Hotărârea nr. 66/2020

Hotărârea nr. 066 Nou! - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2020www.ps2.ro - Strada Chlrlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 317/2018 privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 317/2018 privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 4063/20.03.2019 prezentat de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 40102/21.03.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Avân^țn vedere reglementările cuprinse în:


nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

n temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 317/2018 privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, își încetează aplicabilitatea.

Art.2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Administrația Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 66

București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..