Hotărârea nr. 90/2019

HCLS3 nr.90 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, București www. pri ma rie3. ro

HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2019 - 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum șipentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 31615/CP/l7.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.28072/15.01.2019 al Direcției învățământ Cultură -Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

 • -  Adresa nr. 41145/19.12.2018 a 1SMB;

 • -  Avizul conform al ISM București nr. 42238/10.01.2019, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 9332/11.01.2019;

 • -  Adresa nr. 28106/15.01.2019 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 61 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 5235/ 02.10.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se aprobă organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2019 -2020, conform anexelor nr. I și II. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Cultură, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 90

DIN 31.01.2019

ANEXAI la HCLS 3 nr.: 3o Iii.ol. ici 3

REȚEA UA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNTPREUNIVERSITAR DE STA T CU PERSONALITA TE JURIDICĂ DIN SECTORUL 3 AL


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CARE AU PRIMITA V1Z CONFORM ISMB PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Nr. crt.

Unitatea de invatamant

Nivel școlarizat

Adresa unitatii de invatamant

Nr. Telefon

GRĂDINIȚA NR 3

PRE

STR.PLT.NEDELCU ION NR.31

021.346.41.12

2 GRĂDINIȚA NR. 24

PRE

STR.NICOLAE PASCU NR.12

021.344.17.60

3 GRĂDINIȚĂ 'FLOARE DE COLȚ"

PRE

STR. SCHITULUI NR.1 D

021.346.48.99

GRĂDINIȚA NR 68

PRE

STR. GURA IALOMIȚEI, NR. 20

021.345.00.30

GRĂDINIȚA NR 69

PRE

B-DUL.PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR.14 B-DUL PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR.12

021.324.00.00

GRĂDINIȚA NR 70

PRE

STR.LUCRETIU PATRASCANU NR. 12

021.340.02.28

GRĂDINIȚA NR. 71

PRE

ALEEA FUIORULUI NR.9

STR. FIRIDEI NR. 2

021.348.08.94

fi

GRĂDINIȚA NR 154

PRE

ALEEA BARAJUL UZULUI NR.9

021.340.01.30

(

GRĂDINIȚA NR 160

PRE

ALEEA PERISORU NR.9

021.345.36.50

10

GRĂDINIȚA “BRÂNDUȘA"

PRE

STR.BRÂNDUȘELOR NR.37-43

031.425.08.35

11

GRĂDINIȚA NR 187

PRE

STR.MAGNETULUI NR.1

SOS.GĂRII CATELU NR.50

021.256.00.38

12

GRĂDINIȚA NR 191

PRE

STR.COZLA NR.1

021.340.10.59

13

GRĂDINIȚA NR 196   /*><.

\    PRE

STR PLT. PETRE IONESCU NR.76

021.345.06.36

14

GRĂDINIȚA NR 211  | c/

*\---------

\   PRE

P |

STR.TRAPEZULUI NR.1 A

021.345 11.65

15

GRĂDINIȚA NR. 216 I ol

o I   PRE

* /

STR.BARAJ ROVINARI NR.10

021.340.03.95

16

GRĂDINIȚA NR. 231   \O7\.           Ă

5/

/   PRE

STR.CODRII NEAMȚULUI NR.68

STR. COZLA NR.1

021.345.11.10

031,437.07,42

17

GRĂDINIȚA NR. 232

PRE

STR.PATRIOTILOR NR.3

021.348.24.97

18

GRĂDINIȚA NR 239

PRE

STR.DRISTOR NR.102

STR. PICTOR ION TUCULESCU NR 38

021.324.54.90

19

GRĂDINIȚA NR 240

PRE

STR.ROTUNDA NR.1 STR FILDEȘULUI NR.1A

021.348.65.91

20

GRĂDINIȚA PEȘTIȘORUL DE AUR"

PRE

STR.ROTUNDA NR 19 STR.PATULULUI NR.2

021.348.29.10

21

GRĂDINIȚA NR 255

PRE

B-DUL ENERGETICIENILOR NR.3

021.346.29.94

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VOIEVOD NEAGOE BASARAB"

PRE.PRI, GIM

INTR. CONSTANTIN BRANCUSI NR.7

021.340.33.13

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 20

PRI, GIM

STR.PREVEDERII NR.19

021.345.24.85

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ " LIVIU REBREANU"

PRI, GIM

STR.BARAJUL ROVINARI NR.1

021.340.18.45

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MEXIC"

PRI, GIM, GIM-SP

BLD.1 DECEMBRIE 1918 NR.34

021.340.11.24

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 47

PRE.PRI, GIM

SOS.GĂRII CATELU NR.130

021.256.15.12

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 54

PRI. GIM

STR.ISTRIEI NR.19

021,346.51.43

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 55

PRE, PRI, GIM

SOS.INDUSTRIILOR NR.46

B-DUL BASARABIA NR.256

021.256.10.66

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 67

PRI. GIM

STR.MAGNETULUI NR.1-3

021.256.00.40

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEZAR BOLLIAC

PRI. GIM

STR.TIGLINA NR.37

021.322.25.24

x

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BARBU JELAVRANCEA*

PRI, GIM

STR.MATEI BASARAB NR.28-30

STR. PARFUMULUI NR. 31

021.323.73.90

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LEONARDO DA VINCI"

PRI, GIM

5TR.GHEORGHE PETRASCU NR.55

031.405.01.47

021,324,86.76

33 5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 78

PRI. GIM        fi

SOS.GĂRII CATELU NR.50

021.256.32.61

34 $

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 80

PRI. GIM       (

SALEA DUDESTI NR.191

021.321.42.56

35 fi

JCOALA GIMNAZIALĂ NR 81

c

PRE.PRI. GIM     fi

STR.NERVATRAIAN NR.33 >TR. OCTAVIAN GOGA NR.8 >TR OCTAVIAN GOGA NR. 10

021.326.32.20 |

Nr. crt.

Unitatea de invatamant

Nivel școlarizat

Adresa unitatii de invatamant

Nr. Telefon

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 82

PRI, GIM

STR.JEAN STERIADI NR.17

021.345.09.62

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 84

PRE,PRI. GIM

CALEA VITANNR. 135

021.321.63.91

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 86

PRE, PRI. GIM

INTR.RECONSTRUCȚIEI NR.6A STR. ION TUCULESCU NR.42

021.324.79.90

031,425.47.45

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI BOTEZ"

PRI. GIM

STR.RAMNICU VALCEA NR.32

021.346.23.61

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 88

PRE, PRI. GIM

STR.ODOBESTI NR.3 STR. ODOBESTI NR.1A

021.348.04.45

021.348.22.16

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE LABIȘ"

PRI, GIM

STR.FIRIDEI NR.2

021.348.62.71

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 92

PRI, GIM

ALEEA VLAHITA NR. 1A

021.348.03.75

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 95

PRI. GIM

STR.FOIȘORULUI NR.111-113

021.323.51.85

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 112

PRI. GIM

STR.PATULULUI NR.2

021.348.33.31

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 116

PRI. GIM

STR.GURA IALOMITEI NR.20

021.345.01.02

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 149

PRI. GIM

ALEEA PERISORU NR.4

021.345.19.85

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 195

PRI. GIM

STR. LUNCA BRADULUI NR.2

021.340.45.55

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 'FEDERICO GARCIA LORCA"

PRI. GIM

STR.COZLA NR.1

021.340.37.10

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN

CUZA"

PRI, GIM

B-DUL.NICOLAE GRIGORESCU NR.14

021.324.39.70

50

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 200

PRI. GIM

STR.POSTAVARUL NR.13

021.345.31.19

031.804.66.35

51

ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.5

PRE. PRI. GIM/SPE

STR.TURTURELELOR NR.13

021.323.25.22

52

CLUBUL COPIILOR SECTOR 3

GIM

STR. ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR.5

021.340.49.22

53

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.4

PRI. GIM

ALEEA BUCHETULUI NR.5

021.340.12.29

54

ȘCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR.5

GIM/AR

STR.GHEORGHE PETRASCU NR.55

021.324.30.70

55

COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB"

LIC TEO

STR. MATEI BASARAB NR. 30-32

021.321.66.40

56

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA"

LIC TEO

STR.BARAJUL DUNĂRII NR.5

021.340.48.11

57

LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHERI"

PRIM. GIM. LIC TEO

ALEEA FUIORULUI NR.9

021.348.19.50

58

LICEUL TEORETIC "DECEBAL"

PRIM. GIM, LIC TEO

B-DUL.ENERGETICIENILOR NR.9-11

021.346.92.33

59

LICEUL TEORETIC "BENJAMIN FRANKLIN"

LIC TEO. LIC VOC

STR.PICTOR GH.TATTARASCU NR.1

021.324.48.90

60

ȘCOALA SUPERIOARA COMERCIALA 'NICOLAE KRETZULESCU"

LIC TEH, POS

STR.HRISTOV BOTEV NR.17

021.313.90.82

61

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.NENITESCU"

PROF, LIC TEH. LIC TEO, POS

B-DUL.THEOOOR PALLADY NR.26

021.345.09.20

62

JCEUL TEORETIC "NICHITA STANESCU"

PRI, GIM. LIC TEO

STR.LUCRETIU PATRASCANU NR. 12

021.340.04.40

63

DOLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY"

PROF, LIC TEH,

LIC VOC, POS

B-DUL.NICOLAE GRIGORESCU NR.12

021.340.26.54

64

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BRAVU"

PROF. LIC TEH, LIC TEO. POS

SOS.MIHAI BRAVU NR.428

STR. PICTOR ION TUCULESCU NR. 42

021.321.76.99

65

JCEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU"

PROF. LIC TEH. LIC VOC

3-DUL.ENERGETICIENILOR NR.5

021.346.60.40

66 L

66

ICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR tURMUZESCU"

PROF, LIC TEH. POS

3-DUL.BASARABIA NR.256

021.256.00.83

67 L

ICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY

PROF. LIC TEH.

LIC TEO. POS    6

3-DUL THEODOR PALLADY NR.250 >TR. ZBORULUI NR.7-9

021.345.30.80

68 L

ICEUL TEOLOGIC BAPTIST "LOGOS"

LIC VOC

J-DUL.THEODOR PALLADY NR.26

021.345.10.72

ANEXA II la IICLS 3 nr.: gopi.oi.âfiig REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNTPREUNIVERSITAR PRIVAT DE PE RAZA

SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CARE AU PRIMIT AVIZ CONFORM ISMB PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

NR.

CRT

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

SECTOR 3

1

GRĂDINIȚA ” KIDS CLUB”

PRE

STR. VULCAN JUDEȚUL NR. 13

2

GRĂDINIȚA "CROCODIL DANDI"

PRE

STR. EREMIA GRIGORESCU nr 18

3

GRĂDINIȚA „SFINȚII ÎMPĂRAȚI

CONSTANTIN ȘI ELENA”

PRE

STR LABIRINT NR 13?B

4

GRĂDINIȚA "NOEL”

PRE

STR. TRIFOI NR. 10,

5

GRĂDINIȚA "LUMEA COPIILOR ȘI A POVEȘTILOR ”

(ACTIVITATE SUSPENDATĂ)

PRE

S I R DILIGENTEI NR. 16

6

GRĂDINIȚA „RĂSĂRIT 2”

PRE

SIR. FOIȘORULUI NR. 121

7

GRĂDINIȚA „HAPPYTREE”

PRE

ALEEA CAL1STRAT HOGAȘ NR. 28 A

8

GRĂDINIȚA CASTELUL FERMECAT G&B

PRE

STR. DRUMUL MURGULUI NR. 32

9

GRĂDINIȚA BAMBI

PRE

STR. GHE. DEM TEODORESCU.NR.16 BIS

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

„FUNTASTIC KIDS”

PRE

STR. ION CIOPLEANU ,NR 13

11

GRĂDINIȚA „PUIUȚUL PUFOS”

PRE

STR. EMANOIL MARIUS BUTE1CA.NR. 30

12

GRĂDINIȚA „SINCRON”

PRE

CALEA VITAN NR.206-208

13

GRĂDINIȚA "ABC DINO”

PRE

S I R CHIPAROSULUI, NR.3I,

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „MEII”

PRE

STR VLAD DRACUL NR. 43

15

GRĂDINIȚA ”BOB DE GRÂU”

PRE

STR. POPA NAN . NR. 84

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "FAMILY KIDS”

PRE

STR. MUGUR MUGUREI. NR.21

17

GRĂDINIȚA "PITICUL CURAJOS”

PRE

SIR. COPACENI NR.64

18

GRĂDINIȚA "PALATUL COPIILOR"

PRE

STR MORILOR, NR. 19

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT „FECIOARA MARI A 2”

PRE

STR. EUFROSINA POPESCU, NR. 30

20

GRĂDINIȚA "ARLECHINO& FRIENDS

PRE

STR. CEZAR BOLL1 AC. NR. 22-24                             '

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SMARTSTEPS”

PRE

STR. 13RISTORULUI NR. 91-95         / /

22

GRĂDINIȚĂ "MARIPOSA KIDS”

PRE

STR. LABIRINT NR. 99               1

23

GRĂDINIȚĂ "ERA K1NDERLAND"

PRE

STR. DR1STORULUI NR. 67

24

GRĂDINIȚĂ "AURORA”

PRE

STR. MOISENICOARĂ NR. 11

25

GRĂDINIȚĂ "PLUȘICA”

PRE

INTRAREA BRATEȘ NR. 14

26

GRĂDINIȚĂ "ȘTRUMFJȘOR”

PRE

BIX NICOLAE GRIGORESCU NR. 105-109

27

GRĂDINIȚĂ "FANTASTICĂ”

PRE

STRADA MOISE NICOARĂ NR. 7

28

GRĂDINIȚĂ "RIȚA VEVERIȚA”

PRE

INTRAREA HORBOTEI NR 12

29

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM

PRELUNGIT „IJTDEOAKS ACADEMY"

PRE

ȘOSEAUA MIHAI BRAVU NR. 286 C

30

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Șl PROGRAM

PRELUNGIT ,.\X ONDERLAND 2”

PRE

CALEA VITAN NR. 164

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGI I Șl PROGRAM

MORMĂI. „COPIII MONTESSOR1”

PRE

STRADA IAB1RINT NR. 95, SECTOR 3

32

3 RÂD IN ȚA ”KIGA 99 LUFT BALLONS”

PRE

iTRADA THEODOR SPERANȚA NR. 81

<

ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM

CU PERSONALITATE JURIDICĂ)

PRE, PRI

JTR. BALTA AIBINA NR 9

JJ

<

(

COALA PRIMARĂ SPECTRUM

STRUCTURĂ ARONDATĂ)

PRE, PRI       <

►OSEAUA COLENT1NA NR. 64B, SECTOR 2

34   $

CO A1 A PR | M A RĂ J UST 4 KIDS”

PRE, PRI       Ș

OS. MIHAI BRAVU, NR 428

PRE, PRI       S

TR. VÂNTULUI, NR. 27

35   $

COALA PRIMARĂ „INASCHOOL”

PRE. PRI       S

’TR. COLTEI NR 19

ORUL *

NR. CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

36

ȘCOALA PRIMARĂ

"CASTELUL FERMECAT OLIMPIA"

PRE, PRI

STR. MUREȘ ANA, NR 26

37

ȘCOALA PRIMARĂ "ARLECHINO & FR1ENDS”

(ACTIVITATE SUSPENDATĂ)

PRI

STR. CEZAR BOLLIAC NR 22 24

38

ȘCOALA PRIMARĂ "CĂPȘUN IK"

PRE

STR. CONSTANTIN NO1TARA, NR 27

39

ȘCOALA PRIMARA "SINCRON”

PRI

CALEA VITAN NR206 208

40

ȘCOALA PRIMARĂ "ANA LUGOJANA ”

EKh. PRI

STR. ILIOARA NR. 16, (INCLUDE: GRĂDINIȚA ANA

LUGOJANA 2- STR. POSTĂVARUL NR. 20 A;

GRĂDINIȚA ANA LUGOJANA STR. ILIOARA NR. 16)

41

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTESSANO ”

PRE, PRI

STR. PARFUMULUI NR. 9

42

ȘCOALA PRIMARĂ DE MUZICĂ "BOEM”

PRI/AR

STRADA CHIPAROSULUI NR. 36, SECTOR 3

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEP BY STEP

PRI, GIM

STR. CEZAR BOLLIAC, NR 42

44

ȘCOAI.A GIMNAZIALA METROPOLITANĂ "ARC”

PRI.GIM

STR. EȘARFEI NR.63-71

45

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMAT1CĂ BUCUREȘTI

(CU PERSONALITATEJURIDICĂ)

GIM, L1C TEO

STR. BALTA ALBINA NR. 9

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE

INFORMATICĂ BUCUREȘTI

(STRUCTURĂ ARONDATĂ)

GIM, LIC

ȘOSEAUA COLENT1NA NR. 64B, SECTOR 2

46

LICEUL "PROFESIA”

LIC TEH

STR. ILIOARA,NR 16

47

LICEUL TEORETIC "HYPERION"

LIC TEO

SOS. MIMAI BRAVU NR 288 C

48

LICEUL TEORETIC "M1HAI IONESCU”

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

S1R. CAUZAȘI NR 43

49

ȘCOALA POSTL1CEALĂ SANITARĂ „SFÂNTUL IOAN”

POS

STR. ILIOARA ,NR 16

50

ȘCOALA TEHNICĂ POSTLUCEALĂ DE ARTĂ TEATRLALĂ $1 CINEMATOGRAFICĂ BUCUREȘTI

POS

STR. MATEI BASARAB NR. 32

51

COMPLEX EDUCAȚIONAL "LAUDE-REUT”

PRE, PRI, GIM, LIC

TEO

STR. IULIU BARASCH NR.15

52

COLEGIUL UNIVERSITAR "SP1RU 1-lARET”

POSTLICEAL

BD. BASARABIEI NR. 256

53

COLEGIUL UNIVERSITĂȚII "HYPERION” NIVEL ÎNVĂȚĂMÂNT POSTL1CEAL)

POS

CALEA CĂLĂRAȘILOR NR. 169

Director Executiv Adjunct,
întocmit: Dan VasilePREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CABINET PRIMAR


SECTOR 3


CABINET PRIMARNr. ...

Data..


St&ff

S-Ol to >3


TELEf OM i.i)-,'     .'1 - FAX .•_;»«) 3 • ■    , f MAIL -tp?: na. p.-ir anej.rc

C? .1 Du ti nr. . 1. sector 3,ejv •■!. București. w«w.pr 1n1arie3.ro


ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2019 - 2020

Având în vedere listele unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, transmise cu adresa ISM București nr. 42238/10.01.2019 pentru care se acordă "avizul conform" al ISM București pentru organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019, consider că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019, după cum urmează:

Rețeaua unităților de învățământ preunivesitar de stat din Sectorul 3 în anul 2018-2019, va conține un număr de 68 de unități de învățământ, astfel cum sunt enumerate în Anexa nr.l la prezentul proiect de hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3.

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 3 în anul 2018-2019, va conține un număr de 53 de unități de învățământ, așa cum sunt enumerate în Anexa nr.ll la prezentul proiect de hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3.

în consecință, având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.28072/15.01.2019 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.ROMANIA


19IB 20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


TELEFON (004 O2î) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@primaric3.r0

Șoseaua Mihai Bravu nr. 428. sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr.               2(1/9


Raport de specialitate

privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2019 - 2020

Luând în considerare:

 • • Legea Educației Naționale Nr. 1/2011, respectiv "Art. 61alin. (1): Rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu și Art. 61 alin. (2): Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare. Pentru învățământul special liceal și special postliceal. rețeaua școlară se organizează de către consiliul județean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, cu consultarea partenerilor sociali și cu avizul conform al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. ”

 • • Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul MEN nr. 5235/02.10.2018 care prevede la Art. 24 alin.(l): "Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre a consiliului local sau, după caz. a consiliului județean, cu avizul conform al inspectoratului școlar/Ministerului Educației Naționale, după caz la alin. (2): "Obținerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local sau, după caz, a consiliului județean prin care este aprobată rețeaua școlară"; la alin. (3): 'Organizarea rețelei școlare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape:

 • a) realizarea proiectului de rețea școlara de către consiliul local/consiliul județean:

 • b) transmiterea proiectului de rețea școlară de către consiliul local/consiliul județean, de către primar/președinte al consiliului județean, către inspectoratul școlar/Ministerul Educației Naționale, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale:

 • c) transmiterea către autoritățile administrației publice locale (primarul și consiliul local, respectiv președintele consiliului județean și consiliul județean) a listei unităților de învățământ pentru care se acordă aviz conform ( însoțită de un raport care conține motivele neacordării avizului conform și propuneri privind organizarea /reorganizarea acestora):

 • d) aprobarea prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, a rețelei școlare pe baza avizului conform al inspectoratului școlar/Ministerului Educației Naționale ”.

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Dalele pot fi dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.direcția ÎnvățămAnt cultură DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

 • •  Adresa Direcției învățământ nr. 274073/20.12.2018 către ISMB, prin care se solicită ” Avizul conform" pentru reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuni verși tar de stat și privat din sectorul 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2019-2020.

 • • Adresa 1SM București nr. 42238/10.01.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 9332/11.01.2019, prin care s-a transmis Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat pentru care se acordă avizul conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020.

Având în vedere adresa Direcției învățământ nr. 274073/20.12.2018 și adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 42238/10.01.2019 prin care s-a transmis "Avizul conform" în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2019-2020, considerăm că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2019 - 2020, după cum urmează:

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 în anul 2019-2020, nu se modifică față de anul 2018-2019, conține un număr de 68 de unități, așa cum sunt enumerate în Anexa nr. I Ia prezenta hotărâre.

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar privat din Sectorul 3 s-a modificat în cursul anului 2018 prin introducerea în rețeaua școlară a următoarelor unități de învățământ:

 • - Grădinița cu program prelungit și program normal ”Copiii Montessori"

 • - Școala Primară de Muzică "Boem”.

In prima ședință a Consiliului Local Sector 3 din anul 2019 se va introduce în rețeaua școlară pentru anul școlar 2018-2019 Grădinița ”Kiga 99 Luft Ballons”; aceasta primind Avizul Conform ISMB pentru introducere în rețeaua școlară de învățământ preuniversitar particular în luna noiembrie 2018.

Prin adresa 41145/19.12.2018, ISMB ne comunică că:

 • - Grădinița "îngerașul meu” și-a încetat activitatea din anul școlar 2016-2017

 • - Liceul Tehnologic ”Traian Lalescu” a intrat în lichidare din anul școlar 2016-2017

 • - Grădinița "Lumea Copiilor și a Poveștilor" și Școala Primară "Arlechino & Friends" vor avea activitatea suspendată în anul școlar 2019-2020.

