Proces verbal din 10.01.2019

001 Proces verbal sedinta extraordinara 10.01.2019


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

nr.'lî-13? Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 10.01.2019

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

  • -  Domnul Toader Mugur - Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016;

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință.

In deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretar al Sectorului 2, face prezența consilierilor. Au fost prezenți 22 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție, doamna consilier local Neagu Anda Cristina, doamna consilier local Riesch Antheia și domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian lipsind motivat și având depuse cereri în acest sens, înregistrate cu nr.2959/10.01.2019, nr.1693/08.01.2019, respectiv nr.54/10.01.2019, domnul viceprimar Popescu Dan Cristian se află în concediu de odihnă. Doamna consilier local Bughiu Iolanda lipsind nemotivat. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Convocatorul înregistrat sub nr. 35/07.01.2019 și amendamentul executivului nr.46/10.01.2019 au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de

x                     spre ne schimbare,

SECRETAR,

art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI:

  • 1. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 13.12.2018;

  • 2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2018 a deficitului secțiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

  • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 403/2018 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional „ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2";

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Bună ziua, La mulți ani tuturor! Declar ședința deschisă.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bună ziua, vă urez La mulți Ani, multă sănătate și să avem un an mai bun, mult mai bun. Ședința de astăzi o să fie scurtă, sper, este extraordinară, o să facem una ordinară la sfârșitul lunii.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bună ziua, La mulți ani tuturor! La ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 2 de astăzi, participă un număr de 22 de consilieri locali din 27, lipsesc motivat doamna Riesch, doamna Neagu și domnul Beldeanu , nu am primit solicitări de la ceilalți absenți.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Mulțumesc, haideți să începem...supun la vot ordinea de zi. Avem trei puncte pe ordinea de zi cu un amendament la punctul 2, pe care l-ați primit și despre care aveți cunoștință. Supunem la vot Ordinea de zi.


Se supune la vot Ordinea de zi nr. 35/07.01.2019 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - O, ABȚ- O, NU VOTEAZA - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 13.12.2018 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.2, proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2018 a deficitului secțiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: La acest proiect avem un amendament, doamna secretar vă rog să-l citiți.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Amendament:

VIZAT spre nc schimbare,


„ La Art.2 excedentul anual, se modifică din 319.342.648,47 lei în 319.403.087,21 lei. Argumentare: Ca urmare a reglărilor efectuate de instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 București, respectiv restituiri de sume în primele 5 zile lucrătoare din anul 2019, conform Ordinului M.F.P. nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, reflectate în contul de execuție al bugetului local la data de 31.12.2018, primit de la Trezoreria Sector 2 București în data de 09.01.2019, excedentul anual se stabilește la suma de 319.403.087,21 lei. Deoarece reglările de conturi, mai sus menționate, s-au efectuat după depunerea proiectului de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2018 a deficitului secțiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, propunem aprobarea acestui amendament”..... A fost comunicat acest amendament, ați

luat cunoștință de el și în format complet, motiv pentru care apreciez că a fost adus la cunoștință.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Mulțumesc doamna secretar, dacă nu sunt discuții supun la vot...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule președinte o scurtă întrebare pentru domnul primar...Domnule primar la un buget de venituri de 1 miliard și cu un excedent de 319 milioane, deci o treime aproape, credeți că am putea să reducem taxele?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: La ce taxe vă referiți?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Păi în general, dacă avem un buget cu venituri de 1 miliard și la sfârșitul anului avem un excedent de 300 de milioane, o treime, am putea să reducem taxele, în nici un caz să le mărim, să le reducem.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu v-am întrebat la ce taxe vă referiți ... taxele și impozitele locale sunt stabilite de Consiliul General...știu la ce vă referiți, vă referiți la ceea taxă de habitat, care este o taxă specială, nu neapărat inclusă în taxele și impozitele locale. împreună o să stabilim cuantumul acestei taxe, după consultarea publică, după analiza pe care o să o facem și noi referitor la valoare și o să luăm o decizie, într-adevăr avem posibilitatea să subvenționăm o parte dintre aceste cheluieli...aceea subvenție o s-o stabilim împreună cu dumneavoastră. Referitor la excedent, și anul trecut a fost un excedent de 254-259 de milioane, anul acesta au fost venituri peste așteptările noastre, cheltuielile la secțiunea de funcționare au fost mult scăzute, dacă vă uitați, secțiunea de funcționare are un excedent de 152 milioane, în acest excedent sunt cuprinse inclusiv angajamentele de la sfârșitul anului, pe care trebuie să le plătim. Este o sumă destul de mare, sunt angajamente și sume pentru care avem documente de plată, este vorba de 42-45 de milioane, deci este puțin mai

complex. într-adevăr excedentul, fără sumele pe care o să le achităm pe angajamentele făcute, va fi utilizat numai pentru secțiunea de dezvoltare, deci pe investiții, iar anul acesta sper să finalizăm toate licitațiile pe investițiile majore pe care le-am demarat în 2018 și să începem lucrările.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Referitor la cuantumul taxei de habitat deja s-a votat fără dezbatere publică! Se revine? N-am înțeles!?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Valoarea finală o s-o stabilim într-o ședință.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ce s-a votat în decembrie fără dezbatere publică, spune-ți că acum se va reveni și se va face o....?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, se poate...nu este bătută în cuie, la aceea valoare s-a ajuns strict prin aplicarea coeficientului de inflație, atât, s-a făcut o actualizare a tarifului din 2007. Din 2007 nu a mai fost actualizat, s-au cumulat indicii pe fiecare an, a rezultat un procent de 47% aproximativ și s-a adăugat taxa pentru ecomonia circulară.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Singura diferență, la ce este în dezbatere publică acuma, am văzut că pe 13.12.2018 s-au aprobat cei 30 lei reducere, fără să precizeze și în dezbatere publică se precizează că cei 30 lei vor fi corespunzători pentru colectarea selectivă, asta este singura diferență pe care am observat-o, apare precizarea pentru ce se va face reducerea...sincer n-am înțeles cum se va face această evaluare pentru colectarea selectivă?...vom discuta atunci când va apare proiectul.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Mulțumesc domnule Alexandru.Supunem la vot amendamentul propus de domul primar.

Se supune la vot amendamentul nr.46/ 10.01.2019 la punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2018 a deficitului secțiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian


NU VOTEAZĂ:-

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: înainte de a supune la vot întregul proiect cu tot cu amendament, vă rog avizul Comisiilor Buget și Transparență.

Domnul consilier Costache Jean: Aviz favorabil de la ambele comisii.

Se supune la vot punctul nr. 2 împreună cu amendament, proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2018 a deficitului secțiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - 0, ABȚ- 2, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion

NU VOTEAZĂ: - Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr.3, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 403/2018 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional „ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2"

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Comisiile de Buget-finanțe, învățământ, Transparență?

Domnul consilier local Costache Jean: Avizele sunt favorabile.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Dacă nu sunt probleme pe proiectul numărul 3 haideți să dăm drumul la vot.

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 403/2018 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional „ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2", .?/ aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -20, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Aș avea o scurtă interpelare, aș dori să se realizeze un raport privind situația actuală a reabilitărilor termice, care să ne fie transmis, o actualizare, să ne fie transmis în format electronic. Vă mulțumim!

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vă mulțumesc pentru prezență, Declar ședința închisă!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Radu Gheorghe declară ședința închisă, la orele 16.26 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 19 - DA, 0 - NU, 2 - ABȚ, NU VOTEAZĂ -

2., în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 30.01.2019

SNA/lex

spre neschlmbare