Hotărârea nr. 89/2019

HCLS3 nr.89 din 31.01.2019MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei II referitoare la rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 - 2019, aprobată prin HCLS 3 nr. 23/29.01.2018, completată prin HCLS 3 nr. 555/28.11.2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 31604/CP/l 7.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 28085/15.01.2019 al Direcției învățământ Cultură -Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

  • -  Avizul Conform al ISMB nr. 35603/19.11.2018, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cunr. 263600/28.11.2018;

  • -  HCLS 3 nr. 23/29.01.2018 privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019, completată prin HCLS 3 nr. 555/28.11.2018;

  • -  Adresa nr. 28106/15.01.2019 a Direcției învățământ - Serviciul Administrare Unităti de învățământ si Relații cu Unitățile de Cult;

9                           9                     9                  9                                9                                “

In conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 61 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

- Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.I. Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 - 2019 aprobată prin anexa II la HCLS 3 nr. 23/29.01.2018, completată prin HCLS 3 nr. 555/28.11.2018, se completează cu o nouă poziție, poziția nr. 57, după cum urmează:

Nr. poziției

Unitate de învățământ

Nivel școlarizat

Adresa

57

Grădinița ’Xiga

99 Luft Ballons

PRE

Strada Theodor Speranța nr.

81, Sector 3

Art.II. Anexa II la HCLS 3 nr. 23/29.01.2018, completată prin HCLS 3 nr.

555/28.11.2018 se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3 nr.


Art.III. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 23/29.01.2018, completată prin HCLS


555/28.11.2018, rămân neschimbate.
NR. 89

DIN 31.01.2019

ANEXA la HCLS 3 nr.:

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PRIVAT DE PE RAZA SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019


NR. CRT

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

SECTOR 3

1

GRĂDINIȚA ” KIDS CLUB”

PRE

STR. VULCAN JUDEȚUL NR. 13

2

GRĂDINIȚA "CROCODIL DANDI”

PRE

STR. EREMIA GRIGORESCU nr. 18

3

GRĂDINIȚA DE COPII „ÎNGERAȘUL MEU”

PRE

STR. COGALNIC NR. 30

4

GRĂDINIȚA „SFINȚII ÎMPĂRAȚI

CONSTANTIN ȘI ELENA”

PRE

STR. LABIRINT NR 137 B

5

GRĂDINIȚA ”NOEL”

PRE

STR. TRIFOI NR. 10,

6

GRĂDINIȚA

„LUMEA COPIILOR ȘI A POVEȘTILOR”

PRE

STR. DILIGENTEI,NR. 16

7

GRĂDINIȚA „RĂSĂRIT 2”

PRE

STR. FOIȘORULUI NR. 121

8

GRĂDINIȚA „HAPPYTREE”

PRE

ALEEA CALISTRAT 1IOGAS NR. 28 A

9

GRĂDINIȚA CASTELUL FERMECAT G&B

PRE

STR. DRUMUL MURGULUI NR. 32

10

GRĂDINIȚA BAMBI

PRE

STR GHE. DEM TEODORESCU.NR.16 BIS

11

GRĂDINIȚA „FUN-TASTIC KIDS”

PRE

STR. ION CIOPLEANU ,NR 13

12

GRĂDINIȚA „PUIUL PUFOS”

PRE

STR. EMANOIL MARIUS BUTEICA.NR. 30

13

GRĂDINIȚA „SINCRON”

PRE

CALEA VITAN NR.206-208

14

GRĂDINIȚA ”ABC DINO”

PRE

STR. CHIPAROSULUI , NR.31,

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „MELL”

PRE

STR. VLAD DRACUL NR. 43

16

GRĂDINIȚA ”BOB DE GRÂU”

PRE

STR. POPA NAN , NR. 84                          __

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

"FAMILY KIDS”

PRE

STR. MUGUR MUGUREL NR.21

18

ABROGATA PRIN ART. 1 DIN HCLS3 NR. 232/12.06.2017                  /  /

19

GRĂDINIȚA "PITICUL CURAJOS”

PRE

STR. COPACENI NR.64              | z(

20

GRĂDINIȚA "PALATUL COPIILOR"

PRE

STR. MORILOR, NR. 19              \

21

ABROGATA PRIN ART. 1 DIN HCLS3 NR. 101/ 29.03.2017

22

GRĂDINIȚA "ARLECIIINO & FRIENDS

PRE

STR. CEZAR BOLLIAC, NR. 22-24              .cUREȘlxb$ '

1111

23

GRĂDINIȚA „SMARTSTEPS”

PRE

STR. DRISTORULUI NR. 91-95

24

GRĂDINIȚĂ ”MARIPOSA KIDS”

PRE

STR. LABIRINT NR. 99

25

GRĂDINIȚĂ ”ERA KINDERLAND”

PRE

STR. DRISTORULUI NR. 67

26

GRĂDINIȚĂ "AURORA”

PRE

STR. MOISE NICOARĂ NR. 11

27

GRĂDINIȚĂ "PLUȘICA”

PRE

INTRAREA BRATEȘ NR. 14

28

GRĂDINIȚĂ "ȘTRUMFIȘOR”

PRE

BD. NICOLAE GRIGORESCU NR. 105-109

ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM (CU PERSONALITATE JURIDICĂ)

PRE, PR1

STR. BALTA ALBINA NR. 9

ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM (STRUCTURĂ ARONDATĂ)

PRE, PRI

ȘOSEAUA COLENT1NA NR. 64B, SECTOR 2

30

SC'O AI A PRIMARĂ Jl IST 4 KIDS”

PRE, PRI

ȘOS. MI HAI BRAVU, NR. 428

PRE, PRI

STR. VÂNTULUI , NR. 27

31

ȘCOALA PRIMARĂ „INASCHOOI”

PRE, PRI

STR. COLTEI NR.19

32

ȘCOALA PRIMARĂ

"CASTELUL FERMECAT OLIMPIA”

PRE, PRI

S TR. MURESANA, NR. 26

33

ȘCOALA PRIMARĂ "ARLEC1IINO & FRIENDS

PRI

>TR. CEZAR BOLLIAC, NR 22-24

34

ȘCOALA PRIMARĂ "CĂPȘUNIK"

PRE

TR. CONSTANTIN NOTTARA, NR. 27

35

>COAI.A PRIMARA ”SINCRON”

PRI          (

JALEA VITAN NR.206-208

36

COALA PRIMARĂ ”ANA LUGOJANA ”

PRE. PRI       1

(

STR. ILIOARA NR. 16 , (INCLUDE: GRĂDINIȚA ANA .UGOJANA 2- S TR. POSTĂVARUL NR. 20 A;

3RĂDINIȚA ANA LUGOJANA - STR. II.IOARA NR 16)

37 Ș

COALA PRIMARĂ "MONTESSANO ”

PRE, PRI

STR. PARFUMULUI NR. 9

38 Ș

COALA GIMNAZIALĂ STEP BY STEP

PRI, GIM      S

IR. CEZAR BOLLIAC, NR. 42

NR. CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

39

ȘCOALA GIMNAZIALA METROPOLITANĂ "ARC”

PR1, GIM

STR. EȘARFEI NR.63-71

40

COMPLEX EDUCAȚIONAL "LAUDE-REUT”

PRE, PRl.GIM.I.lC

TEO

STR. IULIU BARASCH NR.15

41

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI

(CU PERSONALITATEJUR1DICÂ)

GIM, LIC TEO

STR. BALTA ALBINA NR. 9

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI

(STRUCTI IR Ă ARONDATĂ)

GIM, LIC

ȘOSEAUA COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2

42

LICEUL "PROFESIA”

LIC TEII

STR. ILIOARA,NR 16

43

LICEUL TEORETIC "HYPERION”

LIC TEO

SOS. MII1AI BRAVU NR 288 C

44

LICEUL TEORETIC ”MIIIAI IONESCU”

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR. CAUZAȘI NR 43

45

LICEUL " TRA1AN LALESCU”

LIC. TEH

BD. ENERGETICIENILOR NR. 9 -11

46

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

„SFÂNTUL IOAN”

POS

STR. (LIOARA ,NR 16

47

ȘCOALA TEI INI CĂ POSTI .U CE ALĂ DE ARTĂ TEATREALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ BUCUREȘTI

POS

STR. MATEI BASARAB NR. 32

48

COLEGIUL UNIVERSITAR ”SPIRU HARET”

POSTLICEAL

BD. BASARABIEI NR. 256

49

GRĂDINIȚA "FECIOARA MARIA 2"

PRE

STR. EUFROSINA POPESCU, NR. 30

50

GRĂDINIȚĂ "FANTASTICĂ”

PRE

STRADA MOISE NICOARĂ NR. 7

51

GRĂDINIȚĂ ”RIȚA VEVERIȚA”

PRE

INTRAREA HORBOTEI NR. 12

52

COLEGIUL UNIVERSITĂȚII "HYPERION” (NIVEL ÎNVĂȚĂMÂNT POSTL1CEAL)

POS

CALEA CĂLĂRAȘILOR NR. 169

53

GRĂDINIȚĂ "LITTLE OAKS ACADEMY”

PRE

ȘOSEAUA M1IIAI BRAVU NR. 286 C

54

GRĂDINIȚĂ "WONDERLAND 2”

PRE

CALEA VITAN NR. 164

55

ȘCOALA PRIMARĂ DE MUZICĂ "BOEM”

PRI

STRADA CHIPAROSULUI NR. 36, SECTOR 3

56

GRĂDINIȚĂ "COPIII MONTESSORI”

PRE

STRADA LABIRINT NR. 95, SECTOR 3

57

GRĂDINIȚĂ ”KIGA 99 LUFT BALLONS”

PRE

STRADA THEODOR SPERANȚA NR. 81, SECTOR 3

Director Executiv Adjunct, MIHAELA NAGY RĂDUGANUîntocmit: Dan VasileTELEFON


CABINET PRIMAR


(004;       1 ;*V FAX (004 C2)i 318 <.'5 < 1 EMAIL c. r- . ■mat, p-imarej.rc

C. Dude- îi nr. 1, 1, sector 3, 0310S4, Bucure ti, www.primarie3.ro


ROMÂNIA


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

jjfâriteVi e la t ețeaua

unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 - 2019, aprobată prin HCLS 3 nr. 23/29.01.2018, completată prin HCLS 3 nr. 555/28.11.2018


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei II n


Nr.


Prin Hotărârea Consiliului Local Sesctor 3 nr. 23/29.01.2018 a fost reorganizată rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipilui București, pentru anul școlar 2018-2019, completată prin HCLS 3 nr. 555/28.11.2018.

Având în vedere solicitarea de luare în evidență în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București a societății IMALO TRAUS SRL - D din municipiul București pentru unitatea de învățământ Grădinița "Kiga 99 Luft Ballons" cu sediul în strada Theodor Speranța nr. 81, Sector 3 să funcționeze pentru nivelul de învățământ "preșcolar" și ținând seama de Avizul conform al ISMB 35603/19.11.2018, este necesară modificarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar particular pentru anul școlar 2018-2019.

Luând în considerare cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr. 28085/15.01.2019 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 prezentul proiect de hotărâre.


Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene > 79-2016 in scor il îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în n. ■ unui temui legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 67‘)/2 116. printr-o cerere scrisă. mată și datată tr. ismisă pe adresa Primai ci Sector 3.DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULTROMÂNIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@primarie3.r0

Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr. 28095//5C/^/9


Raport de specialitate

privind completarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr. 555/28.11.2018 privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 - 2019

Ca urmare a cererii doamnei Nițescu Simina Ștefana administrator al S.C. Imalo Traus SRL-D, înregistrată la primăria Sectorului 3 cu nr. 232259/26.10.2018, privind introducerea Grădiniței ”Kiga 99 Luft Ballons” în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar privat, prin adresa nr. 232259/31.10.2018 am solicitat Avizul Conform al ISMB pentru completarea rețelei școlare a unităților de învățământ privat de pe raza sectorului 3 al Municipiului București, prin introducerea în rețeaua școlara a acestei noi unități de învățământ privat.

După aprobarea H.C.L.S. 3 nr. 555/28.11.2018 privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019, am primit Avizul Conform al ISMB pentru modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar privat din sectorul 3 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019, prin introducerea Grădiniței ”Kiga 99 Luft Ballons”, cu sediul în strada Theodor Speranța, nr. 81, sector 3.

Luând în considerare prevederile:

•Legii Educației Naționale Nr. 1/2011, respectiv Art. 61 alin. (1): Rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu și alin. (2): Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare. Pentru învățământul special liceal și special postliceal, rețeaua școlară se organizează de către consiliul județean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, cu consultarea partenerilor sociali și cu avizul conform al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. ” >7

• Ordinul M.E.N. nr. 5472/07.11.2017, privind aprobarea “Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019“, care prevede la Art. 22, Aliniatul (e): Aprobarea, prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, a rețelei școlare pe baza avizului

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

conform al inspectoratului școlar/Ministerului Educației Naționale; la Art. 23, aliniatul (1): Organizarea rețelei școlare se realizează anual;

Analizând documentele justificative anexate :

Cererea doamnei Nițescu Simina Ștefania, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 232259/26.10.2018

Ordinul MEN nr. 4962/31.08.2018, privind acordarea autorizării de funcționare provizorie S.C. IMALO TRAUS S.R.L.-D din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Kiga 99 Luft Ballons” din municipiul București, strada Theodor Speranța nr. 81, sector 3, pentru nivelul de învățământ „preșcolar”, limba de predare „română”, program prelungit, pentru anul școlar 2018-2019, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. .

Avizul Conform al ISMB, transmis cu adresa nr. 35603/19.11.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 263600/28.11.2018 privind modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar particular din sectorul 3 al Municipiului București, începând cu anul 2018-2019, prin introducerea Grădiniței „Kiga 99 Luft Ballons’’, cu sediul în strada Theodor Speranța nr. 81, sector 3.

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind completarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr. 555/28.11.2018, privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019, după cum urmează:

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 pentru anul școlar 2018-2019 rămâne neschimbată, conține 68 de unități, așa cum sunt enumerate în Anexa I a H.C.L.S. 3 nr. 23/29.01.2018.

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar privat din Sectorul 3 pentru anul 2018-2019, se completează prin introducerea Grădiniței „Kiga 99 Luft Ballons”- poziția 57, autorizată să funcționeze pentru nivelul de învățământ „preșcolar” începând cu anul școlar 2018-2019.

Toate celelalte unități de învățământ preuniversitar privat rămân neschimbate iar după modificare, rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de pe raza sectorului 3 al Municipiului București va conține 57 de poziții (55 de unități de învățământ; pozițiile 18 și 21 fiind abrogate cf. HCLS 3 nr. 232/2017 și HCLS 3 nr. 101/29.03.2017), așa cum sunt enumerate în Anexa la prezentul proiect de hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3.Nr.inrecj.: 263600

Data inreg.; 28.11.2018

Ora inreg.: 15:27:15

Proveniența: MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIUL !l BUCUREȘTI

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Răspuns adresa

Adresa:București, strada

Adresa Lucrare:București, strada

Observații: REC. 511

Nr. File:l

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760
CĂTRENr. 35603/19.11.2018


Primăria Sectorului 3                 ' njjbf

Direcția învățământ Cultură              '

Director Executiv Adjunct

Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, București


Analizând adresa dumneavoastră nr.|232259/31.10.2018, înregistrată la Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu nr. 35603/31.10.2018, prin care solicitați emiterea „avizului conform" pentru modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza sectorului 3 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019, prin introducerea în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular a Grădiniței „Kiga 99 Luft Ballons", cu sediul în Str. Theodor Speranția nr. 81, sector 3;

Având în vedere prevederile art. 61, alin. (1) și (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților, de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5472/07.11.2017;

Ținând cont de adresa Ministerului Educației Naționale, Direcția Generală învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă-Direcția învățământ Liceal și Profesional V nr. 41332/14.11.2018, înregistrată la Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 37225/14.11.2018 și de Hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar al Municipiului București din data de 19.11.2018;

Inspectoratul Școlar al Municipiului București emite prezentul:


AVIZ CONFORM


In vederea modificării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar particular din sectorul 3 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019, prin introducerea Grădiniței „Kiga 99 Luft Ballons", cu sediul în Str. Theodor Speranția nr. 81, sector


3.nsp. șc. înv. particular și alternative educaționale

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT


•: î •••*•• •

: ••••• ROMÂNIA 1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@primarie3.r0

Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


Către: Cabinet Primar


Nr.

f&GGP/Z-


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sect^g^ propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a urmă hotărâre:1) privind reorganizarea rețelei unităților de învățământpre de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2019 - 2020


2) privind completarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr, 555/28.11.2018 privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 - 2019


Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente: Rapoartele de specialitate

Proiectele expunerii de motive

Proiectele de hotărâre

Anexe la hotărâri.


Director executiv adjunct, Mihaela Nagy Răducanu


Șef Serviciu Angelica Panii


întocmit: Dan Vasile

—'daiRadu


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

»

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..^2,.................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de .....................


Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de               .................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..A.4?.......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL /

NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: === = i

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU


MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERON1CA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


^7

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul....................

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărar^ ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de a..                  a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi / suptimentarea-oidinii de

^zLa-ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NttTVFOSTlntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.

PEL1NARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


SECRETAR,

VASILIU MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN