Proces verbal din 04.09.2019

PV al sedintei extraordinare din 04.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 04.09.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de către Primarul Sectorului 3 prin dispoziția înregistrată cu nr. 4083/CP/30.08.2019.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar — Elena Petrescu, domnul Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihăiță precum și domnul Victor Său, Primarul Municipiului Soroca din Republica Moldova, însoțit de domnul Vasile Baș, Directorul Liceului Teoretic Constantin Stere.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 27 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin, Galbenu Ana Iulia, Tudorache Livia și Pelinaru Cornel (CM).

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința extraordinară din data de 04.09.2019. în sală sunt prezenți 25 de consilieri. Vă supun spre aprobare ordinea de zi. D-le consilier Corneanu.

Dl. consilier Corneanu Antonio Ciprian

Stimată doamnă Președinte, propun două suplimentări a ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 04.09.2019, conform dispozițiilor nr. 4114, respectiv 4115.Vă mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumesc, d-le consilier. Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri și un consilier care nu a votat, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi împreună cu suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abținere și un consilier care nu a votat, ordinea de zi a fost aprobată.

A sosit dl consilier Galbenu Mircea Mihai. Sunt. prezenți 26 consilieri.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 28.08.2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 abținere și 4 consilieri care nu au votat, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr.2 la contractul nr. 1736/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorul economic societatea Apa Nova București S.A., Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? D-le Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu Ioan

Eu aș ruga și pentru punctul 2 și pentru punctul 3 să primim, acum, probabil, că nu sunt pregătiți, să primim și noi un raport a ceea ce s-a întâmplat cu învățământul dual în anul precedent, ca să știm cum am stat. Cu cât au participat unitățiile economice, câți au fost școlarizați și, mă rog, care sunt perspectivele.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

S-a consemnat, domnule consilier, și o să primim în scris. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 2 împotrivă și 1 abținere proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3, Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr,2 la contractul nr. 5070/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorii economici Engie Servicii SRL și Distrigaz Sud Rețete SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog! în sală sunt prezenți 27 consilieri. (A sosit doamna consilier Gutium Narcisa Veronica)

Cu 23 voturi pentru, 2 împotrivă și 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă, 4 abțineri și un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 4 împotrivă, 4 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2019-2020 din bugetul local al Sectorului 3 al


Municipiului București a Programului „Școală după Școală”. Propuneri, obi Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Pentru că prin adresa 17816 redactată pe 2 septembrie 2019 și primită, astăzi, de către Primăria Sectorului 3 au fost aprobate 14 școli de către Inspectoratul General al Municipiului București pentru a intra în programul “Prima școală’7 deci, cu încă una în plus față de cât avem noi în proiectul de hotărâre, propun să mai avem încă o poziție, 14, Școala Gimnazială Voievod Neagoe Basarab, și să o includem în programul „Școală după Școală ”, Asta ca amendament. Referitor la acest punct, aș vrea să spun că nu e suficient să așteptăm, și am mai spus asta o dată, ca să vină școlile să se înscrie în acest program.Noi avem mult mai multe școli, suntem cam la jumătate din școlile gimnaziale ale sectorului, la ora actuală. De ce? Pentru că, ■ din ce înțeleg și de la colegii consilieri care sunt membrii în consiliile de adminstrație, multe școli nu sunt interesate, directorii și chiar cadrele didactice, deși acum, înainte, cu doamna locțiitor al directomlui Direcției de învățământ, am făcut un calcul și am văzut că un profesor câștigă mai mult din programul „Școală după Școală” decât la salariul pe norma didactică. Câștigă undeva la 7.600 lei brut, deci undeva la 1000 euro net pentru 6 ore de program „Școală după Școală”, în medie, în vreme ce un profesor, cel mai mare grad didactic și cu vechime 15-20 de ani, câștigă brut doar 6000 și ceva de lei pentru norma sa didactică. Deci, nu înțeleg de ce ne plângem că nu avem cadre didactice care să... Probabil că au fost obișnuiți, în sistemul privat, să-i spunem așa, când impuneau dumnealor un tarif și probabil că nu e convenabil, dar eu zic că ceea ce oferă acum statul, ca salarizare, să ai un salariu de aproape 2000 de euro dacă participi și la norma didactică și la „Școală după Școală” este mai mult decât decent. De aceea propun ca și noi, consilierii, dar și prin Direcția de învățământ, să ne adresăm mai degrabă către asociațiile de părinți, chiar dacă ele nu sunt constituite din punct de vedere juridic, ele există, pentru că participă, în consiliul de administrație, reprezentanții părinților. Deci, o formă de organizare, cu siguranță, există. Că nu este constituită din punct de vedere juridic, asta putem să-i consiliem noi, pentru că asta este una din condițiile de a se înscrie în programul „Școală după Școală” . Să-i consiliem și să îi determinăm să oblige școlile să se înscrie și ele în acest program și astfel să nu avem doar așa, jumătate din școli, și să putem să acoperim întreg sectorul.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. D-le Consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Mulțumesc frumos, doamna Președinte. în continuarea celor spuse de dl. Voinea, mă uit pe lista asta de școli și văd, în general, școlile cele mai bune ale sectorului, unde oamenii sunt organizați, unde părinții fac presiuni șamd. E un lucru bun, îi felicit că s-au organizat. Dar eu văd acest program „Școală după Școală” mai degrabă în interesul comunitățiilor mai puțin avantajate, îl văd exact acolo unde e nevoie de intervenția statului pentru a ajuta copiii cu mai puține posibilități, și întrebarea mea e, concret, din partea Direcției de învățământ, să ni se spună ce demersuri s-au luat pentru a le integra și pe aceste școli. Adică s-a făcut ceva sau doar așteptăm să vină școlile la noi? Pentru că dacă doar așteptăm, ele nu vor veni.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Consilier. D-Ie Primar.


Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Bună ziua tuturor. Când e aici de venit cu idei și cu inițiative d-alea, de pe scaun, suntem foarte buni. Dar nu sunteți cu toții.... aaa, nu, nu, nu... că nu sunteți cu toții reprezentanți la școli, că unii nu sunteți deloc, că vă e lene să vă duceți pe acolo. Da, da, la unii dintre consilieri mă refer, care n-ați acceptat să fiți consilier la nicio școală. Dar veniți pe aici cu idei, așa, să-i puneți pe alții la muncă. Atâta vreme cât Consiliul are reprezentanți, adică d-voastră ați putea fi reprezentanți la școli, implicați-vă acolo și încercați să determinați pe directori și conducerile școlilor. Da, corect, ce spuneți d-voastră. Acelea, cu probleme, cam lipsesc. Păi d-aia au și probleme, că au management mai slab. Dar ce ușor e de venit și de dat din gură de pe scaun și ce greu e să-ți miști fundul, să te duci să mai și faci ceva concret! Și fac remarca asta cu foarte mult regret.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le Consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Am pus o întrebare pur factuală. Dacă s-a făcut ceva din partea Direcției de învățământ. Să înțeleg că doar consilierii au această responsabilitate.

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

D-le Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Evident că Direcția de învățământ face. Da, da, Direcția de învățământ face mult mai mult decât atât. Evident că face și treaba asta. O să vă punem la dispoziție ce a făcut Direcția de învățământ cu toate că anumite acțiuni le facem informai, nu le facem așa... cu titulatură și cu antet. Nu! îi chemăm, îi încurajăm, eu ziceam mai mult decât atât. Chiar vreau să văd și eu și să facem publică lista consilierilor care se implică în consiliile de administrație la tot ce înseamnă instituții de învățământ. Da, da. Vreau, neapărat, să punem chestia asta pe site, și vreau să văd și eu implicarea și participarea la ședințele de consiliu de administrație că am impresia eu că demagogia e undeva, la cote maxime. Și până la urmă trebuie să se vadă realitatea, cine muncește și cine vine doar să dea din gură pe aici.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu Ioan

mine și la participarea mea la consiliile de administrație în școli, aici sunteți într-o mare eroare pentru că implicarea mea a fost ... mă rog... am vorbit eu și se părea că face aluzie și la mine. Deci, implicarea mea a fost mult mai mult decât au facut-o alți colegi și decât ar fi fost cazul ca și consilier. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că ceea ce am sugerat eu ... Deci, am discutat cu Direcția de învățământ și doamnele, în comisii, ne-au spus că da, într-adevăr, este o sugestie bună și că nu au luat legătura cu asociațiile de părinți, că îndreptarea dumnealor a fost către conducerile școlilor. De la școli și de la cadre didactice au primit răspunsuri, să zicem, negative sau care nu ne-au dus către organizarea în toate școlile a programului „Școală după Școală”. Deci, recomandarea ar fi să încercăm să ne adresăm și prin colegii consilieri dar și prin Direcția de învățământ către asociațiile de părinți, fîe ele constituite juridic fie celelalte.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Vă supun spre aprobare amendamentul domnului Consilier Voinea. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru amendamentul a fost aprobat. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul domnului consilier.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la H.CL.S.3 nr.489/12.10.2017 referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 împotrivă și 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlulLucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădinița nr. 24” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământpreșcolar”. Propuneri, obiecțiuni? D-le Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu Ioan

Noi nu cu includerea în Programul Operațional Regional avem ceva ci cu faptul că după ce câștigăm aceste granturi, să spunem așa, dăm către execuție aceste lucrări către societățile noastre și vom vedea mai jos, în suplimentare, cât de capabil este managementul acestor societăți să gestioneze astfel de proiecte. Ca atare, cu asta nu prea suntem noi de acord. Are o oarecare legătură, aceste lucrări de extindere sau reabilitare le vom face cu societățile noastre care, nici ele nu mai știu ce atribuții au, de la iarbă verde, la construcții, la publicitate șamd. De asta și eroarea materială care, de fapt, nu este o eroare materială dar, vom vedea, este cu totul și cu totul altceva suplimentarea întâi.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.


Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Am să notez în calendar în mod special, ziua în care veți avea dreptate măcar o fărâmă. N-are nicio legătură, iar vă grăbiți, iar vorbiți pe dinafara subiectului. Avem contract cu o societate, e făcută licitație, achiziție publică, frumos, conform legii. Frumos...conform legii, că frumos nu e! Dar iar vă repeziți așa. Dar puteți să votați împotrivă ca la reabilitarea termică, că vi se pare ceva., asta puteți să o faceți, că ne-am obișnuit.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 împotrivă și 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, '"Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădinița nr, 68'” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 împotrivă și 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădinița nr. 69” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 împotrivă și 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădinița nr. 70” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru și 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot -Grădinița nr. 154” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământpreșcolar”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru și 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot -Grădinița nr. 191” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul


Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământpreșcolar”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 împotrivă și 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădinița nr. 196” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru și 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “ Demolare si edificare imobil destinat învățământului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta Grădinița nr. 239) ” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru și 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere Grădinița Peștișorul de aur (nr. 241)” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru și 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, '“Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice si sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21) ” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ primar și gimnazial”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru și 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice si sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89)” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ primar și gimnazial”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru și 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare -Școala Gimnazială nr. 95” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ primar și gimnazial”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru și 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice si sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ primar și gimnazial”, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru și 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar, 'Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Actului Adițional la contractul de lucrări nr. 182763/ 06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, aprobat prin HCL3 nr. 352/25.06.2019”. Propuneri, obiecțiuni? D-le Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan

Am ajuns la punctul despre care vorbeam. Nu cred că e vorba despre o eroare materială ci despre o incompetență. A nu știi să te uiți pe un tabel și să treci cifra corectă într-o hotărâre de consiliu nu este eroare materială. Nu vreau să spun altceva. Domnul Primar ar fi spus altfel deși, în ultima vreme, cam evită și se abține. Foarte bine face. Nu cred că e vorba de o eroare materială, o greșeală de 2,3 milioane lei într-o hotărâre de consiliu.

Dna Președinte de ședință Văduva iuiiana

D-le Director.


Dl. Director Executiv Radu Mnnteanu - Direcția Administrativă si Management Informațional

Asta am spus și în raportul de specialitate, că dintr-o eroare materială. Am fost notificați, am venit, am spus și în comisii, am expus și în raportul către Consiliu. A fost o eroare. Sunt tabele cu zeci de poziții.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan

Eroare materială înseamnă să scrii 11 în loc de 12. Și spun 11 pe gură și scriu 12. Dar a scrie cu virgulă, cu leu, a copia dintr-o parte în alta, adică a nu știi ce înseamnă o sumă din care Construcții - Montaj mai puțin și să pui într-o hotărâre de consiliu și să spui că dintr-o eroare materială, noi, acum, dăm încă două.. .doar pentru o eroare materială de 2,3 milioane de lei, nu cred că e eroare materială de 2 milioane de lei. Puteam să facem altfel, să anulăm acea hotărâre, să dăm o altă hotărâre, nu să spunem că e eroare materială. Cu asta nu sunt de acord.

Dl. Director Executiv Radu Munteanu - Direcția Administrativă și Management Informational

La momentul la care ne-am raportat, ne-am raportat la C+M și nu la devizul general. Era o poziție mai la dreapta. Am atașat în spate, la raport, inclusiv devizul de la proiectant.

D-le Primar.


Dna Președinte de ședință Văduva IulianaDl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Nesoită

Poate dați o hotărâre de consiliu să li se taie capul celor care, uite, mai comit greșeli, că nu-s perfecți așa, ca d-voastră. Avem, într-adevăr, și aici, o activitate complexă și intensă. Adat afară 300 de oameni de la Primăria Sector 3 doar în ultimul an și, e adevărat că, pe fondul oboselii, pe fondul încărcării se pot face greșeli. Ce? îi punem la zid acum, îi omorâm? V-a explicat, v-a spus că a copiat greșit. Se poate întâmpla, greșeala e omenească. De asta trebuie digitalizare. Hai, ne urcăm cu picioarele acum și, în general, ăia care nu sunt în stare să facă nimic la viața lor, ăia sunt foarte răi și nu acceptă să greșească nimic dar dacă-i cauți în viața lor ce au lăsat în urmă, și nu mă refer la d-voastră, neapărat, dar dacă vă considerați asta nu e vina mea.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le Consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Există erori materiale, așa cum spunea dl director, prin tabele cu sute de poziții, și există erori materiale privind principala sumă din contract pe care noi aprobăm respectiva hotărâre și care au o substanță politică. Când schimbi și adaugi 20% la prețul contractului, nu cred că e ok să vii în Consiliu, să spui “e o eroare materială”. Trebuie explicat și prezentat ca atare, că e alt contract. Că a fost o eroare materială la baza greșelii, înțeleg.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

A explicat la comisii, d-le Ene. Dacă d-voastră nu veniți la comisii, nu e vina dumnealui sau vina noastră, a celorlalți. Dumnealui a explicat.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Mi-ați dat și cuvântul și acum mă întreruperi, nu! Mulțumesc frumos.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru. 6 împotrivă, 4 abțineri și un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar, "Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în Sectorul 3 a unui eveniment destinat sărbătoririi cuplurilor domiciliate în Sectorul 3 care au împlinit 50 de ani de căsătorie”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru. 1 împotrivă, 2 abțineri și 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar, 'Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3 pentru anul 2019” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 2 abțineri și 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la primul punct suplimentar de pe suplimentare 2, "Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării delegației Sectorului 3 al Municipiului București în Municipiul Soroca, Republica Moldova, în perioada 25-29 septembrie 2019*”. D-le Consilier Voinea.

Dl Consilier Voinea Inocentiu Ioan

Am primit această suplimentare acum câteva ore și nu știm mai nimic despre ea. Bănuiesc că, invitații de la prezidiu ar fi dorit să ne facă această invitație în direct, acum, dar nu știu dacă sunt într-adevăr sau nu, reprezentații Municipiului Soroca, dar consider că în proiectul de hotărâre nu este specificat nici un desfășurător al activităților. Am înțeles, oarecum din comisii, că ar fi vorba de, mai mult, de zona de apropiere culturală, de aceea nu consider că trebuie să meargă, în bloc, Consiliul Local, ci cei care sunt interesați și care pot să aducă ceva în cadrul discuțiilor care probabil se vor purta, repet, nu știm dacă se vor purta. A merge așa, în bloc, consider că este un program de vacanță și noi nu vom da curs unei astfel de solicitări venite pe nepusă masă. să zicem așa, nepregătită.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar:.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

Și Gică Contra trebuie să fie reprezentat în această sală, altfel Caragiale ar rămâne fără substanță. îmi face mare plăcere, stimați colegi, să avem în mijlocul nostru, un invitat de seamă, în persoana domnul Primar al orașului Soroca, domnul Victor Său, căruia îi mulțumesc că este astăzi, aici, și reprezintă acest oraș drăguț. L-am vizitat o dată și am fost impresionat. Se fac lucruri interesante acolo. Cei care nu sunteți neapărat Gică Contra și sunteți împotriva la orice, din principiu, și veți dori să mergeți acolo, o să vedeți lucruri interesante. Printre lucrurile interesante pe care le-am văzut acolo, am vizitat o biserică, o biserică maramureșeană, un model românesc, unică în Republica Moldova, făcută de români, de președintele Băsescu. Dar unii îl susțineau pe Băsescu, dar, mă rog, nu mai contează! Printre puținele lucruri bune pe care le-a făcut! De asemenea, am văzut acolo o cetate construită de Ștefan cel Mare, reabilitată acum, recent, într-un parteneriat cu Municipiul Suceava. Mi s-a părut o chestiune foarte interesantă și felicitări celor de la Suceava și felicitări, încă o dată, domnului primar de la Soroca pentru inițiativă și pentru acest proiect foarte drăguț, sper să fiți de acord să mergeți acolo să-l vedeți, că este cu adevărat interesant și de asemenea, am avut ocazia să merg pe Aleea Buzău. Am zis, cum adică Aleea Buzău? Este făcută de către orașul Buzău, ca semn de prietenie pentru orașul Soroca sau pentru cele două localități. Evident că atunci când discutăm despre prietenii noștrii, frații de peste Prut, toată lumea are gura plină de ce ar trebui, de cum ar trebui! Dar când e să facem ceva, ce credeți? Vor fi împotrivă ca măgarul așa, pe călcâie. Dar, din fericire, sper eu că sunt suficient de mulți oameni, că așa este și în societate, un segment semnificativ, un segment

important, care sunt oameni realiști, care sunt proactivi și conștientizează care sunt acele acțiuni necesare și benefice pentru noi, toți. Chiar avem nevoie să colaborăm cât putem noi de mult cu frații noștri de peste Prut. Este un demers pe care-1 încurajez. Eu, personal, îmi reproșez faptul că până acum nu am Scut mare lucru în această direcție, mi-o reproșez, dar, în continuare, am să încerc să îmbunătățesc și acest aspect și am convingerea că și dumneavoastră gândiți în aceeași direcție. De aceea, doamna Președinte dacă-mi permiteți să dau cuvântul domnului Primar.

