Proces verbal din 10.01.2020

001 Proces verbal ședință extraordinară 10.01.2020

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 1

din data de 10.01.2020

Lucrările ședinței încep la orele 14:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

  • - Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Doamna Niță Elena - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București conform Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020;

  • - Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian - președinte de ședință

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București, face prezența consilierilor locali. Au fost prezenți 24 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. Domnul Popescu Dan Cristian efectuează concediul de odihnă, iar doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela și doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra au lipsit motivat, conform cererilor înregistrate la Cabinet Secretar General al Sectorului 2 sub nr. 48/10.01.2020, respectiv nr. 49/10.01.2020. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Proiectul ordinii de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 2/06.01.2020, a fost adus la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13 și pe site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 134 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Nr. crt.

ORDINEA DE ZI - PROIECT

1

Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului

2 al Municipiului București din data de 19.12.2019

2

Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a Sectorului 2 pe anul 2019 a deficitului secțiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municiupiului București pe anul 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință; Vreau să vă urez „La Mulți Ani!”, un An Nou mai bun ... este și an electoral, un an greu pentru toată lumea, dar mai înainte de toate suntem colegi și vă urez un sincer și călduros „La Mulți Ani!”

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bună ziua, având în vedere că suntem la prima ședință din acest an, vă urez „La Mulți Ani!”, vă doresc un an mult mai bun, cu satisfacții personale și profesionale, un an cu pace și înțelegere, cât se poate! La Mulți Ani și din toată inima vă doresc toate cele bune!

Doamna Elena Niță, Secretarul General Sectorului 2 al Municipiului București: Bună ziua și vă urez „La Mulți Ani!”, un an bun, înțelept și plin de realizări! La ședința de azi sunt prezenți 24 de consilieri locali, prin urmare ședința poate continua în condiții de legalitate! Lipsesc motivat doamna Riesch și doamna Lăzăroiu, având cereri înregistrate în acest sens la Cabinet Secretar Greneral. Mulțumesc!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vom începe cu ordinea de zi! Cu puțină eficiență putem termina foarte repede. Domnul Feroiu înțeleg că aveți o interpelare, la fel și doamna Bugner, dar le vom avea după ce vom epuiza ordinea de zi. Mulțumesc pentru înțelegere! Să trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi.

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 19.12.2019 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot Ordinea de zi a ședinței extraordinare C,L, Sector 2 din data de 10,01.2020 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- 0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Adrian Alexandru, Țîbuleac Bogdan

Este prezentat punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a Sectorului 2 pe anul 2019 a deficitului secțiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municiupiului București pe anul 2019;

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a Sectorului 2 pe anul 2019 a deficitului secțiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municiupiului București pe anul 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU-0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Domnul Feroiu, vă rog!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Aș dori să ridic o problemă mai veche, problema parcării din fața primăriei. De fiecare dată când consilierii vin la ședințe, este foarte plină! Nu mai știu care este situația juridică, mai ales că și angajații care vin dimineața la 7-8 o găsesc ocupată. Nu e normal! Cred că ar trebui să se intre pe bază de cartelă, ținând cont că este o instituție publică. Mulțumesc.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am avut o discuție în acest sens cu domnul Director de la ADP Sector 2. Urmează să reamenajăm parcarea din fața primăriei. A fost o mică problemă de documente, dar se va reamenaja parcarea din fața primăriei și va fi o parcare pentru cetățeni și pentru angajații Primăriei Sectorului 2. Pentru cetățeni, cu termen limitat fără plată, pentru cei care au de rezolvat o problemă la Primăria Sectorului 2. Am discutat cu domnul Director și împreună o să amplasăm și stație pentru încărcarea mașinilor electrice.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Acest lucru este foarte bun! Ar trebui să facem în cât mai multe parcări publice din Sectorul 2 stații de încărcare electrice. Este viitorul, până la urmă!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mai sunt în proiect câteva puncte în care vor fi stații de încărcare electrică și sperăm ca anul acesta să fie date în funcțiune.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Am o interpelare foarte scurtă, se referă la sesizarea unor cetățeni de pe strada Câmpul cu Narcise, care au sesizat în octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, cu privire la faptul că, pe strada lor și pe străzile adiacente nu se ridică gunoiul, nici fracția uscată, nici cea umedă. Au făcut mai multe sesizări și se întrebă, când se va rezolva această problemă, mai ales fracția uscată? Pungile sunt rupte de câini și împrăștiate pe toate străzile și spun că așa și-au petrecut sărbătorile îngropați în gunoaie!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă există disfuncționalități în sensul ăsta, mai sunt și din alte zone astfel de reclamații, în care operatorul nu vine în zilele stabilite pentru ridicarea gunoiului. în ultima perioadă lucrurile au început să se îmbunătățească și sper să ajungem la o activitate cât mai bună pentru Sectorul 2.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Aș avea două probleme: prima se referă la programul de colectare al brazilor, poate le aduceți aminte celor de la SUPERCOM să treacă să ia brazii care sunt lăsați de cetățeni!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru colectarea brazilor, am și făcut un anunț public și am făcut apel la cetățeni să-i depoziteze în zonele amenajate, la ghenele de gunoi. Oricum, când trec prin sector, îi văd puși peste tot, și am făcut apel la toată lumea să-i pună în locurile special amenajate.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: A doua problemă se referă la A

coșurile de gunoi. Multe dintre ele sunt pline, altele au dispărut! Intr-adevăr, au fost sărbători, s-a adunat mai multă mizerie, dar pe parcurs poate se poate rezolva! Și în unele locuri nu sunt coșuri de gunoi și ar trebui puse. Mulțumesc.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am primit și de la Poliția Locală imagini video cu persoane care au vandalizat, au luat aceste coșuri, nu știu ce întrebuințare le dau. într-o filmare era un taximetrist, care lua un coș de gunoi, nu știu ce poate să facă cu aceste coșuri de gunoi. Se completează pe parcurs.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Dacă nu mai avem interpelări, declar ședința închisă! Mulțumim pentru prezență! O zi frumoasă!

Nemaiflind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Zaharia Răzvan Cristian declară ședința închisă, la orele 14,18, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.


DN/lex


SAPL- PVSCLS2