Hotărârea nr. 167/2019

HCLS3 nr.167 din 14.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 194, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea situației cheltuielilor legate de implementarea proiectelor „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 ~ FE16 - FE 66 si FE 74, FE 75”

Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.03.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 325017/CP/07.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr. 324565/07.03.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă ;

 • -  Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 3 prin care au fost aprobate cererile de finanțare și cheltuielile aferente proiectelor „Creșterea eficienței energetice a blocurilor ’ de locuințe din Sectorul 3 ~ FE 16~ FE 66 și FE 74, FE 75”;

 • -  Adresa nr. 324571/07.03.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. I pct. 19 din HG 904/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

 • -  OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin, (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă susținerea din bugetul local al Sectorului 3 a reducerilor procentuale aplicate proiectelor „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 16 - FE 66 și FE 74, FE 75” din valoarea totală eligibilă a proiectului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

r

NR. 167

DIN 14.03.2019

Titlul Proiectului

Valoare eligibilă lucrări execuție conform bugetului cererii de finanțare

Valoare eligibilă servicii de proiectare conform bugetului cererii de finanțare

Valoare eligibilă dirigenție de șantier conform bugetului cererii de finanțare

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 16”

5,649,391.52

107,315.58

46,289.50

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 17”

8,964,907.70

200,630.26

79,691.83

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 18”

6,404,643.20

19,431.26

53,974.01

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE19”

17,247,168.63

346,064.58

163,145.97

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 20”

6,286,459.32

144,844.25

59,609.80

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 21”

16,110,159.07

399,988.18

141,955.78

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 22”

8,078,240.84

173,420.75

66,365.88

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 23”

9,219,462.19

203,584.39

80,836.42

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 24”

13,995,167.44

342,124.63

120,697.52

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 25”

8,807,443.29

221,519.37

81,709.74

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 26”

5,006,508.03

133,522.67

45,503,19

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 27”

8,689,235.83

180,482.11

75,671.92

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 ~ FE 28”

6,946,897.69

175,370.17

62,653.88

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 29”

11,569,843.41

218,140.08

106,509.02

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 30”

5,721,478.76

120,460.76

53,178.92

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 31”

7,813,738.06

174,926.08

73,810.03

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 32”

9,596,690.86

237,675.54

93,008.64

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 • FE 33”

13,942,263.62

288,280.26

119,757.97

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 34”

14,442,887.93

321,274.66

135,954.26

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 35”

15,071,189.47

329,265.22

135,589.34

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 36”

8,635,421.24

204,108.61

77,676.66

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 37”

12,084,669.10

211,993.35

105,214.74

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE38”

9,524,174.65

220,525.03

81,545.29

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 39”

7,504,125.70

175,509.03

64,853.86

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 40”

13,530,451.34

189,779.94

118,918.18

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE41”

11,899,665.05

286,267.86

114,954.44

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 42”

17,430,966.05

367,235.77

151,818.89

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 43”

6,767,195.83

164,339.62

55,695.18

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 44”

14,879,612.26

260,057.65

130,565.67

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 45”

3,081,918.31

68,230.49

24,727.58

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 46”

16,305,886.88

316,418.95

134,059.52

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 47”

13,534,192.36

292,022.70

110,904.40

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 48”

10,524,785.59

264,599.53

92,125.08

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 49”

14,970,671.98

338,884.56

121,233.73

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 50”

9,077,163.18

231,526.68

89,886.56

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor

17,779,539.73

359,470.82

144,674.06

de locuințe din Sectorul 3 -FE51”

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 52”

15,750,387.40

258,940.37

129,850.43

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 53”

15,348,623.13

292,669.46

143,723.45

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 54”

16,826,516.79

298,490.12

154,570.14

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 55”

18,321,074.67

371,480.50

173,819.14

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56”

17,083,427,13

256,655.23

141,923.70

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 57”

13,866,272.58

169,608.96

113,828.45

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE58”

16,455,558,28

405,132.32

132,080.95

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 59”

11,627,862.08

284,310.48

94,652.83

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 60”

15,827,615.33

319,877.76

127,251.19

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE61”

13,118,740,43

256,624.69

127,232.69

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 62”

12,629,961.51

274,936.84

125,785.78

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63”

11,520,927.48

114,849.86

97,577.83

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 64”

14,667,330.78

346,327.69

134,459.70

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 65”

14,154,066,98

318,763.72

113,694.12

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 66”

18,897,520.16

323,864.44

167,183.26

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 74”

16,316,426.11

328,612.04

135,513.79

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 75”

15,588,041.61

327,790.01

143,868.40

TOTAL

645,094,568.56

13,238,225.88

5,671,783.31
SECTOR 3


CABINET PRIMAR

N,


CABINET PRIMAR


TELEFON {004 021) j'-S sj • ;A FAX oji) 31S 03. 04 E-MAIL cafe^tp^șj^ar^prirf^riej.j'o

Calea Dsjd^ti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucurați


romqniq2019,eu

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea situației cheltuielilor legate de implementarea proiectelor „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE16-FE 66 și FE 74, FE 75"

în perioada 2016 - 2018, au fost aprobate de către Consiliul Local al Sectorului 3, proiectele „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 16" FE 66 și FE 74, FE 75" . Acestea fac parte din Axa prioritară 3 ~ "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea A -„Clădiri rezidențiale".

Sumele aferente implementării proiectelor au o valoare totală eligibilă de 664,004,577.75 lei.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin:

 •  îmbunătățirea condițiilor de comfort interior;

« Reducerea consumurilor energetice;

 •  Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră;

 •  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020. în urma notelor de neconformitate emise de Ministerul Dezvoltării Regionale și

Administrației Publice, pentru implementarea cu succes a reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 incluse in proiectele „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 16 - FE 66 și FE 74, FE 75", este necesară susținerea reducerilor procentuale din valoarea totală eligibilă a proiectului și aprobarea acestora de către Consiliul Local al Sectorului 3.

Având în vedere cele mai sus menționate și luând în considerare raportul comun de specialitate nr. 324565/07.03.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

/ypRIMÂR/\

rSORINN^ȘQIȚA< 1

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016,679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pol fi dezvăluite unor ierți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016-679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                        1TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL strategii @prtmarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME

DE DEZVOLTARE DURABILĂ

INTRARE / IEȘIRE

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea situației cheltuielilor legate de implementarea proiectelor „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE16-FE 66 și FE 74, FE 75”

Proiectele „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 16 - FE 66 și FE 74, FE 75” fac parte din Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - ” Sprijini rea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin:

 • •      îmbunătățirea condițiilor de comfort interior;

 • •      Reducerea consumurilor energetice;

 • •      Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră;

 • •      Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Sumele aferente implementării proiectelor au fost aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local în perioada 2016-2018, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea cererilor de finanțare și a cheltuielilor aferente acestora.

Reducerea procentuală se va aplica conform notelor de neconform itate emise de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată șî datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

Titlul Proiectului

Valoare totală eligibilă lucrări execuție conform bugetului cererii de finanțare

Valoare totală eligibilă servicii de proiectare conform bugetului cererii de finanțare

Valoare totală eligibilă dirigenție de șantier conform bugetului cererii de finanțare

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 16”

5,649,391.52

107,315.58

46,289.50

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 17”

8,964,907.70

200,630.26

79,691.83

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 18”

6,404,643.20

19,431.26

53,974.01

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 19”

17,247,168.63

346,064.58

163,145.97

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 20”

6,286,459.32

144,844.25

59,609.80

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 21”

16,110,159.07

399,988.18

141,955.78

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 22”

8,078,240.84

173,420.75

66,365.88

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 23”

9,219,462.19

203,584.39

80,836.42

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 24”

13,995,167.44

342,124.63

120,697.52

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 25”

8,807,443.29

221,519.37

81,709.74

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 26”

5,006,508.03

133,522.67

45,503.19

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 27”

8,689,235.83

180,482.11

75,671.92

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 28”

6,946,897.69

175,370.17

62,653.88

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 29”

11,569,843.41

218,140.08

106,509.02

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 30”

5,721,478.76

120,460.76

53,178.92

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 31”

7,813,738.06

174,926.08

73,810.03

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 32”

9,596,690.86

237,675.54

93,008.64

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 33”

13,942,263.62

288,280.26

119,757.97

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 34”

14,442,887.93

321,274.66

135,954.26

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 35”

15,071,189.47

329,265.22

135,589.34

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 36”

8,635,421.24

204,108.61

77,676.66

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 37”

12,084,669,10

211,993.35

105,214.74

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 38”

9,524,174.65

220,525.03

81,545.29

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 39”

7,504,125.70

175,509.03

64,853.86

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 40”

13,530,451.34

189,779.94

118,918.18

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE4I”

11,899,665.05

286,267.86

114,954.44

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 42”

17,430,966.05

367,235.77

151,818.89

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 43”

6,767,195.83

164,339.62

55,695.18

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 44”

14,879,612.26

260,057.65

130,565.67

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 45”

3,081,918.31

68,230.49

24,727.58

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 46”

16,305,886.88

316,418.95

134,059.52

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 47”

13,534,192.36

292,022.70

110,904.40

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 48”

10,524,785.59

264,599.53

92,125.08

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 49”

14,970,671.98

338,884.56

121,233.73

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 50”

9,077,163.18

231,526.68

89,886.56

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 51”

17,779,539.73

359,470.82

144,674.06

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 52”

15,750,387.40

258,940.37

129,850.43

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 53”

15,348,623.13

292,669.46

143,723.45

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 54”

16,826,516,79

298,490.12

154,570.14

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 55”

18,321,074.67

371,480.50

173,819.14

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56”

17,083,427.13

256,655.23

141,923.70

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 57”

13,866,272.58

169,608.96

113,828.45

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 58”

16,455,558.28

405,132.32

132,080.95

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 59”

11,627,862.08

284,310.48

94,652.83

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 60”

15,827,615.33

319,877.76

127,251.19

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 61”

13,118,740.43

256,624.69

127,232.69

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 62”

12,629,961.51

274,936.84

125,785.78

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63”

11,520,927.48

114,849.86

97,577.83

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 64”

14,667,330.78

346,327.69

134,459.70

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 65”

14,154,066.98

318,763.72

113,694.12

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 66”

18,897,520.16

323,864.44

167,183.26

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 74”

16,316,426.11

328,612.04

135,513.79

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 75”

15,588,041.61

327,790.01

143,868.40

TOTAL

645,094,568.56

13,238,225.88

5,671,78331


Având în vedere cele menționate anterior, înaintăm spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea situației cheltuielilor legate de implementarea proiectelor „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 16 - FE 66 și FE 74, FE 75” de către Consiliul Local Sector 3, cu susținerea reducerilor procentuale din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Direcția Investiții și Achiziții                         Direcția de Strategii și Programe de

Dezvoltare Durabilă

Director Execi Irina Cina Soi


ceanu


Director Executiv, Nicoieta Ioana jytrache

Direcția Investiții și Achiziții Serviciul Proceduri de Achiziții Șef Serviciu, v-

Coralia Filip vAVvj

întocmit.

Gavrilă GîBTieLra


Calea Dudeștî nr, igi, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 * 28 fax (004 021) 3i8.O3.O4 e-mail strategii fglprimarie3.ro


CĂTRE,

CABINET PRIMAR


PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

INTRARE / IEȘIREîn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectului de hotarare privind aprobarea situației cheltuielilor legate de implementarea proiectelor „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE16 - FE 66 și FE 74, FE 75”

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

 • -  Raportul de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă si Direcția Investiții si Achiziții

 • -  Proiectul expunerii de motive

“ Proiectul de hotărâre