Hotărârea nr. 215/2019

Hotărârea nr. 215 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind transmiterea unui teren cu destinația de parcare, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind transmiterea unui teren cu destinația de parcare, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind transmiterea unui teren cu destinația de parcare, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 93706/02.07.2019 întocmit de Administrația Piețelor Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 100481/16.07.2019 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefîna, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, unde se prevede la art. 8 lit.e) și la art. 12 lit.h), că piețele agroalimentare trebuie să fie prevăzute cu locuri de parcare în funcție de numărul locurilor de vânzare, pentru a putea facilita desfășurarea activității în condiții optime;

o^Sarârea Consiliului General al Municipiului București nr. 239/24.09.2001 jc^jnele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din ucuresti;

9    "

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind transmiterea unui teren cu destinația de parcare, în suprafață de aproximativ 790 m.p., situat la intersecția Bulevardului Dacia cu str. Vasile Lascăr, în fața Pieței Gemeni, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, prin serviciile publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

(2) Terenul meționat la alin. (1) se identifică prin anexa ce conține o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și serviciile publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

9Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.