Hotărârea nr. 69/2020

Hotărârea nr. 069 Nou! - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Bărbat Voievod nr.71, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA


Municipiul București

Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru modificarea și completarea articolelor 21 și 22 din anexa nr. 3 la Anexa H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B nr. 82/2008, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru modificarea și completarea articolelor 21 și 22 din anexa nr. 3 la Anexa H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B nr. 82/2008, cu modificările și completările ulterioare",

Analizând:

  • -  Expunerea de motive nr. 30830/05.03.2019 prezentată de domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Nota de fundamentare nr. 39376/20.03.2019 prezentată de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

  • -  Raportul de specialitate nr. 40552/22.03.2019 prezentat de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Avizul Comisiei pentru Probleme de Ecologie, Protecția Mediului, Protejarea Zonelor Verzi și Salubritate, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

]   - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu

^Icaracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Ș/ Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările:

  • -  Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se solicită Consiliului General al Municipiului București modificarea și completarea anexei nr.3 - Propunere pentru Regulament privind regimul spațiilor de parcare, cuprinsă în Anexa H.C.G.M.B nr. 124/2008 privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B nr. 82/2008, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează :

  • a)  Articolul nr. 21 se modifică și se completează prin adăugarea literei f) și va avea următorul conținut:

„ f) staționarea vehiculelor de tip rulotă, autorulotă sau remorcă, respectiv ansamblurile de vehicule care conțin asemenea mijloace de transport, a vehiculelor destinate efectuării serviciilor de tractare sau remorcare, precum și a autovehiculelor de transport marfa și a microbuzelor/'

  • b) Articolul nr. 22, alin. (1), lit. b) se modifică și se complezează și va avea următorul conținut:

„ nerespectarea prevederilor art.9, art. 10 lit.c), f) și g), art. 11 lit.d)-f), art.16 lit.c)-e), art. 18, art. 19 lit.e)-h), art.20 lit.e) și art.21 lit. a), b), c), d) și f), cu amendă de la 1.500 la 2.500 lei”.Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a vederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


RU LEGALITATE ÎN LEGEA CATĂ


Hotărârea nr. 69

București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.