Hotărârea nr. 57/2020

Hotărârea nr. 057 Nou! - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2020 în repartizarea locuințelor pentru tineri–medici rezidenți destinate închirierii

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTÂBÂBE

privind aprobarea proiectului „CUPA BEST OF 2 la baschet fete și băieți”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „CUPA BEST OF 2 la baschet fete și băieți”;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 26789/26.02.2019 prezentată de Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Raportul de specialitate nr. 27426/01.03.2019 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 1330/27.03.2019;

  • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea

Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale

Cent^ui C^tuVâl "Mihai Eminescu", astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 8. âSIC.L Sector 2 nr. 343/2018.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și k) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HO TÂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul „CUPA BEST OF 2 la baschet fete și băieți" realizat de Centrul Cultural „Mihai Eminescu, în perioada aprilie-mai 2019, conform anexei ce conține 3 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Managerul/Directorul General al Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L Sector 2 nr. 57/29.03.2019

"CUPA BEST OF 2" la baschet fete si băieți

9                  9

1. OBIECTIVELE PROIECTULUS

.1


i,


Tu


S implicarea tinerilor în viața comunității;

J stimularea interesului pentru activitățile sportive de masă, mod de asigurare a unei dezvoltări fizice și psihice armonioase;

S promovarea spiritului sportivității în rândul copiilor.

ir


2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI

aprilie-mai 2019

::

;r

a:

Teren de baschet situat în Sectorul 2.

; Z? 'i bl


4. GRUPUL ȚINTĂ:7:

48


Elevi din unitățile de învățământ din Sectorul 2, din clasele IX-XII.

5. NUMĂR PARTICIPANȚI

' «1     ’ 11      '                        1 ( t ,!f,' L-<


:r

$


2.


■’-î/

-


£ bf

<T'


Participanți activi: estimativ, 300 de elevi - băieți și fete Public: estimativ, 2500 de persoane pe întreg evenimentul

VIZAT

spre neschimbare,

____secretar,

Prin acest proiect, Centrul Cultural Mihai Eminescu dorește să promoveze spiritul de competiție și ideea unui mod de viață sănătos în rândul tinerilor, prin organizarea unui campionat de baschet adresat elevilor unitățile de învățământ din Sectorul 2, nivel preuniversitar.

Promovarea evenimentului se va face atât la nivelul unităților de învățământ, cât și la nivel general, pentru cetățenii din Sectorul 2.

Echipelor câștigătoare le vor fi acordate premii constând într-un trofeu al competiției și premii în obiecte.

La eveniment vor participa vedete ale lumii sportive care vor promova în rândul tinerilor spiritul de competitivitate, ideea sportului de masă și vor identifica talente veritabile care vor fi susținute să ajungă la cluburi importante.

Regulamentul de desfășurare al campionatului de baschet va fi definitivat după consultarea cu mai multe cadre didactice de specialitate din unitățile de învățământ, pentru a putea stabili graficul evenimentului, funcție de programul școlar al participanților și alte activități sportive derulate la nivel național.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 2 Poliția Locală Sector 2

Jîi


d-


L Jitii100.000 lei

Sursa: buget local

12. Rezultatele așteptate:

S Descoperirea, sprijinirea și încurajarea talentelor veritabile.

S Promovarea sportului de masă și a unui mod de viață sănătos pentru tineri. S încurajarea membrilor comunității de a participa la viața comunității.


VIZAT spre neschimbare, secretar.