Hotărârea nr. 393/2019

HCLS3 nr.393 din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștî nr, 191, Sectar 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei la HCLS 3 nr. 506/30.10.2018 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea si asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 483847/CP/l 7.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 476325/ 10.07.2019 al Direcției învățământ Cultură -Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

 • -  Adresa nr. 476348/ 10.07.2019 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 11 alin. (1) și alin. (4) lit. e) din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 87/2006;

 • -  Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 157/18.07.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 87/29.03.2017, HCLS 3 nr. 233/12.06.2017, HCLS 3 nr. 385/05.09.2017, HCLS 3 nr. 3/11.01.2018, HCLS 3 nr. 506/30.10.2018;

Luând în considerarea:

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități specifice, culturale, culte, sport și tineret;

 • -  Avizul Comisiei de administrare publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Procesul verbal al Comisiei de Validare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), (6) și art. 166 alin. (2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE;

Artl. Anexa la Hotărârea nr. 506/30.10.2018 a Consiliului Local al Sectorului 3, se completează cu 3 poziții noi, pozițiile nr. 123, nr. 124 și nr. 125, care vor avea următorul cuprins:

Nr. poziției

Denumirea unității de învățământ

Număr de consilieri locali în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității Educației

Nume și prenume reprezentant Consiliu Local

123

Școala Primară de Muzică "Boem”

1

Marinescu Ionela

124

Grădinița”Copiii Montessori”

1

Dobre Alexandru

125

Grădinița ”Kiga 99 Luft

Ballons”

1

Marinescu Ionela

Art.2. Anexa la Hotărârea nr. 506/30.10.2018 a Consiliului Local al Sectorului 3, se înlocuiește cu Anexa din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 506/30.10.2018, referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București, rămân neschimbate.

NR. 393

DIN 30.07.2019


«a / 8oM2o/9

Anexa iaHCLS3nr.fXM.£..Y..


H.CX.S. 3 nr, 506/30.10.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisia de evaluare șl asigurare a calității educației In unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorul 3 al Municipiului București

Nr. Crt.

Denumirea unității de învățământ

Adresa

Număr consilieri locali în Comisia de evaluare ți asigurare a calității educației

Nume st prenume reprezentant Consiliul Local

1

GRADINITA NR. 3

STR. PLT. NEDELCU ION NR.31

1

VĂDUVA IULIANA

2

GRĂDINIȚĂ NR. 24

STR. NICOLAE PASCU NR.12

1

HONTARU VALERICA

3

GRADINITA "FLOARE DE COLT"

STR. SCHITULUI NR.1D

1

SIMA ELENA DANfELA

4

GRADINITA NR. 68

STR. GURA IALOMIȚEI, NR. 20

1

pAunică ADRIANA

5

GRADINITA NR. 69

B-DUL.PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR.14

1.

VĂDUVA IULIANA

6

GRĂDINIȚĂ NR. 70

STR. LUCRETiU PATRASCANU NR. 3

1.

VASILIU MARIANA

7

GRADINITA NR. 71

ALEEA FUIORULUI NR.9

1

GALBENU MIRCEA MIHAI

8

GRADINITA NR. 154

ALEEA BARAJUL UZULUI NR.9

1

GALBENU MIRCEA MIHAI

9

GRADINITA NR. 160

ALEEA PERIȘORI) NR.9

1

GALBENU MIRCEA MIHAI

10

GRADINITA "BRANDUSA"

STR. BRÂNDUȘELOR NR.37-43

1

GALBENU ANA IULIA

11

GRADINiTA NR. 187

STR. MAGNETULUI NR.1

1

SIMA ELENA DANIELA

12

GRADINiTA NR. 191

STR. COZLA NR.1

1

ENE STELIAN BOGDAN

13

GRADINITA NR. 196

STR. PLT. PETRE IONESCU NR.76

1

MOLDOVEANU LUCIAN IONEL

14

GRADINITA NR. 211

STR. TRAPEZULUI NR.1A

1

POPESCU ROMEO

15

GRADINITA NR. 216

STR. BARAJ ROViNARI NR.10

1

VASILIU MARIANA

16

GRADINITA NR. 231

STR, CODRII NEAMȚULUI NR.68

1

PETRESCU CRISTIAN

17

GRADINITA NR. 232

STR. PATRIOTELOR NR.3

1

ENĂCHESCU MARIAN DANIEL

18

GRADINITA NR. 239

STR.ORISTOR NR.102

STR. PICTOR ION TUCULESCU NR.38

1

RADU CONSTANTIN

19

GRADINITA NR. 240

STR.ROTUNDA NR.1 STR. FILDEȘULUI NR.1A

1

SIMA ELENA DANIELA

20

GRADINITA "PEȘTIȘORUL DE AUR"

STR.ROTUNDA NR.19 STR.PATULULUl NR.2

1

MĂLUREANU LIVIU

21

GRADINITA NR. 255

B-DUL.ENERGETICIENSLOR NR.3

1

MOLDOVEANU LUCIAN IONEL

22

ȘCOALA GIMNAZIALA "VOIEVOD NEAGOE BASARAB"

ÎNTR. CONSTANTIN SRANCUS! NR.7

1

PELINARU CORNEL (UNPR)

23

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 20

STRADA PREVEDERII NR. 19

1

SIMA ELENA DANIELA

24

ȘCOALA GIMNAZIALA "LIVID REBREANU"

STR. BARAJUL ROVINARI NR.1

1

IACOB CEZAR

25

ȘCOALA GIMNAZIALA "MEXIC"

BLD. 1 DECEMBRIE 1918 NR.34

1

POPESCU ROMEO

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 4?

SOS. GĂRII CATELU NR.130

1

MARINEAȚÂ MARCEL

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 54

STR.ISTRIEf NR.19

1

SIMA ELENA DANIELA

28

ȘCOALA GIMNAZiALA NR. 55

SOS.INDUSTRIILOR NR.46 B-DUL BASARABIA NR.256

1

MARINEAȚĂ MARCEL

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 67

STR.MAGNETULUI NR.1-3

1

MARINEAȚĂ MARCEL

30

ȘCOALA GIMNAZIALA CEZAR BOLLIAC

STR.TIGLINA NR.37

I

MARINESCU IONELA

31

ȘCOALA GIMNAZIALA "BARBU DELAVRANCEA"

STR, MATEI BASARAB NR.28-30

DUMITRU CONSTANTIN

32

ȘCOALA GIMNAZIALA "LEONARDO DA VINCI"

STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55

1

DUMITRU CONSTANTIN

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 78

SOS. GĂRII CATELU NR.50

1

MARINEAȚĂ MARCEL

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 80

CALEA DUDEST! NR.191

1

GUTIUM NARCISA

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 61

STR. NERVA TRAIAN NR.33 STR. OCTAVIAN GOGA NR.8 STR. OCTAVIAN GOGA NR. 10

1

MARINESCU IONELA

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 82

STR, JEAN STERIADI NR.17

1

TUDOR ELENA

37

ȘCOALA GIMNAZiALA NR. 84

CALEA VITAN NR.135

1

MARINESCU IONELA

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 86

INTR. RECONSTRUCȚIEI NR.6A STR. ION TUCULESCU NR.42

1

CORNEANU ANTONIO CPRfAN

39

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI BOTEZ"

STR. RAMN1CU VALCEA NR.32

1

HONTARU VALERICA

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 88 (SHANGHAt)

STR.ODOSESTt NR.3 STR. ODOBEST! NR.1A

1

MARINESCU IONELA

41

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE LABIS”

STR. FIRIDEI NR.2

1

MĂLUREANU LIVIU

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 92

ALEEA VLAHITA NR. 1A

1

MĂLUREANU LIVIU

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 95

STR. FOIȘORULUI NR.111-113

1

FLEANCU FLORIN

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 112

STR, PATULULUI NR.2

SIMA ELENA DANIELA

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 116

STR. GURA iALOMIȚEI NR.20

1

MARINEAȚĂ MARCEL

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 149

ALEEA PERISORU NR.4

1

VASILIU MARIANA

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 195 (HAMBURG)

STR. LUNCA BRADULUI NR.2

1

TUDORACHE ANDREI CRISTIAN

48

ȘCOALA GIMNAZIALA "FEDERICO GARCIA LORCA"

STR. COZLA NR.1

1

ENE STELIAN BOGDAN

49

ȘCOALA GIMNAZiALA "ALEXANDRU IOAN CUZA"

B-DUL. NICOLAE GRIGORESCU NR.14

1

MARINEAȚÂ MARCEL

50

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 200

STR. POSTĂVARUL NR.13

1

POPESCU ROMEO

51

CLUBUL COPiiLOR SECTOR 3

STR.ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR. 5

1

RADU CONSTANTIN

52

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR, 4

ALEEA BUCHETULUI NR.5

1

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

53

COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB"

STR. MATEI BASARAB NR. 30-32

1

PETRESCU CRISTIAN

54

LICEUL TEORETIC "AL.Î. CU2A“

STR. ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR.5

1

TUDORACHE L.IVIA

55

LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHIERF

ALEEA FUIORULUI NR.9

1

VOINEA INOCENȚII) !0AN

56

LICEUL TEORETIC "BENJAMIN FRANKLIN"

STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55

1

RADU CONSTANTIN

57

LICEUL TEORETIC NICHITA STANESCU

STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 12

1

VOICUALIN IONUȚ

58

LICEUL TEORETIC "DECEBAL"

B-DUL.ENERGETÎCIENILOR NR.9-11

1

GALBENU ANA IULIA

59

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

B-DUL.THEODOR PALLADY NR.26

1

MĂLUREANU LIVIU

60

ȘCOALA SUPERIOARA COMERCIALA NICOLAE KRETZULESCU

STR. HRÎSTOV BOTEV NR.17

1

POPESCU ROMEO

61

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D NENITESCU"

B-DUL. THEODOR PALLADY NR.26

1

POPESCU ROMEO

62

COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

STR.LUCRETIU PATRASCANU NR. 12

1

VOICU ALIN IONUȚ

63

COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU

SOS. MIHAI BRAVU NR.428

1

MARINESCU IONELANr. Cri

Denumirea unității tic învățământ

Adresa

Număr consilieri locali în Comisia de evaluare ți asigurare a calității educației

Nume si prenume reprezentant Consiliul Local

64

LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU"

B-DUL. BASARABIA NR.256

1

SIMA ELENA DANIELA

: 65

LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU"

B-DUL. ENERGETJCIENILOR NR.5

1

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

66

LICEUL TEHNOLOGIC "THEODOR PALLADY"

B-DUL THEODOR PALLADY NR.250

1

SIMA ELENA DANIELA

67

ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.5

STR. TURTURELELOR NR.13

X

RADU CONSTANTIN

66

ȘCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR. 5

STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55

1

RADU CONSTANTIN

69

GRĂDINIȚĂ ‘ KIDS CLUB"

STR. VULCAN JUDEȚUL NR. 13

FLEANCU FLORIN

70

GRĂDINIȚĂ "CROCODIL DAN Dl"

STR. EREMiA GRIGORESCU nr. 18

1

VOICU ALIN IONUȚ

71

GRĂDINIȚA DE COPII .ÎNGERAȘUL MEU"

STR. COGALNIC NR. 30

1

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

72

GRĂDINIȚA .SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN Șl ELENA"

STR. LABIRINT NR 137 B

1

VOICU ALIN IONUȚ

73

GRĂDINIȚA "NOEL"

STR, TRIFOI NR. 10,

1

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

74

GRĂDINIȚA .LUMEA COPIILOR Șl A POVEȘTILOR"

STR. DILIGENTEl,NR. 16

1

TUDOR ELENA

75

GRĂDINIȚA .RĂSĂRIT 2"

STR. FOIȘORULUI NR. 121

1

BĂEȚÎCĂ NICOLETA

76

GRĂDINIȚA „HAPPYTREE'

ALEEA CALÎSTRAT HOGAȘ NR. 28 A

1

TUDORACHE ANDREI CRISTIAN

77

GRĂDINIȚA CASTELUL FERMECAT G&B

STR. DRUMUL MURGULUI NR. 32

1

VOICU ALIN IONUȚ

78

GRĂDINIȚA BAMBI

STR. GHE. DEM TEODORESCU.NR.16 BIS

1

HONTARU VALERICA

79

GRĂDINIȚA .FUN-TASTIC KIDS"

STR. ION CIOPLEANU ,NR 13

1

BĂEȚICĂ NICOLETA

80

GRĂDINIȚA .PUIUL PUFOS"

STR. EMANOIL MARIUS BUTEICA.NR. 30

1

MARINESCU IONELA

81

GRĂDINIȚA .SINCRON"

CALEA VITAN NR.206-208

1

GALBENU JVBRCEA MIHAI

82

GRĂDINIȚA " MARTINEL ABC DINO”

STR. CHIPAROSULUI, NR.31,

1

TUDOR ELENA

83

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „MELL"

STR. VLAD DRACUL NR. 43

1

VQINEA INOCENȚIU IOAN

84

GRĂDINIȚA 'BOB DE GRÂU"

STR. POPA NAN , NR. 84

FĂTU ADRIAN

85

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "FAMILY KIDS"

STR. MUGUR MUGUREL NR.21

VOINEA INOCENȚIU IOAN

86

GRĂDINIȚA "ANA LUGOJANA 2"

STR. POSTĂVARULUI 20 A

PĂUNICĂ ADRIANA

87

GRĂDINIȚA 'PITICUL CURAJOS’

STR. COPACENI NR.64

MARINESCU IONELA

88

GRĂDINIȚA "PALATUL COPIILOR"

STR. MORILOR. NR. 19

1

TUDORACHE LiVIA

89

STR.EUFROSINA POPESCU, NR.30

4

FĂULADRIAN-țPNQ

90

GRĂDINIȚA "ARLECHINO & FRIENDS

STR. CEZAR BOLLIAC, NR. 22-24

1

TUDORACHE ANDREI CRISTIAN

91

GRĂDINIȚĂ ’MARIPOSA KIDS"

STR. BUZESTI NR. 14-18

1

VOICU ALIN IONUȚ

92

GRĂDINIȚA „SMART STEPS"

STR. DRISTORULUi NR. 91-95

GAL8ENU ANA iULIA

93

ȘCOALA PRIMARA "SINCRON"

CALEA VITAN NR.296-208

1

GALBENU MIRCEA MIHAI

94

ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM

8-DUL.ENERGETICIENILOR NR. 9-11

1

ENĂCHESCU MARIAN DANIEL

95

ȘCOALA PRIMARĂ .JUST 4 KIDS’

STR. BREAZA.NR. 78

1

FLEANCU FLORIN

96

ȘCOALA PRIMARĂ JNASCH00L"

STR. COLTEI NR.19

1

POPESCU ROMEO

97

ȘCOALA PRIMARĂ ,SEB"

STR. VASILE VOICULESCU NR. 21

1

ENĂCHESCU MARIAN DANIEL

98

ȘCOALA PRIMARĂ 'CASTELUL FERMECAT OLIMPIA’

STR. MURESANA, NR. 26

1

VĂDUVA IULIANA

99

ȘCOALA PRIMARĂ 'ARLECHINO 4 FRIENDS

STR. CEZAR BOLLIAC, NR. 22-24

VOICU ALIN IONUȚ

100

ȘCOALA PRIMARĂ ’CĂPȘUNIK"

STR. CONSTANTIN NOTTARA, NR. 27

1

PELINARU CORNEL

101

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEP BY STEP

STR, CEZAR BOLLIAC, NR. 42

1

MARINESCU IONELA

102

ȘCOALA GIMNAZIALA METROPOLITANA "ARC"

STR. EȘARFEI NR. 63-71

1

POPESCU ROMEO

103

COMPLEXUL EDUCAȚIONAL LAUDER REUT

STR. IULIU BARASCH NR. 15

1

MARINESCU IONELA

104

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA

STR. BALTA ALBINA NR. 9

1

PETRESCU CRISTIAN

105

LICEUL TEHNOLOGIC "PROFESIA"

STR. ILIOARA,NR 16

1

SIMA ELENA DANiELA

106

LICEUL TEORETIC HYPERION

SOS. MIHAI BRAVU NR. 288 C

1

DOBRE ALEXANDRU

107

ȘCOALA MIHAIIONESCU

STR. CĂUZAȘI NR. 43

1

SIMA ELENA DANIELA

108

LICEUL TRAIAN LALESCU

BOUL.ENERGETICIENILOR NR. 9E

1

POPESCU ROMEO

109

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ .SFÂNTUL IOAN"

STR. ILIOARA ,NR16

1

MARINESCU IONELA

: 110

ȘCOALA TEHNICĂ POSTLUCEALĂ DE ARTĂ TEATREALĂ Ș | CINEMATOGRAFICĂ BUCUREȘTI

STR. MATEI BASARAB NR. 32

GALBENU ANA IULIA

111

GRĂDINIȚĂ "ERA KINDERLAND"

STR. DRISTORULUI NR. 67

l

TUDOR ELENA

112

GRĂDINIȚĂ "AURORA"

STR. MOISE NICOARĂ NR. 11

1

GUTIUM NARCISA

113

GRĂDINIȚĂ ’PLUȘICA"

INTRAREA BRATEȘ NR. 14

1

VĂDUVA IULIANA

114

ȘCOALA PRIMARA ’ANA LUGOJANA ’

STR. ILIOARA NR. 16

1

GALBENU ANA IULIA

115

ȘCOALA PRIMARĂ ’MONTESSANO"

STR. PARFUMULUI NR.9

1

SIMA ELENA DANiELA

116

COLEGIUL UNIVERSITAR ‘SPIRU HAREF

BD. BASARABIEI NR. 256

1

DOBRE ALEXANDRU

117

GRĂDINIȚA .ȘTRUMFIȘOR"

BD, NICOLAE GRIGORESCU NR. 105-109

1

PĂUNICĂ ADRIANA

118

GRĂDINIȚA .FANTASTICĂ’

STR. MOISE NICOARĂ NR. 7

1

SIMA ELENA DANIELA

119

GRĂDINIȚA .FECIOARA MARI A 2"

STR. EUFROSINA POPESCU NR. 30

1

MARINESCU IONELA

120

GRĂDINIȚA .RIȚA VEVERIȚA’

STRADA INTRAREA HORBOTEI NR. 12

1

GALBENU ANA IULIA

121

GRĂDINIȚA .LITTLE OAKS ACADEMY"

ȘOSEAUA MIHAI BRAVU NR. 286 C

1

HONȚARU VALERICA

122

GRĂDINIȚA .WONDERLAND 2’

CALEA VITAN NR. 164

1

BĂEȚICA NICOLETA

123

ȘCOALA PRIMARĂ DE MUZICA "BOEM "

STRADA CHIPAROSULUI NR. 36

1

MAeWSâCÎJ-.....teNFLA-

124

GRĂDINIȚA "COPIII MONTESSORI”

STRADA LABIRINT NR.95

125

GRĂDINIȚA "KIGA 99 LUPT BALLONS”

STRADĂ THEODOR SPERANȚA NR. 81

1

'Zfy,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL-VERBAL AL COMISEI DE VALIDARE

în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3

Privind rezultatul votului referitor la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 3 al Municipiului București.

Au fost făcute ...............propuneri, iar în urma numărării voturilor exprimate au

rezultat următoarele:

NR. POZIȚIE!

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ADRESA

PROPUNERE/I

VOTURI

ANULATE

DA

NU

123

Școala Primară de

Muzică ”Boem”

Str. Chiparosului nr. 36

j 2?>{

ț

124

Grădinița”Copiii

Montessori”

Str. Labirint nr. 95

'Zi?

125

Grădinița "Kiga 99 Luft

Ballons"

Str. Theodor Speranța nr.81

2-h t

COMISIA DE VALIDARE:

 • 1.   DOBRE ALEXANDRU - PREȘEDINTE

2.   POPESCU ROMEO - SECRETAR

 • 3.   ENE STELIAN BOGDAN

 • 4.   FĂTU ADRIAN

 • 5.   ENĂCHESCU MARIAN DANIEL

CABINET PRIMAR


TELEFON c-sQ 312^ îj- .?« FAX


E-MAÎL •Mvpr?REFERAT DE APROBARE


SECTOR 3


' CABINET PRIMAR


„ //£<KZ


la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la

HCLS 3 nr. 506/30.10.2018 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București


Prin Hotărârile nr. 555/28.11.2018 și nr. 89/31.01.2019 adoptate de Consiliul Local al Sectorului 3, rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 - 2019 a fost completată cu: Grădinița"Copiii Montessori", Școala Primară de Muzică "Boem", și Grădinița "Kiga 99 Luft Ballons".

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) și alin. (4) lit. e) din OUG nr. 75/2005, la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România există obligația înființării de Comisii pentru evaluarea și asigurarea calității, în componența cărora să fie și un reprezentant al Consiliului Local.

Având în vedere cele menționate, precum și raportul de specialitate nr. 476325/10.07.2019 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, se impune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 3 la unitățile de învățământ privat Școala Primară de Muzică "Boem", Grădinița"Copiii Montessori" și Grădinița "Kiga 99


Luft Ballons".Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016'679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016.-679, printr-o cerere scrisă, semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON (004021) 326 04 27 FAX (004 02i) jiS 03 04 E-MAIL invatamanî@)primarie3,ro

Șos, Mihai Bravo nr, 428, Sector 3, 030328. București

Nr. 476325/10,07.2019

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Ia HCLS 3 nr. 506/30.10.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

Luând în considerare:

 • >  Legea nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, modificată și completată prin OUG nr. 49/26.06.2014, privind conducerea unităților de învățământ și modul de constituire al Consiliului de Administrație ca și organ de conducere a unităților de învățământ

 • >  Prevederile OUG nr. 75/2005, care prevăd ca la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din Romania să se înființeze Comisii pentru evaluarea si asigurarea calității educației.

 • >  De la data ultimei Hotărâri a C.L.S. 3 nr. 506/30.10.2018, referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar aflate in administrarea Sectorului 3, în rețeaua școlara au fost incluse trei noi unități de învățământ preuniversitar privat: Școala Primară de Muzică "Boem” cu sediul în strada Chiparosului nr. 36 sector 3, Grădinița cu program prelungit și program normal "Copiii Montessori” cu sediul în strada Labirint nr. 95, sector 3 și Grădinița ”Kiga 99 Luft Ballons" cu sediul în strada Theodor Speranța nr. 81, sector 3.

 • >  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului nr. 506/30.10.2018 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 3/11.01.2018 .

Având în vedere cele menționate mai sus precum și solicitarea transmisă de Grădinița "Copiii Montessori” cu adresa nr. 284/24.06.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 471172/04.07.2019, privind desemnarea unui reprezentant al instituției pentru a face parte din Comisia de evaluarea și asigurarea calității educației din cadrul unității de învățământ, considerăm oportună desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației din cadrul unităților de învățământ preuniversitar privat introduse în rețeaua școlară după 30.10.2018, și anume: Școala Primară de

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

Muzică "Boem”, Grădinița "Copiii Montessori" și Grădinița "Kiga 99 Luft Ballons" și completarea Anexei la Hotărârea C.L.S. 3 nr. 506/30.10.2018, conform tabelului ce urmează:

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ

Număr de consilieri locali îr

Comisia de Evaluare    ș

Asigurarea Calității Educației

Nume și prenume reprezentant CL desemnat cf prezentei HCL

123

Școala Primară de

Muzică "Boem"

1

...........................

124

Grădinița "Copiii

Montessori

1

125

Grădinița "Kiga 99

Luft Ballons"

1

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile inițierii unei noi Hotărâri a Consiliului Local, privind desemnarea unor noi reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia de evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ menționate.

Director executiv adjunct, Mihaela Nagy Răducanu


întocmit: Dan Vasile


7/4/2019

Tipăresc înregistrare

Primăria Sectorului 3 - București

IBS     II

1

1

1

I

1.9-471172-PS3Nr.inreg.: 471172

Data inreg.: 04.07.2019

Ora inreg.: 16:30:23

Proveniența: GRĂDINIȚĂ PP SI PN COPIII MONTESSORI

Telefon: 0742183843

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

AdresaiBucuresti, Str. Labirint^ nr. 95, sector. 3

Adresa Lucrare:Bucuresti, strada

Observații: Adresa - prin care solicita delegarea unui reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 3, pentru a face parte din Comisia C.E.A.C. a grădiniței, pentru anul școlar 2019-2020.

Nr. File:l

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 ~ 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

GRĂDINIȚĂ PP SI PN COPIII MONTESSORI

Str. Labirint nr. 95. set. 3. București

O.M.E.N. nr. 4839/30.08.2018

C.LF: 39892193

IBAN: RO15RNCB0082163429950001

Nr. Tei: 0742183843

E-maîl: infb.traian2rcopiiiinoiHcssGri.ro

In atentia CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3, BUCUREȘTI

Nr. înregistrare: 284 din 24.06.2019

ADRESĂ

Subsemnata, Ababei Raluca, in calitate de director al Grădiniței cu program prelungit si program normal "Copiii Montessori”, autorizată conform O.M.E.N. nr. 4839/30.08.2018, din Str. Labirint, Nr. 95, Sector 3, București, e-mail: info.traian@copiiimontessori.ro, vă rugăm să delegați un reprezentat al instituției dvs. pentru a face parte din Comisia C.E.A.C. a unității noastre de învățământ, pentru anul școlar 2019-2020.

Cu aleasa considerație,

Director: Ababei RalucaDIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON (004 O2î) 326 04 27 FAX (004 021J 318 03 04 E-MĂfL invatamant@pnm3He3.ro

Șos. Mthai Brava nr. 42^ Sector 3, 030328, București

Nr. 476348/ 10.07.2019

Către,


Cabinet Primar


\         ‘ ' - T        kf"'

In vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, văTrânsmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiecte de hotărâri:

 • 1) privind modificarea Anexei la HCLS 3 nr. 506/30.10.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

 • 2) privind modificarea Anexei la HCLS 3 nr. 4/11.01.2018 referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământpreuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Rapoartele de specialitate

Proiectele expunerii de motive

Proiectele de hotărâri

Adresele Grădiniței Copiii Montessori, înregistrate la Primăria Sectorului 3 cu

4711156/04.2019 și 471172/24.06.2019 , inclusiv anexele la hotărâriDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentareaordinii de zi a ședinței ordinare/extraprdinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                   ....... ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..2,..de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraor-dinăfe. și consideră că acesta A FOST / NILAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia^de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


DOBRE ALEXANDRU


MEMBRI:


FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN


BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


P<2

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ...AA.... de pe ordinea de zi / sUpIwR»e£ta5ea^r3IhIi~d^zi a ședinței ordinare/extraordinaredin data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul UL&........ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordiniLdde-zi a ședinței

ordinare/ext-raordmare, și consideră că acesta A FOST /N-LAAAOSTnntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICÂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


SECRETAR, VASILIU MARIANA


VOINEA INOCENȚIU-IOAN