Proces verbal din 30.01.2020

002 Proces verbal ședință ordinară 30.01.2020

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2

din data de 30.01.2020

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

  • - Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Domnul Popescu Dan Cristian - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Doamna Niță Elena - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București, conform Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020;

  • - Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian - președinte de ședință

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București, face prezența consilierilor locali. Au fost prezenți 27 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Proiectul ordinii de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 109/23.01.2020 și Suplimentarea proiectului ordinii de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 157/29.01.2019 au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13 și pe site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 134 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. crt.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ - proiect

1

Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 10.01.2020;

2

Proiect de hotărâre pentru completarea articolului nr. 52 din anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

3

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

4

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Primăvara începe cu un mărțișor";

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "MAGIA COPILĂRIEI"; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

6

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "PANTELIMON 301";

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

7

Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru preluarea în domeniul public al Municipiului București a construcțiilor edilitare „Construcții apa-canal imobil bloc 2 - Str. Maior Vasile Băcilă nr. 28-30”, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

8

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ < preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020-2021;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București” Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

10

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

11

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/02.10.2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/26.04.2018

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

12

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2019

Inițîator:TOADER MUGUR-MIHAI - - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

13

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 52/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

14

Proiect de hotărâre pentru stimularea colectării selective a deșeurilor menajere Inițiator: Popescu Dan Cristian - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Bună ziua, stimați colegi! Suntem în formulă completă și putem începe ședința de astăzi. Primul punct pe ordinea de zi este aprobarea procesului -verbal al ședinței extraordinare din data de 10.01.2020.

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de J0.01.2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ:-

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Supunem la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi, 30.01.2020.

Se supune la vot Ordinea de zi a ședinței ordinare C.L. Sector 2 din data de 30.01,2020 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU- 0, ABȚ- l, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule președinte, interpelările când sunt, la începutul ședinței, sau la sfârșit?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Haideți să votăm mai întâi completarea ordinii de zi cu cele 5 puncte, de la punctul 10 la punctul 14.

Se supune la vot Completarea ordinii de zi a ședinței ordinare C.L. Sector 2 din data de 30.0L2020 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU -1, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Adrian Alexandru

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Acum voi propune ca interpelările să aibă loc la sfârșit și o să vă solicit un vot în acest sens!

Se supune la vot propunerea ca interpelările să aibă loc la finalul ședinței și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 4, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Adrian Alexandru, Chiricuță Ion

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Cătălin Constantin

Este prezentat punctul nr. 2, proiectul de hotărâre pentru completarea articolului nr. 52 din anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă rog respectuos să încercăm pe tot parcursul acestei ședințe să votăm cu toții! Cred că este corect fața de ceilalți colegi să fim atenți și să votăm prin asumare, fie ea prin abținere sau împotrivă!

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre pentru completarea articolului nr, 52 din anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU- 0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Constantin Angela, Pușcașu Marian

NU VOTEAZĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

Este prezentat punctul nr. 3, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -27, NU - 0, ABȚ■ 0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Adrian Alexandru, Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "Primăvara începe cu un mărțișor”;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz nefavorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ, aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Domnul consilier Feroiu, puteți lua cuvântul!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Cred că așa cum s-a cerut din sală, trebuie o justificare pe ceea ce înseamnă avizul negativ dat de Comisia buget-finanțe pentru toate cele trei proiecte care sunt inițiate de Centrul Cultural „Mihai Eminescu” și, probabil așa cum le-ați lecturat .. avem la ceea ce înseamnă capitol bugetar, la absolut toate dintre ele, decât niște fraze identice la toate cele trei proiecte, unde diferă suma; sursa: buget local, buget estimative: 100.000 lei, bani, care nu știm unde se duc, nu știm cum se cheltuiesc, nu se indică un număr țintă de persoane, dacă este să discutăm pe baza alcătuirii acestui proiect, cât anume, și în ce fel se vor cheltui acești bani; iar tot la buget și sursa finanțării, dacă doriți va citesc, dacă nu, aveți amabilitatea și citiți domniile voastre, cheltuielile vor fi realizate, paragraful acela este identic la cele trei proiecte. Din punctul de vedere al Comisiei buget-finanțe, atâta timp cât aprobi un proiect pe o sumă generală și nu se spune ce vrei să faci cu acești bani decât în termeni mari.. vrei să aduci personalități la toate trei proiectele? ... vrei să faci același lucru .. nu mi se pare corect a avea avizul pozitiv pentru aceste proiecte. în același timp, atrag atenția, domnule Primar, așa cum am avut acea conversație, că Centrul Mihai Eminescu, este în prezent singura instituție din subordinea noastră care nu are cheltuielile publicate pe site. V-am trimis acel prinț screen și v-am arătat că nici până în prezent, nu a făcut acest lucru. Cât despre proiect în sine, înțeleg intențiile a fi bune, cred însă, că cine le scrie .. modalitatea de redactare sau de prezentare către noi, consilierii, nu vrea să facă decât o glumă destul de proastă vis-a-vis de ceea ce înseamnă scrierea unui proiect de lucru. Nu vreau să intru în amănunte, dar dacă o să insistați, cu siguranță, voi intra pentru fiecare în parte. Mulțumesc.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Vreau să îi reamintesc colegului nostru, domnul Feroiu, că anul trecut în aceeași vreme, am avut la fel, tot cele trei proiecte, unde domniile lor, au votat cu două mâini; anul acesta nu știu de ce se întâmplă așa, mai ales la Magia Copilăriei, să nu admitem acest proiect de hotărâre, unde copiii.....

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule consilier, nu am ajuns la punctul 5, vorbim de proiectul numărul 4...

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Dânsul a spus, la cele trei proiecte!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu este nicio problemă, o să iau cuvântul la toate cele trei proiecte!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: De ce anul trecut am putut să votăm aceste proiecte bune pentru Sectorul 2 și pentru copiii din Sectorul 2 și anul acesta nu, nu înțeleg! Sunt aceleași sume ca și anul trecut!

Domnul consilier local Zaharîa Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă rog, domnule Feroiu să vă păstrați ideea, era la rând doamna Riesch.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Vreau să vă spun ca în primul rând avizul Comisiei juridice este pozitiv, deși eu cu domnul Feroiu am dat aviz negativ, îmi mențin poziția, aceeași de anul trecut. Am dori o evidență a cheltuielilor și pe ce se duce banul public; nu am o problemă cu gratuitatea, dar trebuie făcută cu scop și ce voi citi acum sunt valabile și pentru celelalte două proiecte. Pentru toate cele trei proiecte inițiate ’de Centrul Mihai Eminescu, am trimis și pe e-mail doamnei Paninopol, nu am reușit să primesc un răspuns până acum, la această oră.

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu”: M-ați invitat prin e-mail să vin la comisie. La ora 13,30 am fost la sala de Consiliu și v-am așteptat cu hârtiile în mână să vă explic absolut tot ce doriți!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am cerut întâi un răspuns scris.. .ok.. nu este vorba despre asta, putea să preia colegul meu comisia.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Doamna Riesch, dați citire sau nu?

i

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Dau citire, deci, nu există: o listă detaliată a cheltuielilor, nu se știe exact locațiile, e vorba și de copii și dei adulți; ca să înțelegem aceste proiecte ar trebui să avem întâi o evidență clară ce se întâmplă la Academia Copiilor, care sunt cheltuielile, câți participanți, a avut success sau nu proiectul. Se suprapun și sunt elemente comune, nu este asta o problemă, am înțeles, unul este pe toată perioada anului, Academia Copiilor este doar pe perioada școlară și în vacanțe când nu se țin cursuri. Nu înțeleg pentru cei maturi, care este valoarea cursurilor, pentru că nu pot fi folosite când te angajezi, nu au o certificare a ministerului... am dori obiectivele cantitative și niște indicatori de performanță a proiectului, număr de beneficiari pe 2020, copii și adulți....

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule președinte, se pare că, colega noastră vorbește de cu totul altceva!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Referitor la punctul 4 se poate să dați citire, după care reluăm?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am dori niște indicatori de performanță și estimate cheltuielile, defalcate cheltuielile!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aceste proiecte care v-au fost înaintate astăzi, nu sunt la prima ediție, au fost desfășurate și pe parcursul anului trecut, nu știu ce indicatori de performanță v-ar mulțumi pentru acest proiect „Primăvara începe cu un mărțișor”... da, putem să facem o aproximare, o evaluare câte doamne întâlnim în parc, pe stradă, nu știu dacă am putea să facem acești coeficienți, sau o evaluare a performanței. Referitor la cheltuielile efectuate de către Centrul Eminescu, da, acestea sunt publice, sunt într-adevăr anumite contracte, să spunem așa, care sunt protejate de ..., mă rog, mă refer la cele care sunt încheiate cu artiști, cu drepturi de autor, dar cheltuielile sunt transparente, dacă doriți domnule Feroiu, vă rog, poftiți la Serviciul economic de la „Mihai Eminescu” și puteți să verificați și dumneavoastră, fără probleme!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vă mulțumesc, domnule Primar pentru această invitație, iar în al doilea rând, cer puțină atenție din partea colegilor mei și din partea conducerii Centrului „Mihai Eminescu”! Cred că cheltuielile pe această sumă față de proiectul de anul trecut, până în prezent, nu au fost făcute publice; este un motiv în plus, acesta este lucrul pe care îl spun, că am făcut un proiect de bună credință, l-am aprobat, eu unul personal, vorbesc în numele meu, dar neavând o statistică pe ce s-au cheltuit banii de anul trecut până în prezent, sunt sceptic, și îmi dați voie să fiu sceptic, că poate, nu au fost investiți cum ar trebui!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Anul trecut a participat la această acțiune și doamna consilier Bugner, ne poate spune câteva cuvinte; eu nu cred că se poate estima un 1 Martie, sau un 8 Martie, când vestești sosirea primăverii, sau ziua femeii, cu o floare să spui, dau la 700 de femei sau dau la nu știu câte, deci nu ai cum să estimezi; iar în ceea ce privește Academia Copiilor pot să o informez pe doamna Antheia că se știe numărul exact de copii care participă în acest proiect, se știu și rezultatele. Eu vă pot spune de anul trecut, la copiii care au participat în cadrul acestui proiect, Academia Copiilor, fie pe limba și literatura română, fie pe matematică, fie pe alte discipline, s-au văzut și se văd rezultatele!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Vă mulțumesc doamna Popescu, am vorbit în continuare bănuiesc, de punctul 6, vă rog frumos doamna Antheia, dacă se poate, scurt să încheiem aceste interpelări pe marginea punctului 4.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Pot estima cheltuielile pentru că aveți execuția bugetară de anul trecut, și acolo sigur sunt datele!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Bănuiesc că asta este pentru Silviu Feroiu, care nu știe unde să se uite!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu există, pentru informarea dumneavoastră, publice!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Propun să supunem la vot punctul 4 de pe ordinea de zi!

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "Primăvara începe cu un mărțișor", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU -1, ABȚ- 9, NU VOTEAZA - l

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Constantin Angela

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Feroiu Dumitru Silviu, Iordache Isabela Florina, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr, 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "MA G1A COPILÂRIEI”;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz nefavorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ, aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă rog, domnule consilier Feroiu!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Așa cum am spus, menționez și păstrez ideea de la prima intervenție, mai am un lucru cert la ceea ce se întâmplă, dacă ne uităm în rapoartele de specialitate date pentru noi consilierii, vom observa dă lipsește raportul de la DGAPI, ba mai mult, lipsește și un raport de specialitate de la Inspectorat. Din citirea acestui text reiese foarte clar că activitățile au loc în școli, au loc cu elevi și noi nu avem aceste rapoarte de la direcțiile aferente, nici măcar de la Inspectoratul Municipiului București, nici de la DGAPI, încă un element în plus, pe lângă cel bugetar prezentat înainte, pentru a nu trece acest proiect. Atenție, aceste proiecte, din punctul meu de vedere, reiterez idea, sunt scrise ca o glumă proastă la adresa noastră, a consilierilor locali; îmi pare rău să spun asta, am văzut și am citit multe proiecte la viața mea, dar cele care vin de la Centrul „Mihai Eminescu”, nu știu, dar cred că, domnule Primar, vă fac un mare deserviciu, în primul rând, dumneavoastră!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier, cred că, confundăm termenii, să cer raport de la Inspectorat, pentru un proiect de hotărâre, sau un acord? Acord da, în situația în care proiectul va fi aprobat, vom solicita acordul de la Inspectoratul Școlar!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Era vorba de raportul de la DGAPI, care lipsește cu desăvârșire!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu poate DGAPI să facă un raport pentru un proiect cultural educativ!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: La „Pantelimon 301” de ce a trebuit să facă raport DGAPI?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Ne mirăm, dânsul este consilier de trei ani și jumătate și nu știe cu ce se mănâncă DGAPI-ul!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule consilier, dumneavoastră încercați să luați apărarea unui consilier, coleg de partid, înțelegem, dar totuși hai să ne ocupăm de actul administrativ!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier, efectiv, nu poți să ceri unei direcții care nu are nicio atribuție pentru acest proiect, iar acordul, domnule consilier, v-am spus, să nu confundăm raportul cu acordul, acordul da, va fi solicitat Inspectoratului, normal!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Și raportul de specialitate din partea DGAPI Sector 2, unde director general este domnul Gârbu, care lipsește, iar la următorul proiect, proiectul 6, l-a dat, care este la fel, un proiect care se desfășoară, cu copii cu...

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Eu cred că este o greșeală, s-a cerut aiurea raport de specialitate de la DGAPI!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Este foarte simplu ce am spus și aveți dreptate cu acordul!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: încă 2 secunde domnule Feroiu, pentru celălalt proiect, da, a fost un raport de la DGAPI, având în vedere că această direcție a lansat și acel proiect, mult mai mare, Academia Copiilor, și ca să fim convinși că, și este un răspuns și pentru colega noastră, că aceste activități nu se suprapun și nu au nicio legătură, da, s-a solicitat și un acord de la DGAPI, care se referea efectiv la proiectul „Academia Copiilor”. Acum, cum v-ați gândit dumneavoastră că ar suna la un raport al DGAPI pentru acest proiect, Magia Copilăriei, care se referă la ... și ține efectiv de serviciul de învățământ, nu de Direcția de Administrare a Patrimoniului Imobiliar.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Vă propun să supunem la vot punctul 5 de pe ordinea de zi!

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "MAGIA COPILĂRIEI”, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -8, NU- 2, ABȚ-17, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe

ÎMPOTRIVĂ: Bughiu Iolanda Luminița, Pușcașu Marian

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Copstantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 6, proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului "PANTELIMON 301”;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz nefavorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ, aviz favorabil! Sper ca domnii consilieri care au desființat la începutul mandatului, în 2016, Centrul Pantelimon, să nu dorească același lucru și acum, că asta se urmărește!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil! Voiam să reamintesc că a fost propunerea mea pentru redeschiderea acestui centru, dacă tot facem comentarii!,!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu cred că a fost a dumneavoastră, a fost a domnului Primar, dumneavoastră ați închis centrul.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cred că mințiți din nou, dar ne-am obișnuit!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Așa îmi aduc aminte, că liberalii au închis centrul Pantelimon!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este adevărat, a fost propunerea mea de a redeschide acest centru, deci nu mai mințiți, nici în privat, nici în public!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu minte nimeni, acesta este adevărul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă puteți să vă abțineți, dacă nu puteți, asta este.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu pot să mă abțin la o minciună, ați zis că este comunistă, că este de a lui Onțanu și ați închis centrul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să revin cu comentarii pe tema respectivă!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Doamna Paninopol, vă rog frumos să îmi răspundeți și mie la e-mail. Cheltuielile, cum le-ați estimat pentru proiectul numărul 6?

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu”: Am e-mailul printat, doriți să îl citesc? - „Bună ziua, vă invităm joi, 30.01.2020, ora 15.00 la Comisia juridică” - Am fost, nu ați fost prezentă, eu de la ora 13.00 am fost acolo, și nu ați fost prezentă!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: O secundă doamna Paninopol, aș aprecia dacă invitații din sală nu ar mai lua cuvântul, sau cerem cuvântul, dacă este pe subiect! Vă mulțumesc.

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu”: Avem întrebări legate la ordinea de zi, referitor la cele 3 proiecte, 4,5,6, Pantelimon 301, inițiate de Centrul Cultural „Mihai Eminescu”. Pentru a înțelege mai bine proiectele șî pentru a nu încărca ședința de consiliu, ne-ar ajuta să răspundeți la întrebări. Prin proiectul numărul 6, adică acesta cu Pantelimon 301, se oferă cursuri gratuite de muzică, pictură, limbi străine, matematică. Nu matematică. Dacă citeați cu atenție proiectul, vedeați că în cadrul acestui proiect se fac extra activități, adică nu cursuri, se fac activități vocaționale, care cuprind pictură, muzică deci, noi nu ne suprapunem cursurile cu cele de la Academia Copiilor, pentru că, eu am înțeles, că aici ar fi problema, că facem toți același lucru! Nu, Academia Copiilor face cursurile, din câte am înțeles, cele care sunt în curicula școlară, iar noi la Centru, la Pantelimon 301, la clubul copiilor, acolo încurajăm talentele. Noi acolo, după ce copiii s-au înscris, ei sunt testați. De ce? Pentru că se face canto clasic, se face canto muzică populară, se fac activități la care participă copiii care au talent pentru aceste activități, deci, nu se suprapun, în niciun caz, iar dumneavoastră, aici în e-mail, nu mai citesc, nu îl mai citesc pe tot, dumneavoastră cereți niște obiective cantitative... Nu, la Academia Copiilor vorbim de cantitate, la Pantelimon 301, la clubul copiilor, vorbim de calitate. Acolo avem copii care merg la diverse concursuri, unde au câștigat premii și acum 2 zile au fost premiați, acolo merg copii care fac efectiv, încercăm să îi susținem, să facă performanță.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna director, vă rog să spuneți câți beneficiari sunt în Pantelimon 301?

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu”: în prezent sunt 96 de grupe, iar în fiecare grupă, depinde de specificul ei, sunt maxim 20 de copii, dar depinde dev grupă!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am văzut că aveți și pentru adulți, unde se desfășoară cursurile, tot în Pantelimon, sau în alt sediu?

A

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu”: In Pantelimon. Programul de acolo, este de la 8 dimineața la 8 seara. Copiii vin la aceste cursuri și la aceste activități după amiază, pentru că în prima parte a zilei, majoritatea sunt la școală și atunci noi am considerat normal, dacă am înființat clubul copiilor, să înființăm și un club al seniorilor. De ce? Pentru că în primul rând în prima parte a zilei, acele săli erau goale, personalul nostru cei care erau în prima tură, să spun, efectiv stau degeaba și am înființat și clubul seniorilor, unde vin seniori și participă la diverse activități adaptate pentru vârsta lor, de la ora 8,00 până la ora 12,00.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea să fac o completare, din informațiile care ne-au fost transmise, acolo sunt în jur de 2500 de beneficiari. Am făcut acum un calcul simplu, asta ar însemna că noi alocăm cam 66 de lei per beneficiar. Pentru că, așa dacă discutăm și discuția practic se vrea a atinge partea financiară, că întotdeauna se clamează cheltuiala banilor publici, este vorba de cca 66 de lei per beneficiar, care nu mi se pare mult pentru o activitate care se desfășoară și de economicitate și chiar de performanță. După mai puțin de un an de când funcționează acest centru, deja sunt premii și naționale obținute de copiii de acolo, participă la diferite expoziții și chiar vă invit să vedeți cum se desfășoară această activitate, blamată de o parte dintre dumneavoastră.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Domnule Primar, îmi permit să vă răspund scurt, să știți că am fost la Centru și mi-a plăcut foarte mult, mai puțin sala de balet, care este foarte mică!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Haideți să fim și noi puțin operativi!

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu”: Este foarte mica, dar să știți că în sala de balet, cursurile se fac cu maxim 14 elevi, adică este de ajuns pentru sala aceea.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Sunt întrebări din sală, pot să întrebe?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Dcamna Antheia, am observat acel domn pe care îl văd des pe facebook, este mult prea greu să vă dăm cuvântul acum, vă rog mențineți-vă ideea și la interpelări aveți dreptul să vorbiți.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Dragi colegi, în primul rând ar trebui să fim puțin atenți la nuanța acestui proiect! Să știți că m-am gândit să îl votez înainte, mai ales că știu cât s-a zbătut domnul Viceprimar să redeschidă acest Centru. Dar în același timp, nu pot să fiu de acord cu inadvertențele pe care le spuneți! Vreau să îmi spuneți exact, nu 96 de grupe ori maxim 20, ci câți oameni erau activi înscriși la data de 31.12.2019? Atenție, pentru că eu am alte date, în niciun caz 2500 de oameni, în niciun caz....

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Poate ne răspunde domnul director adjunct!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Cereți dreptul la cuvânt, doamna Popescu, este a șasea oară! Ori vorbim organizat ori cereți dreptul la cuvânt și răspundeți imediat, că nu a fost nimeni să nu primească dreptul la cuvânt!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: în același timp, vreau să vă spun că la fel ca celălalt proiect, nu au apărut nici până în prezent cheltuielile pe grupe defalcate, și vi le cer public să ni le dați conform legii în termen de 10 zile la toate proiectele care s-au desfășurat, inclusiv cele de anul trecut! Și vine, la câți sunt înscriși acum, un cost, ca să ne înțelegem, de aproape 3000 lei pe om. Sunt înjur de 450 de copii și 170 de bătrâni, pe acolo, groso modo, faceți dumneavoastră două milioane o sută împărțit la ce există acum, pe lună, domnule consilier, nu, pe lună, din bugetul total împărțit număr de utilizatori la bugetul total. Să știți că mă gândeam cu dragă inimă, mai ales că știu, cât s-a luptat domnul Viceprimar să deschidă acest Centru, dar nu pot să iau parte la niște neadevăruri.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt dator să fac câteva precizări. în primul rând, la începutul acestui mandat, au fost discuții chiar aici în sală, despre modul în care funcționa acest Centru înainte de 2016 și atunci am discutat despre un raport de audit, care arăta cum în zona de fizioterapie, nu erau nici jumătate din pacienții decontați, înregistrați că ar fi făcut fizioterapie, cum o doamnă antrenoare de fitness, prietenă cu fostul Primar, primea 4000 de euro lunar pentru a antrena persoanele care faceau acolo fitness și tot felul de alte lucruri care cel puțin mie mi se păreau ilegale, nu mai zic că era o gardă civică care, sigur este și acum în pofida dorinței noastre, care are sediul acolo, care face mai mult propagandă electorală, unele lucruri sau putut face, altele nu! Dar asta nu înseamnă că nu am fost eu personal și grupul PNL și cred că cei mai mulți din această sală sunt de acord ca primăria să investească în educație, cred că este nevoie de aceste cursuri, este nevoie ca oricine din Sectorul 2, copil sau pensionar și om care lucrează, dar are timp pentru cursuri suplimentare să poată avea acces la cursuri vocaționale, sau să facă sport, sau să învețe să cânte la un instrument. De aceea am sprijinit și Academia Copiilor și aceste cursuri, care sunt binevenite. Deci, noi vom susține acest proiect în continuare! Sigur, este bine ca lucrurile să fie transparente și dacă vom găsi astfel de cazuri, așa cum erau înainte, cu antrenori cu 4000 de euro pe lună, cu persoane fictive cărora le erau decontate serviciile, vom alerta și organele de cercetare penală, vom trimite și auditul..

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu”: Toate facturile sunt pe site-ul primăriei!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu am făcut niciun fel de acuză! Am spus că susținem aceste cursuri în spirit de legalitate, cu aplicarea legilor, și cu alocarea unor sume corespunzătoare. Deci, până la proba contrarie cu toate că înțeleg nedumeririle colegului meu Silviu Feroiu, până la proba contrarie, vom susține acest program din toată inima de la Pantelimon. Aș vrea să adaug, pentru că am fani în sală, că am depus deja un proiect pentru redeschiderea zonei de fizioterapie la Pantelimon. în baza legii, care încă nu a fost pus încă pe ordinea de zi, pentru că este depus de foarte mult timp, dar aștept!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Cred că confundați, banii nu sunt ai dumneavoastră, sunt doar la mișto!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Doamna Popescu când ați avut dreptul cuvânt, nu ați avut nimic de zis.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: A vorbit domnul Viceprimar ceva de genul, noi am verificat, noi am deschis, noi am făcut, nu este așa!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Ați început să vă manifestați ca alți colegi ai noștri.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: A mai apărut un buton pe aparatele noastre, ne puteți explica ce este cu el?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Rugăm colegii de la tehnic să ne informeze despre ce este vorba cu acest al patrulea buton!

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului ''PANTELIMON 301", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU- 0, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan; Cristian, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra,. Chiricuță Ion, Feroiu Dumitru Silviu, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan ;

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru preluarea în domeniul public al Municipiului București a construcțiilor edilitare „ Construcții apa-canal imobil bloc 2 -Str. Maior Vasile Băcilă nr. 28-30”, sector 2, București.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru preluarea în domeniul public al Municipiului București a construcțiilor edilitare „ Construcții apa-canal imobil bloc 2 — Str. Maior Vasile Băcilă nr. 28-30”, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Adrian Alexandru, Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuța

Este prezentat punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020-2021.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ, aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020-2021, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Adrian Alexandru, Andrei Robert Alexandru, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian

Este prezentat punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 ■- Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Aici, cu voia dumneavoastră voi da citire unui amendament care este venit de la Poliția Locală Sector 2 și are ca scop modificarea, rectificarea și completarea. Astfel, se completează articolul 11 aliniatul 1, după cum urmează, „Suspendarea autorizației privind desfășurarea activităților se realizează la propunerea organului constatator, respectiv al Poliției Locale Sector 2 pentru încălcarea repetată a legii 61/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare constatată prin proces verbal de către Poliția Locale Sector 2, precum și pentru modificarea condițiilor prevăzute în declarația pe proprie răspundere a unității de alimentație publică conform H.G. nr. 843/1999privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică, neincluse în structurile de primire turistice”, De asemenea, de la finalul articolului 5 se elimină sintagma „nu vor fl înregistrate decât cererile însoțite de documentația complete”, având în vedere posibilitatea depunerii documentației prin poșta electronica. Conform articolul 8 din OUG nr. 27/03.01.2002 privind reglementarea activităților de soluționare a petițiilor, autorităților și instituțiile publice autorizate au obligația să comunice petiționarului în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă. Acesta a fost amendamentul de la Poliția Locală, aș vrea să supunem la vot amendamentul, după care proiectul în sine, aș vrea de asemenea avizul comisiei juridice!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Avizul este pozitiv!

Doamna consilier local Constantin Angela : Avizul comisiei de comerț ,este pozitiv!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Din ce ați citit dumneavoastră domnule Președinte, mie mi se pare că Poliția Locală, din punctul meu de vedere este ok, dar se pot întâmpla și abuzuri prin care cineva cu un restaurant se duce la Poliția Locală de mai multe ori și poate să îi închidă restaurantul omului., nu avem organe ale statului care controlează aceste activități? Vorbesc la nivel...Nu avem oare organe abilitate ale statului român care fac controale la nivel de aceste instituții ale privaților?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Cui îi adresați această întrebare, mie personal? Vă rog, domnule Viceprimar!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului A

București: Intr-adevăr, avem o formă mult mai suplă care a fost votată de către Consiliu atacată de Prefectură, cred eu și cu un interes direct, pentru că ISU este în subordinea Prefecturii și practic vorbim de o pasare a responsabilității. Prefectura vrea ca noi să fim responsabili pentru ce nu face ISU, care este în subordinea dânșilor. Eu consider că fiecare instituție, așa cum ați spus și dumneavoastră trebuie să își facă treaba, noi astăzi, oricum nu putem închide niciun local. Nu avem bază legală ca să îi închidem, doar dacă construiesc ceva illegal, atunci putem sista construcția. Nu putem închide, chiar dacă nu au niciun fel de aviz, doar ISU îi poate închide! Forma pe care am votat-o noi mi s-a părut cea mai corectă și cea mai suplă, suntem în instanță cu cei de la Prefectură, iar în momentul când vom câștiga acel proces, vom reveni la forma inițială. Până atunci, domnul Primar a insistat și are cumva dreptate, ca să nu se creeze un blocaj în procesul de autorizare, am fost de acord cu această variant, pentru a merge înainte, chiar dacă pe fond nu sunt de acord cu toate prevederile... Dar s-a inclus tot ce a cerut Prefectura, repet care are un interes direct, au ISU în subordine și vor să paseze răspunderea pentru ce nu face ISU, la primărie, ceea ce nu este corect. Dacă ar fi ISU în subordinea primăriei, ar fi total corect!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Sunt de acord cu acest proiect de hotărâre și cu amendamentul, că nu putem să întârziem și să nu dăm curs acestor restaurante, baruri și altor activități de servire a băuturilor conform 932 și alte activități. Trebuie să fim mai transparenți și cât mai receptivi la toate nevoile din Sectorul 2!

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr, 197/29.0L2020, la punctul 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor fi 932 - Alte activități recreative fi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ- 4, NU VOTEAZA - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan Cristian

Se supune la vot punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”, cu amendament, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Adrian Alexandru, Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE; -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr. 10, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19 ”.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 10, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - 0, ABȚ - 1, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/02.10.2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/26.04.2018.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/02.10.2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/26.04.2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - O, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan Cristian

Este prezentat punctul nr. 12, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr.152/2019;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia de protecție socială, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 12, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 13, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 52/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Avem un amendament depus, îl aveți pe e-mail, bănuiesc că l-ați studiat, este foarte lung și nu cred că ar trebui să îi dăm citire, putem să votăm amendamentul întâi!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pot să îl descriu. Deci, în această hotărâre a fost inclusă o propunere pe care am facut-o anul trecut, aceea de a se da tichete și nu bani, iar acum, amendamentul se referă la faptul că nu se pot da aceste tichete decât cu două condiții îndeplinite, una este ca beneficiarul să aibă toate impozitele plătite, pentru că nu prea este normal să dăm niște bani publici cuiva care nu și-a plătit datoriile către primărie și a doua este ca, cei care pot munci, cei care nu au un handicap grav sau nu sunt în alte situații, să depună muncă în folosul comunității, la ADP Sector 2, la DGASPC Sector 2, sau la Administrația Piețelor Sector 2, sunt trei variante, care ar putea folosi munca necalificată, pentru că vorbim despre muncitori necalificați. Mi se par niște lucruri de bun simț și cred că acestea trebuie introduse în proiect!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Proiectul mi se pare absolut ok, amendamentul este cel care ne pune probleme, deci, din ce am înțeles eu, aceste tichete sunt o formă de a ajuta pe cineva care are niște probleme, eventual de sănătate, o persoană cu un cancer sau o persoană vârstnică, care nu a reușit să își plătească întreținerea la bloc, sau are o problemă gravă. Unde îl mai pui pe un om de 70 de ani, să facă muncă în folosul comunității; avem tineri de 30 de ani care nu au fost niciodată salarizați, care nu lucrează, care umplu sălile de jocuri și nu îi putem duce să facă muncă în folosul comunității! Luăm aceste persoane care de regulă au o problemă pentru care îi ajutăm, să le cerem să își plătească taxele, dacă, probabil că ei, exact bani nu au să își cumpere de mâncare! Deci, cu proiectul în sine nu avem absolut nimic, amendamentul este venit alături cu drumul, iertați-mă!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și eu cred că se face o confuzie. Noi în acest proiect de fapt modificăm niște sintagme. Proiectul care a fost aprobat de acest consiliu local în 2017 și vorbim despre un proiect care nu se referă nici la venitul minim garantat, nici la ajutoare financiare, ci conform legii, putem să le acordăm. Am stabilit cu dumneavoastră să acordăm aceste tichete sociale, care pot fi folosite numai pentru a achiziționa alimente. Dacă vă uitați și în structura legii și în structura hotărârii pe care noi am aprobat-o ... și să ne distanțăm de demagogie...știu că dă foarte bine la televizor ... să eliminăm toate ajutoarele sociale ... știu că au fost situații cu beneficiari care nu meritau, dar discutăm de aceste tichete sociale pentru alimente! Procedura, care este stabilită tot de noi și este conform legii, destul de laborioasă și riguroasă ca cineva să se încadreze, deci, sunt numai cazuri extreme. Noi putem să acordăm la 350 de beneficiari pe trimestru. în momentul de față, domnul Director general mi-a spus că am avea 330 de beneficiari, tocmai pentru că doar aceștia se încadrează în criteriile pe care noi le-am stabilit, conform legislației în domeniu. Ce înseamnă aceste tichete sociale? Valoric! înseamnă 300 de lei pe trimestru, de familie. înseamnă 100 de lei în alimente, un ajutor de 100 de lei din partea noastră pe familie pentru alimente. Foarte bine am făcut că am introdus aceste tichete pentru a putea fi folosite pentru alimente și nu pentru alte scopuri. Acordăm unei familii 100 de lei pe lună și de regulă sunt familii monoparentale. Am avut chiar săptămâna asta, o mamă cu doi copii foarte buni, care frecventează școala ... mama este vânzătoare la un supermarket și încasează undeva la 1160 de lei și mă gândeam, cum poate ea cu doi copii să supraviețuiască! Și m-am uitat la dosarele care îmi vin la aprobare, pentru că acestea se dau cu dispoziție de primar, conțin cam 80-100 de file! Consider că trebuie să vedem cum reducem, pentru că dosarul în sine costă mai mult decât acordăm persoanei respective. Am frunzărit acel dosar până la capăt, să văd toată situația, m-am interesat și de copii și vă spun, Doamne ferește să fie cineva într-o situație de genul acesta! Iar noi putem să sprijinim această familie și cred că, nu numai că putem, dar este datoria noastră administrativă, morală și umană! Să nu confundăm cu ajutoarele financiare cum se dădeau înainte, cu venitul minim garantat unde trebuie să presteze un anumit timp de muncă în folosul comunității. Să nu confundăm lucrurile!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Din punctul meu de vedere se forțează o ușă deschisă. Eram absolut de acord cu proiectul. Amendamentul mi se pare alături de proiect. Pentru astfel de familie care nu are bani pentru alimente, mi se pare greșit să impui primirea acestor tichete în funcție de plătirea taxei de salubritate sau a altor taxe, sau a executării unor munci în folosul comunității!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Beneficiari aceștia 330 pe care îi avem, nici nu suntem la limita maximă pe care ne-o permite legea, majoritatea sunt familii monoparentale sau bătrâni. Am și eu amendamentul sunt mai multe articole care sunt amendate. La articolul 4,5,7, 8 văd că se elimină, dar văd că este o prevedere strict preluată din lege, articolul 9, personal sunt de acord pentru că ce este introdus în plus, practic sunt deja făcute conform procedurilor modului de organizare a DGASPC. Bun, îl trimitem pe respectivul la ADP să presteze în valoare de 100 de lei, în situația în care majoritatea sunt familii monoparentale și bătrâni.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu am înțeles vederile de stânga unite aici în consiliu. Haideți să le luăm logic, pentru că degeaba vorbim despre un caz anume, cu o doamnă care are doi copii. Aici discutăm despre un proiect de hotărâre de consiliu, care se referă la toate cazurile posibile. Exemplele dumneavoastră n-au nici o legătură cu amendamentul meu. Am spus că cei care pot munci, nu cei care sunt bolnavi de cancer, care nu pot munci! Dați niște exemple, care nu au legătură cu amendamentul. După aceea, vorbim despre impozite și taxe: taxa de habitat este de 99 de bani pe an! Am votat aici împreună și vă mulțumesc pentru votul unanim. După aia, este impozitul pe locuință: dacă are locuință în sectorul 2 acea persoană, cred că trebuie să plătească impozitul pe locuință! Dacă are mașină, trebuie să plătească impozitul pe mașină! Alte lucruri nu sunt. Dacă vorbim despre cineva, care nu are locuință și mașină și plătește doar 99 de bani pe an, da, aș vrea să plătească acei 99 de bani pe an. Dacă are mașină aș vrea să plătească impozitul pe mașină, dacă are locuință în Sectorul 2 înseamnă că are un imobil cu o valoare de zeci de mii de euro, nu există mai ieftin în Sectorul 2!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Și face cerere la primărie pentru bani de mâncare?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuie să eliminăm abuzurile, pentru că în spatele bătrânilor, care chiar au nevoie de aceste ajutoare, în spatelor mamelor cu copii, care se chinuiesc să-i crească, sunt zeci de mii de cazuri în această țară de oameni care au luat ajutoare, oameni care pot munci, dar nu muncesc, avem sate care au 60% de beneficiari de ajutoare sociale, și cred că aceste reguli trebuie să fie generale, nu ne referim la cazuri în care nu se aplică aceste reguli. Mama aceea care nu are casă și mașină nu are niciun impozit de plată! Un om care nu poate munci, care este bolnav, normal că nu se aplică amendamentul. Dumneavoastră îmi dați numai exemple, și dumneavoastră și aliatul dumneavoastră domnul Primar, îmi dați exemple care nu se aplică la amendamentul meu. înțeleg socialismul, și pe Lenin și pe Marx și pe Iliescu și pe cine mai e, dar eu am alte vederi. Cred că oamenii care primesc bani de la stat și au imobile, trebuie să plătească impozitul pentru imobil, au mașini, trebuie să plătească impozitul pentru mașini, au niște dări de dat, trebuie să le plătească. Așa este normal. Pot munci și dacă nu au bani înseamnă că nu și-au găsit un loc de muncă, noi trebuie să le oferim în cadrul ADP și în cadrul Primăriei un loc pentru care să muncească pentru acei bani care sunt bani publici. Nu mai dați exemple car nu se aplică la amendamentul meu. Mulțumesc!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Cer dreptul la replică: Ați zis Iliescu și nu știu la care Iliescu vă referiți!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa ca alianță politică eu știu cu totul altfel!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mă refeream la Consiliul Sectorului 2, USR-ul sunt aliații noștri, dar aici sunt mai mult cu dumneavoastră!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu știu dacă trebuie să politizăm absolut orice proiect! încă o dată confundăm proiectele sau acest proiect îl transferăm într-un plan mediatic demagogic. Gândiți și analizați foarte bine la ce se referă acest proiect. în niciun caz chestii de genul că vine cu Mercedesul și-și ia tichetul social! Este exclus și cred că am duce proiectul sau discuția ușor în penibil.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu nu mă îndoiesc de buna credință a celor care fac acum aceste dosare, dar știm foarte bine ce ne spunea auditul despre ajutoarele date înainte de 2016; cum erau liste întregi cu persoane care nu prezentau niciun fel de document, nu aveau impozitele plătite, primeau mii de lei pentru lucruri pe care doar le susțineau! Erau catastife cu ”îl doare capul - 3000 de lei” ”își zugrăvește apartamentul - 5000 de lei”. NU trebuie să ajungem în aceeași situație pentru că în spatele unor reguli neclare se ascund tot timpul posibilitățile unor fraude.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Suntem în 2020! Știți și dumneavoastră, știu și colegii noștri că nu mai există așa ceva din a doua parte a anului 2016.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu știu, dar legile locale se fac pentru orice situație.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Să nu confundăm ajutoarele de urgență, ajutoarele financiare care se pot acorda, cu aceste tichete sociale, care sunt foarte bine stabilite, ca și criteriile de acordare, în legislația națională.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Am rugămintea la domnul Popescu să renunțăm la politică, n-a început campania electorală și să ne limităm la detaliile tehnice, la proiectele de pe ordinea de zi.

Se supune la vot Amendamentul nr. 204/30.01.2020 formulat de domnul Viceprimar Popescu Dan Cristian la punctul 13, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 52/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -11, NU - 6, ABȚ - 7, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Iordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru, Dinu Alexandru, Radu Gheorghe

Se supune la vot punctul nr. 13, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 52/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ÂBȚ ~ 0, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Adrian Alexandru, Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu

Este prezentat punctul nr. 14, proiectul de hotărâre pentru stimularea colectării selective a deșeurilor menajere;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia ecologica, aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Legat de acest proiect am reușit să văd și cum arată aceste așezăminte, barăci, dughene, care se dorește a fi amplasate în spatele blocurilor. Prima mea întrebare este unde în spatele blocurilor? La mine în spatele blocului nu poți să arunci un ac. Există blocuri în Pantelimon, cu 7 scări și cu 11 etaje. Acolo pui câte astfel de barăci ca să se strângă gunoiul uscat_ Care de ce trebuie să fie strâns în acele barăci să fie pericol, de gândaci, de foc, de șobolani? Normal ar fi, ca din banii care s-au luat până acum pe taxa de salubrizare, să vină și să fie colectat de două ori pe săptămână și dus unde trebuie să fie dus, nu să zacă acolo cu lunile! Mi se pare că prin acest chestii, care costă foarte mult și se plătește de către primărie numai o parte din aceste costuri, numai celor care au fost cuminți și și-au plătit taxa de salubrizare. Dacă 3 cetățeni nu și-au plătit taxa, asociația respectivă este bună de plată și costurile nu sunt puține, pentru că, conform unei hotărâri din 2010, trebuie să-i faci o platformă de ciment, deci trebuie făcute costuri ca lumea! Unde se va face? Nu e loc! Puținele locuri de parcare din spatele blocurilor vor fi mâncate de chestia asta. îmi aduc aminte din copilărie, la blocurile de 4 etaje era un loc unde duceam toți gunoaiele și puțea de-ți muta nasul! Va fi o problemă din punct de vedere: costuri, sanitar și încă o problemă, de ce se fac chestiile astea? De ce nu poate Supercom- ul să cumpere din banii pe care îi are luați de la noi, să cumpere mașini cu care să vină ritmic de 2 ori pe săptămână, cum se întâmplă în orice oraș civilizat și să fie strâns gunoiul uscat. Acum zac gunoaiele uscate în spatele blocului în saci, vin câinii și le sfâșie pentru că nu vine mașina, așa cum s-a zis că va veni și-1 va lua. Amărâții de locatari își duc hârtiile în spate frumos în pungi, acolo zac cu săptămânile! în spate pe Lacul Tei zac gunoaiele! N-am vrut să vă fac poze să vă trimit. Sunt munți de gunoaie. Faceți o călătorie electorală prin spatele blocurilor să vedeți cum este. Nu înțeleg de ce nu pot veni mașinile ritmic să ridice acele gunoaie? Nu înțeleg de ce trebuie să le ascundem în aceste barăci care sunt 25 tot la fundul asociațiilor de locatari.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Doamna Bugner, o să exced puțin statutul de președinte de ședință și aș vrea personal să-mi exprim părerea vis-a-vis de acest punct. Cred că aceste barăci sunt necesare tocmai pentru a rezolva problema pe care ați ridicat-o, și anume, că sunt sfâșiate de câini, că le plouă, că sunt expuse! Cred că sunteți foarte conectată, cu siguranță, la ce înseamnă cartierul Floreasca care este atât de ”curat și igienic” intern, în cadrul asociațiilor, tocmai pentru că aceștia au ghenele afară, și sunt scutiți de o serie de probleme legate de rozătoare, gândaci, etc. Mai mult n-aș știi ce să vă răspund, dar am văzut că ați lansat o mulțime de probleme și nu știu dacă aveți întrebări adresate cuiva anume.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Mai am o problemă: am văzut cum arată aceste barăci pentru că niște locuitori din Lacul Tei au pus întrebări pe facebook domnului Viceprimar și dânsul a făcut greșeala să le trimită poze cum arată aceste chestii, deci eu acum nu vă vorbesc numai din punctul meu de vedere, ci din punct de vedere al locuitorilor din Lacul Tei care au scris pe grupul de inițiativă Lacul Tei și s-au exprimat foarte vehement împotriva acestei idei. Având în vedere că am ajuns la sfârșitul ședinței, dacă poate să ia cuvântul cineva din public sau rămâne la interpelări?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: La interpelări, vă rog!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din cele spuse de doamna consilier, sunt mai multe argumente pro la acest proiect și vă mulțumesc. întrebări punctuale nu am reținut, dar am reținut anumite informații pe care le-ați înțeles în mod eronat. Proiectul nu prevede un furnizor anume sau un model anume pentru astfel de containere. Asociațiile care doresc să instaleze, nu este obligatoriu, își găsesc un furnizor. în general, oamenii spun că nu au loc în ghena unde se strângea gunoiul, să se strângă și reciclabilele cu toate că volumul e același pentru că nu producem mai mult gunoi dacă îl punem pe două fracții.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: De ce nu se poate veni ritmic să ridice acești saci? Nu-mi răspundeți la această întrebare! Ce s-a întâmplat cu banii oamenilor?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Asociațiile care doresc, cu toate că volumul este același, sigur, sunt anumite argumente care favorizează locuri separate pentru reciclabile și pentru deșeurile organice. Omenii cer un loc în afara blocului pentru a pune aceste reciclabile. Proiectul meu este bazat pe cererea multor asociații. Pentru a nu fi niciun fel de discuție, nu am condiționat în proiect un producător anume. Am zis, fiecare să-și aleagă un producător autorizat! Nu este obligatoriu! în Floreasca au fost făcute blocurile ca-n vestul Europei, cu ghena exterioară. Toate blocurile noi construite în România, sunt cu ghene exterioare. Nu e nicio problemă sa ai gheba la subsol, la parter sau lângă bloc. Așa e legislația. Nu mai ai voie să arunci gunoiul de pe palier pe acel tobogan.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Totuși am o întrebare: în caz că blocul are ghena interioară, la parterul blocului, dar fracția uscată nu am unde s-o depozitez și găsesc un loc lângă bloc unde s-o depozitez, dar este pe spațiul verde. Ce facem?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pe spațiul verde nu se poate amplasa nimic, conform legii.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Și atunci unde le pun?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt destule locuri în spatele blocurilor. într-adevăr locuim în cel mai dens sector din București, dar asta nu înseamnă că, dacă vrem să reciclăm și aceasta este problema că nu avem unde să punem reciclabilele, care sunt ridicate conform contractului, de mașini separate în Sectorul 2. Dacă cumva la o asociație nu vine săptămânal mașina pentru reciclabile, vă rog să faceți o reclamație și remediem situația. Vine o dată pe săptămână și dacă cineva știe vreun caz, să anunțe!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Mulțumesc! De-acum vă trimit pozele. Exact la astfel de cazuri de care vorbiți, în care mașina la 7 dimineața se întoarce și nu ridică fracția uscată.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Să i le trimiteți direct domnului Drug, care se ocupă de acest subiect și avem și o asociație înțeleg, care poate lăsa adresa domnului Drug!

Se supune la vot punctul nr. 14, proiectul de hotărâre pentru stimularea colectării selective a deșeurilor menajere, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU-2, ABȚ-3, NU VOTEAZĂ-4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Urmează interpelările. Vă aduc la cunoștință că la interpelări, în ordinea înscrierii sunt domnul consilier Șerpescu, doamna consilier Bugner, doamna Andreescu, doamna consilier Riesch și domnul consilier Chiricuță.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Am o rugăminte. Vă rog să-mi spuneți, din partea primăriei cine se ocupă de coordonarea selectării gunoiului? Noi încasăm taxa la primărie, Supercom-ul o strânge, cine verifică Supercom-ul din partea primărie? Domnul Drug, până la ședința următoare să-mi prezentați o situație cu zonele critice din sector unde se aruncă gunoiul pe stradă. Solicitați Supercom-ului acest lucru, ei știu care sunt zonele critice. De ce ? La ședința trecută am avut o interpelare în care am rugat, ei știind care sunt zonele critice, să meargă să instaleze pubele mobile, astfel cei care obișnuiesc să arunce gunoiul, să poată să-1 arunce în acele pubele. Dacă nu, o să venim cu o hotărâre prin care să obligăm Supercom-ul să facă acest lucru. M-am săturat să merg pe stradă și toate la toate colțurile numai gunoaie și șobolani. Dacă nu, ieșim noi cetățenii, venim cu pubelele de acasă și arătăm cum se face curățenie și ordine în sector, dacă e nevoie!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Dacă nu vă supărați domnul Drug, aș veni cu o sugestie și mai pertinentă, pentru a nu încuraja aruncarea stradală a deșeurilor, să ne bucurăm de sprijinul Poliției Locale și să dăm amenzi în acele puncte unde se aruncă, nu să punem pubele, că n-o să ne umplem de pubele pentru prostul obicei al cetățenilor. Mulțumesc!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Asta voiam să spun, dacă aruncă cineva în fața casei dumneavoastră, vreți să punem acolo o pubelă? Oamenii trebuie să înțeleagă că gunoiul menajer se colectează la sursă, la asociația respectivă, la firmă. Nu trebuie să învățăm oamenii necivilizați care aruncă gunoiul în stradă. Nu au nicio justificare. Acum taxa este de 99 bani pe an. Nu mai este justificare. Nici până acum nu era pentru că era acea sumă pe care o plăteau la operator sau la asociație, s-a plătit către primărie. S-au inventat tot felul de motive, e greu să depui declarația sau nu știu ce. Acum nu mai au niciun fel de motiv să pună gunoiul în stradă. E vorba de nesimțire și acești oameni trebuie prinși și amendați, avem în fiecare noapte acțiuni comune, poliția cu operatorul, caută prin gunoi, găsim adresa și dăm amenzi. Am fost și eu de câteva ori. Avem și alte mijloace. Avem camere video, martori, inclusiv eu mergând pe stradă duminica trecută, am avut surpriza neplăcută să văd un om foarte bine îmbrăcat, la care nu m-aș fi gândit că poate arunca gunoiul în stradă, avea o pungă de gunoi, a pus-o lângă un stâlp și a grăbit pasul. L-am claxonat, a fugit, i-am făcut o poză din spate. Am rămas surprins. Era în spatele unei biserici. Nu știu ce avea în cap, o fi pus cineva o campanie politică a cuiva, habar n-am. Mi se pare absurd să faci un efort să aduci gunoiul de acasă când ți se poate lua cu 99 de bani de acasă!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Și mie îmi place cum spuneți, e frumos, e idilic! Acum 3 sau 4 luni de zile când s-a aplicat taxa de habitat, am discutat cu domnul director de la DVBL cu domnul director de la Poliția Locală, propunând să se facă o listă cu cei care nu și-au plătit taxa de habitat, să se verifice unde aruncă gunoiul și ce se întâmplă. Vreau să vă spun că și acum locul este exact același, în zona Precupeții Vechi, unde în același loc vine cineva și ridică gunoiul și a doua zi este alt gunoi exact acolo. La ședința trecută am rugat să facem cumva. Știți de unde a apărut chestia asta? Pe vremuri, pentru că Supercom-ul venea o singură dată pe săptămână să ridice gunoiul, avea niște locuri unde punea oamenii să depoziteze gunoiul și veneau niște mașini ca să poată să-l strângă. Oamenii care habar n-au că se plătește taxa de habitat, încă continuă să lase gunoiul acolo.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Deci singura soluție, amenzi!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuie înțeles că unul din motivele introducerii taxei a fost că aveam 100 000 de cetățeni care nu plăteau gunoiul deloc. Probabil că unii și încurajați de anumiți populiști care încurajează oamenii să nu plătească taxele pentru că obțin voturi în acest mod, aruncă în continuare în stradă. Trebuie, cu toții, să explicăm oamenilor că nu este corect să pui gunoiul în stradă, știu că și Supercom-ul a generat acest lucru, pentru că a avuta acest obicei și poate îl mai are, să spună oamenilor să pună sacul lângă stâlp că va fi luat de acolo. E greșit pentru că generează gunoi în stradă. Pune unul un sac și mai vin cinci, care pun, că zic că acolo se strânge gunoiul. Trebuie să facem un efort comun să civilizăm oamenii! Să reciclăm și să evităm amenzile de la Uniunea Europeană și prin noua legislație noi deja încasăm bani de la OTR-uri pentru sortare și reciclare.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: O mică paranteză: activitatea de salubrizare se efectuează în condiții acceptabile și conform contractului pe care îl avem în momentul de față. La ședința trecută, doamna consilier Bugner foarte vehement ne-a spus tuturor că pe strada Câmpul cu Narcise nu s-a mai măturat de 2-3 luni! Până să se termine ședința de consiliu, l-am rugat pe domnul director de la Poliția Locală să verifice în acel moment, situația. în 10 minute i-am trimis fotografiile doamnei consilier, unde strada era ”bec”. într-adevăr, a doua zi, sunt cetățeni care n-au bunul simț și nicio considerație pentru ceilalți cu care locuiesc în zona

A respectivă. Pe de altă parte, sunt cetățeni care nici nu locuiesc în Sectorul 2. In ultimul timp am intensificat acțiunile de eliminare acestor depozite necontrolate și se efectuează în permanență. Săptămâna asta am terminat pe Jiului, o zonă cu probleme, unde au fost zeci de tone strânse de acolo. Dacă mă duc peste câteva zile sigur găsesc acele mormane. Sunt cei care construiesc, cei care demolează, care îți fac diferite amenajări și cu ei am început să avem cele mai mari probleme. Trebuie să conștientizăm că toată activitatea asta și pentru a ajunge să avem rezultate bune ține de noi, de toți cetățenii, de agenți economici!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doamna Bugner, ca o mică paranteză, dacă citeați cu atenție proiectul observați că legea ne spune că trebuie să sprijinim aceste cum vreți dumneavoastră să le spuneți, n-am înțeles exact formularea. Și ca o mică paranteză, pentru colegul meu care nu mai este în sală, de la PSD și a plecat și a spus că ce o să facem, dacă punem pe spațiul verde, mă gândesc că fiind un consilier model, probabil o să vrea să-și doneze propriul loc de parcare astfel încât să punem ... în caz că nu există la el la bloc. Și acum revin la subiect. Vreau în primul rând să mulțumesc domnilor directori că încă n-au plecat! Cred că este pentru prima dată când n-au plecat! De ce nu urmăriți modelul de bună practică și vorbesc de domnul director al Poliției Locale de la Sectorul 3? Acolo oamenii, în afară de faptul că sunt ecologici și au renunțat la mașini pe motorină și au luat mașini electrice, au reușit ca polițiștii locali să îi pună în stradă, să-i îmbrace în civil, să nu mai fie obligați să poarte uniforma și efectiv dau amenzi între 5 și 10 milioane pentru că arunci un muc de țigară pe jos. Nu vreau să-mi imaginez cât va fi dacă îi prinde cu gunoiul!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Nu respectă legea, trebuie să stea îmbrăcați uniformă.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu respectă legea, trebuie să stea în uniformă îmbrăcați dar amenzile curg gârlă, iar Sectorul 3, vis-a-vis de ce înseamnă conștientizarea cetățeanului, este peste noi cu mult! Domnule Primar, considerați o bună soluție acest lucru? Dacă doriți să răspundeți, dacă nu, nu este nicio problemă și anume să luăm model de bună practică, astfel încât, Poliția Locală în cazurile acestea, să fie în civil și să dea amenzi așa cum se dau în sectorul vecin, Sectorul 3, care își păstrează curățenia. Nu că ar face curățenie mai bine ca noi! E o diferență majoră! Acolo nimeni nu aruncă un muc de țigară. Sunt zeci, sute, mii de oameni care au luat amenzi pentru că au aruncat un muc def țigară pe jos! Era întrebarea dacă nu vi se pare un model de bună practică, astfel

încât, până data viitoare să găsim cadrul legal corect astfel încât și Poliția Locală de la noi să înceapă o reformă din structură.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu știu dacă găsim cadru legal să trimitem polițiștii locali îmbrăcați în civil. Este preocuparea noastră în permanență, iar în momentul de față, sancțiunile care se acordă săptămânal de către Poliția Locală pe partea de mediu, deja s-au dublat. Ajung la câteva sute...

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vreți să facem un test împreună? Mergem și eu o să arunc țigara în fața unui echipaj de Poliție Locală și-nji asum o amendă.                                                                   1

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Haideți!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Așa cum v-am rugat, îi voi da cuvântul unei persoane din sală.

Domnul Radu Mihaiu: Bună ziua, sunt Radu Mihaiu președintele USR filiala Sector 2.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Aș vrea să expunem probleme de consiliu și nu politice! Sunteți cetățean al Sectorului 2?

Domnul Radu Mihaiu: Da, m-ați rugat să mă prezint și m-am prezentat! Am o propunere! Vă atrag atenția că Sectorul 2 are o mare problemă cu spațiile verzi și dumneavoastră tocmai ați votat o hotărâre de consiliu care construiește ghene în loc de spații verzi și nu mai băgați gunoiul sub preș, ci îl băgați în ghene. Asta pentru că Supercom-ul nu trece suficient de des ca să nu mai rămână gunoi în afara ghenelor. Există rapoarte din sector care spun că Supercom-ul nu trece suficient de des. Știu, dumneavoastră ați spus că cine remarcă că n-a trecut, să facă o sesizare. Ce vă rog eu pe dumneavoastră este să vorbiți cu Supercom-ul să pună GPS-urile de pe mașinile Supercom pe un site, să vadă toată lumea când trece mașina de gunoi, pe unde și unde se oprește. Toate mașinile ar trebui să aibă GPS și vă rog să faceți ceva așa încât, aceste mașini să fie disponibile, pe un site public, în momentul în care merg prin sector. Vă mulțumesc!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă mulțumesc că ați reluat propunerea pe care am facut-o acum 2 ani și .. .aștept în continuare!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu numai tu ai cerut! A cerut Consiliul Local! Te confunzi cu Consiliul Local, cu Primăria!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Orice asociație sau persoană fizică unde operatorul nu trece atunci când trebuie, rog să anunțe primăria la domnul Drug, la Poliția Locală sau direct la Supercom pentru că nu este normal!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Noi nu avem contract în momentul de față, știți foarte bine că este un contract din 1999 pe care l-am preluat; el este desființat de instanță, de înalta Curte de Casație și funcționează până în momentul în care vom finaliza delegarea de gestiune pentru tot ce înseamnă serviciul de salubrizare pe raza Sectorului 2. în februarie este termenul pentru depunerea de oferte. Sperăm ca lucrurile să decurgă liniar, dar este independent de speranța și voința noastră pentru că este o licitație publică pentru un serviciu special. în felul acesta, posibil să avem foarte rapid un contract de delegare de gestiune, iar acel contract va cuprinde toate elementele unui serviciu de calitate.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Din punctul meu de vedere soluția cu GPS nu este o soluție fezabilă. De mulți ani a fost implementată într-un mare oraș în care se plimbau mașinile prin oraș și se factura când se bascula, dar gunoiul nu se strângea! Sunt alte soluții prin care se pot rezolva aceste lucruri. Mulțumesc!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Aș vrea să-1 întreb pe domnul Radu, pentru că sunt câteva formule standard pe piața mass-media. La un moment dat sunt niște rapoarte. Dacă nu există un sistem de monitorizare, despre ce fel de rapoarte este vorba? Sunt niște rapoarte care demonstrează foarte precis că Supercom-ul nu-și face treaba. Să ne explice despre ce rapoarte știe dânsul. înțeleg că solicită un sistem de monitorizare care nu există. Ce tip de monitorizare are sau ce rapoarte, să ne spună!

Domnul Radu Mihaiu: Am avut sesizări din partea cetățenilor, aceste lucruri nu s-au întâmplat. înțeleg că acest sistem este foarte posibil că l-a propus consiliul și domnul Viceprimar. Nu sunt rapoarte, sunt sesizări din partea cetățenilor care spun că Supercom-ul nu se prezintă la timp să preia gunoaiele și am vrea ca aceste lucruri să le putem vedea Online. Eu nu spun ca în baza monitorizării online să fie plătit Supercom-ul, eu spun să fie un pas suplimentar pentru transparență, în așa fel încât fiecare să poată vedea dacă mașina de gunoi a fost acolo sau nu, păstrându-se restul de condiții contractuale.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: N-am înțeles, sunt sesizări sau rapoarte? Dumneavoastră ați interpretat niște sesizări ca un raport? Practic ne-ați indus în eroare!

Domnul Bogdan Ciobanu, reprezentant Veranda Mall: Am depus cererea de habitat în numele Veranda Mall, luând în calcul totalitatea chiriașilor pe care îi avem acolo. Legea spune "persoane non casnice”. întrebarea se pune simplu: trebuie să-i oblig și pe ei sa-și depună și ce va face Supercom-ul în cazul ăsta, se duce și ia săculețul cu gunoi de la fiecare chiriaș sau îl colectez eu pentru ei? Asta ar trebui să fie o specificație clară, că acel formular e puțin ambiguu. In momentul acesta am făcut o estimare a cantității istorice pe anul 2019. Avem închiriate un anumit număr de spații. Dacă ocupăm 100% o să generăm mai mult gunoi. Și așa avem probleme cu Supercom-ul, vine, are șoferul mașina stricată și tot așa. Fiind contract direct, îmi permit să sun la ei și să fac scandal. Dacă primăria preia contractul și Supercom-ul are scuză, eu nu mai pot să sun la Supercom, că nu mai am contract cu ei. La revedere și mall-ul începe să miroasă. Vă dați seama ce înseamnă asta în mijlocul pieții Obor și lângă Piața Obor? Ce se va întâmpla în momentul ăla, pentru că sunt chestii practice care s-au întâmplat mai ale pe cel ifeciclabile au mari lacune și aici întârzie foarte mult și suntem îngrijorați. Ei mi-au trimis riotificarea de încetarea contractului, dar eu n-am răspuns, pentru că nu știu cine mai ia gunoiul. Eu n-am nimic acum! Are primăria, dar înțeleg că primăria n-are toate demersurile necesare, înțeleg că taxa de habitat trebuia plătită până la 15.01.2020 pentru primul semestru. A fost prea din scurt.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La cele două întrebări: în primul rând depune declarația Mall-ul, nu fiecare, pentru că depune cine colectează gunoiul. Dacă fiecare ara avea spațiul pentru ghenă proprie, atunci ar depune, dar este o ghenă comună a mall-ului și cred că ,chiriașii vă plătesc o sumă pentru servicii care include colectarea gunoiului. Pentru probleîne legate de contract vă adresați primăriei pentru că azi este un operator, în a doua jumătate a anului mai mult ca sigur o sa fie dacă nu un alt operator, un alt contract. Discuția o aveți cu noi. Este domnul Drug, cei de la Poliția Locală. Condițiile de colectare sunt cele din hotărârea de consiliu și le agreați cu operatorul care vine efectiv să ia gunoiul, zilele care vă convin, zilele pentru reciclabile și așa mai departe. Dacă ei nu se țin de înțelegerea făcută, discutați cu noi. Din moment ce ați avut contract cu ei și nu cu altă firmă, mă gândesc că ați avut o colaborare cât de cât bună. Ați avut momente în care s-a împuțit mall-ul și nu s-a luat gunoiul?

Domnul Bogdan Ciobanu, reprezentant Veranda Mall: Nu, nu! Au venit a doua zi.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Discutăm și cu cei de la asociații și sunt întârzieri și nu se vine la timp. Nicăieri în București nu mai poți să respecți o anumită oră, pentru că este traficul așa cum este. Vorbim despre diferență de ore și nu de zile. Atunci când trebuie să vii într-o zi și ajungi peste două, e o problemă și când trebuie să vii la 12 și ajungi la 3 pqate fi din cauza traficului!

Domnul Bogdan Ciobanu, reprezentant Veranda Mall: Deci, trebuie să ținem legătura cu primăria. Voim să știu dacă avem obligația, conform legii.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Taxa a avut ca scop conformarea celor care nu aveau contract deloc. Aveam foarte multe chioșcuri, firme care produceau gunoi și nu plăteau deloc. îl puneau în stradă și uitau să plătească cuiva. în felul aceste toată lumea o să plătească pentru ridicarea gunoiului. Sperăm să nu mai apară gunoi pe stradă. Vreau să-l rog pe domnul Drug și pe domnul Primar, să ne gândim la o soluție, pentru că schimbările climaterice văd că se întâmplă într-o anumită măsură. Ne aflăm, în a 60-a zi de iarnă în care nu a nins și cred că pentru anul viitor ar trebui să găsim o formulă, o analiză mai bună, o previziune mai bună a precipitațiilor, pentru a nu mai avea un contract paușal pentru deszăpezire. Știu că cei de la capitală ne obligă ca de pe 15 noiembrie să avem infrastructura pregătită, dar cred că un dialog deschis cu cei de la Ministerul Mediului și cu cei de la Primăria Capitalei ne-ar putea ajuta să găsim o soluție pentru ca de anul viitor să plătim doar zilele efectiv în care se acționează, mai ale că e posibil să nu fie nicio zi de acest tip. Acum nu știu dacă o să ningă în februarie sau în martie, cum a fost în alți ani, dar dacă o să avem încă o iarnă de felul acesta o să ne punem problema dacă e cazul să mai plătim deszăpezirea sau nu sau poate rezervăm o sumă mai mică pentru o intervenție punctuală. Toate contractele erau bazate pe un număr de 17 zile de ninsoare pe iarnă. Ar mai fi o lună, o lună și jumătate, greu să mai fie cele 17 zile. Rugămintea mea este să găsim o variantă să ne prezentați în acest an niște propuneri pentru a reduce suma care se plătește pentru rezervarea echipamentelor pentru deszăpezire. Mulțumesc!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Și chiar dacă nu a nins noi plătim iama asta aproape 4 milioane de euro. Suntem unicat.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Știți cum este! Acum suntem pricepuți, dar dacă ar fi nins de multe ori, era o altă discuție.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Ideea era că dăm drumul la licitație de mulți ani. începe acum în februarie...

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Epuizând și acest subiect dau cuvântul doamnei Andreescu Mirela Cristina. O rog să se prezinte și să ne expună problema. Mulțumesc!

Doamna Andreescu Mirela Cristina: Sunt cetățean al Sectorului 2, vă rog, dacă îmi permiteți să vă salut, pe domnii consilieri locali și prezidiu! Problema se pune în felul următor., o precizare și pentru proiectul nr. 14 deși, intenția mea era o altă discuție, dar pe aceea o voi pune la punctul numărul doi. Am văzut foarte multe comentarii în ceea ce privește salubrizarea în Sectorul 2, eu care stau în zona Gări Obor, lasă foarte mult de dorit deși, este un spațiu foarte mare, foarte circulat. Un domn consilier spunea de acele pubele de gunoi, da, domnule Viceprimar erau foarte multe pubele de gunoi din plastic de la intersecția Obor spre Gara Obor care au dispărut, omul merge pe stradă și aruncă gunoiul. Supercomul, părerea mea și punctul meu de vedere pe care îl exprim și față de blocul de unde stau este sub orice critică. Astăzi, la ora 12:30, venind de la... nu are importanță funcția pe care eu o am unde lucrez, venind de la birou, au ridicat gunoiul parțial. Când vin să ridice gunoiul dimineața ... Apropo, că tot ați propus că se circulă și că este circulația care este în București, dar în orașele civilizate din Europa și din alte țări, gunoiul se ridică noaptea, când nu este circulație, când lumea nu merge pe stradă. Și ridică gunoiul, aruncă pubelele, cad din pubele gunoi, și nu adună de pe jos, ceea ce este obligația dumnealor, eu una așa consider. La un moment dat, am auzit că domnul Primar

A

a spus că, contractul a fost anulat cu Supercomul, la înalta Curte de Casație și Justiție, în instanță, în ce an? Dacă ați putea sau dacă ați reținut cumva, da mă rog, nu mai are importanță, probabil că suntem pe o clauză contractuală...

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Doamnă, permiteți-mi să vă întrerup, aș dori mult de tot să coborâți puțin tonul, că nu este cazul să ne certați, și ar fi frumos să vorbim constructiv și aș dori să fiți obiectivă!

Doamna Andreescu Mirela Cristina: Sunt foarte obiectivă, și mă așteptam la așa ceva din partea dumneavoastră, deși, am văzut că chiar dumneavoastră în sală ați

i considerat că ați politizat această ședință și vă rog foarte mult cu tot respectul! Deci, aceasta este pentru proiectul nr.14, propunerea mea este, cum au precizat și o pârte dintre consilieri, ca Poliția Locală să își facă mai mult datoria și să meargă să dek amenzi, inclusiv pentru o persoană care a aruncat o hârtie sau un muc de țigară pe itradă. Iar Supercomul să își facă cu mai multă seriozitate și responsabilitate datoria contractuală și am încheiat pe acest punct.                                                     !

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am o întrebare, ați spus că pe Bulevardul Ferdinand nu sunt containere vă refereați la coșurile de gunoi?

Doamna Andreescu Mirela Cristina: Coșurile de gunoi care erau pe stâlpii de iluminat sau pe anumiți copaci...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La coșuri de gunoi, nu la altfel de containere.

Doamna Andreescu Mirela Cristina: Nu am ajuns la acest subiect de containere, la containere ajung la subiectul când voi discuta...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru că discuția Ia punctul 14 era despre niște ghene exterioare...

Doamna Andreescu Mirela Cristina: Atunci, considerați domnule Viceprimar că am făcut o mică paranteză, fără a ridica tonul.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doriți coșuri de gunoi pe Bulevardul Ferdinand?

Doamna Andreescu Mirela Cristina: Mi se pare normal!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Drug Comeliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice ați notat acest lucru? La sfârșitul de săptămână am să merg să văd dacă sunt coșuri de gunoi acolo.

Doamna Andreescu Mirela Cristina: Până acum doi ani existau domnule Viceprimar, erau foarte dese. Au dispărut, nu mai sunt. Acum problema pentru care am venit, și pe care în principiu dumneavoastră trebuie să o cunoașteți. Sunt locatară în Bulevardul Ferdinand nr. 141, Bl. A adică, ultimul bloc după Pompieri,vis-a vis de parcul Titus Ozon. Acolo la noi am văzut că ați venit să amenajați spațiile verzi, am vizualizat contractele afișate pe site-ul Primăriei Sectorului 2 pentru amenajarea spațiilor verzi, am observat că s-a venit și s-a făcut modernizarea aleii, că așa este trecută alee, nu trotuar, din fața imobilului asociației de propietari. Nu am văzut acel contract sau o hotărâre prin care să fie modernizat. Problema este în felul următor, reprezentanții din cadrul asociației au fost la dumneavoastră miercuri, ați spus că o să veniți ..probabil ați avut un program foarte încărcat! A venit un consilier voluntar sâmbătă și a discutat cu reprezentanții asociației de propietari. Problema se pune în felul următor, întrebarea locatarilor este ce facem cu acel spațiu? Din fața imobilului...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acel spațiu care nu este trotuar, știu despre ce este vorba.

Doamna Andreescu Mirela Cristina: Și oamenii parchează acolo mașinile, care nu încurcă cu absolut nimic având în vedere că totuși se respectă legea, de la amprenta blocului până la botul mașinii sunt chiar 4 m măsurați.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Știu discuția, este o discuție pe care o avem cu foarte multe asociații, pentru că, în București, nu este neapărat cazul dumneavoastră, că la dumneavoastră este un fel de alee.

Doamna Andreescu Mirela Cristina: Sunt mult mai grave decât noi.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Oamenii parchează pe trotuar de foarte mult timp și acum când nu li se mai permite li se pare că li s-a luat locul de parcare, și avem foarte multe solicitări, că oamenii s-au obișnuit să parcheze acolo .. avem marile bulevarde! Avem reclamații acolo unde modernizăm trotuarele, pentru că noi considerăm că trotuarele sunt pentru pietoni și pe acolo trebuie să meargă doar pietonii. Oamenii spun mi-ați luat locul de parcare din fața blocului.

Doamna Andreescu Mirela Cristina: Trebuie să ajungem la un consens...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La dumneavoastră avem soluții, vorbeam de trotuare largi unde oamenii s-au obișnuit să parcheze și acolo trebuie pusă discuția foarte deschis și foarte corect, dacă vrem să mai fie trotuarul atât de larg! Sau facem parcări? Dar să menținem o stare ambiguă, care sunt trotuare pe care merg pietonii și mașini în același timp, nu cred că este corect! Dacă vrem trotuarele mai înguste pentru a parca mașinile...

Doamna Andreescu Mirela Cristina: Nu va fi îngust, domnule Viceprimar!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Rog pe domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2 să ne spună ce se poate face acolo, pentru că am avut discuții cu dânsul pe această temă și urmează să vin și eu acolo.

Doamna Andreescu Mirela Cristina: Dacă îmi permiteți domnule Viceprimar am făcut adrese la ADP Sector 2 și am primit un răspuns foarte urât, la care nu ne așteptam, și dânșii să nu creadă, dacă printr-o adresă prin care noi ne-am adresat...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ne cerem scuze!

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Nu trebuie să vă cereți scuze, mai bine am citi răspunsul, domnule Viceprimar!

Doamna Andreescu Doamna Mirela Cristina: Vă rog să nu mă întrerupeți, o să vă dau și dumneavoastră cuvântul.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Dreptul la cuvânt îl dau eu ca președinte de ședință!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu l-am rugat să ne spună opinia dânșilor ca să putem avea un dialog constructiv.

Doamna Andreescu Doamna Mirela Cristina: Asta dorim, să rezolvăm situația ca să liniștim și locatarii imobilului.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa cum am promis, am trimis pe cineva în weekend și o să vin și eu| acolo!

Doamna Andreescu Doamna Mirela Cristina: A venit.                  I

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: îl rog, și domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2, dacă își aduce aminte de discuția cu mine pe această temă să ne spună ce opinie are, și -vă promit că vom concluziona la fața locului, pentru că așa este cel mai bine!

Doamna Andreescu Doamna Mirela Cristina: Cu precizarea că de la amprenta blocului și până la botul mașinii sunt 3,5 m și nu împiedică cu nimic circulația. Plus că, în situații de urgență, poate să intre oricând, cazuri care au și fost, acum mai greu că s-au pus niște stâlpi!

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Zona despre care doamna vorbește...

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Zona despre care doamna vorbește nu este alee, face parte din trotuar. Acolo parcau înjur de 25 de mașini și au fost scoase mașinile de acolo, s-a pavat, iar în stânga cum vă uitați la bloc din Bulevardul Ferdind s-a creat o parcare de 30 de locuri pentru oamenii respectivi, cu ce am greșit?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Rugămintea mea este să mă însoțiți la fața locului, mâine după-amiază vom merge acolo!

Doamna Andreescu Doamna Mirela Cristina: Acea parcare, care este în lateralul blocului despre care spune domnul Director, dânșii au luat-o și au facut-o cu plată...

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Vorbim de două lucruri diferite, vorbim de parcarea nouă care acum s-a executat și urmează ca în câteva zile să se traseze, iar apoi să se dea în exploatare.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Vorbim de parcări de reședință.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aici discuția se va duce în alte direcții și vă propun o discuție la fața locului, ori în seara asta, ori mâine.

Doamna Andreescu Doamna Mirela Cristina: Discuțiile le așteptăm de foarte mult timp, le așteptăm și din partea ADP Sector 2, pentru care am făcut multe adrese și ni s-a răspuns’ cum ni s-a răspuns!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doamnă când doriți aceste discuții astă seară sau mâine? Hotărâți-vă când doriți, dacă doriți venim și noi consilierii nu este nicio problemă!

Doamna Andreescu Doamna Mirela Cristina: în seara asta, dacă se poate să vină și domnul director, după ce terminați ședința, este în regulă!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Vă mulțumim. îi dăm cuvântul domnului consilier Chiricuță Ion.

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Voi prezenta un material legat de căsuțele care au fost amplasate ani de zile ilegal în zona Obor. Este foarte important acest caz pentru raportul de forțe care există în Primărie și felul în care își fac datoria, sau mai bine zis nu își fac datoria anumite direcții din subordinea consiliului local. Am să rezum acest material, este un material amplu: Primarul Sectorului 2 Toader Mugur Mihai a emis mai multe dispoziții pentru desfințarea unor căsuțe sau tarabe amplasate ilegal în zona Obor. Decizia, Primarului nr. 3258/2017 a fost atacată în instanță de firma TELEZONE UNIC EXPERT SRL reprezentată de avocat Tițoiu Bogdan, atenție, care este avocatul colaborator ADP Sector 2 în dosarul 4548/3/2018, cu soluția pronunțată la data de 09.07.2018. Acest lucru a fost folosit ca pretext de Directorul General ADP Sector 2 pentru a tergiversa desființarea căsuțelor amplasate illegal pe domeniului public, conform Certificatului de Urbanism nr. 227/18.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2, care

A

interzice amplasarea acestor contrucții în baza PUG București. întrucât nu există o hotărâre judecătorească care să fi suspendat caracterul executoriu al dispozițiilor de Primar menționate anterior, se creează bănuiala legitimă a unei conivențe între ADP Sector 2, prin director și reprezentanții firmelor, care dețineau construcțiile neautorizate aflate în spațiul public în zona Obor. Bănuiala legitimă este întărită de faptul că, firma TELEZONE UNIC EXPERT SRL, precum și ADP Sector 2 sunt reprezentate în instanță de același avocat Tițoiu Bogdan, deși, au interese vădit contrarii. Practic, firma avea interesul să mențină construcțiile neautorizate aflate pe spațiul public atacând dispozițiile Primarului, iar ADP Sector 2 trebuia să desființeze construcțiile în baza dispozițiilor. Din consultarea portalului instanțelor de judecată se remarcă faptul că, avocatul Tițoiu Bogdan, reprezintă constant firma TELEZONE UNIC EXPERT SRL deci, are mai multe dosare împotriva Primăriei și, totodată, reprezintă ADP Sector 2 în mai multe dosare. în acest fel, domnul avocat Tițoiu Bogdan poate să ia cunoștință în timpul activităților specific profesiei, de informații confidențiale din sfera activității ADP Sector 2, remarcându-se faptul că, instituția are domiciliul ales la acest avocat, conform portalului de judecată.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Vorbim despre un domn avocat, vorbim despre ce?

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Este foarte importantă această situație în care un avocat colaborator al ADP Sector 2 dă în judecată Primăria Sector 2, reșpectiv pe primar, contestând dispoziția primarului de desființar, pe care ADP Sector 2 trebuia să o pună în aplicare. Ne punem problema cine conduce acest sector, care este raportul de forțe și cine execută ordinele cui?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am și eu o întrebare, este legal ca una dintre părți să atace un act administrativ? Dacă este legal, interzice cumva: din legea noastră, din codul civil, îmi puteți spune? Este legal ca o subordonată să atace un act administrativ? Este ilegal? Și de aici, plecăm cu rezumatul dacă mai stăm să ascultăm sau nu!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Cum poate arbitra consiliul local și colegii care au rămas să asculte, o astfel de speță. l|u respect faptul că domnii directori fac efortul, că au rămas alături de noi, dar haideți să tratăm pe scurt, cu subiecte fezabile, care țin de noi!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eu vă promit că nu mai spun nimic până la final, dacă îmi răspundeți, dacă domnul avocat a făcut o ilegalitate ca să știu dacă mai rămân sau nu!

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: După ce termin materialul... afacerea s-a dovedit foarte profitabilă. Firma TELEZONE UNIC EXPERT SRL cu un singur angajat a realizat un profit net de 98000 lei în 2017 și de 10027 lei în 2018, după ce în 2016 era pe pierdere, adică, înainte de a se instala căsuțele era pe pierdere, adică, 4481 lei. Abia în septembrie 2019, după ce au fost aduse câștiguri importante, căsuțele amplasate ilegal au fost desfințate, folosindu-se o somație ce pare o glumă proastă! In baza Dispozițiilor /2017 vă somăm ca până la data de 31.08.2019 să desființați samd. Față de cele de mai sus, solicit să aflu ce măsuri au fost luate împotriva conducerii ADP Sector 2, care prin inactivitatea sa, a produs prejudicii, atât autorității locale, cât și cetățenilor care au fost agresați ani de zile. Complexul de căsuțe a îngreunat traficul pietonal, fiind adevărate focare de murdărie. Doresc să primesc un răspuns, de ce conducerea ADP Sector 2 nu a pus în aplicare dispozițiile Primarului Sectorului 2?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: De la cine doriți acest răspuns?

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: De la conducerea ADP Sector 2, de la Viceprimar care are în subordine ADP Sector 2!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Probabil veți primi răspunsul în scris.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Dau cuvântul doamnei consilier local Riesch Antheia Aleksandra!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am să fiu punctuală, există rumori în spațiul public și am primit diverse e-mailuri în calitate de consilier, că la Piețe s-au făcut angajări la contabilitate, două persoane fără experiență, deși au fost oameni dați afară! A fost dată afară o persoană, care avea 10 ani de experiență, dar nu avea facultate, și au fost angajate persoane tinere fără experiență, cum comentați acest lucru?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din câte știu eu nu s-a angajat nimeni de când a fost acea disponibilizare.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Există pe site, pot să vă trimit pe e-mail?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acum îl sun pe domnul Popescu...

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Era în sală.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Știu, dar nu îl mai văd.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Nu am avut noroc, ca să spun așa.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Doar ne-am lungit foarte mult, ca să spunem altfel.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Și altă întrebare, am primit e-mailuri că, în Primărie se fac angajări în funcție de relații și cunoștințe, și nu în funcție de experiența sau de CV-ul persoanei respective.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Vă rog, când afirmați asta dați și exemple!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Eu vă spun ce primesc pe e-mail.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: A mai primit un coleg al dumneavoastră niște lucruri, haideți!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am vorbit cu domnul director și nu s-au făcut angajări la Piețe!.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Vă trimit pe e-mail.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mi-a spus acum domnul Director,dacă a mințit nu știu, am întrebat de față cu dumneavoastră, eu nu știam, am fost sută la sută sigur, deci, nu s-a angajat nimeni!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Momentan.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dați un nume, cum îl cheamă pe angajat?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Vă dau strict anunțul postat pe site.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Chiar nu este corect să facem astfel de afirmații.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Bogdan Paul Dumitrache, fost consilier angajat la Direcția Servicii Publice.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al București: Ce este cu el?

Municipiului

cohsilier la


Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: A fost dumneavoastră, în fine eu vă dau lista.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului

București: Dânsul a fost angajat la Piețe? Sau unde?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Nu la Direcția Servicij Publice.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului

București: Și ce doriți să întrebați?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Ideea este cum se fac aceste

i

angajări ?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului

București: Prin concurs.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Și lumea se întreabă de ce foarte multe cunoștințe sunt angajate în cadrul unor direcții?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cunoștințe ale cui?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Ale unor persoane care lucrează acolo!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dați un exemplu!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Nițu Robert fost consilier tot al dumneavoastră angajat la DGASPC Sector 2!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu a fost niciodată consilier al meu Nițu Robert, eu nu am prea avut consilieri!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Ionescu Mihai angajat la Poliția Locală, fost șofer al dumneavoastră și lista este foarte lungă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Extrem de lungă, dar nu știți să o spuneți, dar spuneți până la capăt!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Aș dori să punctez că nu putem pronunța nume, am fost corectat de Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Ideea este că, în spațiul public există tot felul de rumori, și este bine să clarificați.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: înțeleg că, cunoscuții mei nu au voie să se angajeze la stat? Spuneți, ce doriți? Dacă au lucrat pentru mine, nu mai au niciun drept să...

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Ideea este să ieșiți în spațiul public odată și să clarificați aceste lucruri!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ies în spațiul public, am să spun de ce nu s-au angajat...

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Puteți să spuneți, îl cunoșteam, era un om foarte bun, lucra bine sau mi-a plăcut calitatea respectivă...

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Vă mulțumesc și mă văd obligat să închid acest subiect.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Vă rog frumos doamna Bugner... întrucât domnul Gabriel Waspusch are o întrebare adresată doar domnului Viceprimar, pe care o va face ori la audiențe, ori în scris pe email, vă mulțumesc că ați rămas până la sfârșit și declar ședința închisă!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Zaharia Răzvan Cristian declară ședința închisă, la orele 18,22, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 24 - DA, 0 - NU, 1 - ABȚ., în ședința ORDINARĂ a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 20.02.2020.

DN/lex


SAPL- PVSCLS2