Hotărârea nr. 108/2020

Hotărârea nr. 108 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicăriiRegulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Folclorului nr. 8, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 59967/02.05.2019 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind rAS^c

exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Pe data prezentei, se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 2 ce conțin un număr de 2 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 38/2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

.^jrt.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și reprezentanții Consiliului Local Segț$iz2 desemnați în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 108

București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisiile de evaluare a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019


Nr.

crt

Comisia de evaluare pentru domeniul

Reprezentanți CLS2 desemnați

REZERVE

1

CULTURĂ ȘI CULTE

1. RIESCH ANTIIEIA ALEKSANDRA

1. MICLEA NICULINA

2. LĂZĂROIU IOANA CELA

2. ȚÎBULEAC BOGDAN

2

SPORT

1. DINU ALEXANDRU

1. LĂZĂROIU IOANA GELA

2. ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

2. CHIRICUȚĂ ION

3

EDUCAȚIE

1. POPESCULENUȚA

1. FEROIU DUMITRU SILVIU

2. BUGH1UIOLANDA LUMINIȚA

2. RADU GIIEORGHE

4

MEDIU

1. METEHĂUANDREI GEORGE

1. CONSTANTIN ANGELA

2. PUȘCAȘU MARIAN

2. BELDEANUAUGUSTIN LUCIAN

5

SOCIAL

1. BELDEANUAUGUSTIN LUCIAN

1. MICLEA NICULINA

2. BUGNER ANTONETA GEORGETA ALEXANDRA

2. LĂZĂROIU IOANA GELA
Reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisia de soluționare a contestațiilor depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Reprezentanți CLS2 desemnați

REZERVE

1. POPESCU DAN CRISTIAN

1. STANCIU ION

2. COSTACHEJEAN

2. ANDREIROBERT

ALEXANDRU

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,