Dl Primar al Municipiului Soroca - Victor Său

Mulțumesc, domnule Primar! Stimați consilieri, sincer să vă zic sunt onorat să particip la o așa ședință și vă mulțumec că ați acceptat, deoarece asta este, iarăși, un schimb de experiență. Ne uităm la experiența mea bogată în administrația locală, simt deja la al 3 lea mandat, două de primar și unul de președinte de., la noi raion, la voi de județ, cum era înainte. Am fost onorat că Președintele Asociației Primarilor din România să fie la Soroca și am avut posibilitatea să arătăm, evident că arătăm totdeauna ceea ce-i mai bun. Soroca, cum a spus și domnul primar, este situată și este poarta României Mari. Este o cetate construită mai mult de 500 de ani în urmă, deoarece, recent, am sărbătorit aniversarea a 520 de ani, pe data de 28 august și este unica cetate care a rămas pe teritoriul Modovei, deoarece știți că Hotin, Cetatea Albă, deja, practic, sunt pe teritoriul Ucrainei, Tighina este pe un teritoriu de conflict și această bijuterie medievală a fost recent, în 2015, reconstruită în parteneriat cum a spus domnul primar cu Cetatea de Scaun de la Suceava. Apropo, și restaurarea cetății a fost îndeplinită de frații noștri, români din Iași, deoarece în Republica Moldova nici specialiști nu am avut așa în domeniu și am apelat la intreprinderile internaționale, la care au venit colegii și ne-au ajutat. Evident că maștaburile nu sunt chiar așa, ca la București, dar atunci când un oraș este mai mic, are un partener mai mare, e mult mai ușor de a se dezvolta. Noi avem înfrățite cu mai multe orașe din România, cum este orașul Buzău, pe data de 10 februarie anul 2018 a fost semnată înfrățirea cu Municipiul Suceava, recent Tumu Severin, adică nu am fost, doar prin telefon, Consiliul Municipal a primit o decizie de înfrățire și așteptăm tot în vizită în luna octombrie la Soroca, iar mai bine de auzit, mai bine o dată să vezi, pentru că am propus împreună cu domnul primar, ca să vă invităm să veniți, să vedeți o dată Soroca și vă asigur că veți rămâne așa un pic, o să aveți o vacanță frumoasă și veți vedea anume cum arăta România Mare și cum arată acum, în ziua de azi, Republica Moldova. Vă mulțumesc. Doamne ajută!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule primar. Domnule consilier Voinea.

Dl Consilier Voinea Inocentiu Ioan

A

II salutăm pe domnul Primar Victor Său și îl asigurăm de toată aprecierea noastră și de respectul nostru, dar în hotărârea de consiliu nu se face vorbire despre sprijinul pe care noi, liberalii și Dreapta Românească, încă de la Revoluția din 89, prin Podul de Flori, am arătat-o cu inima deschisă către frații moldoveni și prin nenumăratele acțiuni pe care le facem, de strângere de cărți, pe care le trimitem în Republica Moldova și prim multe, multe alte acțiuni de susținere, ne arătăm susținerea față de dumneavoastră. îmi pare rău că domnul primar a considerat că sunt

un Gică Contra. Nu se vede, dacă a făcut referire la Caragiale dumnealui, de la discurs până la ținută și tot așa, este un Farfuridi al politicii românești, dar asta nu ne împiedică să fim alături de dumneavoastră și să-i spunem că a comis o impolitețe neprezentându-vă de la început, de la intrarea în sală. Ne menținem, în continuare, poziția de a nu participa la această delegație pe banii cetățenilor din Sectorul 3, dar dacă ne veți face invitația, venim cu mare drag pe propriii noștri bani în vacanța pe care ne-o spuneți și, mă rog, ne-o recomandați în Soroca.

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Domnule Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Domnule Primar, stimați colegi, v-ați obișnuit și dumneavoastră, că aveți și dumneavoastră Gică Contra din ăștia, am eu convingerea, nu există, trebuie să joace cineva rolul ăsta și nu puneți la suflet, că dacă va vota împotrivă, asta se întâmplă de obicei, au votat împotriva, de exemplu, reabilitării termice la ședința trecută, declarând la microfon că votează împotriva reabilitării termice, adică fix împotriva cetățenilor care l-au votat să fie aici, în Consiliu. Așa că nu trebuie să punem la suflet, repet, este o chestiune de strategia fiecăruia. Noi, aici, suntem un Consiliu, suntem foarte democrați, spunem fiecare, era să zic, fiecare ce

A

gândește, dar nu sunt sigur că m-aș exprima corect. In consecință, eu îmi cer scuze pentru că în Consiliu, aici, nu ați fost primit, neapărat, așa cum mi-aș fi dorit.

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Domnule Consilier Voinea.

