Hotărârea nr. 154/2020

Hotărârea nr. 154 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii de interes local ,,Reabilitare sisteme rutiere – 13 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”

ROMÂNIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei nominale cu străzile și arterele din domeniul public al municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu străzile și arterele din domeniul public al municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 6387/22.04.2019 prezentat de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 68270/14.06.2019 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;Având în vede\e reglementările cuprinse în:

- ArU6Ș alin. (5) lit. d) coroborat cu art. 83 din Legea nr. 215/2001 privind publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare ;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 294/2002 privind atribuirea de denumiri unor artere de circulație pe raza administrativ teritorială a municipiului București;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 360/2009 privind atribuirea denumirii de Strada Gellu Naum;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 57/2009 privind atribuirea denumirilor de: Strada Marin Preda, Strada Radu Tudoran, Strada Hortensia Papadat - Bengescu, Strada Anton Holban, Strada Mihail Sadoveanu, Strada G.T. Niculescu - Varone, Strada Ionel Teodoreanu, unor artere de circulație din Sectorul 2.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. fi și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Străzile și arterele de circulație publice din domeniul public al municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2, sunt nominalizate în anexa ce cuprinde un număr de 821 de poziții și face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Administrația Domeniului Public Sector 2 va lua măsurile necesare ea anuală a străzilor și arterelor publice aflate în administrarea Sector 2.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 154

București, 26.06.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 23 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 154/26.06. 2019

LISTA STRĂZILOR ȘI ARTERELOR PUBLICE ADMINISTRATE DE

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 PRIN

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

"VIZAT " 1

spre neschimbatei

LISTA

străzilor și arterelor publice administrate de Consiliul Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2

Nr. Crt.

Tip artera

Denumire stradă

0

1

2

1

Str.

Aaron Florian

2

Intr.

Abanosului

3

Intr.

Aghireș

4

Intr.

Agregatelor

5

Str.

Agricultori

6

Str.

Albatrosului

7

Str.

Albești

8

Intr.

Albinari

9

Str.

Albișoarei

10

Str.

Alexandrescu Sică

11

Str.

Alexandru cel Bun

12

Str.

Alexe Ion

13

Str.

Amidonului

14

Str.

Andreescu Ion, pictor

15

Intr.

Andronache

16

Str.

Angrenajului

17

Str.

Antonescu Petre, arh.

18

Alee

Antonescu Petre, arh.

19

Intr.

Apold

20

Str.

Apostol Nicolae

21

Str.

Aprodul Purice

22

Str.

Arbore Zamfir

23

Str.

Arbustului

24

Str.

Arcului

25

Str.

Ardeleni

26

Intr.

Argeaua

27

Alee

Argedava

28

Str.

Argetoaia

29

Str.

Arhiereu Calist

30

Str.

Aristotel

31

Str.

Armașul Marcu

32

Str.

Armoniei

33

Str.

Aromei

34

Intr.

Arpaș

35

Alee

Arubium

36

Str.

Atanasiu Jean

VIZAT spre neschirnbare, SECRETAR,

37

Str.

Atleților

38

Str.

Aurului

39

Str.

Austrului

40

Str.

Avram lancu

41

Alee

Avrig

42

Str.

Azotului

43

Str.

Azuga

44

Intr.

Babadag

45

Str.

Bacaloglu Emanuel

46

Str.

Bach Sebastian Johann

47

Str.

Badea Cârlan

48

Str.

Baia de Aramă

49

Intr.

Bâlciului

50

Str.

Balotului

51

Str.

Baniței

52

Str.

Banul Costache

53

Str.

Banul Dumitrache

54

Str.

Banul Nicolae

55

Str.

Banul Scarlat

56

Str.

Bâra Savu, sold.

57

Intr.

Baritonului

58

Str.

Barometrului

59

Str.

Bartok Bela

60

Str.

Bârzava

61

Str.

Bâșca Mare

62

Str.

Bâșca Mică

63

Str.

Bălășescu Nifon, prof.

64

Str.

Bălteni

65

Str.

Bănciulescu Gheorghe lt., c-dor, av.

66

Str.

Băneasa Ancuța

67

Str.

Bărbat Voievod

68

Str.

Beethoven van Ludwig

69

Str.

Berechet

70

Str.

Betonului

71

Str.

Bibanului

72

Intr.

Bicaz

73

Str.

Chiriac Bidoianu .preot

74

Str.

Biserica Floreasca

75

Str.

Biserica Mărcuța (fostă Gențianei)

76

Str.

Biserica Pantelimon (fostă Beiuș)

77

Alee

Bistricioara

78

Str.

Bizet Georges

79

Str.

Blanduziei

80

Intr.

Bobeică

81

Str.

Bocșa

82

Str.

Bodești

VIZAT

spre neschimbate

83

Str.

Bogorin Constantin, erou

84

Str.

Bolintineanu Dimitrie

85

Str.

Borangicului

86

Str.

Borzești

87

Str.

Botez Corneliu

88

Str.

Botez Eugen, odor.

89

Str.

Bozioru

90

Str.

Brașoveni

91

Alee

Brașoveni

92

Str.

Brațului

93

Str.

Brădescu Barbu

94

Str.

Brădești

95

Str.

Brătășanu Ghinea

96

Str.

Brebu

97

Str.

Brizei

98

Str.

Beirut (fosta Buestrului, modificata denumirea conform H.C.G.M.B. nr. 47/ 23.02.2012)

99

Str.

Bujorul Alb

100

Str.

Bulandra Tony

101

Intr.

Bulgaru Ion, sold.

102

Str.

Bulugea Gheorghe cap.

103

Str.

Burghele , dr.

104

Alee

Buridava

105

Str.

Busolei

106

Str.

Busuioc Simion, serg. maj.

107

Str.

Bușteni

108

Intr.

Butiei

109

Str.

Buzescu Aura

110

Str.

Buzoiu Teodor, serg. maj

111

Str.

Caimatei

112

Str.

Calafat

113

Str.

Calimachi

114

Intr.

Calitatii

115

Intr.

Calotă Marin

116

Str.

Cazan Nicolae Mihai, conform H.C.G.M.B nr. 294/2002

117

Str.

Câmpul cu Narcise

118

Alee

Câmpul Moșilor

119

Str.

Câmpului

120

Intr.

Cândesti

121

Str.

Canea Nicolae

122

Str.

Cânepei

123

Str.

Canotajului

124

Piața

Cantacuzino Gheorghe

125

Alee

Capidava

~ VIZAT șpre neschimbare

126

Str.

Captariu Radu

127

Str.

Caragiale I. Luca

128

Intr.

Caragiale I. Luca

129

Str.

Cărei

130

Str.

Cariagdi Dumitru

131

Str.

Caroteni

132

Str.

Cartojan Nicolae, prof.

133

Str.

Catrinței

134

Str.

Cazacu Mihail, erou

135

Intr.

Călătorului

136

Str.

Căliman

137

Str.

Călin Ion

138

Intr.

Călin Ion

139

Str.

Călinului

140

Str.

Călmațui

141

Str.

Călușei

142

Intr.

Călușei

143

Str.

Căminului

144

Str.

Căpreni

145

Str.

Cărăușilor

146

Alee

Cenușăresei

147

Str.

Ceptura

148

Intr.

Ceptura

149

Str.

Cercului

150

Intr.

Cergă Nicolae, cpt.

151

Str.

Cerna

152

Str.

Cernăuți

153

Intr.

Chefalului

154

Str.

Chendi llarie

155

Intr.

Chintalului

156

Str.

Chiristigiilor

157

Str.

Chiriță Ion, serg.

158

Str.

Chopin Frederic

159

Str.

Ciberneticii

160

Str.

Cimentului

161

Str.

Ciobănașului

162

Str.

Ciocârliei

163

Str.

Ciorchinilor

164

Str.

Ciortanului

165

Alee

Circului

166

Str.

Cireșului

167

Alee

Cislau

168

Str.

C iu rea

169

Str.

Claudian Laurențiu.dr.

170

Str.

Claudiu

171

Str.

Clopotiva

VIZAT spre neschimbare,172

Str.

Clopotului

173

Intr.

Clopoțeilor

174

Str.

