Hotărârea nr. 382/2019

HCLS3 nr.382 din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la HCLS3 nr. 364/05.07.2019 referitoare la acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Adminstrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 490007/CP/23.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 489079/22.07.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • -  Adresa nr. 489085/22.07.2019 a Serviciului Control intern- Compartiment Guvernantă Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 364/05.07.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Adminstrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății;

 • -  HCGMB nr.320/19.07.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, cu obiect principal activități de întreținere peisagistică;

 • -  HCLS 3 nr. 366/05.07.2019 privind schimbarea denumirii societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în Smart City Invest S3 SRL;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.364/05.07.2019, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Smart City Invest S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEQJNTE DE ȘEDINȚĂ VĂDUVA
CON


M.


MBNEAZĂ TAR

IHĂIȚĂ


NR. 382

DIN 30.07.2019

Anexa la HCLS 3

Nr. crt.

Denumire

Nr. înmatriculare

1

Ford tranzit (3,5t)

B-182-ADP

2

Ford tranzit (3,5t)

B-68-ADP

3

Ford tranzit (3,5t)

B-305-ADP

4

Nissan Cabstar (3,5t)

B-38-ADP

5

Toyota Hillux

B-331-SDZ

6

Isuzu ATFS

B-388-SDZ

7

Dacia Logan

B-307-ADP

8

Dacia Duster

B-32-ADP

9

Foreza Auger 2500 Max

-

10

Foreza Auger 8000 Max + Freza 350 mm

-

11

Freza Auger 250 mm

12

Freza Auger 350 mm

-

13

MOTOFTERASTRAU STIHL MS 201

-

14

MOTOFIERASTRAU STIHL MS 201

-

15

MOTOFTERASTRAU STIHL MS 201

-

16

MOTOFTERASTRAU STIHL MS 201

-

17

MOTOFIERASTRAU HUSQVARNA

455

18

MOTOFIERASTRAU STIHL MS 362

-

19

MOTOFIERASTRAU STIHL MS 462

-

Nr. buc.

Valoare totala exclusiv TVA (Iei)

Valoare TVA (lei)

Valoare totala inclusiv TVA (lei)

Cumpărător

1

76,760.01

14,584.40

91,344.41

1

14,392.50

2,734.58

17,127.08

1

9,594.99

1,823.05

11,418.04

1

202,934.25

38,557.51

241,491.76

1

106,050.00

20,149.50

126,199.50

1

60,600.00

11,514.00

72,114.00

1

16,791.24

3,190.34

19,981.58

1

36,940.74

7,018.74

43,959.48

1

5,662.32

1,075.84

6,738.16

DIRECȚIA

1

18,691.31

3,551.35

22,242.66

ADMINISTRAREA

1

2,759.19

524.25

3,283.44

DOMENIULUI

1

6,001.08

1,140.21

7,141.29

PUBLIC

1

1,247.35

237.00

1,484.35

1

2,254.83

428.42

2,683.25

1

2,206.85

419.30

2,626.15

1

2,206.85

419.30

2,626.15

3

2,878.50

546.92

3,425.42

2,206.85

419.30

2,626.15

1

2,878.50

546.92

3,425.42

/ a/ » V '

____l_£i_. rai__

\4 wm /o/

20

TIJA TAIAT HILTIHT 101

-

1

959.50

182.31

1,141.81

21

EMONDOR ÎNĂLȚIME HT 103

-

2

3,838.00

729.22

4,567.22

22

MOTOUNEALTA ELEGAJ HUSQVARNA 525 PT 58

2

2,494.70

473.99

2,968.69

23

FOARFECĂ TELESCOPICA FISKARS

-

1

143.93

27.35

171.28

24

FOARFECĂ TELESCOPICA FISCAS

-

1

154.53

29.36

183.89

25

TOPOR FISCAS

-

1

313.10

59.49

372.59

26

Toyota Hillux

B-458-SDZ

1

139,043.34

26,418.23

165,461.57

DIRECȚIA IRIGAȚII REABILITARE SI ÎNTREȚINERE SPATII VERZI SECTOR3

27

Scuter Piagigo

-

1

8,147.35

1,548.00

9,695.35

28

Scuter Piagigo

-

1

8,147.35

1,548.00

9,695.35

29

Dacia Dokker

B-168-ADP

1

23,987.49

4,557.62

28,545.11

30

Logan Van

B-301-ADP

1

7,676.01

1,458.44

9,134.45

31

Dacia Logan

B-309-ADP

1

16,311.51

3,099.19

19,410.70

32

Dacia Logan

B-306-ADP

1

16,311.51

3,099.19

19,410.70

33

Mașina de sapat șanțuri HONDA

-

1

7,574.99

1,439.25

9,014.24

34

Bicicleta

w

2

909.00

172.71

1,081.71

35

Bormasina autofîletanta

-

7

795.38

151.12

946.50

36

Bormasina autofîletanta

-

1

454.50

86.36

540.86

DIRECȚIA IRIGAȚII

37

Bormasina autofîletanta

-

1

363.60

69.08

432.68

38

Bormasina autofîletanta

-

3

272.70

51.81

324.51

39

Bormasina cu rotopercutor

-

1

545.40

103.63

649.03

40

Polizor (flex)

-

1

863.55

164.07

1,027.62

REABILITARE SI TÎVTRFTTNF R F

41

Fierestrau sabie (inclusiv acumulatori)

-

2

1,999.80

379.96

2,379.76

LLW JL EvHi Jl XL v IbXvIL

SPATII VERZI

42

Unelete (clește papagal, clește patent, trusa 46 biți, cazma metalica, lopatica plantator, trusa tabulare, chei combinate, antrenor clichet, foarfecă țeava, mops mare)

41

3,154.23

599.30

3,753.53

SECTOR 3

xȘSSax

43

FORD TRAZTT (4,7t)

B-233-SDZ

44

FORD TRANZIT (3,5t)

B-433-SDZ

45

DACIA DUSTER

B-133-SDZ

46

AUTOSPECIALA MAN

B-533-SDZ

47

TOCĂTOR CRENGI JENSEN A141

w

48

Dispozitiv imprastiere material antiderapant solid cu bazine laterale si plug

49

CONTAINER DEȘEURI MENAJERE 18MC

50

MAȘINI DE TUNS IARBA VIKING

MB448

51

MAȘINI DE TUNS IARBA

HUSQVARNA LC3480

52

TRIMMER HUSQVARNA 135R

53

TRIMMER HUSQVARNA 545

54

TRIMMER STHIL FS311

55

TRACTOR DE TUNS IARBA STIHIL MT5097C

56

MOTOFOARFECI HUSQVARNA HD

226

57

MOTOFOARFECI STHIL HS45

58

SUFLANTE STHIL BR 200

59

DRUJBA STHIL MS 181

* 60

DRUJBA STHIL MS 231

61

EMONDOR ÎNĂLȚIME STHIL HT 103

62

SCARIFICATOR LB 540.1

63

GRUP ELECTROGEN ESE 710 TDS

x

1

j

1


128,175.93


24,353.43


152,529.36


76,760.01

11,993.76

86,355.00

244,609.36


14,584.40

2,278.81

16,407.45

46,475.78


91,344,41

14,272.57

102,762.45

291,085.14


129,248.41

24,557.20

153,805.61

14,203.09

2,698.59

16,901.68

12,715.40

2,415.93

15,131,33

28


19

1

10


15

T

 • 3

2

1

1

 • 4

1


21,834.42

13,944.80


917.41


15,137.38


2,018.31


11,009.05

3,669.68

3,577.91

1,467.87

825.68


1,834.84

7,339.35


219,639.69


4,148.54

2,649.51


174.31


2,876,10


25,982.96

16,594,31

1,091.72

18,013.48


DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3


383.48


2,091,72

697.24

679.80

278.90

156.88


348.62

1,394.48


41,731.54


2,401.79


 • 13.100.77

4,366.92

4,257.71

 • 1.746.77

982.56


2,183.46

8,733.83


261,371.2364

MACARA TAKRAF RDK 300-1

-

1

50,500.00

9,595.00

60,095.00

Algorithm Construcții

S3 S.R.L.

65

MACARA TAKRAF RDK 300-1

-

1

50,500.00

9,595.00

60,095.00

Algorithm Residential

S3 S.R.L.

MLIA    PRIMĂRIA^

CABINET PRIMARTELEFON <004 r. .- ) 31G03 23 - î8 FAX (1414021) 318 c. «14 E-MAIL cab;nc:pf '*iargiprim.r:e’..rc

JtSlt nr. IUI, SECT0R3


Cafea Daitel! nr. iw.-Senur j.ujtuSjț, Buetl

ești


CABINET PRIMAR

nc22...^.^

REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS3 nr. 364/05.07.2019 referitoare la acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Adminstrație al societății Investiții Spații Verzi 53 SRL, în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, a cărei denumire a fost schimbată în SMART CITY INVEST S3 SRL în data de 05.07.2019 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 366. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, sub forma unei societăți cu răspundere limită.

Sectorul 3 al Municipiul București în calitate de asociat trebuie să urmărească utilizarea eficientă a resurselor întreprinderilor publice, în scopul de a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență și profitabilitate economică, astfel prin Hotararea nr. 364 din 05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul acesteia.

Ulterior adoptării hotărârii mai sus menționate, societatea Smart City Invest S3 SRL, ne aduce la cunoștiință prin adresa nr. 2373/22.07.2019 (nr. 488855/CP/22.07.2019) că a identificat o eroare financiar contabilă, valoarea aferentă amortizării acestora nefiind eliminată din componenta valorilor propuse în vederea vânzării. Totodată, societatea propune completarea anexei atât cu alte echipamente și accesorii propuse spre vânzare, cât și cu identificarea punctuală a fiecărui cumpărător. Astfel, se impune modificarea Anexei parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 364 adoptată în data de 05.07.2019.

Luând în considerare cele menționate, și ținând seama de raportul de specialitate nr.489079/22.07.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.


PRIMĂRIASERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporalivaglprim arie3.r0

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 489079/22.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul dc hotărâre privind modificarea anexei la HCLS3 nr. 364 din 05.07.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Adminstrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, a cărei denumire a fost schimbata în SMART CITY INVEST S3 SRL în data de 05.07.2019 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 366. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, sub forma unei societăți cu răspundere limită.

Prin Hotararea nr. 364/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul acesteia.

Ulterior adoptării hotărârii mai sus menționate, societatea Smart City Invest S3 SRL, ne aduce la cunoștiință prin adresa nr. 2373/22.07.2019, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 488855/22.05.2019, că a identificat o eroare financiar contabilă, valoarea aferentă amortizării acestora nefiind eliminată din componenta valorilor propuse în vederea vânzării. Urmare a verificărilor efectuate și a recalculării prețurilor aferente mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății, se impune modificarea conținutului Anexei parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 364 adoptată în data de 05.07.2019. Totodată, societatea propune completarea anexei atât cu alte echipamente și accesorii propuse spre vânzare, cât și cu identificarea punctuală a fiecărui cumpărător.SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ I

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 literele m) și o): „Potrivit prevederilor Legii Societăților, Adunarea Generală a Asociaților are umătoarele atribuții principiale: m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.” Și litera o) „hotărăște în orice alta problemă importantă privind activitatea societății.”

Luând în considerare aspectele prezentate în prezentul raport de specialitate, supunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS3 nr. 364 din 05.07.2019.

Șef Serviciu Cțpitrgi Intern,

întocmit,

Compartiment Ggyemanță Corporativă

Raluca


SMART CITYINVESTS3 SRL

C. U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

Către:

Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primar al Sectorului 3 București

Sediul:

Calea Dudești nr. 19, Sector 3, Municipiul București

CABINET PRIMARData.P^^.,.

Referitor:

Solicitare adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local, având ca obiect modificarea si completarea Anexei la HCLS3 nr. 364 din 05.07.2019 privind acordarea unui mandate președintelui Consiliului de Adminstratie al societarii Investirii Spatii Verzi S3 SRL, in vederea vanzarii mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor si accesoriilor aflate in patrimoniul societății

Stimate domnule Primar/ Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea SMART CITY IN VEST S3 S.R.L., persoană juridică romana, cu sediul în Mim. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa, biroul 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, CUI RO38188050, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălașa, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, înaintăm prezenta:

Solicitare adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local, având ca obiect modificarea si completarea Anexei la HCLS3 nr. 364 din 05.07.2019 privind acordarea unui mandate președintelui Consiliului de Adminstratie al societarii Investirii Spatii Verzi S3 SRL, in vederea vanzarii mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor si accesoriilor aflate in patrimoniul societății.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 înființarea societății comerciale Investiții Spații Verzi S3 SRL, a cărei denumire a fost schimbata in SMART CITY INVEST S3 SRL in data de 05.07.2019 prin Hotararea Consiliului Local nr. 366. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile, sub forma unei societăți cu răspundere limită.

Prin Hotararea nr. 364/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societarii Investirii Spatii Verzi S3 SRL, in vederea vanzarii mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor si accesoriilor aflate in patrimoniul acesteia.

Ulterior adoptării hotărârii mai sus menționate, a fost identificata o eroare financiar contabila, valoarea aferenta amortizării acestora nefiind eliminata din componenta valorilor propuse in vederea vanzarii. Urmare a verificărilor efectuate si a recalculării preturilor aferente mijloacelor

SMART CITY INVEST S3 SRL

C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr, 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

auto, a utilajelor, echipamentelor si accesoriilor aflate in patrimoniul societății, se impune modificarea conținutului Anexei parte integranta a Hotărârii de Consiliu Local al Sectorului 3 nr. 364 adoptata in data de 05.07.2019. Totodată, propunem completarea anexei atat cu alte echipamente si accesorii propuse spre vanzare, cat si cu identificarea punctuala a fiecărui cumpărător.

