• Hotărârea 407/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 407 - privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu
 • Hotărârea 406/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 406 - privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2018 privind  transmiterea unor părţi din imobilul situat în Şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 şi terenul aferent acestora,  din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socialăși  Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 405/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 405 - privind aprobarea Planului de analizăşi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 404/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 404 - privind aprobarea şi implementarea proiectului ,,Green Floreasca” în incinta Şcolii Gimnaziale ,,Maria Rosetti”
 • Hotărârea 403/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 403 - privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educaţional ,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”
 • Hotărârea 402/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 402 - privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017 – 2020 pentru obiectivul de investiţii consolidare  - reabilitare Liceul Teoretic Ady Endre
 • Hotărârea 401/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 401 - privindaprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic “Ady Endre”
 • Hotărârea 400/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 400 - privind stimularea plăților impozitelor și taxelor către bugetul local al Sectorului 2 cu cardul bancar prin intermediul platformelor de plăți (www.ghiseul.roși www.impozitelocale2.ro
 • Hotărârea 399/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 399 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a  Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin  H.C.L. Sector 2  nr. 221/2017
 • Hotărârea 398/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 398 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 397/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 397 - privind aprobarea încheierii contractului de comodat pentru spațiul în suprafață de 277,23mp situat în incinta Pieței Obor, str. Ziduri Moși nr. 4, etaj 2, sector 2, București pentru desfășurarea activității Direcției Venituri Buget Local Sector 2
 • Hotărârea 396/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 396 - privind prorogarea unui termen și stabilirea de măsuri tranzitorii aferente contribuției pentru economia circulară
 • Hotărârea 395/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 395 - privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatia specială de salubrizare, pentru anul 2019, în Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 394/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 394 - privind implementarea unor măsuri în domeniul asigurării finanțării pentru realizarea activităților de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București și pentru aprobarea Actului Adițional nr. 62/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind prestarea serviciilor de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 393/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 393 - privind aprobarea achiziționării a 2 autospeciale  de stins incendii necesare pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 392/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 392 - privind aprobarea Regulamentului de încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 391/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 391 - privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2019
 • Hotărârea 390/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 390 - privind indexarea tarifelor la curăţenie căi publice şi aprobarea Actului adiţional nr. 61/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind asigurarea serviciului de salubrizare a Sectorului 2
 • Hotărârea 389/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 389 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika (situaţia nr. 4)
 • Hotărârea 388/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 388 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Ioan Botezătorul (situaţia nr. 1)
 • Hotărârea 387/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 387 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situaţia nr. 2 din contractul nr. 7/15.01.2018 şi situaţia nr. 5 din contractul nr. 214/4.12.2017)
 • Hotărârea 386/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 386 - privind aprobarea plafonului maximal pentru anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al Sectorului 2, ca total al creanţelor, la data de 31 decembrie 2018
 • Hotărârea 385/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 385 - privind aprobarea Procedurii de licitație pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 2
 • Hotărârea 384/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 384 - privind aprobarea, finanțarea și implementarea proiectului ,,ePS2 – Servicii online pentru cetățeni”
 • Hotărârea 383/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 383 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privindaprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 382/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 382 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 381/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 381 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 380/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 380 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 379/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 379 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situaţia nr. 6)
 • Hotărârea 378/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 378 - privind aprobarea implementării proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”
 • Hotărârea 377/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 377 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Valea Jiului nr. 3-5-5A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 376/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 376 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Declamării nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 375/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 375 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Hispania nr. 26A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 374/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 374 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Morarilor nr. 2, 4, Str. Baia de Aramă Nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 373/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 373 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Refrenului nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 372/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 372 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Sinaia nr. 36, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 371/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 371 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Gherase nr. 90-92-92A și 94, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 370/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 370 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Iancu Căpitanu nr. 20, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 369/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 369 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Stăvilarului nr. 28A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 368/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 368 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str.Țepeș Vodă nr. 92-94, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 367/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 367 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Maior Vasile Băcilă nr. 92-96, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 366/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 366 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intr. Chefalului nr. 8 (fostă Str. Barbu Văcărescu nr. 164A, fostă Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4) Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 365/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 365 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Cpt. Valer Dumitrescu nr. 55A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 364/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 364 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 31A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 363/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 363 - privind modificarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 3/2014
 • Hotărârea 362/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 362 - pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 288/30.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Icoanei nr. 111, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 361/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 361 - pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 110/26.04.2018privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Stroescu Vasile Vasilievici  nr. 7-9, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 360/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 360 - pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 48/20.03.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Fibrei nr. 18-24, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 359/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 359 - pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 285/30.08.2018privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Emancipării nr. 48 A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 358/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 358 - privind stabilirea serviciilor de îngrijire personală la domiciliul persoanelor vârstnice şi aprobarea contribuţiei acestora
 • Hotărârea 357/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 357 - privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Anghel Gheorghe, cu domiciliul în Bucureşti, Sector 2
 • Hotărârea 356/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 356 - privind acordarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unei situații de necesitate cauzată de incendiu, doamnei Dragomir Gabriela
 • Hotărârea 355/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 355 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu privire la înscrierea în domeniul public al Municipiului Bucureşti a imobilului - teren situat în str. Corӑbeascӑ (fostӑ parcela nr.31) nr.16 Sector 2 Bucuresti şi cu privire la transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcţia Generalӑ pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2,
 • Hotărârea 354/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 354 - privind administrarea de către Consiliul Local Sector 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilului situat în Str. Fierari nr. 5, Sector 2, cu destinaţia de  spaţiu pentru activităţi specifice desfăşurării actului educaţional - semiinternat - de către Şcoala Gimnazială nr. 24
 • Hotărârea 353/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 353 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 157/2010 privind aprobarea preluării imobilului situat în b-dul Basarabia nr. 50, Sector 2, cu destinaţia de unitate de învăţământ preuniversitar de stat – grădiniţă, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 352/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 352 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 250/30.08.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de statşi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 351/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 351 - privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care  va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019
 • Hotărârea 350/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 350 - privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019
 • Hotărârea 349/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 349 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situaţia nr. 5)
 • Hotărârea 348/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 348 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 14 /2009 privind participarea Sectorului 2 ca membru al Asociației Municipiilor din România
 • Hotărârea 347/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 347 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea aprobării parcării temporare pe Șoseaua Iancului din Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 346/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 346 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea aprobării parcării temporare pe Șoseaua Pantelimon din Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 345/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 345 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 222/20.12.2017 privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 344/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 344 - privind aprobarea proiectului „Balul de caritate al Primăriei Sectorului 2 - Împreunăîmplinim un vis”
 • Hotărârea 343/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 343 - pentru completarea anexei nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr.73/2018 privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu
 • Hotărârea 342/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 342 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziţioneze pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, terenul situat în str. Biruinţei nr. 147-149, oraş Pantelimon, judeţ Ilfov şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 – prin Administraţia Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 341/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 341 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafaţă totală de 823 m.p, situat în București, Sector 2, str. Aurel Vlaicu nr. 30 - 32, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
 • Hotărârea 340/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 340 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafaţă totală de 290 m.p, situat în București, Sector 2, str. Soldat Răduţă Gheorghe FN (fosta Str. Soldat Răduţă Gheorghe nr. 2), precum şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
 • Hotărârea 339/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 339 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.144/2018 privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 338/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 338 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Heliade între Vii nr. 38-40, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 337/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 337 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Amidonului nr. 10-12 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 336/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 336 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Colentina nr. 257-259, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 335/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 335 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Geamandurii nr. 32 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 334/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 334 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Mieilor nr. 17-21 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 333/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 333 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Despot Vodă nr. 3-5 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 332/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 332 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Bd. Lacul Tei nr. 122-124, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 331/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 331 - pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 6 la H.C.L. Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 330/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 330 - privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 329/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 329 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2018
 • Hotărârea 328/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 328 - privind organizarea competiției de minifotbal “Cupa Cătălin Hîldan”
 • Hotărârea 327/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 327 - privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2018 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 326/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 326 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situaţia nr. 4)
 • Hotărârea 325/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 325 - privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorul 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 324/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 324 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018
 • Hotărârea 323/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 323 - privind aprobarea şi implementarea programului educaţional ,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”
 • Hotărârea 322/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 322 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2
 • Hotărârea 321/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 321 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 320/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 320 - pentru  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003, respectiv schimbarea destinaţiei imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 319/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 319 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 318/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 318 - pentru aprobarea Proiectului ,,BUCUREŞTIUL INTERBELIC”
 • Hotărârea 317/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 317 - privind sistematizarea, reabilitarea şi întreţinerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 316/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 316 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii Neamului
 • Hotărârea 315/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 315 - privind organizarea de piețe tradiționale, volante si târguri pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 314/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 314 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 94/2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Barbu Văcărescu nr. 241-273, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 313/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 313 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din B-dul Pache Protopopescu nr.94,douăcorpuri de clădire,Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 312/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 312 - privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2
 • Hotărârea 311/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 311 - pentru aprobarea procedurilor și a criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 310/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 310 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <>
 • Hotărârea 309/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 309 - pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente anului şcolar  2018 - 2019 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 308/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 308 -
 • Hotărârea 307/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 307 - pentru aprobarea proiectului ,,Joburi pentru Comunitatea Sector 2”
 • Hotărârea 306/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 306 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafaţă de 1434,44 mp  situat la adresa dinBd. Basarabia nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti –Federaţia de Haltere
 • Hotărârea 305/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 305 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafaţă de 1963,7 mp  situat la adresa dinBd. Basarabia nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti –Federaţia de Motociclism
 • Hotărârea 304/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 304 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Zece Mese nr.18, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 303/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 303 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr.133, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 302/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 302 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.Ţepeş Vodă nr.140, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 301/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 301 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Sarafineşti nr. 15, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 300/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 300 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Sfânta Treime nr. 32, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 299/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 299 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Radu de la Afumaţi nr. 25, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 298/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 298 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Precupeţii Vechi nr. 8-8A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 297/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 297 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Plantelor nr. 55, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 296/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 296 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Paul Greceanu nr. 2,Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 295/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 295 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nalbei nr. 31,Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 294/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 294 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Munţii Buzăului nr. 8,Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 293/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 293 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Lizeanu nr.42, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 292/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 292 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Lizeanu  nr.39, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 291/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 291 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Litoralului nr.62, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 290/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 290 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Irimicului nr.24, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 289/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 289 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Ion Maiorescu nr.61, corp latură stânga posterioară, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 288/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 288 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Icoanei nr.111, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 287/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 287 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Horei nr.18, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 286/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 286 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Erou Constantin Bogorin nr.10,Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 285/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 285 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Emancipării nr.48A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 284/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 284 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Dogarilor nr.3,Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 283/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 283 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Dănulești nr. 5, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 282/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 282 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 150, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 281/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 281 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 134, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 280/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 280 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 65, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 279/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 279 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Arh. Grigore Ionescu nr. 28, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 278/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 278 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Elev Ștefănescu nr. 52-54, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 277/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 277 - privind respingerea documentaţiei de urbanism PUD Str. Rahmaninov nr. 2E Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 276/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 276 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Mecet nr. 20 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 275/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 275 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Popa Nan nr. 65 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 274/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 274 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 19 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 273/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 273 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 19A-21-25, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 272/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 272 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Bd. Lacul Tei nr. 69A Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 271/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 271 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 270/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 270 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2018
 • Hotărârea 269/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 269 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Iancu Vechi - Mătăsari (situaţia nr. 1 din contractul nr. 2/2018)
 • Hotărârea 268/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 268 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Iancu Vechi - Mătăsari (situaţia nr. 1 din contractul nr. 1/2018)
 • Hotărârea 267/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 267 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situaţia nr. 3)
 • Hotărârea 266/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 266 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika (situaţia nr. 3)
 • Hotărârea 265/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 265 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinţii Voievozi - Gherghiceanu (situaţia nr. 1)
 • Hotărârea 264/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 264 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentruproiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic  Ion I. C. Brătianu”
 • Hotărârea 263/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 263 - privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”
 • Hotărârea 262/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 262 - privind aprobarea proiectului <>
 • Hotărârea 261/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 261 - privind aprobarea proiectului <>
 • Hotărârea 260/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 260 - privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Societatea Română pentru Drepturile Omului, în vederea realizării proiectului ,,Alege să fii liber!”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul EDUCAŢIE – 2018
 • Hotărârea 259/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 259 - privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Comitetul de Binefacere Icoana, în vederea realizării proiectului ,,Ne cunoaştem valoarea şi valorile”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul EDUCAŢIE – 2018
 • Hotărârea 258/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 258 - privind aprobarea, cofinanțarea și implementarea proiectului «Alege libertatea, spune NU corupției»
 • Hotărârea 257/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 257 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2015 privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 256/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 256 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2,  prin Direcţia Generalӑ pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului situat în Şos.Ştefan cel Mare nr. 19B şi nr. 19C, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 255/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 255 - privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale  pentru schimbarea destinației terenului în suprafaţă de 145,75 mp. aflat în incinta imobilului   situat în str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
 • Hotărârea 254/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 254 - pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităților de învățământ preuniversitar de stat și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
 • Hotărârea 253/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 253 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/04.09.2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/02.10.2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 5/06.02.2018
 • Hotărârea 252/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 252 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr.181/2018
 • Hotărârea 251/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 251 - privind metodologia de acordare a meselor  de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale şcolarizaţi în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul şcolar 2018 - 2019
 • Hotărârea 250/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 250 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de statşi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 249/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 249 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 248/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 248 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 şi prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018
 • Hotărârea 247/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 247 - privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019
 • Hotărârea 246/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 246 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 245/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 245 - privind aprobarea reluării procedurii de negociere directăîn vederea achiziţionării terenului, în suprafaţă de 45000 mp, situat în oraşul Pantelimon, b-dul Biruinţei nr. 147-149, judeţ Ilfov şi aprobarea noii componenţe a Comisiei de negociere
 • Hotărârea 244/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 244 - privind utilizarea terenurilor de sport aflate în aer liber, aparţinând domeniului public, aflate în administrarea Consiliului local Sector 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 243/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 243 - privind acordarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unei situații de necesitate cauzată de incendiu domnului Schohterus Cristian-Mihai
 • Hotărârea 242/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 242 - privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii Gimnaziale nr. 71”
 • Hotărârea 241/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 241 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Glodeni nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 240/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 240 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Melodiei nr. 2A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 239/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 239 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Dragoș Vodă nr. 15, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 238/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 238 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str.Știucii nr. 54, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 237/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 237 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Sportului nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 236/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 236 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Pescărușului nr. 124, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 235/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 235 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Periș nr. 27, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 234/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 234 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 15, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 233/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 233 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Munții Buzăului nr. 27, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 232/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 232 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Balotului nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 231/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 231 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Orzari nr. 90, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 230/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 230 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Frunzei nr. 49, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 229/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 229 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru  Parohia Teiul Doamnei Ghika ( situaţia nr.2)
 • Hotărârea 228/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 228 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita ( situaţia nr.2)
 • Hotărârea 227/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 227 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Icoanei (situaţia nr. 2)
 • Hotărârea 226/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 226 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 225/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 225 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 243/2017 privind administrarea veniturilor bugetului local ale Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 224/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 224 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular
 • Hotărârea 223/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 223 - privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Protoieria Sector II Capitalăîn vederea realizării proiectului ,,100 de ani de istorie în cuvinte și imagini”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul CULTURĂȘI CULTE - 2018
 • Hotărârea 222/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 222 - privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Asociaţia Clubul Sportiv Romanian Drift Community în vederea realizării proiectului ,,Rodrift Games-Sportivitate, Siguranţăîn Trafic şi Fairplay”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2018
 • Hotărârea 221/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 221 - privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Asociaţia Clubul Sportiv Sport Promotion, în vederea realizării proiectului “FIBA 3x3 Europe Cup 2018”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2018
 • Hotărârea 220/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 220 - privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Fundația HOSPICE Casa Speranței în vederea realizării proiectului ,,Asigurarea accesului locuitorilor Sectorului 2 la servicii specializate de paliație”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul SOCIAL - 2018
 • Hotărârea 219/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 219 - privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Parohia Icoanei în vederea realizării proiectului ,,Model de viață: Sfinții Brâncoveni”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul CULTURĂȘI CULTE - 2018
 • Hotărârea 218/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 218 - privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018
 • Hotărârea 217/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 217 - privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 * Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 199/2016 privind aprobarea Documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, modificatăşi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 126/2017, își încetează aplicabilitatea.
 • Hotărârea 216/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 216 - privind aprobarea Protocolului de Colaborare nr. 6980/2018 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării  Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale  – cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot), astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 137/2018
 • Hotărârea 215/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 215 - privind utilizarea temporară  a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către agenţii economici pentru amplasarea de "agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte produse alimentare preambalate şi automate de cafea" precum şi cu "terase sezoniere"Încetează aplicabilitatea HCL Sector 2 nr 28 din 2016
 • Hotărârea 214/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 214 - privind modificarea poziţiei 70 din Anexa nr.1 la H.C.L. Sector 2 nr.152 din 04.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 213/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 213 - privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitatie publică cu strigare a bunurilor imobile situate pe raza Sectorului 2, aparținând domeniului public, care se aflăîn administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 212/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 212 - privind reglementarea regimului juridic al unui imobil situat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 211/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 211 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Colentina nr. 499 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 210/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 210 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Dumitru Cariagdi nr. 6, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 209/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 209 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Teofil nr. 31, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 208/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 208 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 237, bl. 112, sc. C, parter, ap. 89 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 207/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 207 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Badea Cârțan nr. 57, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 206/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 206 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Călușei nr. 63, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 205/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 205 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Litoralului nr. 10-12-12A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 204/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 204 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Borangicului nr. 6,Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 203/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 203 - privind aprobarea procedurii de inchiriere a spatiilor aflate in administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu
 • Hotărârea 202/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 202 - privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli în anul şcolar 2018 - 2019
 • Hotărârea 201/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 201 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Ţepeş Vodă nr. 66, nr. 68 si nr. 72, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 200/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 200 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Moroeni nr.56 A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 199/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 199 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Paroşeni nr. 6C, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 198/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 198 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Pâncota nr. 88, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 197/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 197 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Spătarul Mihai nr. 33, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 196/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 196 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Munții Buzăului nr. 8, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 195/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 195 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Mătăsari nr. 19, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 194/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 194 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Căluşei nr. 23, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 193/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 193 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Azuga nr. 34A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 192/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 192 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 191/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 191 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Pantelimon (situația nr.1)
 • Hotărârea 190/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 190 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi (situaţia nr. 2)
 • Hotărârea 189/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 189 - privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Dumitriu Monica Loredana, cu domiciliul în Bucureşti, Sector 2
 • Hotărârea 188/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 188 - privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Bugaru Mihai, cu domiciliul în Bucureşti, Sector 2
 • Hotărârea 187/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 187 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 186/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 186 - privind aprobarea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti, pentru anul 2018
 • Hotărârea 185/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 185 - privind modificarea şi completarea Hotărȃrii Consiliului Local Sector 2 nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017
 • Hotărârea 184/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 184 - privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru S.C. Alfa Industrie Concept S.R.L.
 • Hotărârea 183/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 183 - privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în București, str. Ion Vlad nr. 3-5 (fosta Aleea Pantelimon nr. 500), Sector 2
 • Hotărârea 182/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 182 - privind încetarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 asupra imobilului situat în Şos. Mihai Bravu nr.141, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 181/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 181 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 180/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 180 - privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, asupra imobilului situat în str. Traian nr. 144, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 179/2018 - Sectorul 2 - 22.06.2018

  Hotararea nr. 179 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 178/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 178 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a transmiterii terenului din şos. Fundeni FN, în suprafaţă de 43.544 m.p., cu destinaţia de “Bază sportivă, agrement şi funcţiuni conexe”, în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 177/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 177 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 228/2016 şi H.C.L. Sector 2 nr. 182/2017
 • Hotărârea 176/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 176 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”Reamenajarea Parcului Morarilor”
 • Hotărârea 175/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 175 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 174/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 174 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2018
 • Hotărârea 173/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 173 - privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general şi a situaţiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 172/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 172 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Icoanei
 • Hotărârea 171/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 171 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Ţepes Vodă nr. 154-156, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 170/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 170 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Ştiucii nr. 70, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 169/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 169 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prinH.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Ştiucii nr. 5, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 168/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 168 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Ştiucii nr. 101, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 167/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 167 - privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Ştiucii nr.97-99, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 166/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 166 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Ştiucii nr. 72, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 165/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 165 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Popa Soare nr. 57, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 164/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 164 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Plantelor nr. 55, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 163/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 163 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Munţii Buzăului nr.9, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 162/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 162 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Matei Voievod nr. 113, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 161/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 161 - privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Matei Voievod nr. 43, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 160/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 160 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Mătăsari nr. 60, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 159/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 159 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand I nr. 76, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 158/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 158 - privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand I nr. 75 - 77, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 157/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 157 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand I nr.72, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 156/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 156 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand I nr.52 , Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 155/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 155 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Cireşului nr.14, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 154/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 154 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Cireşului nr.12, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 153/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 153 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Cernăuţi nr.24, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 152/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 152 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Carei nr. 1A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 151/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 151 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Calea Moşilor nr. 146, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 150/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 150 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Basarabia nr. 101 B, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 149/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 149 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafaţă de 1963,7 mp situat la adresa din Bd. Basarabia nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti – Federaţia de Haltere
 • Hotărârea 148/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 148 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafaţă de 1434,44 mp situat la adresa din Bd. Basarabia nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti – Federaţia de Motociclism
 • Hotărârea 147/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 147 - privind actualizarea și suplimentarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unui obiectiv de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.108/2012
 • Hotărârea 146/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 146 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika (situaţia nr. 1)
 • Hotărârea 145/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 145 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita ( situaţia 1)
 • Hotărârea 144/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 144 - privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 143/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 143 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 177/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 142/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 142 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular
 • Hotărârea 141/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 141 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 71/2018
 • Hotărârea 140/2018 - Sectorul 2 - 17.05.2018

  Hotararea nr. 140 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 şi H.C.L. Sector 2 nr. 15/2018
 • Hotărârea 139/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 139 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 2
 • Hotărârea 138/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 138 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 74/2018 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului II al anului şcolar 2017 - 2018 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 137/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 137 - privind modificarea şi completarea Hotărȃrii Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale – cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot)
 • Hotărârea 136/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 136 - privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2018
 • Hotărârea 135/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 135 - privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017 - 2019
 • Hotărârea 134/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 134 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 133/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 133 - privind actualizarea/ modificarea documentaţiei de urbanism PUD- Consolidare, extindere şi supraetajare – S+P+2E+3Er, Str. Dimitrie Onciu nr. 23-25, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 132/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 132 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 84, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 131/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 131 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 39-39A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 130/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 130 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Brigadier Tănase Dumitrescu nr. 13, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 129/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 129 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Ţiţeica nr.69 Bis, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 128/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 128 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Ilarie Chendi nr.7, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 127/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 127 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Viitorului nr. 134, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 126/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 126 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Păstorului nr. 34, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 125/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 125 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Beirut nr. 7, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 124/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 124 - privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Cărăuşilor nr. 44-46, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 123/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 123 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiştea Floreştilor nr. 3, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 122/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 122 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Irimicului nr. 24, Sector 2, București
 • Hotărârea 121/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 121 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Magnoliei nr. 89 - 91, Sector 2, București
 • Hotărârea 120/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 120 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Paul Greceanu nr. 2, Sector 2, București
 • Hotărârea 119/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 119 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Intrarea Tăciunelui nr. 8, Sector 2, București
 • Hotărârea 118/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 118 - privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Cărăușilor nr. 22, Sector 2, București
 • Hotărârea 117/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 117 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Zambilelor nr. 78, Sector 2, București
 • Hotărârea 116/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 116 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vidin nr. 89, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 115/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 115 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Savu Marin nr. 73, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 114/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 114 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vaselor nr. 55A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 113/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 113 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Popa Petre nr. 19, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 112/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 112 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Elev Ştefănescu Ştefan nr.82, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 111/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 111 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Zambilelor nr.49-51, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 110/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 110 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Stroescu Vasile Vasilievici nr. 7-9, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 109/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 109 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiştea Floreştilor nr. 11, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 108/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 108 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Biserica Floreasca nr. 8, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 107/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 107 - privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Delea Veche nr. 29, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 106/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 106 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Soldat Savu Marin nr. 75, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 105/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 105 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vasile Lascăr nr. 13, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 104/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 104 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Episcopul Radu nr. 58, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 103/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 103 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Popa Soare nr. 57, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 102/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 102 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 109-119, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 101/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 101 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Sergent Dumitru Matei nr. 11, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 100/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 100 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Viitorului nr. 140, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 99/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 99 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Şos. Vergului nr. 2A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 98/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 98 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Nicolae Cartojan nr. 18, Sector 2, București
 • Hotărârea 97/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 97 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Teodor Buzoiu nr. 3, Sector 2, București
 • Hotărârea 96/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 96 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Ocolului nr. 2, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 95/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 95 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 158, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 94/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 94 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Barbu Văcărescu nr. 241-273, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 93/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 93 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiştea Floreştilor nr.15, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 92/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 92 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiştea Floreştilor nr. 12, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 91/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 91 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Aromei nr. 59, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 90/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 90 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/05.12.2017 şi prin rectificarea nr. 4202/06.12.2017
 • Hotărârea 89/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 89 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019
 • Hotărârea 88/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 88 - privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 2 adresată Consiliului General al Municipiului București de atribuire a denumirii de „Aleea Piaţa Obor” arterei rutiere situate între laterala Est a magazinului Bucur Obor şi laterala Vest a Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 87/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 87 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”
 • Hotărârea 86/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 86 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 3/2011 privind înfiinţarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 116/2016
 • Hotărârea 85/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 85 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi
 • Hotărârea 84/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 84 - privind transmiterea unor părţi din imobilul situat în Şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 şi terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 83/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 83 - privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidenţiale pentru adulţi cu dizabilităţi din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2018
 • Hotărârea 82/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 82 - privind transmiterea imobilului corp C5 situat în Str. Olari nr.15, fost 11-13, Sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
 • Hotărârea 81/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 81 - privind împuternicirea de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, să înființeze Centrul de Sănătate Multifuncțional „Ion Creangă” – unitate sanitară cu personalitate juridică
 • Hotărârea 80/2018 - Sectorul 2 - 26.04.2018

  Hotararea nr. 80 - privind validarea mandatului unui consilier local
 • Hotărârea 79/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 79 - pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale – cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectivspecific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot)
 • Hotărârea 78/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 78 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 181/2017
 • Hotărârea 77/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 77 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2
 • Hotărârea 76/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 76 - privind aprobarea unor măsuri de salubrizare a căilor publice, pentru asigurarea spălării mecanizate a carosabilului în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, prin parcarea/staţionarea alternativă
 • Hotărârea 75/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 75 - pentru modificarea si completarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.7/23.02.2017 privind transmiterea imobilului situat în București, str. Olari nr. 15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri și teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu destinația de sediu administrativ
 • Hotărârea 74/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 74 - pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului II al anului şcolar 2017 - 2018 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 73/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 73 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 72/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 72 - pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 alMunicipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 71/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 71 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/20.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate încadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2
 • Hotărârea 70/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 70 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Nicolae Cânea nr. 31A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 69/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 69 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intrarea Chefalului nr. 10A-10B, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 68/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 68 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Ion Maiorescu nr. 38, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 67/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 67 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Olimpiadei nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 66/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 66 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Mențiunii nr. 97, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 65/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 65 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Andronache nr.168, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 64/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 64 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Sachelarie Visarion nr. 55, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 63/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 63 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Serg. Dumitru Matei nr. 4, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 62/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 62 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Spătarul Mihai nr. 45A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 61/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 61 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Radu de la Afumaţi nr. 74, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 60/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 60 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vasile Lascăr nr. 85, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 59/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 59 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Kepler nr. 1, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 58/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 58 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Sânmedru nr. 4, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 57/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 57 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Zambilelor nr. 33, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 56/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 56 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Teodor Buzoiu nr. 5, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 55/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 55 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Păstorului nr. 66, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 54/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 54 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 41 bis, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 53/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 53 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 89, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 52/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 52 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Luigi Galvani nr. 35,Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 51/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 51 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Duzilor nr. 17, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 50/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 50 - privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Duzilor nr. 14-16, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 49/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 49 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Soldat Ion Bulgaru nr. 8, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 48/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 48 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Fibrei nr. 18-24, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 47/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 47 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Aleea Porolissum nr. 20-28, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 46/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 46 - > privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Peisajului nr. 35, Sector 2, Bucureşti > >
 • Hotărârea 45/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 45 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Armenească nr. 32, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 44/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 44 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Păsărani nr. 52B, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 43/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 43 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 20/2018 privind majorarea impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa din Str. Atleților nr.10, sector 2, București
 • Hotărârea 42/2018 - Sectorul 2

  Hotărâre 042 - privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2
 • Hotărârea 41/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 41 - privind aprobarea unui ajutor de urgență în caz de deces pentru doamna Cibi Agafia
 • Hotărârea 40/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 40 - privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat, fără personalitate juridică, care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 – 2019
 • Hotărârea 39/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 39 - privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 2 al Municipiului București cu Fundaţia "Freedom House Inc" - Filiala Bucureşti
 • Hotărârea 38/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 38 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia de soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 37/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 37 - privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 36/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 36 - privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 1 (un) an a unui spaţiu situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2 în suprafaţă de 69,03 mp. către Clubul Şcolar Sportiv „Dinamo”
 • Hotărârea 35/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 35 - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2018 în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii
 • Hotărârea 34/2018 - Sectorul 2 - 20.03.2018

  Hotararea nr. 34 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 33/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 33 - privind aprobarea demarării procedurii de înfiinţare a centrului de sănatate multifuncţional ,,Ion Creangă” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.
 • Hotărârea 32/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 32 - privind înfiinţarea unei creşe în cadrul complexului de servicii situat în str. Oituz nr. 9, Sector 2 din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 31/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 31 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Măgura Vulturului nr.10, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 30/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 30 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Şos. Andronache nr.6, Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 29/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 29 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Rondă nr.43-43A, Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 28/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 28 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Şos.Pipera,nr.61, Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 27/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 27 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Şos. Colentina nr.465-467, Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 26/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 26 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Barbu Mumuleanu nr.17, Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 25/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 25 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Drumul Scalarului nr.16, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 24/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 24 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Podul Vadului nr.29 A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 23/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 23 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Pluguşor nr.40, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 22/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 22 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Matac Gheorghe nr.6 A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 21/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 21 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Baicului nr.96, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 20/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 20 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017 modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Atleților nr.10, sector 2, București
 • Hotărârea 19/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 19 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017 modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Aromei nr.75, sector 2, București
 • Hotărârea 18/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 18 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului „Metropolis”, modificată şi completată prin H.C.L. nr.161/03.10.2016
 • Hotărârea 17/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 17 - privind aprobarea aderării Sectorului 2 al Municipiului București la „Convenția Primarilor privind Clima şi Energia”
 • Hotărârea 16/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 16 - pentru rectificarea Anexei nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017, HCL Sector 2 nr. 223/2017 şi HCL Sector 2 nr. 3/2018
 • Hotărârea 15/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 15 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016
 • Hotărârea 14/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 14 - privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în anul 2018, pentru activităţi nonprofit din domeniile: cultură şi culte, sport, educaţie, mediu şi social, în condiţiile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României
 • Hotărârea 13/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 13 - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 12/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 12 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilelor care fac obiectul Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 987/2003 din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar
 • Hotărârea 11/2018 - Sectorul 2 - 20.02.2018

  Hotararea nr. 11 - privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 10/2018 - Sectorul 2 - 06.02.2018

  Hotararea nr. 10 - privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Amenajare sediu administrativ Direcția Venituri Buget Local Sector 2 – Șos. Morarilor nr. 6 (fosta piață Morarilor)
 • Hotărârea 9/2018 - Sectorul 2 - 06.02.2018

  Hotararea nr. 9 - privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2
 • Hotărârea 8/2018 - Sectorul 2 - 06.02.2018

  Hotararea nr. 8 - privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziţionării terenului, în suprafaţă de 45000 mp, situat în oraşul Pantelimon, b-dul Biruinţei nr. 147-149, judeţ Ilfov şi aprobarea noii componenţe a Comisiei de negociere
 • Hotărârea 7/2018 - Sectorul 2 - 06.02.2018

  Hotararea nr. 7 - privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației imobilului situat în str. Caroteni nr.21-23, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
 • Hotărârea 6/2018 - Sectorul 2 - 06.02.2018

  Hotararea nr. 6 - privind aprobarea proiectului „Duminica Ortodoxiei in anul Centenarului”
 • Hotărârea 5/2018 - Sectorul 2 - 06.02.2018

  Hotararea nr. 5 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017
 • Hotărârea 4/2018 - Sectorul 2 - 06.02.2018

  Hotararea nr. 4 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019
 • Hotărârea 3/2018 - Sectorul 2 - 06.02.2018

  Hotararea nr. 3 - pentru modificarea şi completarea HCL Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017-2018, astfel cum a fost modificată şi completată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017 şi HCL Sector 2 nr. 223/2017
 • Hotărârea 2/2018 - Sectorul 2 - 06.01.2018

  Hotararea nr. 2 - privind solicitarea către Guvernul României de trecere în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a spațiului în care a funcționat Biroul Evidență Persoane nr. 2 din incinta Secției 7 Poliție, str. Teiul Doamnei nr. 3, Sector 2, București
 • Hotărârea 1/2018 - Sectorul 2 - 09.01.2018

  Hotararea nr. 1 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2017 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2017