Hotărârea nr. 103/2020

Hotărârea nr. 103 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Vatra Luminoasă (situaţia de lucrări nr. 1)

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chlristlgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019;

Analizând:

  • -  Raportul de specialitate nr. 63179/08.05.2019 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea


B          și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului

Bucptești;

' i ’

- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Art. 54 alin. (1) - (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 92/2019 privind încetarea mandatului unui consilier local;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 93/2019 privind validarea mandatului unui consilier local.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se înlocuiește doamna Neagu Anda Cristina cu domnul consilier local Țîbuleac Bogdan, în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 prevăzute în anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 102/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019, respectiv:

(2() Comisia Juridică, Ordine si Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relațirjnțernaționale;

'•-N


(7) Comisia de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă;

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019, rămân aplicabile.

Art. III Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 103

București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre confine un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București în ședința ordinară din dala de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.