Hotărârea nr. 6/2019

Hotărâre nr. 006 - privind aprobarea proiectului „Duminica Ortodoxiei”


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Duminica Ortodoxiei”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Duminica Ortodoxiei”;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 4709/14.01.2019 prezentată de Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 6703/21.01.2019 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;


- H.C.L.\Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții  și Regulameiițijilui de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural "Mihai

Emineșc^1 cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr.73/2018 și H.C.L Sector 2

In temeiul ari. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. j) și k) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HO TÂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul cultural „Duminica Ortodoxiei” realizat de Centrul Cultural „ Mihai Eminescu” în luna martie 2019, potrivit anexei ce conține un număr 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Managerul/Directorul General al Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L Sector 2 nr. /^O« Oi, 2019

DUMINICA ORTODOXIEI

1. OBIECTIVELE PROIECTULUI:

> J

Proiectul „Duminica Ortodoxiei” este un proiect de educație cultural-religioasă a cetățenilor de religie ortodoxă, destinat sărbătoririi și cinstirii Sfintelor Icoane, care are ca principal obiectiv apropierea cetățenilor de valorile culturale și morale .

Evenimentul cultural se va derula pe parcursul mai multor zile sub forma unei suite de evenimente care includ slujbe și procesiuni religioase, conferințe, momente artistice, în centrul cărora se vor afla icoanele, simbol al spiritualității creștine.

2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

11 - 17 martie 2019                                                  -< ■>'

3. LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

Biserica Icoanei.

Parcul Grădina Icoanei din Sectorul 2.

Galeria de artă "Calderon Art Studio" din cadrul Centrului Cultural Mihai Eminescu.

Spații publice din Sectorul 2.

4. GRUPUL ȚINTĂ:

Cetățenii sectorului 2.

5. NUMĂR PARTICIPANȚI:

Estimativ, peste 25.000 de persoane.

6. INVITAȚI:

Oficialități, oameni de cultură și din mediul academic, credincioși si preoți din Parohiile Sectorului 2 și din capitală.

7. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Icoana a constituit de-a lungul istoriei creștinismului o legătură văzută și palpabilă între Dumnezeu și om, cultul icoanelor atât de extins în viața liturgică a creștinismului ortodox este dovada și necesitatea de a simți Divinitatea aproape de om.

0 manifestare amplă dedicată cinstirii Sfintelor Icoane a intrat deja în tradiție la Biserica Icoanei care, în parteneriat cu Centrul Cultural Mihai Eminescu A

și cu înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, organizează în fiecare an, cu ocazia Duminicii Ortodoxiei, o ceremonie dedicată Sfințirii Icoanelor.

Punctul central de desfășurare a evenimentului, Biserica Icoanei, este ales datorită numelui pe care îl poartă parohia, sărbătoarea Icoanei fiind de fapt a tuturor parohiilor - enoriași și clerici - care participă la acest proiect cultural-religios.

A

In cadrul evenimentului, momentul culminant este cel în care o procesiune cu icoane va porni de la Biserica Icoanei spre Parcul Icoanei și în cadrul căreia credincioșii pleacă cu icoanele mari ale parohiilor participante, așezate pe baldachine și purtate pe umeri, steaguri bisericești, toacă, cruci mari etc. în Parcul Icoanei se vor întâlni cu credincioșii veniți de la celelalte parohii din Sectorul 2 și din București, care participă la eveniment. Cei care iau parte la procesiune au asupra lor icoane aduse de acasă, acestea urmând a fi sfințite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sau de un Delegat al Preafericirii sale.

Pentru aceste procesiuni, vor fi realizate iconițe de mici dimensiuni (format A7), pliante, invitații și afișe cu programul evenimentului. Aceste materiale vor fi realizate la tipografiile specializate ale Patriarhiei Române. Materialele realizate vor fi împărțite parohilor din bisericile Sectorului 2, care la rândul lor le vor distribui participanților la eveniment. 0 parte a materialelor va fi distribuită la locul de desfășurare a activităților evenimentului.

In ceea ce privește desfășurarea logistică a proiectului, vor fi asigurate două scene mobile plasate în curtea bisericii „Icoanei” și în parcul „Grădina Icoanei”, cu instalație de sunet adecvată pentru preluarea momentelor religioase, ale discursurilor și pentru momentele muzicale ale corurilor bisericești sau artiștilor interpreți. Pentru buna vizibilitate a ceremoniilor religioase, se vor amplasa ecrane LED pe care se vor transmite imagini și filme cu temă religioasă înaintea începerii festivităților și imagini live transmise cu mai multe camere video, fixe și mobile,

pe durata acestora.

Spațiul în care vor fi expuse sfintele moaște și icoana principală, aduse prin grija parohiei bisericii Icoanei, va fi decorat cu un aranjament floral. La fel, scenele din parc și din curtea bisericii vor fi decorate cu aranjamente florale și arbuști ornamentali.

Promovarea acestui proiect se va face prin amplasarea de bannere în intersecțiile principale din Sectorul 2, lipirea de afișe la bisericile din sector, trimiterea de invitații. Tot în scopul promovării, va fi realizat un film documentar cu momentele cele mai importante ale evenimentului.

Evenimente dedicate sărbătoririi Icoanei conțin o serie de alte activități culturale derulate în diverse spații din Sectorul 2: conferințe pe teme religioase susținute de profesori de teologie renumiți, o expoziție de icoane pictate de copii, prezentarea unor dialoguri culturale, momente muzicale interpretate de ansambluri corale sau soliști, din rândul bisericii sau al unor artiști renumiți ai peisajului cultural național, piese de teatru, un dineu la care vor participa toți preoții parohiilor din Protoieria 2 capitală, alături de reprezentanți ai administrației publice locale.

Pentru buna derulare a proiectului, pe toată durata evenimentelor care implică un număr mare de public, vor fi asigurate serviciile unei ambulanțe dotate cu echipament de resuscitare și medic, apă și ceaiuri calde.

  • 8. DESFĂȘURĂTORUL PROIECTULUI

II martie;

S expoziție de icoane, pictate de copii, derulată la Galeria de artă "Calderon Art Studio" din cadrul Centrului Cultural Mihai Eminescu.

12-15 martie:

S întâlnire cu preoții și parohii care slujesc în bisericile din Protoieria 2 capitală și oferirea de plachete din partea administrației locale a Sectorului 2. Evenimentul este precedat de o dezbatere la care participă oameni de cultură avînd ca temă spiritualitatea poporului român și influența creștinismului în viața socială și culturală;

J dineu la care vor participa preoții din parohiile sectorului și reprezentanți ai administrației publice locale;

J piesa de teatru cu tematica specifica;

J conferințe susținute de teologi renumiți ai Bisericii Ortodoxe, ce va avea loc la Biserica Icoanei, care vor aborda diverse teme de interes pentru tineri.

16 martie:

J slujba Vecerniei la Biserica Icoanei;

S procesiunea “Lumina Ortodoxiei” , care va avea următoarea alcătuire: Sf. Cruce, toacă de lemn, steaguri bisericești, preoți cu lumânări aprinse, militari cu torțe aprinse, credincioși cu lumânări aprinse vor merge de la Biserica Icoanei in Parcul Icoanei;

S citirea unor rugăciuni și interpretarea unor cântări bisericești de către un cor de preoți, pe scena amplasata in Parcul Icoanei.

17 martie:

S Sfânta Liturghie la Biserica Icoanei;

S procesiunea cu icoane pornind de la Biserica Icoanei la Parcul Icoanei;

S sfințirea icoanelor tuturor credincioșilor prezenți;

S momente artistice muzicale susținute pe scena amplasată în Parcul Icoanei.

9. RESPONSABILUL PROIECTULUI:

Centrul Cultural Mihai Eminescu.

10. PARTENERI:

Patriarhia Română; Protoieria 2 Capitală; Parohia Icoanei;

Poliția Locală Sector 2;

  • 11. BUGET ȘI SURSA FINANȚĂRII:

    200.000 lei Buget local

12. REZULTATELE AȘTEPTATE:

A,

J întărirea spiritului comunitar al cetățenilor;

Apropierea cetățenilor de valorile culturale și morale;

J Participarea unor largi categorii de populație la evenimente cultural-educative.