putem avea și noi pliantele respective? Vă ocupați să ne aduceți, să avem cu toții câte un pliant de genul ăla? Acele mizerii, să ne uităm cu toții la ele. Nefiind cei mai specialiști din univers, exigențele d-lui consilier fiiind foarte mari, am făcut și noi ce ne-am priceput, cu ce am avut la îndemână. De asta avem nevoie de specialiști și cu asta sunt de acord. Ați zis că noi promovăm faptul că facem curățenie. Cred că nu m-ați înțeles foarte bine. Nu faptul că noi facem curățenie, nu asta promovăm, ci nevoia/e|CGU^Mra curățenia, un demers la care trebuie să participăm cu toții. Ați zis ca degeaba vă ating pe dumneavoastră care nu aruncați pe jos. Eu nu știu să existe vreo televiziune a celor necivilizați, care aruncă pe jos. Să zicem: domnule, aia e televiziunea la care se uită cei care aruncă pe jos și faci un mesaj targetat. Nu. Cei care aruncă pe jos se uită pe toate televiziunile și pe toate site-urile și pe toate panourile publicitare.


Da, stimați colegi, aceasta este mizeria pe care noi am conceput-o, la Primăria Sector 3, și o distribuim tocmai în ideea de a conștientiza nevoia de curățenie, conștientizare că toți trebuie să participăm la acest demers. Cred că ar trebui să fim puțin raționali când folosim anumiti termeni. Deci, evident că noi o să aducem la cunoștință chiar și celor educați, celor manierați, că nu avem altă variantă. De asemenea, ați spus că nu atingem doar pe cei din Sectorul 3. Să înțeleg că nu ați fost atent când am vorbit mai devreme și v-am spus că mai mult de 50% din cei amendați n-au legătură cu Sectorul 3 sau nu au legătură cu Bucureștiul, că vin din alte zone și nu respectă curățenia în Sectorul 3 și riscă amendă între două și cinci mii lei. Ce e neclar? Că e posibil să ajungă mesajul nostru și la cetățeni care păstrează curățenia, că sunt oameni educați, și că nu ajung foarte des în Sectorul 3, da, e posibil și asta. E corect ce spuneți dumneavoastră ca avem în vedere un studiu, de unde plecăm și unde ajungem. Un studiu concret, corect, făcut de specialiști, care să releve eficiența demersului nostru. Dar, evident, atunci când ești rău intenționat n-ai cum să apreciezi nimic ci, pur și simplu, nu faci altceva decât sa critici într-un mod distructiv, pentru că nu am văzut niciun fel de soluție concretă în sensul de a fi pro activ și de a face ceva, poate nu perfect, dar să avem ceva, să facem, să întreprindem. E atât de mare nevoia de a păstra curățenia. Am văzut cetățeni care spun: domnule, faceți dumneavoastră curățenie, tot nu e ca în Germania. Da, dar de ce nu avem și noi, ca în Germania, amenzi pe care să le plătească toți cei care nu păstrează curățenia? Asta încercăm să facem.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. D-le consilier Voinea.

DI, consilier Voinea Inocențiu loan

Am fost foarte atent și la nonsensurile dar nu am vrut să le precizez. Cum spuneți, ziceați că dăm 5000 de amenzi dar oamenii ne spun că dăm amenzile ca să facem rost de bani. Dar nu ne interesează ce cred ei. Pe noi ne interesează că ei au aruncat pe jos și îi amendăm. Mai departe, spuneați că amenzile merg în altă parte, că nu vin la noi, că nu din cauza asta plătesc ei amenzile ci pentru că au aruncat pe jos, că, oricum, banii nu ajung la noi. Pe de altă parte veniți și spuneți, vă contraziceți, că noi facem publicitate din banii pe care îi luăm pe amenzi. Păi ori vin la noi ori nu vin la noi! A, 50% vin la noi, 50% vin în altă parte. Să înțelegem și lucrul ăsta. Dar eu vă întreb acum. Și generația dumneavoastră cred că a mai apucat dar generația părinților dumneavoastră cu siguranță a apucat acele plăcuțe pe care scria “Păstrați curățenia!”, “Nu rupeți florile!”, „Nu căleați

pe iarbă!”. Vi se pare că faptul că acelea au existat, au făcut să avem generații de oameni civilizați și păstrători de curățenie, crescuți cu plăcuțe „Nu căleați pe iarbă!” și “Păstrați curățenia!” peste tot ? Prin publicitate se face educație? Nu. Prin școală se face educație, prin familie se face educație, prin biserică, cine are credință în D-zeu și prin amenzi. Haideți să continuăm programul ăsta de amenzi și să nu mai dăm niște bani unor televiziuni care pe perioada mandatului nu ne vor mai critica, indiferent ce vom face, unor site-uri de știri care nu ne vor mai critica pe noi, ca primărie, pe durata contractului cu ei, unor ziare care nu vor mai scrie nimic de rău de Sectorul 3 pe perioada în care noi vom plăti publicitate la ei șamd.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoițâ

M-am obișnuit cu o abordare profund neprincipială. Cam cât de neprincipială? Ca să zic total neprincipială? Ați făcut niște insinuări aici...nici măcar... Se strică tehnologia asta. Pentru D-zeu, e de nerăspuns la ce spuneți dumneavoastră. Nu vreau să mai menționez decât atât, că într-adevăr școala este, în primul rând, cea care e responsabilă de acest domeniu, responsabilă cu educația. De aceea avem cea mai bine pusă la punct rețea din țara asta. Dar avem o categorie însemnată de cetățeni care nu mai merg la școală, au terminat școala demult și încercăm să ajungem și la dânșii. Ca să nu mai spun și faptul că astăzi, nu știu în ce măsură, în școală se întâmplă lucrurile așa cum ne-am dori sau cât de eficient este. Și vreau să vă spun un singur aspect că am avut, mai la început de mandat, discuții cu directorii de școli care-mi cereau permanent posturi suplimentare pentru femeile de serviciu. Le-am spus permanent același lucru, că femeile de serviciu, în școală, trebuie să aibă un rol cât se poate de limitat, pe zonele comune. Dar în clasă, în clasă elevii trebuie să găsească curat și să lase curat. Asta e cea mai bună metodă de educație. Am vizitat, normal, de foarte multe ori, școli din Sectorul 3 și am avut neplăcerea să văd cum lasă elevii sălile de clasă, după orele de curs. In multe arată groaznic. Cred că ăsta e principalul mod de a educa elevii să păstreze curățenia. Sa-și facă măcar curat în urma lor! Dar atâta vreme cât noi nu gestionăm, noi doar le asigurăm condiții în școli, clădiri decente, elegante, cu tehnologia de rigoare, cu iluminat, căldură și apă, utilități. în rest, noi nu avem atribuții, că legea nu ne da, dar încercăm să facem și noi cât putem pentru că atunci când discutăm de educație, da, într-adevăr, trebuie să facem mai mult.

P-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier.

DL consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc. Am mai multe probleme. în primul rând, prețul pentru spotul video. Nu știu cum s-a ajuns la suma de peste 29 mii euro, în condițiile în care pe piață costă între 1000 ceva mai soft și 5000 euro un videoclip profesional, făcut de studiouri de televiziune, format 4K, adică tot ce trebuie inclusiv pentru televiziune. De la 5 mii la 29 de mii mi se pare o diferență mult prea mare. Pe de altă parte, sunt și eu de părere cu targetarea că să faci campanii naționale pentru curățenie, respectiv învățământ dual în Sectorul 3, e puțin deplasat, adică nu știu în ce măsură, cetățenii Sectorului 3 își doresc să cheltuie sumele astea, care nu sut mici, ca să-i învățăm pe cei din Vaslui sau pe cei din Maramureș să vină la învățământul dual din Sectorul 3 sau să nu mai arunci mucuri de țigară în Sectorul 3. Cred că se putea face o targetare mult mai bună în stațiile de metrou din Sectorul 3, în supermarketurile și mallurile din Sectorul 3, ceva, măcar în București dar nu neapărat la nivel național pentru că pare, cel puțin din punctul meu de vedere, o risipă de bani. Și ca să închei cu un fel de glumă mi se pare mult prea mare amenda de 2000 - 5000 de lei dacă arunci o țigară față de 500 lei pentru un rahat de câine. Adică pe ăla îl mai iei și pe talpă și îl mai întinzi pe tot trotuarul. Nu știu cine a făcut manezile astea dar e total deplasată diferența între 500 și 5000.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Aveți dreptate. Nu noi decidem amenzile, sunt votate de Consiliul General și am mai avut discuții cu mai mult interlocutori care au spus: domnule, e cam mare amenda asta de la 2000 la 5000 lei. Există prevedere legală, conform căreia în 15 zile se poate plăti jumătate din minim, indiferent ce scrie pe procesul verbal. Un aspect. Un alt aspect, ideea nu e să avem amenzi accesibile.

DL consilier Petrescu Cristian

Eu ziceam să o mărim pe aia de căței.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Asta e și opinia mea. Asta e și opțiunea mea, să creștem amenzile celor care nu strâng în spatele lui Cuțu. Asta este, într-adevăr, pentru că tuturor celor care li se pare, consideră că e prea mare amenda, am un sfat călduros. Să nu~și ia amenda! Nu mai arunci pe domeniul public, nu mai generezi mizerii și nu-ți iei amenda. Iar amenda poate să fie și 10 mii de euro, atâta vreme cât nu o iau, să fie acolo, în legislație sau în reglementare, hotărâre de consiliu, sau ce-o fi ea. Un aspect. D-le consilier, în mare măsură aveți dreptate, cu chestiunea cu mare atenție la banul public și noi, la Sectorul 3, chiar suntem atenți cu banul public, dar, d-le consilier, stimați colegi, când eram în privat, și aveam aproximativ 3000 de angajați, colegi, nu angajați, colegi, că lucram la aceleași societăți, 90% erau din provincie. Cetățeni care sunt dispuși să se angajeze în construcții, în București, sunt foarte limitați. Avem probleme că avem utilaje de întreținut și nu avem mecanici. Da, stimați colegi, îmi iau în calcul că vor veni la noi, la școală, așa cum

acele localități unde nu au niciun viitor! Că nu-1 au și le dăm noi, aici, și cazare, încercăm să le dăm și masă și o bursă și încercăm, pe de o parte, noi să ne rezolvăm problemele, pe de altă parte să le dăm și dânșilor un orizont la noi în țară, aici. Nu vă ascund faptul că am avut o discuție astăzi cu reprezentanții unei școli de meserii din Vietnam.

Dl. consilier Petrescu Cristian

Asta urma să zic, hai să facem și în Vietnam, acum urma să cer.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Nu, că acolo nu avem nevoie, că-și fac ei. Să știți că plătim pentru asta. Dacă avem nevoie de cetățeni din Vietnam ei nu vin aici moca, nu vin degeaba, ne costă cred că 1000 și ceva de dolari per persoană, serviciul celor ni-1 aduc. Din costul ăsta oamenii își plătesc și reclamă și tot. Spunea dl consilier, într-un mod răutăcios, mămicile care se uită la telenovele. Da, stimați colegi, sunt în targetul nostru. Mămicile care se uită la telenovele sunt fix în targetul nostru. Pentru că de cele mai multe ori dânsele sunt cele care decid unde merge copilul la școală. Și e foarte important pentru noi să convingem acele mămici privitoare de telenovele, telespectatori fideli ai telenovelelor, să le convingem că ar fi o soluție bună să-și dea copiii la învățământ dual în Sectorul 3.

DL consilier Petrescu Cristian

Să ni se dea un răspuns la prețul videoclipului.

Neinteligibil... 29 mii euro, în condițiile în care se lucrează cu salariați proprii

DL Cotigă Bogdan ~ Șef Serviciu Promovare Instituțională

D-le consilier, ca să înțelegeți, cei 2 salariați ai serviciului proaspăt înființat, vor face ceea ce întreba dl Voinea mai devreme, copywriting-ul, pentru că vorbeam de copywriting. Iar referitor la spotul video, să știți că eu m-am ocupat împreună cu colegul meu de caietul de sarcini și am făcut în mod real o cercetare de piață iar acest preț de 1000 - 5000 e un spot de o nuntă cu ștaif, ca să înțelegeți. Nu are legătură cu un spot video profesional care să se adreseze șl să cuprindă și să conștientizeze niște probleme foarte importante o mare parte din populația Sectorului 3 și nu numai.