Dl Consilier Voinea Inocentiu Ioan

Domnule Primar, faceți afirmații care nu mi-au aparținut. Am votat împotriva acelui punct la ordinea de zi, pentru că am argumentat, nu împotriva reabilitării termice, ci împotriva proastei reabilitări termice, împotriva lucrărilor efectuate foarte prost, cu firme la mâna a 3- a, a 4- a, cu șantiere lăsate în așteptare și oamenii lăsați cu acoperișul nerezolvat și cu ploaie la ultimul nivel și cu termopane de proastă calitate și cu spațiul verde lăsat ani de zile ca după șantier. Pentru asta am votat noi împotrivă, nici vorbă împotriva unei reabilitări termice făcute chiar și pe bani europeni și pe fonduri de la bugetul local, de bună calitate. In rare cazuri s-a întâmplat acest lucru, avem foarte multe, foarte multe plângeri din partea cetățenilor în legătură cu proasta calitate a lucrărilor de reabilitare. Deci, nu-mi puneți în gură lucruri pe care nu le-am spus. Iar acum, repet, avem toată stima pentru oaspeții noștri, dumneavoastră nu ați avut respectul să-i prezentați din prima. O să învățați ușor, ușor și chestia asta de diplomație, dacă vă interesează, și îi asigurăm de tot suportul nostru, în continuare. Votăm împotriva deplasării pe bani publici, nu pentru altceva.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana Domnule Consilier Cristian Petrescu.


Dl Consilier Petrescu Cristian

Vă mulțumesc. Noi la PMP, dintotdeauna am susținut Republica Moldova și frații noștri de peste Prut, cu acțiuni concrete și ale Președintelui Băsescu și ale Președintelui Tomac, nu doar declarații mai recente sau mai demult făcute. Suntem într-un totul de acord cu orice asociere cu frații noștri de peste Prut. Aș fi vrut, totuși, să văd în textul hotărârii, așa cum la punctul 2 din prima suplimentare, cel cu evenimentul pentru persoanele căsătorite de peste 50 de ani, exista o prevedere la un punct, că bugetul nu va depăși 100 de mii lei, așa aș fi vrut să văd și la această hotărâre, o sumă maximă care să nu fie depășită, pentru că acolo nu scrie absolut nimic, decât faptul că se va finanța de la bugetul local și ar fi bine să avem o sumă pe care să nu o depășim, tocmai, pentru că avem grijă de banii cetățenilor din Sectorul 3.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

S-a consemnat, domnule consilier. Domnule Consilier Ene.

Dl Consilier Ene Stelian Bogdan

Mulțumesc, doamna Președinte. Mulțumesc, distinșilor invitați pentru invitația pe care ne-au făcut-o, să vizităm Municipiul Soroca. Susținem inițiativa, nu aș vrea să fim demagogi. Mie mi se pare că aici avem o problemă de cheltuire a banului public la noi, în primărie. Am o propunere de amendament. Haideți, în loc să invităm consilierii, să invităm câte un reprezentat al fiecărui grup și toți ceilalți consilieri care vor să vină și sprijină inițiativa, să vină pe cheltuială proprie. Mi se pare un compromis acceptabil, este o inițiativă foarte bună, dar singura mea obiecție, reținere, ar fi, consilierii să nu voteze, cu mâna lor, o vacanță pentru ei înșiși. Atâta tot. Aș vrea să propun acest amendament, să-l votăm. Un reprezentant de la fiecare grup politic. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Consilier Dobre.

Dl Consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc frumos, doamna Președinte. Referitor la ce a spus colegul meu de la USR aș avea următoarea intervenție. Având în vedere faptul că ne înfrățim și suntem de acord cu înfrățirea orașului Soroca, eu consider că toți votăm în folosul acestei înfrățiri de acum încolo și consider că un singur consilier local nu reprezintă tot consiliul. Consiliul Local nu este format doar din liderii grupurilor politice. 5 consilieri, poftim! Vorbim de 31' Acesta este punctul meu de vedere. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Stimați colegi, știm bine că suntem încinși puțin acum, este campanie electorală, acum vă spun o chestiune, niște realități. Astfel de acțiuni, astfel de inițiative, nu doar că sunt normale, dar sunt necesare. Așa cum v-ați votat, când ați mers, ca să faceți acele cursuri, pe care vi le-ați votat și ați fost și beneficiari, cred că același lucru poate fi și acum. și vă spun cât se poate de

direct și deschis, că această demagogie, că, vezi Doamne, să mergi în concediu pe bani publici, în situația în care până acolo faci o zi, la întors faci o zi, iar eu care am organizat mai multe deplasări oficiale în străinătate și nu doar că știu cât de obositor este, știu cât de dificil ne-a fost ca să facem delegația, pentru că sunt foarte mulți care sunt comozi și care nu vor să meargă. Or, mă gândesc că ar fi foarte frumos din partea noastră, să mergem acolo într-un număr reprezentativ. Și așa este complicat de stat o zi în autocar la dus și o zi la autocar, la întors. Haideți ca să discutăm cât se poate de pe bune! Să mai punem și costuri din ' buzunar, o să facem o chestiune fâsâită! Sunt conștient de faptul că unii chiar asta își doresc, să facem un fâs, adică să nu iasă nimic. Ia uite că și-au propus și nu sunt în stare să realizeze! Dar cred că noi care suntem proactivi și bine intenționați, ar trebui să gândim cât se poate de rațional și, da, sunt de acord cu ce spunea dl. Consilier Petrescu, dacă am pune o sumă limită, ar fi cât se poate de bine venit, în sensul în care, nu știu, 20-25 de mii de lei, pentru această deplasare, hai un 30 de mii de lei, cred că este suficient și acoperitor să rezolvăm • această problemă și am putea să o punem ca amendament și gata. Nu doar consiliul, o să vedeți că merg acolo, tocmai am discutat cu doamna director de la Alexandru Ioan Cuza, apropo, trebuie pus în hotărâre bibliografia Iui Alexandru Ioan Cuza și toate cărțile de istorie, în această hotărâre. Ce aberant! Așa. Deci, merg și din partea școlii cu noi, acolo, și mă gândesc că nu o să-i punem să plătească, mai ales că două zile sunt din weekend, adică ne rupem din program, să mergem acolo într-o vizită oficială, să reprezentăm comunitățile care ne-au acordat încredere să-i reprezentăm. Evident că s-a făcut un amendament. A fost o propunere de amendament fără sumă, dar așa, din ce-mi dau eu seama, un 25-35 de mii de lei maxim, ar trebui să fie suficient. Și dacă nu este suficient, om mai pune și de la noi, că, este adevărat, trebuie să fi responsabil cu ce înseamnă banul public. Dacă sunteți de acord, ar fi două propuneri de amendament, una în care să limităm, și cu asta sunt de acord, pe cealaltă nu o discut, este la opțiunea dumneavoastră.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule Consilier Ene.

Dl Consilier Ene Stelian Bogdan

Ca să fiu foarte clar pe amendamentul meu, în nici un caz nu susțin eliminarea celorlalte categorii de invitați. Cu siguranță, aparatul tehnic trebuie să meargă, pentru că este și o vizită de lucru, asta este esența. Doar că, dumneavoastră ați spus un cuvânt foarte interesant, delegația să fie reprezentativă, adică să fie un număr reprezentativ de consilieri. Sunt perfect de acord. Am propus un om de fiecare grup, ar însemna 5 oameni. Putem să mergem la doi oameni din grup, putem să discutăm. Doar făcând o analogie cu mișcările similare din parlament, niciodată nu am auzit ca un întreg parlament să fie invitat într-o țară străină. E invitat un reprezentant, doi, nu poți să inviți tot consiliul. Aia nu este o delegație reprezentativă, este, cum am spus, o vacanță, îmi modific amendamentul, să fie doi reprezentanți de la fiecare grup și să supunem la vot. Vă mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana


Domnule Consilier Dobre.

Dl Consilier Pobre Alexandru

Domnule consilier, în primul rând noi suntem 31, parlamentari sunt vreo 460 și ceva, nu mai știu exact! Deci, nu comparăm! Doi, repet, eu nu vreau să votez ceva ce nu am văzut! Mi se pare absurd să trimit acolo pe cineva care arc un punct de vedere, să vină să mi-1 explice, și eu, votează că așa zic eu, că am fost eu acolo și am văzut! Nu! Vreau să merg eu, eventual, dacă voi avea timp și voi putea în perioada aceea, și să mă conving de unul singur, dacă acel proiect este fezabil și pe viitor sau această colaborare va fi fezabilă pe viitor.

Dna Consilier Păunică Adriana

în Hotărârea de Guvern 1860/2006, sunt prevăzute niște tarife, acolo.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, și eu știu că sunt reglementate.

Dna Tudor Bianca - Sef Serviciu Implementarea Proiectelor

Este făcută pe fiecare țară în parte, împărțită și diurna și cazarea pe zi. Deci este o sumă limită.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Pentru Republica Moldova cât e? Avem acum?

Dna Tudor Bianca - Sef Serviciu Implementarea Proiectelor

Nu știm. Imediat.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Dacă sunteți de acord, oricum noi nu putem depăși prevederile legale. Că ne ducem sub ele, asta este un alt subiect! Vom veni cu o informare ulterior, ce a însemnat chestiunea asta. Dar vă asigur că sunt niște sume derizorii, ca să zic așa. Taman bine, cât să faci scandal pe ele, că astea sunt sumele care le înțelege...! Până la urmă sunt două puncte, care unul dacă este ...

Dl Consilier Petrescu Cristian

Dacă este vorba de o hotărâre, renunț la amendament.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Deci renunțați!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Vă supun spre aprobare amendamntul domnului consilier Ene. Votați, vă rog!


Cu 6 voturi pentru, 17 împotrivă, 1 abținere și 3 consilieri care nu au votat amendamentul domnului consilier nu a fost aprobat.

Vă supun spre aprobare punctul 1 suplimentar, de pe suplimentare 2. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri și 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Declar ședința închisă. O zi bună în continuare!


