Hotărârea nr. 159/2020

Hotărârea nr. 159 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Grădiştea Floreştilor nr.15, Sector 2, Bucureşti

PENTRU CONSULTAREA H.C.L. SECTOR 2 NR. 159/26.06.2019 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DEVIZELOR GENERALE AFERENȚI UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DIN CADRUL

PROGRAMULUI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI ACCESAȚI URMĂTORUL LINK:

https://bit.ly/2XYRlEh