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar privat din Sectorul 3 în anul 2019-2020, va include modificările prezentate mai sus, aprobate prin aviz conform ISMB și va conține un număr de 53 unități de învățământ, așa cum sunt enumerate în Anexa nr. II la prezenta hotărâre.
Nr. 41145/19.12.2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 3, București

Direcția învățământ Cultură

Director Executiv Adjunct

Serviciul Administrare Unități învățământ și Relații cu Unitățile de Cult

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, București

Ref:   Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular pentru anul școlar 2019-

2020 de pe raza Sectorului 3 din Municipiul București

Urmare adresei dumneavoastră nr. 277934/13.12.2018, înregistrată la Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu nr. 41145/13.12.2018, privind funcționarea în rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar particular a Grădiniței „îngerașul meu" și a Liceului Tehnologic „Traian Lalescu" în anul școlar 2019-2020, vă comunicăm următoarele:

• conform adresei înregistrate la Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu nr. 41989/20.12.2018, Grădinița „îngerașul meu" ne-a informat că și-a încetat activitatea din anul școlar 2016-2017;

• conform adresei nr. 1/15.01.2017, Fundația Universitară Română de Științe și Arte „Gheorghe Cristea" a înștiințat Primăria Sectorului 3 că Liceul Tehnologic „Traian Lalescu" a intrat în lichidare începând cu anul școlar 2016-2017.

Menționăm de asemenea faptul că Grădinița „Lumea Copiilor și a Poveștilor" și Școala Primară „Arlechino & Friends" ne-au informat că vor avea activitatea suspendată în anul școlar 2019-2020.

Vă transmitem anexat, în copie, adresele unităților de învățământ preuniversitar

particular menționate mai sus.

INSPECTOR IOANA.....c Inspector școlar pentru învățământ particular și alternative educaționale, Nadia Bubueanu^ >

și Re!ea ScoIară' -Trz^t^/msilier Simona Voicu

Str. Icoanei nr. 19, Sector 1,020451, București


Tel: +40(0)21 211 84 85

Fax: +40(0)21 2104851 wmv.ismb.edu.roNr.inreg.: 9332

Data inreg.: 11.01.2019

Ora inreg.: 11:52:35

Proveniența: M.E.N. - INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Telefon: 0212118485.

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Răspuns adresa

Adresa: București, strada Icoanei, nr. 19, sector. 2

Adresa Lucrare:București, strada

Observații: Răspuns adresa nr.274073/20.12.2018 - privind propunerea de organizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020.

Nr. File:4 file

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

http://192.168.3.14/pș3/reqistratura/printinreahr.phD?An=2C19&Nrinrea=9332

1/1MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALENr. 42238/10.01.2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 3, București

Direcția învățământ Cultură

Director Executiv Adjunct

Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, București

Analizând adresa dumneavoastră nr. 274073/20.12.2018, înregistrată la Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu nr. 42238/20.12.2018, privind propunerea de organizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar al Municipiului București din data de 10.01.2019;

Având în vedere prevederile art. 19 și art. 61, alin. (1) și (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5235/02.10.2018;

în conformitate cu prevederile art. 24 și 26 din OMEN nr. 5235/02.10.2018 se acordă avizul conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în anexa la prezentul aviz.Anexă la adresa ISMB nr. 42238/10 .01.2019

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 3 al Municipiului București care au primit aviz conform pentru anul școlar 2019-2020

NR CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR. TELEFON

1

GRĂDINIȚA NR. 3

BRE

STIC. PI.T. NEDEI.CU ION NR. 31

0213464112

2

GRĂDINIȚĂ NR. 24

PRE.

STR. NIGOLAIi PASCU NK. 12

0213441760

3

GRĂDINIȚA ..l-LOARIi DE COLȚ"

BRE

Sl’R SCUITULUI NR. ID

0213464899

4

GRĂDINIȚA NR. 68

BRE

STIL GURA IALOMITEI NR. 20

0213450030

5

GRĂDINIȚA NR. 69

PRIi

B-DUI. Pl(:LOR NIC< >LAE GR1GORESCU NR. 14

B-DUL PICI’< >11 NK.C >i Al- GRIG( >RESCU NR. 12

O21324CXKX)

6

GRĂDINIȚA NR. 70

PRIi

STR. LUCREIIU l’Ă I RĂȘCANU NR. 12

0213400238

7

GRĂDINIȚA NR. 71

PRE

AUiliA FUIORULUI NR. 9

0213480X94

H

GRĂDINIȚA NR. 154

BRE

ALEE,A BARAJUL UZULUI NR. 9

SR. E'IRIDIil NIL 2

02131001.30

9

GRĂDINIȚA NR. 160

BRE

ALEEA PliRISi IRUNR.9

0213453650

1(1

GRĂDINIȚA ..BRÂNDUȘA”

PRE

STR. BRÂNDUȘELOR NIL 37-43

0314250835

GRĂDINIȚA NR. 1X7

bre;

STR. MAGNETULUI NIC. 1

ȘOS.GĂRIICÂȚELU NIC. 50

Q21256M38

12

••RĂDINIȚ.A NR. 191

PRE

STR. COZI. A NR. 1

0213401059

13

GRĂDINIȚA NR 196

PRIi

SIK. PLI . PETRE IONJiSCU NK. 76

0213450636

14

GRĂDINIȚA NR 211

PRE

STR. TRAPEZULUI NR. IA

0213451165

15

GRĂDINIȚA NIL 216

PRIi

STR. BARAJUL ROVINARI NR. 10

0213400395

16

GRĂDINIȚA NK 231

PRE

S IK. CODRII NEAMȚULUI NR. 68 STR. COZLA NR. 1

0213451110

17

GRĂDINIȚA NR. 232

PRIi

STR PATRIOȚILORNR.3

02134X2497

IX

GRĂDINIȚA NR. 239

bre:

SLR. DRISTOR NR 102

STR. PICIOR ION ȚUCULliSCU NR. 3H

0213245490

19

GRĂDINIȚA NR. 24U

BRE

S LR. ROTUNDA NR. 1 STR. I ILDIiȘULUI NR. LA

02134815211

21)

GRĂDINIȚA „PEȘTIȘORUL DE AUR”

pre:

S’l'R. ROTUNDA NR. 19

STIL PATULULUI NK. 2

11213482910

21

GRĂDINIȚA NR. 255

PRIi

B-DUL liNERGlil ICIENILOR NR. 3

0213462994

22

ȘCOALA GIMNAZIALA „VOIEVOD NEAGOE BAS ARAB"

PRIi. PRI.GIM

INTRAREA CONSTANTIN BRÂNCUȘl NR. 7

0213403313

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NK. 20

PRI.GIM

SLR. PREVEDERII NR. 19

0213152485

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ..LIVIU REBREANU”

PRI.GIM

ALEEA BARAJUL ROVINARI NIL 1

0213401845

25

ȘCC )A 1 .A < »LMNAZ1A1 ,Ă „M1 i X1 (?’

PRI.GIM; G1M-SP

B-DUL 1 DECEMBRIE: 1918 NR. 34

021.3401124

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 47

PRIi, PIU. GI.M

SOS. GĂRII CĂȚIiLU NIL 130

0212564666

0212561512

 • 27

 • 28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 54

PRI.GIM

SI K. ISTRIEI NK. 19

0213465143

./COALA GIMNAZIALĂ NR. 55

BRE. BRI. G(M

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 46

B-DUL BASARABIA NR. 256

0212561066

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 67

PRI.GIM

SI K. MAGNETULUI NK. 1-3

021256<X)40

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEZAR BOLI.IAC

PRI.GIM

STIL TIGLIN A NR. 37

0213222524

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BARBU DELAVILANCIiA”

PRI.GIM

STR. MA I Iii BASARAB NIL 28-30; S'l’R.

PAREL'MGLUI NIL 31

0213237390

32

ȘCOAIA GIMNAZIALĂ „I.EONARIM) DA VINCI”

PRI.GIM

<TR. GJIEC >RGIIE PEllLAȘCU NR. 55

021.3248676

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 78

PRI.GIM

SOS. CLARII CĂȚEI.U NR. 50

0212563261

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. Xu

PRI.GIM

calea dudesti nr. 191

0213214256

35

«COALA GIMNAZIALĂ NR. HI

PRE, PRI.GIM

U1L NERV A TRAI AN NR 33 <111. OCfAVIAN GCXÎA NR. H

TR. OCfAVIAN GCXÎA NR. 10

0213263220

36

COALA GIMNAZIALĂ NR. X2

PRI.GIM

“I R. JEANSTERIADI NIC. 17

0213450962

37

«COALA GIMNAZIALĂ NK. 84

PRIi. PRI.GIM     (

LALEA VITAN NR. 135

0213216391

3R 5

COALA GIMNAZIALĂ NR x6

PRIi. PRI.GIM     )

NTRARliA RECONSTRUCȚIEI NR. 6 A

DL ION ȚUCULI'Sc.u NIL 42

0314250608

39 h

CA )ALA GIMNAZIALĂ „MII LAI BOTEZ"

PRI.GIM       >

JTR. RÂ.MNICU VÂLCEA NR 32

0213462.361

40   >

COALA GIMNAZIALĂ NR. HM

PRE. PRI.GIM     *

TltODOBiiȘTI NR. 3 '1 R. ODOHIiȘ’ll NR. IA

0213480445

41

COALA GIMNAZIALĂ „NICC >LAE LABIȘ”

PRI.GIM       S

'DL EIRIDIil NR. 2

0213486271

42

COALA GIMNAZIALĂ NR. 92

PRI.GIM

ll.HEA VI.AI iri A NR IA

021.3480375

43 Ș

COALA GIMNAZIALĂ NR. 95

PRI.GIM

TIC. EOISORUI.UI NR l

zx

0213235185

44 Ș

COALA GIMNAZIALĂ NR. 112

PRI.GIM

'11L PĂTULULUI NR.2

021.3483331

45 Ș

COALA GIMNAZIALĂ NR. 116

PRI.GIM       S

DC. GUR A tALOMIȚIil i

0213450102

46 Ș

GOALA GIMNAZIALĂ NR. 149

PRI.GIM      [ALEEA PERISORU NR. 4

/ 0213451985

NR.

3RT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR. TELEFON

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NIL 195

PRI.GIM

S OL LUNCA BRADULUI NIL 2

113744641167

48

ȘCOALA GIMNAZIALA „EEDERICO GARCLA )X)RC.V

PRI.GIM

STIL COZLA NR. 1

11213403710

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”

PRI.GIM

B-DULNICOLAEGRIGORESCU NR 14

0213243970

5(1

ȘCOAL/3 GIMNAZIALĂ NR. 200

PRI.GIM

STIL POSTĂVARUL NIL 13

0213453119

51

COLEGIUL NAȚIONAL ..MATEI BAS.ARAB"

LIC TEO

SI R. .MATEI BASARAB NR. 32

021.3216640

52

LICEUL TEQREI IC „ALEXANDRU IOANCUZA"

LICTI’O

ALEEA BARAJUL DUNĂRII NIL 5

0213404811

53

LICEUL TEORETIC ..DANTE ALIGHIE.RI”

PRLGIM.LICTEO

ALEEA FUIORULUI NR. 9

0213481950

54

LICEUL TEORETIC „BENJ AMIN FRANKLIN"

1 .IC TEO, 1 icvcx;

STIL PIC IOR G1L TATI ARASCLJ NR. 1

021.3244890

55

LICEUL TEORETIC „N1CHI1A STĂNESCU”

PRLGIM.LICTEO

SUL LUCRFȚIU PĂTILÂ.ȘCANU NIL 12

021341X1440

02134023.10

56

LICEU) TEORE’I IC „DECENAL”

PRI.GIM, LICTEO

B-DUL ENERGETICI IONILOR NIL 9-11

0213469233

57

ȘCOALA SUPI-RICIARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU”

MC TEII. POS

SUL 1IRISTO BOTEY NR 17

0213139082

5S

COLEGIUL TEIINICGCOSTIN D. NENIȚESCU”

PROi; LICTEII. LIC

THO. I’OS

B 1 >U1. TI IEI )l X )R PALLU3Y NIL 26

021.345(1920

0213453865

59

COLEG IUL TEHNIC „ANGJ IEI. SAI.IGNY”

l’ROF, I JCTEII, LIC VI >C. P< >S

B-DUL NICI Jl.AE (îlU< îl JRESCU NR. 12

U2I34O2654

6(1

C( JLEGIUL IEHNIC „MULAI BRAVII”

PROB. LICTEII, 1 IC TEI). I’( )S

ȘOS MIJI Al BRAVU NR. 428

SIR. PICIOR ION ȚUCULESCU NIL 12

11213217699

61

I.K JIU. TL1 IN( ILOGIC „DRAGI)MIR 1IURMIJZESCU”

PROE. LICTEII. POS

B-DUL. BASAR ABIA NIL 256

0212560083

62

TJEUL TEIINOLCXUC „ELIE RADU"

l’ROF, LICTEII. LIC vix;

B DUL ENERGETIGIENII.OR NR. 5

0213466040

63

.ICEUL TEI INI HXXItCTHHODOR l’AI.I.ADY

PROE, LICTEII. LIC TEI), POS

B-DUL. THEODOR PALLADY NIL 25li SI R. ZBORULUI NIL 7-9

021 345.3080

64

.ICEULTEOIXXilC BAPTIST JXXÎOS”

licvcx:

B-DUL. TlfHODOR PAI LAI >Y NR. 26

0213451072

65

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 5

PRE. PRI.GIM/SPE

STIL TURTUttELi:iX)R NR 13. SECTOR 3

0213232522

66

>COAL.A GIMNAZIALĂ DE ARI I- NR 5

GIM/.AR

sllL Gl IEORGI IE PETRAȘCU NIL 55.SECTOR 3

021324.3070

REȚEAUA

cluburilor sportive școlare și a unităților de învățământ pentru activități extrașcolare diti Sectorul 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2019-2020

NR. :rt.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

i

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 4

L1C/SP

ALEEA BUCHETULUI NR. 5, SECTOR .3

0215401239

2

CLUBUL COPIILOR SECTOR 3

GIM

SIR. BARAJUL DUN ĂRII NIL 5

0213404922

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 3 al Municipiului București care au primit aviz conform pentru anul școlar 2019-2020

NR. :rt.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

1

Grădinița „Kids Club”

pre

SIR. VULCAN JUDEȚUL NIL 13

0724282282

2

Grădinița „Crocodil Dandi”

PRE,

STltl-REMIA GlUGC )RI-:SCU NIL 18

0740145974

3

Grădinița ..Sfinții împărați Constantin fi Ekna"

PRE,

STIL LABIRINT NIL 137 B

0213261361

4

Grădinița „Nod"

PRE

STR. TRIFOI NR. 10

0213270232

5

GRĂDINIȚĂ ..LUME V COPIILOR SI A POV IUTILOR* ‘-activitate suspendata

PRE

SIR. DILIGENTEI NIL 16

0213208099

6

Grădinița „Răsărit nr. 2"

PRE

SI R FOIȘORULUI NIL 121

0213232924

7

Grădiniță „Ikppj Trec"

PRE

ALEE A GALIȘI RAT ) K KÎAS NR. 28 A

0213401308

K

Grădiniță „Castelul Fermecat G&B"

PRI-

S LR DRUMUL MURGULUI NIL .32

0213240370

9

Grădinița „Bambi"

PRE

SDL Gl IE. DEM TEODORl-SCUNIL 16 BIS

(1213273256

10

Grădinița cu program prelungit „EUN-TASTlC KJDS"

PRE

S ER. ION CIOPLEANU NR. 13

0722838357

11

Grădinița „Puiuțul Pufos**

PRE

SI R. E.M \NOJI. MARIUS BUTEICA NR. 3(1

021344110111

12

Grădinița „Sincron"

PRE

CALEA VriAN NR. 206-208

0722243877

13

Grădinița „ABC Dinu1

PRE.

STR. CHIPAROSULUI NR. 31

021.32.31070

14

Grădinița cu Program Normal ..Mdl"

PRE

S I R VI.AD DRACUL NR. 4./^/^^       \*

A 0722958683

15

Grădinița „Bob de Grâu”

pre;

SIR POPA NAN NR. 84  |a

V1O446942

M-(pi 41708.37

16

Grădinița cu Program Prelungit „Family Kids”

PRE.

STR.MIJGUR MUGUREL NX țWATa

<v/?22565<67

ț'/172.3281551NR CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR. TELEFON

17

Gxadinip. „Piticul Curajos"

PRE

SIR. COI’ACENI NR.64

II2I324B124

18

Grădinița „Palatul (Jopiilor”

pre

SIR. MORIM>KNR. 19

0314251635

19

Grădinița cu program normal și prelungit „fecioara Maria 2”

PRE

STR. EUI ROSINA POPESCU NR. 30

0721670600

20

Grădiniță „Eamasdcă"

PUF.

