Hotărârea nr. 92/2019

Hotărârea nr. 092 - privind încetarea mandatului unui consilier local


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
romania2019.eu


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului unui consilier local

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.04.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local;

Analizând:

  • - Referatul Primarului Sectorului 2 al Municipiului București înregistrat sub nr. 49341/ 09.04.2019;

  • - Raportul de specialitate nr. 49473/ 09.04.2019 întocmit de Directorul Direcției Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Demisia doamnei consilier local Neagu Anda Cristina, înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 43031/27.03.2019

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată;

  • - Art. 9 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilorjocalî^ modificările și completările ulterioare;


alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Re^ffif^pbtuluiy- cadru privind organizarea și funcționarea consiliilor locale, aprobată cu pletări prin Legea nr. 673/2002;


ărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local NEAGU ANDA CRISTINA, aleasă pe listele electorale ale Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul ( actual Partidul Uniunea Salvați România), la alegerile locale din data de 05 iunie 2016 și declară vacant locul de consilier local deținut de acesta.

Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.04.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..