Proces verbal din 30.01.2019

002 Proces verbal sedinta ordinara 30.01.2019

ROMÂNIA


Municipiul București

Consiliul Local Sector 2

v/vw.ȚsTro'-Strada"Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 30.01.2019

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

 • -       Domnul Toader Mugur - Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -       Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016;

 • -        Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretar al Sectorului 2, face prezența consilierilor. Au fost prezenți 23 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție, doamna consilier local Constantin Angela, domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian, domnul consilier local Sepescu și domnul consilier local Chiricuta Ion lipsind motivat, existând în acest sens cererile nr.240/30.01.2019, nr. 173/22.01.2019,   nr.239/30.01.2019, respectiv nr.241/30.01.2019. Convocarea

membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Convocatorul înregistrat sub nr. 178/23.01.2019, respectiv nr.238/29.01.2019 au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul

--VIZAT

Lpre nesctiimba'®’

p secretar.-—'

instituției, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ:

 • 1.  Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 10.01.2019;

 • 2.  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 3. Proiect de hotărâre privind înființarea unui ghișeu special pentru persoanele cu dizabilități în sediile Direcției Venituri Buget Local Sector 2 și sediile Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;

Inițiatori:  CHIRICUȚĂ ION, BUGNER ANTONETA GEORGETA

ALEXANDRA - consilieri locali grup USR, Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației imobilului situat în Intrarea Pâncota nr. 16, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317/2018 privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri dejoacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

Inițiator: NEAGU ANDA CRISTINA - consilier local grup USR, Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Duminica Ortodoxiei”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Cupa de fotbal a Sectorului 2”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Primăvara începe cu un mărțișor”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Construire complex sportiv școlar la Școala Gimnazială nr. 51”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenței Comisiei de analiză privind oportunitatea achiziției de imobile în vederea extinderii unei unități de învățământ -Colegiul Național „Cantemir Vodă”;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării Secției Exploatare Echipamente Parc, a tarifelor și a orarului de funcționare;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Fântânica nr. 36, lot 13/2, 17/2, 18/1/1, 18/1/2, NC. 231781, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Plugușor nr. 1 IA, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIFIAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Icoanei nr. 93, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Fântânica nr. 37H, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Mihai Bravu nr. 41, bl. 4 bis, sc. A, parter, ap. 2, Sector 2 - București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Vaselor nr. 55A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Nicolae Apostol nr. 28, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Cremenița nr. 43, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Geamandurii nr. 27-29, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Prelungirea Teslei nr. 11, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

VIZAT spre neschimbare

 • 25. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafață de aproximativ 800 m.p, situat în București, Sector 2, Bd. Basarabia nr. 47, precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 26. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București imobilul reprezentând terenul liber de construcții situat în București, Sector 2, str. Gheorghe Șerban nr. 6-10 (fost 10-20), precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Bună ziua, declar ședința deschisă! Doamna Secretar, prezența, vă rog!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bună ziua, dintr-un număr de 27 de consilieri locali, sunt prezenți astăzi la ședința Consiliului Local, 23 de consilieri, lipsind motivat, doamna Constantin Angela, domnul Șerpescu Cătălin și domnul Beldeanu, domnul Chiricuță lipsește, nu am încă solicitarea privind o eventuală motivare a absenței sale. Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Pe ordinea de zi avem 26 de proiecte, ordinea a fost completată cu proiectele 25 și 26. Vă supun aprobării ordinea de zi!

Se supune la vot Ordinea de zi nr. 178/23.01.2019, cu Completarea la ordinea de zi nr. 238/29.01.2019, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU-0, ABȚ-4, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bughiu Iolanda Luminița, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

5                 f VIZAT”

spre neschimbare SECRETAR,

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 10.01.2019 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - 0, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2;

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Comisia de buget -pozitiv, transparență - pozitiv.

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ-3, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: -

VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,

Este prezentat punctul nr.3, proiectul de hotărâre privind înființarea unui ghișeu special pentru persoanele cu dizabilități în sediile Direcției Venituri Buget Local Sector 2 și sediile Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2,

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Dacă-mi permiteți să spun câteva cuvinte despre proiectul acesta: este un proiect care nu solicită decât minime sume de bani, doar în cazul în care este vorba de o rampă pentru intrarea într-o secție D.V.B.L. Din câte știu nu e cazul, asta numai dacă s-ar înființa o secție D.V.B.L. undeva unde ar fi nevoie de rampă. Doi, instruirea unei persoane care face parte din personalul care lucrează în D.V.B.L., să ajute o persoană care are un handicap, care nu înseamnă nici un fel de sumă de bani. Gândiți-vă la o persoană în căruț cu rotile, care nu are pe nimeni și are de rezolvat, de scos o hârtie, un certificat de la secția Venituri Buget. Intră acolo, e plin de oameni, nu-i dă nimeni atenție, se împiedică cu căruțul peste tot. E normal ca în cazul ăsta, bodyguard-ul să anunțe pe cineva din personal care să vină să-l ia, să-l piloteze și să-1 ajute să-și rezolve problema. Asta e tot ceea ce propunem. Nu înseamnă bani, nu înseamnă decât deschidere și bunăvoință din partea celor care lucrează la D.V.B.L.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aveți cunoștință de vreun caz a unei persoane cu handicap care n-a fost primită sau lăsată în față?

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Sigur că da! Unul din colegii noștri care a fost și la întâlnirea care s-a făcut aici de „ziua persoanelor cu handicap” și a povestit din experiența lui. Este o persoană nevăzătoare care a avut mari dificultăți pentru că i s-au cerut tot felul de chestii, să facă o funie de nisip, că nu poate să solicite nu știu ce pentru că el nu poate să vadă ce semnează și tot felul de chestii aiuristice, care absolut peste tot în lume sunt rezolvate fără probleme, de cineva cu minime cunoștințe.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dânsul a venit singur la Sectorul 2 și a fost ținut la coadă și i s-au cerut lucruri absurde?

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Domnule Viceprimar, nu știu exact la ce secție a fost, în care parte, în care cartier! Omul a venit și a povestit. îmi pare rău că n-ați fost la acea întâlnire, pentru că auzeați direct de la persoana respectivă. Dar am văzut cu ochii mei nenumărate situații de persoane care vin, sunt nenumărați oameni în lumea asta și în sectorul 2 care nu au acasă menajeră sau pe cineva care să-i ajute și care vin cu un căruț cu rotile și care au dificultăți.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aceste persoane beneficiază prin lege, de plata unui salariu pentru o persoană care să-i ajute!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Poate persoana aia este plecată în cele trei zile libere pe an și ăsta are nevoie urgentă de o hârtie. E atât de greu să dovedim puțină deschidere? Nu înseamnă nici un ban cheltuit de la primărie!

7

spre neschimbare _ SECRETAR,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în orice instituție unde am fost și sunt cozi, toată lumea lasă în față o persoană cu handicap.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Nu știu la ce secții D.V.B.L. ați fost dumneavoastră că eu am fost la sectorul 2 și am văzut nenumărate situații de femei gravide care stăteau la coadă. Nici scaun nu li s-a dat!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: E n-am văzut în nici o instituție publică!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Am spus că sunt dese situații de genul ăsta!

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Domnul Zaharia aveți cuvântul!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Sărut mâna și îmi cer scuze stimați colegi, pe o parte dintre dumneavoastră i-am consultat și deși pare o părere personală, vreau să vă aduc la cunoștință că mai mulți colegi sunt în asentimentul meu în cele ce urmează să spun. în primul rând, cu referire la această rampă, secțiile D.V.B.L.-ului nu necesită rampe pentru că ele sunt la nivelul solului. Ca să depășim acel populism și acea filmare scurtă prin care dumneavoastră faceți campanie! Doi, voiam să vă atrag atenția că tocmai dumneavoastră și știți bine că nu aș lansa asemenea atacuri, tocmai dumneavoastră acum trei - patru ședințe militați pentru înlăturarea persoanelor cu dizabilități din parcuri. Astăzi milităm pentru ei, ca să ce? Să avem niște filmări, să avem cu ce să intrăm în campanie! Trei, voiam să vă întreb, deși ați spus că ați văzut chiar dumneavoastră, de ce spuneți că acele persoane nu sunt băgate în seamă sau nu sunt ajutate? Eu am umblat de câteva ori și chiar am punctat faptul că femeile însărcinate sunt băgate în față și duse la ghișeu, au prioritate. Cum spuneți dumneavoastră că nu? Despre persoanele cu handicap, nu mai spun! N-am văzut acel bodyguard ajutând, dar cu siguranță li s-a acordat atenție. Știu cu siguranță pentru că am purtat o discuție cu un angajat de la D.V.B.L. și a spus că au azimut să-i ajute și să-i prioritizeze pe cei cu dizabilități. Spun chestia asta și punctez aceste lucruri pentru că o parte din colegi s-au cam săturat de aceste populisme și această practică a U.S.R.- ului de „picătură, picătură”, doar să aveți material filmat. Atât am vrut să vă atrag atenția. Vă mulțumesc!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Legat de parcurile alea, nici acum și nici atunci nu mă înțelegeți, nu militam pentru scoaterea persoanelor cu handicap, ci pentru punerea acelor leagăne care sunt niște mașini ucigașe pe care le-am văzut în acțiune și copii care au ajuns cu SMURD -ul la spital din cauza lor, a acelor leagăne, amplasarea lor în alt punct sau supravegherea lor de o persoană de pază, pentru că acelea sunt folosite nu de copii cu handicap ci de copii normali care le pun în mișcare în viteză și devin mașini ucigașe, accidente care s-au întâmplat! Chiar trebuie să se lase cu sânge și mai rău decât a fost? A fost un copil cu umărul dislocat!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Zic s-o lăsăm încolo de campanie electorală! în acest consiliu local, de mulți ani de zile, au prioritate persoanele

8                     VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR, cu handicap. La orice ghișeu veți merge veți vedea că oamenii de la direcția respectivă vin, de la ușă îl duc și-l îndrumă, de fiecare dată!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Un circ de prost gust folosind acei oameni și băgând acei oameni în față! Ne-am săturat de circul ăsta!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Să vă mai spun un lucru: persoanele cu handicap nu prea plătesc impozite!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Au nevoie de alte hârtii, domnule Iliescu, afară de plata impozitelor! Au nevoie de hârtii de venit, au nevoie să-și vândă casa, au nevoie de diverse forme, de hârtii!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Noi suntem de acord ca persoanele cu dizabilități și tot Consiliul Local îi susține.....

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Nu votați un proiect care nu solicită nici trei lei!?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am rugămintea să nu vă certați, pentru că nu are sens. Procesul de accesibilizare pentru persoanele cu handicap este în desfășurare, poate și domnul de la D.G.A.P.I. să vă spună și domnul director de la D.G.A.S.P.C. , sunt lucruri pe care suntem obligați să le facem. Referitor la persoanele care se prezintă la toate instituțiile din administrația publică locală care desfășoară activitatea cu cetățeni, putem să cuprindem într-o procedură în R.O.I.. Sunt în asentimentul colegului de la P.N.L. Nu știu dacă trebuie să cuprindem lucrul ăsta, care e o obligație a noastră, a administrației publice locale și să o cuprindem într-o hotărâre! Da, putem să o discutăm, putem să vedem acolo unde lucrurile nu merg bine, unde anumiți angajați din administrația publică locală nu au respectul cuvenit față de persoanele cu dizabilități. Nu consider neapărat că e nevoie de o hotărâre de Consiliu Local, care să ce? Pentru că legislația este destul de clară din punctul ăsta de vedere! Acum, dumneavoastră decideți!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: în 1990 când s-a deschis țara și au venit nenumărate ajutoare din străinătate, cu mii de seringi, asistentele din sistemul medical nu erau obligate să mai folosească o seringă de două ori! Am avut nevoie să fac cursuri speciale cu asistentele, să le învăț că seringa de unică folosință se folosește o singură dată! Asta pentru a înțelege că ce este subînțeles de către persoanele care lucrează în administrație la D.V.B.L. și anume faptul că ar trebui să ajute o persoană cu dizabilități, nu este totdeauna înțeles! Poate că asta este ceea ce vrea acest proiect. Nu este decât o chestie de deschidere și se întâmplă la cererea unor oameni care au întâmpinat dificultăți.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Vreau să precizez că noul sediu al D.V.B.L. -ului are deja prevăzute aceste rampe și aceste măsuri! De ce sa punctăm, cum a spus și domnul Primar, printr-o hotărâre, devenim........., mă rog, las între

ghilimele, completați dumneavoastră ce vreți, în acest sens și folosind acești oameni. Pentru ce? E de ajuns o discuție cu domnii directori sau cu personalul de acolo și se rezolvă situația, dacă au existat, dar eu nu cred că au existat astfel de situații!

9                      VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: în primul rând m-am uitat pe acest proiect și sincer vorbind se pare că ne apropiem cu pași repezi de campania electorală și cum a punctat colegul meu și mi se pare puțin peste limita bunului simț să faci campanie electorală pe niște persoane care sunt cu dizabilități sau care sunt pe locurile din parcuri, să statuezi ce scrie în R.O.F.uri, după cum știu eu și doamna Secretar poate să mă ajute, există o legislație foarte drastică. Toate clădirile trebuie să aibă rampă pentru persoanele cu handicap, unde sunt amenzi foarte puternice. Dacă ne aflăm doar în fapt, ca să facem campanie, să facem proiecte de dragul de a face, să ne folosim de niște persoane care sunt defavorizate, să știți că votul meu n-o să-l aveți!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Cu tot respectul, pentru toți colegii din Consiliul Local, cred că ne învârtim în jurul cozii! N-am văzut că în proiect scrie despre rampă! Citesc în proiect și văd ghișeu.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Am și spus că secțiile de la noi au, în general, rampă.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Deci ghișeul, prioritar sau special pentru persoane cu dizabilități, femei însărcinate, e oportun în orice instituție.

Domnul Duțu Cristian Atanasie, Director Executiv D.V.B.L. Sector 2: Lucrurile nu stau chiar așa, nu discutăm aici dacă aplicăm sau nu o prevedere legală, care este evident că este obligatorie, nu este vorba de o persoană care nu a avut acces la servicii. Vorbim de situații în care acte normative reglementate de Consiliul General, presupun ca un număr foarte mare de persoane cu dizabilități sau femei însărcinate, să se prezinte din cauza unei proceduri birocratice, să ridice un certificat fiscal. Dacă în esență putem fi de acord că o persoană cu dizabilități poate avea prioritate, încercați să puneți în practică prin logica hotărârii, ce se întâmpă dacă în sala de așteptare sunt peste 100 de persoane, cum sunt permanent, cu dizabilități? Care este avantajul să ai un ghișeu exclusiv pentru 100 de persoane? Este evident că cele 100 de persoane vor petrece un timp foarte mare. Oportun este prioritizarea lor la toate cele 20 de ghișee care sunt, nu un ghișeu la care să stea mult mai mult decât persoanele normale. Legislația vorbește de accesibilizare nu de discriminare pozitivă. Ideea este să reducem timpul de așteptare și să poate să interacționeze cu funcționarii nu să petreacă mai mult timp, că nu e o satisfacție să ai un ghișeu unic la care stai șase ore!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Exact în sensul celor spuse de domnul director, pregătisem și scriam acum un amendament, introduceam în proiectul de hotărâre. O să vă citesc partea esențială: ”Persoanele cu dizabilități locomotorii și femeile însărcinate, asta fiind o completare a categoriilor care pot beneficia, vor avea acces prioritar la oricare dintre ghișeele, nu doar unul pentru că nu rezolvi să ții un ghișeu gol mare parte din timp și la un moment dat să vină cinci persoane și să nu-i ajuți pentru că și ei vor sta la o coadă, la oricare dintre ghișeele D.V.B.L. S.2; D.E.P. S.2; D.G.A.S.P.C.S.2; A.D.P.S.2 și Primăria Sector 2, sau putem formula - „toate instituțiile care au relații cu publicul, vor avea acces prioritar la toate ghișeele”, lucru care așa cum am văzut și așa cum cetățenii din sectorul 2 sau orice cetățean normal lasă în față o persoană cu handicap locomotor sau o femeie însărcinată,

io                     i VIZAT

•spre neschimbare, SECRETAR, dacă au un minim de bun simț, dar facem și această hotărâre ca să statutăm acest principiu al accesului prioritar, directorii instituțiilor mai sus menționate vor afișa la loc vizibil la Centrul de Relații cu Publicul, mesajul privind accesul cu prioritate al persoanelor cu dizabilități și al femeilor însărcinate. Acesta este amendamentul care modifică toate articolele. Dacă sunteți de acord introducem și femeile însărcinate și mărim numărul de instituții pentru că mai sunt două instituții care au relații cu publicul.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Doamna Bugner, sunteți inițiatorul, sunteți de acord?

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Da, sunt de acord!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Voiam să mai dau două răspunsuri: apropo de o persoană care își vinde casa, vreau să vă anunț cu bucurie pentru cei care nu știau, că Primăria Sectorului 2 prin D.V.B.L. a încheiat de anul trecut un protocol cu Camera Notarilor și cu Camera Executorilor și aceștia își iau fiscalul direct, nu mai trebuie cetățeanul să meargă la taxe locale sau să dea Online, deci aceste acte pot fi luate direct de către notar prin protocolul încheiat. Referitor la locurile dejoacă pentru copii cu handicap, singurul loc dejoacă din București pentru acești copii care au și ei dreptul să se joace, nu cred că trebuie să-l mutăm dintr-o parte în alta pentru că și copii ăștia au nevoie de un loc de joacă central din București, atenție, nu din Sectorul 2 și orice loc dejoacă, orice piatră de pe jos este o armă dacă este folosită de un copil nesupravegheat. Nu putem face jocuri din hârtie, orice loc dejoacă trebuie făcut din materiale rezistente. Acestea, folosite impropriu de un copil nesupravegheat, pot fi fatale, din păcate! Este bine ca în parc copiii să fie supravegheați și nu lăsați să se dea cu capul de aceste jocuri. Nu vom muta aceste jocuri de acolo, sunt niște jocuri obținute din donații, e un lucru foarte frumos făcut de o societate comercială și putem completa și cu alte jocuri. Dar este nevoie și este normal, intr-o societate normală, să fie locuri dejoacă și pentru copii cu handicap. Fetița despre care vorbeați? n-am auzit despre o fetiță care și-a dislocat umărul!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Este vorba despre un băiat de clasa a 8-a, fetița a avut accidentul mai înainte. Cu ocazia asta pot să vă spun că ați făcut acele două leagăne care sunt două platforme de un metru și jumătate de metal, dar ideea este că nu există leagăne pentru copii normali, așa încât copii normali se dau în viteză în alea.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Există în fiecare parc!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Am înțeles din amendament că este vorba despre persoane cu dizabilități locomotorii. Ar trebui pus „dizabilități, în general”, sunt persoane cu dizabilități de vedere, nu numai fizice.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: în cuprinsul proiectului nu se face nici o distincție, spun doar persoane cu dizabilități.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu cred că persoana respectivă trebuie să vină cu certificatul medical. Trebuie să fie o dizabilitate evidentă, ceva fizic.

11

VIZAi spre neschimbare, ____SECRETAR,

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Mai suntem și alți colegi care umblăm prin sector și o anunț pe doamna Bugner că în acel parc sunt trei locuri de joacă, două pe partea dreaptă unde e terenul de joacă și unul în față pentru copii cu dizabilități. Asta ca să nu mai dezinformăm că e unul și e singur loc de joacă și expune pe toată lumea.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: în acel loc de joacă nu există leagăne pentru copii.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru că sunt multe lucruri de modificat, rugămintea mea e să amânăm proiectul, să modificăm împreună cu toate instituțiile și-l facem în luna viitoare. E și rugămintea doamnei Secretar.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: în regulă, doamna Bugner este de acord, a retras proiectul.

Este prezentat punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației imobilului situat în Intrarea Pâncota nr. 16, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2,

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Comisia socială-vot favorabil, transparență- favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației imobilului situat în Intrarea Pâncota nr. 16, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZA - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru

VIZAT spre neschimbare, secretar,

Este prezentat punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020,

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Comisia învățământ- vot favorabil, transparență favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020, și aprobai de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -


Este prezentat punctul nr. 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317/2018 privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2,

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Nu vreau să supăR pe nimeni dar aș vrea să subliniez că în concordanță cu proiectul numărul 3 este la fel de populist și ineficient și acest proiect, pentru că avem norme europene care reglează sistematizarea și operarea locurilor de joacă, avem norme interne naționale care reglementează acest lucru și toate acele cereri din partea grupului U.S.R. în expunerea de motive, sunt deja în R.O.F.- ul A.D.P.- ului. Nu văd de ce pentru trei minute de filmare pe video, trebuie să facem acest joc? Vă mulțumesc! Poate fi considerată și o întrebare pentru inițiator! De ce trebuie din nou să pozăm și să facem aceste lucruri?

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Doamna Neagu, dacă doriți să răspundeți, dacă nu dăm drumul la vot! Dăm drumul la vot!


Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317/2018 privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 6, NU - 5, ABȚ - 12, NU VOTEAZĂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Mihăilă Dumitru Cătălin, Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: Pușcașu Marian, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Aș vrea să precizez că proiectul a fost deja votat, este o actualizare la precedentul proiect în care s-au cerut niște modificări chiar de domnii de la A.D.P. și asta s-a făcut. Când s-a depus proiectul, ca să lămurim un aspect, și a trecut un an de zile până s-a votat, nu exista R.O.F.- ul A.D.P.- ului, iar faptul că vorbim de un regulament și în R.O.F.- ul A.D.P. -ului se vorbește de aceleași lucruri, nu văd care este problema. Aici e strict un regulament al exploatării locurilor dejoacă din sector.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Mulțumesc domnul Alexandru.

Domnul Valeriu Micu, Director Tehnic A.D.P. Sector 2: Permiteți un răspuns din partea A.D.P.- ului? Aș vrea să subliniez un aspect: încă de la promovarea proiectului care a generat Hotărârea 317, punctul nostru de vedere oficial transmis este următorul: nu este necesar acest proiect pentru că toate măsurile, cu două, trei excepții, sunt acolo menționate. Discutăm de data aceasta de modificări la o hotărâre deja adoptată. Am transmis al doilea punct de vedere în care am spus, dacă prima oară am considerat că este inoportun, ce modificări mai putem face la o hotărâre? Tot ce este scris acolo este pus în aplicare de A.D.P. prin afișaj: regulile de funcționare, de utilizare, unde trebuie făcute anunțurile, acorduri cadru, contracte subsecvente cu operatori autorizați, pentru a asigura mentenanța acestor aparate. Facem intervenție în timp util, răspundem la toate solicitările, de ce avem nevoie de o hotărâre?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule director, vă reamintesc că în acest proiect este prevăzut inclusiv faptul că trebuie să puneți pe site-ul A.D.P.- ului harta locurilor dejoacă, poziționarea lor și care este situația.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Există ceva în acest proiect care vine în contradicție, pentru că știu că în primul era un ”nu” în față, mai există ceva care incomodează în activitatea dumneavoastră?

Domnul Drugău Alin, Director General A.D.P. Sector 2: Domnule Viceprimar, proiectul în sine e o aberație, iertați-mi exprimarea dar asta este cea mai corectă! Pentru ce, atâta timp cât am legislație europeană, legislație națională, atribuțiile date prin R.O.F.-ul A.D.P. -ului, afișaj la fața locului, pentru ce trebuie să reiterăm toate aceste lucruri? Nu înțelege nimeni nimic din proiectul respectiv!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este o aberație, reia lucruri din lege!

Domnul Drugău Alin, Director General A.D.P. Sector 2: Ce să reia? Este mai sus o hotărâre de Consiliu decât legislația europeană sau națională?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Tot ce este în acest proiect dublează prevederile legale existente!

Domnul Drugău Alin, Director General A.D.P. Sector 2: Exact. Și pentru ce au făcut dânșii, acele 20-30 de punctișoare, le-au luat de pe afișajul nostru, de pe panourile noastre! Mai mult decât atât, singurul lucru bun cu care ar fi venit, ar fi fost, din punctul nostru de vedere, și așa vorbisem cu dumnealor, să pună jos undeva „ poliția locală va da o mână de ajutor A.D.P.- ului”, poate să amendeze pe cei care nu respectă regulile respective. Doamna Secretar, atunci, împreună cu domnul director Dobrilă și cu noi, am spus că oarecum venim peste regulile pe care le au cei de la Poliția Locală și nu se cade. Pentru ce trebuie să stăm acum să reluăm, să inventăm?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ajutorul real era faptul că se menționa, că poliția poate....Ceea ce prevenea anumite lucruri!

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Din punctul nostru de vedere da, atât, din punctul dumnealor de vedere știu ce au de făcut!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți, această hotărâre este deja adoptată de dumneavoastră, iar la toate acele inadvertențe pe care le-ați subliniat, însă la momentul adoptării ați spus că se vor niște corecturi și niște îmbunătățiri proiectului, și din câte îmi aduc eu aminte, era un articol în care se vorbea de „ se creează sau se oferă o stare de bine părinților și celor care vin în parc”, situație care a fost expusă și în acel moment și care aici a fost corectată.

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Doamna Secretar, ce înțelegeți prin stare de bine, sau ce înțeleg inițiatorii proiectului prin stare de bine?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Păi tocmai că a existat o dilemă din formulare și acum se revine cu alte formulări, deci este o corecție adusă formei inițiale și....

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Tot în spiritul acelei stări de bine, nu!?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acum ați citit și dumneavoastră, nu mai fac astfel de afirmații, s-a reformulat articolul 2 care conținea acestea, dacă nu modificați. Rămâne cel cu starea de bine.

15

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Doamna Secretar, în spiritul acelei stări de bine, ne menținem ceea ce am spus de la bun început!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și este invocată și o corecție de natură, mă rog, se îndreaptă o eroare materială, tocmai pentru a avea sens punctul 3 din anexa 2 și anume că trebuie ca cetățenii să aibă un comportament civilizat și să respecte normele civice.

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Dumnealor voiau și un registru unic de control, le-am spus foarte clar că nu suntem societate comercială, nu este obligatoriu, au spus atunci că nu este nici o problemă, vă vom obliga noi... vă rog domnule consilier, nu mințiți.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acel proiect există, domnule Drugău și atunci trebuie corectat într-un fel, dacă dumneavoastră apreciați că sunt aspecte ce nu pot fi puse în practică....

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Doamna Secretar nimeni nu ține cont, uitați-vă pe expunerea de motive pe care A.D.P.-ul a dat-o și acum, este a treia pe care o dăm.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar avem și rapoarte favorabile!

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Haideți să se uite toată lumea!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: La proiectul inițial de ce au dat raport de specialitate favorabil?

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Uitați-vă mai bine domnule consilier!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: S-a depus proiectul în ianuarie, ca regulament, s-a predat atunci situația tuturor locurilor de joacă, cu problemele care erau în acel moment, cu rugămintea ca luna următoare când se va bugeta, vor veni cu bugetul, să prezinte un buget aferent locurilor de joacă, asta a fost ideea și sunt multe lucruri de implementat utile în acel proiect.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ii rog pe cei de la A.D.P. să vină cu o amendare a proiectului inițial pentru că erau niște probleme, inclusiv de scriere, de redactare, măcar acele lucruri, corecțiile, scoateți ceea ce considerați că dublează legea și veniți dumneavoastră cu niște propuneri constructive, cei care vă ocupați de locurile de joacă. O să vă mirați că vin consilieri care nu cunosc ca dumneavoastră situația, veniți dumneavoastră cu un proiect, cel mai corect, aștept pentru luna februarie un proiect de la dumneavoastră, care să amendeze proiectul inițial, să îl facă mai bun.

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Un singur lucru trebuie făcut, să anulăm hotărârea respectivă care a fost votată.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Anularea este o formă de amendare!

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: O vom amenda în sensul acesta!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu am o întrebare, când s-au montat aceste panouri, în 2017, a avut la bază o hotărâre de consiliu?

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Nu trebuie, domnule consilier, sunteți într-o dezinformare totală și dezinformați la rândul dumneavoastră, dacă ați citit acest proiect de hotărâre și dacă tot aveți informații și dețineți adevărul absolut, uitați-vă pe legislația națională și europeană și vedeți ce spune!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vă rog să vă controlați!

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Am înțeles, mă controlez, în buzunare!

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Duminica Ortodoxiei ”,

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Comisia de buget finanțe?

Domnul consilier local Costache Jean: Domnul Feroiu a fost președinte în locul meu și poate să vă spună dânsul!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Din câte îmi amintesc, cred că toate proiectele, nu mai țin minte exact, să mă corecteze colegii, nu le am notate, cred că au avut negativ, aveți în față dumneavoastră, două au fost negative, două din cele trei au avut negativ.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz pozitiv cu o singură abținere din 4 prezenți!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: O singură observație, vreau să spun că vorbim de o sumă de 200.000 lei, circa 45.000 euro, apropo de populism!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Noroc cu guvernul, sunt doar 40.000 să știți!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Permiteți o întrebare pentru....

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dar de ce noroc cu guvernul, domnule Viceprimar?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: A micșorat suma în euro.... din lei.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Să îi mulțumim domnului Isărescu!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Permiteți o întrebare pentru domnul director al Poliției Locale....domnule director, sâmbătă și duminică câte resurse umane se alocă, când se desfășoară marșul acela?

Domnul Dobrilă Aurel Director General Poliția Locală Sector 2: Poliția Locală are în organizare la Direcția de ordine publică 5 birouri a câte 24 de oameni și sunt în ture, deci mai mult de 20 - 21 nu sunt pentru că mai sunt în concedii, deci minim 18 maxim 20.

17               i vizat ~

spre neschimbare, SECRETAR.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Dumneavoastră spuneți că la acel eveniment când are loc marșul sunt alocați 20 polițiști locali.

Domnul Dobrilă Aurel Director General Poliția Locală Sector 2: De care eveniment vorbiți?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Duminica Ortodoxiei.

Domnul Dobrilă Aurel Director General Poliția Locală Sector 2: Pentru un astfel de eveniment, altfel organizez resursele instituției.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Câte persoane sunt alocate?

Domnul Dobrilă Aurel Director General Poliția Locală Sector 2: Atât cât trebuie!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Câte domnule director?

Domnul Dobrilă Aurel Director General Poliția Locală Sector 2: Păi atât cât trebuie, domnule Alexandru!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Avem 370 de polițiști locali.

Domnul Dobrilă Aurel Director General Poliția Locală Sector 2: Nu vă supărați, eu acum îmi gestionez problema în funcție de ce situație operativă voi avea, vom avea 5000 de oameni, trebuie să aduc cel puțin 200 de polițiști, cum fac, voi da libere retroactiv și voi aduce....

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu v-am întrebat numărul, care este numărul de polițiști implicați?

Domnul Dobrilă Aurel Director General Poliția Locală Sector 2: în funcție de numărul persoanelor participante! în funcție de personalitățile care vin!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Anul trecut câți ați alocat?

Domnul Dobrilă Aurel Director General Poliția Locală Sector 2: ....220.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Deci anul trecut ați avut 220, am înțeles! Și elevii de la acel Grup Civic, au folosit mașinile Poliției Locale?

Domnul Dobrilă Aurel Director General Poliția Locală Sector 2: Exclus!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Deci nu au fost aduși cu mașinile Poliției Locale de la liceu.

Domnul Dobrilă Aurel Director General Poliția Locală Sector 2: Nu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Dobrilă, când este un meci pe stadionul Național, câți polițiști locali folosiți?

Domnul Dobrilă Aurel Director General Poliția Locală Sector 2: între 60-70 de oameni!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Era bine să vină singuri elevii, dar dacă ei au fost aduși!?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Anul acesta o să vin din nou să văd dacă Garda Civică folosește mașinile Poliției Locale ca să își aducă elevii. în trecut Garda Civică a folosit mașinile Poliției Locale ca să aducă elevii.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier, în primul rând nu s-a folosit nici o mașină a Poliției Locale!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu vă spun ce am văzut cu ochii mei!

18

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunteți cu ochii peste tot și căutați să băgați bățul prin gard, am văzut că și urmăriți pe unde, cu cine ne întâlnim ca să veniți să faceți tot felul de......

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu am înțeles ultima afirmație!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cu bățul prin gard?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Asta am înțeles, bățul o fac politicienii, dar ce am făcut în ultimul timp, ați spus că vă urmăresc, unde?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am avut o întâlnire săptămâna trecută cu asociațiile de părinți de la licee și școli și ați venit să faceți atmosferă acolo și s-au luat și dânșii de dumneavoastră.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu, domnule Primar, am fost invitat!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: De către cine, nimeni de acolo din asociația de părinți nu a spus, din câte îmi aduc aminte, au sărit la dumneavoastră să vă potoliți....

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Poate prietenii dumneavoastră...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, că am avut o discuție și o relație excelentă....

Domnul consilier local Alexandru Adrian: I-a deranjat faptul că în momentul în care un părinte a cerut un corp de clădire la școala lui și am precizat că în 10 ani de zile, s-au făcut din bugetul local 10 biserici noi și nici un corp de clădire, asta a deranjat? E falsă afirmația mea?

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Duminica Ortodoxiei”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU-2, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina

ABȚINERE: Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian

Este prezentat punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Cupa de fotbal a Sectorului 2 ”,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență se abține la acest proiect, pe motivul că: cupele și investițiile în sport trebuie să fie dedicate copiilor, avem și Cupa,, Cătălin Hâldan” votată deja în Consiliul Local și că trebuie să încurajăm, din bani publici sportul pentru copii, angajații primăriei, consilierii, noi putem juca fotbal oricând, nu trebuie să cheltuim un anumit buget pentru asta, drept pentru care dacă nu sunt explicații suplimentare grupul PNL-PER se va abține la acest proiect.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Comisia buget finanțe, nefavorabil.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Aș vrea să ne dea câteva detalii inițiatorul despre acest proiect de hotărâre.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ca o mică paranteză, nu trebuie să mergem exclusiv că numai copii să facă sport, pot face absolut toate persoanele, o să facem și alte competiții cu cetățenii din Sectorul 2, nici așa să facem competiții doar pentru copii. Pentru ei o să desfășurăm multe și foarte multe activități educațional -sportive și culturale, nu văd și nu cred că trebuie să facem, eu știu, un lucru antagonic între copii, elevi și adulți, pe de altă parte suma este mică, posibil să nu fie cheltuită nici cea care este trecută în proiect și puțină mișcare nu strică nimănui!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu nu spun să nu facă toată lumea sport, practic o competiție organizată din fondurile primăriei încurajează pe cei care participă, prin premii și alte lucruri, noi cu toții putem face sport și să facem din ce în ce mai des, mă includ și pe mine, de câte ori avem timp, e un lucru foarte bun și ține de prevenția pentru sănătate, dar mă refeream de încurajarea, la sume de bani din bugetul local, vă invit la sport și la fotbal, plătesc eu terenul, dacă vreți, cine vrea dintre consilieri.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Atunci facem altceva, lăsăm proiectul și echipele care se înscriu, să plătească o taxă de participare și domnul Viceprimar, cum v-a spus și dumneavoastră, să plătească închirierea terenului.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Total de acord.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Propunem ca amendament, domnule Viceprimar?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Se folosesc terenurile de fotbal din școli!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mulțumesc domnule Alexandru!

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Domnule Viceprimar, reformulăm, aprobăm amendamentul?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Putem vota proiectul fără buget, putem să nu îl votăm și să facem proiectul, putem să facem orice, exact ca și la exemplu cu panourile la locurile dejoacă, lucruri pe care poți să le faci și fără hotărâri ale consiliului local, ar fi frumos să facem câte o hotărâre de consiliu local când mergem să jucăm fotbal, da nu știu dacă este cazul, deci 20

viW spre neschimbare, ȘECREȚAR^

noi în continuare ne vom abține, vom participa ca să arătăm că suntem pentru sport la orice competiție cu o echipă, o să mai luăm și de la alte partide dacă este Consiliu Local... rămâne așa cum am hotărât.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu am hotărât că închiriem teren să jucăm!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Ca o rugăminte ar fi să îl retragă și să reformulăm corect ca să nu mai existe nici un fel de discrepanță, dacă nu o să citesc puțin din descrierea proiectului și cred că ar fi o glumă.....

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Dar cred că domnul Feroiu joacă fotbal la calculator.....

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Pentru că mă provocați o să vă citesc descrierea proiectului.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Mulțumim, e ca în Piața Universității, cine nu sare, ia condamnare, parcă erați împreună?

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural „Mihai Eminescu”: Bugetul acestui proiect a fost alocat pentru arbitri și bineînțeles pentru cupă, medalie pentru cei ce ies pe locul 1 și locul 2, nu premii,.... nu sunt 2 echipe, cum să fie 2 echipe?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnule Președinte, eu propun, că tot plătim arbitri, propun să avem arbitri de la USR, cu domnul Alexandru și nu o să avem nevoie să bugetăm nimic!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule președinte vă rog să aplicați legea.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vă rog, domnule Primar, retrageți proiectul?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Aș vrea să întreb colegii, acest proiect nu este un proiect populist, este nevoie de o hotărâre de consiliu pentru ca salariații primăriei să facă mișcare, trebuie să îi obligăm să facă mișcare?

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Cupa de fotbal a Sectorului 2 ”, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -7, NU- 0, ABȚ- 15, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru

VIZAT spre neschimbare secretar,

Este prezentat punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Primăvara începe cu un mărțișor ”

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Comisia de buget, aviz negativ, cu niște comentarii ale dumneavoastră excepționale dacă le putem spune.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, vot unanim, dintre cei 4 prezenți.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule Viceprimar, atenție cum vorbiți la microfon!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Unanim și plătesc terenul, am zis!

Se supune la vot punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Primăvara începe cu un mărțișor” și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -10, NU - 0, ABȚ- 12, NU VOTEAZĂ - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Costache Jean

Este prezentat punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Construire complex sportiv școlar la Școala Gimnazială nr. 51 ”

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Comisia de buget, din ce știu, este un aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am și eu o întrebare, Complexul Sportiv va deservi o școală sau mai multe, sau un cartier, pentru că este mare și bugetul în sine este foarte mare, iar suprafața construcției este cât școala, aproape.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă răspund eu, este o oportunitate din punctul acesta de vedere, pentru că la școala 51 și școala 51 este printre puținele care dispune de un teren așa generos, pe care trebuie să îl exploatăm la maxim, de aceea ne-am gândit să facem acest Complex Sportiv și am spus că, având în vedere că în București în momentul de față elevii și copii, care practică patinaj și hochei se antrenează prin mall-uri, să fie și o premieră pentru București și din 22

VIZAT spre neschimbare, Lsecreiar, câte știu eu, va fi singurul din țară, Complex cu patinoar și sală multifuncțională, iar v-am spus, terenul de acolo se pretează la o astfel de investiție și eu fiind mai vechi în administrația locală, e o dorință a cetățenilor din zonă, a elevilor și a conducerii școlilor pentru..., ei au solicitat inițial o sală de sport.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am înțeles, deci este deschis pentru mai mulți!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru elevii din Sectorul 2!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Primar, pentru acest complex, pentru care s-a alocat un buget de 7,3 milioane de euro....

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Domnule Iliescu, vă rog frumos, haideți să fim atenți la ce spune domnul Alexandru, vă rog domnule Alexandru, continuați!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Cine va administra acest complex la final? Prima întrebare!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu știu, poate doriți dumneavoastră! Asta o să vedem.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Deci ne apucăm de o investiție, dar nu știm cine o administrează, în curtea unei școli, deci ne cereți să avizăm un buget de 7,3 milioane de euro pentru investiții în curtea unei școli......

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, administrarea va fi făcută de Consiliul Local, prin D.G.A.P.I. Sector 2.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și a doua întrebare scurtă, normativul N.P. 011 din 1997, pentru proiectarea școlilor și grădinițelor, prevede un procent de maxim 25%, din ocuparea terenului, după ce se va face asta, se va respecta acest normativ?

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Altfel nu se poate construi, de aceea s-a făcut și documentație tehnică, avem și documentație de urbanism, astea sunt motivele pentru care le întocmim și plătim bani pentru ele.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Deci dumneavoastră spuneți că s-a respectat acest normativ?

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Altfel nu se poate construi nimic, fără respectarea normelor.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și prioritatea pentru sălile de sport era să facă acest Complex înaintea sălilor de sport, din cele 7-10 școli care nu au în acest moment săli de sport!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: O să vă răspund în scris!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea să vă spun și eu ceva, sala respectivă este tot o sală de sport, dar se fac alte sporturi, în sala de sport poți să joci anumite sporturi......

I vizat

spre neschimbare, SECRETAR,

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Este în curtea unei școli!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Un patinoar este făcut pentru sport, sporturi pe gheață, pentru că va deservi toți copii din sectorul 2, cred că este o investiție foarte bună și grupul nostru PNL-PER, va susține acest proiect!

Se supune la vot punctul 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Construire complex sportiv școlar la Școala Gimnazială nr. 51 ”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 0, ABȚ - 4, NU VOTEAZĂ - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Zaharia Răzvan Cristian

Este prezentat punctul nr. 11, proiectid de hotărâre pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Comisia de buget, aviz favorabil.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil, salut proiectul, am discutat cu doamna Secretar, trebuia modificată Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 111, pentru că nu era proprie pentru achiziții direcționate, acolo se vorbea de o procedură de achiziție pentru mărfuri sau pentru lucruri care nu sunt determinate, vorbim cum o să fie cazul, punctul următor, despre o clădire anume care este cea de lângă o școală sau un liceu pe care dorim să o achiziționăm, cum a fost vorba despre clădirea D.G.A.S.P.C., unde vorbeam despre o clădire anume, cum este cazul terenului de la serele Pantelimon, unde vorbim despre un anumit teren. Nu poți să intri într-o procedură competitivă cu mai multe case sau terenuri când vorbești despre ceva anume, acolo poți să cumperi, sau să nu cumperi și îmi pare bine că s-a modificat hotărârea în sensul unei hotărâri corecte.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Se supune la vot punctul nr. 11, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU-O, ABȚ-4, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 12, proiectul de hotărâre pentru aprobarea componenței Comisiei de analiză privind oportunitatea achiziției de imobile în vederea extinderii unei unități de învățământ - Colegiul NaționaT’Cantemir Vodă”

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Comisia de buget, din ce știu, este un aviz favorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ, aviz pozitiv.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, vot unanim, dintre cei 4 prezenți.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil și o să continui cu câteva considerații și cu propuneri, de ceva timp, cred că de peste un an de zile, cei de la Colegiul Cantemir, ne roagă să intervenim într-o situație care poate ajuta. Sunt de vânzare, nu știu dacă mai sunt și acum, 3 imobile adiacente colegiului, sunt situații care se întâmplă rar, la 100 de ani sau la 50 de ani să se vândă chiar casa lipită de o școală în condițiile în care școala respectivă are și nevoie de extindere, eu aș vrea ca toți copii din sectorul 2, să învețe în schimbul de dimineață, pe cât se poate. Trebuie să folosim astfel de oportunități pentru extinderea și modernizarea unităților de învățământ, fac și propuneri pentru membrii comisiei, m-am gândit și la profesii și vreau să propun persoane care au legătură cu predarea în școli, pe domnișoara Bughiu, doamna Popescu și ultimul pe listă, cu voia dumneavoastră, pe mine care, chiar dacă nu predau sunt profesor de matematică, din partea grupului PSD, UNPR și PNL, dacă mai sunt și alte propuneri, putem să le supunem la vot.

VIZAT spre neschimbare, .....secretar,

Domnul consilier local Alexandru Adrian: De la U.S.R. avem noi o propunere pe domnul consilier local Chiricuță Ion. Având în vedere că are competențe, propunem pe domnul consilier local Chiricuță Ion, să facă parte din această comisie de evaluare.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vom vota fiecare persoană în parte. Vom vota pentru doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița.

Se supune la vot prima propunere a dlui Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2, pentru desemnarea ca membru a doamnei consilier local Bughiu Iolanda Luminița în Comisia de analiză privind oportunitatea achiziției de imobile în vederea extinderii unei unități de învățământ - Colegiul Național „Cantemir Vodă” și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ - 3, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vom vota pentru doamna consilier local Popescu Lenuța.

Se supune la vot a doua propunere a dlui Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2, pentru desemnarea ca membru a doamnei consilier local Popescu Lenuța în Comisia de analiză privind oportunitatea achiziției de imobile în vederea extinderii unei unități de învățământ - Colegiul Național „Cantemir Vodă” și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ - 3, NU VOTEAZA -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Votăm pentru domnul consilier local Chiricuță Ion.

Se supune la vot propunerea dlui consilier local Alexandru Adrian pentru desemnarea ca membru a domnului consilier local Chiricuță Ion în Comisia de analiză privind oportunitatea achiziției de imobile în vederea extinderii unei unități de învățământ - Colegiul Național „Cantemir Vodă” și respinsă de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 7, NU - 7, ABȚ - 7, NU VOTEAZĂ - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Bughiu Iolanda Luminița, Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța

ABȚINERE: Pușcașu Marian, Lăzăroiu Ioana Gela, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Stanciu Ion

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vă rog, domnule consilier local Iliescu Constantin Cristinel, să facem altă propunere.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vom vota pentru alegerea în comisie a domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Se supune la vot propunerea pentru desemnarea domnului Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2, în Comisia de analiză privind oportunitatea achiziției de imobile în vederea extinderii unei unități de învățământ-Colegiul Național „Cantemir Vodă” și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU-1, ABȚ- 4, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Mihăilă Dumitru Cătălin, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

VIZAT spre neschimbare I______secretar,

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: A intervenit necesitatea corectării unei erori, semnalată de domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București, în calitate de inițiator al acestui proiect, în sensul că în anexă se scrie la calitate se scrie „inclusiv președinte”, deși intenția dumnealui așa cum a fost declarată și acum ar fi „de membru”. Adică toți din anexă sunt membri iar în prima ședință vor alege președintele. Pentru că acum ar trebui să votăm cine este președintele și cine sunt cei doi membri, iar intenția domnului Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București a fost să treacă trei membri și în cadrul comisiei își vor alege președintele comisiei.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Trecem la vot în integralitatea sa proiectul numărul 12 cu comisia și membrii deja votați, votăm proiectul.

Se supune la vot punctul nr. 12, proiectul de hotărâre pentru aprobarea componenței Comisiei de analiză privind oportunitatea achiziției de imobile în vederea extinderii unei unități de învățământ - Colegiul Național "Cantemir Vodă” și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării Secției Exploatare Echipamente Parc, a tarifelor și a orarului de funcționare,

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Votăm proiectul numărul 13, comisia de transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Favorabil, erau niște întrebări din partea domnului consilier local Alexandru Adrian și vă rog să le adresați.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Aș vrea să citesc din raportul de specialitate al proiectului: Fiind un proiect generator de venituri, acesta trebuie să genereze veniturile necesare amortizării investiției și susținerii cheltuielilor de funcționare, prin practicarea de tarife de utilizare a echipamentelor. La comisia de buget

28

viW spre neschimbare, .........secretar,

am solicitat situația veniturilor pe anul 2017 și 2018 și cât s-a acoperit din investiție și din funcționarea echipamentelor. Am și explicat domnilor de la Administrația Domeniului Public sector 2, nu le face nimeni nici un reproș, este un proiect care a fost moștenit, problema este să știm ce venituri s-au obținut în 2017, 2018 și din aceste venituri câți bani au fost alocați pentru amortizarea investiției și pentru funcționarea parcului. Până în acest moment nu am primit nimic, ni s-a promis că membrii comisiei vom primi aceste date despre venituri și cheltuieli.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cu toții știam, încă de acum doi ani, că acest proiect a fost gândit prost și au fost niște bani cheltuiți, care cel puțin în orizontul apropiat de timp nu se pot recupera. Studiul de fezabilitate a fost bazat pe niște date incorecte și niște prețuri foarte mari care nu sunt reale cu piața. Noi am încercat să obținem venituri mai mari, profit de la acest parc, am încercat diverse acțiuni de marketing pentru copii să folosească în anumite perioade gratuit pentru a-i obișnui cu echipamentele din parc. Am ajuns la concluzia că lucrurile pe care le intuiam de la început, că anumite prețuri sunt mari și nu sunt raportate la utilizatorii țintă adică la cei care locuiesc în zonă și bucureștenii care vin acolo și i-am rugat pe cei de la Administrația Domeniului Public Sector 2, bazându-se pe experiența pe care o au, să propună o nouă grilă de prețuri. Ceea ce au și făcut, mai târziu decât aș fi vrut eu, dar bine că s-a făcut.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Dacă îmi permiteți, se specifică în proiect de ce au fost reduse prețurile, s-au comparat prețurile din alte locații și mai ales că TVA-ul a scăzut de la 19% la 5% deci era obligatoriu să scadă prețurile.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am aici câteva date: Valoarea totală a proiectului este de 64.573,751ei, finanțarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene este de 18 milioane 22 mii 599 lei adică 30%, contribuția Guvernului României este de 1.524.688 lei și contribuția Sectorului 2 este de 4.525.788 lei. Perioada de amortizare prevăzut în acest studiu era de 12 ani, total nerealist deci 69,73% a contribuit primăria sectorului 2, 27,91% Uniunea Europeană și 2,36% Guvernul României. Am avea de amortizat, dacă ne gândim doar la banii investiți de Primăria Sectorului 2, 3 milioane 752 mii pe an în afara cheltuielilor de operare. Imposibil, studiul de fezabilitate a fost scris incorect pentru că s-au estimat niște venituri care nu au legătură cu realitatea. Total venituri 2016 este de 1.450.730 de lei; total venituri 2017 este de 822 de mii lei; total venituri 2018 este de 778 mii de lei.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și cheltuielile de funcționare la cât se ridică?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aproximativ 1 milion pe an și cheltuielile de personal în anul 2018 sunt de 2 milioane; bunuri și servicii 1,75 milioane, s-au mărit salariile pe 2018.

Domnul Alexandru Tudor, Director Economic A.D.P. Sector 2: Prin proiect, au fost impuși 43 de angajați obligatoriu, nu putem să scădem sub numărul acesta. Bunuri și servicii înseamnă mentenanță, echipamente și cheltuieli obligatorii.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se pierd bani în fiecare an.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Peste 3 milioane, funcționare și noi obținem venituri sub 1 milion de lei!?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Undeva sub 3 milioane pierderi. A fost un proiect foarte prost gândit!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu spun că este cel mai fericit proiect, dar unu: Nu este vorba de 60 de milioane este vorba de 50 de milioane aproximativ, proiectele de investiții pe care le face orice administrație locală, nu trebuie puse în oglindă cu o societate comercială ,să obțină profit. Prin proiect au fost stabilite niște perioade de amortizare a investițiilor și, inclusiv cum au spus și colegii de la Administrația Domeniului Public Sector 2, crearea de noi locuri de muncă, de aceia sunt cei 43 de oameni care sunt angajați să gestioneze și să administreze parcul de agrement. Dar trebuie să îl privim și ca o investiție pentru cetățenii din sectorul 2, pentru cetățenii din București și pentru zona de agrement de atracție, pentru că asta ține și de noi cum îl administrăm, să obținem niște venituri suplimentare. Și ca o paranteză, aici mă adresez colegilor de la Administrația Domeniului Public Sector 2 și aștept să se introducă noul sistem de acces la instalații, pentru că am primit și de la prieteni și de la cunoscuți niște informații nu tocmai plăcute despre modul cum oamenii folosesc aceste aparate. De aceia am avut rugămintea, și dânșii au introdus un nou sistem de acces la aceste instalații, prin acest sistem să avem o gestiune mai realistă a exploatării acestor aparate.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa este, de aceea sunt sumele mai mari în 2017, 2018 aproximativ 1 milion pentru bunuri și servicii pentru că este noul sistem: este Wi-Fi, noul sistem de acces. Din ce știu eu, cel puțin 2 persoane au fost date afară din motivul menționat, au pierdut locul de muncă pentru că facilitau accesul cetățenilor fără să plătească. Mă rog din păcate nu este un caz unic din România, și accesul fără un sistem foarte clar cu turnicheți care este implementat și sper să intre în funcțiune cât mai repede, facilita și posibilitatea de fraudă. Sper să fi fost frauda de vina și nu ne lăsa profit, sau prețurile să fi fost prea mari care descurajau oamenii să vină, acum avem turnicheți și sistem cu cameră video și prețuri mai accesibile, poate va fi mai bine. încercăm să promovăm, am făcut și cont de Facebook, am lăsat multe televiziuni să filmeze roata și am încurajat anumite acțiuni acolo. Pe cât este posibil fără să cheltuim sume mari facem promovare, am mai încercat să găsesc o companie, un partener care vinde bunuri de larg consum pentru a ne asocia în campanii mai agresive de marketing. Sunt exemple ca băuturi răcoritoare care pe spatele dopului au o tură cu roata cadou și pot face publicitate mai mare. Am încercat prin persoane pe care le cunosc prin publicitate să găsesc un partener, am mai avut discuții pentru o brânză topită, pentru că era rotundă și mergea să punem roata ( poza). încercăm în continuare să găsim un partener care face promovare produselor proprii și ar introduce și parcul nostru acolo.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Compania de turism de la Primăria Municipiului București!!.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să fie finalizat proiectul Floreasca cu Promenada, lucrurile vor sta diferit.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Alt element negativ este locația aleasă pentru acest parc de distracții, să nu uităm că s-a ales un parc natural lăsat prin testament comunității de prințul Ghica și s-a schimbat destinația acestui parc natural.

Se supune la vot punctul 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării Secției Exploatare Echipamente Parc, a tarifelor și a orarului de funcționare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -22, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 14, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Fântânica nr. 36, lot 13/2, 17/2, 18/1/1, 18/1/2, NC. 231781, Sectorul 2 al Municipiului București,

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Trecem la proiectul 14, avizul comisiei de urbanism.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, toate cele 11 proiecte au aviz favorabil, fără probleme notabile.

Se supune la vot punctul 14, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Fântânica nr. 36, lot 13/2, 17/2, 18/1/1, 18/1/2, NC. 231781, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 0, ABȚ-4, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, 31

Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Plugușor nr. 11A, Sectorul 2 al Municipiului București,

Se supune la vot punctul 15, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Plugușor nr. 11A, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU-0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Popescu Dan-Cristian, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Icoanei nr. 93, Sectorul 2 al Municipiului București,

Se supune la vot punctul 16, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Icoanei nr. 93, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU -0, ABȚ- 4, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru

VIZAT spre neschimbare ' -Șcretar,

Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Fântânica nr. 37H, Sectorul 2 al Municipiului București,

Se supune la vot punctul 17, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Fântânica nr. 37H, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU- 0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Bughiu Iolanda Luminița, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 18, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Mihai Bravu nr. 41, bl. 4 bis, sc. A, parter, ap. 2, Sector 2 - București,

Se supune la vot punctul 18, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Mihai Bravu nr. 41, bl. 4 bis, sc. A, parter, ap. 2, Sector 2 - București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA -16, NU-O, ABȚ-4, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Bughiu Iolanda Luminița, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Vaselor nr. 55A, Sectorul 2 al Municipiului București,

Se supune la vot punctul 19, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Vaselor nr. 55A, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU-0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Bughiu Iolanda Luminița, Metehău Andrei George

Este prezentat punctid nr. 20, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J, Sectorul 2 al Municipiului București,

Se supune la vot punctul 20, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU-0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Feroiu Dumitru Silviu, Bughiu Iolanda Luminița, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 21, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Nicolae Apostol nr. 28, Sectorul 2 al Municipiului București,

Se supune la vot punctul 21, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Nicolae Apostol nr. 28, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU-0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Lăzăroiu Ioana Gela, Bughiu Iolanda Luminița, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 22, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Cremenița nr. 43, Sectorul 2 al Municipiului București,

Se supune la vot punctul 22, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Cremenița nr. 43, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- 0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ- 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

VIZAT spre heschimbare, SECRETAR,

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Bughiu Iolanda Luminița, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Geamandurii nr. 27-29, Sectorul 2 al Municipiului București,

Se supune la vot punctul 23, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Geamandurii nr. 27-29, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 16, NU-4, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Bughiu Iolanda Luminița, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr.  24, proiectul de hotărâre privind aprobarea

documentației de urbanism PUD Str. Prelungirea Teslei nr.  11, Sectorul 2 al

Municipiului București,

Se supune la vot punctul 24, proiectul de hotărâre privind aprobarea

documentației de urbanism PUD Str. Prelungirea Teslei nr.  11, Sectorul 2 al

Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA-17, NU- 4, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița, Metehău Andrei George

36

I vizat.........

spre neschimbare, ȘECRETAR,

Este prezentat punctul nr. 25, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafață de aproximativ 800 m.p, situat în București, Sector 2, Bd. Basarabia nr. 47, precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2,

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Rog pe domnul Manole Emanuel, Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2, să explice despre ce este vorba, eu știu despre ce este vorba.

Domnul Manole Emanuel Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Este vorba de o locație pe strada Gheorghe Șerban, noi avem două centre, Centru de Recuperare și Reabilitare destinat persoanelor adulte cu dizabilități și Complexul Casa din Tei care reunește două centre de zi un centru de consiliere și un centru maternal. Aceste centre ocupă o suprafață de teren, și au în jur curți care acum sunt în posesia unei firme, cum ar fi o bancă a dobândit dreptul de proprietate asupra acestor suprafețe care constituie curțile centrelor respective. Pentru această suprafață noi am fost contactați și există posibilitatea să fim executați silit, fără să mai putem organiza activități în curțile respective, iar calitatea serviciilor sociale ar putea avea de suferit. Noi ne dorim să achiziționăm acest teren, prin Consiliul Local Sector 2, proiectul tocmai asta propune, să cerem acordul Consiliului General pentru a iniția demersurile cu proprietarul respectiv.

Se supune la vot punctul 25, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafață de aproximativ 800 m.p, situat în București, Sector 2, Bd. Basarabia nr. 47, precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU- 0, ABȚ- 4, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 26, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București imobilul reprezentând terenul liber de construcții situat în București, Sector 2, str. Gheorghe Șerban nr. 6-10 (fost 10-20), precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2,

Se supune la vot punctul 26, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București imobilul reprezentând terenul liber de construcții situat în București, Sector 2, str. Gheorghe Șerban nr. 6-10 (fost 10-20), precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -22, NU-O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Aș vrea să fac o informare către colegii consilieri, Tribunalul București a suspendat proiectul de hotărâre prin care a fost aprobat Regulamentul aferent taxei de habitat, votat în data de 04.12.2018, în acest moment proiectul este suspendat. Asta am vrut să vă informez, asta înseamnă că cetățenii Sectorului 2 nu mai sunt obligați să depună acele declarații.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Noi vă mulțumim dacă confirmați această hotărâre, pentru că eu am verificat până acum, având o informație de pe Facebook, dar nu este afișat pe portalul publicjust.ro. Legat de efectele acestei încheieri, deci repet nu este o sentință de anulare sau instanța să fi identificat un motiv de anulare, deci este o încheiere de suspendare, până la soluționarea în fond a pricinii. Legat de conținutul hotărâri și de etapele procedurale în care ne aflăm, eu personal apreciez că este cel mai bun demers pe care l-a făcut domnul consilier local Alexandru Adrian, pentru că respectiva hotărâre își înceta aplicabilitatea după intrarea în

38                   I VIZAT .........

spre neschimbare, SECRETAR, vigoare a noului regulament supus dezbaterii publice. Acele reglementări cuprinse în Regulamentul aplicat prin Hotărârea nr. 392/2018 erau incomplete, asta rezultând din opiniile și acele idei pe care le-am notat noi în urma dezbaterii publice. Și, oricum, este Regulamentul care reia în mare parte reglementări cuprinse în cel suspendat și care oricum, repet, urma să-și înceteze aplicabilitatea, cu siguranță în luna februarie vom promova și acest proiect de încetare a aplicabilității. Nu am deocamdată motivele care au determinat instanța să suspende hotărârea în referință, însă, în ceea ce privește actele aflate în curs de elaborare și cele adoptate, această suspendare nu impietează asupra lor, ci dimpotrivă eu apreciez că este un lucru bun că a intervenit acum, înainte de luna februarie, când noi intenționam să își înceteze aplicabilitatea.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Să înțeleg că domnul Alexandru a făcut, fără să vrea, un bine comunității?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2: Nu...a vrut să facă și e un lucru bun...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ironiile PSD - ului le cunoaștem foarte bine...să facem dezbateri după ce votăm...

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vă mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Radu Gheorghe declară ședința închisă, la orele 17.54 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 23 - DA, 0 - NU, 0 - ABȚ., în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 12.02.2019.

SNA/lex


SAPL- PVSCLS2

39