Hotărârea nr. 145/2020

Hotărârea nr. 145 - privind stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană pentru copii/persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 77188/31.05.2019 prezentat de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Propunerea domnului Iliescu Constantin Cristinel, pentru ca doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița să fie desemnată președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost consemnată în procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din 26.06.2019;

    - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind de către doamna Niță Elena a funcției publice de Sectar al Sectorului 2 București.exercit^^lbp caracter temporar

condy^Cn^ c~—*—1 c^/j&^^d^^edere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 35/20fâ--pefftru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

în temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2), art. 47 și art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se alege doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv: iulie, august și septembrie 2019.

Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.