DL consilier Petrescu Cristian

Dacă vă aduc la jumătate de preț un video promoțional la nivel de Hollywood al unei case de filme care lucrează numai pentru Hollywood e ok?

DL Cotigă Bogdan - Șef Serviciu Promovare Instituțională

Nu știu dacă discuția se poartă așa. Nu cred că o să puteți face lucrul ăsta, mai ales la criteriile pe care le-am solicitat noi. Nu cred.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

D-le consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Deci, haideți să... un clip de 30 ...mie mi s-a părut că sunt 35 de mii, mă rog, un spot de 30 mii plus TVA, presupune filmare cu macarale, cu travelling, presupune regizor, presupune scenarist, nu 2 angajați. Ok. Se face spot cu 30 mii euro dar nu cu 2 angajați de la Spații Verzi, ca să înțelegem! După aia, a fost foarte bun brainstormingul, ați spun niște lucruri din care se poate trage o concluzie. în primul rând, spuneați despre mine că nu vin cu lucruri pozitive. Eu v-am spus mai devreme că soluția târgului educațional, mers chiar și în Vaslui, vedem că în Vaslui nu au unde să meargă copiii la școală și ar veni să se facă instalatori. Păi merg în Vaslui și fac acolo un târg educațional în care pot să stau pe îndelete cu mămica cu bigudiuri, care se uită la telenovele, să-i explic de ce e bine să vină aici. Dacă ați auzit de ATL și BTL, vă întreb, ca să vorbim mai departe, să nu vorbim limbi străine. Nu! Sunt 2 modalități de a face publicitate convențional prin televiziuni, prin presă ș.a.m.d. și mai puțin convențional ca, de pildă, să plătim ca pe pachetele de țigări să punem acolo:” Vezi că te amendează Negoiță!”. E o modalitate, se plătește pentru chestia asta. Dar, uite, o idee trăznîtă, poate nu asta, dar ceva de genul ăsta. Putem să imaginăm tot felul de lucruri prin care să ne atingem scopul pe care-1 vrem, dar am mare îndoială ca cei 2 angajați superspecialiști vor putea să facă față unei competiții de idei care, de regulă, se dă între marii creatori de publicitate care, doar unul dintre ei iese pe locul I, la o temă dată. Poate, al doilea iese pe locul I la o altă temă dată. Că asta înseamnă creația publicitară. Am mare îndoială. Și încă ceva! Dacă-mi permiteți! Eu nu consider că sunt cel mai mare specialist ca atare, dumneavoastră aveți un aparat de specialitate, dați-mi voie să-mi continuie ideile o colegă d-ale mele, specialistă în lucruri de publicitate și chiar în învățământ dual pentru că a făcut multe acțiuni pe această temă de învățământ dual și poate ne spune ce nu e în regulă cu această hotărâre, îmi permiteți, dragi consilieri?

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

La finalul ședinței, vă rog frumos, nu acum.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Ok. în regulă. Mulțumim!

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

D-le consilier Fătu.

DL consilier Fătu Adrian

Mulțumesc! Ok. Vreau să mă clarific și eu că nu mai înțeleg nimic. Domnii consilieri spun că pe banii ăștia se poate face un spot cala Hollywood, cu macar^Jg^iig regizori, cu scenariști. Dumneavoastră spuneți ca ce spun dânșii nu se ridică standardele dumneavoastră. Care sunt acele standarde? Eu nu le înțeleg. Adică avem standarde mult prea înalte. Care sunt? Ca daca sunt peste macarale, peste ce spun dânșii, înseamnă că ce facem? Turnăm Avengers? Ce turnăm aici? Mulțumesc!

Dl. Cotigă Bogdan - Șef Serviciul de Promovare Instituțională

Nu am spus că vom face peste.... îmi pare rău, exPrimarea este foarte laxă și neclară. Cum adică, cu macara? Vom face un spot care va implica toate aceste aspecte pe care le spunea chiar domnul Voinea. De aceea costă, în total, cele două spoturi video plus cele spoturi radio, costă în total aproximativ 66 mii de euro. Deci, nu este un spot 35 mii de euro! Aceste lucruri .... este un preț pentru ceea ce intenționăm să realizăm, este un preț corect de piață.

Dna Vijulie Violeta

Cum ați stabilit aceste prețuri de piață?

DL Cotigă Bogdan - Șef Serviciul de Promovare Instituțională

îmi pare rău! Acest preț a fost stabilit după cum i-am răspuns domnului consilier mai devreme.

Dl consilier Fătu Adrian

Am înțeles, un răspuns corect, corect în sensul că mi-a răspuns la întrebare. Atunci, vă rog, să ne detailați și nouă exact ce închiriați și ce folosiți și la ce prețuri și dacă ați cerut oferte în piață și ce oferte vi s-au oferit? Ca să știm și noi. Mi se pare un pic ciudat. Diferența de preț este mult prea mare față de ce spun dânșii, care, eu cred că au o experiență în domeniul acesta și eu am încredere. Am văzut ce au făcut până acum și am încredere în ei. Ce spuneți dumneavoastră este o mare diferență!

D1. Cotigă Bogdan - Șef Serviciul de Promovare Instituțională

între ce și ce? Vă rog să-mi adresați această întrebare în scris, pentru a vă detalia ceea ce vă doriți dumneavoastră. între ce să facem diferența? Dacă facem o discuție pe vorbe!

DL consilier Fătu Adrian

Cum pe vorbe! Păi aici vorbim doar?

DL Cotigă Bogdan - Șef Serviciul de Promovare Instituțională

Faceți o comparație între .....

DL consilier Fătu Adrian

Păi s-a înregistrat! încă o data vă spun! îmi doresc în sens, să-mi detaliați, pe ce cheltuiți banii, ce materiale închiriați pentru a face acest spot și ce oferte ați luat din piață pentru a face aceste închirieri?

DL Cotigă Bogdan - Șef Serviciul de Promovare Instituțională

Domnule consilier, dumneavoastră aveți în fată o documentație. Vă reamintesc, că această procedură este o atribuire pe art. 31 Legea 98 către societatea Investiții Spații Verzi SRL. Eu nu contractez nimici Eu, Primărie! Vă reamintesc acest aspect! Modul în care societatea va duce la îndeplinire contractul, va avea consecințe în recepția lucrărilor pe care le face, serviciilor pe care le face.

Dl consilier Fătu Adrian

Dumneavoastră spuneți că faceți spotuL acesta doar intern și atâta vă costă 1 Doar cu utilaje proprii, cu oameni angajați de dumneavoastră și atât vă costă?

DL Cotigă Bogdan - Șef Serviciul de Promovare Instituțională

Stați puțin! Cine mă limitează la acest lucru?

DL consilier Fătu Adrian

Asta spuneți dumneavoastră acum. Nu subînchiriați nimic.

DL Cotigă Bogdan - Șef Serviciul de Promovare Instituțională

Eu nu spun nimic! Eu am spus că aceste detalii, care țin de, cu cine o să facem, ce o să facem ș.a.m.d., eu am făcut o descriere la ceea ce dorim să obținem. După ce vom face recepția acestui lucru, pe care-1 dorim să-l obținem, chestiune este dacă va fi în regulă vom plăti, dacă nu, nu! Citiți cu atenție, vă rog, ceea ce s-a scris acolo. Vă rog frumos, nu vă enervați!

DL consilier Fătu Adrian

Detaliați-ne și nouă exact cât a costat fiecare în parte și vă rog să-mi trimiteți în scris lucrul acesta! A rămas înregistrat, vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Este un domeniu pe care nu-1 stăpânesc foarte bine, nu am lucrat niciodată în zona aceasta.

Dna Vijulie Violeta

Domnule Primar, pot să vă explic despre ce este vorba.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu. Deci, lucrez cu niște oameni care sunt specialiști în domeniul acesta, că asta au făcut în viața dânșilor. Evident că, aici este o paletă foarte largă, de la un spot simplu la unul de complexitate ridicată. Nu cred că este locul aici, în consiliu,


tehnice elaborate. Haideți să vedem! Eu, personal, le dau credit celor care s-au angajat și se angajează astăzi să realizeze aceste spoturi și această campanie, iar la final vom avea un rezultat, repet, certificat de specialiști. Adică, de unde am plecat și unde am ajuns. Suntem într-adevăr pe o zonă volatilă. Nu este ca și când am construi o sală de sport. Nu. Este o chestiune într-adevăr de specialiști. Dar repet, să speculăm foarte mult pe detalii sau pe chichițe tehnice, consider că este puțin prea mult.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Spuneți-mi și mie, că ziceați de ce am zis de mizerie, de asta! De ce a fost nevoie să tipăriți și pe o față și pe alta același lucru?

DL consilier Petrescu Cristian

Pentru că una este de țigări și una este de rahați!

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Bravo! E, nu se vede chestia asta din prima! Cineva se uită și zice că este același lucru! Asta nu este în regulă cu ea. Nu este făcută de profesioniști! Uitați-vă peste ea în fugă, vedeți nu știu ce, dați pe partea cealaltă, după ce ați citit, vedeți că începe aproape la fel și are două elemente, cele mai importante din pagină sunt identice, o arunc, nu mă mai uit că acolo este un cățeluș și acolo e o moacă, dacă vorbim de specialiști. Sunt habamiști! Acesta nu este un pliant pe care să-1 citesc altfel decât ca pe o mizerie! Dacă tot așa le facem, îmi pare foarte rău!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule consilier Petrescu.

DL consilier Petrescu Cristian

Eu insist în a spune, ca un videoclip de 30 de secunde, cu un cârd de 15 secunde, face 137.200 lei fără TVA, respectiv 29.200 lei plus TVA 35 mii lei. Nu puteți să-mi spuneți că sunt două la 35 mii, dacă aici spune ca unul este 35 mii. Cum îmi puteți spune ca amândouă sunt 35 mii? Asta ați spus mai devreme!

DL Cotigă Bogdan - Șef Serviciul de Promovare Instituțională


Nu am spus așa ceva! Am spus așa, că total această achiziție, parte din această achiziție, referitoare la realizarea spoturilor, sunt 4 spoturi, câte doua, unul radio, adică unul audio, unul video, pentru fiecare campanie în parte, în total sunt 66 mii de euro fără

TVA. Acesta este prețul. Asta am spus și mai devreme pe înregistrare. Scrie în documentație.

Dna Președinte de ședință Văduva luiiana

Domnule consilier Ene.

DL consilier Ene Stelian-Bogdan

Vă mulțumesc, doamna președinte. Era într-o vreme, România plină de plăcuțe cu nume de Primari și la fiecare spațiu verde era pus acolo, ctitorit de X-lescu, Onțaru ș.a.m.d. Practica s-a interzis sau s-a diminuat între timp, dar nevoia a rămas, adică este nevoie perenă a oamenilor politici de a-și promova realizările. Hai să fim serioși, facem aici de o jumătate de oră teoria copywright-ului și a macaralei de spot publicitar. Aici vorbim de utilizarea banului public pentru a promova proiectele politice ale domnului Negoiță, poate vizează Primăria Generală, poate vizează Președinția României! Habar nu am ce vizează dumnealui! Adică este complet halucinant, să crezi ca vom educa noi România să nu mai arunce mucuri de țigară cu spoturi video! Nu o să facem așa ceva. Aici discutăm de un transfer din fonduri publice într-un interes politic foarte particular, motiv pentru care nu o să votăm și nu o să susținem acest proiect. Și cu aceasta am încheiat, vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luiiana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu este ca și când ați vota ceva pentru! Tocmai v-au acceptat colegii amendamentul la buget, după care ați votat împotrivă cu amendamentul dumneavoastră cu tot. Nu este ca și când dumneavoastră vreți de obicei să votați pentru și acum faceți o excepție. Dumneavoastră ați votat data trecută împotriva Carnetului pentru documente de încorporare în caz de război. Despre ce vorbim? Iar dumneavoastră faceți o eroare, părerea mea, voită! Dar nu este de promovarea mea sau promovarea primăriei! Că Poliția Sectorului 3 dă amenzi pe curățenie! Spuneți-mi și mie care sunt elementele de promovare?

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Vă fac eu în așa fel să fie! Vreți?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, că noi angajăm oameni pentru salubritate, șoferi, mecanici și chiar polițiști, că nu ne vin la angajări polițiști. Iar ai noștri colegi, unii au vârsta de pensionare și nu se descurcă foarte tare să se țină după contravenienți. Care este elementul de promovare, stimați colegi? Haideți să fim serioși! S-a discutat, credeți că apar^J^eșoiiă^n

vreun videoclip? Nu sunt actor, nu mă interesează așa ceva și nu mă interesează Primăria Generala! Dacă aș fi vrut aș fi candidat acum 3 ani. Deci, eu aș fi putut candida acum 3 ani! Nu m-a interesat și am demonstrat-o prin acțiune, nu prin vorbe, că nu mă interesează Primăria Generală! Mă interesează să facem tot ce depinde de noi și, repet, acei bani, mai puțin de jumătate vin la noi, dar acei bani pe care îi încasăm, cred că este normal să se întoarcă sub formă de contribuție pentru educarea societății, fix în ideea în care ne dorim.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Vă supun spre aprobare punctul 2 suplimentar. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 6 împotrivă, 5 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, amendamentul nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Doamna consilier Păunică.

Dna consilier Păunică Adriana

Mulțumesc. Am de făcut un amendamnent Propun adăugarea codului CAEN: 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice și completarea art.5 al Actului Constitutiv la pct. 5.3., care va avea următorul cuprins: „societatea poate desfășura operațiuni de import-export în realizarea obiectului de activitate cu respectarea prevederilor legislației în vigoare

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, doamna consilier. Vă supun spre aprobare amendamentul doamnei consilier. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 7 abținere, 1 consilier care nu a votat, amendamentul fost aprobat.

Vă supun spre aprobare punctul împreună cu amendamentul doamnei consilier. Doamna consilier, vă rog.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Văd că se adaugă și la Investiții Spații Verzi, colectarea deșeurilor nepericuloase, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase. Aș vrea să știu exact ce ... în Popești Leordeni, este pe Splaiul Unirii nr. 15, acolo a fost publicat în Popești, un anunț, cum că, chiar această societate ar urma să efectueze niște ... o stație de reciclare sau ce o fi, nu știu exact, nu sunt informațiile foarte clare. Aș vrea să lămurim exact ce se întâmplă cu terenul acolo și ce caută Investiții Spatii Verzi acolo, pentru că am înțeles că acum face și publicitate, că este expertă în toate, această societate. Ce caută acolo autorizație pentru toate aceste operațiuni? Pentru că pe partea de salubritate nu oricine are aceste...


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Tocmai în vederea obținerii autorizației este făcut acel anunț. Este perfect legal.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

De ce nu ați ales societatea Salubrizare și Dezăpezire?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Faceți deosebire între tot ce înseamnă salubritate în Sectorul 3 și activitatea de colectare și reciclare, mă rog, de separare și reciclare. Urmează să avem pe ordinea de zi regulamentul pentru Salubritate. Este pe transparență încă. Ok. Noi am făcut și facem în continuare eforturi tocmai pentru colectarea selectivă a deșeurilor, dar tocmai pentru că este mai util și mai practic, să colectăm reciclabilul la un loc, avem nevoie ca tot reciclabilul să intre pe o bandă de sortare, ca să înțelegem. Chiar dacă am colecta pe fracție, adică sticla separat, pet-urile separat. Pet-urile, atenție, că vin cu plasticele care sunt altceva, acolo sunt niște tipuri diferite de polimeri și poiiamide ș.a.m.d. Deci, sticlă, plastic, metal și carton, hârtie, care, în final, ele trebuiesc separate. Pet-urile albe trebuie să meargă într-un loc, cele albastre în alt loc, verzi, cele maro în alt loc. Sticla cea incoloră este undeva, cea colorată în altă parte. Ca să nu mai discutăm, că pet-urile trebuiesc puse separat față de folie, folia separat față de bidoanele de plastic. Nu poate niciodată cetățeanul să înțeleagă să colecteze pe zece fracții. O să avem ambalajele și asta trebuie să promovăm, că ambalajele se pun într-un loc și bio-degradabilul se pune în alt loc, iar tot ce este reciclabil, adică tot ce înseamnă ambalaj, o să mergă în această stație despre care vorbiți, tocmai pentru a se face trierea necesară. Evident ca nu are personal și nu are nici autorizație în acest sens, pentru că de aceea face aceste demersuri, ca să obțină autorizație pentru obiectivul acesta.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim domnule Primar. Doamna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Din câte știu eu, în acest consiliu, am aprobat o hotărâre, dacă nu mă înșel, 500 și ceva în 2018, pentru achiziționarea unui teren și terenul nu era de la Popești Leordeni și destinația era la Glina, lângă cimitirul de animale, unde se specifica că, împreună cu Salubritate și Dezăpezire, se va efectua exact această stație de sortare! De aceea, nu înțeleg ce caută Investiții Spații Verzi și de ce vorbim de terenul achiziționat de Administrare Active în Popești Leordeni. Sunt lucruri diferite.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Mi-a plăcut întrebarea. Ce caută terenul asta, al lui Active în Popești? Acolo l-am cumpărat. Nu este ca și când l-a adus cineva. Acolo l-am achiziționat, în Popești Leordeni, cu halele respective pe el. Intr-adevăr am achiziționat un teren și în Glina, dar avem dificultăți cu administrația de acolo, să obținem autorizațiile necesare. Aici profităm de faptul că hala există și este foarte departe de tot ceea ce înseamnă locuințe. In orice variantă discutăm exclusiv de ambalaje, nu de gunoi și discutăm de ambalaje și discutăm de o clădire capsulată, care nu va crea neplăceri nimănui. Ca să vă dau cel mai puternic argument, părinții mei locuiesc fix în imediata apropiere și copii mei la fel. Deci facem o chestiune cât se poate de civilizată, corectă și legală evident că de aceea ne autorizăm.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Cezar.

DL consilier lacob Cezar

Doar o mică întrebare edificatoare. Până la urmă facem stație de sortare sau stație de reciclare sau ambele?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Sortare și reciclare, pentru că este sortare în vederea reciclării. Și am înțeles că....domnule, care este problema? Că este în Glina sau că este în Popești, că este într-o zonă sau că este în alta sau că este o societate sau alta, nu ne interesează activitatea în sine, nu ne interesează că vrem să reciclăm, nu ne interesează că suntem ecologici, nu ne interesează alte aspecte, ne legăm de niște detalii! Că de ce este în Glina și nu este în Popești? De ce este în d-alea și nu este în partea cealaltă? Domnule, dar niște chestiuni de substanță, corecte, care să înțeleg și eu că sunteți interesați de bunul mers, nu doar de scandal și Gîcă-Contra!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Doamna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Da, într-adevar hotărârile de consiliu sunt, deci, niște detalii care nu sunt importante. Știu că tot pe stația de sortare, nu trebuia să colaborăm cu cei de la Sectorul 1? Ce sa întâmplat cu acea nouă societate? Nu se face o urmărire! Adică nu știm, odată, ce

au trecut de consiliu, să considerăm că nu ne mai interesează sau că nu mai sunt importante aceste hotărâri!

Dna Președinte de ședință Văduva Iul ia na

Domnule Primar.

PI Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Apreciez preocuparea dumnevoastră, care depășește granițele Sectorului 3. Nu vreți dumneavoastră să vă duceți la cei de la Sectorul 1 și să-i întrebați? Pentru că am avut o declarație de intenție din partea dânșilor, că ar vrea sa meargă cu noi în acest demers. Dânșii nu au mai tăcut pași în acest demers, în sensul că nu ne-au mai solicitat, nu au mai venit. Dânșii aveau nevoie de noi, nu noi de dânșii, pe cale de consecință, noi nu i-am căutat, iar solicitarea dânșilor la care noi am răspuns pozitiv, a rămas fără rezultat pentru că dânșii nu ne~au mai căutat. Nu am înțeles care este cloul la chestia asta? Să nu mai facem noi colectare selectivă, pentru că există o hotărâre la solicitarea celor de la Sectorul 1? Chiar nu am înțeles nimic!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

Revin cu un proiect mai vechi. Am avut și un amendament, știți foarte bine în zona Vitan, unde am propus să se facă parc în acea zonă. Iată că avem terenuri, unde putem să facem acele incubatoare de afaceri și locuințe pentru tineri, este nevoie și putem să le facem. Haideți să le facem acolo acele locuințe pentru tineri și să facem în zona unde este ADPB-ul, parc, și împăcăm și varza și capra, avem și parcul și locuințele pentru tineri.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Și selectarea unde o facem?

DL consilier Mălureanu Liviu

Mai avem un teren, înțeleg, la Glina și acolo mai avem un teren. Dacă este nevoie mai putem, înțeleg că este o comisie, mai căutăm un alt teren. Dar avem terenuri, deocamdată acolo nu se face nimic. Haideți să facem acolo proiectul pentru tineri și să rămână zona de la ADPB care este în centrul sectorului și este mare nevoie de un parc acolo, să-l păstrăm sau să facem parc, deci putem avea ambele variante. Se împacă și una și alta. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana


Vă supun spre aprobare punctul 3 suplimentar. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 4 împotrivă, 5 abțineri, 1 consilier care nu a votat, amendamentul nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea SEVA GROUP SRL, având ca obiect furnizare și instalare linie de sortare deșeuri”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, amendamentul nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 8 abțineri, 1 consilier care nu a votat, amendamentul nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 7 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, amendamentul nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 3 către societatea OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL, în condițiile art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a contractului având ca obiect servicii de pază”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, amendamentul nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar, de pe suplimentare II, de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt.

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 8 abțineri, 1 consilier care nu a votat,

amendamentul nu a fost aprobat.

„întrebări, interpelări, petiții șiTrecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, informarea consilierilor”. Domnule consilier Dobre.

Dl consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc frumos. Simt nevoia să spun și eu ceva, având în vedere ședința desfășurată de astăzi. Stimați colegi, personal sunt dezamăgit și mă simt dezamăgit de cum a decurs ședința și, în general, cum decurg ședințele. Ne blocăm în lucruri nesemnificative de genul: cum redactăm un pliant ș.a.m.d. Stimați colegi, eu v-aș propune 4 teme, poate chiar 5, de interes chiar național dar și pentru Sectorul 3, spre reflexie, cum ar fi: drumurile, infrastructura, locurile de parcări, locuințele sociale, locuințe pentru tineri, stație de sortare deșeuri, acestea sunt temele pentru care noi trebuie să luptăm, să venim să optimizăm, nu să ne pierdem timpul, care este prețios, pentru niște tâmpenii, din punctul meu de vedere. Haideți să dăm drumul acestor proiecte, să facem mai repede locuințele sociale, locuințele pentru tineri, locurile de parcări ș.a.m.d.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Da! Haideți să le votăm pe astea, pe care le propune colegul și să nu mai votăm toate celelalte. Nu publicitate, ci infrastructură! Cum arată un pliant, domnule Dobre, nu aceasta era esența. Dumneavoastră sunteți cadru universitar și trebuia să înțelegeți faptul că, vreau să spun că sunt făcute de neprofesioniști și acordăm în continuare bani unor oameni care nu se pricep și cheltuiesc banul public degeaba, pe niște lucruri care.....tăiem

pomii ca să facem astfel de ..., repet, cu ghilimelele de rigoare, „mizerii”, cu care murdărim sectorul. Aș vrea să o invit, tot pe tema publicitate, învățământ dual, pe colega mea Violeta Vijulie. Cred că acum îi permiteți, la interpelări, să o invit la cuvânt.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Nu s-a înscris la cuvânt, doamna.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Eu vă cer atunci, permisiunea dumneavoastră, colegilor, să votăm dacă sunteți de acord să ia cuvântul în cadrul ședinței! în problema publicității pentru învățământul dual, deși s-a votat, să vă convingem că sunt alte modalități prin care am fi putut să promovăm acest serviciu, acest serviciu social, altele decât s-au propus, prin metodele convenționale, care nu sunt eficiente.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Două minute, vă rog frumos.

Dna Violeta Vijulie

Bună ziua! Violeta Vijulie mă numesc, sunt specialist în comunicare, cu facultate și mașter, de 20 de ani. Am lucrat mult în agenții de publicitate, iar pe partea de

învățământ dual, fac promovare de câțiva ani de zile. Am vizitat mai mult de jumătate din școlile de învățământ profesional și tehnic din România, mai ales cele care au parteneriate viabile cu mediul de afaceri și sunt în Comisia de lucru România Educată, a Președintelui Iohannis, exact în componenta de învățământ dual. Asta ca să știți de ce-mi permit să vorbesc. Și acum o să vă spun câteva cuvinte doar din perspectiva specialistului și nu voi intra absolut deloc în politică. Atunci când ai nevoie de ceva pentru a-ți promova un produs, un serviciu, cineva din cadrul instituției tale, din cadrul companiei tale, trebuie să știe despre ce este vorba. De aceea, în companii private și în instituții există un director de comunicare, un director de marketing. De cele mai multe ori acea persoană este chiar vicepreședinte al companiei respective, pentru că el trebuie să lucreze îndeaproape cu conducătorul instituției, pentru că conducătorul instituției și omul de comunicare, cunosc cel mai bine brand-ul. De aceea, propunerea mea virtuală să spunem așa, pentru că nu poate deveni realitate, este ca specialistul în comunicare și marketing să fie aici, în primărie, și să lucreze foarte aproape de Primar și Consiliul Local. Faptul că această activitate de comunicare s-a dus la Spații Verzi, din păcate este un pic hilar. Deci aici ar trebuie să fie. Apoi, atunci când faci campanii de comunicare, în funcție de dimensiunea campaniei, îți alegi echipa și furnizorii. Ca să ai o plajă mai largă, de posibili furnizori și de posibili specialiști trebuie să mergi în piață, să faci pitch-urile, licitațiile, cum se spune în limbaj publicitar, ca să vezi ce concept creativ ți se potrivește. Deci vă spun sigur, că am condus echipe mari de publicitate și am lucrat pentru firme internaționale, am lucrat pentru Saatchi and SaatchL care este prima firmă de PR din Europa, care a apărut din Marea Britanie. Nu poți să faci o campanie promoțională, pentru nivelul unui sector. Sectorul 3 are 460 mii de locuitori, este al doilea oraș în țară, după București. Nu poți să faci cu 3 specialiști, chiar dacă ei sunt super, chiar dacă sunt extraordinari, chiar daca știu să taie și spoturi, să facă și copyright-uri, nu se poate gestiona o astfel de campanie, atâtea fonduri nu pot fi gestionate. Am lucrat mulți ani pentru Coca-Cola. De ce credeți că pentru Coca-Cola nu lucra o singură agenție de publicitate? Pentru că nicio agenție de publicitate din lume nu are capacitatea să lucreze tot ce are nevoie o companie de genul acesta. La fel și aici. Vă spun sincer, nici o agenție de publicitate de pe piața din România nu poate să lucreze singură pentru Sectorul 3. De aceea este nevoie, să avem posibilitatea, de a lucra în piața liberă și de a da prețul corect. Cu banii pe care i-ați vehiculat, pentru 2 spoturi, vă fac eu o campanie întreagă și vă mai spun un lucru, trebuie făcut studiu și înainte să se apuce acei 3 oameni de treabă, pentru că trebuie văzuți. Ok. Oamenii aruncă pe jos. Nu numai cine sunt acei oameni, dar cum îi facem să stopeze aruncatul pe jos? Iar aceste lucruri reies din niște studii. Deci nu ne apucăm. Eu, în publicitate, când am lucrat cu companii serioase, nu m-am apucat de niciun spot fără să am studiul de impact în spate. Iar dacă nu ne-am permis noi, ca privați și ca și companii foarte mari cu bugete mari, să facem noi, de unii singuri studii, există studiile așa numite omnibus, în care poți să introduci doar câteva întrebări. Deci vă spun, există foarte multe soluții și eu aș vrea să văd că Sectorul 3 se îndreaptă către soluții profesioniste. Pentru că mă ocup de up^rsL jumătate de soluțiile de Smartcity și văd ce se întâmplă în alte orașe din țară, din fericire. Au ajuns soluții extraordinare. Am fost la cel mai mare târg de Smartcity din Europa, la Barcelona. Faptul că noi punem aici un stâlp de iluminat sau ceva, este nimic. Deci, este foarte trist să auzim astfel de discuții în Consiliul Local. Și doar un singur lucru vă spun, domnule Primar, dacă spuneți că dumneavoastră nu cunoașteți acest lucru și că aveți specialiști, vă rog eu mult de tot, ca la următoarea discuție care ține de comunicare, aici, în sală să fie măcar un specialist din partea primăriei sau din partea oricărei companii care există în subordinea primăriei. Pentru că astăzi, aici, nu a vorbit niciun specialist în comunicare, niciun om care cunoaște învățământul dual și într-adevăr ne-am dat cu părerea din punct de vedere politic și, da, este corect din punct de vedere al cheltuirii banilor publici. Dar un specialist care să vorbească despre lucrurile acestea nu a existat. Vă mulțumesc încă o data, pentu că mi-ați dat cuvântul.


Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar.

DL consilier Voinea Inocentiu loan

Să închei, pentru că era cuvântul meu! îmi cer scuze! Ca să pot să fac încheierea! Am o întrebare retorică. Dacă ne propunem să mai facem un bust al lui Alexandru loan Cuza și pe partea cealaltă a parcului, folosim cumva tâmplarul care ne repară mobila aici, in house^

DL consilier Fătu Adrian

Nu! Folosim Spații Verzi!

DL consilier Voinea Inocențiu loan

A! Folosim Spații Verzi! Bun răspunsul!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ați spus bine. Nu este tocmai în regulă să facem training~uri din astea de comunicare în ședința de consiliu. Da, cred că cei interesați, să cunoască detalii despre tainele acestui domeniu, ar putea să se înscrie. Știu că sunt alocate sume pentru training-uri, pentru consilierii locali, pentru Consiliul Local. Cei care sunteți interesați, este un demers corect să solicitați un astfel de training. Să înțeleg că specialiști nu ducem lipsă, dar s-au zis vorbe mari aici, că unii sunt mai specialiști decât alții. Nefiind, repet, un foarte bun cunoscător al domeniului, ascult la specialiști, evident la cei mai buni. Nu o să zică nimeni despre el că este specialist prost. Domnule director, rugămintea mea este, cu doamna Vijulie care și-a manifestat toată deschiderea în această dierctie, să vă datele șî încercați să beneficiari de expertiza dânsei, pentru că și-a făcut o promovare foartă interesantă pe partea de comunicare. Numai expozițiile la care a participat, îmi imaginez că a căpătat ceva cunoștințe acolo, și ar fi bine să beneficiem. Nu am înțeles totuși o chestiune, pe deoparte sumele sunt colosale pentru chestia asta, adică este o chestie măruntă, dai atâția bani pentru atât? Pe de altă parte noi merităm mult mai mult decât atât, adică este colosal ce ne-am propus noi și nu pot face niște angajați de ai noștri de parcă ... faptul că sunt angajați la primărie trebuie să fie neapărat și proști! Am demonstrat că putem să facem lucruri în Sectorul 3, nu ori fi poate cei mai mari specialiști din Univers, dar suntem deschiși oricărei colaborări și suntem deschiși să învățăm de la cei care sunt foarte buni și foarte specialiști. Pe cale de consecință, chiar vă încurajez să luați legătura și să avem o discuție atunci când dezbatem domeniul acesta, cei care sunt interesați de domeniu și din consiliu și nu numai. Haideți să încercăm să intrăm pe detalii, nu de alta, dar consider că este absolut necesar să avem o transparență totală pe absolut toate capitolele și demersurile pe care le veți face și le vom face împreună, să fie participând, mai ales doamnele și domnii consilieri, dar nu numai și cei interesați mai ales daca sunt și specialiști.


Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier.

Dl .consilier Mălureanu Liviu

Mulțumesc. Aș vrea să-mi permiteți, este o doamnă în sală, care reprezintă un grup destul de semnificativ de cetățeni, din zona fostului parc, sperăm că rămâne mai departe parc, Constantin Brâncuși și dacă permiteți să ia cuvântul. Este de la începutul ședinței și așteaptă.

Dna Mache Roxana

Bună seara, domnule Primar! Roxana Mache este numele meu. Sunt cetățean al Sectorului 3 și locuiesc aici de când m-am născut. Ideea este că de ceva vreme, viața noastră în sector a devenit din ce în ce mai poluată și mai mizerabilă, iar cu eliminarea spațiilor verzi, nu facem decât mult mai mult rău. Iar acum, vă spun specific cazul parcului Brâncuși, stau vis-a-vis de el. Cu stupoare, am descoperit, când a fost dezafectat acum câteva zile, am văzut filmul care l-ați postat pe facebook și în care spuneați că vă pare rău ca acest parc a fost retrocedat. Situația este asemănătoare și pentru zona din parcul IOR. Ideea este în felul următor, am venit cu o cerere și cu o rugăminte la dumneavoastră. Noi, cetățenii Sectorului 3, avem nevoie de spațiul verde, cât mai mult, avem nevoie ca dumneavoastră, edilul care ne conduceți, să faceți în așa fel ca acele spații verzi, să redevină spații verzi. Știu că au fost recâștigate de proprietari. Nu cunosc amănuntele tehnice, nu cunosc amănuntele legale, dar cred că se puteau realiza alte lucruri cu zona aceea. Nu știu ce se putea face! Puteați să retrocedați altă zonă sau să dați proprietarului niște bani înapoi. Nu am nici cea mai mică idee.


acum v-o adresez dumneavoastră este aceea de a ne ajuta să păstrăm spațiile verzi, să ni le redați nouă, cetățenilor dumneavoastră, pentru că noi avem nevoie de spațiul verde! Eu, personal, mă plimbam cu bebelușul meu în parcul acela anul trecut, aproape în fiecare zi, acum este o mizerie totală acolo! Și este dezafectat doar de doua săptămâni. Același lucru s-a întâmplat și cu parcul Topoganul de Ciment, de lângă Creșa Potcoava. Este dezafectat și dat în proprietatea acelor oameni, de 3 ani de zile. Este o mizerie de nedescris! în parcul IOR, o altă zonă retrocedată, care era una dinre cele mai frumoase zone, dacă știți! Părinții mei aici au locuit! Este o zonă, în care de multe ori oamenii acolo au făcut muncă voluntară, au venit și au plantat copaci, când părinții mei erau tineri. Acum este o nenorocire ce este acolo! Este o mizerie de nedescris, sunt copacii căzuți de la îngheț! Doar ne spuneți că a fost retrocedat și nu puteți face nimic, pe noi nu ne mulțumește! Spuneți-mi vă rog, ce puteți face dumneavoastră ca Primar și tot aparatul pe care-1 conduceți, ca să ne redați acele spații verzi? Cetățenii au nevoie de informarea asta. Cetățenii nu știu nimic despre ce se întâmplă! Pur și simplu, mergem în parc și o dată vedem că parcul acela a dispărut. Nu există o informare, nu există o hartă cu spațiile verzi care au fost retrocedate și care vor deveni, culmea, construibile. Iar de partea cu mizeria, domnule Primar, îmi pare rău că vă spun, sunt de la începutul ședinței aici și dumneavoastră vreți să spuneți că faceți curat în Sectorul 3. în zona care locuiesc eu, toată zona între Miniș - Diham - Potcoava, de când nu mai aveți contractul cu ROS AL-ul, este o mizerie constantă. Eu, personal, săptămânal fac sesizări pe pagina dumneavoastră și doar după ce fac sesizări se face curat. La fel s-a întâmplat și cu crengile căzute după îngheț, la fel s-a întâmplat în toamnă cu tonele de frunze care au invadat canalele, iar la prima ploaie tot a fost inundat. Aș vrea cu adevărat să văd că vă preocupă acest aspect al Sectorului 3, curățenia și spațiul verde. Cum ne puteți ajuta? Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Lăsând la o parte, o afirmație de la începutul intervenției dumneavoastră, foarte răutăcioasă.

Dna Mache Roxana

Poate sunt răutăcioasă, domnule Primar!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță în posesie terenuri în parcuri, în curți de școli? Care au pus în posesie chestiuni nelegale? Că legea interzice treaba asta! Da, este o realitate cruntă și anume că primăria nu este un Dumnezeu pe pământ! Și nici Dumnezeu nu le rezolvă pe toate! Am văzut multă suferință pe lumea asta! Da, sunt foarte trist, că noi am încercat să ținem în continuare acel loc de joacă și chiar dacă este pe proprietate privată, societatea noastră ADP, a menținut acel parculeț așa cum a putut, chiar dacă nu am putut să le decontăm niciodată nimic, că era un teren privat. Și am schimbat locuri de joacă și am reparat aparate de joacă ș.a.m.d,. Până în ziua în care avem o hotărâre judecătorească, ne pune să plătim peste 700 mii de lei chirie pe o palmă de pământ. Atenție, pentru trecut! înainte de proces, trebuiesc actualizate sumele! Ce pot să vă spun, stimați colegi. Consider că este profund neregulă și, da, dacă legea este egală pentru toți, m-aș bucura să-i văd că răspund cei care au făcut aceste nelegiuiri! M-aș bucura! Nu mă întrebați dacă am speranțe în sensul acesta! La fel cum am făcut și la Emil Gârleanu, unde era o situație critică, chiar mai critică decât aici, am reușit după foarte mulți ani, să facem un schimb de terenuri, ocupându-ne noi, în amănunțime, de toată chestiunea aceasta și, da, cu concursul Consiliului General și Primăriei Generale, că singuri nu le putem face, pe lege nu putem să facem chestia asta. încercăm și la părculețul de la Brâncuși, dar deja sunt multe! Ăsta de pe Postăvarului, la fel este retrocedat și avem multe în situația aceasta. în Sectorul 3 este o nenorocire! Sunt conștient de faptul că, dumneavoastră cunoașteți, nu am nici un fel de implicare în toată ticăloșenia asta! Nu doar că s-a întâmplat înainte să fiu eu pe aici, doar că nu-mi permite conștiința mea să particip la așa ceva! Doamne ferește! Și, oricum, atribuțiile primăriei de sector sunt cât se poate de limitate pe zona aceasta. Deci, repet, în afară de aceste demersuri pe care noi le putem face și evident că le facem, nu sunt în situația să mă angajez la nimic în această zonă, atâta timp cât legea este cât se poate de clară și nouă nu ne dă atribuții. Putem să facem la fel ca la parcul Gârleanu, demersurile necesare în acest sens, dar în acest demers avem nevoie neapărat de sprijinul Primăriei Generale și al Consiliului General.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Da, doamnă.

Dna Mache Roxana

Domnule Negoiță, să înțeleg că dumneavoastă în condițiile în care, faceți parte dintr-un partid politic, care este, de asemenea, și la Primăria Capitalei, deci sunt colegii dumneavoastră, chiar nu puteți să faceți nimic? Nu ne puteți reda zona verde care a fost a cetățenilor? Asta vreți să transmiteți cetățenilor? Zona aceea din punct de vedere legal este retrocedată și punct? Acolo se vor construi blocuri? Adică, măcar să știm, că din momentul ăsta nu mai avem zona verde în parcul Brâncuși, nu mai avem zonă verde unde ați spus dumneavoastră, în Postăvarului, nu o să mai avem zonă verde în IOR, parcul Topoganul și multe alte parcuri. Pur și simplu acesta este răspunsul primăriei? hj face nimic? Și vor rămâne acele zone construibile și se vor umple iarăși de betoane, de blocuri și vara va fi iarăși insuportabil de cald, în loc să avem mai multă verdeață și mai mulți copaci, care să răcorească totul, vor fi iarăși betoane și blocuri? Nu este o întrebare răutăcioasă și îmi cer scuze dacă așa pare. Chiar nu vreau să fiu răutăcioasă.


Vă mulțumesc!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu știu ce vă doriți dumneavoastră, dar eu îmi dau seama ce reușiți. Chiar reușiți să fiți răutăcioasă. Există în stenogramă. Asta am spus eu că nu pot face nimic? Am spus că legea nu-mi dă atribuții, iar dumneavoastră nu aveți nici cel mai mic argument să mă contraziceți. Dar v-am dat exemplul parcului de pe Gârleanu, parcului Emil Gârleanu, unde chiar dacă după mulți ani am reușit. Deci se poate. Grație concursului pe care ni l-au dat cei de la Primăria Generală și din Consiliul General. Cred că nu este cazul să politizăm. Nu este ca și când partidele politice ar fi o frăție. Am impresia că și dumneavoastră faceți parte dintr-un partid politic și dacă nu ați înțeles cum funcționează o să vedeți și o să vi se acrească.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Popescu.

Dl. consilier Voinea Inocențiu Ioan

Mă iertați o secundă! înțeleg că spațiul respectiv sau până să spun asta! Există un catalog sau un registru al spațiilor verzi, ceva de genul ăsta, nu? La nivel național sau la capitală? La capitală! Ok. Și că acest spațiu nu era trecut acolo ca și parc. Este adevărat? Brâncușiî

D1. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Mi se pare că da!

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Nu știu când ar fi fost momentul să ne dăm seama că trebuie să-1 includem acolo sau dacă unii spun că voit nu a fost trecut. Dar întrebarea mea și rugămintea. Identificați de urgență tot ce înseamnă spațiul verde în Sectorul 3, la ora actuală, vedeți care este statutul acelor spații și verificați dacă sunt trecute ca atare în acel registru și treceți-le, ca să nu mai avem situații de genul acesta, dacă cumva sunt!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, acest demers, Registrul Spațiilor Verzi, nu este făcut de primăria de sector ci este făcut de Primăria Generală. Dacă există real acest registru sau nu, este o chestiune pe care putem să discutăm, în orice variantă suntem în afara ariei de competență, unu, și doi, prevederi legale ar fî, că el chiar dacă nu figurează, în mod normal, o instanță de judecată, are datoria morală să trimită un expert la fața locului care să constate ce este acolo. Chiar dacă, să presupunem, că Primăria Generală nu și-a făcut treaba, atunci, la vremea aia, discutăm de 2008, 2009, 2010, da, da, discutăm cu mult înainte să fim noi pe aici, chiar daca nu și-au făcut treaba cei de la Primăria Generală, instanța de judecată ar fi trebuit să-și facă treaba și să constate că acolo este, în realitate, un loc de joacă. Dar, evident, noi nu avem voie să discutăm deciziile unei instanțe de judecată. Iar în orice variantă, că am avut discuția asta și la PUZ, este nelegal să pui în documentația de urbanism, spațiul verde pe un teren privat sau să înregistrezi în Registrul spațiilor Verzi, un teren privat. Repet, este lege care interzice acest aspect. Domnul Popescu.

DL Popescu Victorel

Buna seara! Sunt președinte la o Asociație de Proprietari și oamenii m-au rugat să particip și eu la ședințele de consiliu. Și, de ce? O sa vă spun. Ne întrebă: domnule președinte, cu cine votăm? Ce facem? Că nu mai avem încredere în aia, nu mai avem încredere în aia, aia! Dar din ce am văzut eu în seara asta, după discuții, mi-am dat seama care este opoziția și care sunt cei la putere sau la conducere. Dar sunt dezamăgit de opoziție. în afară de două persoane, care au mai vorbit ce au vorbit, restul nimic. în altă ordine de idei, domnule Primar, vă rog să-mi dați să bag la tot blocul aceste mizerii și voi scrie acolo la avizier, acestea se numesc mizerii, așa le numește un domn consilier din cadrul Primăriei Sectorului 3, mizerii! Eu nu le găsesc mizerii, este o treabă foarte bună și aș vrea mai multe, mai multă reclamă, dacă se numesc reclamă sau cum se numesc, că nu este specialitatea mea, ca lumea să ia la cunoștință, să vadă, ne mai civilizăm, ne mai educăm. Pentru că sectorul ăsta este, vin din toate părțile, din Moldova, din Bulgaria, de unde or veni. Vin, nu este o problemă. Dar haideți să facem. Eu vreau așa ceva la bloc și vorbesc pentru mai multe blocuri din zonă, pentru că oamenii mă roagă pe mine să le comunic, să le transmit, că nu au timp președinții. Deci vrem așa ceva. în altă ordine de idei, din toată lumea care este aici, să se ridice cineva în picioare să-mi spună și mie, nu fac parte din niciun partid și nu voi face niciodată, eu vreau Sectorul 3 să fie frumos, să fie curat, să fie cel mai frumos din țară, oraș. Și de ce am venit aici? Se aud zvonuri, pentru că, domnule, când sunt ședințele de consiliu, tot ce propun cei care sunt la conducere, propun oamenii, fiecare, opoziția se opune la orice. Bun, eu le voi transmite exact ce am văzut astăzi și ce am auzit. Dar acum, domnul Negoiță mă știe foarte bine, că am la sesizări foarte multe, dar mă țin de treabă că sunt președinte. Dacă cineva dintre dumneavoastră vrea să vină la mine la bloc, vă dau adresa, să vă arăt un bloc model, curat la interior, să vă arăt un subsol model, să vă arăt grădina din fața blocului.


DL consilier Voinea Inocențiu loan

Vă uitați la mine?

DL Popescu Victorel

Mă uit la cel din spatele dumneavoastră.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Mai bine veniți la mine la bloc.

DL Popescu Victorel

Mă uit la cel din spatele dumneavoastră. Și lăsați-mă să vorbesc. Eu nu am intervenit niciodată. Eu v-am respectat pe dumneavoastră. Ca să respectați un om nu trebuie să fie inginer, doctor sau general sau ce vreți. îmi dați voie?

DL consilier Voinea Inocențiu loan

V-am invitat și la mine la bloc să vă arăt și eu.

DL Popescu Victorel

Al

Eu nu v-am întrerupt când ați vorbit. înseamnă că vorbeați singur?

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Al înseamnă că vă depășiți.

DL Popescu Victorel

Eu nu am terminat. Vă rog să mă lăsați să vorbesc. Eu vorbesc pentru toată lumea.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Aș vrea să o rog să vă oprească microfonul, că degeaba discutăm.

DL Popescu Victorel

Nu! Că nu am jignit pe nimeni și eu am vorbit ce trebuie. Sunt un cetățean ca toți oamenii.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Voinea, haideți să-l lăsăm pe domnul, pentru că s-a înscris la cuvânt, să termine ce are de spus. Vă rog frumos!

Dl consilier Voinea Inocențiu loan

Faceți parte din vreun partid sau cum?


DL Popescu Victorel

Eu din ce fac parte?

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Păi văd că v-a prezentat!

DL Popescu Victorel

Căutați-mă în toate partidele, vedeți dacă mă găsiți pe undeva!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnul Primar a avut lista de la mine cu cei care s-au înscris la cuvânt.

DL Popescu Victorel

Deci nu mai îmi trec numele de acum încolo. Voi scrie la nume, prenume, XY. Am înțeles. Bun, să revin la subiect.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Domnul asta are treabă, să spună oamenilor cu cine să voteze?

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnul Voinea, lăsați-1 pe domnul să vorbească. S-a înscris la cuvânt.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Dumneavoastră, ca președinte de asociație, mergeți și le spuneți oamenilor cu cine să voteze? Asta ne spuneți acum?

DL Popescu Victorel

Nu! Mai repet o dată? Sau dacă nu vreți să ascultați. Am înțeles că se înregistrează.

Dl consilier Voinea Inocențiu Ioan

O să citesc cu atentie!

DL Popescu Victorel

Citiți cu atenție! Ăsta este nivelul? Dar, mă rog, asta este situația. Nu la mine, se vede. Eu nu sunt în consiliu. Eu am pretenții la dumneavoastră că sunteți în consiliu și ne conduceți. Sunteți aleși. Dacă dumneavoastră ne reprezentați în stilul asta așa, d-aia merg treburile prost. Că ne puneam întrebarea.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Se pare că nu sunt ales de dumneavoastră. Poate reprezint pe altcineva.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnul consilier Voinea, vă rog frumos, să-1 lăsați pe dumnealui să spună ce are de spus și vă rog și pe dumneavoastră să nu mai intrați în polemici cu domnul consilier.

Dl. consilier Voinea Inocențiu loan

Este cine din sala asta care nu face parte din consiliu ....

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnul Voinea încercați să faceți liniște!

Dl. Popescu Victorel

Domnule consilier, dumneavoastră nu ați înțeles un lucru. Și dumneavoastră și toți sunteți plătiți din banii noștri, care contribuim la bugetari. Nu vă plătesc americanii sau rusii sau alt stat. Noi.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi! Stimați colegi!

DL Popescu Victorel

Dați-mi voie! Respectați-mă ca votant, ca cetățean, ca ce vreți dumneavoastră. Nu mă respectați atâta timp cât nu mă lăsați să vorbesc.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Dumneavoastră nu vă respectați, când faceți referire la niște afirmații.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Referiri la afirmații!

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Care e problema dumneavoastră??Trebuie să băgați aceste.... Ce meserie aveți? Mă scuzați!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule consilier, este dreptul dumnealui de a-și spune părerea. Haideți să încetăm!

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Profesional. Ca material de publicitate este o mizerie. Nu vorbesc despre ce scrie aici. Modul în care a fost făcut este o mizerie.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule consilier, asta este părerea dumnevoastră. V-ați spus-o în timpul ședinței. Lăsați-1 pe domnul să spună ce are de spus. Ne grăbim!

Dl. consilier Voinea Inocențiu loan

Să spună dacă are ceva de spus...

D1. Popescu Victorel

Să știți că am făcut o greșeală! Chiar am votat PNL-ul! Și-mi cer scuze! Dar, nu mai vedeți asta din partea mea. Nu aveți respect față de oameni. Nu aveți respect. Bun, să revin la subiect. Nu aud oamenii din Sectorul 3 vorbind. Mai repet o dată, poate înțelegeți. Nu fac parte din niciun partid. Nu sunt simpatizant la niciun partid. Sunt simpatizant al Sectorului 3 curat, întreținut, civilizat, fără mizerii pe stradă, fără câini, fără etc, fără țigări, ce scrie aici. Da, sunt de acord cu așa ceva. Iau așa ceva și le dau la oameni, că m-au rugat. Aud oamenii din alt sector vorbind. Domnule, este cel mai frumos sector! Sectorul 3 este cel mai frumos sector! Că vreți să înțelegeți, bine! Nu vreți să înțelegeți, este treaba dumneavoastră. Nu eu, oamenii din alt sector. Am mers special și prin alte sectoare, că sunt pensionar și am timp, intr-adevăr așa este. Mi-am pus întrebarea, pe cine să votăm? Da. Iar! Și mi-am dat răspunsul, eu, singur! Cine a făcut ceva în sectorul ăsta? Haideți să ieșim pe teren să vedem, dacă vreți dumneavoastră! Nu vorbe! Nu vorbim de dragul de a vorbi! Că este unul mai deștept și vorbește mai mult! Ați citit istoria întoarsă? Nu! Haideți să intrăm în teren dacă vreți până la urmă. Dar pe mine nu mă interesează treaba asta, pe mine mă interesează Sectorul 3 să fie cel mai frumos. Nu vreau mizerie pe stradă, nu vreau țigări, etc. Eu găsesc că așa ceva este bun, nu este o mizerie. Dacă un domn consilier, numește mizerie, treaba dânsului. Nu este o mizerie, este o treabă foarte bună. Băgăm în cutiile de poștă, lumea citește. Nu o să citească numai aici și o aruncă. Mă rog, sunt unii care o iau și pe partea cealaltă și o citește și își dă seama. Dintre ăștia toți, 10, 20, 50,100, dacă am făcut ceva și înțeleg, este o treabă bună. Eu vreau așa ceva la bloc și la blocurile vecine. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări vă răspund.

DL consilier Petrescu Cristian

Domnule Popescu, ați venit aici, mă rog, să ne certați mai mult sau mai puțin. Ați fost înscris la cuvânt. în tot ce ați spus dumneavoastră, v-ați referit la acest material, fie că este o mizerie, fie că nu este. Este părerea fiecăruia și atât. De ce v-ați înscris la cuvânt? Eu asta așteptam să aflu de la dumneavoastră și nu ne-ați spus, în-afară că ați venit să ne vedeți, să vă convingeți care este valoarea noastră ca persoane sau ca partide sau nu știu ca ce, ca să le spuneți celor pe care-i păstoriți în blocul dumneavoastră, cu cine să voteze. Asta ați avut? Nu am înțeles care a fost scopul dumneavoastră de a veni aici și de a ne transmite, ce, la acel microfon, în momentul în care v-ați înscris la cuvânt.

Că pe acesta l-ați văzut azi, acum! Nu de asta ați venit aici? Spuneți-ne, de ce ați venit? Că eu unul nu am înțeles.

DL Popescu Victorel

Deci mai repet o data. Puteți să ascultați ce am vorbit. La rugămintea locatarilor, m-au rugat să merg, să văd cum decurge o ședință de consiliu, întrucât au auzit ca la tot ce se propune în primărie, opoziția se opune la orice, nu contează că este lucru bun sau rău. Bun, hai să merg! Am văzut, mi-am făcut o concluzie și o să le transmit oamenilor. Ulterior s-a deschis vorba despre acest fluturaș. Da, l-am văzut. Am înțeles că nu se vrea așa ceva, eu vreau la bloc. Câte semnături vreți să vă aduc, că vrem așa ceva? Vi le aduc eu, de la zeci și zeci de oameni.

DL consilier Petrescu Cristian

Deja sunt făcute, este păcat sa nu fie distribuite. Cu atât mai bine,

Dl. Popescu Victorel

Găsesc că este un lucru foarte bun. Dacă nu facem nimic, le aruncăm, le strângem. Nu facem nimic, nu facem asta, nu facem reclamă. Dacă nu facem nimic, atunci la ce mai stăm?

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, domnul Popescu, eu nu știu dacă face sau nu parte dintr-un partid..să înțeleg că nu face parte din niciun partid. A fost făcută referire aici foarte răutăcioasă și cred că e de datoria noastră să nu coborâm nivelul atât de jos, că pentru asta sunteți plătiți aici, să veniți să vorbiți. Dacă am înțeles eu bine, cineva a făcut o astfel de afirmație.

a

întotdeauna în Consiliul Local de când sunt eu aici, toți cei care au dorit să vorbească, au vorbit. Absolut întotdeauna. Nu aveți nici măcar o singură speță, o singură situație în care să-si fi dorit cineva sa vorbească si să nu reușească să o facă.

Domnule Popescu vreau să vă mulțumesc nu pentru prezența dumneavoastră aici, ci pentru faptul că, aș dori să avem președinți și administratori ca dumneavoastră mai mulți în Sectorul 3. Sunteți un președinte foarte activ, iar eu l-am cunoscut la muncă pe domnul Popescu și de asta îi știu numele, pentru că este o persoană foarte activă, foarte exigentă și ne ajută pe noi să fim performanți, că ne atrage atenția referitoare la orice aspect din zona blocurilor pe care le administrează și haideți să nu ne așteptăm de la toată lumea să aibă studii de comunicare și să se exprime într-un mod foarte coerent și să fim drăguți și amabili cu cei care vin aici să vorbească, nu doar cu unii, ci cu toată lumea. Au venit aici persoane care ne-au criticat, chiar și neprincipial, chiar și răutăcios. Noi trebuie să ne comportăm la un anumit nivel pentru că acesta este nivelul Sectorului 3 și trebuie să-l menținem.

Să înțeleg că mai sunt..?

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Da. îi dau cuvântul domnului Eugen Suciu.

DL Suciu Eugen

Bună seara! Și eu sunt președinte de asociație. Nu am venit să laud, nu am venit să critic pe nimeni, nu am venit să văd cum vă desfașurați activitățile, am venit cu problemele din zonă.

Locuiesc pe B-dul Decebal, voiam să zic teraselor...Domnul Primar m-a cunoscut, dar nu în mod personal, doar așa, chiar și pe stradă am vorbit cu dumnealui. Avem mari probleme nu din cauza șantierului, care este ceva normal, aprobat, chiar nu avem o problemă cu șantierul. Avem o problemă cu terasele. Am mai făcut niște sesizări la primărie și în trecut, chiar de aici din locul acesta i-am înmânat domnului Primar prin cineva pe care l-a trimis să-i dau un snop de hârtie, nu știu ce s-a întâmplat cu ele...acum 2-3 ani când a avut o discuție cu președinții asociaților de pe bulevard și patronii.

Ca să nu lungesc vorba, scurt, ne interesează pe noi la bloc, am aici adresa, cred că aveți și dumneavoastră o copie, am transmis și pe email. în general trimit și pe email, datorită faptului că este mai ușor, decât să vii, să aștepți jos, să stai ca un nu știu cine ..ore.

Am trimis. Sincer, pe mine personal, nu știu alții cum sunt, pe mine personal mă deranjează chestia, dar așa e legea. înregistrezi o cerere, o sesizare, aștepți 30 de zile. Legea, parcă, după câte știu eu, zice până în 30 de zile, dar nu are importanță, aștept și 30 de zile.

O să citesc chestia asta în fața dumneavoastră care am scris o eu, nu știu dacă e scrisă cum trebuie sau nu...nu sunt ziarist, nu sunt profesor în limba și literatura română. Deci, către Consiliul Local: apelăm la dumneavoastră pentru a ne ajuta să putem conviețui cât se poate de normal. Vă facem cunoscut că odată cu începerea șantierului pe bulevardul Decebal pe lângă faptul că și înainte de începerea acestuia ne confruntam cu lipsa locurilor de parcare, acum suntem sufocați și datorită șantierului în mică măsură, adică 0,1%, dar în general din cauza unor angajați ai societății în general care se numesc parcangii, niște țigani care locuiesc în zonă acolo, 200 la un număr, bănuiesc nu știu sigur. Sufocați din cauza țiganilor ăștia, care pe lângă faptul că îți bagă mașina, dacă se poate în bloc...dar haideți să nu o lungesc și să termin de citit.....care au început să

direcționeze consumatorii restaurantelor în partea din spate a blocurilor unde se mai poate parca atunci când se întorcea cetățeanul de la serviciu. Ca o sugestie noi ne-am gândit ca pentru perioada cât ține șantierul, în speță 2 ani, am înțeles, să acordați câteva locuri temporare de parcare pe domeniul public în locurile unde de obicei pe timpul nopții se mai parchează autoturisme...unde găsești, pe un trotuar, pe nu știu unde. Totodată vă rugăm ca specialiști din cadrul ADP Sector 3 să se deplaseze la fața locului și împreună cu o comisie din partea celor două asociații să procedeze la indicarea și

marcarea celor câteva locuri temporare de parcare. Și cam atât, asta este problema noastră.

Problema pe care o mai avem cu terasele, am mai făcut către primărie x sesizări. Avem o problemă, bine asta nu cred că ne poate ajuta Consiliul Local. în trecut am făcut o cerere pentru o grădină pe care o avem în spatele blocului, către primărie. Și primăria ne-a dat răspuns, nu e a noastră, e a Consiliului General. Am făcut la Consiliul General, și a zis,.dispari de aici, scuzați-mă. Au zis dispari că se ocupă ADP-ul. Și ADP-ul s-a ocupat mâine. Și atât, nu mai am nimic altceva.

Referitor la terase avem o problemă mai nouă, referitor la ventilatoarele de la hote...poate o să spuneți nu i-ai dat acord să~și pună hota...pai nu vreau să vă spun cum am mașina înțepată la cauciucuri și cum am mașina lovită cu pumnul de țiganii care joacă barbut în fața mașinii și dau cu pumnul în mașină.

Acum, mai nou s-a montat un gard de către șantier, i-am arătat domnului Primar când a fost acolo, foarte bine pentru protecție, dar în schimb terasiștii, cel care v-am arătat domnul Primar, s-a prefăcut că...așa....și le-a lăsat tot lângă gard, nu le-a luat de acolo..Cafe Pink.

Gardul, în dreptul nr. 13-17 este tăiat binențeles. Au tăiat plasa, ca să poată să parcheze mașina Porche și alte mașini, drept în fața terasei, și trece prin plasă și vine să guste băutura, mă rog ce fac ei acolo, nu mă interesează.

Zgomotul acela, nu știu, o să fac și la mediu...scurgerile de grăsimi, miros din subsol, asta depinde tot de mediu......partea pentru care am venit aici este cea cu parcarea

provizorie. Vă mulțumesc!

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Și noi vă mulțumim. Ne cunoaștem, știu supărările dumneavoastră.

Trebuie să găsim o variantă optimă de compromis, astfel încât să poată coexista..sunt coștient de neplăcerile pe care le provoacă șantierul din zonă, dar să știți că nu este vorba de 22 de luni. E un calcul făcut de specialiști ...specialiștii aceștia, unii mai buni, alții mai puțin buni. Obiectivul nostru este ca până în toamnă să avem dat drumul la circulație total, chiar dacă o să mai dureze câteva luni lucrul în subsol, în subteran, fără să deranjeze la suprafață, decât minimal, atunci când aducem materiale, cu organizarea de șantier, transportoarele de beton, șamd. Odată cu finalizarea lucrărilor se va rezolva și problema parcărilor, iar bulevardul Decebal va fi number one în România. Va fi singurul bulevard din România la nivelul ăsta.

E adevărat că acolo unde este dezvoltare, unde este trafic mare, civilizația aduce cu sine și alte inconveniente, pe care, da, este datoria noastră să găsim acele modalități de a face viața posibilă la un anumit nivel de confort, evident.

Dar, dumneavoastră aveți dreptate multe din problemele pe care le-ați amintit țin de Garda de Mediu. Și partea de gălăgie, zgomotul generat de hote, grăsimile care se zgurg în subsol și alte aspecte...procedați corect dacă faceți o sesizare cătreAfarda de

A

Mediu. In rest, suntem aici pentru a încerca să vă ajutăm să trecem cât mai ușor peste acest moment. E adevărat dificil, că orice șantier nu e o fericire, dar asta știm si noi când ne dăm cu var în casa, nu e o chestie plăcută, dar necesară. Mulțumesc mult!

DL Suciu Eugen

Nu se poate să nu vă spun....vă facem cunoscut că sunt niște parcangii care urlă, latră, înjură, își fac nevoile în grădină și lângă gard...asta chiar nu la Mediu.

DL consilier Petrescu Cristian

Erau două lucruri diferite. La Garda de Mediu era partea cu hotele.....iar partea cu gălăgia, cu respectivii, eu nu le zic așa, la Secția De Poliție sau la 112....

DL Suciu Eugen

Nu am făcut la Garda de Mediu până acum nicio sesizare, și nici la DSP și la DSV, datorită faptului că “eu lucrez la mediu și am o terasă acolo”. Deci, degeaba ai făcut. Eu nu vreau să mă afișez primul, să mă fac cunoscut, nu vreau să devin nici reclamangiul sectorului, am spus numai lucrui reale.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Domnul Suciu ați făcut o referire la cetățenii pe care dumneavoastră i-ațî identificat ca făcând parte dintr-o anumită etnie, că sunt angajați! unei societăți?

DL Suciu Eugen

Ai societății, în general.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Din societatea românească. Am înțeles!

Domnule președinte......am fost săptămâna trecută la Paris, ne uităm noi cu mare

invidie, problemele noastre autohtone, cu anumite tipuri de societate sunt la un nivel mult mai redus decât au dânșii acolo șl asta nu o spun pentru că noi ne dorim problemele de acolo, dar așa ca să ne alinăm puțin, că alții.....care se cred și care sunt mult mai

dezvoltați decât noi.... Sunt problemele urbanității, în zonele puternic urbanizate, intens urbane, cum este zona Decebal și zona centrală ...

Nu am speranțe că vom putea rezolva, pentru că...vă spun o chestiune, chiar sunt foarte activ și încerc să învăț de la alții care sunt mai cu experiență decât noi. Pe această zonă nu au rezolvat problemele nici cei din New York, nici cei de la Washington, Berlin sau Roma, că de Paris am amintit deja. Sunt oarece probleme ale urbanității.

DL Suciți Eugen

Vreau să vă spun că am fost și eu la Paris, am fost și la Washington, am fost și la New York. Am văzut, nu mai era nevoie să-mi amintiți de asta, numai că am făcut o sugestie către ADP, dacă se mai numește ADP sau cum se numește. Am făcut o sugestie, scris, și am explicat ceea ce și dumneavoastră ați văzut la Paris, nicio frunză sau un chiștoc la rigolă. La noi, mașinile care sunt, și mă bucur dacă le-ați cumpărat sau ale cui sunt, nu știu cum sunt, nu mă interesează lucrul ăsta...am văzut că circulă mașini care mătură la bordură, dar cam așa.......pentru că ocolesc mașinile parcate. La Paris nu există

mașină ...pe partea dreaptă joia, pe partea stângă.....corect? Se poate și la noi așa ceva.

Dar la noi din cauza teraselor, repet nu vreau desființare, departe de mine gândul ăsta, din cauza teraselor nu se poate pune un semn de oprirea interzisă pentru că nu-1 respectă nimeni. Nicăieri în lume legea nu se respectă de plăcere...decât de frică. Mulțumesc mult!

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Domnul președinte, nu aveți nicio idee în câtă măsură sunt de acord cu dumneavoastră. Să știți că noi nu facem chestiunea aceasta din cauza șantierului acum, dar de luni, săptămâna viitoare pe cele mai multe bulevarde din Sectorul 3 avem deja indicatoare cu perioada în care este interzisă oprirea, 2h, nu o zi întreagă, astfel încât să putem face curățenie ca la noi la Paris, ca la noi la New York, pentru că da, aveți dreptate, fără un program de genul ăsta nu o să avem niciodată real curățenie. Cu mătura să dăm noi pe sub mașini, aia e o poveste. Trebuie mașinile date la o parte, și trebuie să ne facem treaba. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Dar, vă asigur că după finalizarea șantierului cu sau fără terase și bulevardul Decebal va intra în programul de salubritate.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

îi dau cuvântul domnului Crâșmaru Valerian.

DL Crâșmaru Valerian

Aproape că nu mai am ce spune, după ce am văzut toată ședința. Sunt dezamăgit total. Mai ales mi-a încheiat subiectul chiar domnul Popescu, eu nu pot să apelez la cetățenii din bloc să vină la vot sau să spun una și alta și că e frumos în Sectorul 3.

Stau de 65 de ani în Sectorul 3, am 75 de ani....am lucrat la toate unitățile care înseamnă centura Sectorului 3. Am fost șeful gărilor la tot ce se numește sector și cu toate înteprinderile. 60 de ani de muncă scrie în cartea mea de activitate, deci știu ce se petrece, dar am impresia din tot...că a deranjat pe nu știu cine, că de ce opoziția a contrat pe nu știu care. La PSD nu am văzut pe nimeni să vorbească...unul Dobre parcă..eu înțeleg, dar atitudinea asta a Primarului să dea sfaturi, să nu fie la egalitate cu, consilierii, să facă instruire ca la școală, nu am pomenit nici pe vremea mea. Eu am lucrat până anul trecut, până la 75 de ani...eu ziceam că e o discuție colegială, cu opinii, se înregistrează, se votează la sfârșit, dar nu se-mpinge votul către partea care este la putere. Atât am vrut să

spun, chiar că mi-e groază să vorbesc...sunt dezamăgit că am înțeles că nu se pot lua facturi, nu se pot lua.....nimic de la Primărie...

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Stimate domn, stimați colegi, sunt mândru cu ce am reușit să facem în Sectorul 3. Aceste pavele care sunt acolo unde nu e beton dedesupt pentru că exista dinainte sau asfalt, este perfect permeabil. Lasă apa să se infiltreze, lasă rădăcinile să respire. Avem situații că ne crește iarbă printre pavelele respective.

Da, indiferent ce am face, nu putem să mulțumim pe toată lumea. Mai ales în zona școlilor...dacă vorbim de Lotrioara, cum circulau cetățenii pe carosabil și riscam accidente. Sunt mândru de ceea ce am reuțit să facem în zona Lotrioara, și nu numai. îmi pare rău că nu am reușit să facem în mai multe zone, dar demersul continuă și vă asigur că vom avea zone protejate, trotuare pe care care să poată circula cetățenii pietonal, protejați de mașini, astfel încât să ne asigurăm că ne vin copiii acasă de la școală.

Am avut chiar aici pe Odobești o doamnă care îmi reproșa că e trotuarul aproape de fereastră, chiar în fața școlii 88. Evident că nu o interesa pe unde circulă copiii, peste 1000 de elevi la școala 88. Nu o interesa decât că atunci când ies copiii de la școala fac gălăgie și că o deranja în casă. Și eu sunt conștient că are dreptate, dar noi la ce ar trebui să ne gândim mai întâi? La cei peste 1000 de elevi, ai noștri copii sau la o persoană care ar putea să fie deranjată la ora la care ies copii de la școală, adică la prânz. Nu e ușor de găsit soluții, nu e ușor de mulțumit cetățenii, că de mulțumit pe toți, nu ai nicio șansă.

DL consilier Galbenu Mircea Mihai

O scurtă întrebare, revin la parcul Brâncuși. Primăria Sector 3 mai are vreun litigiu în acest moment cu proprietarul actual?

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Da, avem litigiu pe suma pe care dânșii au câștigat-o pe fond și noi am făcut recurs, pentru că nu suntem de acord cu suma asta enormă.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Doamna consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

Sunt multe terenuri retrocedate..dacă se poate o hartă și o listă a terenurilor, spații verzi, locuri dejoacă, alea pe care le aveți....

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță


Solicitați-o la PMB. Dânșii o au. Nu avem noi situația cu toate terenurile, cu toate nenorocirile care s-au întâmplat în țara asta, din nefericire.


D-na consilier Galbenu Ana lulia

Sunt sigură că se știe și în cadrul primăriei.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Vă asigur că nu le știm pe toate. Cunoaștem câteva spețe, dar, va spun o chestiune reală, foarte multe astfel de terenuri retrocedate ilegal de instanță și de PMB, nici măcar nu le-au înregistrat. Nici la Fisc și nici la Cartea Funciară, pentru că sunt retrocedate ilegal, și așteaptă să se prescrie fapta și după aceea o să ne arate actele. Ca să vă spun cum stau lucrurile în București la ora asta. Cel care le-a emis este singurul care ar putea să ni le dea. Nu sunt foarte optimist că o să vi le dea.

Nici într-un caz acea instituție nu este instituția Primăria Sector 3, vreau să vă asigur de chestinea asta, o spun la microfon.

DL consilier Voinea Inocențiu

Doamna Galbenu, puteți să faceți și la Poșta Română, dar și la Sectorul 3 acea solicitare, pentru că legea petițiilor obligă pe cel care a primit o petiție și nu e adresată lui, să o trimită acolo unde ar putea să primească răspunsul. Așa că o puteți face liniștită la Sectorul 3 și dumnealor o să o trimită mai departe, unde consideră că trebuie să primească răspunsul.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Da, E corect!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Vă mulțumesc pentru participare.


Declar ședința închisă!PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VĂDUVA IUL/ANA’                  A

întocmit: Cojanu Camelia m u Gheorghișan Elena

Buhoci Cristina Mihaela

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name: Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin lacob Cezar

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 3)

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 3 )

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 3)

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Ana fulia

Tudorache Livia

Proposal Name: Amendament 1

Yes (Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleanca Florin lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 1 )

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 2)

Ene Stelian Bogdan

No-Voting (Total: 5)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Tudorache Livia

Galbenu Ana lulia

Voinea Inocentiu ioan


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo

Tudor Elena Voicu Alin lonut


Moldoveanu Lucian Ionel


Proposaî Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote:24)

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo Tudor Elena

Văduvă luliana

No (Vote:1)

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 3 )

Ene Stelian Bogdan

No-Voting (Total: 1)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

lacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru

Gutîum Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Moldoveanu Lucian Ionel


Voinea Inocentiu loan


Proposal Name:

Punctul 1

Aprobare P.V.

S.O. 28.03.2019

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Fatu Adrian

Fleanca Florin

Gaibenu Ana lulia

Gaibenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

îacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin îonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Ene Stelian Bogdan

No-Votîng (Total: 1)

Malureanu Liviu

Proposal Name:

Punctul 2

Yes (Vote; 25)

Baetica Nicoleta Mariana

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana

Voinea înocentiu loan

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1 )

Ene Stelian Bogdan

No-Votîng (Total: 3 )

Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Eiena

Vasiliu Mariana


Moldoveana Lucian Ionel


Dobre Alexandru

Galbenu Ana lulia Hontaru Valerîca Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Tudorache Livia


Proposal Name:

Punctul 3

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena Văduvă iuliana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 3)

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Moldoveanu Lucian Ionel

Matureanu Liviu


Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia lacob Cezar Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loan


Proposal Name:

Punctul 4

Yes ( Vote: 24 )

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Fîeancu Florin

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia lacob Cezar Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2 )

Galbene Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 3)

Ene Stelian Bogdan

Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 5

Yes (Vote:23)

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Marinescu ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Florin lacob Cezar

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

No (Vote.O)

Abstain (Vote: 3)

Galbenu Ana îulia

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 3)

Ene Stelian Bogdan

Malureanu Livid

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 6

Yes (Vote:23)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 4)

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 2)

Malureanu Liviu

Voi nea înocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 7

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Fleanca Florin

Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote:11)

Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu Tudorache Livia

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Va Ieri ca Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveana Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo

Tudor Elena Voicu Alin lonut

Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

Proposal Name:

Punctul 8

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasihu Mariana

Voicu Alin Ionul

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 8)

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

No«Votîng (Total: 3)

Voinea înocentiu loan

Malureanu Liviu

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Proposal Name: Amendament 2

Yes (Vote:25)

Baetica Nicoîeta Mariana Ene Stelian Bogdan Gaîbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fleanca Florin

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana


Tudorache Livia


Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Voinea Inocentiu loan


Proposal Name:

Punctui 9

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Vaîerica

Paunica Adriana Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiiiu Mariana

Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:2)

Malureanu Livid

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 9)

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 18 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Aiexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Volcu Alin ionut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 3)

iacob Cezar

Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 8 )

Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Tudorache Andrei Cristian

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronîca

T udorache Livia

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Pa unica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 6)

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 4)

Ene Stelian Bogdan

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Vasiliu Mariana

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1 )

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 3)

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana


Dobre Alexandru

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Galbena Ana lulia


Voinea Inocentiu loan


Proposal Name

Punctul 14

Yes (Vote:29)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gatbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moidoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (VoterO)

Abstain (Vote: 0 )

NoA/oting (Total: 0 )

Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Corne!

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voi nea Inocentiu loan

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 1)

Fatu Adrian

Yes (Vote: 28 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbena Mircea Mi hai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peîinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiiiu Mariana

Voicu Alin îonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1)

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luîiana

No (Vote:0)

Abstatn (Vote: 0)

No-Voting (Total: 2 )

Marineata Marcel


Corneanu Antonio Cîprian Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai iacob Cezar

Moîdoveanu Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunîca Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No ț Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 19

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian ionel Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Fleanca Florin

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Văduvă luliana

No {Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 3)

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Ana lulia

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:29)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaîerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Uvia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0 )

Ves (Vote: 28 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Ene Steiian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peîinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:29)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbena Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocenții! loan

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai iacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote. 0 )

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana

Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Malureanu Liviu


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerîca Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Gaibenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Corne!

Popescu Romeo

Tudor Eiena Văduvă luiiana

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian

Fieancu Fiorin

Gutium Narcis a-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Gaibenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana

Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1 )

Fatu Adrian

Yes (Vote:23)

Baetica Nicoîeta Mariana Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena Vasiiiu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 5)

Ene Stelian Bogdan

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Moldoveana Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia lacob Cezar Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana


Marineata Marcel


Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 2)

Ene Steiian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian Fleanca Florin

Hontaru Valerica Marineata Marcel

Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia lacob Cezar Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


Yes (Vote:27)

Baetica Nicoîeta Mariana Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronîca Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 2)

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Galbenu Ana lulia


Do bre Alexandru

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Marinescu Ionela Pelinaru Cornel

Popescu Romeo Tudor Elena

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marineata Mareei Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Hontaru Valerîca

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

Galbena Ana lulia


Dobre Alexandru

Galbena Mircea Mihai lacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Maîureanu Liviu

Proposal Name:

Punctul 29

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Pop eseu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstairt (Vote: 10)

Ene Stelian Bogdan

Gaibenu Mircea Mihai

Maîureanu Liviu

Tudorache Livia

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel

Gaibenu Ana lulia lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 18 )

Baetica Nicoleta Mariana Fleanca Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihai

Voinea înocentiu loan

kbstain (Vote: 9)

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel

Fatu Adrian lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Fieancu Florin

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote;3)

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 1)

Ene Steîian Bogdan lacob Cezar

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1)

Gutium Narcisa-Veronica


Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Malureanu Liviu

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Do bre Alexandru Marineata Marcel

Peiinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

Galbenu Ana lulia

Tudorache Andrei Cristian

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Eiena Sima Eiena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 1 )

Voinea inocentîu loan

Abstain (Vote: 7 )

Fatu Adrian lacob Cezar Tudorache Livia

No-Voting (Total: 4)

Ene Steiian Bogdan Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian

Marineata Mareei Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin ionut


Galbenii Ana lulia

Maîureanu Liviu


Fleancu Florin


Do bre Alexandru Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel


Gutium Narcisa-VeronicaYes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 10)

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Galbenu Ana luîîa

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1)

lacob Cezar

Yes (Vota: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 1)

Voinea Inocentiu îoan

Abstain (Vote: 8 )

Fatu Adrian lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1)

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vaslliu Mariana


Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

Tudorache Livia


Galbenu Mircea Mihai

Moldoveana Lucian Ionel


Proposal Name:

Punctul 35

(Vote: 19)

Baetica Nicoîeta Mariana Fleanca Florin Marineata Marcel

Pelinaru Cornel Popescu Romeo

Tudor Elena Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Do bre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiîiu Mariana

No (Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 5)

Galbenu Ana lulia

Tudorache Andrei Cristian

lacob Cezar

Tudorache Livia

Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 3)

Ene Steîian Bogdan

Fatu Adrian

Malureanu Liviu

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fleancu Fiorin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 7 )

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Votîng (Total: 2)

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Ana lulia

Proposaî Name:

Punctul 37

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fieancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 9 )

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1 )

Marinescu Ionela

Proposal Name:

Punctul 38

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 9)

Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 0)

Fatu Adrian

lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

Tudorache Livia

Proposal Name:

Punctul 39

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Fieancu Florin

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:1)

Voinea înocentiu loan

Abstain (Vote: 8)

Fatu Adrian lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 2)

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Tudorache Livia

Galbenu Ana lulia


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel


Proposaî Name:

Punctul 40

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Vaîerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 1)

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 8 )

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel

Fatu Adrian lacob Cezar Tudorache Livia

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 2 )

Galbenu Ana lulia

Tudorache Andrei Cristian

Proposal Name:

Amendament 3

Yes țvote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luîiana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiiiu Mariana

No (Vote:2)

Galbena Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 5)

Ene Stelian Bogdan

Malureanu Liviu

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Galbenu Ana lulia

No-Voting (Total: 3)

lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Proposal Name:

Punctul 41

Yes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:2)

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 9)

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Gutium Narclsa-Veronica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Votîng (Total: 1)

Paunica Adriana

Proposal Name:

Punctul 42

Yes ( vote: 17 )

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Fiorin

Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă lulîana

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu ioan

Abstain (Vote: 8 )

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronîca

Tudorache Andrei Cristian

Fata Adrian

Malureanu Liviu

Tudorache Livia

Gaîbenu Mircea Mihai

Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 3)

Galbena Ana lulia

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Proposal Name:

Amendament 4

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Peîinaru Cornel

Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No ( Vntn- 0 )

Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Abstain (Vote: 5)

Ene Steîian Bogdan

Galbena Ana lulia

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 6)

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihaî

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Voinea înocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 43


Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut


No (Vote:1)

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 8 )

Ene Stelian Bogdan

Gaibenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu


Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveana Lucian Ionel


Gaibenu Ana lulia lacob Cezar


No-Voting (Total: 2 )

Tudorache Andrei Cristian


Tudorache Livia


Proposal Name:

Punctul 44

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Fleanca Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstaîn (Vote: 10)

Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu Tudorache Livia

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveana Lucian Ionel


Dobre Alexandru Marineata Mareei Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Galbenu Ana luiia lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian


Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:2)

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 6)

Ene Stelian Bogdan

Maîureanu Liviu

No-Voting ț Total: 2)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

Fatu Adrian

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Livia

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

Proposal Name:

Punctul suplimentar 2 - Suplimentarea I

Yes (Vote:16)

Baetica Nicoleta Mariana

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voîcu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Marineata Mareei Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:6)

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Votnea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 5)

Ene Stelian Bogdan

Moldoveana Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 2 )

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Proposaî Name:

Amendament 5

(Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă iuliana

Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Do bre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 3)

Galbenu Mircea Mihai

lacob Cezar

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 7)

Ene Stelian Bogdan Malureanu Liviu Tudorache Livia

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Galbenu Ana lulia

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1)

Fleancu Florin

Yes (Vote:19)


Baetîca Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin ionut

No (Vote:4)

Galbenu Ana lulia

Voinea înocentiu loan

Abstain (Vote: 5)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1 )

Fleancu Florin


Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin

Văduvă luliana


Galbenu Mircea Mihai


Maiureanu Liviu

Tudorache Livia


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


îacob Cezar


Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote:18)


Baetica Nicoîeta Mariana Gutium Narcisa-Veronica Marinescu loneia Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luîiana

No (Vote:2)

Gaibenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 6)

Ene Stelian Bogdan

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 3)

Fleancu Florin


Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Gaibenu Ana lulia


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Maîureanu Liviu

T udorache Livia

lacob Cezar


Proposal Name:

Punctul suplimentar 5 - Suplimentarea I

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Fleanca Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:2)

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 8 )

Ene Steîian Bogdan

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1)

Galbenii Ana lulia

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


No (Vote:2)

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 7)

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar Tudorache Livia


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica

Paunica Adriana Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian


No-Voting (Total: 2 )

Galbenu Ana lulia


Malureanu Liviu


Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena

Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu ioan

Abstain (Vote: 7)

Fatu Adrian Moldoveanu Lucian Ionel Tudorache Livia

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian

Fieancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Văduvă luliana


Galbenu Mircea Mihai

Sima Elena Daniela


Malureanu Liviu


Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vasiliu Mariana


lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian


Proposal Name:

Punctul suplimentar 1 - Suplimentarea II

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin

Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Vaîerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiîiu Mariana

Dobre Alexandru Mari nea ta Marcel Peîinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voîcu Alin lonut

No (Vote:2)

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea înocentiu loan

Abstain (Vote: 8 )

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Gaîbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livîa

No-Votîng (Total: 1)

Malureanu Liviu