Hotărârea nr. 142/2020

Hotărârea nr. 142 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința C.L.S 2 din data de 30.06.2020

ROMANȚA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința C.L.S 2 din data de 30.06.2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Analizând:

  • - Propunerea domnului consilier Iliescu Constantin Cristinel, pentru ca doamna consilier local Bughiu lolanda Luminița să fie desemnată președinte de ședință pentru ședința ordinară din data de 30.06.2020, astfel cum a fost consemnată în procesul - verbal al ședinței, în condițiile imposibilității de prezentare a președintelui de ședință ales prin H.C.L Sector 2 nr. 37/2020;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

în temeiul art. 123 alin. (l)și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,


HOTĂRĂȘTE

Artl. Doamna Bughiu Iolanda Luminița, consilier local din cadrul Consiliului

Local al Sectorului 2 al Municipiului București, se alege președinte de ședință pentru ședința ordinară din data de 30.06.2020.

Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 142

București, 30.06.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.