Cloșani

175

Str.

Cluceru Sandu

176

Str.

Coacăzelor

177

Intr.

Cobiliței

178

Str.

Codălbiței

179

Alee

Codlea

180

Str.

Coifului

181

Str.

Coloniei

182

Intr.

Colții Brezei

183

Intr.

Colții Morarului

184

Str.

Comarnic

185

Str.

Comănița

186

Str.

Comisul Buzincă

187

Str.

Competiției

188

Str.

Costache Conachi

189

Str.

Constanta

190

Str.

Conta Vasile

191

Str.

Corabia

192

Str.

Coravu Ion, maior

193

Str.

Corăbească

194

Str.

Corbeni

195

Str.

Cornișor

196

Str.

Cosminului

197

Str.

Costaforu Gheorghe

198

Intr.

Costaforu Gheorghe

199

Intr.

Costea Gheorghe serg.

200

Str.

Cotmeana

201

Alee

Cozia

202

Str.

Crapului

203

Str.

Cremenița

204

Str.

Cristescu Dima.slt.

205

Str.

Cristescu Marian

206

Str.

Cristescu V., ing.

207

Str.

Crișul Negru

208

Str.

Cuișoarei

209

Str.

Cuiului

210

Str.

Culea Nicolae, serg.

211

Str.

Culmea Făgărașului

212

Alee

Cumidava

213

Str.

Cumpenei

214

Intr.

Cumpenei

215

Str.

Cuprului

216

Piața

Dabija Nicolae

217

Str.

Dâmbovicioara

218

Str.

Dardiac Dumitru

219

Str.

Dascălului

220

Str.

Dănulesti

221

Intr.

Debarcaderului

222

Str.

Declamării

223

Alee

Deda

224

Intr.

Degetarului

225

Str.

Deleanu Drăgușin

226

Alee

Deleni

227

Str.

Delfinului

228

Intr.

Depoului

229

Str.

Despot Vodă

230

Intr.

Detectorului

231

Str.

Deva

232

Intr.

Diacului

233

Alee

Diham

234

Str.

Dimineții

235

Alee

Dinogeția

236

Alee

Doamna Ghica

237

Str.

Doamna Oltea

238

Str.

Dobrici

239

Alee

Dobrina

240

Șos.

Dobroești

241

Str.

Dobrota

242

Intr.

Docherilor

243

Str.

Doda Traian,g-ral

244

Str.

Dogarilor

245

Intr.

Domnești

246

Str.

Domnița Ruxandra

247

Str.

Donici Alexandru

248

Str.

Donizetti Gaetano

249

Str.

Dragos Vodă

250

Str.

Drobeta

251

Str.

Dropiei

252

Str.

Dumbrava Roșie

253

Str.

Dumitrana

254

Intr.

Dumitrescu Procopie (fosta Cocora )

255

Str.

Dumitrescu Tănase, brig.

256

Str.

Dumitrescu Vaier, cap.

257

Str.

Duzilor

258

Str.

Educației

259

Șos.

Electronicii

260

Str.

Elena

261

Str.

Elevatorului

262

Str.

Emancipării

263

Intr.

Eminescu Mihai

264

Str.

Emisferei

265

Str.

Enache Sandu

266

Str.

Energiei

267

Str.

Episcop Damaschin

268

Str.

Episcop llarion

269

Str.

Episcopul Radu

270

Intr.

Episcopul Radu

271

Str.

Existenței

272

Str.

Fabrica de Gheață

273

Intr.

Fanfarei

274

Str.

Fântânica

275

Str.

Făgărașanu.slt.

276

Intr.

Fălciei conform H.C.G.M.B. Nr.

294/2002

277

Str.

Fălticeni

278

Intr.

Făurești

279

Str.

Fecioarei

280

Str.

Ferăstrău

281

Str.

Fibrei

282

Str.

Fierari

283

Str.

Filipescu Nicolae

284

Str.

Floruță Ion, erou

285

Str.

Fluierului

286

Str.

Folescu George

287

Str.

Franzelarilor

288

Str.

Frâului

289

Str.

Fructelor

290

Intr.

Frumușița

291

Str.

Frunzei

292

Intr.

Frunzei

293

Intr.

Fundeni

294

Str.

Gabrielescu Grigore

295

Intr.

Galați

296

Intr.

Galenei

297

Str.

Galeș

298

Str.

Galița

299

Str.

Galvani Luigi

300

Str.

Garibaldi Giuseppe

301

Str.

Gaterului

302

Str.

Gătaia

303

Str.

Geamandurii

304

Str.

Geicu Ion, sold.

305

Str.

Georgescu Dridu, elev

306

Str.

Georgescu Mitriță, prof.dr.

307

Str.

Georgian Constantin

308

Str.

Gerota D. Dimitrie, prof.

309

Str.

Gheata Constantin

310

Str.

Gheorghievici, cpt. av.

311

Șos.

Gherase

312

Intr.

Gherghiței

313

Bd.

Ghica Tei

314

Str.

Ghiculeasa Maria

315

Str.

Ghimbav

316

Str.

Ghiocei

317

Str.

Giugaru Alexandru (fosta Lupeni)

318

Str.

Gârbov

319

Intr.

Glasului

320

Str.

Glăvănești

321

Str.

Glodeni

322

Intr.

Glucozei

323

Intr.

Grânarului

324

Str.

Grădiștea Floreștilor

325

Str.

Greceanu Paul

326

Str.

Greceanu Ștefan

327

Intr.

Grindul Mare

328

Str.

Grozăvescu Traian

329

Str.

Grozovici Calistrat, dr.

330

Str.

Gureni

331

Str.

Hagi Stoica Nicolae

332

Str.

Hagiului

333

Str.

Halmeu

334

Str.

Hambarului

335

Str.

Hârjeu D. , arh.

336

Str.

Hârlescu Dimitrie, pictor

337

Str.

Hățișului

338

Intr.

Heliade intre Vii

339

Str.

Heliade Rădulescu Ion

340

Str.

Herța

341

Str.

Hiramului

342

Str.

Hispania

343

Alee

Hobița

344

Str.

Horei

345

Str.

Hortensiei

346

Intr.

lablanița

347

Str.

lacobescu Gheorghe

348

Str.

lancu Căpitanu

349

Str.

lancu Marcel

350

Str.

Iernii

351

Str.

llgani

352

Alee

llia

353

Str.

Inaugurării

354

Str.

Inginerilor Tei

355

Str.

Inișor

356

Str.

Inocenței

357

Str.

Invalid Suligă Ion

358

Intr.

Ion Voicu (fosta loanid Gh..pictor)

359

Str.

lonescu Anton.lt.

360

Str.

lonescu Atanasie, maior

361

Str.

lonescu Baican, It.

362

Str.

lorceanu Spiridon, ing.

363

Str.

lorgulescu Dumitru

364

Str.

Ipătescu Grigore,g-ral

365

Intr.

Ipătescu Grigore,g-ral

366

Str.

Ipsilanti Alexandru

367

Str.

Ipsilanti Voievod

368

Str.

Irimicului

369

Str.

Ispravnicului

370

Str.

Italiană

371

Intr.

Italiană

372

Str.

Ițcani

373

Str.

Ivărului

374

Drum

Iza

375

Str.

Izvorul Muntelui

376

Str.

Joagărului

377

Str.

Județului

378

Intr.

Jugărului

379

Str.

Justinian

380

Str.

Juverdeanu Căpitan

381

Str.

Kepler K.Johanes

382

Str.

Kirilov Nicolae

383

Str.

Kirițescu Constantin (fostă Stupinei )

384

Str.

Lacul Amara

385

Str.

Lacul Gorgova

386

Str.

Lacul lanca

387

Str.

Lacului

388

Str.

Lanternei, conform H.C.G.M.B nr.

294/2002

389

Str.

Lanului

390

Str.

Latină

391

Str.

Laviței

392

Str.

Lazarovici Virgil, It.

393

Str.

Lazăr Florea, sold.

394

Str.

Lăcătușului

395

Str.

Lăicerului

396

Str.

Lăptari Tei

397

Str.

Lecturii

398

Intr.

Legendei

399

Str.

Lehliu

400

Str.

Leonard Nicolae

401

Str.

Leonida

402

Str.

Licurg

403

Str.

Linotipului

404

Str.

Linului

405

Str.

Lipatti Dinu

406

Str.

Lirei

407

Str.

Litoralului

408

Str.

Litovoi Voievod

409

Str.

Logofătul Dan

410

Str.

Logofătul Luca Stroici

411

Str.

Luchian Ștefan, pictor

412

Intr.

Luicu Vasile, plt.

413

Str.

Luminei

414

Str.

Luminiței

415

Str.

Lunca Florilor

416

Str.

Luncșoara

417

Alee

Luncșoara

418

Alee

Lungulețu

419

Str.

Lunii

420

Str.

Luntrei

421

Str.

Lupu Dionisie

422

Str.

Macazului

423

Str.

Magneziului

424

Str.

Magnoliei

425

Str.

Maiorescu Ion, prof.

426

Str.

Maiorescu Titu, critic literar

427

Str.

Maiorului

428

Str.

Maliuc

429

Intr.

Maliuc

430

Str.

Malului

431

Intr.

Mandarinei

432

Str.

Mandrea Gh., arh.

433

Str.

Manoliu Pompiliu, slt.

434

Str.

Mântuleasa

435

Intr.

Mântuleasa

436

Intr.

Margareta

437

Str.

Marinescu Dumitru

438

Str.

Masaryk Thomas

439

Str.

Matac Gheorghe, sold.

440

Str.

Mateescu Cristea

441

Str.

Mateevici Alecu

442

Str.

Matei N. Dumitru, serg.

443

Str.

Matei Elina Voievod

4o

444

Intr.

Matei Elina Voievod

445

Str.

Măcelari

446

Str.

Măcrișului

447

Alee

Măgura Vulturului

448

Str.

Mărgăritarelor

449

Str.

Mătăsari

450

Str.

Mecet

451

Intr.

Mecet

452

Str.

Medaliei

453

Str.

Medianei

454

Str.

Melodiei

455

Intr.

Memoriei

456

Str.

Mențiunii

457

Str.

Merișescu Constantin, cap.

458

Str.

Mică -

459

Str.

Mieilor

460

Intr.

Mieilor

461

Str.

Mihăila Radu,sold.

462

Str.

Mihăileanu Ștefan

463

Intr.

Mina Gheorghe

464

Str.

Minerilor

465

Str.

Miresmei

466

Str.

Moisil C. Grigore

467

Intr.

Monahului

468

Str.

Monumentului

469

Str.

Moroieni

470

Str.

Motorului

471

Str.

Movila Ion

472

Alee

Mozaicului

473

Str.

Mozart Wolfgang Amadeus, comp.

474

Str.

Mrenei

475

Str.

Mumuleanu Barbu, poet

476

Str.

Muntenescu I., av.

477

Str.

Munții Buzăului

478

Str.

Murgescu Ion, amiral

479

Str.

Nacu Constantin

480

Str.

Nada Florilor

481

Str.

Nalbei

482

Str.

Nastase Pamfil, serg.

483

Str.

Neagu Florea , sold.

484

Str.

Neculuță Theodor, poet

485

Str.

Negulescu Petre, It.

486

Str.

Negustori

487

Str.

Nemira

488

Str.

Niculescu Romulus Bazar, It.

489

Intr.

Nisetrului

490

Str.

Nită Ene.sold.

491

Str.

Niță Ion, plt.

492

Str.

Obedeanu Oscar ,pict.

493

Str.

Obleților

494

Str.

Oborul Nou

495

Str.

Ochisoru

496

Str.

Ocolului

497

Str.

Odorhei

498

Str.

Oituz

499

Str.

Olimpiadei

500

Str.

Oltarului

501

Str.

Oltețului

502

Str.

Opanez

503

Str.

Oradea

504

Str.

Orbescu Dimitrie

505

Str.

Ortacului

506

Str.

Orzari

507

Str.

Oteșani

508

Alee

Oteșani

509

Str.

Ottoi Calin.dr.

510

Str.

Oțetari

511

Str.

Ovăzului

512

Str.

Paciurea Dimitrie

513

Str.

Padina Roșie

514

Intr.

Paharnicul Turturea

515

Str.

Palade Gheorghe

516

Str.

Palanca

517

Str.

Paleologu, doctor

518

Intr.

Palmacului

519

Intr.

Palmierului

520

Str.

Pâncota

521

Intr.

Pâncota

522

Str.

Pantazi Florica

523

Alee

Pantelimon

524

Intr.

Panțâru Ion, serg.

525

Str.

Pârgarilor

526

Intr.

Pârgarilor

527

Str.

Pastorului

528

Str.

Pasului

529

Str.

Pavel Dorin

530

Str.

Pavezei

531

Str.

Pădureanu Ghiță

532

Str.

Părintele Stăniloaie

533

Str.

Părintele Galeriu (fostă Venerei)

534

Str.

Păsărani

535

Str.

Paulescu Alexandru

536

Str.

Păun Ion Pincio

537

Str.

Peisajului

538

Str.

Pepelea

539

Str.

Pescărușului

540

Intr.

Peșterii

541

Str.

Philippide Alexandru

542

Alee

Piatra Mare

543

Str.

Pietroasa

544

Str.

Pinul Alb

545

Str.

Pironașu Ion, serg.

546

Str.

Plantelor

547

Str.

Plăticei

548

Str.

Plugușor

549

Str.

Plumbuita

550

Str.

Podul Corbului

551

Str.

Podul Neagului

552

Str.

Podul Vadului

553

Str.

Podul Vârtosului

554

Str.

Poeziei

555

Str.

Poiana cu Aluni

556

Str.

Polizu Elena

557

Str.

Polizu Ion

558

Str.

Polovraci

559

Intr.

Pontonului

560

Str.

Pop de Basești Gheorghe

561

Intr.

Pop de Basești Gheorghe

562

Str.

Popa lancu

563

Str.

Popa Lazăr

564

Intr.

Popa Nan

565

Str.

Popa Rusu

566

Str.

Popa Soare

567

Str.

Popescu Sever

568

Alee

Porolissum

569

Str.

Porțile de Fier

570

Str.

Porumbăceanu

571

Str.

Postelnicul Stroe

572

Str.

Potârnichii

573

Str.

Poteca Eufrosin, prof.

574

Str.

Praporgescu David, g-ral

575

Str.

Precupeții Vechi

576

Intr.

Precupeții Vechi

577

Str.

Predeal

578

Str.

Predescu Vasile, serg., conform

H.C.G.M.B nr. 294/2002

579

Str.

Prepeliței

580

Str.

Prudenței

.............VIZAT_

spre neschimbare,

581

Str.

Puccini Giacomo

582

Str.

Puiandrului

583

Intr.

Puietilor

584

Str.

Puieților

585

Str.

Racoviță Dimitrie

586

Str.

Radovanu

587

Str.

Radovici Alexandru, grai

588

Str.

Radu de la Afumați

589

Str.

Rafael Sanzio

590

Str.

Rahmaninov Serghei V.

591

Intr.

Râmnic

592

Str.

Ramuri Tei

593

Str.

Rariștei

594

Str.

Râșnov

595

Str.

Rădulescu Polixenia

596

Str.

Răduța Gheorghe, sold.

597

Str.

Răileanu Nistor

598

Str.

Răscoala 1907

599

Str.

Răspântiilor

600

Str.

Răsuri

601

Str.

Răușeni

602

Str.

Reactorului

603

Str.

Recreerii

604

Str.

Refrenului

605

Str.

Remetea

606

Str.

Renului

607

Str.

Revoluția 1848

608

Str.

Ricinului

609

Str.

Ripiceni

610

Str.

Robescu Radu, It

611

Str.

Rodica

612

Intr.

Roinita

613

Str.

Romano Alexandru Giulio

614

Alee

Romula

615

Str.

Romulus

616

Intr.

Rondă

617

Str.

Rondă

618

Str.

Ropotului

619

Str.

Rosetti Mircea

620

Str.

Rossini Gioachino

621

Str.

Roșioarei

622

Str.

Rovența Gh., cpt.

623

Str.

Rovine

624

Str.

Rumeoara

625

Str.

Russel, dr.

626

Str.

Rușchița

VIZAT

spre neschlmbare,

SECRETAR,___

627

Str.

Sachelarie Visarion, It.

628

Str.

Salcâmilor

629

Str.

Salmen Dimitrie, g-ral.

630

Str.

Saltului

631

Str.

Sânmedru

632

Str.

Sânzieni

633

Str.

Sarafinești

634

Alee

Sargeția

635

Str.

Savu Marin, sold

636

Str.

Săgeții

637

Str.

Sălciilor

638

Str.

Săvulescu Alexandru, arh.

639

Str.

Scaieților

640

Str.

Scheiul de Jos

641

Str.

Scheiul de Sus

642

Intr.

Scheiului

643

Str.

Schitul Darvari

644

Str.

Scoicilor

645

Str.

Scortan Ion

646

Intr.

Secăreanu Dumitru

647

Str.

Secăreanu Dumitru

648

Intr.

Securei

649

Str.

Semilunei

650

Str.

Semnalului

651

Str.

Seneslav Voievod

652

Str.

Serghiescu Marin

653

Str.

Serii

654

Str.

Sfânta Ana

655

Str.

SfântaTreime

656

Str.

Sfântul Niceta

657

Str.

Sfântul Spiridon

658

Str.

Sfântul Ștefan

659

Str.

Sfanțul Petru Tei (fosta Lopătarilor)

660

Str.

Sfinților

661

Str.

Sighet

662

Str.

Sighișoara

663

Alee

Siliștea

664

Str.

Siliștea

665

Str.

Silozului

666

Str.

Silvestru

667

Str.

Silvia

668

Str.

Simetriei

669

Str.

Sinaia

670

Alee

Sinaia

671

Str.

Slăniceanu Nicolae, ing.

672

Str.

Slovei

673

Str.

Slugeru Dumitru

674

Str.

Smeurei

675

Str.

Socolescu M.loan, arh.

676

Alee

Socului

677

Intr.

Somnului

678

Str.

Sorescu Ștefan, serg. maj.

679

Str.

Spartacus

680

Str.

Spataru Gorgan

681

Str.

Spătaru Mihai

682

Str.

Spătarul Milescu Nicolae

683

Intr.

Spătarului

684

Str.

Spătarului

685

Str.

Speranței

686

Str.

Spinului

687

Intr.

Stâncii

688

Str.

Stânga Ion, cap.

689

Str.

Stănescu Gheorghe, slt.

690

Intr.

Stăniloiu C-tin

691

Str.

Stăvilarului

692

Str.

Sterian Gheorghe, arh.

693

Str.

Sterian Margareta, pictor

694

Intr.

Sterului

695

Str.

Stolnicul Vasile

696

Str.

Strauss Johann

697

Intr.

Streinu Vladimir

698

Str.

Stroescu V. Vasile

699

Intr.

Suceava

700

Str.

Suceava

701

Alee

Sucidava

702

Str.

Suhard

703

Str.

Sulfului

704

Str.

Suveica

705

Str.

Suvenir

706

Str.

Școalei

707

Str.

Șerban Gheorghe

708

Str.

Serbanică Vasile, serg.

709

Str.

Șiragului

710

Str.

Șoltuzului

711

Str.

Șomoiog C-tin, serg.

712

Piața

Ștefanik Mr. Dr.

713

Str.

Ștefănescu Ștefan, elev

714

Str.

Știucii

715

Intr.

Știucii

716

Alee

Ștrandul Tei

717

Str.

Tâmpa

718

Intr.

Tancu Ion, serg.

719

Str.

Târnăcopului

720

Intr.

Tăciunelui

721

Str.

Tămâioarei

722

Str.

Tănase Constantin

723

Str.

Tărcăuș

724

Alee

Teiul Doamnei

725

Str.

Teleajen

726

Intr.

Teleajen

727

Str.

Telia

728

Str.

Teodorescu Ion, serg.

729

Str.

Teofil

730

Str.

Termopile

731

Str.

Teslei

732

Prelungire

Teslei

733

Alee

Tibiscum

734

Str.

Timpului

735

Str.

Toamnei

736

Str.

Tomovici Stelian, sold.

737

Intr.

Topliceni

738

Str.

Toporului

739

Str.

Torentului

740

Piața

Traian

741

Str.

Trei Scaune

742

Str.

Triteni

743

Str.

Tudor Mihai

744

Str.

Tugomir Voievod

745

Str.

Tulpinei

746

Str.

Turbinei

747

Str.

Turiștilor

748

Str.

Turnătorilor

749

Str.

Turnul Eiffel

750

Intr.

Turnului

751

Str.

Tușnad

752

Str.

Tuzla

753

Str.

Tzigara Samurcaș Alexandru

754

Str.

Țesătoarelor

755

Intr.

Țibana

756

Str.

Țițeica Gheorghe

757

Alee

Ulmetum

758

Str.

Urechescu Paul

759

Str.

Ursu Ion, prof.

760

Str.

Utieșului

761

Drum

Vadul Moților

762

Intr.

Vagonului

763

Str.

Valea Jiului

764 .

Str.

Valea Măgurei

765

Str.

Valea Nucului

766

Str.

Vaporul lui Assan

767

Intr.

Vama

768

Str.

Vaselor

769

Intr.

Vaselor

770

Str.

Vasilescu Ion, cpt.

771

Str.

Vasiliu Birlic Grigore

772

Str.

Vașcău

773

Str.

Velicu Ștefan, sold.

774

Str.

Velinței

775

Str.

Verdi Giuseppe

776

Alee

Vergului

777

Str.

Verii

778

Intr.

Vermont Nicolae

779

Intr.

Versului

780

Str.

Vidin

781

Str.

Vidraru

782

Str.

Viesparilor

783

Intr.

Viitorului

784

Str.

Vintila Dinu

785

Str.

Vișinilor

786

Intr.

Vișinilor

787

Str.

Vitejiei

788

Str.

Vlad Ion

789

Str.

Vladislav Voievod

790

Str.

Vlaicu Aurel

791

Intr.

Volta

792

Str.

Vornicul loniță, conform H.C.G.M.B nr. 294/2002

793

Str.

Vornicul Manolache

794

Str.

Vornicul Mogoș

795

Str.

Vrâncioaia

796

Str.

Vuia Traian

797

Str.

Vulcanei

798

Str.

Zagoritz Alexandru

799

Str.

Zalău

800

Str.

Zalelor

801

Str.

Zambilă loniță, sold.

802

Intr.

Zambilă loniță, sold.

803

Str.

Zambilelor

804

Str.

Zamfir Marcu ,cap.

805

Str.

Zamfir Nicolae

806

Alee

Zarandului

807

Str.

Zefirului

808

Str.

Ziduri intre Vii

809

Str.

Zidurilor

810

Str.

Zlătescu C-tin,dr.

811

Str.

Mihăiești (infiintata prin H.C.G.M.B.

nr. 294/19.12.2002)

812

Drumul

Carasului (infiintata prin H.C.G.M.B. nr. 294/19.12.2002)

813

Drumul

Scalarului (infiintata prin H.C.G.M.B. nr. 294/19.12.2002)

814

Aleea

Pan Halipa ( Belvedere ) (infiintata prin H.C.G.M.B. nr. 294/19.12.2002)

815

Str.

Gellu Naum , poet (infiintata prin

H.C.G.M.B. nr. 380/03.11.2009)

816

Str.

Marin Preda , conform H.C.G.M.B. Nr. 57/2009

817

Str.

Hortensia Papadat Bengescu conform

H.C.G.M.B. Nr. 57/2009

818

Str.

Anton Holban , conform H.C.G.M.B.

.nr. 57/ 2009

819

Str.

Mihail âadoveanu, conform

/^H.C.GW nr. 57/2009

820

Str. (

G.T) Niculescu Varone , conform \ /H.C.G.MK nr. 57/2009

821

Str.

\\\/lonel Teodoreanu, conform Y\ H.C.G.M.B. \ir- 57/2009

DIRECTOR/GEI

Alin Vasilică DRUGĂU

DIRECTOR TEHNIC

VaJeri^MICU