Hotărârea nr. 101/2020

Hotărârea nr. 101 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii de interes local “Reabilitare sisteme rutiere – 17 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

romania2019.eu


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului unui consilier local

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local;

Analizând:

  • - Referatul Primarului Sectorului 2 al Municipiului București înregistrat sub nr. 62097/07.05.2019;

  • - Raportul de specialitate nr. 62144/07.05.2019 întocmit de Directorul Direcției Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Demisia domnului consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin, înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 54891/18.04.2019

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată;


rt. 9 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locjali, cu modificările și completările ulterioare;


■^/^Art. 44 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Recipientului - cadru privind organizarea și funcționarea consiliilor locale, aprobată cu mb'dificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ia act de încetarea

W    V

de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local MIHAILA DUMITRU CĂTĂLIN, ales pe listele electorale ale Alianței Electorale PSD+UNPR, la alegerile locale din data de 05 iunie 2016 și declară vacant locul de consilier local deținut de acesta.

Art. 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..