Hotărârea nr. 221/2019

Hotărârea nr. 221 - privind aprobarea proiectului “Sub semnul Sfintei Cruci - Seri culturale la Biserica Mărcuța”


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62 82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului "Sub semnul Sfintei Cruci - Seri culturale la Biserica Mărcuța ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "Sub semnul Sfintei Cruci - Seri culturale la Biserica Mărcuța

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de domnul Dan Cristian Popescu, consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 1692/06.08.2019 prezentat de Centrul Cultural “Mihai Eminescu”, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 111655/07.08.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 343/2018 privind aprobarea .-^^Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale ^/'Centrului Cultural Mihai Eminescu;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. m) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul “Sub semnul Sfintei Cruci - Seri culturale la Biserica Mărcuța”, organizat de Centrul Cultural Mihai Eminescu, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Managerul Centrului Cultural Mihai Eminescu, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

ANEXA la HCL Sector


Proiectul „Sub semnul Sfintei Cruci - Seri culturale la Biserica Mărcuța ! ” este un proiect de educație cultural-religioasă a cetățenilor de religie ortodoxă, destinat sărbătoririi și cinstirii Sfintei Cruci, care are ca principal obiectiv apropierea cetățenilor de valorile culturale și morale.

Evenimentul cultural se va derula pe parcursul mai multor zile sub forma unei suite de evenimente care includ piesă de teatru, concert de muzica bizantină, momente poetice etc.

P4

 • 2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

1 i..——

Septembrie 2019

 • 3. LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

' r: \      ■ 1 ■ '   ? * || r ■ * > r - »Ir 3 f ;j.î f'» fți * I / țț | t ‘ i 1 , ■ • (•' i n | I ih »,■ •           fr ; j . <

Biserica Mărcuța din Sectorul 2

J             i k                    i<f • r[f


. i ■ .            • i„             <            • ■.             ,.

 • 4, GRUPUL ȚINTĂ:

Parohiile din Protoieria 2 Capitală, credincioșii acestora, dar și ai altor parohii din Capitală

 • 5. NUMĂR PARTICIPANȚI:

Estimativ, peste 1000 de persoane

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

 • 6. INVITA ȚI:

Oficialități, oameni de cultură și din mediul academic, credincioși din Sectorul 2 și din capitală.

 • 7. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Sfânta Cruce a constituit de-a lungul istoriei creștinismului o legătură văzută și palpabilă între Dumnezeu și om, cultul icoanelor atât de extins în viața liturgică a creștinismului ortodox este dovada și necesitatea de a simți Divinitatea aproape de om.

O manifestare dedicată cinstirii Sfintei Cruci în curtea interioară a Bisericii Mărcuța constituie un eveniment deosebit pentru comunitate, înălțarea Sfintei Cruci este praznuită pe 14 septembrie. Este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt.

în această zi, sărbătorim două evenimente deosebite din istoria Sfintei Cruci:

 • - Aflarea Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului, în ziua de 14 septembrie din anul 335;

 • - Aducerea Sfintei Cruci de la perșii păgâni, în anul 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în biserica Sfântului Mormânt (a Sfintei Cruci) din Ierusalim.

Promovarea acestui proiect se va face prin lipirea de afișe la bisericile din sector, trimiterea de invitații și mediatizarea prin rețelele de socializare și mass-media.

-------- ---- ---- ■     ——— —. .. . ----- • —- —' ■ ■

■                       * ■                                   . . ’ ■ ■                    • - < : r ’ -1;. . • <                - *; t ? ■ i

 • 8. DESFĂȘURĂTORUL PROIECTULUI

 • 11 septembrie - Spectacol de teatru creștin cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

 • 12 septembrie - Concert muzică psaltică de tradiție bizantină și patriotică și momente poetice.

VÎZAT " spre neschimbare SECRETAR.

 • 9, RESPONSABILUL PROIECTULUI:

• Centrul Cultura! “Mihai Eminescu"

IO. PARTENERI:

 • •  Protopopiatul Sectorului 2

 • • Parohia Măreața


 • 11. IIUGET ȘI SURSA FINANȚĂRII:

Sursa - buget local

Buget: 90.000 lei

 • 12. REZUL TA TELE AȘTEPTA TE: '    ■■ ■■ ■■            ..'H          ;

 • -  întărirea spiritului comunitar al cetățenilor;

 • -  Apropierea cetățenilor de valorile culturale ți morale;

 • -  Participarea unor largi categorii de populație la evenimente cultural-educative.