Hotărârea nr. 47/2019

Hotărârea nr. 047 - pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 175/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 175/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 175/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 34872/12.03.2019 întocmită de Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 36622/15.03.2019 prezentat de Direcția Management Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul nr. 39268/2017 emis de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici privind funcțiile publice din cadrul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;


4» V Aviteul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor O^J^^|Ulații Internaționale, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, A?rî“''A't"'*i^i'obleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei  Crânsparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al

Sectorului 2 al Municipiului București.

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • -  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 175/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică și se completează Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 175/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, respectiv art 6, art 7, art 19, art 24, art 27, art 29 și art 30, conform anexei ce conține un număr de 7 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 175/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, rămân aplicabile.

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al ' /•'/’‘‘'Ă

w i \.'E>}t^bției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura • ^(^ucerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate

fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

Hotărârea nr. 47

București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.