Hotărârea nr. 139/2020

Hotărârea nr. 139 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlristlglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cultural "Insomniile Districtului ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cultural "Insomniile Districtului

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 2261/14.05.2019 întocmit de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 937/13.05.2019 întocmit de Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituție de cultură de interes local aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 65131/13.05.2019 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

 • - Adresa Asociației Române pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN, înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub numărul 63763 din data de 09.05.2019;

 • - Contractul de utilizare nr. ARC 6/11.04.2019 încheiat între Școala Centrală și Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN;


vând în vedere reglementările cuprinse în:

rdonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea șFțfeăiașurarea activității așezămintelor culturale;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 343/2018 privind aprobarea • -"Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul cultural "Insomniile Districtului/ organizat de Centrul Cultural Mihai Eminescu, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Managerul Centrului Cultural Mihai Eminescu, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINȚII DF,ȘEDINȚA

ADRI^AMAA Nt$țu\. ;'O                      '

/o


rHotărârea nr. 139

București, 17.05.2019


Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexA, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

-(-fCL                 uJ. .

/

" Eveniment cultural - Insomniile Districtului”

1. OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Insomniile Districtului sunt o serie de evenimente cultural-artistice, care au ca scop transformarea și reactivarea cartierului Icoanei din sectorul 2 în zona istorică cu cea mai mare efervescență culturală cu evenimente și activări artistice interconectate.

Sectorul 2 al Bucureștiului are șansa să dezvolte prin intermediul culturii contemporane, zona Icoanei și împrejurimile sale, bazându-se pe o istorie impresionantă, un peisaj arhitectural foarte valoros și cea mai mare densitate de comunități și instituții culturale din Capitală.

 • 2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

IUNIE 2019

___

3. LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:


spre iwschimbare,

SECRETAR,

ȘCOALA CENTRALĂ.

 • 4. GRUPUL ȚINTĂ:

Locuitorii Sectorului 2 și din Capitală, turiști care vizitează Bucureștiul.

 • 5. NUMĂR PARTICIPANȚI:

Public: estimativ, 3500 de persoane pe întreg evenimentul.

 • 6. INVITAȚI:

Tineri artiști, arhitecți, scenografi, ilustratori, performeri, coregrafi care se remarcă în mod deosebit în artele performative contemporane.

7. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Galeria istorică de la Școala Centrală se transformă într-o instalație care pendulează între istorii obiective și povești subiective, o desfășurare de fotografii, documente, cărți poștale scoase în premieră din arhiva Școlii Centrale, bilețele, mesaje și fragmente de mail-uri care ilustrează povești intime în care spațiul școlii, cartierul și orașul devin alternativ decor, martor și sursă a unor experiențe personale care schimbă lucruri în lumea obiectivă.

Promovarea evenimentului se va face la Radio România Cultural, Radio România Actualități, Smart FM, Europa FM, Adevărul, RFi, Scena9.ro, Forbes România, Digi 24, Pro TV, TVR 1, Dilema Veche și în social media cu un reach de peste 150.000 de persoane.

8. DESFĂȘURĂTORUL EVENIMENTULUI:

 • •  conținut în galeria istorică a Școlii Centrale:

 • 1.  Timeline istoric | 1891 - 2019 | documente, fotografii, explicații, povești audio - istoria obiectivă a Școlii Centrale.

 • 2.  Povestea ilustrată și citită a biletului de amor de la începutul secolului XX care a tulburat ordinea lucrurile la Pensionatul Domnesc de Fete.

 • 3.  Instalație de bilețele și fotografii polaroid care marchează geografia Bucureștiului..

 • 4.  Instalație 7 plimbări imaginare | de la Școala Centrală pornesc 7 trasee care devin puncte cardinale ale orașului interior.

 • 5.  Instalație documentară, plimbări culturale: cum s-a născut arhiva Bucureștiului istoric digitizată.

 • 6. Poveștile publicului | Studio de înregistrare a Memoriei Personale - muzeul de memoriei virtuală a capitalei.

 • 7.  Instalație în jurul frasinului secular | memoria „grădinii paradis”

 • 8.  Punct de scriere Cărți Poștale și de trimitere a lor către destinatar

  VIZAT spre neschimbare,


 • •  conținut în grădina istorică a Școlii Centrale:

 • 1. muzică DJ

 • 2.  lecturi poeme despre oraș

 • 3.  conferință


10. PARTENERI:

Administrația Domeniului Public Sector 2

Poliția Locală Sector 2

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate

 • 11. BUGET ȘI SURSA FINANȚĂRII:

50.000 lei

Sursa: buget local

12. Rezultatele așteptate:

•J Reactivarea unui spațiu istoric din Sectorul 2 prin intermediul culturii contemporane.

■J Promovarea și valorificarea noilor fenomene artistice contemporane

■J încurajarea membrilor comunității din Sectorul 2 de a participa Ia viața comunității.

•/ Promovarea Cartierului Icoanei în rândul locuitorilor Bucureștiului atât prin intermediul evenimentul din 15 iunie cât și prin intermediul comunicării prin social media și canalele media convenționale.

VEAT spre ncschimbare, SECRETAR,