Hotărârea nr. 24/2019

Hotărâre nr. 024 - pentru încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 392/2018 privind aprobarea Regulamentului de încasare şi administrare a taxei de habitat cu destinaţia specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 395/2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţia specială de salubrizare, pentru anul 2019, în Sectorul 2 al Municipiului București


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 392/2018 privind aprobarea Regulamentului de încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București și a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 395/2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare, pentru anul 2019, în Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 392/2018 privind aprobarea Regulamentului de încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București și a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 395/2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare, pentru anul 2019, în Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-Raportul de specialitate nr. 17110/08.02.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 rația publică locală, republicată, cu modificările și completările

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 392/2018 privind aprobarea Regulamentului de încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București și Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 395/2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare, pentru anul 2019, în Sectorul 2 al Municipiului București, își încetează aplicabilitatea.

Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 24

București, 12.02.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 12.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.