Hotărârea nr. 9/2021

Hotărârea nr. 009 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 7746/18.01.2021 prezentat de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Propunerea grupului PNL din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru ca domnul consilier local Elwis-Claudiu Săftoiu să fie desemnat președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost consemnat în procesul - verbal al ședinței Consiliului Local Sector 2 din data dc 28.01.2021;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 123 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

A în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 123 alin. (1), art. 140 alin. (1) și alin.

(2) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind ^Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se alege domnul consilier local Elwis-Claudiu Săftoiu președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv: februarie, martie și aprilie 2021.

Art.2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 9

București, 28.01.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare