Hotărârea nr. 300/2019

Hotărârea nr. 300 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de statşi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2
www.pfs2.ro ■ Strada Chiristlglilor nr. 11-13, Tel: «(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209 62 32


HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământpreuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectoridui 2 al Municipiului București',

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 137812/20.09.2019 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate 138543/26.09.2019 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.75/2005, privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare,;

- Art. 11 alin (1), alin. (4) lit.e) și art.12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului pricind asigurarea calității educației, cu modificările și completările îa Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 5/2019 privind aprobarea rețelei ’nvățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare;


- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

  • -  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 93/17.04.2019 privind validarea mandatului unui consilier local;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 143/17.05.2019 privind validarea mandatului unui consilier local;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 146/26.06.2019 privind validarea mandatului unui consilier local

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Pe data prezentei, se desemnează reprezentanții Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, conform anexei nr. 1 și nr. 2 ce cuprind 9 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Persoanele desemnate în anexă vor avea atribuțiile prevăzute la art.12 din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Cu aceeași dată, H.C.L nr.250/2018 privind desemnarea reprezentanților ConsdgShi^ Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în uni^^^e^^țământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al '^^^b^d^^București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.

9 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Generală pentru Adminstrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, conform rețelei școlare aprobate pentru anul școlar 2019-2020, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 300

București, 27.09.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 12 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 300/27.09.2019
TABEL
PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

NR CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR CONSILIERI

CONSILIERI DESEMNAȚI

ZAT | chimbareJ ?etar, [

1

GRĂDINIȚA NR 7

2

PRE

STR. MAICA DOMNULUI NR 61 - 63, SECTOR2

021/242.17.14

1

Beldeanu Augustin Lucian

2

GRĂDINIȚA "LICURICI"

2

PRE

B-DUL. DACIA NR. 134, SECTOR 2

STR. SĂGEȚII NR 11, SECTOR 2

021/210.47.90

1

Boblea Ion

3

GRĂDINIȚA "ALBINUȚA"

2

PRE

STR. DINU LIPATTI NR. 1, SECTOR 2

STR. SERGHEIVASILIEVICIRAHMANINOV NR.25, SECTOR 2

021/230.16.41

1

Bughiu Iolanda Luminița

4

GRĂDINIȚA "LUMINIȚA"

2

PRE

ȘOSEAUA IANCULUI NR 4A SECTOR 2

021/250.31.80

1

Iliescu Constantin Cristinel

5

GRĂDINIȚA NR 23

2

PRE

STR SLD. RĂDUȚĂ GHEORGHE NR 1,

SECTOR 2

021/255.08.40

1

Feroiu Dumitru Silviu

6

GRĂDINIȚA NR 133

2

PRE

STR AUREL VLAICU NR 30 - 32, SECTOR 2

STR DRAGOȘ VODĂ NR 25, SECTOR 2

021/211.67.49

1

Constantin Angela

7

GRĂDINIȚA NR 135

2

PRE

STR MAȘINA DE PÂINE NR 61, SECTOR 2

021/242.18.05

1

Bugner Antoneta Gențaeta Alexandra                      j

8

GRĂDINIȚA NR 137

2

PRE

STR PLUMBUITA NR 5, SECTOR 2

021/240.75.81

1

Suiwiu ta,       SPr® ne!

IL JSECI

9

GRĂDINIȚA NR 138

2

PRE

STR TUNARI NR 52, SECTOR 2

021/210.63.77

1

Pușcașu Marian

10

GRĂDINIȚA "CASTEL"

2

PRE

B-DUL. PIERRE DE COUBERTIN NR 1, SECTOR2

021/317.99.46

1

Zaharia Răzvan Cristian

11

GRĂDINIȚA NR 189

2

PRE

ȘOSEAUA VERGULUI NR 12, SECTOR 2

021/255.48.70

1

Radu Gheorghe

12

GRĂDINIȚA "CLOPOȚEL"

2

PRE

STR. DRIDU GEORGESCU NR 2, SECTOR 2

021/250.21.97

1

Oprea Dumitru

13

GRĂDINIȚA NR. 233

2

PRE

STR PETRE ANTONESCU NR. 20, SECTOR 2

021/242.05.92

1

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

14

GRĂDINIȚA NR 234

2

PRE

STR. INTRAREA PONTONULUI NR 1-5, SECTOR 2

021/242.27.48

l

Mărgărit Petre

NR CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR CONSILIERI

CONSILIERI DESEMNAȚI

15

GRĂDINIȚA NR 236

2

PRE

ALEEA ILIA NR. 1, SECTOR 2

021/255.46.20

1

lordache Florina Isabela

16

GRĂDINIȚA NR. 256

2

PRE

STR. ATANASIE IONESCU NR. 25, SECTOR 2

021/250.62.22

1

Costache Jean

17

GRĂDINIȚA "ALICE"

2

PRE

STR. ALEXANDRU DONICI NR. 23, SECTOR

2

STR. ARMENESCÂ NR. 27, SECTOR 2

021/211.45.24

1

Alexandru Adrian

18

GRĂDINIȚA NR 276

2

PRE

STR. CORABIA NR. 57, SECTOR 2

021/242.32.80

1

Țîbuleac Bogdan

19

GRĂDINIȚA "STELUȚA"

2

PRE

ȘOSEAUA VERGULUI NR. 14, SECTOR 2

021/255.11.95

1

lordache Florina Isabela

20

GRĂDINIȚA NR 280

2

PRE

STR. DELFINULUI NR. 4, SECTOR 2

021/255.79.80

1

Lăzăroiu Ioana Gela

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 4

2

PRLGIM

STR. HERȚA NR. 14A, SECTOR 2

021/255.64.25

1

Feroiu Dumitru Silviu

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARIA ROSETTI"

2

PRI, GIM

STR. GIUSEPPE GARIBALDI NR. 3, SECTOR 2

021/230.52.76

1

Zaharia Răzvan Cristian

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TUDOR ARGHEZI"

2

PRI, GIM

STR. TUDOR ARGHEZI NR. 46-50, SECTOR 2

021/316.91.87

1

Andrei Robert Alexandru

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF. SILVESTRU"

2

PRE, PRI, GIM

STR. OLT ARULUI NR. 11, SECTOR 2

021/210.20.45

1

MicleaNiculina

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 24

2

PRI, GIM

STR. TUNARI NR. 52, SECTOR 2

021/210.71.85

1

Costache Jean

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 25

2

PRE, PRI, GIM

STR. SILVIA NR. 54, SECTOR 2

ALEEA SINAIA NR. 2, SECTOR 2

STR. CALLIMACHI NR. 8, SECTOR 2

021/242.26.95

1

Oprea Dumitru

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 27

2

PRI, GIM

STR. MAȘINA DE PÂINE NR 65, SECTOR 2

021/242.16.45

1

Dinu Alexandru

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 28

2

PRE, PRI, GIM

ALEEA CIRCULUI NR 1, SECTOR 2

STR. DOGARILOR NR. 34, SECTOR 2

021/210.59.10

1

Pușcașu Marian

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORIE GHICA VOIEVOD"

2

PRI, GIM

STR. LAPTARI TEI NR 23, SECTOR 2

021/242.11.60

1

Stanei u Ion

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 31

2

PRI, GIM

B-DUL. LACUL TEI NR 116, SECTOR 2

021/242.17.12

1

Riesch Antheia Aleksandra

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 32

2

PRE, PRI, GIM

STR. SPORTULUI NR 21, SECTOR 2

021/655.62.40

1

Constantin Angela

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 39

2

PRI, GIM, GIM-SP

SOS. COLENTINA NR 91, SECTOR 2

021/240.30.25

1

Stanciu Ion

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40

2

PRE, PRI, GIM

STR PERIȘ NR. 27, SECTOR 2

STR. PERIȘ NR. 12, SECTOR 2

021/240.65.45

1

Lăzăroiu Ioana Gela

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR.

CONSILIERI

CONSILIERI DESEMNAȚI

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41

2

PRE, PRI, GIM

STR. NICOLAE APOSTOL NR. 2, SECTOR 2

021/240.28.45

>

Feroiu Dumitru Silviu

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 46

2

PRI, GIM

STR SLT. STĂNESCU GHEORGHE NR. 2-18,

SECTOR 2

021/250.25.27

1

Costache Jean

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49

2

PRI, GIM

STR_ VATRA LUMINOASA NR. 99,

SECTOR 2

021/250.24.44

1

Popescu Lenuța

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAICA DOMNULUI"

2

PRE, PRI, GIM

STR. ION MAIORESCU NR. 32, SECTOR 2

INTRAREA COBILIȚEI NR 8, SECTOR 2

021/252.03.10

1

Șerpescu Cătălin Constantin

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 51

2

PRI, GIM

STR. HERȚA NR. 1, SECTOR 2

021/255.40.60

1

lordache Florina Isabela

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IANCULUI"

2

PRE, PRI, GIM

B-DUL. PACHE PROTOPOPESCU NR. 50, SECTOR 2

STR. POPA NAN NR 47B, SECTOR 2

B-DU.L FERDINAND I NR 23, SECTOR 2

021/252.22.60

1

Chiricuță Ion

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56

2

PRI, GIM

B-DUL. PACHE PROTOPOPESCU NR. 109A,

SECTOR2

021/252.41.25

1

Alexandru Adrian

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE GHELMEZ"

2

PRE, PRI, GIM

STR. PESCĂRUȘULUI NR 124, SECTOR 2

B-DUL BASARABIA NR. 50, SECTOR 2

B-DUL. BASARABIA NR 160, SECTOR 2

021/324.51.35

1

Feroiu Dumitru Silviu

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 62

2

PRE, PRI, GIM;

GIM-SPEI

STR. POTÂRNICHII NR. 3, SECTOR 2

STR. ȘTIUCII NR 54, SECTOR 2

021/255.36.35

1

Radu Gheorghe

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FERDINAND I"

2

PRI, GIM

B-DUL. GĂRII OBOR NR. 16, SECTOR 2

021/252.53.70

1

Mărgărit Petre

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 66

2

PRI, GIM

STR. LOGOFĂT DAN NR 1, SECTOR 2

021/255.45.80

I

Costache Jean

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71

2

PRE, PRI, GIM

CALEA MOȘILOR NR. 148, SECTOR 2

B-DUL. FERDINAND I NR. 128, SECTOR 2

021/314.13.95

1

Miclea Niculina

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 77

2

PRI, GIM

ȘOS. PANTELIMON NR. 289, SECTOR 2

021/255.39.45

1

Șerpescu Cătălin Constantin

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.85

2

PRI, GIM

STR. INTR. MEDIC ZLĂTESCU NR. 7A,

SECTOR2

STR. TRAIAN NR. 160, SECTOR 2

021/252.45.20

1

Popescu Lenuța                |,

spre ne*

£AT chimbare, IETAR,__

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 145

2

PRE, PRI, GIM

STR. HELIADE ÎNTRE VII NR 36, SECTOR 2

STR. HELIADE ÎNTRE VII NR. 26, SECTOR 2

021/240.70.36

1

SECI

Andrei Robert Alexandro -------

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 307

2

PRI, GIM

STR. LUNCȘOARANR. 17, SECTOR 2

021/210.25.85

1

Mărgărit Petre

50

COLEGIUL NAȚIONAL "ȘCOALA CENTRALĂ"

2

PRI, GIM, LIC TEO

STR. ICOANEI NR. 3-5, SECTOR 2

021/211.84.84

1

Beldeanu Augustin Lucian

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR.

CONSILIERI

CONSILIERI DESEMNAȚI

51

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL"

2

LIC TEO

B-DUL. PACHE PROTOPOPESCU NR. 62, SECTOR2

021/252.57.00

I

Zaharia Răzvan Cristian

52

COLEGIUL NAȚIONAL "CANTEMIR VODĂ"

2

GIM, LIC TEO

STR. VIITORULUI NR. 60, SECTOR 2

021/210.69.35

1

Lăzăroiu Ioana Gela

53

COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET"

2

GIM, LIC TEO

STR ITALIANĂ NR. 17, SECTOR 2

021/313.64.62

1

Iliescu Constantin Cristinel

54

COLEGIUL NAȚIONAL "IULIA HAȘDEU"

2

LIC TEO

B-DUL. FERDINAND I NR. 91, SECTOR 2

021/252.45.08

1

Pușcașu Marian

55

COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ"

2

PRI, PRI-SP,

GIM, GIM-SP,

LIC TEO, LIC

VOC

ȘOS. MIHAI BRAVU NR 169, SECTOR 2

021/321.70.92

1

Feroiu Dumitru Silviu

56

COLEGIUL NAȚIONAL "VICTOR BABEȘ"

2

GIM, LIC TEO

ȘOS. FUNDENI NR. 254, SECTOR 2

021/240.78.70

1

Iordache Florina Isabela

57

COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV "GEORGE COȘBUC"

2

GIM, LIC TEO

STR. OLARI NR. 29-31, SECTOR 2

021/252.80.80

1

Dinu Alexandru

58

LICEUL TEORETIC "C. A. ROSETTI"

2

LIC TEO

STR. GIUSEPPE GARIBALDI NR 11, SECTOR

2

021/230.48.73

1

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

59

LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU"

2

LIC TEO

STR. POPA LAZÂR NR. 8A, SECTOR 2

021/252.78.56

1

Popescu Lenuța

60

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

2

PRI, GIM, LIC TEO

ȘOS. PANTELIMON NR. 355, SECTOR 2

021/255.12.65

1

Țîbuleac Bogdan

61

LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN"

2

PRI, GIM, LIC TEO

B-DUL. DIMITRIE POMPEIU NR 3, CORP B,

SECTOR 2

021/210.33.91

1

Constantin Angela

62

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE"

2

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

B-DUL. FERDINAND I NR. 89, SECTOR 2

021/252.01.94;

021/252.11.23

1

Șerpescu Cătălin Constantin

63

LICEUL TEORETIC "WALDORF"

2

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR. SLD. SAVU MARIN NR 29, SECTOR 2

STR. POPA NAN NR 47, SECTOR 2

021/255.30.51

1

Mărgărit Petre

64

LICEUL TEORETIC "TRAIAN"

2

GIM-SP, LIC TEO, LIC TEH, LIC VOC

STR. GAL VANI LUIGI NR. 20, SECTOR 2

021/210.65.98

1

Alexandru Adrian

___VIZ

XT limbare,

65

COLEGIUL ECONOMIC "HERMES"

2

LIC TEH, POS

CALEA MOȘILOR NR. 152, SECTOR 2

021/314.76.45

1

Boblea Ion

spre nescl

66

COLEGIUL ECONOMIC "A. D. XENOPOL"

2

LIC TEH, POS

STR. TRAIAN NR. 165, SECTOR 2

021/320.57.19

1

Oprea Dumitru

3ECRE

TAR,

67

COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU"

2

PROF, LIC TEH,

LIC TEO, POS

STR. DIMITRIE POMPEIU NR. 3, SECTOR 2

021/233.19.10

1

Metehău Andrei George

68

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

2

PROF, LIC TEO,

LIC TEH, POS

B-DUL. BASARABIA NR. 47, SECTOR 2

021/324.32.95

1

Țîbuleac Bogdan

NR CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR CONSILIERI

CONSILIERI DESEMNAȚI

69

LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL PANTELIMON"

2

GIM-SP, LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC

STR. HAMBARULUI NR. 12A, SECTOR 2

021/255.99.43

1

Andrei Robert Alexandru

70

LICEUL TEHNOLOGIC "NIKOLA TESLA"

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS

SOS. PANTELIMON NR 25, SECTOR 2

021/252.78.86

1

Alexandru Adrian

71

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUȘI"

2

LIC TEH, POS

B-DUL. DIMITRIE POMPEIU NR. 1, SECTOR

2

021/232.12.75

1

Zaharia Răzvan Cristian

72

LICEUL TEHNOLOGIC "ION I.C. BRĂTIANU"

2

PROF, LIC TEH

STR. POPA LAZÂR NR. 8A, SECTOR 2

021/252.81.30

1

Chiricuță Ion

73

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "FUNDENI"

2

POS

ȘOS. FUNDENI NR. 252-254, SECTOR 2

021/240.51.35;

021/241.32.97

1

Stanciu Ion

74

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR 2

2

GIM/AR

B-DUL. FERDINAND I NR. 128, SECTOR 2

021/252.57.03

1

Pușcașu Marian

75

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR 4

2

GIM/AR

STR. MAICA DOMNULUI NR. 61-63, SECTOR

2

021/242.00.50

1

Feroiu Dumitru Silviu

76

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR 2

2

LIC/SP

B-DUL. FERDINAND I NR. 128, SECTOR 2

021/252.25.08

1

Dinu Alexandru

77

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "DINAMO"

2

LIC/SP

STR. SILVIA NR. 54, SECTOR 2

021/210.55.85

1

Iliescu Constantin Cristinel

78

CLUBUL COPIILOR SECTOR 2

2

GIM

INTRAREA COBILIȚEI NR. 8, SECTOR 2

021/210.64.32

1

Costache lean

79

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ

2

LIC

STR. HELIADE INTRE VII NR 36 , SECTOR 2

021/232.30.11

1

Andrei Robert Alexandru

80

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR 1

2

PRI, GIM/SPE

STR. POPA RUSU NR 13, SECTOR 2

021/211.75.03

1

Stanciu Ion

81

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR 2

2

PRI, GIM/SPE

STR. POPA PETRE NR. 31, SECTOR 2

STR. CORABIA NR.57-59, SECTOR 2

021/211.12.57

1

Chiricuță Ion

82

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

PENTRU DEFICIENȚ1 DE VEDERE

2

PRE, PRI,

GIM/SPE

STR. AUSTRULUI NR. 33, SECTOR 2

021/320.33.63

1

Dinu Alexandru

VIZA

spre nesch

T mbare.

83

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "REGINA ELISABETA"

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS/SPE

STR VATRA LUMINOASĂ NR 108, SECTOR

2

021/250.62.85

1

Șerpescu Cătălin

„ SECRE'

'AR,

84

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR 3

2

PRI, GIM, LIC TEH, LIC TEO, PROF/SPE

STR. AUSTRULUI NR. 37, SECTOR 2

021/321.38.20

1

Popescu Lenuța

85

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR 2

2

PROF/SPE

ȘOS. PANTELIMON NR. 299, SECTOR 2

021/255.25.40

1

Metehău Andrei George

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR.

CONSILIERI

CONSILIERI DESEMNAȚI

86

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 3

2

PROF/SPE

STR. IANCU MARCEL NR. 7, SECTOR 2

021/210.66.70

1

Alexandru Adrian

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR^

Anexa nr. 2 la H.C.L Sector 2 nr.300/27.09.2019
TABEL
PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR.

CONSILIERI

LOCALI

CONSILIER LOCAL

1

GRĂDINIȚĂ "CARTEA CU POVEȘTI"

2

PRE

STR. AUREL VLAICU, NR. 127A, SECTOR 2

0766. 237. 114

1

Metehău Andrei George

2

GRĂDINIȚA "MAGICĂ"

2

PRE

STR. ȘTEFAN MIHÂILEANU, NR. 33, SECTOR 2

0723. 892. 378

1

Șerpescu Cătălin Constantin

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ANGEL'S ACADEMY"

2

PRE

STR. MĂGURA VULTURULUI, NR. 38, SECTOR 2

0722.23.01.21

1

Țîbuleac Bogdan

4

GRĂDINIȚA "KIDS CLUB - TEI"

2

PRE

STR. ZAMBILELOR NR. 88 - 92, SECTOR 2

0724.28.22.82;

0722.61.21.36

1

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

5

GRĂDINIȚA"MICA ACADEMIE DE ARTE"

2

PRE

INTRAREA ION VOICU, NR. 4, SECTOR 2

021/211.07.40;

0788.238.567

1

Iordache Florina Isabela

6

GRĂDINIȚA "PINK LEMON"

2

PRE

STR. COMÂNIȚA, NR. 7, SECTOR 2

021/211.01.21;

0722.68.97.77

1

Lăzăroiu Ioana Gela

7

GRĂDINIȚA "SIMSALA GRIMM"

2

PRE

STR. ORZARI, NR. 74B, SECTOR 2

021/323.61.34;

0722.28.55.36

1

Chiricuță Ion

VI

o rA rzA fi za c

ZAT irhimha ro

8

GRĂDINIȚA "ȘOTRON"

2

PRE

STR. GHERGHIȚEI, NR. 7, SECTOR 2

021/655.53.98

1

Dinu Alexandru

SEC

îETAR,

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY"

2

PRE

STR. CLAUDIU, NR. 26, SECTOR 2

0723.248.978

1

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

10

GRĂDINIȚA "DON CASTOR"

2

PRE

STR. GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI, NR. 17,

SECTOR 2

021/642.12.74;

0757.07.39.29

1

Bughiu Iolanda Luminița

11

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA CU PITICI MARI ȘI MICI"

2

PRE

STR. TEOFIL, NR. 27, SECTOR 2

0722.62.62.68

1

Metehău Andrei George

12

GRĂDINIȚA "CASTELUL COPIILOR"

2

PRE

STR. SFÂNTA TREIME, NR. 28, SECTOR 2

0724.25.25.25

0722.43.01.57

1

Feroiu Dumitru Silviu

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR.

CONSILIERI LOCALI

CONSILIER LOCAL

13

GRĂDINIȚA "VISE"

2

PRE

STR. ING. VASILE CRISTESCU, NR. 26, SECTOR 2

021/320.56.78;

0745.485.246

1

Bughiu lolanda Luminița

14

GRĂDINIȚA "COCCINELLE"1

2

PRE

STR. ION BERINDEI, NR. 33, SECTOR 2

021/242.13.44;

0721.86.36.76

1

Beldeanu Augustin Lucian

15

GRĂDINIȚA "SUFLET DE COPIL"

2

PRE

ȘOS. FUNDENI, NR 254, SECTOR 2

0725.24.50.25

1

Alexandru Adrian

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "KIDS FIRST"

2

PRE

STR. SICĂ ALEXANDRESCU NR. 20, SECTOR 2

021/250.18.58;

0766.56.87.76

1

Zaharia Răzvan Cristian

17

GRĂDINIȚA "LA TURN"

2

PRE

ȘOS. MORARILOR NR. 1, CLĂDIREA C12,

SECTOR 2

021/275.17.72;

0732.122.336

1

Țîbuleac Bogdan

18

GRĂDINIȚA "OLGA GUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL"

2

PRE

STR BĂNEASA ANCUȚA, NR. 8, SECTOR 2

0734.411.359

1

Stanciu Ion

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT "ZUPPY"

2

PRE

STR. OTEȘANI, NR 69, SECTOR 2

0761. 968. 368

1

Stanciu Ion

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT “SPRINGFIELD”

2

PRE

STR. SFÂNTA ANA, NR. 9, SECTOR 2

021/212.31.05;

0721.707.879;

0734.710.573

1

Beldeanu Augustin Lucian

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “RIO”

2

PRE

STR LUIGIGALVANI, NR 13, SECTOR 2

0753.250.250

I

Metehâu Andrei George

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT "VEVERIȚA JUCĂUȘĂ"

2

PRE

STR. LITOVOI VOIEVOD, NR 38, SECTOR 2

0726.224.859

Feroiu Dumitru Silviu

f-----T

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT "FIRST STEPS"

2

PRE

STR POMPILIU MANOLIU, NR. 7, SECTOR 2

0737.809.291

1

*

Constantin Angela p P 8 H €

i SEC

24

GRĂDINIȚA "PRIMII PAȘI"

2

PRE

STR. VLADISLAV VOIEVOD, NR 13, SECTOR 2

0726.857.763

1

Iliescu Constantin Cristinel

25

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT "CASTELINO BABY"

2

PRE

STR. PROF. ION URSU, NR 21, SECTOR 2

0731.995.600

1

Costache lean

26

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "TOM SAWYER"

2

PRE

STR BRAȚULUI, NR 14, SECTOR 2

0724.313.795

1

Alexandru Adrian

27

GRĂDINIȚA "ALFRED FRONIUS"

2

PRE

STR TUNARI, NR 39, SECTOR 2

0729.699.619

1

Șerpescu Cătălin Constantin


IZĂT~ schimbare RETAR,


NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR.

CONSILIERI LOCALI

CONSILIER LOCAL

28

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTESSORI MSB -

MKB"

2

PRI

STR. AGRICULTORILOR, NR. 79, SECTOR 2

0729.002.081

I

Mărgărit Petre

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ZEPPELIN SCHULE"

2

PRI

STR. ICOANEI NR. 17A, SECTOR 2

021/210.97.74;

0745.01.70.00

1

Constantin Angela

30

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTERRA"

2

PRE/PR1

STR. ARHITECT GHEORGHE MANDREA NR. 6, SECTOR2

STR. RĂSPÂNTIILOR, NR. 7, SECTOR 2

STR. RĂSPÂNTIILOR, NR. 15, SECTOR 2

0751.06.72.79

1

Pușcașu Marian

31

ȘCOALA PRIMARĂ "LUCA"

2

PRE/PRI

STR. SÂNMEDRU NR. 25, SECTOR 2

0721.33.51.61

0744.89.42.06

1

Radu Gheorghe

32

LICEUL TEORETIC "NEW GENERATION SCHOOL"

2

PRI/GIM/LIC. TEO

STR. AGRICULTORILOR, NR. 87, SECTOR 2

021/322.47.37;

0728.528.437

1

Beldeanu Augustin Lucian

33

LICEUL TEORETIC "VICTORIA"

2

LIC.TEO

ȘOS. PANTELIMON, NR, 355, SECTOR 2

0723.09.15.32

1

Mărgărit Petre

34

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL BUCUREȘTI

2

LIC.TEO

STR. HAMBARULUI NR. 12A

0727.79.91.97

1

Țîbuleac Bogdan

35

LICEUL TEORETIC "DR. MIOARA

MINCU" 2

2

LIC.TEO

STR. VIITORULUI NR. 161 - 163, SECTOR 2

021/211.40.15

1

Andrei Robert Alexandru

36

LICEUL PEDAGOGIC "ANASTASIA POPESCU"

2

PRE/PRI/GIM/

LIC.PED

STR. TRAIAN NR 160, SECTOR 2 SECTOR2

STR. ION HELLADE RĂDULESCU, NR. 18,

SECTOR 2

021/252.46.65;

021/252.23.87

1

Zaharia Răzvan Cristian

37

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "SF. VASILE CEL MARE"

2

POS

Str. GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI, NR. 26 A, SECTOR2

0727.37.24.64

1

Lăzăroiu Ioana Gela

38

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “DOMNIȚA RUXANDRA”

2

POS

ȘOS. PANTELIMON, NR. 25, SECTOR 2

0742.13.68.33

1

Iliescu Constantin Cristinel

39

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "CAROL DA VILA"

2

POS

STR. VITpORUIWNR. 161 - 163, SECTOR 2

021/610.70.68

I

Radu Gheorghe


1Grădînița "Coccinelle'’ - activitate suspendată pentru anul școlar 2019 - 2020

2Liceul Teoretic MDr. Mioara Mincu” - activitate suspendată pentru anul școlar 2019 - 2020BUGHspre neschimbare, SECRETAR,