Întocmit:


Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name: Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 18 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel lacob Cezar

Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă iuliana

No (Vote: 3)

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 3)

Ene Stelian Bogdan

No-Voting (Total: 1)

Marinescu Ionela


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marineata Marcel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Tudorache Andrei Cristian

Malureanu Liviu

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

Moldoveanu Lucian Ionel


Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 2 )

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 1 )

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Total: 1 )

Moldoveanu Lucian Ionel

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stei i an Bogdan lacob Cezar

Marinescu ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Voi nea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Fleancu Florin Malureanu Liviu Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonutProposal Name:

Punctul 1

Aprobare P.V.

S.O. 28.08.2019

Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vaduva luliana

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1 }

Galbenu Mircea Mihal

No-Voting (Total: 4)

Ene Stelian Bogdan Vasiliu Mariana


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Fatu Adrian


Dobre Alexandru

Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voi nea Inocentiu loan


Malureanu LiviuYes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 2)

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 1 )

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Fleancu Florin lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă lulianaYes (Vote: 23 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 2 )

Fatu Adrian

Abstain {Vote: 0 )

No-Voting (Total: 2)

Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loan


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marinescu ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă lulianaYes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel lacob Cezar

Paunica Adriana

Popescu Romeo Tudor Elena

No ( Vote: 4 ț

Fatu Adrian Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 4 )

Gutium Narcisa-Veronica Vaduva luliana

No-Voting (Total: 1)

Ene Stetian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marineata Marcel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Galbenu Mtrcea Mihai


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian


Malureanu Liviu


Moldoveanu Lucian IonelYes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Voicu Alin lonut

No ( Vote: 4 )

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 4 )

Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Marineata Marcel Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vad uva lu I iana


Galbenu Mircea Mihal


lacob Cezar


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela

Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Tudorache Andrei Cristian


Malureanu LiviuProposal Name: Amendament 1

Yes (Vote: 27 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin

Montam Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Eiena Vasiliu Mariana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting {Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote: 27 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

No ( Vote: 0)

Abstain {Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu lonela Petrescu Cristian Radu Consta ntin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Fatu Adrian ' ' Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 1)

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting {Total: 2 )

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonutYes { Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă Iu I iana

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 2 }

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonutYes ( Vote: 23 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Moidoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No ( Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Nafcisa-Veronica Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Marineata Marcel


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Tudorache Andrei CristianYes { Vote: 24 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Vaduva luliana

No ( Vote: 1)

Tudorache Andrei Cristian

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 2)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonutYes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai iacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loanYes ( Vote: 24 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă Iu liana

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loanYes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No ( Vote: 1)

Voinea Inocentiu loan

Abstain {Vote: 0 )

No-Voting (Total: 3 ț

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Malureanu Liviu


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Tudorache Andrei CristianYes ( Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vaslllu Mariana

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Tudorache Andrei CristianYes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 4)

Ene Stelian Bogdan Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Fatu Adrian


Dobre Alexandru Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin

Văduvă luliana

Tudorache Andrei Cristian


Yes ( Vote: 24 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luiiana

No ( Vote: 0 )

Abstain {Vote: 0 }

No-Voting ( Total: 3)

Fatu Adrian


Comeanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loanYes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Paunica Adriana

Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 5)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronîca Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin

Văduvă luliana

Malureanu Liviu Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Vaduva luliana

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 3 )

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loanYes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 0)

Abstain { Vote: 0 )

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Llviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Vaierica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loanYes ( Vote: 23 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena


Vasiliu MarianaYes ( Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Cristian

Radu Constantin Voicu Alin Jonut

No (Vote: 6}

Ene Stelian Bogdan Malureanu Liviu

Abstain (Vote: 4)

Gutium Narcisa-Veronica Văduvă Iu liana

No-Voting (Total: 1 )

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena

Tudor Elena

Galbenu Mircea Mihai Moldoveanu Lucian Ionel

Sima Elena Daniela

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Vasiiiu Mariana lacob Cezar

Voinea Inocentiu loan

Tudorache Andrei Cristian


Yes ( Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena

Tudor Elena

No (Vote: 1)

Ene Stelian Bogdan

Abstain (Vote: 2 )

Sima Elena Daniela

No-Voting {Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Hontaru Valerica Marineata Mareei Paunica Adriana Popescu Romeo

Vasiliu Mariana


Văduvă luliana


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin

Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loanYes ( Vote: 20 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marinescu ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 2 )

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 5)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stei ian Bogdan Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Voicu Alin lonut


Malureanu Liviu

lacob Cezar

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Moldoveanu Lucian IonelProposal Name:

Amendament 2

Yes ( Vote: 6 )

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

No {Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Paunica Adriana

Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Aiin lonut

Abstain (Vote: 1)

Marinescu Ionela

No-Voting { Total: 3 )

Dobre Alexandru


Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu

Comeanu Antonio Clprian Hontaru Valerica

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

Fatu Adrian


Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Tudorache Andrei Cristian


Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 1)

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 3 )

Ene Stelian Bogdan

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marineata Marcel

Petrescu Cristian

Radu Constantin Văduvă luliana

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Dobre Alexandru Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel