Proces verbal din 05.07.2019

PV al sedintei extraordinare din 05.07.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Nr. 475877 /09.07.2019


PROCESUL VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 05.07.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 465973/CP/01.07.2019.

La ședință au participat doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinca Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 22 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin, Enăchescu Marian Daniel, Galbenu Ana lulia, Iacob Cezar, Mălureanu Liviu, Pelinaru Cornel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian și Tudorache Livia.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința extraordinară din data de 05.07.2019. în sală sunt prezenți 22 de consilieri. Vă supun spre aprobare ordinea de zi. D-le consilier Comeanu.

DI. consilier Corneanu Antonio Ciprian

Stimată d-na președinte, stimați colegi, propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 05.07.2019, conform dispoziției Cabinet Primar nr. 470976/04.07.2019.Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le consilier. Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 5 împotrivă și 1 abținere, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Vă supun spre aprobare ordinea de zi împreună cu suplimentarea. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru și 6 abțineri, ordinea dc zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, "Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 25.06.2019". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, 'Proiect de hotărâre privind actualizarea cadrului legislativ pentru acordarea, de la bugetul local al Sectorului 3, de finanțări

l_I p /e Z°

nerambursabile pentru activități nonprojit de interes general, conform HCLS3 nr.

78/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic Quick Best Food SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 15 voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SR”L. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 4 împotrivă și 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, ..Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în SMART CITY INVEST S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Fătu.

Dl. Consilier Fătu Adrian

Vă mulțumesc, d-na președinte. Am și eu câteva întrebări. La punctul 6, în titlu arată că se schimbă doar numele societății însă, din documente înțeleg că se extinde și domeniul de activitate și aș vrea să știu și eu dacă așa este. Mai mult decât atât, dacă se extinde domeniul de activitate, din câte înțeleg eu, deja s-a făcut notificare la Registrul Comerțului pentru schimbarea domeniului de activitate. Este cineva de la Spații Verzi?

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Din partea aparatului de specialitate este, da.

D-ra Bălașa Simona - Președinte Consiliul de Administrație societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL

Bună ziua. Domeniul principal de activitate a fost schimbat într-o ședință anterioară, acum este vorba doar de schimbarea denumirii pentru a fi în corelare cu domeniile de activitate principale, inclusiv cele secundare.

Dl. Consilier Fătu Adrian

Vă mulțumesc!


Dna Președinte de ședință Văduva IulianaAlte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 15 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar, .Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar, ..Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Direcției Administrarea Domeniului Public”. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Galbenu.

Dl. Consilier Galbenu Mircea-Mihai

Bună ziua! Aș dori să știu, mai ales dacă este cineva din partea aparatului de specialitate! Puteți să-mi spuneți de ce pentru o drujbă ați trecut, ca și când ați folosi-o „non stop”, 8 ore pe zi? Pentru că este un litru pe oră și sunt 160 de litri. E ca și când ați folosi-o 8 ore complet.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le director.

Dl. Manea Florin - Director Executiv - Direcția Administrarea Domeniului Public

Există și posibilitatea să o folosim 8 ore într-o zi. Aceea este cota maximă stabilită. Eu nu am cum să stabilesc pe un număr de zile, să estimez eu un număr de zile. Eu pot să estimez numărul total de zile până la sfârșitul anului. Asta nu înseamnă că se vor consuma atâția litri până la sfârșitul anului, mai sunt și zile în care plouă, în care ninge, în care nu vor fi folosite.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le director. Domnule Galbenu.

Dl. Consilier Galbenu Mircea-Mihai

în proiectul de hotărâre nu spune că este maximul aprobat și am văzut alte hotărâri, la alte Consilii Locale, în care spunea doar cât s-a folosit efectiv, nu spunea că se aproba o cotă maximă. Am văzut un litru pe oră și spuneau să nu depășească 60 de litri sau 20, în funcție de fiecare. Mi se pare mult prea mult 160 de litri aprobați maxim.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le director.

Dl. Manea Florin - Director Executiv - Direcția Administrarea Domeniului Public

Am rugămintea să căutați modelul drujbei, să vă uitați în fișa tehnică, vi-1 dau eu, nu este nici un fel de problemă, să vedeți cât consumă drujba respectivă. Eu pot să stabilesc doar consumul pe oră și atât, eu nu am de unde să știu cât o voi folosi într-o săptămână, intr-o lună sau într-un


an. Pot doar să vin cu fișa tehnică a drujbei, să stabilesc consumul conform fișei tehnice a producătorului și să o trec în această minunată hotărâre de consiliu.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. d-Ie director.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

D-le director, stați puțin, că nu s-a lămurit chestiunea! Nu ne trebuie nici o fișă tehnică! Dumneavoastră spuneți aici un litru pe oră și tot dumneavoastră calculați la consumul respectiv o rată de utilizare 8 ore pe zi, 5 zile lucrătoare pe săptămână, acela este maximul. Cum să fie maximul? Este plauzibil, că acea drujbă va fi folosită în continuu timp de o lună? Este aberant, nu se poate așa ceva! Maximul acolo trebuie să fie 4 ore pe zi!

Dl, Manea Florin - Director Executiv - Direcția Administrarea Domeniului Public

Stabiliți-mi dumneavoastră programul de lucru atunci și eu intru din nou cu hotărârea aceasta de consiliu, ca să modific cât consumă fiecare drujbă. Este ok așa? Putem să stabilim acum o perioadă optimă de utilizare a unei drujbe, credeți? Cum stabilim?

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

O drujbă se arde dacă o ții 8 ore mergând.

Dl. Manea Florin - Director Executiv - Direcția Administrarea Domeniului Public

Păi și cum vreți să stabilesc eu în cât timp se arde o drujbă?

Dl, Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Puneți un drujbar să facă!

Dl. Manea Florin - Director Executiv - Direcția Administrarea Domeniului Public

Drujbarul o poate folosi, astăzi, de exemplu, 8 ore. Eu, dacă trec 6 ore, nu-mi acopăr cantitatea de combustibil necesară în ziua respectivă. Ce încercați să-mi spuneți? Chiar nu înțeleg întrebarea!

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

O drujbă poate să o care în cârcă 8 ore pe zi, dar să o folosească, să o pornească, să taie cu ea, nu poate să facă 8 ore pe zi.

Dl, Manea Florin - Director Executiv - Direcția Administrarea Domeniului Public

Perfect de acord cu dumneavoastră. De aceea există fișe în care se trec consumurile pentru fiecare utilaj și autoturism în această primărie. Niște fișe, ca și la autoturism, completăm o fișă de parcurs. La fel și pentru drujbă, deoarece ea are un consum, voi stabili și îl voi trece în acele fișe, care sunt verificate, de asemeni, și de Curtea de Conturi. Nu cred că avem o problemă în acest sens.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule consilier Marineață.

Dl. Consilier Marineață Marcel


Referitor la ce au spus colegii! O drujbă, acel model, mi se pare mie că are cam 1/100 pe oră, în două schimburi mi se pare că nu este mult. Nu merge 8 ore întruna, dar în două schimburi, merge 4 ore la schimbul 1, poate să meargă 4 ore sau 3 ore la schimbul 2. Sau cum a spus domnul director, faceți dumneavostră programul, stabiliți, și este cel mai bine.

Dl. Manea Florin - Director Executiv - Direcția Administrarea Domeniului Public

Dacă-mi permiteți, vreau să mai fac o completare. Vorbim de aparatul de specialitate al primăriei și uitați să luați în calcul faptul că acei muncitori lucrează și peste orele de program atunci când avem intervenții, știți foarte bine, și în zilele de sâmbătă sau chiar și duminică. Pe acestea nu le-am luat în calcul, pentru că programul este de luni până joi 8:00-16:30.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Drujba când este pornită atunci consumă, ea când nu este pornită și este cărată în spate și dusă de la un pom la altul și urcată în pom și coborâtă din pom ea nu merge, stă pe loc. Ce D-zeu mă zăpăciți atâta! Hai, să încheiem cu drujba, atâta filozofie! Dacă aici spunea: aprobarea cotei maxime de carburant, era ok!

Dl. Manea Florin - Director Executiv - Direcția Administrarea Domeniului Public Facem modificare!

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Puneți aici, în hotărâre!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Nu discutăm de drujbă, discutăm de toate utilajele care au prevăzut un nivel al consumului de combustibil aferent utilizării lor timp de 8 ore ori 5 zile lucrătoare pe săptămână încontinuu, toate utilajele sunt calculate așa. Eu sunt absolut convins că acele utilaje nu vor fi folosite nici maxim, oricum am gândi, oricum le-am folosi, nu vor fi folosite la nivelul acela de 8 ore pe zi încontinuu, poate unele vor fi folosite, majoritatea nu. Trebuie cumva coborâte aceste niveluri.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le director.

Dl. Manea Florin - Director Executiv - Direcția Administrarea Domeniului Public

Pentru toate autoturismele, repet, există fișe în care se completează și din care rezultă consumul. Chiar și dacă avem un consum stabilit în această hotărâre de consiliu, în acest proiect, există niște fișe pentru fiecare autoturism. Una poate să consume 100 de litri, și aici mă refer la un autoturism normal, și alta poate să consume 200 de litri, în funcție de utilizarea acesteia. Nu m-am dus sus, m-am dus la perioada maximă, numărul de ore, numărul de zile până la sfârșitul anului, este cât se poate de logic. Pe lună, este calculat până la sfârșitul anului.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 15 voturi pentru, 5 împotrivă, 1 abținere, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar, "Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a contractului având ca obiect „Furnizare utilaje pentru marcaje rutiere”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 15 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 suplimentar, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a contractului având ca obiect „Furnizare utilaje tip autoutilitare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 15 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 suplimentar, ..Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect „Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Declar închisă ședința. O zi bună în continuare!


întocmit: Gheorghișan Elena

Buhoci Cristina Mihaela


Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 5 )

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian ionel

Abstain (Vote: 1)

Ene Stei ian Bogdan

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana


Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Marineata Marcel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Gutium Narcisa-Veronica


Proposai Name: Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Popescu Romeo

Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 6)

Ene Stei ian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Radu Constantin Văduvă luliana


Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Marineata Marcel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loanYes ( Vote: 22 )

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Paunica Adriana Radu Constantin Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0)


Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Moldoveanu Lucian Ionel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)


Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Radu Constantin Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2)

Ene Stelian Bogdan

No-Voting (Total: 1 )

Marinescu Ionela


Corneanu Antonio Ciprian Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Fatu Adrian
Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Paunica Adriana Radu Constantin Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica Moldoveanu Lucian Ionel Popescu Romeo

T udor Elena

Voicu Alin lonut

Yes (Vote: 15)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 4)

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 2 )

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1)

Fleancu Florin

Yes (Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 4)

Ene Stelian Bogdan Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 2 )

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total; 0)


Corneanu Antonio Ciprian

Hontarii Valerica

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă Iu liana


Dobre Alexandru Marineata Marcel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Fatu Adrian


Galbenu Mircea Mihai


Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote: 15)

Baetica Nicoleta Mariana

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luiiana

Corneanu Antonio Ciprian Marineata Marcel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Marinescu Ionela Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No ( Vote: 3 )

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 3)

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1)

Fleancu Florin

Yes ( Vote: 16 )

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Radu Constantin Văduvă luliana

Dobre Alexandru Marineata Marcel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vaslliu Mariana

No (Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihal

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 3 )

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 1)

Moldoveana Lucian Ionel

Yes (Vote: 15)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin Marinescu Ionela Radu Constantin Văduvă lullana

No ( Vote: 5)

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Abstain (Vote: 1)

Ene Stei ian Bogdan

No-Voting (Total: 1)

Popescu Romeo

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Galbenu Mircea Mihai Voinea Inocentiu loan


Gutium Narcisa-Veronica


Yes (Vote:15)

Baetica Nicoleta Mariana

Hontaru Valerica Paunica Adriana Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:3)

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 3)

Ene Stelian Bogdan

No-Voting ( Total: 1)

Fleancu Florin

Corneanu Antonio Ciprian Marineata Marcel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Gutium Narcisa-Veronica

Fatu Adrian


Voinea Inocentiu ioan

Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote:15)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Radu Constantin

Văduvă luliana

No {Vote: 3)

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 3)

Ene Stei ian Bogdan

No-Voting (Total: 1 )

Paunica Adriana


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Gutium Narcisa-Veronica


Fatu Adrian


Voinea Inocentiu loan


Moldoveana Lucian Ionel


Yes (Vote:16)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:3)

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 3 )

Ene Stelian Bogdan

No-Voting ( Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana


Gutium Narcisa-Veronica


Fatu Adrian


Dobre Alexandru Marineata Marcel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Voinea Inocentiu loan


Moldoveanu Lucian Ionel