STR. MOISE NICOVRĂ NR. 7

0213065370

0723337393

21

GriJinip Jlija Veverița”

pre

STR. INTRARE A HORBOTEI NR. 12

0723573905

0734854026

22

Gnidinița „ȘtnimftȘor"

pri:

Bl). NICOLAE GRIGORESCU NR. 105-109

0744709237

23

Grădinița „Arlechine» & friends**

PRE

SllLCEZAR BOI.MAC NU. 22-24

0213260584

24

Grădinița cu program prelungit „Sman Steps”

pre

STR DR1STOKUJ.UI NR. 91-95

0314381248

0733965133

25

Grădinița „MARIPoSA KII>S”

PRE

STR. LABIRINT NR. 99

(1729518193

26

Grădinița „Era Kinder land”

PRE

STR DRISTORULUI NIL 67

0213207697

0728850073

27

Gnidinița „Aurora”

PRE

STR.MC >ISE NICOARA NR.11

0213224168

0744317320

28

(Irfdirdța „Plușica”

PRE

intrarea hr vjeșnr.h

0768596856

29

Grădinița cu program normal șt program prelungit „litilu Oats Acadcmy”

l’RE

ȘOS. MII I.AI BR \VU NR. 286C

0766572126

0766572127

30

Grădinița cu program normal si program prelungit „Wondcriand 2"

PRE

CAM-A VITAN NR. 164

0731738788

31

rădinița „Kiga99 l.tift Ballons"

PRE

STR TI IEODOR SPERANȚIA NR.8I

07267521 li 17

32

Grădinița cu program prelungit Și program norma! „Copiii Monressori”

PRE

STRJ.ABIRINT NR.95

0742183843

33

Școala Primară de Muzică „Boem"

PRI/AR

S ntClîlPAROSUI.Ui NR.36

(1729155563

34

Școala Primară „Spcctrum”

PRE, PRI

STR. BALTA ALBINA NR. 9

ȘOSEAUA COLENTINA NR. 64 B, SECTOR 2

0213443311

35

Școala Fumară „Just 4 Kids"

PRE, PRI

ȘOS. MUIA! BRAVU NR. 428

SUL VÂN TULUI NR. 27

072I885465

36

Școala Primarii „INASCI K.X)!/’

PRI-, PRI

STR. COI .TIU NR. 19

0721272989

37

Școala Primară „Castelul l'emxcar Olimpia”

PRE, PRI

SUL MURESANA NR. 26

(174777011(11

38

Școala Primam „Arlechine & Fricnds"-acuviiaie suspendata

PRI

S I R. CEZAR BOI .MAC NR. 22-24

0213260584

39

Școala Primară „Căpșunile”

pri:

S I R. CONSTANTIN NOITAIM NR. 27

0765516162

40

Școala Primarii „Sincron”

PIU

C.AMLA VITAN NR. 206-308

0722243877

41

Școala Primară „Ana Lugojana”

PRE. PRI

STR. ILIOARA NR. 16 STR.POST ĂVAIUJL NR.20 A

0746018629

0314381135

42

Școala Primară „MON'HiSSANO”

PRE.PRI

STUP VREUNULUI NR.9

0771593165

076657774(1

43

Școala Gimnazială „Step by Step”

PRI, GIM

STIL CEZAR BOI.MACNR.42

07442113828

44

coala Gimnazială Metropolitanii „ARC”

PRI. (î IM

STR ESARI El NIL 63-71

0314254343

45

Complexul Educațional laude-Reut

PRE, PRI. GIN. MC TEO

STIL IUI .IU BARASCI! NR. 15

0318055772

46

ateul 'Teoretic Internațional de Informatică București

GIMJ.ICTI-O

STR. BALTA AI.IMNA NIL 9

ȘOSEAUA COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2

0213275443

47

kcul „Profesia”

MC TEII

<I7L ILIOARA NK. 16,cui2

0213486638

48

Jetul Teoretic „Hypcrion”

1.1CTEO       ?

iOS. MIIIA1 BRAVU NR. 288 C

0311032803

49

ăccuI Teoretic „Mihai Inncscu”

PRE. PRI. GIM, MC TEO >

IILCAUZASI NR 43

0213235495

50  5

icoala Postlicealâ Sanitară ..Sfanțul loan”

POS         >

TR IJ.IOARA NIL 16

0213486638

51   $

coala Tehnică Pimtlicealâ de Artă Teatrală și Cinematografică București

P( )S             S

IK. MA'll-l BASARAB NIL 32

0371384102

52   (

’olegiul Universitar „Spini 1 Jarul”

P( >S              1

IIXBASARABIEI NR.256  /^^^ddSv'N& >

021314(8)75

53   <

iolcgiul Universității ..1 lypciion”

PI 3S             (

:am:a călărașilor nk/$Z$>          \p

A)7227756O5

0 wr 1

* /

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@primarie3.r0

Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr.

Către:

Cabinet Primar


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Secty^ propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a urmă hotărâre:

1) privind reorganizarea rețelei unităților de învățământpre de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2019 - 2020

2) privind completarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr. 555/28.11.2018 privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 - 2019

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente: Rapoartele de specialitate

Proiectele expunerii de motive

Proiectele de hotărâre

Anexe la hotărâri.

Director executiv adjunct,


Mihaela Nagy Răducanu


Șef Serviciu Angelica Daniela Radu


Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fî dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...â..(................ de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de ...;;7./.Z?/..^.?....................

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de              ..................., a analizat proiectul de hotărâre înscris Ia punctul ..‘A.t......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU>VFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI:

PREȘEDINTE,


DOBRE ALEXANDRUFLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENTIU I0AN

9

GUTIUM NARCISA-VERONICA 1ACOB CEZAR

ENÂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


....... de pe ordinea de zi /

37^7.       ........


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ^suplimentarea ordiillLdezi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                ...*^.^4 a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ..£7...$...:.. de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordiniijle _zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU- A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: