Hotărârea nr. 121/2021

Hotărârea nr. 121 - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2021 în repartizarea locuințelor pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chlristlglllor nr. 11-13, Tel: *(4021} 209.60.00 Fax: *(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2021 în repartizarea locuințelor pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 202lîn repartizarea locuințelor pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii.

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 39591/15.03.2021 întocmit de Biroul Spațiu Locativ-Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Procesul-verbal de predare-primire a dosarelor depuse în baza H.G. nr. 962/2001 încheiat în data de 26.02.2021 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii;

 • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului și aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.


Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr, 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiții din cadrul programului „38.000 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul A.N.L.;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/23.03.2017 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în Sectorul 2 al Municipiului București.

în temeiul art. 139 alin. (I) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2021, conform criteriilor cadru prevăzute în H.C.L. nr. 36/23.03.2017 pentru tinerii-medici rezidenți care au depus dosare până la data de 31 decembrie 2020 în vederea obținerii de locuințe pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 152/1998, republicată.

Art. 2 Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de locuințe pentru tineri-medici rezidenți situate în incinta Spitalului Colentina, în temeiul Legii nr. 152/1998 , conform anexei, după cum urmează:

Anexa - locuințe cu o cameră — 47 poziții

locuințe cu două camere - 11 poziții

Total - 58 poziții

Art. 3 Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor vor fi adresate Primarului Sectorului 2, în termen de 7 zile de la afișarea listelor. Primarul va asigura soluționarea contestațiilor în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii

la cunoștința publică prin afișare. Aducerea la cunoștința publică se va face în termen de OS i /

zile de la data comunicării oficiale a prezentei hotărâri de către Secretariatul Sectorului

—--2 către Instituția Prefectului Municipiului București.

Art. 5 Primarul Sectorului 2 și Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului propriu de specialitate vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa va fi data publicității în condițiile art. 15 alin.(3) din Anexa la H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenței Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu anonimizarea datelor privind domiciliul solicitanților.


AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA NIȚĂ


Hotirârc nr. 121

București, 31.03.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 81.03.202! cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri medici rezidenti destinate închirierii valabile pentru anul 2021

Structura     1    camera

ANEXA

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa de domiciliu

Nr inreg

Anul/luna/ziua

Total punctaj

1

HAREA NICOLETA

3096

09.01.2020

47

2

PĂSĂRICĂ ALEXANDRU SORIN

11825

27.01.2020

46

3

FLOREA ROXANA

14417

30.01.2020

43

4

TUTU ADRIANA

30163

27.02.2020

43

5

POPA MARlA CRJSTINA

186516

19.12.2019

42

6

MIRON VICTOR DANIEL

3224

09.01.2020

42

7

STANCIU CORINA ANDREEA

26101

20.02.2020

42

8

PURICE MADALINA OTIL1A

26201

20.02.2020

42

9

COSMA LIVIA MIHAELA

62654

28.05.2020

ssn 41

—......

10

DOGARU TIBERIU NICU

73911

18.06.2020

« M

11

ROSCA ANA MARlA

163957

03.12.2020

41

12

PETRU SABINA MARlA

173781

21.12.2020

41

13

DEATCU ELENA ANCUTA

174447

22.12.2020

41

Stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri medici rezidenti destinate închirierii valabile pentru anul 2021

Structura     1     camera

ANEXA

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa de domiciliu

Nr inreg

Anul/luna/ziua

Total punctaj

14

TARNA MIHAELA

30145

27.02.2020

40

15

TOFAN DIANA ELIT^k

124410

17.09.2020

40

16

ZARZU ALEXANDRA

128559

24.09.2020

40

17

CRISTEA ANDRA FLORENTINA

128690

24.09.2020

40

18

NISTOR DRAGOS VALENTIN

130517

05.11.2020

40

19

IFTIMJE MADALINA ELENA

174709

22.12.2020

40

20

IONESCU GEORGETA DANIELA

3165

09.01.2020

38

21

PRAJESCU RARES

160342

25.11.2020

38

22

BALABAN MIRUNA

177912

30.12.2020

38

rjy

rn ®

23

STOEAN ANDREEA MARIA

12440

31.01.2019

36

m =■>

H =■ A

24

IONASCU NICOLETA

21481

18.02.2019

36

Xm

Q

25

SALMENTEODOR

100537

06.08.2020

36

26

GHIGULESCU MIHAELA

159929

24.11.2020

34

Stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri medici rezidenti destinate închirierii valabile pentru anul 2021

Structura     1     camera

ANEXA

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa de domiciliu

Nr inreg

Anul/luna/ziua

Total punctaj

27

CIMPEANU CRISTINA

35247

13.03.2019

33

28

NICOLAE CONSTANTIN ADRIAN

135432

17.09.2019

33

29

FILIP GABRIELA

137065

19.09.2019

33

30

DIANU ELENA

142014

30.09.2019

33

31

FINDRIHAN PAUL ALEXANDRU

148896

10.10.2019

33

32

POMOHACI MIHAI DAN

169338

14.11.2019

33

33

LIDER BURCIULESCU SOFIA MARIA

170657

19.11.2019

33

34

DINU CRISTINA LAVINIA

178216

03.12.2019

I

07 7

35

ISMAIL SERMINA

179783

05.12.2019

33

m 1

o® <

□3 £ N

36

TOMAMIHAELA ALINA

186523

19.12.2019

33

£3^ ™ cr

37

RAUTA DIANA

187626

23.12.2019

33

38

RAUTA CRISTINA

187635

23.12.2019

33

39

DRAGOMIRESCU MIHAI CODRUȚ

189372

31.12.2019

33

Stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri medici rezidenti destinate închirierii valabile pentru anul 2021Structura     1 camera

ANEXA

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa de domiciliu

Nr inreg

Anul/luna/ziua

Total punctaj

40

BLAGA MARiA MADALINA

30097

27.02.2020

33

41

BURDUJA MIHAI

58230

20.05.2020

31

42

OGNEVA DIYANA OGNYANOVA

95865

29.07.2020

31

43

GHINEA IULIA ELENA

108305

20.08.2020

31

44

CIOTI ANA MARIA

132160

01.10.2020

31

45

SERBAN ELENA DANIELA

139979

15.10.2020

31

46

MICU CRISTINA ELENA

172373

17.12.2020

31

47

TOPALA AURELIA____________________

175546

23.12.2020

31__

Stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri medici rezidenti destinate închirierii valabile pentru anul 2021

Structura     2    camere

ANEXA

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa de domiciliu

Nr inreg

Anul/luna/ziua

Total punctaj

1

CONSTANTINESCU GABRIELA

76594

24.06.2020

61

2

PADURARU ANDREEA

156383

23.10.2019

57

3

ROSCA ZAAFRANI ANDREEA MIHA

175407

23.12.2020

52

4

KACEM ANDREEA

99524

05.08.2020

48

5

AILINCAI IOANA GEORGIANA

176371

28.11.2019

44

6

DRAGHICIIONESCU ANA MARIA

62355

11.06.2018

41

7

ZOLDAN IOANA ALEXANDRA

178208

31.12.2020

40

8

OLTEANU ALEXANDRA NICOLETA

121498

05.11.2018

38

9

BONDOC MARINELA GEORGIANA

6592

17.01.2019

38