Hotărârea nr. 195/2019

Hotărârea nr. 195 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 103/2019 şi H.C.L. Sector 2 nr. 150/2019


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin

H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 103/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 150/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 103/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 150/2019;

Analizând:

  • -  Raportul de specialitate nr. 97855/09.07.2019 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

I - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de ucere de Secretar al Sectorului 2 București.


Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Art. 124 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2019 privind încetarea mandatului unui consilier local;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 146/2019 privind validarea mandatului unui consilier local.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 124 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se înlocuiește domnul Militaru Marian Cătălin cu doamna consilier local Iordache Florina Isabela, în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 prevăzute în anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 102/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 103/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 150/2019, respectiv:

  • - Comisia Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale;

  • - Comisia de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 103/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 150/2019, rămân aplicabile.


Art. III Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura erea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului

București.Hotărârea nr. 195

București, 18.07.2019

Prezenta Hotărâre confiat un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ.