Hotărârea nr. 368/2019

HCLS3 nr.368 din 05.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Direcției Administrarea Domeniului Public

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 05.07.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.467619/CP/02.07.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 466336/01.07.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public - Serviciul Administrarea Domeniului Public și Parcuri;

 • -  Adresa nr. 466337/01.07.2019 a Direcției Administrarea Domeniului Public - Serviciul Administrarea Domeniului Public și Parcuri;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 20 alin (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se Stabilește cota lunară de carburanți la 44,000.00 1/lună pentru autovehiculele si ’   .   .       .       ’      ...         /f~\          ’

utilajele aflate în dotarea Direcției Administrarea Domeniului Public, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 368

DIN 05.07.2019
CABINET PRIMAR


TELEFON (004 02») 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 3»8 03 04 E-MAIL cabinețprimar@primane3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


SECTOR 3


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

Nr

Data........


la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Direcției Administrarea Domeniului Public

în vederea desfășurării în condiții optime a activității de întreținere și reparații străzi, a activității de întreținere în bune condiții a utilajelor, a activității de toaletare, defrișare și extragere de rădăcini, Direcția Administrarea Domeniului Public, folosește o gamă variată de autovehicule și utilaje.

Autovehiculele și utilajele deservesc activitatea echipajelor: Serviciilor întreținere și Reparații Străzi; Recondiționări și Utilaje; Mecanizare și Toaletări și Defrișări, distribuite astfel încât verificarea și efectuarea de lucrări să se desfășoare conform programului intern stabilit, cât și pentru ca intervenția în caz de avarie, să fie cât mai rapidă.

Ținând cont că activitatea Direcției Administrarea Domeniului public se desfășoară în regim permanent, o parte din autovehicule și utilaje sunt folosite și atunci când condițiile meteo sunt nefavorabile.

Conform datelor tehnice ale autovehiculelor și utilajelor, referitoare la consumul de combustibili, în regim urban, al autovehiculelor și utilajelor ce deservesc activitatea Direcției Administrarea Domeniului Public, cota lunară de combustibil necesară desfășurării activității este de 44,000.00 l/lună.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr.466336/01.07.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public -Serviciul Administrarea Domeniului Public și Parcuri, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PARCURI


TELEFON (004 021) 341 07 15 • 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL d0meniu.public@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 466336/01.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotei de carburant pentru autovehiculele și utilajele ce deserves activitatea Direcției Administrarea Domeniului Public

Pentru buna desfășurare a activității Direcției Administrarea Domeniului Public, care are în componența sa, Serviciul întreținere și Reparații Străzi; Serviciul Recondiționări și Utilaje; Serviciul Mecanizare și Serviciul Toaletări și Defrițări, fiecare dintre acestea desfășurând activități specifice, folosind o gamă variată de autovehicule și utilaje, parte dintre acestea fiind închiriate în baza contractelor de închiriere nr. 383111/18.04.2019 încheiat cu Societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. și respectiv nr. 384087/18.04.2019 încheiat cu Societatea AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L..

Atât pentru activitatea de întreținere și reparații străzi, cât și pentru activitatea de toaletare, defrișare și extragere de rădăcini, se impune folosirea unor utilaje grele în program prelungit de utilizare, la temperaturi ridicate care implică un consum mai mare de carburant.

Distanța medie pe zi, efectuată de autovehicule și utilaje este între 100 și 150 km. Dacă se impune, în situații de urgență, acestea pot funcționa și pe timp de noapte ceea ce înseamnă tot o medie de 100 - 150 km.

Autovehiculele și utilajele ce deserves activitatea direcției sunt:

 • 1. MINIÎNCĂRCÂTOR KOMATSU SK815-5 - Greutatea de operare 1680kg, capacitate de încărcare 864kg, înălțimea de descărcare cu cupa 2600mm, cu un consum de 4 1/h - consum combustibil 640 1/lună.

 • 2. MINIÎNCĂRCĂTOR KOMATSU SK815-5 - Greutatea de operare 1680kg, capacitate de încărcare 864kg, înălțimea de descărcare cu cupa 2600mm, cu un consum de 4 1/h - consum combustibil 640 1/lună..

 • 3. FREZĂ ASFALT W1NRGEN W100 - Freze pentru asfalt, lățime frezare lOOOmm, adâncime 0-160 mm, lățime bandă 400mm , cu un consum de 20 1/h - consum combustibil 3.200 1/lună..

 • 4. FREZĂ ASFALT 2.1 M MARCA WINTGEN TIP W2100 - Freze pentru asfalt, lățime frezare 2000/21 OOmm, adâncime 0-160mm, lățime banda 400mm, cu un consum de 80 1/h - consum combustibil 12.800 1/lună..

 • 5. FREZĂ ASFALT WIRTGEN W100 0.5 W - Freze pentru asfalt, lățime frezare 500mm, adâncime 0-I60mm, lățime bandă 400m, cu un consum de 14 1/h - consum combustibil 2.240 1/lună..

 • 6. FINISOR ASFALT VOGELE SUPERBOY - greutate operațională 4600kg, lungime 4200mm, lățime 1400mm. înălțime 180mm, grindă max 2100 mm, motor DEUTZ- 34kw, cu un consum de 8 1/h - consum combustibil 1.280 1/lună..

 • 7. FINISOR ASFALT VOGELE SI900-2 - Greutate 191 OOkg, putere motor 170CP, lățime de lucru 2.5-5m, capacitate buncăr 13to, cu un consum de 19 1/h - consum combustibil 3.040 1/lună..

 • 8. FINISOR ASFALT S2-2- Greutate 21 OOkg, putere motor 170CP, lățime de lucru 2.5-5m, capacitate buncăr 13to, cu un consum de 20 1/h - consum combustibil 3.200 1/lună..

 • 9. VIBROCOMPACTOR HAMM HD90 - Greutate 10.500kg, putere 100CP, vibrație pe ambii tamburi, cilindru compactor articulat, cu un consum de 9 1/h - consum combustibil 1.440 1/lună.

 • 10. VIBROCOMPACTOR HAMM HD13- Greutate 10.500kg, putere 100CP, vibrație pe ambii tamburi, cilindru compactor articulat, cu un consum de 9 1/h - consum combustibil 1.440 1/lună.

 • 11. CILINDRU COMPACTOR <5T HAMM HI- motor min 22CP, lățime tambur 800mm, greutate 1290kg, sistem de reversabilitate hydraulic , cu un consum de 4.5 1/h - consum combustibil 720 1/lună.

 • 12. CILINDRU COMPACTOR <5T HAMM HI- motor min 22CP, lățime tambur 800mm, greutate 1290kg, sistem de reversabilitate hydraulic, cu un consum de 4.5 1/h - consum combustibil 720 1/lună.

 • 13. TERMOCONTAINER TRANSPORT MIXTURI ASFALTICE, ambalat pe remorcă cu doua axe. -Generator curent 220 V, 6KVA; trapă ajustabilă pentru descărcare, comandă prin cablu pentru controlul operațiilor de închidere/deschidere si descărcare, sistem de control al temperaturii asfaltului, sistem de încălzire cu arzator (pe motorină), posibilitatea conectării la priză de 220 V, pentru îndeplinirea funcțiilor standard ale mașinii, (pe timp de noapte se poate conecta la priză pentru funcționarea arzătorului și menținerea temperaturii asfaltului); dimensiuni : Lxlxh 3850x1860x1630, greutate la gol : 2300 kg, cu un consum de 4 1/h - consum combustibil 640 1/lună;

 • 14. TERMOCONTAINER ASFALT TIP 4500 - Generator curent 220 V, 6KVA; trapă ajustabilă pentru descărcare, comandă prin cablu pentru controlul operațiilor de închidere/deschidere și descărcare, sistem de control al temperaturii asfaltului, sistem de încălzire cu arzator (pe motorină), posibilitatea conectării Ia priză de 220 V, pentru îndeplinirea funcțiilor standard ale mașinii, (pe timp de noapte se poate conecta la priză pentru funcționarea arzătorului și menținerea temperaturii asfaltului); dimensiuni : Lxlxh 3850x1860x1630, greutate la gol : 2300 kg; capacitate container :4,5 T (2,5 mc asfalt), cu un consum de 6 1/h - consum combustibil 960 1/lună.

 • 15. PLACĂ COMPACTOARE UNIDIRECȚIONALĂ WACKER - Greutatea de lucru: 86 kg, forța centrifugală: 15Kn, dimensiuni baza placă: (I x L) 430 x 578 mm, lățimea de lucru: 430 mm, înălțimea de lucru: 525 mm, viteza de avans/are maxim - 29 m/min; motor pe benzină în 4 timpi, capacitate cilindrica 163 cc, putere motor: 3,1 KW, cu un consum de 1.5 1/h - consum combustibil 240 1/1 ună .

 • 16. PLACĂ COMPACTOARE DPS18HA CU REZ APA PT TR - Greutatea de lucru: 86 kg, forța centrifugală: 15Kn, dimensiuni baza placă: (I x L) 430 x 578 mm, lățimea de lucru: 430 mm, înălțimea de lucru: 525 mm, viteza de avans/are maxim - 29 m/min; motor pe benzină în 4 timpi, capacitate cilindrica 163 cc, cu un consum de 1.5 1/h - consum combustibil 240 1/lună.

 • 17. MAI COMPACTOR MOTOR ROBIN SUBARU 3.5 CP- 1400kgf, motor: robin subsaru/echivalent, putere motor 3.5 CP, combustibil: benzină, tip motor: monocilindru, 4 timpi, răcire cu aer, greutate: 75kg, cu un consum de 1.5 1/h - consum combustibil 240 1/lună.

 • 18. RĂSPÂNDITOR EMULSIE CU LANCE COMEBA - Pompă cu valvă de presiune si camera de încălzire internă, capacitate pompă: 15 1/min, furtun flexibil : min 3 m, lance manuala sprayere cca 2 m, cu sistem special de autocurățare a duzei de sprayere, cu un consum de 1.5 1/h - consum combustibil 240 1/lună..

 • 19. ECHIPAMENT DE COLMATAT ROSTURI, cu rezervor vertical de 500L, amplasat pe remorcă cu doua axe.- temperatură maximă de încălzire :240 grade Celsius, arzator pe motorină cu control electronic, malaxor vertical acționat hidraulic, pompă mastic acționata hidraulic, lance și furtun pt colmatare, compressor și rezervor de aer, cu un consum de 4 1/h - consum combustibil 640 1/lună..

 • 20. MOTOCOMPRESOR KAESER M43 - Motor 4 cilindri, combustibil : motorină, debit aer refulat: max 4.2 mc/min presiunea de lucru: 7 bar, Putere nominala motor: 30,1 KW sau 30100 W, turație în sarcinp: 2900 rpm, turație la mers in gol: 2200rpm, capacitate rezervor: max 80 1, conexiuni aer comprimat: 2XG3/4, nivel presiune acustica: 69 (r=10m), greutate neta: 730-735 kg, cu un consum de 6 1/h - consum combustibil 960 1/lună..

 • 21. MOTOCOMPRESOR KAESER M43- Motor 4 cilindri, combustibil : motorină, debit aer refulat: max 4.2 mc/min presiunea de lucru: 7 bar, Putere nominala motor: 30,1 KW sau 30100 W, turație în sarcină: 2900 rpm, turație la mers in gol: 2200rpm, capacitate rezervor: max 80 1, conexiuni aer comprimat: 2XG3/4, nivel presiune acustica: 69 (r=10m), greutate netă: 730-735 kg, cu un consum de 6 1/h - consum combustibil 960 1/lună..

 • 22. GENERATOR SUDURĂ + KIT- Tensiunea nominală: 400/230V/50Hz, putere maximă trifazată: 6.1 (LTP)/5.2 (PRP), putere maximă monofazată: 2.8 (LTP)/2.5 (PRP), putere nominală: 5.0 KW -cu un consum de 3 1/h - consum combustibil 480 1/lună.

 • 23. FINISOR S800-3I - lățime de lucru 2.7 m, capacitate buncăr 6.1 to, ecartament 1.14m, lățime de astemere 0.50-3.50 m, grindă exterioară AB220 TV cu tainper bătător și vibrator cu un consum de 9 1/h - consum combustibil 1.440 1/lună.

 • 24. CILINDRU COMPACTOR BW120AD5TE - masă proprie 2570kg, tracțiune: hidrostatică 6x6, putere motor: 24.3 kw, lumini de lucru, girofar și alarmă de mers înapoi, cu un consum de 3 1/h -consum combustibil 480 I/lună

 • 25. GRW CILINDRU COMPACTOR 280 - greutate 15,69to, transport lungime: 4,67m, transport lățime 2144m, nr. Roți 4, putere motor lOOkW - cu un consum de 10 1/h - consum combustibil 1.600 1/lună.

 • 26. ÎNCĂLZITOR CU COMBUSTIBIL LICHID PENTRU TRASAJ RUTIER - marcă GRUN GMBh, tip RTDK 1 OOOi - cu un consum de 6 1/h - consum combustibil 960 1/lună.

 • 27. MAȘINĂ MARCAJ RUTIER - marcă GRUN GMBh. tip COMBIZET 2/L, capacitate 36.5-44.0 kW, 49.6-59.8 HP, greutate: aproximativ 1500 kg, dimensiune: 5400x1450x1900 - cu un consum de 6 1/h - consum combustibil 960 1/lună.

  28. DRUJBĂ - cu un consum de 1

  1/h - consum combustibil 160 1/lună

  29. DRUJBĂ - cu un consum de 1

  1/h - consum combustibil 160 1/lună

  30. DRUJBĂ - cu un consum de 1

  1/h - consum combustibil 160 1/lună

  31. DRUJBĂ - cu un consum de 1

  1/h - consum combustibil 160 1/lună

  32. DRUJBĂ - cu un consum de 1

  1/h - consum combustibil 160 1/lună

  33. DRUJBĂ - cu un consum de 1

  1/h - consum combustibil 160 1/lună

  34. DRUJBĂ - cu un consum de 1

  1/h - consum combustibil 160 1/lună

  35. DRUJBĂ - cu un consum de 1

  1/h - consuni combustibil 160 1/lună

  36. DRUJBĂ - cu un consum de 1

  1/h - consum combustibil 160 1/lună

  37. DRUJBĂ - cu un consum de 1

  1/h-consum combustibil 160 i/lună

Conform datelor oficiale declarate de către producători, referitoare la consumul de combustibil, în regim urban al vehiculelor și utilajelor ce deservesc activitatea Direcției Administrarea Domeniului Public, cota lunară de combustibil necesar desfășurării activității este de 44,000.00 litri/ luna .

Urmare celor prezentate, propunem inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de carburant pentru autovehiculele și utilajele ce deservesc activitatea Direcției Administrarea Domeniului Public.

DIRECTOR EXECUTIV, MANEA FLORINȘef Serviciu Administrarea Domeniului Public și Parcuri, Constantinescu Ștefani
Anexă la HCLS 3 nr. 30 /$T. V WLZ)


Autovehiculele ce deservesc activitatea Direcției Administrarea Domeniului Public sunt:

Nr. Crt.

AUTOVEHICUL/UTILAJ

Zile lucrătoare

Ore/zi

Consuni (litri/oră sau litri/100 km

Total litri/lună

1

MINIÎNCĂRCĂTOR KOMATSU SK815-5

20

8

4

640.00

2

MINIÎNCĂRCĂTOR KOMATSU SK815-5

20

8

4

640.00

3

FREZĂ ASFALT WINRGEN W100

20

8

20

3,200.00

4

FREZĂ ASFALT 2.1 M MARCA WINTGEN TIP

W2100

20

8

80

12,800.00

5

FREZĂ ASFALT WIRTGEN W100 0.5 W

20

8

14

2,240.00

6

FINISOR ASFALT VOGELE SUPERBOY

20

8

8

1,280.00

7

FINISOR ASFALT VOGELE S1900-2

20

8

19

3,040.00

8

FINISOR ASFALT S2100-2

20

8

20

3,200.00

9

VIBROCOMPACTOR HAMM HD90

20

8

9

1,440.00

10

VIBROCOMPACTOR HAMM HD13

20

8

9

1,440.00

11

CILINDRU COMPACTOR <5T HAMM HI

20

8

4.5

720.00

12

CILINDRU COMPACTOR <5T HAMM HD13

20

8

4.5

720.00

13

TERMOCONTAINER TRANSPORT MIXTURI

ASFALTICE

20

8

4

640.00

14

TERMOCONTAINER ASFALT TIP 4500

20

8

6

960.00

15

PLACĂ COMPACTOARE UNIDIRECȚIONALĂ

WACKER

20

8

1.5

240.00

16

PLACĂ COMPACTOARE DPS18HA CU REZ APA

PT TR

20

8

1.5

240.00

17

MAI COMPACTOR MOTOR ROBIN SUBARU

3.5 CP

20

8

1.5

240.00

18

RASPÂNDITOR EMULSIE CU LANCE COMEBA

20

8

1.5

240.00

19

ECHIPAMENT DE COLMATAT ROSTURI

HYDROG ZSK

20

8

4

640.00

20

MOTOCOMPRESOR KAESER M43

20

8

6

960.00

21

MOTOCOMPRESOR KAESER M43

20

8

6

960.00

22

GENERATOR SUDURĂ + KIT

20

8

3

480.00

23

FINISOR S800 - 31 SERIA 08900350

20

8

9

1,440.00

24

CILINDRU COMPACTOR BW120AD5TE

20

8

3

480.00

25

GRW CILINDRU COMPACTOR 280

20

8

10

1,600.00

26

ÎNCĂLZITOR CU COMBUSTIBIL LICHID PENTRU

TRASAJ RUTIER

20

8

6

960.00

27

MAȘINĂ MARCAJ RUTIER

20

8

6

960.00

28

d ruj bă

20

8

1

160.00

29

d ruj bă

20

8

1

160.00

30

d ruj bă

20

8

1

160.00

31

drujbă

20

8

1

160.00

32

drujbă

20

8

1

160.00

33

drujbă

20

8

1

160.00

34

drujbă

20

8

1

160.00

35

drujbă

20

8

1

160.00

36

drujbă

20

8

1

160.00

37

drujbă

20

1

160.00

TOTAL

44,000.00


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PARCURI


TELEFON (004 021) 341 07 15 ' 2& EAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL d0meniu.public@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7. Sector 3, 032158, BucureștiNr. 466337/01.07.2019

Către,

CABINET PRIMARReferitor: aprobarea cotei de carburant pentru autovehiculele și utilajele utilizate de Direcția Administrarea Domeniului Public

Prin prezenta, va transmitem alaturat următoarele documente:

 • - Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea cotei de carburant pentru Direcția Administrarea Domeniului Public.

 • - Raportul de specialitate nr. 466336/01.07.2019, la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotei de carburant pentru autovehiculele și utilajele ce deservesc activitatea Direcției Administrarea Domeniului Public.