Hotărârea nr. 42/2019

Hotărârea nr. 042 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

www.ps2.ro • Strada Chiristlgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 26171/26.02.2019 prezentat de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Propunerea domnului Popescu Dan - Cristian, Viceprimarul Sectorului 2, pentru ca domnul consilier local Alexandru Adrian să fie desemnat președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost consemnat în procesul - verbal al ședinței;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru ^probarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilordpcaj^^ăprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 673/2002;

indefrieiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2), art. 47 și art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se alege domnul consilier local Alexandru Adrian președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv: aprilie, mai și iunie 2019.

Art.2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 42

București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre confine un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.