Hotărârea nr. 25/2019

Hotărâre nr. 025 - privind aprobarea proiectului „Primăvara începe cu un mărţişor”


ROMÂNIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chîristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „ Primăvara începe cu un mărțișor ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Primăvara începe cu un mărțișor"',

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 17112/08.02.2019 prezentată de Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 16952/08.02.2019 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

  • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;


?|kC.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Reg'u it$lui de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural "Mihai EnjineȘc^ I cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr.73/2018 și H.C.L Sector 2 ,nfr/§®2^x

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul cultural „Primăvara începe cu un mărțișor" realizat de Centrul Cultural „ Mihai Eminescu” în luna martie 2019, potrivit anexei ce conține un număr 3 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Managerul/Directorul General al Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Prezenta Hotărâre confine un număr de 5 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința extraordinară din data de 12.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă IaH.C.L Sector 2 nr. 25/12.02.2019

PRIMĂVARA ÎNCEPE CU UN MĂRȚIȘOR

1 1

1. OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Proiectul își propune omagierea femeii prin intermediul unor activități culturale de calitate, oferite doamnelor din Sectorul 2.

Un gând bun, un mesaj de iubire și de respect pentru mamele, soțiile și toate celelalte reprezentante ale sexului frumos, la venirea primăverii.

  • 2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI: 1-8 Martie 2019

3. LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

Spații publice din Sectorul 2, București.

Galeria de artă "2ART"

Sediul Centrului Cultural Mihai Eminescu

4. GRUPUL ȚINTĂ:

Doamne si domnișoare.

3                        3

5. NUMĂR PARTICIPANȚI:

Estimativ, 2.000 de persoane.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

  • 6. INVITAȚI:

Personalități ale lumii culturale și academice.

7. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Realizarea unui eveniment dedicat femeii, de către o instituție care are ca principal scop promovarea culturii de calitate, educația și dezvoltarea spiritului civic este un prilej de apropiere între oameni, de socializare, de oferire de momente plăcute și de divertisment.

Activitățile proiectului constau în oferirea unor mici simboluri specifice acestei sărbători dedicate femeii, dar și a unor momente artistice, un spectacol muzical și o reprezentație teatrală, adecvate momentului aniversat.

La aceste momente vor fi invitate, alături de femei implicate în viața comunității locale a Sectorului 2 și cadre didactice sau salariatele Administrației publice locale Sector 2, astfel evenimentul constituie și un bun prilej de socializare.

Pentru derularea acestui proiect vor fi achiziționate mici obiecte reprezentative care vor fi oferite drept mărțioare de 1 martie și flori oferite de 8 martie.

8. DESFĂȘURĂTORUL PROIECTULUI -

1 martie, între 09.00-14:00 va avea loc oferirea de mărțișoare pentru doamne și domnișoare, în spații publice din Sectorul 2.

A

In intervalul 2-8 martie se vor desfasura momente culturale de calitate pentru doamne, invitații la piese de teatru, concerte, prezentări de moda, dar si conferințe prezidate de speaker motivational, care au rolul de a găsi soluții pentru problemele cu care femeile se confrunta in societatea de azi.

8 martie, între 09:00-12:00 va avea loc oferirea de flori pentru doamne și domnișoare, în spații publice din Sectorul 2.

9. RESPONSABILUL PROIECTULUI:

Centrul Cultural Mihai Eminescu

~ VIZAT spre neschimbate, SECRETAR,

  • 10. PARTENERI:

11. BUGET ȘI SURSA FINANȚĂRII 100.000 lei Buget local

12. REZULTATE AȘTEPTATE

S Implicarea cetățenilor și în special a tinerilor, în viața comunității locale.

S Realizarea unui dialog activ cu membrii societății.

J Creșterea interesului publicului pentru actul cultural de calitate.

VIZAT' spre neschimbare, — SECRETAR,