Hotărârea nr. 93/2020

Hotărârea nr. 093 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str.Șoltuzului  nr. 45, Sector 2, Bucureşti

.«■K       ROMÂNIA

il n /<.                         i r*_____Municipiul București

Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului unui consilier local

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.04.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local;

Analizând:

  • - Referatul Primarului Sectorului 2 al Municipiului București înregistrat sub nr. 51558/ 12.04.2019;

- Raportul de specialitate nr. 51801/12.04.2019 întocmit de Directorul Direcției Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - încetarea de drept, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local Neagu Anda Cristina, înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 43031/27.03.2019;

  • - Adresele Partidului Uniunea Salvați România, filiala Sector 2, înregistrate la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr.50018/09.04.2019, respectiv nr.50524/10.04.2019;

  • - Decizia Comisiei de validare, aleasă prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 96/23.06.2016 privind alegerea membrilor Comisiei de validare;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de feî|t£e doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului

2 Bucun


n vedere reglementările cuprinse în:

:«Walin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, ^modificările și completările ulterioare;

"^T^rtTÎOO alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii nr. 215/2001 administrației publice locale, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată.

- Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Pe data prezentei, se validează mandatul de consilier local al supleantului ȚÎBULEAC BOGDAN membru al Partidului Uniunea Salvați România Sector 2.

Art.2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.04.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..