Anexam prezentei solicitări, lista mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor si accesoriilor aflate in patrimoniul societății, modificata si completata.

Ținând cont de cele mai sus menționate, solicitam adoptarea unei Hotarari având ca obiect modificarea si completarea Anexei la HCLS3 nr. 364 din 05.07.2019 privind acordarea unui mandate președintelui Consiliului de Adminstratie al societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL, in vederea vanzarii mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor si accesoriilor aflate in patrimoniul societății.

Cu considerație,

Bălașa Simona Andreea în calitate de Președinte C.A.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Anexa la adresa nr. 2373/22.07.2019

Nr. crt.

Denumire

Nr.

înmatriculare

Nr. buc.

Valoare totala exclusiv TVA (lei)

Valoare TVA (lei)

Valoare totala inclusiv TVA (lei)

Cumpărător

1

Ford tranzit (3,5t)

B-182-ADP

1

76,760.01

14,584.40

91,344.41

2

Ford tranzit (3,5t)

B-68-ADP

1

14,392.50

2,734.58

17,127.08

3

Ford tranzit (3,5t>

B-305-ADP

1

9,594.99

1,823.05

11,418.04

4

Nissan Cabstar (3,St)

B-38-ADP

1

202,934.25

38,557.51

241,491.76

5

Toyota Hillux

B-331-SDZ

1

106,050.00

20,149.50

126,199.50

6

Isuzu ATFS

B-388-SDZ

1

60,600.00

11,514.00

72,114.00

7

Dacia Logan

B-307-ADP

1

16,791.24

3,190.34

19,981.58

8

Dacia Duster

B-32-ADP

1

36,940.74

7,018.74

43,959.48

9

Foreza Auger 2500 Max

-

1

5,662.32

1,075.84

6,738.16

10

Foreza Auger 8000 Max + Freza 350 mm

-

1

18,691.31

3,551.35

22,242.66

11

Freza Auger 250 mm

-

1

2,759.19

524.25

3,283.44

12

Freza Auger 350 mm

-

1

6,001.08

1,140.21

7,141.29

DIRECȚIA ADMINISTRAREA

13

MOTOFIERASTRAU STIHL MS 201

-

1

1,247.35

237.00

1,484.35

14

MOTOFIERASTRAU STIHL MS 201

-

1

2,254.83

428.42

2,683.25

15

MOTOFIERASTRAU STIHL MS 201

-

1

2,206.85

419.30

2,626.15

16

MOTOFIERASTRAU STIHL MS 201

-

1

2,206.85

419.30

2,626.15

17

MOTOFIERASTRAU HUSQVARNA 455

-

3

2,878.50

546.92

3,425.42

18

MOTOFIERASTRAU STIHL MS 362

-

2,206.85

419.30

2,626.15

19

MOTOFIERASTRAU STIHL MS 462

-

1

2,878.50

546.92

3,425.42

20

TIJA TAIAT HILTIHT 101

-

1

959.50

182.31

1,141.81

21

EMONDOR ÎNĂLȚIME HT 103

-

2

3,838.00

729.22

4,567.22

22

MOTOUNEALTA ELEGAJ HUSQVARNA 525 PT 58

-

2

2,494.70

473.99

2,968.69

23

FOARFECĂ TELESCOPICA FISKARS

-

1

143.93

27.35

171.28

24

FOARFECĂ TELESCOPICA FISCAS

-

1

154.53

29.36

183.89

25

TOPOR FISCAS

-

1

313.10

59.49

372.59

26

Toyota Hillux

B-458-SDZ

1

139,043.34

26,418.23

165,461.57

27

Scuter Piagigo

-

1

8,147.35

1,548.00

9,695.35

28

Scuter Piagigo

-

1

8,147.35

1,548.00

9,695.35

DIRECȚIA IRIGATH REABILITARE SI

29

Dacia Dokker

B-168-ADP

1

23,987.49

4,557.62

28,545.11

ÎNTREȚINERE SPATH VERZI SECTOR 3

30

LoșanVan

B-301-ADP

1

7,676.01

1,458.44

9,134.45

31

Dacia Logan

B-309-ADP

1

16,311.51

3,099.19

19,410.70

32

Dacia Logan

B-306-ADP

1

16,311.51

3,099.19

19,410.70

33

Mașina de sapat șanțuri HONDA

-

1

7,574.99

1,439.25

9,014.24

34

Bicicleta

-

2

909.00

172.71

1,081.71

35

Bormasina autofiietanta

-

7

795.38

151.12

946.50

36

Bormasina autofiietanta

-

1

454.50

86.36

540.86

37

Bormasina autofiietanta

-

1

363.60

69.08

432.68

DIRECȚIA IRIGAȚII REABILITARE SI ÎNTREȚINERE SPATII VERZI SECTOR 3

38

Bormasina autofiietanta

3

272.70

51.81

324.51

39

Bormasina cu rotopercutor

-

1

545.40

103.63

649.03

40

Polizor (flex)

-

1

863.55

164.07

1,027.62

41

Fierestrau sabie (inclusiv acumulatori)

-

2

1,999.80

379.96

2,379.76

42

Unelete (clește papagal, clește patent, trusa 46 biți, cazma metalica, lopatica plantator, trusa tubulare, chei combinate, antrenor clichet, foarfecă țeava, mops mare)

-

41

3,154.23

599.30

3,753.53

43

FORD TRAZIT (4,7t)

B-233-SDZ

1

128,175.93

24,353.43

152,529.36

44

FORD TRANZIT (3,5t)

B-433-SDZ

1

76,760.01

14,584.40

91,344.41

45

DACIA DUSTER

B-133-SDZ

1

11,993.76

2,278.81

14,272.57

46

AUTOSPECIALA MAN

B-533-SDZ

1

86,355.00

16,407.45

102,762.45

47

TOCĂTOR CRENGI JENSEN A141

-

1

244,609.36

46,475.78

291,085.14

48

Dispozitiv imprastiere material antiderapant solid cu bazine laterale si plug

3

129,248.41

24,557.20

153,805.61

49

CONTAINER DEȘEURI MENAJERE 18MC

-

3

14,203.09

2,698.59

16,901.68

50

MAȘINI DE TUNS IARBA VIKING MB448

-

7

12,715.40

2,415.93

15,131.33

51

MAȘINI DE TUNS IARBA HUSQVARNA LC3480

-

28

21,834.42

4,148.54

25,982.96

52

TRIMMER HUSQVARNA 135R

-

19

13,944.80

2,649.51

16,594.31

DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE

53

TRIMMER HUSQVARNA 545

-

1

917.41

174.31

1,091.72

SECTOR 3

54

TRIMMER STHIL FS311

-

10

15,137.38

2,876.10

18,013.48

55

TRACTOR DE TUNS IARBA STHIIL MT5097C

-

1

2,018.31

383.48

2,401.79

56

MOTOFOARFECI HUSQVARNA HD 226

-

15

11,009.05

2,091.72

13,100.77

57

MOTOFOARFECI STHIL HS45

-

5

3,669.68

697.24

4,366.92

58

SUFLANTE STHIL BR 200

-

3

3,577.91

679.80

4,257.71

59

DRUJBA STHIL MS 181

-

2

1,467.87

278.90

1,746.77

60

DRUJBA STHIL MS 231

-

1

825.68

156.88

982.56

61

EMONDOR ÎNĂLȚIME STHIL HT 103

-

1

1,834.84

348.62

2,183.46

62

SCARIFICATOR LB 540.1

-

4

7,339.35

1,394.48

8,733.83

63

GRUP ELECTROGEN ESE 710 TDS

1

219,639.69

41,731.54

261,371.23

64

MACARA TAKRAF RDK 300-1

-

1

50,500.00

9,595.00

60,095.00

Algorithm ConstptffîiF'! r£> hjL.

65

MACARA TAKRAF RDK 300-1

-

1

50,500.00

9,595.00

60,095.00

Algorithm Resj^i^CS'^.R.EKSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvemantac0rp0ratjvn@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 489085/22.07.2019


Către,


CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • privind modificarea anexei la HCLS3 nr. 364 din 05.07.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Adminstrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 2373/22.07.2019 a societății Smart City Invest S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.488855/22.07.2019,

în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu Co oblntern, Marta Ceifăre^nul

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociaie, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordiniLde-zi a ședinței ordin ar e/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de............^'.4^..;.^^?/^......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordînii-de-zi- a ședinței ordinare/extraerdmare, și consideră că acesta A FOST / NUAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABit proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA


SECRETAR,

HONȚARU VALERICA
MEMBRI:            /

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordjnea de ri /

'suplimentarea-ucdinii de zi a ședinței ordin ar e/extraordmare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridic^, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul /./!...... de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare/extraor-dinarerși consideră că acesta A FOST / NU-ArTOSX-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA MEMBRI:          /

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

S E CRE TAR,


VASILIU MARIANA