Hotărârea nr. 299/2019

Hotărârea nr. 299 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.psî ro • Sirniiîi Chiristigiilor nr 11-13, Tel: *(4021) 209.fî0.00 Fax: +(4021) 209 62.82


HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București',

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 137806/20.09.2019, prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 2 înregistrată la Serviciul Registratură, Relații cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 137800/20.09.2019;

 • -  Raportul de specialitate nr. 138212/25.09.2019, prezentat de către Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa prezentată de doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița înregistrată la cabinet Secretar sub nr. 4145/24.09.2019;

 • - Amendamentul domnului Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 4221/27.09.2019;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  4 .pispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu r temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secre^ <^l Se^ru/ui 2 București.
vedere reglementările cuprinse în:

Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; dinul Ministrului Educației Naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al Municipiului București de resurse și asistență educațională, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 5/30.01.2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

 • -  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 93/17.04.2019 privind validarea mandatului unui consilier local;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 143/17.05.2019privind validarea mandatului unui consilier local;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 146/26.06.2019 privind validarea mandatului unui consilier local

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Pe data prezentei, se desemnează reprezentanții Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, ce conțin un număr de 9 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aceeași dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 249/2018 privind, desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de admin'^/^a^^ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului București, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 299

București, 27.09.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 12 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Anexa nr. 1 IaH.C.L Sector 2 nr.299/27.09.2019


TABEL

PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

NR CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR

MEMBRILO

RCA

NR CONSILIERI LOCALI

CONSILIERI LOCALI

1

GRĂDINIȚA NR 7

2

PRE

STR MAICA DOMNULUI NR 61 -63

021/242.17.14

7

1

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

2

GRĂDINIȚA "LICURICI"

2

PRE

B-DUL. DACIA NR. 134

STR. SĂGEȚII NR 11

021/210.47.90

7

1

Popescu Lenuța

3

GRĂDINIȚA "ALBINUȚA"

2

PRE

STR. DINU LIPATTI NR. 1 STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV NR 25

021/230.16.41

7

1

Miclea Niculina

4

GRĂDINIȚA "LUMINIȚA"

2

PRE

ȘOSEAUA IANCULUI NR 4A

021/250.31.80

7

1

Popescu Lenuța

5

GRĂDINIȚA NR 23

2

PRE

STR. SLD. RÂDUȚĂ GHEORGHE NR. 1

021/255.08.40

7

1

Dinu Alexandru

6

GRĂDINIȚA NR 133

2

PRE

STR. AUREL VLAICU NR. 30 - 32

STR. DRAGOȘ VODĂ NR. 25

021/211.67.49

7

1

Popescu Lenuța

7

GRĂDINIȚA NR 135

2

PRE

STR MAȘINA DE PÂINE NR. 61

021/242.18.05

7

1

Feroiu Dumitru Silviu

8

GRĂDINIȚA NR 137

2

PRE

STR. PLUMBUITA NR 5

021/240.75.81

7

1

Beldeanu Augustin Lucian

9

GRĂDINIȚA NR 138

2

PRE

STR. TUNARI NR 52 -54

021/210.6.3.77

7

1

Boblea Ion

10

GRĂDINIȚA "CASTEL"

2

PRE

B-DUL. PIERRE DE COUBERTIN NR 1

021/317.99.46

7

1

Lăzăroiu Ioana Gela

NR CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR

MEMBRILO

RC.A.

NR

CONSILIERI

LOCALI

CONSILIERI LOCALI

11

GRĂDINIȚA NR 189

2

PRE

ȘOSEAUA VERGULUI NR 12

021/255.48.70

7

1

Metehău Andrei

George

12

GRĂDINIȚA "CLOPOȚEL"

2

PRE

STR. DRIDU GEORGESCU NR. 2

021/250.21.97

7

1

Costache Jean

13

GRĂDINIȚA NR. 233

2

PRE

STR. PETRE ANTONESCU NR 20

021/242.05.92

7

1

Stanciu Ion

14

GRĂDINIȚA NR 234

2

PRE

STR. INTRAREA PONTONULUI NR. 1-5

021/242.27.48

7

1

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

15

GRĂDINIȚA NR. 236

2

PRE

ALEEA ILLA NR 1

021/255.46.20

7

1

Radu Gheorghe

16

GRĂDINIȚA NR 256

2

PRE

STR. ATANASIE IONESCUNR. 25

021/250.62.22

7

1

Iordache Florina

Isabela

17

GRĂDINIȚA "ALICE"

2

PRE

STR. ALEXANDRU DONICI NR. 23

STR. ARMENESCĂ NR. 27

021/211.45.24

7

1

Miclea Niculina

18

GRĂDINIȚA NR. 276

2

PRE

STR. CORABIA NR. 57

021/242.32.80

7

1

Chiricută Ion

19

GRĂDINIȚA "STELUȚA"

2

PRE

ȘOSEAUA VERGULUI NR 14

021/255.11.95

7

1

Boblea Ion

VIZA

T mbare, AR,.

20

GRĂDINIȚA NR 280

2

PRE

STR DELFINULUI NR. 4

021/255.79.80

7

1

Tîbuleac Bogdan

-sp

C 1 iCobl«

SECRET

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 4

2

PRI, GIM

STR. HERȚANR. 14A

021/255.64.25

9

2

Dinu Alexandru

Metehău

Andrei George

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARIA ROSETTI"

2

PRI, GIM

STR GIUSEPPE GARIBALDI NR. 3

021/230.52.76

9

2

Andrei Robert Alexandru

Beldeanu

Augustin

Lucian

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TUDOR ARGHEZI"

2

PRI, GIM

STR TUDOR ARGHEZI NR 46-50

021/316.91.87

9

2

Șerpesc u Cătălin

Constantin

Miclea

Niculina

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF. SILVESTRU"

2

PRE, PRI, GIM

STR OLT ARULUI NR 11

021/210.20.45

9

2

Boblea Ion

Popescu Dan

Cristian

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 24

2

PRI, GIM

STR. TUNARI NR 52 - 54

021/210.71.85

9

2

Popesc u Lenuța

Bughîu Iolanda

Luminița

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR.

MEMBRILO

RC.A.

NR.

CONSILIERI

LOCALI

CONSILIERI LOCALI

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25

2

PRE, PRI, GIM

STR SILVIA NR 54

ALEEA SINAIA NR. 2

STR. CALLIMACHI NR. 8

021/242.26.95

9

2

Metehău Andrei

George

Popescu

Lenuța

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27

2

PRI, GIM

STR. MAȘINA DE PÂINE NR. 65

021/242.16.45

9

2

Bughiu Iolanda

Luminița

Constantin

Angela

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28

2

PRE, PRI, GIM

ALEEA CIRCULUI NR. 1

STR. DOGARILOR NR 34

021/210.59.10

9

2

Bugner Antoneta

Georgeta Alexandra

Lazăroiu Ioana

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORIE GHICA VOIEVOD"

2

PRI, GIM

STR. LAPTARI TEI NR 23

021/242.11.60

9

2

Popescu Lenuța

Popescu Dan

Cristian

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 31

2

PRI, GIM

B-DUL. LACUL TEI NR 116

021/242.17.12

9

2

Bugner Antone ta

Georgeta Alexandra

Stanciu Ion

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 32

2

PRE, PRI, GIM

STR. SPORTULUI NR 21

021/655.62.40

9

2

Stanciu Ion

Beldeanu

Augustin

Lucian

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39

2

PRI, GIM, GIM-

SP

SOS. COLENTINA NR. 91

021/240.30.25

9

2

Zaharia Răzvan

Cristian

Popescu Dan Cristian

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40

2

PRE, PRI, GIM

STR. PERIȘ NR 27

STR. PERIȘ NR. 12

021/240.65.45

9

2

Popescu Dan Cristian

Stanciu Ion

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41

2

PRE, PRI, GIM

STR NICOLAE APOSTOL NR. 2

021/240.28.45

9

2

Stanciu Ion

Oprea Dumitru

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 46

2

PRI, GIM

STR. SLT. STÂNESCU GHEORGHE

NR. 2

021/250.25.27

9

2

Bughiu Iolanda

Luminița

Popescu

Lenuța

cnrn

VIZAT

bare,

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49

2

PRI, GIM

STR VATRA LUMINOASA NR. 99

021/250.24.44

9

2

Iliescu Constantin

Cristinel

Alexand

r>> S

"!VOL»tl 111

ECRETA

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAICA DOMNULUI"

2

PRE, PRI, GIM

STR ION MAIORESCU NR 32

INTRAREA COBILIȚEI NR 8

021/252.03.10

9

2

Mărgărit Petre

Metehău

Andrei George

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 51

2

PRI, GIM

STR. HERȚA NR. 1

021/255.40.60

9

2

Țîbuleac Bogdan

Radu Gheorghe

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IANCULUI"

2

PRE, PRI, GIM

B-DUL. PACHE PROTOPOPESCU NR

50

B-DU.L FERDINAND I NR 23

STR POPA NAN NR 47B

021/252.22.60

9

2

Iliescu Constantin

Cristinel

Alexandru Adrian

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56

2

PRI, GIM

B-DUL. PACHE PROTOPOPESCU NR.

109A

021/252.41.25

9

2

Costache Jean

Mărgărit Petre

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR.

MEMBRILO

RC.A.

NR.

CONSILIERI LOCALI

CONSILIERI LOCALI

/IZAT

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE GHELMEZ"

2

PRE, PRI, GIM

STR. PESCĂRUȘULUI NR. 124

B-DUL BASARABIA NR. 50

B-DUL. BASARABIA NR. 160

021/324.51.35

9

2

Dinu Alexandru

Oprea Dumitru

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 62

2

PRE, PRI, GIM;

GIM-SPEI

STR. POTÂRNICHII NR. 3

STR. ȘTIUCII NR. 54

021/255.36.35

9

2

Țîbuleac Bogdan

Mărgărit Petre

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FERDINAND I”

2

PRI, GIM

B-DUL. GĂRII OBOR NR. 16

021/252.53.70

9

2

Chiricuță Ion

Alexandru Adrian

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 66

2

PRI, GIM

STR. LOGOFĂT DAN NR. 1

021/255.45.80

9

2

Metehău Andrei

George

Dinu

Alexandru

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71

2

PRE, PRI, GIM

CALEA MOȘILOR NR. 148

B-DUL. FERDINAND I NR. 128

021/314.13.95

7

1

Andrei Robert Alexandru

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 77

2

PRI, GIM

ȘOS. PANTELIMON NR. 289

021/255.39.45

9

2

Bughiu Iolanda Luminița

s

Feroiu Dumitru Silviu

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.85

2

PRI, GIM

STR. INTR. MEDIC CONSTANTIN

ZLÂTESCU NR. 7A

STR. TRAIANNR. 160

021/252.45.20

9

2

Dinu Alexandru

Chiricuță Ion

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

145

2

PRE, PRI, GIM

STR HELIADE ÎNTRE VII NR. 36

STR. HELIADE ÎNTRE VII NR. 26

021/240.70.36

9

2

Lăzăroiu Ioana Gela

Zaharia Răzvan Cristian

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

307

2

PRI, GIM

STR. LUNCȘOARANR. 17

021/210.25.85

9

2

Oprea Dumitru

Costache Jean

50

COLEGIUL NAȚIONAL "ȘCOALA CENTRALĂ"

2

PRI, GIM, LIC TEO

STR. ICOANEI NR. 3-5

021/211.84.84

13

3

Popescu Lenuța

Riesch Antheia Aleksandra

Popescu Dan Cristian

51

COLEGIUL NAȚIONAL "MULAI VITEAZUL"

2

LIC TEO

B-DUL. PACHE PROTOPOPESCU NR.

62

021/252.57.00

9

2

Mărgărit Petre

Dinu Alexandru

52

COLEGIUL NAȚIONAL "CANTEMIR VODĂ"

2

GIM, LIC TEO

STR VIITORULUI NR. 60

021/210.69.35

9

2

Popescu Lenuța

Zaharia Răzvan

Cristian

spre r SE

eschimbar CRETAR,

53

COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET"

2

GIM, LIC TEO

STR. ITALIANĂ NR. 17

021/31.3.64.62

9

2

Zaharia Răzvan

Cristian

Metehău

Andrei George

54

COLEGIUL NAȚIONAL ’TULIA HAȘDEU"

2

LIC TEO

B-DUL. FERDINAND I NR. 91

021/252.45.08

9

2

Constantin Angela

Mărgărit Petre

55

COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVTȚĂ"

2

PRL PRI-SP,

GIM, GIM-SP,

LIC TEO, LIC

VQ£

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 169

021/321.70.92

9

2

Popescu Dan Cristian

Pușcașu Marian

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR.

MEMBRILO

RC.A.

NR. CONSILIERI LOCALI

CONSILIERI LOCALI

56

COLEGIUL NAȚIONAL "VICTOR BABEȘ"

2

GIM, LIC TEO

ȘOS. FUNDENI NR 252-254

021/240.78.70

9

2

Stanciu Ion

Beldeanu Augustin Lucian

57

COLEGIUL NAȚIONAL

BILINGV "GEORGE COȘBUC"

2

GIM, LIC TEO

STR. OLARI NR. 29-31

021/252.80.80

9

2

Tîbuleac Bogdan

Zaharia Răzvan

Cristian

58

LICEUL TEORETIC "C. A. ROSETTI"

2

LIC TEO

STR. GIUSEPPE GARIBALDI NR. 11

021/230.48.73

9

2

Popescu Dan Cristian

Zaharia Răzvan

Cristian

59

LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU"

2

LIC TEO

STR. POPA LAZÂRNR 8A

021/252.78.56

9

2

Popescu Dan Cristian

Feroiu Dumitru

Silviu

60

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

2

PRI, GIM, LIC

TEO

ȘOS. PANTELIMON NR. 355

021/255.12.65

9

2

Popescu Lenuța

Dinu Alexandru

61

LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN"

2

PRI, GIM, LIC

TEO

B-DUL. DIMITRIE POMPEIU NR. 3, CORPB

021/210 33.91

9

2

Beldeanu Augustin Lucian

Oprea Dumitru

62

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE"

2

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

B-DUL. FERDINANDI NR. 89

021/252.01.94;

021/252.11.23

9

2

Costache Jean

Chiricuță Ion

63

LICEUL TEORETIC "WALDORF"

2

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR SLD. SAVU MARIN NR. 29

STR POPA NAN NR. 47

021/255.30.51

9

2

Feroiu Dumitru

Silviu

Riesch Antheia Aleksandra

64

LICEUL TEORETIC "TRAIAN"

2

GIM-SP, LIC

TEO, LIC TEH, LIC VOC

STR. GAL VANI LUIGI NR. 20

021/210.65.98

9

2

Bughiu Iolanda

Luminița

Stanciu Ion

65

COLEGIUL ECONOMIC "HERMES"

2

LIC TEH, POS

CALEA MOȘILOR NR 152

021/314.76.45

13

2

Popescu Lenuța

Dinu Alexandru

66

COLEGIUL ECONOMIC "A. D. XENOPOL"

2

LIC TEH, POS

STR. TRAIAN NR. 165

021/320.57.19

13

2

Mărgărit Petre

Constantin

Angela

67

COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU"

2

PROF, LIC TEH, LIC VOC, POS

STR. DIMITRIE POMPEIU NR 3

021/233.19.10

13

2

Beldeanu Augustin

Lucian

Popescu

Lenuța

V spre ne SEC

IZAT schimbare RETAR,

68

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

2

PROF, LIC TEH,

LIC TEO, POS

B-DUL. BASARABIA NR 47

021/324.32.95

13

2

Pușcaș u Marian

Dinu Alexandru

69

LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL PANTELIMON"

2

GIM-SP, LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC

STR. HAMBARULUI NR. 12A

021/255.99.43

13

2

Popescu Dan Cristian

Beldeanu

Augustin

Lucian

70

LICEUL TEHNOLOGIC "NIKOLA TESLA"

2

PROF, LIC TEH,

LIC TEO, POS

SOS. PANTELIMON NR 25

021/252.78.86

13

2

Dinu Alexandru

Feroiu Dumitru

Silviu

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR.

MEMBRILO

RC.A.

NR.

CONSILIERI LOCALI

CONSILIERI LOCALI

71

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUȘI"

2

LIC TEH, POS

B-DUL. DIMITRIE POMPEIU NR. 1

021/232.12.75

13

2

Constantin Angela

Costache Jean

72

LICEUL TEHNOLOGIC "ION LC. BRĂTIANU"

2

PROF, LIC TEH

STR. POPA LAZĂR NR. 8 A

021/252.81.30

13

2

Andrei Robert Alexandru

Metehău

Andrei George

73

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "FUNDENI"

2

POS

ȘOS. FUNDENI NR. 252 - 254

021/240.51.35;

021/241.32.97

9

1

Lăzăroiu Ioana Gela

74

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE

ARTE NR. 2

2

GIM/AR

B-DUL. FERDINAND I NR. 128

021/252.57.03

9

2

Radu Gheorghe

Chiricuță Ion

75

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE

ARTE NR. 4

2

GIM/AR

STR. MAICA DOMNULUI NR. 61-63

021/242.00.50

9

2

Andrei Robert Alexandru

Boblea Ion

76

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.2

2

LIC/SP

B-DUL. FERDINAND I NR. 128

021/252.25.08

7

1

Popescu Lenuța

77

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "DINAMO"

2

LIC/SP

STR. SILVIA NR. 54

021/210.55.85

9

2

Mărgărit Petre

Constantin

Angela

78

CLUBUL COPIILOR SECTOR 2

2

GIM

INTRAREA COBILIȚEI NR. 8

021/210.64.32

7

l

Beldeanu Augusdn Lucian

79

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ

2

LIC

STR. HELIADE INTRE VII NR 36

----------n * rq*,

021/232.30.11

13

1

Zaharia Răzvan Cristian
LUMINIȚA


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


TABEL


Anexa nr.2 Ia H.C.L. Sector 2 nr.299/27.09.2019


PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNTVERSITAR PARTICULAR


NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR. CONSILIERI LOCALI

CONSILIERI LOCALI

1

GRĂDINIȚĂ "CARTEA CU POVEȘTI"

2

PRE

STR. AUREL VLAICU, NR. 127A, SECTOR 2

0766.237. 114

1

Șerpescu Cătălin Constantin

2

GRĂDINIȚA "MAGICĂ"

2

PRE

STR. ȘTEFAN MIHÂILEANU, NR. 33, SECTOR 2

0723. 892. 378

1

Țîbuleac Bogdan

3

GRĂDINIȚA PROGRAM PRELUNGIT "ANGEL'S ACADEMV"

2

PRE

STR. MĂGURA VULTURULUI, NR. 38, SECTOR 2

0722.23.01.21

1

Metehău Andrei George

4

GRĂDINIȚA "KIDS CLUB - TEI"

2

PRE

STR. ZAMBILELOR NR. 88 - 92, SECTOR 2

0724.28.22.82;

0722.61.21.36

1

Pușcașu Marian

5

GRĂDINIȚA"MICA ACADEMIE DE ARTE"

2

PRE

INTRAREA ION VOICU, NR. 4, SECTOR 2

021/211.07.40;

0788.238.567

1

Lăzăroiu Ioana Gela

6

GRĂDINIȚA "PINK LEMON"

2

PRE

STR. COMĂNIȚA, NR. 7, SECTOR 2

021/211.01.21;

0722.68.97.77

1

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

7

GRĂDINIȚA "SIMSALA GRIMM"

2

PRE

STR. ORZARI, NR. 74B, SECTOR 2

021/323.61.34;

0722.28.55.36

1

Dinu Alexandru

8

GRĂDINIȚA "ȘOTRON"

2

PRE

STR. GHERGHIȚEI, NR. 7, SECTOR 2

021/655.53.98

I

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY"

2

PRE

STR. CLAUDIU, NR. 26, SECTOR 2

0723.248.978

1

Chiricuță Ion

1"

10

GRĂDINIȚA "DON CASTOR"

2

PRE

STR. GHEORGHE POP DE BÂSEȘTI, NR. 17, SECTOR2

021/642.12.74;

0757.07.39.29

1

Metehău Andrei Get

<PI

11

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA CU PITICI MARI ȘI MICI"

2

PRE

STR. TEOFIL, NR. 27, SECTOR 2

0722.62.62.68

1

Bughiu Iolanda Luminița

12

GRĂDINIȚA "CASTELUL COPIILOR"

2

PRE

STR. SFÂNTA TREIME, NR. 28, SECTOR 2

0724.25.25.25

0722.43.01.57

1

Dinu Alexandru

13

GRĂDINIȚA "VISE"

2

PRE

STR. ING. VASILE CRISTESCU, NR. 26, SECTOR 2

021/320.56.78;

0745.485.246

1

Beldeanu Augustin Lucian

14

GRĂDINIȚA "COCCINELLE" 1

2

PRE

STR. ION BERINDEI, NR. 33, SECTOR 2

021/242.13.44;

0721.86.36.76

l

Bughiu Iolanda Luminița

15

GRĂDINIȚA "SUFLET DE COPIL"

2

PRE

ȘOS. FUNDENI, NR. 254, SECTOR 2

0725.24.50.25

1

Stanciu Ion


VIZAT~~ e neschimbare secretar,


NR CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR

CONSILIERI

LOCALI

CONSILIERI LOCALI

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "KIDS FIRST"

2

PRE

STR SICĂ ALEXANDRESCU NR. 20, SECTOR 2

021/250.18.58;

0766.56.87.76

1

Alexandru Adrian

17

GRĂDINIȚA "LA TURN"

2

PRE

ȘOS MORARILOR NR. 1, CLĂDIREA C12,

SECTOR 2

021/275.17.72;

0732.122.336

1

Chiricuță Ion

18

GRĂDINIȚA "OLGA GUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL"

2

PRE

STR. BĂNEASA ANCUȚA, NR. 8, SECTOR 2

0734.411.359

1

Zaharia Răzvan Cristian

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT "ZUPPY"

2

PRE

STR. OTEȘANI, NR. 69, SECTOR 2

0761. 968. 368

1

Boblea Ion

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT “SPRINGFIELD”

2

PRE

STR. SFÂNTA ANA, NR. 9, SECTOR 2

021/212.31.05;

0721.707.879;

0734.710.573

1

Radu Gheorghe

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

“R1O”

2

PRE

STR. LUIGI GAL VANI, NR 13, SECTOR 2

0753.250.250

1

Feroiu Dumitru Silviu

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT "VEVERIȚA JUCĂUȘĂ"

2

PRE

STR. LITOVOI VOIEVOD, NR. 38, SECTOR 2

0726.224.859

1

Lazăroiu Ioana Gela

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT "FIRST STEPS”

2

PRE

STR. POMPILIU MANOLIU, NR. 7, SECTOR 2

0737.809.291

t

Adrian Alexandru

24

GRĂDINIȚA "PRIMII PAȘI"

2

PRE

STR. VLADISLAV VOIEVOD, NR. 13, SECTOR 2

0726.857.763

1

Iordache Florina Isabela

25

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT "CASTELINO

BABY"

2

PRE

STR. PROF. ION URSU, NR. 21, SECTOR 2

0731.995.600

1

Bughiu Iolanda

Luminița

26

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "TOM SAWYER"

2

PRE

STR BRAȚULUI, NR 14, SECTOR 2

0724.313.795

Metehău Andrei George

27

GRĂDINIȚA "ALFRED FRONIUS"

2

PRE

STR. TUNARI, NR. 39, SECTOR 2

0729.699 619

1

Popescu Lenuța

28

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTESSORI MSB -

MKB"

2

PRI

STR. AGRICULTORILOR, NR 79, SECTOR 2

0729.002.081

1

Iliescu Constantin Cristinel

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ZEPPELIN SCHULE"

2

PRI

STR. ICOANEI NR 17A, SECTOR 2

021/210.97.74;

0745.01.70.00

1

Boblea Ion

/I7AT

30

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTERRA"

2

PRE/PRI

STR ARHITECT GHEORGHE MANDREA NR. 6, SECTOR 2

STR RĂSPÂNTIILOR, NR 7, SECTOR 2

STR RĂSPÂNTIILOR NR. 15, SECTOR 2

0751.06.72.79

1

Constantin Ang<

spre r

,a SE

eschimbare,

CRETAR,

31

ȘCOALA PRIMARĂ "LUCA"

2

PRE/PRI

STR SÂNMEDRU NR 25, SECTOR 2

0721.33.51.61

0744.89.42.06

1

Iordache Florina Isabela

32

LICEUL TEORETIC "NEW GENERATION SCHOOL"

2

PRI/GIM/LIC. TEO

STR. AGRICULTORILOR NR 87, SECTOR 2

021/322.47.37;

0728.528.437

1

Pușcașu Marian

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR.

CONSILIERI LOCALI

CONSILIERI LOCALI

33

LICEUL TEORETIC "VICTORIA"

2

LIC.TEO

ȘOS. PANTELIMON, NR. 355, SECTOR 2

0723.09.15.32

1

Radu Gheorghe

34

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI

2

LIC.TEO

STR. HAMBARULUI NR. 12A

0727.79.91.97

1

Iordache Florina Isabela

35

LICEUL TEORETIC "DR. MIOARA

MINCU"2

2

LIC.TEO

STR VIITORULUI NR. 161 - 163, SECTOR 2

021/211.40.15

1

Popescu Dan Cristian

36

LICEUL PEDAGOGIC "ANASTASIA POPESCU"

2

PRE/PRI/GIM/LI

C.PED

STR. TRAIAN NR. 160, SECTOR 2

STR. ION HELIADE RĂDULESCU, NR. 18, SECTOR2

021/252.46.65;

021/252.23.87

1

Beldeanu Augustin Lucian

'Grădinița "Coccinelle" - activitate suspendată pentru anul școlar 2019 - 2020

2Liceul Teoretic “Dr. Mioara Mincu” - activitate suspendată pentru anul școlar 2019 - 2020

VIZAT

spre neschimbare,