Proces verbal din 17.04.2019

006 Proces verbal sedinta ordinara 17.04.2019


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

romania2019.eu


www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel; +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 17.04.2019

Lucrările ședinței încep la orele 16:30 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

 • -  Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016;

 • -  Domnul consilier local Adrian Alexandru - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretar al Sectorului 2, face prezența consilierilor. Au fost prezenți 26 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție, domnul consilier local Militaru Cătălin, lipsind nemotivat. Domnul consilier local Țîbuleac Bogdan a fost validat și a votat de la proiectul nr. 4 de pe ordinea de zi. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Convocatorul înregistrat sub nr. 1529/12.04.2019, respectiv nr. 1579/16.04.2019 și amendamentele executivului înregistrate sub nr.1585/15.04.2019, respectiv nr.1581/17.04.2019 au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINE A DF ZI COMPLETATĂ

 • 1. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 29.03.2019;

 • 2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local;

1

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2019, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Când voi fi Mare” - consiliere și orientare profesională pentru copii;

Inițiator: METEHĂU ANDREI GEORGE și ANDREI ROBERT ALEXANDRU grup consilieri locali ALDE - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea și implementarea Programului educațional „ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” pentru anul școlar 2019 - 2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 56/2019 privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului cadru Program de investiții „Reabilitarea ascensoarelor din blocurile reabilitate termic în scopul creșterii eficienței energetice a acestora” din Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

10 Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, Sector 2, București, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Poliției Locale Sector 2, cu destinația de sediu al acesteia.

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

VIZĂT

spre neschimbare,

,                   SECRETAR,

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Bună ziua domnilor directori, bună ziua invitaților și cetățenilor care participă la această ședință!

A

înainte de a deschide ședința, fac un apel la decență și respect, pentru toți membrii participanți din această sală. Doamna Secretar, prezența, vă rog!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bună ziua! La lucrările ședinței ordinare de astăzi, sunt prezenți 26 de membrii ai Consliului Local. Ședința poate continua în condiții de legalitate! Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: înainte de a vota ordinea de zi, vă rog să votăm procesul verbal al ședinței anterioare, din 29.03.2019.

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 29.03.2019 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Alexandru Adrian.

NU VOTEAZĂ:

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Având în vedere că astăzi vom discuta și bugetul, vă propun ca partea de interpelări s-o punem înaintea ordinii de zi, nu la sfârșitul ședinței! Haideți să votăm dacă sunteți de acord să punem interpelări la începutul ședinței. E vorba de interpelări și invitați!

Se supune la vot introducerea Interpelărilor, aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU - 6, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Popescu Dan-Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Alexandru Adrian.

ÎMPOTRIVĂ: Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Iliescu Constantin Cristinel, Boblea Ion.

ABȚINERE: - Feroiu Dumitru Silviu, Bughiu Iolanda Luminița, Radu Gheorghe. NU VOTEAZĂ:

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Asta nu înseamnă că nu vor mai fi și la final, dacă mai sunt lucruri de adăugat!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Avem întrebări, interpelări? începem cu domnul Viceprimar, domnul Iliescu, domnul Chiricuță.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnul Președinte, v-aș sugera să le și notați pe o hârtiuță, pentru a nu avea probleme cu citarea numelor.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință:Vă rog domnul Viceprimar!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mulțumesc! Intevenția mea avea legătură cu proiectele propuse pentru ședința de astăzi. Voiam să spun că am depus un proiect, pa care cred că majoritatea l-ați primit pe mail, proiectul se referă la regulamentul și la procedura clară prin care se va introduce taxa 0 pentru gunoiul menajer, începând cu anul viitor. E o completare la proiectul inițial legat de taxa de habitat. Nu se află pe ordinea de zi de astăzi, pentru că astăzi va intra în dezbatere publică, va fi afișat, dacă nu a fost deja, pe site-ul Primăriei Sectorului 2, iar în data de 9 mai vom avea o ședință extraordinară cu acest unic punct pe ordinea de zi. Este un pas foarte important! Se va înlătura orice dubiu privind introducerea taxei 0, adică subvenției integrale, începând de anul viitor pentru cetățenii care vor colecta selectiv, într-o fracție de minim 25%. ă mulțumesc mult și vă aștept într-un număr cât mai mare pe 9 mai, pentru a vota. 9 mai este Ziua Europei, 10 mai este Ziua Regalității, ziua Regelui Mihai era 25 octombrie! Deci pe 9 mai va fi ședință extraordinară pentru votul regulamentului privind introducerea subvenției integrale, așa numita taxă 0, pentru cei care colectează selectiv, începând cu anul viitor! Mulțumesc mult!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am făcut în scris o interpelare acum o lună și ceva, și mi-am notat câteva cuvinte în legătură cu acest lucru, îmi permiteți să o citesc? Solicitarea mea către Secretarul Pimăriei Sectorului 2 și către reprezentanții aparatului de specialitate, a fost făcută pe 4 aprilie 2019 și consider că nu am primit nici un fel de răspuns la modul cum este cheltuit banul public. Este o formă total lipsită de respect față de membrii Consiliului Local și acest lucru mă face să trag un semnal de alarmă privind reticența directorilor din instituțiile subordonate Consiliului Local din a face public cum cheltuiesc banii publici! Ținând cont de ce am spus mai sus, vă aduc la cunoștință că nu sunt respectate în totalitate prevederile HCL nr. 165/2016 privin publicarea tuturor contractelor, actelor adiționale, precum și rapoartelor lunare

A.

cuprinzând cheltuielile publice efectuate în baza contractului. In acest moment, dau și câteva exemple, Poliția Locală, Centrul Mihai Eminescu, DVBL, Centrul Veterinar Sector 2, n-au publicat nici un contract sau act adițional aferent anului 2019, făcând o verificare ieri! Dacă s-a întâmplat ceva de ieri până azi aș ruga directorii să-mi spună! Ținând cont de prevederile acestei hotărâri pe care am votat-o noi cu toții, solicit domnului Primar al Sectorului 2 să informeze acum membrii Consiliului Local și să ne spună cum va sancționa aceste lucruri, până la următoarea ședință și care vor fi

VIZAT

4                     spre neschimbare,

SECRETAR, sancțiunile suportate de domnii directori sau cum ne vom desfășură activitățile în continuare. Mulțumesc!

J

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să verific și o să solicit, în situația în care sunt cheltuieli publice care nu au fost postate pe site în termenele stabilite, mă voi gândi cum să procedez! Nu este vorba neapărat de o sancțiune! Să vedem de ce, în situația în care nu au fost postate, de ce nu au fost postate!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Mulțumesc pentru răspuns domnule Primar! Ca un scurt drept la replică, cred că ar trebui să ne spuneți exact modalitățile, pentru că acest lucru primează de câțiva ani, când am votat-o, adică acum am luat atitudine asupra acestui lucru!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: N-am înțeles ce primează de atâția ani!?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: ....acest lucru, că nu își pun cheltuielile! Deci, ei în mod normal....hotărârea spune că se pun cheltuielile lunar, nu o dată la 3 luni, nu o dată la 4 luni, nu o dată la 5 luni.....dacă nu mai deranjați doamna

director că vă aud în spate.....niciodată nu sunt puse lunar! Uitați, este o lipsă de respect

a doamnei director față de Consiliul Local! Un exemplu mai clar decât atat nu pot să dau! Cum suntem noi tratați! Mulțumesc! Deci scrie acolo că este lunar! Vă mulțumesc!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă cheltuielile lunare sunt postate, nu-i nici o problemă! O să le solicit să respecte întocmai hotărârea dată!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Doamna director Paninopol, doriți să faceți o completare?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Da, a completat doamna director că am nevoie de psiholog să mă duc, să nu mai fiu atât de afectat! Vă anunț eu, în caz că n-ati auzit!

»

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Repet aplelul pe care l-am făcut la începutul ședinței, la decență și respect pentru toată lumea! Vă rog mult de tot!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnul Președinte Adrian Alexandru, care sunteți și membru USR, am o întrebare pentru dumneavoastră că circulă un zvon pe spațiul public: dacă ați fost turnător sau informator al securității înainte de 1989? Un răspuns simplu, DA sau NUl

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Evident NUl Vă ajunge răspunsul?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Da, mulțumesc! Eu v-am întrebat! Circulă un astfel de zvon și era datoria mea să vă întreb! Dacă aveți hârtie de la CNSAS cum avem cu toții, de la Consiliul Național!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Doriți să solicit un răspuns de la CNSAS? Salut vigilența PSD ului, sunt deja învățat cu modul de lucru al colegilor dumneavoastră. Am răspuns la întrebare: NU AM FOȘTI Vă rog pe dumneavoastră să faceți demersurile necesare să aflați, să verificați ce am spus! Urmează domnul Chiricuță!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Aș dori să dau cuvântul domnului Dumitru Nicolae Chilia, Președintele Asociației Artiștilor Plastici. Cer permisiunea!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Normal dânsul, înainte de ședință, trebuia să se adreseze.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Este vorba despre Președintele Asociației Artiștilor Plastici care are o problemă legată de sediul care este pe raza sectorului 2!

Dumitru Nicolae Chilia, Președintele Asociației Artiștilor Plastici: Mă numesc Dumitru Nicolae, Președintele Asociației Artiștilor Plastici și până acum mai mult de o jumătate de an am avut sediul în str. Pop de Băsești nr. 37. înainte de termenul limită, s-a întâmplat să vină o echipă a Primăriei Sectorului 2- care ne-a dat această locație, pe care nu știu cum îi cheamă, vre-o 3 sau 4 inși, au venit să ne someze să părăsim sediul! Noi nu ne-am opus pentru că nu era normal să ne opunem, dar ulterior am realizat că nu trebuia să cedăm decât în mod legal. Deci echipa care a venit și ne-a somat ne-a spus că trebuie să le lăsăm sediul dânșilor, pentru că au nevoie de spațiu, nu știu în ce scop, cert e că sediul respectiv este astăzi, după 9 luni, gol, fiind depozitate acolo niște, nu știu, niște resturi de aparate stricate, ceva de soiul ăsta. Oricum nu este folosit! Noi acum suntem dați în stradă, ceea ce nu mi se pare normal, pentru că legal, dacă tot voiau să ne evacueze, trebuia să ne dea o variantă de 10 mp undeva! înafară de faptul că n-am primit oferta asta, echipa respectivă n-a adus nici până acum un mandat de evacuare! Așa știu eu, că este legal când ceri să iasă o instituție de cultură în stradă, deci cu un mandat de evacuare. Nu s-a întâmplat asta! Noi am părăsit sediul dar am vrut să știți și dumneavoastră despre abuzul la care am fost supuși. Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Aveți o întrebare pentru cineva anume? Doriți să vă răspundă cineva?

Dumitru Nicolae Chilia, Președintele Asociației Artiștilor Plastici: Aș dori, pentru că după această poveste sau în cele 15 zile care ne-au fost acordate să împachetăm și să ieșim afară, am fost de 3 ori la primărie să vorbesc cu domnul Primar, însă n-am avut norocul ăsta. A venit la audiență un domn consilier și alte persoane. Mulțumesc!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Referitor la sediul acela din Pop de Băsești, nu a existat un contract de închiriere cu asociația dumneavoastră. A fost un contract de colaborare între asociația dumneavoastră și DGASPC. Contractul respectiv stipula desfășurarea de activități educative, în comun, lucru care nu s-a materializat în nici un fel. Mai mult decît atît, sediul acela pe care îl frecventați, era folosit de dumneavoastră în mod gratuit. DGASPC împreună cu Direcția Juridică, având în vedere și o serie de rapoarte de control și de audit, cu atât mai mult cu cât nu se desfășurau activitățile stipulate în acea convenție de colaborare și nu putea fi dat către dumneavoastră cu titlul gratuity. Din câte știu eu, nu pot să spun 100%, parcă ați primit un sediu de la PMB pentru desfășuarea activității, așa am înțeles, având în vedere că noi nu avem practic patrimoniul imobiliar. Nu era un sediu al nostru, era un imobil care ne-a fost transmis de PMB pentru a se desfășura activitatea curentă a DGASPC cu funcțiunea de birou. Direcția Juridică a considerat că asta e modalitatea și modul legal de a reintra în posesia acelui sediu.

VIZAT

6                   spre neschimbare,

SECRETAR,

Dumitru Nicolae Chilia, Președintele Asociației Artiștilor Plastici: Ați spus, domnul Primar, că noi cât am stat acolo, în acest sediu, n-am desfășurat activități cultural -educative. Vă întreb de unde știți și ce știți despre ce am desfășurat noi acolo?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Tot ce a stat la baza acestei decizii, a fost fundamentat de către fiecare direcție implicată și cu fundamentare din partea DGASPC și cu propunerile Direcției Juridice.

Dumitru Nicolae Chilia, Președintele Asociației Artiștilor Plastici: în continuare pot să vă mai răspund la o singură sesizare pe care am auzit-o: este adevărat că noi acolo am desfășurat numai activități cultural - educative, nu puteam să desfășurăm altceva, nu era nici cârciumă, nici hotel, iar faptul că ați subliniat că era dat sediul gratuit, nu era gratuit. Era o convenție în care noi ne-am încadrat și am predat lecții de pictură, în Complexul Pantelimon, puteți să verificați, șase ani de zile, săptămânal! Nu este deloc adevărat, chiar m-a supărat ce ați spus, că nu am desfășurat activitățile noastre!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domnule președinte, eu vă propun un lucru: la următoarea ședință de social, având în vedere ca DGASPC ul este în subordinea Consiliului Local, vă invit la următoarea comisie socială în care să discutați o nouă colaborare pe un astfel de contract, un nou contract și să vedem dacă putem găsi soluții legale.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Eu zic că ar trebui cu direcția de cultură de la noi.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Voiam să adaug că Uniunea Națională a Artiștilor Plastici din România, are foarte multe sedii în București. Ea are sediul în Piața Amzei, cred că sediul de pictură în Biserica Enei, biblioteca Artiștilor Plastici în str. Biserica Amzei. Dânșii înțeleg că sunt organizația recunoscută la nivel național, conținând artiștii plastici din România, membrii dumneavoastră sunt și membrii Uniunii Artiștilor Plastici din România? De ce nu se înscriu aolo? Această uniune deține sedii în toate județele și în București mai multe. De ce nu am putut prelungi contractul dumneavoastră? Și la mine în audiență au fost de câteva ori colegi de-ai dumneavoastră și le-am explicat că lipsa statutului de utilitate publică ne interzice legal să acordăm un sediu gratuit. Sedii negratuite nu putem da că nu avem o formă legală, nu ne ocupăm de așa ceva. Dar revin la prima întrebare: de ce membrii dumneavoastră nu se înscriu în Uniunea Națională a Artiștilor Plastici din

România, care are foarte multe sedii în București și în toată țara?

Dumitru Nicolae Chilia, Președintele Asociației Artiștilor Plastici: Pentru că noi , Asociația noastră a Artiștilor Plastici din București și avem înscriși membrii și din țară, suntem o instituție separată, existăm în Bucureștiul în care locuim de 45 de ani în care nu s-a oprit niciodată activitatea cultural - educativă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București:Vă felicit pentru demersul dumneavoastră, numai că, puneți-vă și în locul

Administrației Publice Locale, pe un anumit domneiu e bine să discuți și cu un partener. Poate să apară și Clubul Artiștilor plastici, adică pot să apară tot felul de asociații ale artiștior plastici paralele și atunci ne e foarte greu nouă, Primăria Sectorului 2 și alte entități publice, să lucreze cu mai multe entități pe același subiect. Acolo este problema!

:e probler


Inclusiv cei de la guvern. Probabil aici a fost reținerea dânșilor de a vă acorda acel statut de utilitate publică, pentru că a acordat deja Uniunii, care este forul recunoscut național ca și cuprinzând artiștii plastici.

Dumitru Nicolae Chilia, Președintele Asociației Artiștilor Plastici: Noi am încercat, dacă vă aduceți aminte, când am fost la dumeavoastră în audiență, să obținem cu sediul pe care îl aveam și urma să nu-1 mai avem, pentru că dosarul pentru utilitate publică, dacă nu conține afirmația că avem un sediu, nu este primită și nici aprobată.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Chiar dacă există toată bunăvoința, nu avem posibilitatea de a vă acorda un sediu în lipsa acestui statut. Nici dacă aveți statutul nu e garantat sediul, dar fără statut nu putem discuta despre sediu! Nu avem nici o variantă legală! Mulțumesc!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domnul Președinte, în ședința trecută, am avut un proiect prin care am aprobat, am făcut inventarul sediilor pe care le administrăm noi. Sediile sunt ale PMB-ului și le administrăm noi și a rămas să aflăm și gradul de încărcare a acestor sedii. De aceea, până vom afla aceste lucruri, eu vă propun, așa cum recomandă și colega mea, să veniți la două comisii: și la cea de educație și cultură, și la cea socială. Eu nu știu ce contract de colaborare, bănuiesc că ați avut un contract de colaborare cu copii de la DGASPC. Nu știu! Deci veniți la ambele comisii, vedem ce propuneți dumneavoastră și până atunci noi putem afla care este gradul de încărcare a acestor sedii și în final vom avea discuții la comisia juridică pentru a respecta cadrul legal. Mulțumesc!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Aș dori să semnalez ceea ce mi-a transmis domnul Petre Cristian, persoană imobilizată în cărucior și care nu a putut participa la această ședință, o situație foarte neplăcută, o transmit ca atare neavând datele necsare: ieri la ora unu și jumătate, consideră că a fost agresat- i s-a sucit mâna de către domnul Drugău, care l-a amenințat că-1 aruncă în apă în urma protestelor acestei persoane care este destul de activă. Dânsul semnalează anumite probleme de acces în spațiile amenajate și alte lucruri de acest gen. Ce puteți să comentați domnul Drugău? Este adevărat? Este o situație extrem de neplăcută dacă o persoană imobilizată în cărucior este agresată și amenințată, fiind singură practic!

Domnul Drugău Alin Vasilică, Director General ADP Sector 2: Iertați-mă, ce am făcut și cui am făcut? !!!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Domnul Petre Cristian, persoană imobilizată în cărucior, susține că i-ați sucit mâna și că l-ați amenințat că-1 aruncați în apă. Dânsul e o persoană activă, face filmulețe în care arată cum el nu poate să urce cu căruciorul pe anumite trepte și așa mai deprate.

Domnul Drugău Alin Vasilică, Director General ADP Sector 2: Unde s-a întîmplat lucrul ăsta?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: în parcurile din București.

Domnul Drugău Alin Vasilică, Director General ADP Sector 2: Sincer să fiu, nu pot umbla în toate parcurile din București într-o zi! Nu le acopăr nici pe cele 32 din sectorul 2! Sunt minciuni sfruntate! Nu pot să spun mai mult!

8                   VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domnul Iliescu, v-am dat cuvântul cumva? La următoarea intervenție de acest gen, vă dau avertisment!

Domnul Drugău Alin Vasilică, Director General ADP Sector 2: Cuvântul dumnealui contra cuvântului meu! Cum poți să spui asemenea aberații? Pe bune, domnul consilier!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Stați un pic! De ce sunt aberații?

Domnul Drugău Alin Vasilică, Director General ADP Sector 2: Acel om pe care nici nu-1 știu, cum poate să spună că i-am sucit... .ce Dumnezeu i-am sucit ?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Poate nu sunteți dumneavoastră! Dumneavoastră negați!

Domnul Drugău Alin Vasilică, Director General ADP Sector 2: ”Alin” există mulți pe lumea asta!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Alin Drugău!

Domnul Drugău Alin Vasilică, Director General ADP Sector 2: Da, mulțumesc frumos! Așa mă cheamă! Mai am un prenume!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Vă propun să mergem mai departe că nu avem cum să rezolvăm astfel de situație!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Mă adresez Executivului! Aș avea o întrebare, nu neapărat pentru acum, dar pe parcurs potem să rezolvăm sau să primim niște răspunsuri! In legătură cu adăposturile care sunt pentru caz de război, ce preconizați în viitor ca să le facem să fie Emoționale și știu că există o hartă a locurilor unde sunt amplasate și a zonelor de adunare, în caz de cutremur, că se întâmplă anumite calamități.... asta aș vrea căt de repede să o putem publica și să o dăm administratorilor, persoanelorinteresate, astfel încât să puteți fi ajutat inclusiv dumneavoastră, în caz de cutremur sau altceva, lumea să nu se ducă haotic, să știe fiecare ce are de făcut!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul consilier, adăposturile care se află pe raza sectorului 2, au fost inventariate de Serviciul de Management de Situații de Urgență, verificate periodic, în momentul de față, am primit chiar ieri și îmi pare rău că n-am avut timp să mă documentez în totalitate, o adresă de la ISU care se referă exact la această problemă, dar în linii mari dânșii urmează să facă toate procedurile de verificare. Sunt două tipuri de adăposturi: cele care sunt în blocurile de locuințe și ar fi ca responsabilitate a asociației de proprietari, responsabilitate din punct de vedere al întreținerii în stare de funcționare și adăposturile care sunt în instituții publice și prntru care responsabilitatea, normal, ne revine nouă în totalitate. Având în vedere aceste noi directive, urmează să luăm și noi o decizie. In situația în care responsabilitatea revine în totalitate asociațiilor de proprietari, poate găsim o modalitate de spijin, consiliere. Activitatea de control revine Inspectoratului General. O să vă dau mai multe detalii în momentul în care o să am toate datele.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Colegul meu întreba, domnul Primar, dacă sunteți de acord să fie publicată această hartă?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuie făcută o diferență! Adăposturile ALA, de la blocuri sunt pentru apărare în caz de atac aerian și nu au legătură cu adăposturile în caz de cutremur. Se face de multe ori confuzie și culmea e că nu trebuie să stai acolo în caz de cutremur, trebuie să 9                 I VIZAT

spre neschimbare |__SECRETAR, ieși afară. Noi avem, așa cum a spus și domnul Primar, identificate locațiile. Așteptăm o modificare legislativă pentru a putea interveni să le preluăm în amenajare. Probabil nu e riscul atât de mare al unui atac aerian și nu se consideră chiar important, dar la un moment dat trebuie să recapete sensul inițial. Acum sunt murături, tot felul de lucruri pe acolo, care pot fi bune în caz de atac, trebuie să ai și mâncare acolo!!!! Voiam să completez un alt lucru, o să-l rog pe domnul Chiricuță, la solicitarea domnului Drugău, să-i dea modul prin care i s-a comunicat acea acuză, pentru că dânsul vrea să meargă în instanță împotriva acestor informații! Dumneavoastră vi s-a comunicat într-un fel, din moment ce ați vrut să vorbiți în Consiliul Local. Promit c-o să vă citeze martor. Dânsul vrea să-l dea în judecată! Nu putem lua de pe facebook orice și transmite în Consiliul Local! Este jignitor și într-adevăr îl înțeleg că nu poți să fi acuzat că ai sucit mâna unui om cu handicap. Cred că lupta politică trebuie să aibă niște limite și nu putem folosi mesaje de pe facebook în Consiliul Local. Aveți un film în care este agresat de domnul Drugău? Dumneavoastră afirmați niște lucruri pe care nu le cunoașteți! nu puteți să spuneți că l-a agresat! Puteți afirma că vi s-a spus că l-a agresat! V-ar conveni să spună despre dumneavoastră la fel? Asta a fost rugămintea, să-i dați omului dreptul să se apere în instanță! dorește acest lucru! Și dânsul are dreptul să meargă la poliție că nu se ocupă consiliul local de anchete de acest tip. Este Poliția Română, poate să sune acolo nu la dumneavoastră că nu sunteți de la poliție! Am înțeles o logică a unui act poiticianist de a arunca o anatemă pe o persoană din primărie. Demersul normal al unui om agresat este să sune la poliție, nu la un consilier dintr-un partid politic.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: înainte de toate, domnul consilier, cu tot respectul că avem acest nivel al discuției atât de jos, pot să vă spun că dumneavoastră trebuie să vă duceți la poliție pentru că aveși cunoștință de o faptă penală și puteți fi acuzat de tăinuire! Conform Codului Penal, tăinuiți! Vă rog să faceți o plângere penală, că aveți cunoștință de o faptă de agresiune fizică!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Haideți să renunțăm la polemici!

Domnul consilier local Metehău Andrei George: Vă cer permisiunea ca să-i ascultăm pe domnii de la unul dintre cele 5 blocuri ALMO din jurul Magazinului Obor și aș avea rugămintea către domnul Primar, domnul Viceprimar, către domnul Dobrilă, să le asculte doleanțele și să-i ajutăm în sensul celor spus de ei în următoarele minute. Mulțumesc!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Sigur că da, dar am rugăminte pentru următoarele două luni să anunțați înainte pentru a ne organiza mai bine pentru aceste subiecte! Mulțumesc!

Domnul Adrian Geogia: Bună ziua doamnelor și domnilor! Mă numesc Adrian Geogia , sunt președintele Asociaței de Proprietari Mihai Bravu 3, bl. ALMO 3 , deasupra Complexului Comercial Bucur Obor, chiar vizavi de geamurile primăriei. Acolo sunt amplasate de circa 2 ani, în pofida adresei domnului Primar Toader nr.3258 din 29.11.2017, în care s-a dat ordin să se ridice acele barăci comerciale. în toate adresele făcute, de la PMB până la Primăria Sectorului 2, n-am primit nici un fel de răspuns. Pe această cale vreau să mulțumesc Poliției Comunitară cu care am discutat, dar nu au putut

să facă nimic. Mizeria de acolo nu mai poate dăinui! Luni seara am avut ședință de comitet cu 300 de persoane, în holul acela mare a apărut un șobolan cât trei pisici, n-am vorbit nici o chestie pentru că a trebuit să-1 alergăm pe ăla pe hol! E o mizerie de nedescris! Acei comercianți își fac necesitățile în spate, în spațiul verde. Acum vine primăvara, vara! Noi nu mai deschidem nici un geam! Mă gândesc cu groază că acum mă așteaptă 200 de oameni pe holul mare! Ce le spun eu, că au avut mare încredere că vin să vă văd pe dumneavoastră? Astea trebuie ridicate, am înțeles că s-a și câștigat de către primărie un proces cu cei care le-au pus și în termenul cel mai scurt aceste barăci trebuie să fie ridicate, demolate, nu știu ce dar trebuie să fie luate de acolo! Acest dosar este plin de adrese la care Primăria Sectorului 2, în atenția domnului Popescu Cristian, în atenția domnului Toader Mugur Mihai, nimic! Am ultima adresă din 29.11.2017, numită cam ulimatum că așa au făcut proprietarii de la mine din bloc, nici până astăzi nu am un răspuns! La 2-3 zile mă duc la Relații cu publicul, s-au plictisit fetele alea, dau din cot în cot că nu știu la cine să mai dea telefon să-mi spună o rezoluție la această adresă. Aștept un răspuns de la dumneavoastră, dacă puteți acum, dacă nu, în 24 de ore scris către administrația blocului, că eu nu mai pot să țin oamenii în bloc! Datorită funcției pe care am avut-o când eram în activitate, i-am ținut! Nu-mi plac convulsiile de stradă, sunt oameni în vîrstă care nu se iau la bătăi cu ” brunețeii” care vând acolo, dar nu mai pot să-i tin în loc!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: într-adevăr aveți dreptate! Dispozițiile care au fost emise pentru desființare, au fost contestate în două rânduri . O dată ni s-a solicitat prin instanță să fim obligați să le dăm autorizație și documentele de urbanism și o altă chemare în judecată de anularea a dispoziției emise. Ambele contestații au fost soluționate favorabil, în favoarea Primăriei Sectorului 2. Alaltăieri ni s-a adus la cunoștință de către Direcția Juridică finalizarea acestor procese, deci urmează să vedem dacă trebuie să emitem altă dispoziție de desființare, sau se poate continua procedura pe dispozițiile emise.

Domnul Adrian Geogia: Domnul Primar, dacă puteți să-mi spuneți ce să-i anunț pe acești oameni care mă așteaptă acum? Ce mi-ați spus dumneavoastră, da?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Că va fi eliberat terenul!

Domnul Adrian Geogia: Cam în cât timp? Cu aproximație, pentru că toată lumea știe că alea sunt montate ilegal. Ei au avut un alt spațiu pe care ADP Sector 2, e la modă cu făcutul noaptea, au făcut o parcare pentru microbuze în fața Parcului Păsărari, ei au făcut peste noapte acele amenajări dar nici un microbuz nu stă acolo!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: încep cu ultima informație, parcarea pentru microbuze ține de Piața Obor. Revin la prima problemă! Cred că din 2016 am avut discuții cu Poliția Locală, adică chiar înainte de amplasarea acelor căsuțe, parte din ele pentru că o partea era amplasate dinainte, acele trotuare erau pline de comercianți ambulanți care nu plăteau nimic către nimeni, lucrau fără forme legale, lăsau la fel gunoi pe stradă, acum e o idee mai rău din punct de vedere al curățeniei.

VW

11                    spre neschimbare,

SECRETAR,

Domnul Adrian Geogia: Nu au nici o vină proprietarii că atunci erau aceia pe stradă sau că acum sunt aceștia!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Discuția a fost atunci cu cei de la Poliție care au spus că nu pot curăța zona de acest comerț ambulant, care genera în afară de mizerie, contravenții și chiar infracțiuni -se comiteau acolo, țigări fără timbru și alte lucruri. Pentru că erau mai multe chioșcuri în zona metroului, s-a avut în vedere atunci când s-a acordat primul aviz temporar - pentru o lună, s-a avut în vedere ducerea către legalitate, adică să se obțină niște bani pentru primărie, să fie niște oameni angajați cu forme legale, să plătească dări la stat, să nu fie angajați ” la negru”, să ai un anumit contrul asupra acestui comerț. Poliția a spus că nu poate să-i controleze, ca dovadă, acest comerț ilegal era de ani de zile, 10-20 de ani! Intenția noastră este lucrăm acum cu cei de la poliție, să desființăm toate chioșcurile, pentru că lângă metrou sunt niște chioșcuri care au și canalizare și și-au facut-o ilegal. Trebuie să deființăm toate aceste chioșcuri inclusiv cele montate de Magazinul Bucur Obor. Magazinul Bucur Obor a contestat chioșcurile de afară, dar și-au montat pe terenul lor similare. Adică pe ale lor nu le-au văzut dar le-au văzut pe ale altora! Pentru a nu mai fi nici o discuție, dorința mea este ca îndată ce poliția identifică și emite dispoziții pentru toate chioșcurile, de la metrou până la intrarea în piață, să le demolăm pe toate odată! Dacă am demola doar o parte dintre ele, ar fi tot timpul discuția că de fapt creem un avantaj pentru cele care rămân. Corect este să le demolăm pe toate, și pe cele ale Magazinului Bucur Obor și pe cele care au canalizare illegal,cele de lângă metrou și pe acelea de pe cele două laturi! Oricum foarte curând se va face un acces în parcarea subterană unde e ceasul acum. Toată zona va intra într-o modificare. Vă promit și eu ca și domnul primar, că-n scurt timp toate aceste chioșcuri se vor fi demolate. Probabil că va rămâne un chioșc cu presă, dar atât! în momentul în care Poliția Locală emite toate dispozițiile pentru toate aceste chioșcuri, le vom da jos pe toate! Am avut o discuție cu domnul primar mai demult, pentru a se da toate în același timp! Nu vrem să se creeze ideea că primăria favorizează niște chioșcuri ilegale în defavoarea altora! Mulțumesc mult!

Domnul Adrian Geogia: Mulțumesc și eu! Aș putea să le spun celor din bloc că într-o lună? Sunt foarte nemulțumiți!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Dobrilă, în cât timp avem toate dispozițiile pentru toate chioșcurile? în momentul respectiv, ne apucăm! După care, rugămintea iar e către Poliția Locală, degeaba vom da chioșcurile jos dacă va apărea comerțul „ la negru”! Nu vrem să-i dăm pe unii ca să vină alții! Bănuiesc că Asociația facea reclamații și când era comerț ilegal, nu doar acum!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Aș vrea să vă informez: chiar Asociația Arhitecților din România care are intenția să propună un proiect pentru zona Obor pentru că din punctul lor de vedere, ce se întâmplă acum se numește poluare vizuală și așteptăm să primit acest proiect din partea lor astfel încât să se facă exact ce trebuie în zona respectivă! Mai are cineva o interpelare? Trecem la ordinea de zi! Astăzi avem 9 proiecte cu încă unul pe ordinea suplimentară,

Se supune la vot Ordinea de zi nr. 1529/12.04.2019 cu Completarea la ordinea de zi nr. 1579/16.04.2019 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - O, ABȚ - 1, NU VOTEAZĂ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Alexandru Adrian.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local;

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Comisia juridică-favorabil, Comisia transparență - favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Bughiu Iolanda Luminița, Alexandru Adrian.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am și eu o întrebare: doamna Secretar din ce am văzut în acest proiect, am o singură obiecție, dacă demisia doamnei consilier a fost corect depusă pentru că, conform legii trebuia depusă la președintele de ședință ? Care este opinia dumneavoastră? Proiectul a trecut......din căte am văzut acolo

scrie către doamna Duinea, deci cererea este către doamna Duinea. Chiar așa scrie:,, Doamna Duinea vă aduc la cunoștință demisia mea”. Dați-mi un răspuns ca data viitoare să știm cum se face o demisie!

13                      VtZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cererea trebuie înregistrată oficial, în evidențele instituției, motiv pentru care ea a și fost comunicată la cabinet Secretar, are înregistrare în registrul Secretarului, am transmis-o D.A.P.L.-ului ca s-o comunice Consiliului Local și implicit președintelui de ședință, a fost înregistrată și prin registratura generală, prin urmare este un act oficial înregistrat și își produce efectele în condițiile legii! nu apreciez că ar fi motive care să vicieze procedura încetării mandatului!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Aș dori să precizez că am avut o discuție cu doamna Neagu și mi-a spus că această demisie este consecința jignirilor repetate din ulimele luni, nu alt motiv! Vă mulțumesc! A spus că are familie și nu poate suporta o asemenea atmosferă în care să fie în acest mod jignită!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Țin să precizez că este o declarație personală a colegului meu Ion Chiricuță! ...domnule Iliescu, v-am rugat să vorbiți când vi se dă cuvântul! Deja v-am dat un avertisment! La următoarea intervenție vă invit în afara ședinței! Suntem într-o ședință de Consiliu Local și vă rog să respectați pe toată lumea!

Este prezentat punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local;

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă-mi permiteți, nu se votează acum! Urmează o mică pauză în care comisia de validare întocmește procesul - verbal de validare care va fi comunicat dumneavoastră și apoi se va supune aprobării. Aceasta este procedura!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Trebuie să votăm proiectul după care noul coleg să depună jurământul! Doamna Popescu vă rog să prezentați concluziile comisiei.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Proces verbal încheiat astăzi 17.04.2019 în ședința comisiei de validare a Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București:,, Astăzi 17.04.2019 comisia de validare aleasă de Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București, în ședința de constituire din data de 23.06.2016, a examinat conformitatea cu prevederile art.33 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și Completările Ulterioare, lgalitatea validării mandatului unui consilier local. Comisia constată că au fost respectate condițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt care a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local al domnului Tîbuleac Bogdan, drept pentru care am încheiat acest proces -verbal”. Semnează membrii comisiei de validare.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Având în vedere concluziile comisiei de validare, să votăm poriectul după care noul coleg să depună jurământul

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0.

VIZAT ~ spre neschimbare, SECRETAR,


Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Alexandru Adrian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ:

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: îl invit pe noul nostru coleg să depună jurământul!

Domnul Țîbuleac Bogdan: Mulțumesc domnule președinte! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și în priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Vă mulțumim și A

vă invit să luați loc. Inpând cu următorul proiect puteți să votați!

Este prezentat punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică aviz favorabil!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți sunt 2 amendamente la acest proiect și trebuie întâi ele susținute.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vreau să depun și eu unul, dacă se poate, ultimul!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Nu am primit avizul de la... domnule Popescu, aviz?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Favorabil!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Doamna Niță, vă rog să citiți cele două amendamente de la proiectul de buget!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Au fost înregistrate 2 amendamente la acest proiect de buget, primul amendament, cel cu numărul 1581/17.04.2019 înregistrat la cabinet Secretar, propus de domnul primar Toader Mugur Mihai, amendament mai amplu, care a fost comunicat și postat și pe ordinea de zi, cred că ați luat cunoștință de el, dacă nu am să îi dau citire integral, cum doriți! în principiu se propune modificarea numărul 4.73, lista obiectivelor de investiții pe anul 2019, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul de stat, în sensul diminuării poziției 14 la ,c              | vîzSr

15                spre neschimbare,

SECRETAR,

subcapitolul 6 802 05 02, instalare lift exterior și consolidare centrul CIA 2, cu suma 35 mii lei, prin redistribuirea acestei sume pentru anul 2020. Punctul 2, se propune modificarea numărului 4.76, lista poziției, alte cheltuieli de investiții, defalcată pe categorii de bunuri repartizată pentru subcapitolul 6.002.06 în sensul suplimentării cu poziția numărul 24 dispozitiv privind management în valoare de 35 mii lei, iar punctul 3 corespunzător, se diminuează art. 7 01 01 cu suma de 35 mii lei, cuprinsă în anexele 274, 276, 284 și 285 și se suplimentează art. 7 101 102 cu suma de 35 mii lei cuprinse în anexele 274, 277, 284 și 285, restul notificărilor ați luat cunoștință și urmează să vă pronunțați cu privire la fundamentarea acestora, după supunerea la vot a amendamentului!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Citim toate amendamentele și le supunem la vot, după aceea, pe rând!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Amendamentele se supun imediat, pentru că, dacă se aprobă unul cu același conținut, următorul nu se mai supune la vot, nu este cazul, acum, dar în fine, pentru rigurozitate, propun să se voteze pe rând!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acest amendament, se referă la achiziționarea de către DGASPC, a unui dispozitiv medical necesar pentru doi copii pe care îi avem în centrul de îngrijire și servicii pentru copilul cu handicap.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Haideți să deschidem procedura de vot pentru amendamentele citite de doamna Niță și cu explicațiile date de domnul Primar.

Se supune la vot Amendamentul Executivului la punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Alexandru Adrian, Țîbuleac Bogdan.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -.

NU VOTEAZĂ: -

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Al doilea amendament, a fost înregistrat sub numărul 1604/17.04.2019, a fost formulat de domnul

sPre neschimbare,

—SECRETAR,

consilier Chiricuță, cuprinzând, de fapt două modificări la proiectul de buget, respectiv, 1, amendament la bugetul ADP, secțiunea funcționare, se scade cu 8000 mii lei suma prevăzută la capitolul 6710 50 alte servicii în domeniul culturii, recreării și religiei, aliniatul 20 01 09 materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, articolul toaletări și defrișări și se alocă suma, către capitolul 8.4.10.50, alte servicii în domeniul transporturilor, după cum urmează, se crește cu 4000 mii lei suma prevăzută la aliniatul 20.01.09, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, articolul, materiale pentru întreținere și reparații străzi în regie proprie, se crește cu 4000 mii lei suma prevăzută la aliniatul 20.01.02, reparații curente, articolul reparații străzi, domnul are și o motivare pe care o va prezenta la susținerea amendamentului, iar a doua modificare se realocă de la aliniatul 59.12, susținerea cultelor, către aliniatul, 59.01 burse suma de 8000 mii lei, acestea sunt amendamentele propuse de domnul consilier Ion Chiricuță.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Ion, vrei să faci niște completări?

_                                                         A

Domnul consilier local Chiricuță Ion: In urma dezbaterilor care au avut loc, atât în comisia de buget, cât și la întâlnirile cu cetățenii în dezbaterile publice și mai nou și în ședința fulger de ieri, consider, că această sumă de 10 milioane lei, pentru toaletări, este foarte mare comparativ, cu alți ani. Anul trecut prin comparație, a fost de 3 milioane de lei și nu s-a putut justifica, practic această sumă, s-au oferit anumite explicații, dar totuși consider că este foarte mult, având în vedere următoarele lucruri, practic de la 1 aprilie, expiră avizul general emis de Primăria Generală a Municipiului București și practic se va merge numai pe avizele individuale, acestea nu pot ajunge la 10.000 de copaci, sau în orice caz, numere foarte mari, pe de altă parte, această toaletare este puternic contestată de cetățeni și există chiar și un punct de vedere al doamnei Diana Culescu - președintele Asociației Naționale a Peisagiștilor, într-un material mai amplu, explică că aceste toaletări în care, practic, din coroana copacului mai rămân decât câteva cioturi, nu fac bine arborilor și sunt câteva puncte de vedere foarte interesante. Nu am timp acum să le detaliez, dar una dintre ideile care mi s-au părut foarte interesante, era că, de exemplu, această tăiere excesivă, duce la apariția unor crăci slabe, deci copacul nu mai are forță să crească cum este firesc, să obțină rezistența necesară și este posibil, ca în ani, să se producă accidente, tocmai datorită acestor crăci, care sunt crescute cumva cu resurse mai puține, din punctul de vedere biologic, ale copacului. De asemenea în toate avizele emise de direcția de mediu, se spune că, coroana unui copac, poate fi tăiată, 30% sau 50%, ce vedem de multe ori este că practic se taie tot, rămâne numai trunchiul. Multe alte justificări, doamna președinte a Asociației Naționale a Peisagiștilor, le consideră ca fiind neconforme, adică ni se spune, că dacă tăiem nu mai este copacul atât de înalt, și așa mai departe, dânsa spune că din contră, copacul este disperat și crește mai înalt, decât dacă nu ar fi fost tăiat, sunt niște amănunte care sunt totuși interesante. Dânsa are această postare pe Facebook, poate fi urmărită, iar pe de altă parte, întreținerea străzilor din sectorul 2, sunt câteva sute de străzi, unde s-au alocat numai 4 milioane de lei, este greu de văzut cum se face, nu este cazul să facem numai lucruri punctuale, gen a apărut o groapă, o problemă, trebuie neapărat reparată, deci putem avea un program mai amplu, de reabilitare a acestor străzi, de aceea am considerat, că această diferență, dacă ne uităm, 17                 I vFzat

spre neschimbate, SECRETAR, toaletări de copaci 10 milioane, întreținere străzi, pe un sector întreg, 4 milioane, deci de două ori și jumătate, mai puțin, această balanță ar trebui schimbată și acesta este sensul acestui amendament. Cel de al doilea amendament se referă la reducerea sumelor către culte, pentru că practic, explicația că în fiecare an trebuie să alocăm 10 milioane pentru construcția de biserici, nu este foarte evidentă. Adică sunt sectoare, cum este sectorul 3, care alocă 0 și în fiecare an alocă 0, iar noi avem un număr dublu de biserici, față de alte sectoare, o biserică este un lucru emblematic, ale unei comunități, sunt sate care au biserici vechi de sute de ani, nu este un lucru care trebuie construit în fiecare an, mai facem biserici de 10 milioane de lei, de aceea am considerat că acești bani ar fi mult mai bine investiți în educația copiilor!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să vă răspund, eu, am avut și ieri discuții în aceeași sală, deci nu este corect să spuneți că nu au fost justificări! Avem 20.000 de avize care nu au fost duse la îndeplinire, pentru arbori, deja sunt 20.000 scadente și o să mai apară cu siguranță în acest an, atunci când am venit la primărie, erau, tot așa, foarte multe scadente și, nu am reușit să ajungem la zi, unul dintre motivele pentru care au căzut atât de multe crengi, unele punând în pericol blocarea căilor de acces atunci când a fost fenomenul acela extrem de ploaie înghețată. Ați spus că, o toaletare curmează creșterea naturală, da orice toaletare a unui arbore oprește dezvoltarea naturală, sau o modifică, dacă nu toaletăm deloc, dezvoltarea este total naturală! Iarăși despre modul în care se toaletează, eu cred că discuția nu trebuie să aibă loc aici, să discutăm noi cine a citit mai mulți specialiști pe Facebook si trebuie să ne referim la cazuri concrete. Oricine, si dumneavoastră sau orice specialist, de oriunde, poate reclama un caz concret: arborele acela a fost tăiat mai mult decât trebuia sau altfel decât spune procedura legală sau tehnică și să reclame acel fapt la Garda de Mediu, la Ocolul Silvic, nu știu, unde consideră dânsul, la DNA, unde crede! Ca să discutăm noi aici, dacă sau toaletat bine sau nu, lucruri pe care le fac firme specializate, care își asumă întreaga răspundere pentru ceea ce fac și sunt plătite și repet, își asumă răspunderea, să ne arătăm valențele botanice, nu cred că are sens. Apropo de străzi suntem la capătul unei proceduri foarte lungi de achiziție privind un contract cadru, de fapt două contracte cadru, pentru a intra în reabilitare totală peste 100 de străzi, din sectorul 2, sunt sume foarte mari, față de cele 4 milioane care apar în buget și sunt pentru mici plombe. Sumele sunt foarte mari, de ordinul a zecilor de milioane de lei care vor fi alocate începând cu acest an pe o perioadă de 4 ani pentru modernizarea și reabilitarea sistemului rutier care este în administrarea Primăriei Sectorului 2.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Am să dau cuvântul domnului Primar pentru al doilea amendament și am să vă propun după aceea, fiind vorba de două capitole bugetare să împărțim amendamentul în două amendamente separate!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule președinte, legal nu se poate, decât dacă le face inițiatorul!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Dacă îmi permiteți, o ultimă intervenție, am înțeles că toaletarea nu se poate face pe perioada de înfrunzire, deci practic din acest moment arborii încep să crească, nu mai pot fi tăiați, deci practic nu mai pot fi făcute,

deci practic am mai avea noiembrie, deci când se pot face aceste zeci de mii de toaletări în două luni?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se mai fac defrișări, iar în cazul în care anumiți arborii sunt uscați pot fi făcute și acum, dar cum ați spus și dumneavoastră, anul nu se termină acum și urmează o perioadă în care se mai pot face toaletări, în acest an, noi vorbim despre bugetul anual, care buget, cel despre care vorbiți, cuprinde și ce s-a făcut până acum, toate acele toaletări care sau făcut și până acum, clar, mult mai multe decât în anii precedenți, pentru că nu a mai fost un astfel de fenomen. Atunci când se intervenea, erau mii de apeluri pentru intervenții, toate acele lucruri deja făcute, intră în bugetul pe care îl votăm!

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Domnule Viceprimar, dacă îmi dati voie!

5

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Nu v-am dat cuvântul! Domnule Primar, ați spus că vreți să interveniți la al doilea punct? Mai este ceva de completat?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, să completez la primul punct că se vor face intervenții pe tot parcursul anului, deci intervențiile de urgență vor fi cât mai puține. Știți și dumneavoastră urmează perioada mai - iunie cu destul de multe furtuni, să sperăm și să dea Dumnezeu să nu fie nevoie, dar intervenții se fac pe tot parcursul anului. Referitor la punctul 2, cu transferul bugetar de la culte, la burse.....referitor la burse, am avut un proiect, chiar în ședința trecută, în martie,

în care dumneavoastră ați votat majorarea numărului de burse pe care Consiliul Local le acordă elevilor din Sectorul 2. Cu această ocazie vreau să vă aduc la cunoștință, că din câte știu eu, numărul și cuantumul burselor alocate de Consiliul Local din bugetul local, este de departe, cel mai mare din țară, nu a existat și nu va exista, nici o situație în care aceste burse nu vor fi plătite. Au fost cum vă spuneam și ieri, o serie de sesizări pe care le-am primit și eu și probabil și dumneavoastră, din partea copiilor, sau părinților, că nu au primit bursele la timp și am solicitat direcției economice și DGAPI, să mă înștiințeze în momentul în care se fac transferurile bugetare către unitățile de învățământ. DGAPI postează inclusiv pe site și pe Facebook, momentul în care sunt transferați banii. Din acest punct de vedere, vă spun, noi nu întârziem cu alocarea burselor, iar cuantumul pe care prin bunăvoința dumneavoastră îl acordăm pentru toate tipurile de burse, este de departe cel mai mare, din câte știu eu. Doar un singur sector din București, dar mă refer la toată țara, doar un singur sector din București are bursele apropiate de sectorul2, în rest uitați-vă și dumneavoastră la alocările bugetare din celelalte sectoare sau din celelalte municipii și o să vedeți o diferență, foarte, foarte mare,

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Pentru acuratețe sunt de acord să fie votate separat, doamna Secretar.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Tocmai voiam să spun, că domnul consilier Feroiu, nu m-a lăsat să îmi ajut colegul. Am vrut să întreb dacă dorește să depună separat amendamentele, dar văd că le-a depus separat și atunci vă propun să trecem la vot și să votăm separat cele două amendamente, primul este cel cu

VIZAT spre noschimbare, SECRETAR,

bugetul ADP, legat de funcționare și după aceea amendamentul numărul doi cel de la culte.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Deschideți procedura pe primul amendament.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Primul amendament al cui este domnule președinte?

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Ambele amendamente sunt ale colegului meu Chiricuță și le vom vota separat, deci prima dată este amendamentul pentru ADP, deschidem procedura de vot.

Se supune la vot Amendamentul nr. 1 al domnului consilier local Chiricuță la punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 5, NU -15, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Alexandru Adrian, Țîbuleac Bogdan.

ÎMPOTRIVĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion.

ABȚINERE: Șerpescu Constantin Cătălin, Radu Gheorghe, Iliescu Constantin Cristinel, Beldeanu Augustin Lucian, Metehău Andrei George.

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Trecem la amendamentul numărul 2, prin care se cer ca 8000 de lei de la culte să fie pentru burse, deschidem votul...Domnule Iliescu, este ultima oară, v-am dat un avertisment la ultima intervenție de genul acesta, vă invit afară!!!!!

Se supune la vot Amendamentul nr. 2 al domnului consilier local Chiricuță la punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 5, NU - 9, ABȚ- 11, NU VOTEAZA — 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Alexandru Adrian, Țîbuleac Bogdan.

ÎMPOTRIVĂ: Pușcașu Marian, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Stanciu Ion.

ABȚINERE: Constantin Angela, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Radu Gheorghc.

VIZAT

20                   spre neschimbare,

SECRETAR,

Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Metehău Andrei George, Andrei Robert Alexandru.

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Mai avem și un alt amendament la buget?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Aș dori să introducem un nou aliniat, aliniatul 4, la articolul 10, care va avea următoarea formular e,,Primăria Sectorului 2 prin intermediul, direcțiilor, serviciilor, sau instituțiilor subordonate Consiliului Sector 2, nu vor aloca fonduri pentru nici un serviciu, plăți utilități sau achiziție de bunuri pentru asociația Foișorul de Foc, voluntariat, parteneriat de viață, sau Divizia Civică Voluntară ”, dacă mă întrebați capitolul bugetar sunt foarte multe de unde se pot aloca și de aceea este cu titlu general!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți, se pare că obsesia dumneavoastră continuă la nesfârșit!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Ca picătura chinezească, așa câștigăm, domnule primar!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acum fiind vorba de bugetul pe care îl supunem la vot, să mă repet, nu se alocă și nu se sprijină financiar Asociația Civică Voluntară. Activitatea pe care dânșii o desfășoară este o activitate continuă, este o asociație de utilitate publică și avem într-adevăr un parteneriat cu dânșii, un parteneriat din care toată lumea are de câștigat și aici mă refer în primul rând la elevii din sectorul 2. Dacă doriți facem o ședință, sau o întâlnire cu absolut toți elevii din colegiile care au acele formațiuni de voluntariat. Mai mult decât atât elevii beneficiază în afară de pregătire și de un plus în CV-ul lor și după cum știți și dumneavoastră, sunt ferm convins că știți, aceste acțiuni de voluntariat, sunt foarte importante, în toate statele din UE și constituie un plus cu acești elevi cărora le acordăm burse. Avem și alte tipuri de programe care se desfășoară prin Centrul Eminescu și prin DGAPI, un program foarte, foarte bine primit și de părinți și de copii, încă o dată, este într-adevăr obsesia dumneavoastră și trebuie să o duceți până la capăt, timp de 4 ani!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule Primar, ca un drept la replică foarte scurt: vă mulțumesc pentru răspuns, sunt de acord cu dumneavoastră, înseamnă că și dumneavoastră sunteți de acord cu mine, că acest amendament nu va afecta cu nimic activitatea Asociației Foișorul de Foc.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnule Mihăilă, ați dorit să interveniți!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Din ceea ce înțeleg eu aici, Silviu cursul din iarnă nu te-a ajutat cu nimic să treci peste......

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pe de altă parte, referitor strict la acest amendament, acesta nu își are locul și sensul în proiectul de buget, acum putem să introducem, vă mai spuneam și zilele trecute, proiectele de hotărâri trebuie să fie specializate și la obiect, nu putem să băgăm absolut orice ne trece prin cap în orice proiect de buget.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


21

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Dacă s-a înțeles amendamentul colegului nostru vă rog să trecem la vot. Este vorba că nu se vor aloca fonduri pentru nici un serviciu, plăți, utilități, sau achiziții de bunuri pentru asociația Foișorul de Foc, mai dorește domnul Popescu ceva și am să las deschisă sesiunea de vot!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Era legat de amendament și sigur poate părea și ca o obsesie, dar cred că discuțiile care au fost aici și în anii trecuți, sunt legate de activitatea în afara voluntariatului pe care o fac cei de la Divizia Civică Voluntară. Președintele diviziei este membru al unui partid politic și există totdeauna suspiciunea și informații, că dânsul face și activitate politică folosind resursele primăriei, sediul și utilitățile care sunt plătite, deci acestea este sensul amendamentului depus de domnul Feroiu. Ar fi trist să finanțăm din banii primăriei persoane care folosesc aceste resurse pentru a face o acțiune politică în sectorul 2, e un fapt de notorietate că președintele diviziei este în conducerea unui partid politic.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Lucrul acesta nu are nici o relevanță, să fii membru într-un partid politic - nu este membru în partidul politic din care eu fac parte - dar să fii membru într-un partid politic asta nu implică excluderea din anumite activități pe care le desfașori cotidian. Pe de altă parte toate activitățile care se desfășoară, v-am spus cu elevii din colegiile noastre din Sectorul 2, sunt autofinanțate, toate activitățile acestea sunt, într-adevăr, trebuie să aibă o susținere financiară, care nu vine din partea și nu grevează bugetul sectorului 2, sunt alte lucruri și la sfârșit spre surprinderea mea o să trebuiască să vă aduc la cunoștință o acțiune în instanță, în care Consiliul Local, a fost chemat în luna trecută, da o chemare în judecată, dar o discutăm la sfârșitul ....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Atunci înțelegem că dacă ar fi dovezi că sediul respectiv se folosește în favoarea unui partid politic, nu ar trebui să îl mai folosească...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este sediu de partid politic!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Tocmai de asta, sediul primăriei este folosit de asociație! Dacă există dovezi că se folosește în favoarea unui partid politic, cred că suntem cu toții de acord ca să nu mai poată folosi acel sediu.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă se desfășoară activități politice, sunt de acord.

Se supune la vot Amendamentul domnului consilier local Feroiu Dumitru Silviu la punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -14, NU - 5, ABȚ— 4, NU VOTEAZA - 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

VIZAT spre noschimbare, secretar,

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian,

ÎMPOTRIVĂ: Boblea Ion, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan.

ABȚINERE: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Constantin Cătălin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Mai avem amendamente la proiectul de buget? Antheia, ai tu amendament la buget?

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, și aprobat cu amendamente de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 0, ABȚ - 5, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Alexandru Adrian, Țîbuleac Bogdan.

NU VOTEAZĂ: -

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți, am avut o întâlnire și ieri, am avut dezbaterea publică, am avut și consultare publică, procedural toate etapele au fost parcurse, acum fiindcă proiectul de buget a devenit realitate și votat de către dumneavoastră, doar vreau să vă mulțumesc, că nu ne-am lungit și în alte ședințe. Fiind timpul destul de avansat, vedeți că suntem la mijlocul lunii aprilie și acum am reușit să votăm proiectul de buget, principalele axe și priorități pe care ni le asumăm pentru acest an, sunt, învățământul, spații verzi și străzi, unde am alocat cele mai însemnate sume, singurul lucru care ne rămâne de făcut să fie transpuse în realitate și să fie vizibile pentru cetățenii sectorului 2.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: în primul rând aș face și eu o completare domnule Primar: salut întâlnirea de ieri și aș dori ca felul cum s-a desfășurat întâlnirea de ieri să se repete, dar aș vrea să semnalez două lucruri la capitolul pozitiv și este meritul tuturor din punctul meu de vedere. în primul rând a fost pentru a

23                   VÎZĂT

spre neschimbare,

SECRETAR, treia oară când a avut loc o dezbatere cu cetățenii și al doilea lucru aș vrea să semnalez faptul și să felicit Primăria Sectorului 2, pentru modul cum a prezentat bugetul și mă refer în primul rând la formatul scurt al bugetului prin formatul prelucrabil. Suntem singura primărie care prezintă bugetul în acest format și toate celelalte conexe și dacă îmi permiteți aș face o propunere: având în vedere că, din păcate la dezbaterea cu cetățenii, au venit din nou foarte puțini și nu putem să acuzăm că nu vin cetățenii, aș vrea domnule Primar să încercăm anul acesta să copiem un pic modelul primăriilor din Europa care cu 6 luni înainte, din vară, ei pun în dezbatere publică proiectul pentru anul următor și pun accentul pe partea de investiții, astfel încât când apare forma finală a bugetului, oamenii să vadă care sunt prioritățile primăriei, să semnaleze, să facă propuneri astfel încât în momentul pe legislația românească unde trebuie să ne mișcăm foarte repede, 45 de zile, anul acesta a fost foarte rapid, să reușim să implicăm mai mulți cetățeni și să înțeleagă care sunt prioritățile acestui buget, ați fi de acord?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mă scuzați domnule președinte, doamna Secretar a avut să îmi comunice ceva, referitor la ceea ce ați spus, vedeți și dumneavoastră, am avut o serie de probleme legate de modificările cadrului legislativ, de modalitățile de alocări bugetare, de la bugetul de stat către administrațiile publice locale, au fost foarte multe discuții pe aceasta, într-un final s-a ajuns la proiectul și votarea bugetului de stat, de care suntem direct legați. Dar pot să vă spun că, în momentul actual la Direcția Managementul Proiectelor se elaborează un regulament pentru bugetare participativă pe care o să îl lansăm cât de curând și în dezbatere publică și pe urmă o să vi-1 supun aprobării dumneavoastră și prin această modalitate vor exista o serie de proiecte propuse de către cetățeni. Să nu confundăm cu celelalte proiecte cu finanțare nerambursabilă, nu, proiectele vor fi selectate prin vot, tot de către cetățeni și le vom pune noi în aplicare și vom bugeta acele proiecte de interes general. Da, sunt de acord, putem să facem un exercițiu de genul acesta, dar numai pe niște previziuni destul de vagi, dar putem să facem un exercițiu în toamnă, vedem bugetul pe anul viitor.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Mulțumesc domnule primar și îmi cer scuze colegilor de la comisia de buget care pe parcursul mai multor zile au participat la discuțiile cu domnii directori și au analizat bugetul ca în fiecare an. Domnule Zaharia, vă rog!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Apreciem și am văzut o serie de mulțumiri la adresa domnului Primar....

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Am spus al tuturor, toată lumea a fost implicată, executiv, primar, viceprimar, consilieri, directori, toată lumea.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Foarte frumos și noi apreciem și mulțumim, întrebarea noastră era, grupul USR a votat bugetul, sau nu? Sau a fost o declarație politică în care mulțumim, ridicăm mingea la fileu tuturor, dar votăm împotrivă!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: A fost o declarație personală, iar votul USR, o să se vadă în procesul verbal când va apare!

Este prezentat punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2019, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României;

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: La punctul 5 aș avea un amendament. Deci, domnul președinte, prima dată a spus că vrea să mulțumească, să spună ceva și după aceea trece direct la vot, nu la buget, la punctul 5, am spus.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnule Zaharia, ca să vă amuz, aveam un amendament la buget și nici nu l-am mai depus, am renunțat. Haideți să trecem la proiectul numărul 5.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: La punctul 5 aș avea un amendament.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget - Aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență - Aviz favorabil!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Avem 2 amendamente, domnule Șerpescu vă rog!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Și eu aș ruga să se modifice din cultură, cultură și culte, pentru că și anul trecut tot așa au fost și au fost scoase, doar atât să fie modificată să poată să fie trecuți și cei cu cultele.

Se supune la vot Amendamentul domnului consilier local Șerpescu Cătălin Constantin la punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2019, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ — 0, NU VOTEAZĂ-1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Alexandru Adrian, Țîbuleac Bogdan.

ÎMPOTRIVĂ: -


ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan-Cristian.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Votăm pe rând amendamentele. Amendamentul colegului Șerpescu, a trecut. Am și eu un amendament, dar am să îi dau prima dată cuvântul colegei mele doamnei Bugner!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Pentru punctul 5, social, ultimul punct, campanii de promovare a sănătății, paranteză, anti tutun, anti alcool, este foarte limitativ, ori să se renunțe la paranteză, să rămână campanii de promovare a sănătății, sau să se spună campanii de promovare a sănătății, anti tutun, anti alcool și altele, sau să rămână fără paranteze.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Dacă s-a înțeles amendamentul doamnei Bugner, deschidem sesiunea de vot. La acest amendament aveți să spuneți ceva!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Da, vroiam să întreb dacă se poate introduce și de yoga, am văzut mai devreme o legitimație de yoga - MISA, o chestie si de asta!!!!

î

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Nu are nici o legătură, colega noastră a eliminat tocmai pentru a fi cadrul general!

Se supune la vot Amendamentul doamnei consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra la punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2019, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -23, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George, Andrei Robert Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Alexandru Adrian, Țîbuleac Bogdan.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:-

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Zaharia Răzvan Cristian, Popescu Dan-Cristian.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Am și eu un amendament, la dezbaterea care a avut loc, am notat o observație de la cei prezenți: la

capitolul sport, la obiective și activități, se dorește următoarea completare, la obiective sunt trecute, încurajarea practicării activităților fizice și sportive în mod continuu la nivelul Sectorului 2 și propun următoarea completare, promovarea și completarea sportului pentru sănătate și recreere, ca parte integrantă a modului de viață, rezultatul fiind starea de bine individuală și socială, iar la capitolul activități, unde sunt menționați elevii, persoane cu dizabilități, nu, competițiile și activitățile sportive pentru elevi, persoane cu dizabilități și locuitorii din sectorul 2 plus cursuri de inițiere și diferite ramuri sportive, vă propun următoarea completare, desfășurări de acțiuni pentru atragerea în cadrul unor activități comune, sociale sportiv culturale a unui număr cât mai mare de persoane, de vârste și profesii diferite, precum și a diverselor categorii de populație defavorizate. Dacă s-a înțeles, deschidem sesiunea de vot pentru acest amendament. La programul anual sunt precizate cele 5 domenii și pentru fiecare din ele sunt precizate obiectivele și respectiv activitățile, la sport am propus, două completări, la obiective, am propus completarea, promovarea și cultivarea sportului pentru sănătate și recreere, ca parte integrantă, a modului de viață, rezultatul final fiind starea de bine individuală și socială, iar la activități.....am notat la dezbatere, că nu s-a discutat, sunt

două propuneri care s-au făcut atunci....

Se supune la vot Amendamentul domnului consilier local Alexandru Adrian la punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2019, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA -2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Alexandru Adrian, Țîbuleac Bogdan.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bughiu Iolanda Luminița.

NU VOTEAZĂ: Iliescu Constantin Cristinel, Andrei Robert Alexandru.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Vă rog să votăm proiectul cu cele 3 amendamente. înainte de a lua pauză, trebuie luată o pauză pentru că s-a terminat cd-ul, aș vrea să menționez pe scurt, tot la capitolul pozitiv, toată lumea a fost implicată, dar mai ales consilierii....

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Vă rog frumos, așteptăm laude de la domnul președinte!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Este vorba despre un proiect care s-a implementat, prima dată în sectorul 2, după 12 ani...

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule președinte, numai comentarii politice, haideți să trecem la altceva...

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Adică nu este important să arătăm că Primăria Sector 2, a fost prima care a implementat acest proiect, după 12 ani?

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2019, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României și aprobat cu amendamente de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Alexandru Adrian, Țîbuleac Bogdan.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.6, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Când voi fi Mare ” - consiliere și orientare profesională pentru copii;

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: înainte de a solicita avizele de la comisie, aș vrea să o întreb pe doamna Niță, dacă acest proiect nu era de tip normativ și ar fi trebuit să fie în dezbatere publică?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, nu are caracter normativ, pentru că așa cum cunoașteți și dumneavoastră, proiectele cu caracter normativ se adresează întregii comunități locale, cum a fost taxa de habitat și alte regulamente care nu au o persoană numită. Acest proiect „Când voi fi mare” se adresează unui grup restrâns și anume copiilor instituționalizați și astfel cum acestea sunt menționate în cadrul proiectului, deci nu este un proiect cu caracter normativ care să fie supus consultării publice.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Dragi colegi, e un proiect, l-am citit, este un proiect interesant, o să vă citesc responsabilii proiectului, DGASPC Sector

2, participare copii instituționalizați. După care discutăm de DGAPI Sector 2, asigurare cadre didactice, părinți, Centrul Cultural Mihai Eminescu, asigură spațiul de la Primăria Sectorului 2, dacă ne uităm pe proiectul care este pe site, veți observa că nu avem decât un singur raport de specialitate, care este dat de direcția DGAPI-ului și le mulțumesc, ar trebui cu siguranță să avem și un raport de la DGASPC și de la Centrul Mihai Eminescu, ținând cont că, acolo este vorba de disponibilitate. Dacă există alte programe și de la DGASPC, dacă se poate să iei copii instituționalizați și să faci acest lucru, dar din punct de vedre legal trebuie cele două avize ale celor două instituții, eu unul nu votez acest lucru, pentru că eu nu consider că este legal, din punctul meu de vedere. Dacă cineva are o altă opțiune, vă rog să spuneți, dar ar trebui aceste avize, pozitive, negative, în rest este lăudabil acest lucru pentru copii și mulțumesc colegilor că m-au ascultat.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: în cuprinsul Legii 215 și în Ordonanța 35, spune că la dezbaterea proiectului reprezentanții compartimentelor de resort își pot exprima punctul de vedere cu privire la proiectele înscrise pe ordinea de zi. Atâta vreme cât există un raport de specialitate, el a fost postat și nu au fost emise opinii contrare, sau eu știu, argumente care să ducă la respingerea proiectului, în sensul celor exprimate de dumneavoastră, își pot expune în cadrul ședinței, punctul de vedere cu privire la acest proiect despre care cu siguranță au luat la cunoștință, fiind publicat pe site. Atunci, rog reprezentantul Centrului Cultural, al DGAPI și DGASPC, să se exprime, dacă președintele de ședință apreciază că ar fi necesar.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Sunt de acord cu dumneavoastră, dar acest lucru nu are o calitate juridică scrisă, ștampilată și înregistrată pentru proiect. Din punctul meu de vedere trebuie o analiză mai profundă, ținând cont că sunt niște copii instituționalizați, ca fapt divers, atrag atenția acestui lucru, opinia lor este o opinie, dar nu cred că are valoare juridică într-o ședință de consiliu, da sunt de acord!

Domnul consilier local Metehău Andrei George: Un astfel de proiect educațional a fost și anul trecut, a fost votat cam în aceeași formă, există protocol între DGAPI, DAGSPC și Biblioteca Metropolitană, în București, care se întinde pe un an de zile. DGASPC și-a dat acceptul pentru transportul copiilor instituționalizați pentru acest gen de proiect educațional. Acum nu mai este treaba mea, dacă doamna Secretar nu a crezut de cuviință să dea și către DGASPC să își ia acceptul și pentru acest proiect, dar în baza acestor două protocoale existente și care sunt și atașate acestui proiect, cred că sunt acoperitoare pentru desfășurarea acestui proiect.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Mai dorește cineva să ia cuvântul la acest proiect, dacă nu să verificăm avizele de la comisii.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisis de învățământ, aviz favorabil! Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia socială, aviz favorabil! Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avizul este favorabil, dar într-adevăr, sigur, juridic, nu e nevoie decât de un singur raport de specialitate, dar fiind implicate mai multe instituții, cred că măcar aici în ședință este nevoie să ne spună opinia dânșilor, celorlalte instituții implicate, o opinie fundamentată pe cunoașterea proiectului.

—mW

29                      spre noschimbare,

SECRETAR;

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nici-un director, se pare că nu vrea să spună nimic, nu avem nici o opinie în ședință, este extrem de simplu, doamna Secretar și domnule Viceprimar!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: E vorba de Centrul Cultural și de DGASPC Sector 2.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Centrul Cultural pune la dispoziție o sală pentru evenimente, iar DGASPC-ul asigură copii, am citit mai devreme, asigură fluxul de copii instituționalizați care vor participa la eveniment, scrie negru pe alb, am citit din proiect.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Vasile, o să aduceți copii acolo?

Domnul Florin Vasile, Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Dacă îmi permiteți, am luat act de propunerea domnului consilier Metehău, în opinia noastră, un asemenea proiect este extrem de benefic pentru copii instituționalizați, cu cât le oferim o perspectivă mai largă educațională, cu atât șansa de integrare este mai oportună. De asemenea pentru copiii peste 10 ani, avem obligația să le cere opinia de a participa la asemenea proiecte educative și cu atât mai mult, având acordul lor suntem și noi deschiși colaborării. Apreciem ca oportună implicarea atât a consilierilor cât și a comunității locale în dezvoltarea de servicii sociale în beneficiul copiilor instituționalizați, deci apreciem oportună, mai cu seamă că avem un protocol încheiat, încă de anul trecut și este încă în vigoare și dacă rezultatele au fost benefice, considerăm continuarea lui oportună.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: îi mulțumesc domnului Vasile și îl felicităm pentru câștigarea concursului ( consurs pentru ocuparea postului de director general al DGASPC Sector 2), cu ocazia aceasta, cred că este prima luare de cuvânt în fața consiliului, să o rugăm și pe doamna directoare de la Centrul Cultural Mihai Eminescu....

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Doamna Paninopol doriți să faceți o completare!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și eu cred că este un proiect oportun, acum vorbesc în numele grupului PNL, în contextul în care nu se alocă, bani în plus, nu este un buget cheltuit, nu văd o problemă în a vota acest proiect.

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Când voi fi Mare ” - consiliere și orientare profesională pentru copii, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU - 1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Popescu Dan-Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu

Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan.

ÎMPOTRIVĂ: Constantin Angela.

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre hotărâre privind aprobarea și implementarea Programului educațional,, ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2’’ pentru anul școlar 2019 — 2020;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea și implementarea Programului educațional,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” pentru anul școlar 2019 - 2020, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU- 0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Alexandru Adrian, Țîbuleac Bogdan.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 8, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 56/2019 privind aprobarea costului mediu lunar/pers o ană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2019;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget finanțe, aviz favorabil!

spre neschimbare SECRETAR,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia socială, aviz favorabil!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Aș preciza că proiectele 7 și 8 le-am primit după comunicarea ordinii de zi, luni, nu în termenul legal. .......Colegii de la PSD se supără când vorbim de lucruri pozitive!!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Domnule președinte, ați cerut voie ca să vorbiți?

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Eu îmi dau voie domnule coleg!

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 56/2019 privind aprobarea costului mediu lunar/pers o ană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentului cadru Program de investiții „Reabilitarea ascensoarelor din blocurile reabilitate termic în scopul creșterii eficienței energetice a acestora” din Sectorul 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Aș dori să mă înscriu la cuvânt.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Vă rog avizele de la Buget și Finanțe

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget, favorabil.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Favorabil

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Avem un amendament.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Numai puțin, înainte de amendament este normal și trebuie să menționez lucrul acesta, că în paralel s-a depus un proiect asemănător având același obiect și de către domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București. Dar proiectul în forma actuală care a preluat anumite lucruri din proiectul domnului Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București era deja în lucru cu rapoartele de specialitate. Acest program este practic o completare având în vedere că normele legale respectiv O.G. nr. 18/2009 a inclus ca și cheltuieli eligibile, posibilitatea reparări, înlocuirii ascensoarelor în cadrul acestui program național de creștere performanței energetice în blocuri de locuințe. Trebuia să fac această precizare pentru că a fost o lipsă de comunicare să spunem dar nu este nici-o problemă, pentru că ne interesează proiectul în ansamblul lui. Ulterior acestui proiect și care va face obiectul unui alt proiect de hotărâre, Consiliul Local sector 2 va adopta schema de finanțare având posibilitatea să decidem împreună modalitatea prin care vom aproba această schema de finanțare fiind mai multe posibilități legale. Dar va face obiectul unui alt proiect de hotărâre.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnule Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, acest proiect nu ar trebui să prezinte măcar un studiu de fezabilitate, să precizeze un număr de blocuri care au nevoie de ascensoare și un preț estimativ? De exemplu, la mine la bloc având antene GSM ne-am permis să facem acest lucru.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acum este vorba, dacă citiți exact titlul proiectului, despre documentul cadru prin care

A

noi suntem sau nu suntem de acord să lansăm acest program. In situația în care nu suntem de accord, respectiv Consiliul Local sector 2 consideră să nu mergem mai departe, normal că nu are sens să mai facem toate demersurile pe care urmează să le întreprindem, inclusiv cu adrese oficiale către alte instituții care ne pot sprijinii, asociațiile de propietari, etc. Se poate vedea în acest document că avem modelele de contract de mandat pe care să le înaintăm, poate că anumite asociații nu se înscriu în acest program, deci nu avem de unde să știm în momentul de față. Avem înjur de 1900 de asociații de propietari și poate se înscriu numai 100 de asociații de propietari sau 1000 sau 1500 de asociații de propietari și atunci vom face toate procedurile pentru cei care se înscriu, exact cum s-a procedat cu programul de reabilitare energetică al blocurilor.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra are amendamentul de citit....Lăsăm amendamentul la sfârșit ca să-1 putem și vota

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin vă rog!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: In atenția executivului, am o rugăminte, eu m-am uitat peste proiect și întradevăr este bine venit, mă bucur că ați colaborat împreună cu colegii pentru acest proiect. Știți că la reabi probleme și am o mare rugăminte executivului și domnului Popescu Dan Cristian -viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București și dumneavoastră, în momentul când intrăm în acest program să faceți niște standarde de minimă calitate, să nu mai ajungem ca până acum, că vin cu prețuri foarte mici și fac lucrări de proastă calitate, acum vorbim de viața oamenilor care urcă cu liftul și poate să cadă cu liftul, îi avem pe conștiință este suficient să moară unul. împreună să impunem un standard făcut astfel b ca să nu se mai repete ce se întâmplă la reabilitări.

ităn au fost mari _


Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Privitor la aceste cazuri la care faceți referire, problemele au fost practic eliminate intr-o măsură foarte mare în ultima perioadă. Adevărat, avem probleme din păcate, cu acele firme care au fost la început, din anul 2009-2010 avem probleme.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Programul este perfectibil, probabil că următoarea dată când veți veni cu el. Am observat că costul preliminar este susținut de primărie, cum se va stabili mai departe în ce proporție, dar mai departe post montare, post reparație, asociația de locatari trebuie să suporte de către cine a făcut reparația. Aș dori ca asociațiile care își dau acordul, să știe exact care sunt costurile de întreținere pe perioada de 2-3 ani să nu spună apoi că nu avem bani.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aici discutăm de o lucrare specifică, ele oricum vor fi cu garanție din partea executantului, în afară de această garanție , garanția suportă situațiile în care se defectează, mai sunt costuri de mentenanță, avizări și tot felul de mici costuri pe care asociația oricum în momentul de față le suportă. Ele vor fi cu garanție.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Iar ultimul punct este la fel, mă adresez și executivului și colegilor este al doilea proiect făcut pentru blocuri, dar în sectorul acesta avem cetățeni care stau și la case, vă rog mult ca împreună să facem un proiect și pentru ei că sunt și ei plătitori de taxe. Ceva cu surse regenerabile sau ce credeți dumneavoastră că este necesar pentru cei care locuiesc la case, pentru că banii sunt ai comunității și trebuie împărțiți tuturor.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Lucrul acesta îl vom face inclusiv având în vedere că normativele și actele s-au modificat și acum există posibilitatea inclusiv pentru locuințele unifamiliale cu mai puțin de trei etaje. Vom lansa un program pentru casele de locuințe, va fi puțin diferit desigur, urmează să se facă, nu se pot face toate odată.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Aș vrea să subliniez numai îngrijorarea pe care o am, este vorba despre responsabilitate. Atunci când o firma face reabilitarea termică și nu o face bine poți să ai surprize sa intre apă în casă, să nu fie puse ferestrele bine, să fie frig, dar nu mori din cauza aceasta. Dar dacă o firmă câștigă o licitație și ia 100 de blocuri cărora trebuie să le repară ascensoarele, și cum se întâmplă de obicei fărâmițează contractul și îl dă altor 10 firme de apartament care au 3-4 angajați, despre care nu ști de unde sunt și nu ști ce fac și nu ști cu ce materiale lucrează, atunci este o problemă mult mai gravă.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București:

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra ascensoare, nu schimbă de ieri ascensoare, am schimbat inclusiv noi la primărie, am subliniat puțin mai devreme că este o lucrare specifică și nu poate să fie executată decât de firme care sunt autorizate în acest sens.


Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Domnule primar, firma care este autorizată mi-a pus pervazul invers, când plouă îmi intră direct în casă.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Dau cuvântul domnului consilier local Zaharia Răzvan Cristian.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Simt nevoia să fac câteva precizări vis-a-vis de dialogul și interpelările aduse pe baza acestui proiect, vreau să întăresc la fel ca domnul primar, că orice intervenție asupra unui ascensor se face de către firme autorizate de ISCIR. Condițiile de autorizare ISCIR sunt foarte dure, aproape comparativ

A

cu cele de la ISU. In cursul anului trecut s-au adus noi adăugiri la prescripțiile tehnice chiar s-au schimbat și s-au înăsprit mult mai mult. Probabilitatea să trecem printr-un astfel de episod cum s-a întâmplat la reabilitarea termică credeți-mă că este foarte mică. Nu se joacă ei cu autorizațiile lor, pentru că o astfel de intervenție a unui număr care pare mare indiferent cine câștigă licitația, pe piață este un număr foarte mic, operatorii de întreținere sunt în număr foarte mic pe piață, aproximativ 30-40 ceea ce nu le dă voie să se joace cu business-ul și cu nivelul de investiție. Referitor la numărul de instalații care ar putea să intre, avea dreptate domnul primar pentru că nu știm câți se vor înscrie, dar pot să vă spun din datele CNCIR fiind inspector, faptul că majoritatea și cred că undeva la 95% din instalații au durata de viață depășită ca tehnologie, siguranță, prescripție și ca funcționalitate ceea ce înseamnă că lasă loc la foarte multe nevoi și foarte multe problem. Ele de la an la an pe lângă uzura tehnică se fac adăugiri la sistemele de siguranță doar pentru a fi ținute în viață și pentru a mai putea folosite încă un an. Dar ele ca structură ca și componentă totală sunt uzate atât moral cât și fizic.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Lucrați la CNCIR?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Da, inspector CNCIR, exact pe ascensoare, asta sper să nu fie speculat de altcineva în alte sensuri.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este vorba de asta, chiar le mulțumesc, am avut niște date mai vechi iar acum am făcut solicitare pentru actualizarea datelor, și chiar le mulțumesc îmi spuneau că în situația în care apelăm la dumneavoastră ca instituție vom câștiga destul de mult timp având în vedere problemele care le-au avut alte Primării și care se puteau rezolva mult mai ușor prin instituția dumneavoastră.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Există un precedent la Primăria sectorului 1, au intrat într-o buclă legislativă și au pierdut mult din avansul pe care puteau să îl aibă astăzi, ei au trecut de faza de licitație dar nu pot să intre în lucrări.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci avem și cine să ne pună o vorbă bună.sP^"febare


Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Cu siguranță, și de aceea am lucrat la proiectele alături de domnul Popescu - viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă spun că zilele acestea, ați fost la un curs în cadrul proiectului și nu este vorba de conflict de interese sau altceva.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Din punctul meu de vedere nu, din punctul de vedere al altora sper să nu fie.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă spun eu din punct de vedere legal.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București, vă rog...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: A spus domnul primar la început și noi aveam un proiect asemănător, am lucrat cu domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian și cu colegii de la PNL, desigur am avut avantajul natural pentru că sunt inițiatorul unic al Legii care a făcut posibile aceste adăugiri, al Legii care modifică OG nr. 18/2009 și care din anul 2017 a devenit legea care este aplicată. Normal că am avut acest, avantaj cu domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian care lucrează la CNCIR dar nouă nu ni se pare important cine este inițiatorul hotărârii. Am fost total de acord să mergem pe proiectul inițiat de domnul primar. Este mai important să reparăm să reparăm lifturile din sectorul 2 și să înlocuim acolo unde este cazul și aveți toată susținerea grupului PNL-PER, sper să îl ducem la îndeplinire.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Să ascultăm și amendamentul colegei noastre doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Mai întâi întrebarea, ca să puteți înțelege amendamentul. Reabilitarea lifturilor la 2300 de blocuri din sectorul 2 de ce să nu se facă prin Fonduri Europene, din care asociația de locatari să achite 20% și restul prin finanțare Europeană? Iar amendamentul vine în sprijinul acestei întrebări. Amendamentul 1 prevedea la art. 2 ca sursă de finanțare a fondurilor externe nerambursabile apoi a bugetului local fi a creditelor rambursabile. Formulez amendamentul: se modifică art.2 a proiectului de hotărâre prin adăugarea următoarei singtamă având în vedere următoare prioritate descrescătoare, în accesarea surselor de finanțare Fonduri Europene nerambursabile, bugetul local credite externe.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnul primar vrea să răspundă colegei noastre.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Fiind vorba de niște cheltuieli eligibile, niște lucrări suplimentare la programul de eficientizare energetică a blocurilor de locuințe, acestea nu se regăsesc ca și posibilitate distinctă de accesarea a fondurilor externe nerambursabile, colegul meu domnul Popescu spunea că poate că în viitor vor fi. Având în vedere că sunt în administrație de ceva timp, nu consider că se va realiza proiectele și obiectivele specifice la Fondurile Europene nerambursabile, nu au cum să cuprindă nici acum și nici în viitor niște lucrări punctuale

deci este exclus lucrul acesta. De aceea v-am spus, și în cuprinsul proiectului ca modalitate de finanțare și este generic în orice proiect de program așa se trece, din buget local și alte fonduri. Asta înseamnă orice tip de finanțare pe care noi putem să o accesăm, deci este cuprinzător.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Atunci retrag amendamentul, dar am o sugestie, nu neapărat legat de acest proiect, în general dacă îmi permiteți, să creați o competiție între departamentele Primăriei ca fiecare să încerce să atragă Fonduri Europene. Sunt convinsă că și angajați din Primărie știu mai bine ce îi trebuie Primăriei sau sectorului 2 și dacă creați o competiție sunt convinsă că o să aveți succes mai mare la a atragere Fonduri Europene, cred că aceste lucruri vor fi benefice în sprijinul sectorului 2.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă dau cuvântul meu, și în discuțiile pe care le am cu colegii, absolut orice idee este bine venită, dar trebuie să fim realiști, că nu absolut orice poate intra pe Fonduri Europene. Din acest punct de vedere, Bucureștiul și regiunea București-Ilfov ca să spun așa este puțin văduvită de alocările financiare. Alocările financiare, pe axe pe obiective specifice, sunt limitate deoarece Bucureștiul este cuprins in regiunile dezvoltate din Uniunea Europeană iar alocările sunt limitate comparativ cu celelalte 7 regiuni din țară. Absolut toate posibilitățile au fost analizate, într-adevăr sunt posibilitățile pe care le avem să accesăm pentru anumite proiecte Fonduri Europene și am încheiat contracte pe o serie de proiecte, unele sunt în desfășurare iar altele sunt în faza de demarare a proiectelor. Avem inclusiv în bugetul pe anul acesta și sumele pe care le așteptăm să le atragem prin aceste fonduri nerambursabile, vă spun că inclusiv dumneavoastră puteți să faceți propuneri de proiecte. Singura problemă este să vedem dacă ne încadrăm ca și autoritate eligibilă.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Dacă îmi permiteți foarte pe scurt, au fost sectoare cum este 3 și 5 care au făcut reabilitări pe Fonduri Europene pe POR, eu eram șocat că veneau sute de proiecte la sectorul 3 și ne gândeam la mine la birou, când vor veni toate sectoarele că nu o să mai putem face față. Iată că anumite sectoare nu au accesat Fonduri Europene, asta ține de politica fiecărui sector dacă ar dorii să absoarbă aceste Fonduri Europene. Bucureștiul, per total, într-adevăr nu poate beneficia de toate axele, a fost un moment când POR a funcționat extraordinar de bine pe reabilitări.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aici aș discuta două aspecte, în primul rând exercițiul financiar trecut, deci proiectele care au fost depuse pe exercițiul financiar trecut, au putut printr-o derogare să fie continuate. înainte în situația când nu terminai proiectul respectiv erai din start obligat să asiguri finanțarea numai din bugetul tău sau prin credite. Dar acum pe noul exercițiu financiar s-a făcut această derogare, iar cine a avut proiecte pe exercițiul trecut le-a trecut pe exercițiu 2014-2020. Așa cum am mai spus, sumele sunt limitate, au fost odată majorate, dar sunt limitate, iar ca să poți să soliciți trebuia să ai indicatorii tehnico-economici cu alte date pe care trebuia să le predai. Ei fiind din exercițiu trecut normal că ei au intrat - primul venit, primul servit - fondurile pe axa 3 obiectiv specific A sunt mult depășite. Pe de altă parte am spus că suportă două paliere de discuție, sectorul 2 deja a avut programul local de reabilitare termică, program prin care au fost preluate cheltuielile

VÎZĂT spre neschimbare, SECRETAR,

care trebuia să fie suportate de către persoanele fizice și ar fi fost o nedreptate să spunem așa ca 1200 de asociații să nu plătească și următorii să plătească. Asta o putem discuta la acest proiect, că vom discuta schema de finanțare reabilitare ascensoare.

Domnul consilier loca Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnul Popescu dorește o mică completare.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Apropo de amendamentul doamnei consilier local Riesch Antheia Aleksandra, adevărat, în proiectul depus de mine erau prevăzute în mod explicit Fonduri Europene, cu toate că știam că nu se pot accesa acum, m-am gândit atunci că se pot schimba ghidurile, am agreat cu domnul primarul că formula respectivă este acoperitoare, iar dacă cumva se schimbă ceva putem amenda proiectul și să scriem explicit, ideea a existat și fost discutată nu este o pierdere că nu votăm amendamentul.

Se supune la vot punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentului cadru Program de investiții „Reabilitarea ascensoarelor din blocurile reabilitate termic în scopul creșterii eficienței energetice a acestora” din Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Alexandru Adrian, Țîbuleac Bogdan.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Miclea Niculina.

Este prezentat punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, Sector 2, București, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Poliției Locale Sector 2, cu destinația de sediu al acesteia;

Se supune la vot punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, Sector 2, București, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Poliției Locale Sector 2, cu destinația de sediu al acesteia și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Constantin Angela, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Alexandru Adrian, Țîbuleac Bogdan.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ:, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: O mică întrebare pentru domnul primar, când se va demara licitația pentru delegarea serviciului de salubritate având în vedere decizia ÎCCJ și faptul că luna trecută am aprobat licitația?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Foarte curând.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Cerem scuze doamnei Director Executiv Corina Iosefina Duinea pentru amendamentul de la proiectul nr. 5.......Vă mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Adrian Alexandru declară ședința închisă, la orele 18:36 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 21 - DA, 0 - NU, 1 - ABȚ., în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 17.05.2019.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

SNA/lex


SAPL- PVSCLS2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului unui consilier local

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local;

Analizând:

 • - Referatul Primarului Sectorului 2 al Municipiului București înregistrat sub nr. 62097/07.05.2019;

 • - Raportul de specialitate nr. 62144/07.05.2019 întocmit de Directorul Direcției Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Demisia domnului consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin, înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 54891/18.04.2019

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată;


rt. 9 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locjali, cu modificările și completările ulterioare;


■^/^Art. 44 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Recipientului - cadru privind organizarea și funcționarea consiliilor locale, aprobată cu mb'dificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ia act de încetarea

W    V

de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local MIHAILA DUMITRU CĂTĂLIN, ales pe listele electorale ale Alianței Electorale PSD+UNPR, la alegerile locale din data de 05 iunie 2016 și declară vacant locul de consilier local deținut de acesta.

Art. 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..

Clasa 3008

categorie 2 4 6

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind încetarea i 'riAĂr iwCî. tului unui consilier local

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019.

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local;

Analizând:

 • - Referatul Primarului Sectorului 2 al Municipiului București înregistrat sub nr. 62100/07.05.2019;

 • - Raportul de specialitate nr. 62147/07.05.2019 întocmit de Directorul Direcției Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa domnului consilier local Militaru Marian Cătălin, înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 58185/24.04.2019.

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată;

 • - Art. 9 alin. (2) lit. B) coroborat cu art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;


  8 alin.(2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea ercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,tran^paren prevenireă'-și sancționarea corupției;

*An. 44 .alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea i^v/cadru privind organizarea și funcționarea consiliilor locale, aprobată cu -^^^Sfâihpletări prin Legea nr. 673/2002;

irârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 174/23.04.2019 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Militaru Marian Cătălin.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ia act de încetarea de drept, din motive de incompatibilitate, a mandatului domnului consilier local MILITARU MARIAN CĂTĂLIN, ales pe listele electorale ale PMP, la alegerile locale din data de 05 iunie 2016 și declară vacant locul de consilier local deținut de acesta.

Art. 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.
Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019, cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..www.ps2.ro - Strada Chlristlgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019;

Analizând:

 • -  Raportul de specialitate nr. 63179/08.05.2019 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea


B          și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului

Bucptești;

' i ’

- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Art. 54 alin. (1) - (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 92/2019 privind încetarea mandatului unui consilier local;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 93/2019 privind validarea mandatului unui consilier local.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se înlocuiește doamna Neagu Anda Cristina cu domnul consilier local Țîbuleac Bogdan, în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 prevăzute în anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 102/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019, respectiv:

(2() Comisia Juridică, Ordine si Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relațirjnțernaționale;

'•-N


(7) Comisia de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă;

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019, rămân aplicabile.

Art. III Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 103

București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre confine un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București în ședința ordinară din dala de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigillor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2019;

Analizând:

 • - Raportul nr. 61269/06.05.2019 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2019;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modilicărea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

rtara

ilitărea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;


^^pfiemeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă contul de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2019, conform anexelor nr. 1; 2; 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Hotărârea nr. 104

București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București

Anexa nr. 1

la HCLS2 nr. 104/17.05.2019


Formular:


11/01


VSZAT spre neschimbare, SECRETAR,.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL LA 31.03.2019

ANEXA 7

LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02)

00.01

966.369.000

249.355.000

298.834.578

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

874.158.000

194.207.000

196.540.801

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

916.713.000

228.534.000

227.955.078

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

853.135.000

220.566.000

220.850.389

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

531.589.000

65.556.000

65.180.552

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE        (cod 03.02+04.02)

00.06

531.589.000

65.556.000

65.180.552

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

531.589.000

65.556.000

65.180.552

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

0

0

65.180.552

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

531.589.000

65.556.000

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

220.647.000

93.898.000

94.201.408

irnpu/Jiu 5>I LdAtî pts pruprieiditf țuuu n7 no n4*n7 no no*n7 no n^*n7 no «;n\

07.02

220.647.000

93.898.000

94.201.408

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

164.282.000

76.000.000

75.291.852

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

34.282.000

22.000.000

21.567.476

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

130.000.000

54.000.000

53.724.376

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

15.865.000

6.898.000

7.662.467

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

8.215.000

4.000.000

4.785.243

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

7.650.000

2.898.000

2.877.224

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

40.500.000

11.000.000

11.246.446

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

643

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

00.10

90.030.000

57.612.000

57.239.538

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

!ĂT l shimbare, ETAR, I

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

Sume defalcate din TVA (cod

11.02

42.954.000

34.726.000

32.025.501

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.02

40.587.000

34.049.000

31.349.001

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea

11.02.09

2.367.000

677.000

676.500

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

22.000

6.000

887

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

22.000

6.000

887

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

204.000

130.000

133.667

Impozit pe spectacole

15.02.01

204.000

130.000

133.667

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02

46.850.000

22.750.000

25.079.483

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

45.250.000

22.200.000

24.617.085

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

23.650.000

12.000.000

12.589.682

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

21.600.000

10.200.000

12.027.404

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

1.600.000

550.000

462.398

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

10.869.000

3.500.000

4.228.891

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

10.869.000

3.500.000

4.228.891

iAlte impozite si taxe

18.02.50

10.869.000

3.500.000

4.228.891

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

63.578.000

7.968.000

7.104.689

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1.224.000

355.000

361.016

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1.219.000

350.000

355.952

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1.219.000

350.000

355.952

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

1.219.000

350.000

355.952

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

5.000

5.000

5.064

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

5.000

5.000

5.064

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

62.354.000

7.613.000

6.743.673

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

3.359.000

920.000

365.107

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in eres

33.02.10

231.000

70.000

73.303

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0

0

8

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

3.128.000

850.000

291.797

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

843.000

250.000

146.462

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

843.000

250.000

146.462

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

22.500.000

4.700.000

4.62.

•^3 Ă7r

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

22.500.000

4.700.000

4.61

3.657 VL

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

22.500.000

4.700.000

4.61

spre nes

^SECR

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0

0

4.256—

Diverse venituri

36.02

35.652.000

1.743.000

1.607.690

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

1.515.000

905.000

906.925

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

1.515.000

905.000

906.925

Taxe speciale

36.02.06

33.000.000

470.000

470.204

DENUMIREA INDICATORILOR

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

Donații si sponsorizări **)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

Venituri din valorificarea unor bunuri

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.1 8+40.02.50)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Fondul Social European (FSE) (cod

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

36.02.31

18.000

18.000

22.957

36.02.50

1.119.000

350.000

207.604

37.02

0

0

500

37.02.01

0

0

500

37.02.03

28.843.000

479.000

0

37.02.04

-28.843.000

-479.000

0

00.15

399.000

399.000

611.724

39.02

399.000

399.000

611.724

39.02.01

3.000

3.000

3.474

39.02.07

396.000

396.000

608.250

00.16

0

20.000.000

70.000.000

40.02

0

20.000.000

70.000.000

40.02.11

0

20.000.000

20.000.000

40.02.14

0

0

50.000.000

00.17

29.368.000

322.000

167.359

00.18

29.368.000

322.000

167.359

42.02

29.368.000

322.000

167.359

42.02.14

27.845.000

0

0

42.02.21

1.501.000

300.000

143.833

42.02.34

0

0

932

42.02.69

22.000

22.000

22.594

48.02

19.889.000

100.000

0

0

48.02.01

5.944.000

100.000

100.417

fIZAT

48.02.01.01

2.742.000

0

0 Spre n

sschimbar©

48.02.01.02

3.202.000

100.000

100.41    SF

3RETAR

48.02.02

1’3.945.000

0

" 0

48.02.02.02

1.891.000

0

0

48.02.02.03

12.054.000

0

0

49.02

1.282.820.000

259.550.000

154.902.490

944.087.000

246.343.000

150.446.996

DENUMIREA INDICATORILOR

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne

Dobânzi aferente datoriei publice externe

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.3 1 +51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61 +51.01.64)

Transferuri către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

Suport alimentar

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.41)

Burse

Susținerea cultelor

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

01

900.864.000

236.551.000

142.328.900

10

227.437.000

52.770.000

48.725.063

20

342.865.000

79.630.000

50.827.115

30

16.000.000

3.750.000

3.006.835

30.01

7.000.000

1.750.000

1.384.470

30.02

9.000.000

2.000.000

1.622.365

50

1.000.000

0

0

50.04

1.000.000

0

0

51 SF

205.007.000

67.084.000

20.864.601

51.01

205.007.000

67.084.000

20.864.601

51.01.01

205.007.000

67.084.000

20.864.601

55 SF

2.367.000

699.000

0

55.01

2.367.000

699.000

0

55.01.63

2.367.000

699.000

0

57

56.054.000

15.531.000

12.995.931

57.02

56.054.000

15.531.000

12.995.931

57.02.01

43.801.000

13.154.000

11.765.743

57.02.02

11.875.000

2.374.000

1.230.188

57.02.03

10.000

3.000

0

57.02.05

368.000

0

0

59

50.134.000

17.087.000

1

5.909.35ȘQj-Q pț

59.01

35.000.000

16.584.000

5.490.187

59.12

10.000.000

0

0

59.17

570.000

54.000

13.208

59.22

2.500.000

0

0

59.40

2.064.000

449.000

405.961

79

43.223.000

9.792.000

8.227.416DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) Kambursarf de credite externe (cod “

8.1.01.1


.05+81.01.061

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂnEFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT(85.01)

riati erectuaie in anii preceaenu si recuperate in anui curent (coa

rk n-i n-n                _ _                        ------

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local                ___

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.02)

t ransrerun ae capital

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăți^ _____ _ _

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01X11 la 58.01.03)

Finanțarea națională

Finanțare externă nerambursabilă

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

Finanțarea națională

Finanțare externă nerambursabilă

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

81

43.223.000

9.792.000

8.227.416

81.01

25.538.000

6.390.000

5.729.571

81.01.05

25.538.000

6.390.000

5.729.571

81.02

17.685.000

3.402.000

2.497.845

81.02.05

17.685.000

3.402.000

2.497.845

85

0

0

-109.320

85.01

0

0

-109.320

85.01.01

0

0

-109.320

338.733.000

13.207.000

4.455.494

51

9.905.000

1.617.000

0

51.02

9.905.000

1.617.000

0

51.02.28

9.905.000

1.617.000

0

58

20.207.000

1.013.000

66.253

58.01

6.262.000

0

0

58.01.01

2.742.000

0

0

58.01.02

3.202.000

0

°[-

58.01.03

318.000

0

o, vr

^AT

58.02

13.945.000

1.013.000

chim

58.02.01

1.891.000

105.000

ÎETAF

58.02.02

12.054.000

908.000

66.253

70

308.621.000

10.577.000

4.389.241

71

308.621.000

10.577.000

4.389.241

71.01

138.225.000

377.000

311.003

71.01.01

43.624.000

6.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

Finanțarea națională

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

Finanțarea națională

Finanțare externă nerambursabilă

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

71.01.02

3.246.000

0

0

71.01.03

37.495.000

50.000

20.167

71.01.30

53.860.000

321.000

290.836

71.03

170.396.000

10.200.000

4.078.237

50.02

127.826.000

25.671.000

19.636.268

51.02

98.910.000

19.726.000

14.872.327

74.416.000

19.120.000

14.424.445

01

73.084.000

18.787.000

14.099.915

10

54.574.000

14.887.000

11.919.345

20

17.487.000

3.784.000

2.114.217

59

1.023.000

116.000

66.353

59.17

508.000

51.000

13.083

59.40

515.000

65.000

53.270

79

1.332.000

333.000

329.326

81

1.332.000

333.000

329.326

81.01

1.332.000

333.000

329.326

81.01.05

1.332.000

333.000

329.326

85

0

0

-4.797

85.01

0

0

-4.797

85.01.01

0

0

-4.797

24.494.000

606.000

447.883

58

3.122.000

150.000

66.253

58.01

2.171.000

0

0      VI

ZAT

58.01.01

2.171.000

0

ospre nes

schimbare,

ÎETAR,

58.02

951.000

150.000

66.253

58.02.01

175.000

50.000

0

58.02.02

776.000

100.000

66.253

70

21.372.000

456.000

381.630

71

21.372.000

456.000

381.630

DENUMIREA INDICATORILOR

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

Autorități executive

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

Finanțarea națională

Finanțare externă nerambursabilă

Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

71.01

20.572.000

356.000

311.003

71.01.01

18.129.000

0

0

71.01.02

457.000

0

0

71.01.03

1.179.000

50.000

20.167

71.01.30

807.000

306.000

290.836

71.03

800.000

100.000

70.627

51.02.01

98.910.000

19.726.000

14.872.327

51.02.01.03

98.910.000

19.726.000

14.872.327

54.02

10.416.000

1.795.000

1.683.789

9.515.000

1.795.000

1.683.789

01

9.515.000

1.795.000

1.684.189

10

7.500.000

1.697.000

1.596.968

20

915.000

84.000

73.335

50

1.000.000

0

0

50.04

1.000.000

0

0

59

100.000

14.000

13.886

59.40

100.000

14.000

13.886

85

0

0

-400

85.01

0

0

-400

85.01.01

0

0

-400

901.000

0

0

58

711.000

0

0

U

im ba re,

FAR,

58.01

711.000

0

n VÎZ^

spre nescf

58.01.01

112.000

0

o SECRE

58.01.02

448.000

0

0

58.01.03

151.000

0

0

70

190.000

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 +

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne

Dobânzi aferente datoriei publice externe

I

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

APARARE (cod 60.02.02)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Din total capitol:

Aparare naționala

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

71

190.000

0

0

71.01

140.000

0

0

71.01.0’3

47.000

0

0

71.01.30

93.000

0

0

71.03

50.000

0

0

54.02.05

1.000.000

0

0

54.02.10

9.416.000

1.795.000

1.683.789

55.02

18.500.000

4.150.000

3.080.152

18.500.000

4.150.000

3.080.152

01

18.500.000

4.150.000

3.080.152

20

2.500.000

400.000

73.317

20.24

2.500.000

400.000

73.317

20.24.01

1.500.000

200.000

72.917

20.24.02

1.000.000

200.000

400

30

16.000.000

3.750.000

3.006.835

30.01

7.000.000

1.750.000

1.384.470

30.02

9.000.000

2.000.000

1.622.365

59.02

50.028.000

9.884.000

9.519.898

60.02

350.000

87.000

81.284

300.000

87.000

81.284

01

300.000

87.000

81.2

V - 1

ZAT chimbare, ^ețar,.

20

300.000

87.000

81.2

84

50.000

0

0

spren^î

70

50.000

0

0

SECF

71

50.000

0

0

71.01

50.000

0

0

71.01.03

50.000

0

0

60.02.02

350.000

87.000

81.284

DENUMIREA INDICATORILOR

ORDINEA PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTl SI RECUPERATE IN

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

Politie locala

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

INVATAMANT (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

Credite bugetare

Cod indicator

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

61.02

49.678.000

9.797.000

9.438.614

45.847.000

9.797.000

9.438.614

01

45.847.000

9.797.000

9.441.128

10

39.060.000

8.962.000

8.680.306

20

6.402.000

744.000

675.402

59

385.000

91.000

85.420

59.17

10.000

1.000

125

59.40

375.000

90.000

85.295

85

0

0

-2.514

85.01

0

0

-2.514

85.01.01

0

0

-2.514

3.831.000

0

0

70

3.831.000

0

0

71

3.831.000

0

0

71.01

3.831.000

0

0

71.01.01

1.000.000

0

0

71.01.02

550.000

0

0

71.01.03

16.000

0

0

71.01.30

2.265.000

0

0

61.02.03

49.141.000

9.793.000

9.435.847—

61.02.03.04

49.141.000

9.793.000

9.435.847

iZÂT

61.02.05

537.000

4.000

2.766 »pro nț

schimbare.

SEC

RETAR.

63.02

696.670.000

149.752.000

85.881 .T83

65.02

279.481.000

51.204.000

22.975.540

170.615.000

50.556.000

22.975.540

01

162.405.000

48.500.000

21.755.119

20

113.260.000

29.291.000

15.784.519

55 SF

2.367.000

699.000

0

55.01

2.367.000

699.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

Suport alimentar

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

Burse

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

I Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

Finanțarea națională

Finanțare externă nerambursabilă

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

Finanțarea națională

Finanțare externă nerambursabilă

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

55.01.63

2.367.000

699.000

0

57

11.776.000

1.924.000

480.413

57.02

11.776.000

1.924.000

480.413

57.02.01

4.936.000

794.000

82.585

57.02.02

6.462.000

1.127.000

397.827

57.02.03

10.000

3.000

0

57.02.05

368.000

0

0

59

35.002.000

16.586.000

5.490.187

59.01

35.000.000

16.584.000

5.490.187

59.17

2.000

2.000

0

59.40

0

0

0

79

8.210.000

2.056.000

1.249.854

81

8.210.000

2.056.000

1.249.854

81.01

831.000

210.000

208.000

81.01.05

831.000

210.000

208.000

81.02

7.379.000

1.846.000

1.041.854

81.02.05

7.379.000

1.846.000

1.041.854

85

0

0

-29.433

85.01

0

0

-29.433

85.01.01

0

0

-29.433

108.866.000

648.000

0

58

5.678.000

648.000

0

58.01

3.380.000

0

0

58.01.01

459.000

0

0

58.01.02

2.754.000

0

0. _ _

AT himbare, :TAR,

58.01.03

167.000

0

Io

snm nnsc

58.02

2.298.000

648.000

0 SECRȘ

58.02.01

52.000

21.000

0

58.02.02

2.246.000

627.000

0

-

70

103.188.000

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

TITLULXIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

învățământ preșcolar

învățământ primar

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

învățământ secundar inferior

învățământ secundar superior

Invatamant profesional

învățământ postliceal

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

SANATATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

Transferuri de capital

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Cod indicator

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

71

103.188.000

0

0

71.01

103.188.000

0

0

71.01.01

17.981.000

0

0

71.01.03

35.359.000

0

0

71.01.30

49.848.000

0

0

65.02.03

45.239.000

8.381.000

3.219.033

65.02.03.01

34.820.000

5.147.000

2.176.104

65.02.03.02

10.419.000

3.234.000

1.042.929

65.02.04

133.992.000

28.300.000

10.821.908

65.02.04.01

75.703.000

15.448.000

5.625.671

65.02.04.02

58.261.000

12.842.000

5.195.513

65.02.04.03

28.000

10.000

724

65.02.05

1.255.000

156.000

91.379

65.02.07

16.409.000

4.165.000

1.052.933

65.02.07.04

16.409.000

4.165.000

1.052.933

65.02.11

368.000

0

0

65.02.11.30

368.000

0

0

65.02.50

82.218.000

10.202.000

7.790.287

66.02

13.639.000

2.677.000

724.188

3.719.000

1.045.000

724.188

01

3.719.000

1.045.000

726.438

10

2.600.000

694.000

557.752

20

1.119.000

351.000

168.686

85

0

0

-2.2

5D    \r4

ZAT chiinbare, SETAR,

85.01

0

0

-2.2

50     V J

85.01.01

0

0

-2.2

spre nes

50 SECf

9.920.000

1.632.000

0

51

9.905.000

1.617.000

0

51.02

9.905.000

1.617.000

0

51.02.28

9.905.000

1.617.000

0

70

15.000

15.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Alte active fixe

Din total capitol:         _______ ___ ____ _

Servicii medicale in unitatisanitarecu paturi Țcod^

Spitale generale_____

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

GUL I UKMTTțEUnEERE OI IXECIWIE \UOU ~

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod"10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) TITLUL II BUNURI SI SERVICII ___

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ^ADMINISTRAȚIEI Transferuri curente (cod          ________ _

Transferuri către instituții publice__                           _______

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 Susținerea cultelor_         _ ______ _

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural _

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod_______

[Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod__

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

Din total capitol:______ _____

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

Case de cultura

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase________________ ___ ______

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei           __ _ _ .

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

71

15.000

15.000

0

71.01

15.000

15.000

0

71.01.30

15.000

15.000

0

66.02.06

9.905.000

1.617.000

0

66.02.06.01

9.905.000

1.617.000

0

66.02.50

3.734.000

1.060.000

724.188

66.02.50.50

3.734.000

1.060.000

724.188

67.02

179.670.000

48.146.000

18.982.808

179.670.000

48.146.000

18.982.808

01

177.980.000

47.722.000

18.583.035

20

273.000

2.000

1.934

51 SF

165.207.000

47.720.000

18.581.101

51.01

165.207.000

47.720.000

18.581.101

51.01.01

165.207.000

47.720.000

18.581.101

59

12.500.000

0

0

59.12

10.000.000

0

0

59.22

2.500.000

0

0

79

1.690.000

424.000

424.000

81

1.690.000

424.000

424.000

81.01

1.690.000

424.000

424.000

81.01.05

1.690.000

424.000

424.000

85

0

0

-24.227

85.01

0

0

-24.227

85.01.01

0

0

-24.227

ZÂT

spre ne

sonimbarc,

SEC

RETAR,

67.02.03

9.657.000

1.197.000

1.156.601

67.02.03.06

9.657.000

1.197.000

1.156.601

67.02.05

1.690.000

424.000

424.000

67.02.05.03

1.690.000

424.000

424.000

67.02.06

10.000.000

0

0

67.02.50

158.323.000

46.525.000

17.402.207

DENUMIREA INDICATORILOR

ASIUUKAKI SI ASIS 1tN 1 A OWCIALA

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+ 68.02.15+ 68 02 50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 Ia 58.02.03)

Finanțarea națională

Finanțare externă nerambursabilă

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte_active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

68.02

223.880.000

47.725.000

43.198.647

202.414.000

47.504.000

43.198.647

01

202.414.000

47.504.000

43.244.345

10

123.703.000

26.530.000

25.970.692

20

33.309.000

7.087.000

4.504.625

57

44.278.000

13.607.000

12.515.518

57.02

44.278.000

13.607.000

12.515.518

57.02.01

38.865.000

12.360.000

11.683.1

57

57.02.02

5.413.000

1.247.000

832.36

59

1.124.000

280.000

253.510

59.17

50.000

0

0

59.40

1.074.000

280.000

253.510

85

0

0

-45.699

85.01

0

0

-45.699

85.01.01

0

0

-45.699

21.466.000

221.000

0

58

10.696.000

215.000

0

58.02

10.696.000

215.000

0

58.02.01

1.664.000

34.000

0

58.02.02

9.032.000

181.000

0

70

10.770.000

6.000

0

n

flZAT

^schimbare

71

10.770.000

6.000

0

SE

^RETâRj

71.01

10.276.000

6.000

0

71.01.01

6.361.000

6.000

0

71.01.02

2.239.000

0

0

71.01.03

844.000

0

0

71.01.30

832.000

0

0

71.03

494.000

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Asistenta sociala pentru familie si copii

Creșe

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

Ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85) OPERAfîUNI FINANCIARE (cod 80+81 j~

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

Rambursări de credite externe (cod

; Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Reparații capitale aferente activelor fixe

I

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod

lAlimentare cu apa

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

68.02.04

10.681.000

2.097.000

1.711.288

68.02.05

93.531.000

23.300.000

21.994.453

68.02.05.02

93.531.000

23.300.000

21.994.453

68.02.06

55.619.000

8.959.000

7.547.865

68.02.11

8.873.000

1.483.000

1.212.948

68.02.15

2.835.000

880.000

491.112

68.02.15.01

2.835.000

880.000

491.112

68.02.50

52.341.000

11.006.000

10.240.981

68.02.50.50

52.341.000

11.006.000

10.240.981

69.02

351.189.000

51.531.000

34.268.233

70.02

182.283.000

13.397.000

6.584.588

13.195.000

3.297.000

2.576.977

79

13.195.000

3.297.000

2.576.977

81

13.195.000

3.297.000

2.576.977

81.01

12.566.000

3.142.000

2.488.245

81.01.05

12.566.000

3.142.000

2.488.245

81.02

629.000

155.000

88.732

81.02.05

629.000

155.000

88.732

169.088.000

10.100.000

4.007.611

70

169.088.000

10.100.000

4.007.611

71

169.088.000

10.100.000

4.007.611

71.01

36.000

0

o '

71.01.01

36.000

0

0

71.03

169.052.000

10.100.000

4.007.61 i

70.02.03

181.487.000

13.205.000

6.415.242

70.02.03.01

181.487.000

13.205.000

6.415.242

70.02.05

412.000

96.000

73.346

70.02.05.01

412.000

96.000

73.346

70.02.50

384.000

96.000

96.000h im bare CRETAR,


DENUMIREA INDICATORILOR

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Din total capitol:

Salubritate si gestionarea deșeurilor

Salubritate

Canalizare si tratarea apelor uzate

Partea a V- a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+83.02+84.02+87.02)

TRANSPORTURI (cod 84.10.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

Transferuri curente (cod

Transferuri către instituții publice

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

74.02

168.906.000

38.134.000

27.683.645

168.789.000

38.134.000

27.683.645

01

167.300.000

37.800.000

27.349.795

20

167.300.000

37.800.000

27.349.795

79

1.489.000

334.000

333.850

81

1.489.000

334.000

333.850

81.01

1.129.000

283.000

283.000

81.01.05

1.129.000

283.000

283.000

81.02

360.000

51.000

50.850

81.02.05

360.000

51.000

50.850

117.000

0

0

70

117.000

0

0

71

117.000

0

0

71.01

117.000

0

0

71.01.01

117.000

0

0

74.02.05

167.300.000

37.800.000

27.349.795

74.02.05.01

167.300.000

37.800.000

27.349.795

74.02.06

1.606.000

334.000

333.850

79.02

57.107.000

22.712.000

5.596.908

84.02

57.107.000

22.712.000

5.596.908

57.107.000

22.712.000

5.596.908

01

39.800.000

19.364.000

2.283.5(00—

1ZAT

schimbare,

^RETAR,

51 SF

39.800.000

19.364.000

2.283.500

51.01

39.800.000

19.364.000

2.283.500 6

51.01.01

39.800.000

19.364.000

2.283.5I00 ȘEÎ

79

17.307.000

3.348.000

3.313.408

81

17.307.000

3.348.000

3.313.408

81.01

7.990.000

1.998.000

1.997.000

81.01.05

7.990.000

1.998.000

1.997.000

81.02

9.317.000

1.350.000

1.316.408

81.02.05

9.317.000

1.350.000

1.316.408

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

17.307.000

3.348.000

3.313.408

Străzi

84.02.03.03

17.307.000

3.348.000

3.313.408

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

39.800.000

19.364.000

2.283.500

I

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

316.451.000

10.195.000

143.932.088

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

2.952.000

2.952.000

143.932.088

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

2.952.000

2.952.000

97.629.889

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

46.302.198

DEFICIT 2>    99.02.96 + 99.02.97

99.02

319.403.000

13.147.000

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

319.403.000

13.147.000

0

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE Șl TITLURI PE TRIMESTRUL I AL ANULUI 2019

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) -TOTAL

00.01 SF

947.039.000

249.295.000

248.076.886

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)

49.90

873.741.000

193.790.000

195.906.120

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

945.538.000

228.995.000

227.932.121

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

853.135.000

220.566.000

220.850.389

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

531.589.000

65.556.000

65.180.552

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

00.06

531.589.000

65.556.000

65.180.552

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

531.589.000

65.556.000

65.180.552

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

0

0

65.180.552

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

531.589.000

65.556.000

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

220.647.000

93.898.000

94.201.408

Impozite si taxe pe proprietate (cod

07.02

220.647.000

93.898.000

94.201.408

~yîZĂf~

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

164.282.000

76.000.000

75.291.852

spr

3 caschimbs

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

34.282.000

22.000.000

21.567.476

1

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

130.000.000

54.000.000

53.724.376

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

15.865.000

6.898.000

7.662.467

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

8.215.000

4.000.000

4.785.243

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

7.650.000

2.898.000

2.877.224

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

40.500.000

11.000.000

11.246.446

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

643

DENUMIREA INDICATORILOR

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

Sume defalcate din TVA (cod

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

Taxe hoteliere-restante

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

Impozit pe spectacole

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

I Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +33.02.13+ 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in eres

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod

Taxe extrajudiciare de timbru

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de

Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri (cod

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

00.10

90.030.000

57.612.000

57.239.538

11.02

42.954.000

34.726.000

32.025.501

11.02.02

40.587.000

34.049.000

31.349.001

11.02.09

2.367.000

677.000

676.500

*

12.02

22.000

6.000

887

12.02.07

22.000

6.000

887

15.02

204.000

130.000

133.667

15.02.01

204.000

130.000

133.667

16.02

46.850.000

22.750.000

25.079.483

16.02.02

45.250.000

22.200.000

24.617.085

16.02.02.01

23.650.000

12.000.000

12.589.682

16.02.02.02

21.600.000

10.200.000

12.027.404

16.02.03

1.600.000

550.000

462.398

00.11

10.869.000

3.500.000

4.228.891

18.02

10.869.000

3.500.000

4.228.891

18.02.50

10.869.000

3.500.000

4.228.891

00.12

92.403.000

8.429.000

7.081.732

00.13

1.224.000

355.000

361.016

30.02

1.219.000

350.000

355.952

30.02.05

1.219.000

350.000

355.952

30.02.05.30

1.219.000

350.000

355.952

31.02

5.000

5.000

5.064

31.02.03

5.000

5.000

5.064

00.14

91.179.000

8.074.000

6.720.7

16

țZAT

schimbare,

■Rt i"AHL

33.02

3.359.000

920.000

365.1 (

fypre na

33.02.10

231.000

70.000

73.30

33.02.28

0

0

8

33.02.50

3.128.000

850.000

291.797

34.02

843.000

250.000

146.462

34.02.02

843.000

250.000

146.462

35.02

22.500.000

4.700.000

4.623.913

35.02.01

22.500.000

4.700.000

4.619.657

35.02.01.02

22.500.000

4.700.000

4.619.657

35.02.50

0

0

4.256

36.02

35.634.000

1.725.000

1.584.733

36.02.01

1.515.000

905.000

906.925

DENUMIREA INDICATORILOR

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

Taxe speciale

Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

Donații si sponsorizări**)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 +

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

CHELTUIELILE SECTUINII DE FUNCȚIONARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne

Dobânzi aferente datoriei publice externe

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.3 1+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61 +51.01.64)

Transferuri către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

36.02.01.01

1.515.000

905.000

906.925

36.02.06

33.000.000

470.000

470.204

36.02.50

1.119.000

350.000

207.604

37.02

28.843.000

479.000

500

37.02.01

0

0

500

37.02.03

28.843.000

479.000

0

00.16

0

20.000.000

20.000.000

40.02

0

20.000.000

20.000.000

40.02.11

0

20.000.000

20.000.000

00.17

1.501.000

300.000

144.765

00.18

1.501.000

300.000

144.765

42.02

1.501.000

300.000

144.765

42.02.21

1.501.000

300.000

143.833

42.02.34

0

0

932

49.02

944.087.000

246.343.000

150.446.996

944.087.000

246.343.000

150.446.996

01

900.864.000

236.551.000

142.328.900

10

227.437.000

52.770.000

48.725.063

20

342.865.000

79.630.000

50.827.115

30

16.000.000

3.750.000

3.006.835

30.01

7.000.000

1.750.000

1.384.470

30.02

9.000.000

2.000.000

1.622.365

50

1.000.000

0

0

50.04

1.000.000

0

0 r V

IZAT 1

sc’nîrnîisre J

51 SF

205.007.000

67.084.000

20.864.60i re ns

51.01

205.007.000

67.084.000

20.864.601

51.01.01

205.007.000

67.084.000

20.864.601

55 SF

2.367.000

699.000

0

55.01

2.367.000

699.000

0

55.01.63

2.367.000

699.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

Suport alimentar

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.41)

Burse

Susținerea cultelor

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

57

56.054.000

15.531.000

12.995.931

57.02

56.054.000

15.531.000

12.995.931

57.02.01

43.801.000

13.154.000

11.765.743

57.02.02

11.875.000

2.374.000

1.230.188

57.02.03

10.000

3.000

0

57.02.05

368.000

0

0

59

50.134.000

17.087.000

5.909.356

59.01

35.000.000

16.584.000

5.490.187

59.12

10.000.000

0

0

59.17

570.000

54.000

13.208

59.22

2.500.000

0

0

59.40

2.064.000

449.000

405.961

79

43.223.000

9.792.000

8.227.416

81

43.223.000

9.792.000

8.227.416

81.01

25.538.000

6.390.000

5.729.571

81.01.05

25.538.000

6.390.000

5.729.571

81.02

17.685.000

3.402.000

2.497.845

81.02.05

17.685.000

3.402.000

2.497.845

85

0

0

-109.320

85.01

0

0

-109.320

85.01.01

0

0

-109.320

50.02

102.431.000

25.065.000

19.188.386

51.02

74.416.000

19.120.000

14.424.445

74.416.000

19.120.000

14.424.445

fi:? AT

01

73.084.000

18.787.000

14.099.915

'                 «i s

a ~ T'- c'î î rn Fi 2

10

54.574.000

14.887.000

11.919.345

20

17.487.000

3.784.000

2.114.2117

DRETAR,

59

1.023.000

116.000

66.353

59.17

508.000

51.000

13.083

59.40

515.000

65.000

53.270

79

1.332.000

333.000

329.326

DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

Autorități executive

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.41)

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

J

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

îod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

81

1.332.000

333.000

329.326

81.01

1.332.000

333.000

329.326

81.01.05

1.332.000

333.000

329.326

85

0

0

-4.797

85.01

0

0

-4.797

85.01.01

0

0

-4.797

51.02.01

74.416.000

19.120.000

14.424.445

51.02.01.03

74.416.000

19.120.000

14.424.445

54.02

9.515.000

1.795.000

1.683.789

9.515.000

1.795.000

1.683.789

01

9.515.000

1.795.000

1.684.189

10

7.500.000

1.697.000

1.596.968

20

915.000

84.000

73.335

50

î.000.000

0

0

50.04

1.000.000

0

0

59

100.000

14.000

13.886

59.40

100.000

14.000

13.886

85

0

0

-400

85.01

0

0

-400

85.01.01

0

0

1

400 via

KT nimbare. ■TAR,

spre nesc

54.02.05

1.000.000

0

-0---

54.02.10

8.515.000

1.795.000

1.683.789

55.02

18.500.000

4.150.000

3.080.152

18.500.000

4.150.000

3.080.152

01

18.500.000

4.150.000

3.080.152

20

2.500.000

400.000

73.317

DENUMIREA INDICATORILOR

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 +

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne

Dobânzi aferente datoriei publice externe

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

APARARE (cod 60.02.02)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I

Din total capitol:

Aparare naționala

I

ORDINEA PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.41)

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

TITLUL XIX PLAT) EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

Politie locala

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

20.24

2.500.000

400.000

73.317

20.24.01

1.500.000

200.000

72.917

20.24.02

1.000.000

200.000

400

30

16.000.000

3.750.000

3.006.835

30.01

7.000.000

1.750.000

1.384.470

30.02

9.000.000

2.000.000

1.622.365

59.02

46.147.000

9.884.000

9.519.898

60.02

300.000

87.000

81.284

300.000

87.000

81.284

01

300.000

87.000

81.284

20

300.000

87.000

81.284

60.02.02

300.000

87.000

81.284

61.02

45.847.000

9.797.000

9.438.614

45.847.000

9.797.000

9.438.614

01

45.847.000

9.797.000

9.441.128

10

39.060.000

8.962.000

8.680.306

20

6.402.000

744.000

675.402

59

385.000

91.000

85.420

59.17

10.000

1.000

125

59.40

375.000

90.000

85.295

85

0

0

-2.514

85.01

0

0

-2.5

14

£AT

cnirnbsro,

85.01.01

0

0

-2.5

re r.ss as/?;

61.02.03

45.497.000

9.793.000

9.435.847

61.02.03.04

45.497.000

9.793.000

9.435.847

61.02.05

350.000

4.000

2.766

DENUMIREA INDICATORILOR

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

INVATAMANT (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

Suport alimentar

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.41)

Burse

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

Din total capitol:

învățământjjrescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

învățământ preșcolar

învățământ primar

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

63.02

556.418.000

147.251.000

85.881.183

65.02

170.615.000

50.556.000

22.975.540

170.615.000

50.556.000

22.975.540

01

162.405.000

48.500.000

21.755.119

20

113.260.000

29.291.000

15.784.519

55 SF

2.367.000

699.000

0

55.01

2.367.000

699.000

0

55.01.63

2.367.000

699.000

0

57

11.776.000

1.924.000

480.413

57.02

11.776.000

1.924.000

480.413

57.02.01

4.936.000

794.000

82.585

57.02.02

6.462.000

1.127.000

397.827

57.02.03

10.000

3.000

0

57.02.05

368.000

0

0

59

35.002.000

16.586.000

5.490.187

59.01

35.000.000

16.584.000

5.490.187

59.17

2.000

2.000

0

59.40

0

0

0

79

8.210.000

2.056.000

1.249.854

81

8.210.000

2.056.000

1.249.854

81.01

831.000

210.000

208.000

81.01.05

831.000

210.000

208.000

81.02

7.379.000

1.846.000

1.041.854

81.02.05

7.379.000

1.846.000

1.041.854

85

0

0

-2

9.433

85.01

0

0

-2

9.433

85.01.01

0

0

-2

9.433'

QCfDr

ii s

TA

lAh3

~vuVlVu.

65.02.03

31.859.000

8.381.000

3.219.033

65.02.03.01

21.597.000

5.147.000

2.176.104

65.02.03.02

10.262.000

3.234.000

1.042.929

65.02.04

77.480.000

28.033.000

10.821.908

DENUMIREA INDICATORILOR

învățământ secundar inferior

învățământ secundar superior

Invatamant profesional

învățământ postliceal

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

I

SANATATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

Din total capitol:

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.3 1 +51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61 +51.01.64)

'Transferuri către instituții publice

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.41)

Credite bugetare

Cod indicator

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

65.02.04.01

41.964.000

15.181.000

5.625.671

65.02.04.02

35.488.000

12.842.000

5.195.513

65.02.04.03

28.000

10.000

724

65.02.05

651.000

156.000

91.379

65.02.07

12.023.000

3.784.000

1.052.933

65.02.07.04

12.023.000

3.784.000

1.052.933

65.02.11

368.000

0

0

65.02.11.30

368.000

0

0

65.02.50

48.234.000

10.202.000

7.790.287

66.02

3.719.000

1.045.000

724.188

3.719.000

1.045.000

724.188

01

3.719.000

1.045.000

726.438

10

2.600.000

694.000

557.752

20

1.119.000

351.000

168.686

85

0

0

-2.250

85.01

0

0

-2.250

85.01.01

0

0

-2.250

66.02.50

3.719.000

1.045.000

724.188

66.02.50.50

3.719.000

1.045.000

724.188

67.02

179.670.000

48.146.000

18.982.808

179.670.000

48.146.000

18.982.808

01

177.980.000

47.722.000

18.583.035

20

273.000

2.000

1.93

4    V

ZAT

Bchn'nbare,

51 SF

165.207.000

47.720.000

18.581

foire na

51.01

165.207.000

47.720.000

18.581.

101

51.01.01

165.207.000

47.720.000

18.581.101

59

12.500.000

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Susținerea cultelor

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la

Case de cultura

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 Ia 67.02.05.03)

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

I

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+ 68.02.15+

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 Ia 57.02.05)

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.41)

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

59.12

10.000.000

0

0

59.22

2.500.000

0

0

79

1.690.000

424.000

424.000

81

1.690.000

424.000

424.000

81.01

1.690.000

424.000

424.000

81.01.05

1.690.000

424.000

424.000

85

0

0

-24.227

85.01

0

0

-24.227

85.01.01

0

0

-24.227

67.02.03

9.657.000

1.197.000

1.156.601

67.02.03.06

9.657.000

1.197.000

1.156.601

67.02.05

1.690.000

424.000

424.000

67.02.05.03

1.690.000

424.000

424.000

67.02.06

10.000.000

0

0

67.02.50

158.323.000

46.525.000

17.402.207

68.02

202.414.000

47.504.000

43.198.647

202.414.000

47.504.000

43.198.647

01

202.414.000

47.504.000

43.244.345

10

123.703.000

26.530.000

25.970.692

20

33.309.000

7.087.000

4.504.625

57

44.278.000

13.607.000

12.515.518

57.02

44.278.000

13.607.000

12.515.518

57.02.01

38.865.000

12.360.000

11.683.157

57.02.02

5.413.000

1.247.000

8,32.361 VSO

59

1.124.000

280.000

o L-o

59.17

50.000

0

L-Q--

59.40

1.074.000

280.000

253.510

85

0

0

-45.699DENUMIREA INDICATORILOR

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Asistenta sociala pentru familie si copii

Creșe

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

Ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod

Alimentare cu apa

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

85.01

0

0

-45.699

85.01.01

0

0

-45.699

68.02.04

10.292.000

2.097.000

1.711.288

68.02.05

89.731.000

23.300.000

21.994.453

68.02.05.02

89.731.000

23.300.000

21.994.453

68.02.06

42.021.000

8.744.000

7.547.865

68.02.11

8.109.000

1.477.000

1.212.948

68.02.15

2.835.000

880.000

491.112

68.02.15.01

2.835.000

880.000

491.112

68.02.50

49.426.000

11.006.000

10.240.981

68.02.50.50

49.426.000

11.006.000

10.240.981

69.02

181.984.000

41.431.000

30.260.622

70.02

13.195.000

3.297.000

2.576.977

13.195.000

3.297.000

2.576.977

79

13.195.000

3.297.000

2.576.977

81

13.195.000

3.297.000

2.576.977

81.01

12.566.000

3.142.000

2.488.245

81.01.05

12.566.000

3.142.000

2.488.245

81.02

629.000

155.000

88.732

81.02.05

629.000

155.000

88.732

70.02.03

12.435.000

3.105.000

2.407.631

70.02.03.01

12.435.000

3.105.000

2.407.631

70.02.05

376.000

96.000

73.346

\T

70.02.05.01

376.000

96.000

73.346

70.02.50

384.000

96.000

9&.000 GSCî

) J a s -«3 ci r G ț

SECRE

TAR,

74.02

168.789.000

38.134.000

27.683.645

DENUMIREA INDICATORILOR

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

Salubritate

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

I                                                                        ...      ...

Partea a V- a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+83.02+84.02+87.02)

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

Transferuri către instituții publice

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod

i Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

I Străzi

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

! ......

Partea Vil-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

168.789.000

38.134.000

27.683.645

01

167.300.000

37.800.000

27.349.795

20

167.300.000

37.800.000

27.349.795

79

1.489.000

334.000

333.850

81

1.489.000

334.000

333.850

81.01

1.129.000

283.000

283.000

81.01.05

1.129.000

283.000

283.000

81.02

360.000

51.000

50.850

81.02.05

360.000

51.000

50.850

74.02.05

167.300.000

37.800.000

27.349.795

74.02.05.01

167.300.000

37.800.000

27.349.795

74.02.06

1.489.000

334.000

333.850

79.02

57.107.000

22.712.000

5.596.908

84.02

57.107.000

22.712.000

5.596.908

57.107.000

22.712.000

5.596.908

01

39.800.000

19.364.000

2.283.500

51 SF

39.800.000

19.364.000

2.283.500

51.01

39.800.000

19.364.000

2.283.500

51.01.01

39.800.000

19.364.000

2.283.500

79

17.307.000

3.348.000

3.313.408

81

17.307.000

3.348.000

3.313.408

81.01

7.990.000

1.998.000

1.997.000

81.01.05

7.990.000

1.998.000

1.997.000

81.02

9.317.000

1.350.000

1.316.408

81.02.05

9.317.000

1.350.000

1.3

16740?;"

V

SpFG

84.02.03

17.307.000

3.348.000

3.3

ți 3.403-•

84.02.03.03

17.307.000

3.348.000

3.3

1’37408

84.02.50

39.800.000

19.364.000

2.283.500

96.02

2.952.000

2.952.000

97.629.889DENUMIREA INDICATORILOR

EXCEDENT "98.02.96

Excedentul secțiunii de funcționare

DEFICIT 99.02.96

Deficitul secțiunii de funcționare

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

Subvenții de la bugetul de stat (cod

42.02.01 +42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.16+42.02.1 8+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

98.02

2.952.000

2.952.000

97.629.889

98.02.96

2.952.000

2.952.000

97.629.889

99.02

0

0

0

99.02.96

0

0

0

00.01 SD

19.330.000

60.000

50.757.692

49.90

417.000

417.000

634.681

00.02

-28.825.000

-461.000

22.957

00.12

-28.825.000

-461.000

22.957

00.14

-28.825.000

-461.000

22.957

36.02

18.000

18.000

22.957

36.02.31

18.000

18.000

22.957

36.02.47

0

0

0

37.02

-28.843.000

-479.000

0

37.02.04

-28.843.000

-479.000

0

00.15

399.000

399.000

611.724

39.02

399.000

399.000

611.724

39.02.01

3.000

3.000

3.474

39.02.07

396.000

396.000

608.250

00.16

0

0

50.000.000

40.02

0

0

50.000.000

40.02.14

0

0

50.000.000

00.17

27.867.000

22.000

22.594

00.18

27.867.000

22.000

22.594

42.02

27.867.000

22.000

22.594

42.02.14

27.845.000

0

o vLAI

spre nescnimD^re,

r —    c %    * î

'-1      l

DENUMIREA INDICATORILOR

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11 +48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

(58.01.01 la 58.01.03)

Finanțarea națională

Finanțare externă nerambursabilă

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

Finanțarea națională

Finanțare externă nerambursabilă

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

42.02.69

22.000

22.000

22.594

48.02

19.889.000

100.000

100.417

48.02.01

5.944.000

100.000

100.417

48.02.01.01

2.742.000

0

0

48.02.01.02

3.202.000

100.000

100.417

48.02.02

13.945.000

0

0

48.02.02.02

1.891.000

0

0

48.02.02.03

12.054.000

0

0

49.02

338.733.000

13.207.000

4.455.494

338.733.000

13.207.000

4.455.494

51

9.905.000

1.617.000

0

51.02

9.905.000

1.617.000

0

51.02.28

9.905.000

1.617.000

0

58

20.207.000

1.013.000

66.253

58.01

6.262.000

0

0

58.01.01

2.742.000

0

0

58.01.02

3.202.000

0

0

58.01.03

318.000

0

0

58.02

13.945.000

1.013.000

66.253

58.02.01

1.891.000

105.000

0

58.02.02

12.054.000

908.000

66.253

70

308.621.000

10.577.000

4.389.241

71

308.621.000

10.577.000

4.389.241

71.01

138.225.000

377.000

111.003

71.01.01

43.624.000

6.000

n

n pa Pir

71.01.02

3.246.000

0

u.......

71.01.03

37.495.000

50.000

20.167

DENUMIREA INDICATORILOR

| Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

1

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

Finanțarea națională

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

Finanțarea națională

Finanțare externă nerambursabilă

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

Autorități executive

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 Ia 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

Dod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăti efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

71.01.30

53.860.000

321.000

290.836

71.03

170.396.000

10.200.000

4.078.237

50.02

25.395.000

606.000

447.883

51.02

24.494.000

606.000

447.883

24.494.000

606.000

447.883

58

3.122.000

150.000

66.253

58.01

2.171.000

0

0

58.01.01

2.171.000

0

0

58.02

951.000

150.000

66.253

58.02.01

175.000

50.000

0

58.02.02

776.000

100.000

66.253

70

21.372.000

456.000

381.630

71

21.372.000

456.000

381.630

71.01

20.572.000

356.000

311.003

71.01.01

18.129.000

0

0

71.01.02

457.000

0

0

71.01.03

1.179.000

50.000

20.167

71.01.30

807.000

306.000

290.836

71.03

800.000

100.000

70.627

51.02.01

24.494.000

606.000

447.883

51.02.01.03

24.494.000

606.000

447.883

54.02

901.000

0

0

901.000

0

vi

.chiiTsbare,

58

711.000

0

ospre fi

v; ikK,

DENUMIREA INDICATORILOR

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

Finanțarea națională

Finanțare externă nerambursabilă

Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

APARARE (cod 60.02.02)

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Din total capitol:

Aparare naționala

I ’■    "

ORDINEA PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

-■

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

58.01

711.000

0

0

58.01.01

112.000

0

0

58.01.02

448.000

0

0

58.01.03

151.000

0

0

70

190.000

0

0

71

190.000

0

0

71.01

140.000

0

0

71.01.03

47.000

0

0

71.01.30

93.000

0

0

71.03

50.000

0

0

54.02.10

901.000

0

0

59.02

3.881.000

0

0

60.02

50.000

0

0

50.000

0

0

70

50.000

0

0

71

50.000

0

0

71.01

50.000

0

0

71.01.03

50.000

0

0

60.02.02

50.000

0

0

61.02

3.831.000

0

0

„vizx?

T

hwbare,

'AR,

3.831.000

0

70

3.831.000

0

n

U       fa*.     B      .

DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

ÎPolitie locala

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

Karrea a m-a uheiti uitLrsuciAL-vuL r uxall (coa

65 02+66.02+67.02+66.021

INVATAMANT (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

Finanțarea națională

Finanțare externă nerambursabilă

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

Finanțarea națională

Finanțare externă nerambursabilă

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLULXIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

71

3.831.000

0

0

71.01

3.831.000

0

0

71.01.01

1.000.000

0

0

71.01.02

550.000

0

0

71.01.03

16.000

0

0

71.01.30

2.265.000

0

0

61.02.03

3.644.000

0

0

61.02.03.04

3.644.000

0

0

61.02.05

187.000

0

0

61.02.50

63.02

140.252.000

2.501.000

0

65.02

108.866.000

648.000

0

108.866.000

648.000

0

58

5.678.000

648.000

0

58.01

3.380.000

0

0

58.01.01

459.000

0

0

58.01.02

2.754.000

0

0

58.01.03

167.000

0

0

58.02

2.298.000

648.000

0

58.02.01

52.000

21.000

0

58.02.02

2.246.000

627.000

0

70

103.188.000

0

0

71

103.188.000

0

0 VIZAI

fjbare,

71.01

103.188.000

0

spijp neschir

71.01.01

17.981.000

0

ECRET/

DENUMIREA INDICATORILOR

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

învățământ preșcolar

învățământ primar

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

învățământ secundar inferior

învățământ secundar superior

învățământ postliceal

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

învățământ special

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

SANATATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

Transferuri de capital

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Alte active fixe

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod

Spitale generale

Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

HOiuU KAKI ai AOIOi CN i A OUUIALA

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+ 68.02.15+ AR n? Ani

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

71.01.03

35.359.000

0

0

71.01.30

49.848.000

0

0

65.02.03

13.380.000

0

0

65.02.03.01

13.223.000

0

0

65.02.03.02

157.000

0

0

65.02.04

56.512.000

267.000

0

65.02.04.01

33.739.000

267.000

0

65.02.04.02

22.773.000

0

0

65.02.05

604.000

0

0

65.02.07

4.386.000

381.000

0

65.02.07.04

4.386.000

381.000

0

65.02.50

33.984.000

0

0

66.02

9.920.000

1.632.000

0

9.920.000

1.632.000

0

51

9.905.000

1.617.000

0

51.02

9.905.000

1.617.000

0

51.02.28

9.905.000

1.617.000

0

70

15.000

15.000

0

71

15.000

15.000

0

71.01

15.000

15.000

0

71.01.30

15.000

15.000

0

66.02.06

9.905.000

1.617.000

0

66.02.06.01

9.905.000

1.617.000

0

66.02.06.03

66.02.08

66.02.50

15.000

15.000

0

66.02.50.50

15.000

15.000

0

VIZA

r mbare,

AR,

68.02

21.466.000

221.000

sryg neschl

—SEGREI

21.466.000

221.000

—o---■—

DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

Finanțarea națională

Finanțare externă nerambursabilă

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Asistenta sociala pentru familie si copii

Creșe

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Cod indicator

Credite bugetare

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

58

10.696.000

215.000

0

58.02

10.696.000

215.000

0

58.02.01

1.664.000

34.000

0

58.02.02

9.032.000

181.000

0

70

10.770.000

6.000

0

71

10.770.000

6.000

0

71.01

10.276.000

6.000

0

71.01.01

6.361.000

6.000

0

71.01.02

2.239.000

0

0

71.01.03

844.000

0

0

71.01.30

832.000

0

0

71.03

494.000

0

0

68.02.04

389.000

0

0

68.02.05

3.800.000

0

0

68.02.05.02

3.800.000

0

0

68.02.06

13.598.000

215.000

0

68.02.11

764.000

6.000

0

68.02.50

2.915.000

0

0

68.02.50.50

2.915.000

0

0

69.02

169.205.000

10.100.000

4.007.611

70.02

169.088.000

10.100.000

4.007.611

169.088.000

10.100.000

4.007.611

70

169.088.000

10.100.000

4.007.611

J imbare, rAR,

71

169.088.000

10.100.000

4.

107.61 A

71.01

36.000

0

O rv I “ 1 i

S EC L*

71.01.01

36.000

0

—0-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

169.052.000

10.100.000

4.007.611

>--

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

169.052.000

10.100.000

4.007.611

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

169.052.000

10.100.000

4.007.611

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod

70.02.05

36.000

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

36.000

0

0

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

117.000

0

0

[SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

117.000

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

117.000

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

117.000

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

117.000

0

0

Construcții

71.01.01

117.000

0

0

Din total capitol:

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

117.000

0

0

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

319.403.000

13.147.000

46.302.198

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.97

98.02

0

0

46.302.198

i Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

46.302.198

DEFICIT 2; 99.02.97

99.02

319.403.000

13.147.000

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

319.403.000

13.147.000

0

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București


Formular:


11/03


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE LA 31.03.2019

LEI

ANEXA 7

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

0

0

2.277

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

0

0

2.277

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

0

0

2.277

Sume aferente creditelor externe (cod 41.06.03.01+41.06.03.02)

41.06.03

0

0

2.277

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

0

0

2.277

TOTAL CHELTUIELI (cod 69.06)

49.06

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.06)

69.06

0

0

0

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.06.03)

70.06

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

Din total capitol;

VIZAT

Locuințe (cod 70.06.03.01)

70.06.03

0

0

spre

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

0

0

ihr,

PARTEA a- Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)

96.06

0

0

2.277

EXCEDENT*

98.06

0

0

2.277

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITULUI EXTERN PE SECȚIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE. SUBCAPITOLE, PARAGRAFE Șl TITLURI PE TRIMESTRUL 1 AL ANULUI 2019

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+48.10) -TOTAL

00.01 SD

0

0

2.277

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

0

0

2.277

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

0

0

2.277

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

41.06.03

0

0

2.277

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

0

0

2.277

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 69.06)

49.06

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

0

0

Re

parații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.06)

69.06

0

0

0

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.06.03)

70.06

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.06.03.01)

70.06.03

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

0

0

0

PARTEA a- Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)

96.06,

0

0

2.277

EXCEDENT*

0

2.277

PRfȘESECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București

Formular:     11/02

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII AL SECTORULUI 2

LA 31.03.2019

ANEXA 7                                                                                                                    LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

258.932.000

84.028.000

29.672.491

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

33.829.000

9.983.000

5.906.826

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

33.829.000

9.983.000

5.906.826

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

6.184.000

1.747.000

1.264.883

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

6.184.000

1.747.000

1.264.883

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

6.084.000

1.697.000

1.264.883

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

6.084.000

1.697.000

1.264.883

Alte venituri din proprietate

30.10.50

100.000

50.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

27.645.000

8.236.000

4.641.943

4.233.875

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10

24.927.000

7.384.000

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

4.587.000

499.000

1.(

379.492

4.617

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

54.000

41.000

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

17.622.000

6.155.000

2.784.806

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

32.000

8.000

3.4oo viZZ

CT im bare,

PAR;

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

2.632.000

681.000

3

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)

36.10

2.209.000

668.000

3

25.9(&ECfe'

Alte venituri

36.10.50

2.209.000

668.000

325.904

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

509.000

184.000

82.165

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

509.000

184.000

82.165

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-36.596.000

-17.292.000

-1.976.959

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

36.596.000

17.292.000

1.976.959

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

5.000

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

5.000

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

Subvenții pentru instituții publice oUDvenvrain“Dugeieie îocaie pentru_rinaniarea_cneituieinor ae capitai ain aomemui

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

1

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

39.10.01

5.000

0

0

00.16

10.186.000

5.344.000

2.901.064

40.10

10.186.000

5.344.000

2.901.064

40.10.15

10.186.000

5.344.000

2.901.064

40.10.15.01

7.302.000

4.344.000

2.901.064

40.10.15.02

2.884.000

1.000.000

0

00.17

214.912.000

68.701.000

20.864.601

00.18

214.912.000

68.701.000

20.864.601

43.10

214.912.000

68.701.000

20.864.601

43.10.09

205.007.000

67.084.000

20.864.601

43.10.14

9.905.000

1.617.000

0

49.10

258.932.000

84.028.000

23.752.360

209.919.000

64.250.000

21.776.781

01

209.919.000

64.250.000

21.776.781

10

41.880.000

10.803.000

7.930.746

20

167.346.000

53.226.000

13.752.494

59

693.000

221.000

93.541

59.17

250.000

100.000

0

59.40

443.000

121.000

93.541

49.013.000

19.778.000

1.975.580

70

49.013.000

19.778.000

1.975.580

71

49.013.000

19.778.000

1.975.580

71.01

46.435.000

18.200.000

1.975.580

71.01.01

12.393.000

6.455.000

385.235

71.01.02

21.628.000

7.161.000

1.060.992

71.01.03

5.811.000

1.581.000

347.906

71.01.30

6.603.000

3.003.000

--W&--T-

71.03

2.578.000

1.578.000

**»

O t    C.l r\ j

DENUMIREA INDICATORILOR

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)

INVATAMANT (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Din total capitol:

nvatamânt preșcolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10,03.02)

învățământ preșcolar

învățământ primar

nvatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

învățământ secundar inferior

învățământ secundar superior

"nvatamânt postliceal

"nvatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)

învățământ special

SANATATE (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

63.10

209.775.000

61.468.000

20.364.414

65.10

33.037.000

11.865.000

3.956.847

32.906.000

11.865.000

3.956.847

01

32.906.000

11.865.000

3.956.847

10

9.352.000

2.718.000

1.313.257

20

23.501.000

9.131.000

2.633.007

59

53.000

16.000

10.583

59.40

53.000

16.000

10.583

131.000

0

0

70

131.000

0

0

71

131.000

0

0

71.01

131.000

0

0

71.01.02

114.000

0

0

71.01.03

17.000

0

0

71.01.3’0

0

0

0

65.10.03

19.346.000

7.211.000

2.437.551

65.10.03.01

17.373.000

6.469.000

2.291.494

65.10.03.02

1.973.000

742.000

146.057

65.10.04

6.676.000

2.603.000

517.738

65.10.04.01

3.550.000

1.436.000

346.449

65.10.04.02

3.126.000

1.167.000

171.289

65.10.05

6.512.000

1.636.000

1.001.558

65.10.07

503.000

415.000

0

65.10.07.04

503.000

415.000

0

66.10

9.955.000

1.667.000

727

50.000

50.000

727

01

50.000

50.000

727

20

50.000

50.000

727

9.905.000

1.617.000

70

9.905.000

1.617.000

■>nre ne^-bimbare

1

71

9.905.000

1.617.000

71.01

9.905.000

1.617.000

otvzlJțE 1 “ Ftj

71.01.01

157.000

157.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

Spitale generale

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.06+67.10.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.1 7 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.10.03.02 la 67.10.03.08+67.10.03.12+67.10.03.30)

Case de cultura

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

J

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

71.01.02

9.658.000

1.460.000

0

71.01.03

90.000

0

0

71.03

0

0

0

66.10.06

9.905.000

1.617.000

0

66.10.06.01

9.905.000

1.617.000

0

66.10.50

50.000

50.000

727

66.10.50.50

50.000

50.000

727

67.10

166.747.000

47.900.000

16.406.840

147.365.000

40.822.000

14.856.630

01

147.365.000

40.822.000

14.856.630

10

23.242.000

5.682.000

4.660.385

20

123.665.000

34.995.000

10.143.511

59

458.000

145.000

52.734

59.17

200.000

80.000

0

59.40

258.000

65.000

52.734

85

0

0

0

85.01

0

0

0

85.01.01

0

0

0

19.382.000

7.078.000

1.550.210

70

19.382.000

7.078.000

1.550.210

71

19.382.000

7.078.000

1.550.210

71.01

19.382.000

7.078.000

1.550.210

71.01.01

3.452.000

1.026.000

371.605

71.01.02

3.655.000

1.500.000

649.252

71.01.03

5.675.000

1.552.000

347.906

71.01.30

6.600.000

3.000.000

181.446

67.10.03

9.737.000

1.197.000

-991.^16 Ț

67.10.03.06

9.737.000

1.197.000

—: m ha

67.10.50

157.010.000

46.703.000

15.415.424

DENUMIREA INDICATORILOR

MOTOurvMfVf oi MOO i cm  ovvimla

(cod68.10.04+68.10.05+68.10.06+68.10.10+68.10.11 +68.10.12+ 68.10.15+ rr in RA\

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Din total capitol:

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.10.50.50)

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.10.03+70.10.05 la 70.10.07+70.10.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe

Din total capitol:

Servicii si dezvoltare publica

I

Partea a V- a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

TRANSPORTURI (cod 84.10.03+84.10.04+84.10.06+84.10.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

68.10

36.000

36.000

0

36.000

36.000

0

01

36.000

36.000

0

20

36.000

36.000

0

68.10.50

36.000

36.000

0

68.10.50.50

36.000

36.000

0

69.10

9.023.000

3.196.000

1.468.284

70.10

9.023.000

3.196.000

1.468.284

6.511.000

2.196.000

1.468.284

01

6.511.000

2.196.000

1.468.284

10

4.185.000

1.115.000

945.702

20

2.263.000

1.061.000

507.796

59

63.000

20.000

14.786

59.40

63.000

20.000

14.786

2.512.000

1.000.000

0

70

2.512.000

1.000.000

0

71

2.512.000

1.000.000

0

71.01

2.512.000

1.000.000

0

71.01.01

2.506.000

994.000

0

71.01.02

3.000

3.000

0 VIZA'

nbare, kR,

71.01.30

3.000

3.000

p

SuL-Xr 1/

70.10.04

9.023.000

3.196.000

1.468.284

79.10

40.134.000

19.364.000

1.919.662

84.10

40.134.000

19.364.000

1.919.662

23.051.000

9.281.000

1.494.293

01

23.051.000

9.281.000

1.494.293

10

5.101.000

1.288.000

1.011.402

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

17.831.000

7.953.000

467.453

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

119.000

40.000

15.438

Despăgubiri civile

59.17

50.000

20.000

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

69.000

20.000

15.438

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

17.083.000

10.083.000

425.370

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

17.083.000

10.083.000

425.370

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

17.083.000

10.083.000

425.370

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

14.505.000

8.505.000

425.370

Construcții

71.01.01

6.278.000

4.278.000

13.630

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

8.198.000

4.198.000

411.740

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

29.000

29.000

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

2.578.000

1.578.000

0

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

40.134.000

19.364.000

1.919.662

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0

0

5.920.131

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

377.000

131.000

5.920.131

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

0

5.918.752

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

377.000

131.000

1.379

DEFICIT 2>    99.10.96 + 99.10.97

99.10

377.000

131.000

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

377.000

131.000

n

(VIZAT

are,

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

0

spre nescTiimh

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE SEC

ÎȚIUN1 DETALIAT

LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE Șl TITLURI PE TRIMESTRUL I AL ANULUI 2019

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

209.542.000

64.119.000

27.695.532

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

-2.767.000

-7.309.000

3.929.867

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

-2.767.000

-7.309.000

3.929.867

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

6.184.000

1.747.000

1.264.883

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

6.184.000

1.747.000

1.264.883

Venituri din concesiuni si 'închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

6.084.000

1.697.000

1.264.883

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

6.084.000

1.697.000

1.264.883

Alte venituri din proprietate

30.10.50

100.000

50.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

-8.951.000

-9.056.000

2.664.984

DENUMIREA INDICATORILOR

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

Taxe si alte venituri in învățământ

Venituri din prestări de servicii

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

Donații și sponsorizări**)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

Subvenții pentru instituții publice

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

33.10

24.927.000

7.384.000

4.233.875

33.10.05

4.587.000

499.000

1.079.492

33.10.08

54.000

41.000

4.617

33.10.14

17.622.000

6.155.000

2.784.806

33.10.17

32.000

8.000

8.400

33.10.50

2.632.000

681.000

356.560

36.10

2.209.000

668.000

325.904

36.10.50

2.209.000

668.000

325.904

37.10

-36.087.000

-17.108.000

-1.894.794

37.10.01

509.000

184.000

82.165

37.10.03

-36.596.000

-17.292.000

-1.976.959

00.16

7.302.000

4.344.000

2.901.064

40.10

7.302.000

4.344.000

2.901.064

40.10.15

7.302.000

4.344.000

2.901.064

40.10.15.01

7.302.000

4.344.000

2.901.064

00.17

205.007.000

67.084.000

20.864.601

00.18

205.007.000

67.084.000

20.864.601

43.10

205.007.000

67.084.000

20.864.601

43.10.09

205.007.000

67.084.000

20.864^ &T

43.10.10

0

0

49.10

209.919.000

64.250.000

21.776.781

209.919.000

64.250.000

21.776.781

01

209.919.000

64.250.000

21.776.781

10

41.880.000

10.803.000

7.930.746

20

167.346.000

53.226.000

13.752.494

59

693.000

221.000

93.541

59.17

250.000

100.000

0

59.40

443.000

121.000

93.541

63.10

180.357.000

52.773.000

18.814.204

DENUMIREA INDICATORILOR

INVATAMANT (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

J

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

învățământ preșcolar

învățământ primar

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

învățământ secundar inferior

învățământ secundar superior

învățământ postliceal

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)

învățământ special

SANATATE (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Din total capitol:

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.06+67.10.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15

+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

Cod indicator

Credite bugetare

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

65.10

32.906.000

11.865.000

3.956.847

32.906.000

11.865.000

3.956.847

01

32.906.000

11.865.000

3.956.847

10

9.352.000

2.718.000

1.313.257

20

23.501.000

9.131.000

2.633.007

59

53.000

16.000

10.583

59.40

53.000

16.000

10.583

65.10.03

19.346.000

7.211.000

2.437.551

65.10.03.01

17.373.000

6.469.000

2.291.494

65.10.03.02

1.973.000

742.000

146.057

65.10.04

6.676.000

2.603.000

517.738

65.10.04.01

3.550.000

1.436.000

346.449

65.10.04.02

3.126.000

1.167.000

171.289

65.10.05

6.381.000

1.636.000

1.001.558

65.10.07

503.000

415.000

0

65.10.07.04

503.000

415.000

0

66.10

50.000

50.000

727

50.000

50.000

727

01

50.000

50.000

727

20

50.000

50.000

I "'vT»' • T

spre noso i

66.10.50

50.000

50.000

66.10.50.50

50.000

50.000

727

67.10

147.365.000

40.822.000

14.856.630

147.365.000

40.822.000

14.856.630

01

147.365.000

40.822.000

14.856.630

10

23.242.000

5.682.000

4.660.385

20

123.665.000

34.995.000

10.143.511

59

458.000

145.000

52.734

59.40

258.000

65.000

52.734

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

0

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.10.03.02 la 67.10.03.08+67.10.03.12+67.10.03.30)

67.10.03

9.643.000

1.197.000

991.416

Case de cultura

67.10.03.06

9.643.000

1.197.000

991.416

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

137.722.000

39.625.000

13.865.215

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA (cod

68.10.04+68.10.05+68.10.06+68.10.10+68.10.11 +68.10.12+ 68.10.15+ 68.10.50)

68.10

36.000

36.000

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

36.000

36.000

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

36.000

36.000

0

IÎTLUL II BUNURI SI SERVICII

20

36.000

36.000

0

Din total capitol:

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

36.000

36.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

36.000

36.000

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

6.511.000

2.196.000

1.468.284

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.10.03+70.10.05 la 70.10.07+70.10.50)

70.10

6.511.000

2.196.000

1.468.284

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

6.511.000

2.196.000

1.468.284

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

6.511.000

2.196.000

1.468.284

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.185.000

1.115.000

945.702

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.263.000

1.061.000

507.796

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

63.000

20.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

63.000

20.000

spre H4.786 rrbar

J

SECRETAR,

Din total capitol:

Servicii si dezvoltare publica

70.10.04

6.511.000

2.196.000

1.468.284

Partea a V- a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

23.051.000

9.281.000

1.494.293

DENUMIREA INDICATORILOR

TRANSPORTURI (cod 84.10.03+84.10.04+84.10.06+84.10.50)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

I

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

EXCEDENT 98.10.96

Excedentul secțiunii de funcționare

DEFICIT 99.10.96

Deficitul secțiunii de funcționare

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+48.10) - TOTAL

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

V. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

OUDVLlXTn UC LH SAL. 1 C MMTV1IIVIO 1 FX/A 1 It țUUU

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 +43.10.32+43.10.36+43.10.37+43.1 n *îq\

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

84.10

23.051.000

9.281.000

1.494.293

23.051.000

9.281.000

1.494.293

01

23.051.000

9.281.000

1.494.293

10

5.101.000

1.288.000

1.011.402

20

17.831.000

7.953.000

467.453

59

119.000

40.000

15.438

59.40

69.000

20.000

15.438

84.10.50

23.051.000

9.281.000

1.494.293

96.10

377.000

131.000

5.918.752

98.10

0

0

5.918.752

98.10.96

6

0

5.918.752

99.10

377.000

131.000

0

99.10.96

377.000

131.000

0

00.01 SD

49.390.000

19.909.000

1.976.959

00.02

36.596.000

17.292.000

1.976.959

00.12

36.596.000

17.292.000

1.976.959

00.14

36.596.000

17.292.000

1.976.959

37.10

36.596.000

17.292.000

1.976.959

37.10.04

36.596.000

17.292.000

1.976.959

00.16

2.884.000

1.000.000

0

40.10

2.884.000

1.000.000

0

40.10.15

2.884.000

1.000.000

are,

40.10.15.02

2.884.000

1.000.000

spreTicsctitiito

SECRETAR

00.17

9.905.000

1.617.000

0

00.18

9.905.000

1.617.000

0

43.10

9.905.000

1.617.000

0

43.10.14

9.905.000

1.617.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

I

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)

INVATAMANT (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Din total capitol:

nvatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

învățământ secundar superior

I nvatamânt postliceal

SANATATE (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăti efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

49.10

49.013.000

19.778.000

1.975.580

49.013.000

19.778.000

1.975.580

70

49.013.000

19.778.000

1.975.580

71

49.013.000

19.778.000

1.975.580

71.01

46.435.000

18.200.000

1.975.580

71.01.01

12.393.000

6.455.000

385.235

71.01.02

21.628.000

7.161.000

1.060.992

71.01.03

5.811.000

1.581.000

347.906

71.01.30

6.603.000

3.003.000

181.446

71.03

2.578.000

1.578.000

0

63.10

29.418.000

8.695.000

1.550.210

65.10

131.000

0

0

131.000

0

0

70

131.000

0

0

71

131.000

0

0

71.01

131.000

0

0

71.01.02

114.000

0

0

71.01.03

17.000

0

0

71.01.30

0

0

0

65.10.04

0

0

0

65.10.04.02

0

0

0

65.10.05

131.000

0

0

66.10

9.905.000

1.617.000

0

9.905.000

1.617.000

0

70

9.905.000

1.617.000

0

71

9.905.000

1.617.000

0

71.01

9.905.000

1.617.000

0

71.01.02

9.658.000

1.460.000

0

71.01.03

90.000

0

0

71.03

0

0

o ■

V **—rt i

1 AKj

DENUMIREA INDICATORILOR

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

Spitale generale

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.06+67.10.50)

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.10.03.02 la 67.10.03.08+67.10.03.12+67.10.03.30)

iCase de cultura

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.10.03+70.10.05 la 70.10.07+70.10.50)

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe

Din total capitol:

Servicii si dezvoltare publica

Partea a V- a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

TRANSPORTURI (cod 84.10.03+84.10.04+84.10.06+84.10.50)

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

66.10.06

9.905.000

1.617.000

0

66.10.06.01

9.905.000

1.617.000

0

67.10

19.382.000

7.078.000

1.550.210

19.382.000

7.078.000

1.550.210

70

19.382.000

7.078.000

1.550.210

71

19.382.000

7.078.000

1.550.210

71.01

19.382.000

7.078.000

1.550.210

71.01.01

3.452.000

1.026.000

371.605

71.01.02

3.655.000

1.500.000

649.252

71.01.03

5.675.000

1.552.000

347.906

71.01.30

6.600.000

3.000.000

181.446

67.10.03

94.000

0

0

67.10.03.06

94.000

0

0

67.10.50

19.288.000

7.078.000

1.550.210

69.10

2.512.000

1.000.000

0

70.10

2.512.000

1.000.000

0

2.512.000

1.000.000

0

70

2.512.000

1.000.000

0

71

2.512.000

1.000.000

0

71.01

2.512.000

1.000.000

0

71.01.01

2.506.000

994.000

0

71.01.02

3.000

3.000

0

71.01.30

3.000

3.000

0

VIZAT

70.10.04

2.512.000

1.000.000

spre fteschimi:

ScPrețad

79.10

17.083.000

10.083.000

84.10

17.083.000

10.083.000

425.370

17.083.000

10.083.000

425.370

70

17.083.000

10.083.000

425.370

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2019

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

17.083.000

10.083.000

425.370

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

14.505.000

8.505.000

425.370

Construcții

71.01.01

6.278.000

4.278.000

13.630

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

8.198.000

4.198.000

411.740

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

29.000

29.000

0

Alte active fixe

71.01.30

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

2.578.000

1.578.000

0

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

17.083.000

10.083.000

425.370

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

377.000

131.000

1.379

REZERVE

97.10

EXCEDENT 98.10.97

98.10

377.000

131.000

1.379

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

377.000

131.000

1.379

DEFICIT 2> 99.10.97

99.10

0

0

0

'Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

0

0

¥^ÂT spre neschimbare, SECRETAR,