• Hotărârea 259/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 259 - privind validarea mandatului unui consilier local
 • Hotărârea 258/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 258 - privind clarificarea aplicării unor prevederi din H.C.L Sector 2 nr. 122/2017, H.C.L Sector 2 nr. 187/2017 şi H.C.L Sector 2 nr. 196/2017
 • Hotărârea 257/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 257 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Şos. Dobroeşti nr.106, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 256/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 256 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Şos. Andronache nr.122, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 255/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 255 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Gheorghe Ţiţeica nr.158, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 254/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 254 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Folclorului nr.12, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 253/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 253 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Zamfir Marcu nr.44, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 252/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 252 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Pluguşor nr.1A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 251/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 251 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Şoseaua Colentina nr.332 – 332A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 250/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 250 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Aleea Deda nr.1A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 249/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 249 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Drumul Scalarului nr.14, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 248/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 248 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Intrarea Precupeţii Vechi nr.8, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 247/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 247 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Sinaia nr.40, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 246/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 246 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Baicului nr. 64A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 245/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 245 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017
 • Hotărârea 244/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 244 - privind reglementarea dreptului de administrare asupra arterelor de circulație ce fac obiectul H.C.G.M.B. nr. 57/2009
 • Hotărârea 243/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 243 - privind administrarea veniturilor bugetului local ale Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 242/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 242 - vizând campania de informare privind traficul transnaţional de organe, adresată în special persoanelor vulnerabile, la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 241/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 241 - pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Halei Terminal Obor
 • Hotărârea 240/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 240 - pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Pieţei Colentina 6A
 • Hotărârea 239/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 239 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de schimbare a denumirii Parcului 8 Mai în Parcul Tei
 • Hotărârea 238/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 238 - privind transmiterea în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 a bunurilor rezultate din derularea contractului de finanţare nr. 4919/02.12.2014, încheiat între Sectorul 2 şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia de dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov
 • Hotărârea 237/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 237 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Icoanei (situaţia nr. 1)
 • Hotărârea 236/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 236 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Ioan Botezătorul (situaţia nr.1)
 • Hotărârea 235/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 235 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Iancu Nou Bălăneanu (situaţia nr.3)
 • Hotărârea 234/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 234 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Iancu Nou Bălăneanu (situația nr.2)
 • Hotărârea 233/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 233 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Popa Soare (situaţia nr. 1)
 • Hotărârea 232/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 232 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi (situaţia nr. 3)
 • Hotărârea 231/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 231 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi (situaţia nr. 2)
 • Hotărârea 230/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 230 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situaţia nr. 2)
 • Hotărârea 229/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 229 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinţi (situaţia nr. 3)
 • Hotărârea 228/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 228 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinţi (situaţia nr. 2)
 • Hotărârea 227/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 227 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Pantelimon (situaţia nr. 1)
 • Hotărârea 226/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 226 - privind modificarea şi completarea unor acte administrative emise de Consiliul Local Sector 2
 • Hotărârea 225/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 225 - privind aprobarea normativului consumurilor anuale de echipament, cazarmament, produse de igienă personală și rechizite pentru beneficiarii aflați în sistemul de protecție socială al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, copii și persoane adulte
 • Hotărârea 224/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 224 - privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017 - 2020
 • Hotărârea 223/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 223 - pentru modificarea şi completarea HCL Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 – 2018, astfel cum a fost modificată şi completată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017 şi H.C.L.Sector 2 nr. 120/2017
 • Hotărârea 222/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 222 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 221/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 221 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 189/2016
 • Hotărârea 220/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 220 - privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018
 • Hotărârea 219/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 219 - privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018
 • Hotărârea 218/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 218 - privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018
 • Hotărârea 217/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 217 - privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018
 • Hotărârea 216/2017 - Sectorul 2 - 20.12.2017

  Hotararea nr. 216 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 în vederea aderării Sectorului 2 la ,,Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia”
 • Hotărârea 215/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 215 - privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 2 adresată Consiliului General al Municipiului București de schimbare a denumirii Parcului Tolbuhin
 • Hotărârea 214/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 214 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Frederic Chopin nr.15A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 213/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 213 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Păsărani nr.70 nr.cadastral 236042, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 212/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 212 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Gorgan Spătarul nr. 42, lot 2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 211/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 211 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Sportului nr.28-68, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 210/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 210 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intrarea Gheorghe Pop de Băseşti nr.3, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 209/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 209 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Enache Sandu nr.25A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 208/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 208 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Fântânica nr. 36F, lot 8 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 207/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 207 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Mihai Spătarul nr.45A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 206/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 206 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Aleea Arubium nr.17, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 205/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 205 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Morarilor nr. 3, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 204/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 204 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Gorgan Spătarul nr.117, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 203/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 203 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Spinului nr.20, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 202/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 202 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Soldat Niţă Ene nr. 92B, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 201/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 201 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Spătarul Mihai nr.9, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 200/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 200 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Brizei nr.31, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 199/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 199 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str.Invalid Suligă nr.32B, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 198/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 198 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Magnoliei nr.89-91, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 197/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 197 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Orzari Nr.55, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 196/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 196 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017
 • Hotărârea 195/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 195 - pentru modificarea Anexei 3 la HCL Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2
 • Hotărârea 194/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 194 - privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 193/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 193 - privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2018
 • Hotărârea 192/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 192 - privind aprobarea cofinanțării proiectului Cod apel: POCU/74/6/18, Cod proiect: 107007, Componenta 1 - Programul ȘCOALA PENTRU TOȚI, Axă prioritară - Educație și Competențe, denumire: FRIENDS - Facilitarea Revitalizării Integrate a Educației Necesare unei Dezvoltări Sustenabile.
 • Hotărârea 191/2017 - Sectorul 2 - 05.12.2017

  Hotararea nr. 191 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 190/2017 - Sectorul 2 - 24.11.2017

  Hotararea nr. 190 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii reprezentând „Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 189/2017 - Sectorul 2 - 24.11.2017

  Hotararea nr. 189 - privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi pentru obiectivul de investiţii ”Lucrări de intervenţie la Grădiniţa nr. 256” aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 129/2010
 • Hotărârea 188/2017 - Sectorul 2 - 24.11.2017

  Hotararea nr. 188 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 187/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 187 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017
 • Hotărârea 186/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 186 - privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2017
 • Hotărârea 185/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 185 - privind transmiterea unui imobil din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 184/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 184 - privind transmiterea unui imobil din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 183/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 183 - privind aprobarea proiectului cultural ,,Colinde pentru suflet “ realizat de Centrul Cultural Mihai Eminescu în luna decembrie 2017
 • Hotărârea 182/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 182 - pentru modificarea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local Sector 2 privind creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 181/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 181 - privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 85/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
 • Hotărârea 180/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 180 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru asocierea Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti cu persoane juridice în vederea realizării unui proiect de interes public local – “Complex pentru managementul integrat al deşeurilor din Sectorul 2 Bucureşti”, din fonduri private, destinat reducerii cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare şi îndeplinirii obiectivelor anuale stabilite prin actele normative incidente
 • Hotărârea 179/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 179 - privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București și a modalității de gestiune a serviciului de salubrizare
 • Hotărârea 178/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 178 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular
 • Hotărârea 177/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 177 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile de învăţământ particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 176/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 176 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții şi Regulamentului de Organizare şi Funcționare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 175/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 175 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
 • Hotărârea 174/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 174 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2
 • Hotărârea 173/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 173 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2018
 • Hotărârea 172/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 172 - privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2017 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 171/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 171 - privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018
 • Hotărârea 170/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 170 - privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018
 • Hotărârea 169/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 169 - privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018
 • Hotărârea 168/2017 - Sectorul 2 - 13.11.2017

  Hotararea nr. 168 - privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018
 • Hotărârea 167/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 167 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinţi
 • Hotărârea 166/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 166 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Iancu Nou Bălăneanu
 • Hotărârea 165/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 165 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Voievozi Gherghiceanu
 • Hotărârea 164/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 164 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi
 • Hotărârea 163/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 163 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika
 • Hotărârea 162/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 162 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita
 • Hotărârea 161/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 161 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Ardeleni nr. 3+3B+3C, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 160/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 160 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 189 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 159/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 159 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Mihai Spătarul nr. 47, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 158/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 158 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Colentina nr. 34, bl. C8, sc. 1, parter, ap. 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 157/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 157 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Magnoliei nr. 97A Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 156/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 156 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Gorgan Spătarul nr. 108B, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 155/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 155 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Petricani nr. 42, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 154/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 154 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Comarnic nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 153/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 153 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Dobroești nr. 20A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 152/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 152 - privind respingerea documentaţiei de urbanism PUD nStrada Frederic Chopin nr. 15A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 151/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 151 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017
 • Hotărârea 150/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 150 - privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.06.2017
 • Hotărârea 149/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 149 - privind aprobarea proiectului <>, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/BI
 • Hotărârea 148/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 148 - privind aprobarea proiectului <>, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice , Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/BI
 • Hotărârea 147/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 147 - privind aprobarea proiectului <>, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/BI
 • Hotărârea 146/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 146 - privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”
 • Hotărârea 145/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 145 - privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”
 • Hotărârea 144/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 144 - privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”
 • Hotărârea 143/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 143 - privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic Lucian Blaga”
 • Hotărârea 142/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 142 - privind stabilirea unor taxe şi tarife aplicate de Centrul Cultural ,,Mihai Eminescu”, începând cu luna octombrie 2017
 • Hotărârea 141/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 141 - privind aprobarea dezmembrării unor suprafețe de teren situate în București, Sector 2
 • Hotărârea 140/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 140 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Parc Plumbuita
 • Hotărârea 139/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 139 - privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală integrată și durabilă a Sectorului 2 pentru perioada 2016-2025
 • Hotărârea 138/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 138 - privind aprobarea asocierii Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti cu persoane fizice, persoane juridice și organizații neguvernamentale în vederea înființării Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală București Sector 2
 • Hotărârea 137/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 137 - pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti - Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2
 • Hotărârea 136/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 136 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/26.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 135/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 135 - privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice-PIEE al Sectorului 2 al Municipiului București pentru perioada 2017-2023
 • Hotărârea 134/2017 - Sectorul 2 - 02.10.2017

  Hotararea nr. 134 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 133/2017 - Sectorul 2 - 04.09.2017

  Hotararea nr. 133 - privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 2 cu persoane fizice, persoane juridice și organizații neguvernamentale în vederea înființării Grupului de Acțiune Locală Sector 2
 • Hotărârea 132/2017 - Sectorul 2 - 04.09.2017

  Hotararea nr. 132 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare și recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu – Creșă, str. Teiul Doamnei nr. 99, sector 2”
 • Hotărârea 131/2017 - Sectorul 2 - 04.09.2017

  Hotararea nr. 131 - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 130/2017 - Sectorul 2 - 04.09.2017

  Hotararea nr. 130 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 146/13.04.2009 privind transmiterea unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, în scopul realizării de locuințe sociale
 • Hotărârea 129/2017 - Sectorul 2 - 04.09.2017

  Hotararea nr. 129 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 288/09.10.2003 privind atribuirea spaţiului situat în B-dul Basarabia nr.96, sector 2, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 128/2017 - Sectorul 2 - 04.09.2017

  Hotararea nr. 128 - privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 127/2017 - Sectorul 2 - 04.09.2017

  Hotararea nr. 127 - privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale Sector 2
 • Hotărârea 126/2017 - Sectorul 2 - 04.09.2017

  Hotararea nr. 126 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 199/2016 privind aprobarea documentaţiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 125/2017 - Sectorul 2 - 04.09.2017

  Hotararea nr. 125 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisia de soluționare a contestațiilor referitoare la modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit legii nr. 350/2005, aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 204/2016, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 124/2017 - Sectorul 2 - 04.09.2017

  Hotararea nr. 124 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 123/2017 - Sectorul 2 - 02.08.2017

  Hotararea nr. 123 - pentru finanțarea programelor sportive ale Asociației ”Sport Club Juventus București” începând cu anul sportiv competițional 2017 - 2018
 • Hotărârea 122/2017 - Sectorul 2 - 02.08.2017

  Hotararea nr. 122 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017
 • Hotărârea 121/2017 - Sectorul 2 - 02.08.2017

  Hotararea nr. 121 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 49/2005 privind aprobarea contractării unui împrumut intern pe termen lung de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 120/2017 - Sectorul 2 - 02.08.2017

  Hotararea nr. 120 - pentru modificarea şi completarea HCL Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 – 2018, astfel cum a fost modificată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017
 • Hotărârea 119/2017 - Sectorul 2 - 02.08.2017

  Hotararea nr. 119 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreţinute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 118/2017 - Sectorul 2 - 02.08.2017

  Hotararea nr. 118 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite
 • Hotărârea 117/2017 - Sectorul 2 - 02.08.2017

  Hotararea nr. 117 - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 54/2017
 • Hotărârea 116/2017 - Sectorul 2 - 20.07.2017

  Hotararea nr. 116 - privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 88/2009 privind transmiterea unor terenuri din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2, în vederea realizării unui drum de acces
 • Hotărârea 115/2017 - Sectorul 2 - 20.07.2017

  Hotararea nr. 115 - pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de asociere pentru construcţia şi administrarea patrimoniului ,,Complexului agroalimentar Maica Domnului” din str. Maica Domnului nr. 61, Sector 2 Bucureşti
 • Hotărârea 114/2017 - Sectorul 2 - 20.07.2017

  Hotararea nr. 114 - pentru aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de parteneriat public - privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Zona Piata Aghireş“
 • Hotărârea 113/2017 - Sectorul 2 - 20.07.2017

  Hotararea nr. 113 - privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018
 • Hotărârea 112/2017 - Sectorul 2 - 20.07.2017

  Hotararea nr. 112 - privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2
 • Hotărârea 111/2017 - Sectorul 2 - 20.07.2017

  Hotararea nr. 111 - privind aprobarea unui Act aditional la Contractul de Asociere pentru constructia si administrarea patrimoniului Pietei- Complex Comercial agroalimentar Mihai Bravu din București, Șos. Mihai Bravu nr.212-214, Sector 2
 • Hotărârea 110/2017 - Sectorul 2 - 20.07.2017

  Hotararea nr. 110 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Delea Veche nr. 29 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 109/2017 - Sectorul 2 - 20.07.2017

  Hotararea nr. 109 - privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014 şi H.C.L. Sector 2 nr. 109/2014
 • Hotărârea 108/2017 - Sectorul 2 - 20.07.2017

  Hotararea nr. 108 - privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult
 • Hotărârea 107/2017 - Sectorul 2 - 20.07.2017

  Hotararea nr. 107 - privind constituirea la nivelul Consiliului Local Sector 2 a Comisiei de analiză privind oportunitatea încheierii unor parteneriate cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult
 • Hotărârea 106/2017 - Sectorul 2 - 20.07.2017

  Hotararea nr. 106 - privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru acțiuni de protocol
 • Hotărârea 105/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 105 - PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITĂȚII PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CA URMARE A SENTINȚEI CIVILE NR. 34/ 06.01.2016 RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA NR.5364/10.11.2016 Str. Mașina de Pâine nr. 2C, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 104/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 104 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Gorgan Spătarul nr. 42-42D, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 103/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 103 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Comisul Buzincă nr. 23, Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 102/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 102 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Gherghiței nr. 56, lot 2 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 101/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 101 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Vaselor nr. 17A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 100/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 100 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Inginer George Constantinescu nr. 2-4 și nr. 4A, 4B, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6G, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 99/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 99 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Iancu Căpitanu nr. 16, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 98/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 98 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Mențiunii nr. 43, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 97/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 97 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 250C Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 96/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 96 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Peisajului nr. 39, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 95/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 95 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Grigore Moisil nr. 10B și 10C, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 94/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 94 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Ricinului nr. 70, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 93/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 93 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Păsărani nr. 70, lot 9/2/1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 92/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 92 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Giuseppe Garibaldi nr. 18, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 91/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 91 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Aleea Arubium nr. 55, Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 90/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 90 - privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2017
 • Hotărârea 89/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 89 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003, respectiv schimbarea destinaţiei imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 88/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 88 - pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al Pietei Cernăuţi
 • Hotărârea 87/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 87 - privind aprobarea calendarului evenimentelor organizate de Centrul Cultural Mihai Eminescu în perioada iulie-august 2017
 • Hotărârea 86/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 86 - pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Centrul Cultural „Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 85/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 85 - pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
 • Hotărârea 84/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 84 - pentru aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare cu Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti
 • Hotărârea 83/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 83 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în calitate de observatori în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, în aplicarea Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3969/2017
 • Hotărârea 82/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 82 - pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 81/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 81 - pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite
 • Hotărârea 80/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 80 - privind aprobarea adeziunii Administrației Piețelor Sector 2 la Asociația "Administratorilor de Piețe din România"
 • Hotărârea 79/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 79 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Prelungirea Şos. Electronicii - cale de acces între Str. Ziduri Moşi şi Şos. Electronicii, Sector 2”
 • Hotărârea 78/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 78 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti în vederea încheierii unui protocol de colaborare între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi Administraţia Străzilor – Bucureşti pentru identificarea şi edificarea unor locuri de parcare cu plată în proximitatea pieţelor agroalimentare aflate sub autoritatea Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 77/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 77 - privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 2 al Municipiului București, în perioada 2017 - 2020
 • Hotărârea 76/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 76 - privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2017
 • Hotărârea 75/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 75 - privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidențiale pentru adulţi cu handicap din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 2 pentru anul 2017
 • Hotărârea 74/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 74 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 219/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 73/2017 - Sectorul 2 - 30.06.2017

  Hotararea nr. 73 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 72/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 72 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 30/25.04.2016 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării serviciului de exploatare și întreținere a Parcului de agrement Tei – Plumbuita, a tarifelor și a orarului de funcționare, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2016, precum şi pentru promovarea proiectului Parc de Agrement Tei – Plumbuita prin accesul gratuit pentru copii la toate echipamentele de distracții în perioada 1 iunie - 6 iunie 2017
 • Hotărârea 71/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 71 - pentru mandatarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să întreprindă demersuri în vederea reglementării situaţiei terenului situat în Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 21 Sector 2 Ansamblul de locuinţe pentru medici rezidenţi construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 70/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 70 - privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spaţiul situat în incinta Mall Veranda, Bucureşti, Str. Ziduri Moşi nr. 23, Sector 2, în suprafaţă de 105.88 mp, pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2
 • Hotărârea 69/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 69 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Petricani nr. 1W, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 68/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 68 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Hortensiei nr. 61C, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 67/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 67 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Toamnei nr. 134, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 66/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 66 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Pîncota nr. 66, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 65/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 65 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Cărăușilor nr. 22, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 64/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 64 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Bd. Dimitrie Pompei nr. 2A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 63/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 63 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Cărăușilor nr. 21-23, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 62/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 62 - privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general şi a situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 ale Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 61/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 61 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru transmiterea imobilului (lacului) situat în Parcul Naţional din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administraţia Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 60/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 60 - pentru încetarea aplicabilității H.C.L.Sector 2 nr. 52/31.05.2012 privind transmiterea terenului, proprietate publică a statului român, situat în Șos.Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 59/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 59 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Reparații interioare la clădirea Halei Terminal – Piața Obor”
 • Hotărârea 58/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 58 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Branșament apă canal la clădirea Halei Terminal – Piața Obor”
 • Hotărârea 57/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 57 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Montare colectori solari la clădirea Halei Terminal – Piaţa Obor”
 • Hotărârea 56/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 56 - pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 109/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior la Centrul de Îngrijire și Asistență nr.2 , cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.87, sector 2”
 • Hotărârea 55/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 55 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 54/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 54 - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 14/2017
 • Hotărârea 53/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 53 - privind revizuirea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unui obiectiv de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.108/2012
 • Hotărârea 52/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 52 - pentru aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare
 • Hotărârea 51/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 51 - privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate familiei domnului Enciu Dragoş
 • Hotărârea 50/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 50 - pentru modificarea şi completarea HCL Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 – 2018
 • Hotărârea 49/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 49 - privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018
 • Hotărârea 48/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 48 - privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2017, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, tineret, sport, religie, educație civică, învățământ, sănătate publică, social, protecția mediului, în condițiile Legii nr. 350/2005
 • Hotărârea 47/2017 - Sectorul 2 - 19.05.2017

  Hotararea nr. 47 - privind aprobarea Planului Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017
 • Hotărârea 46/2017 - Sectorul 2 - 03.04.2017

  Hotararea nr. 46 - privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017
 • Hotărârea 45/2017 - Sectorul 2 - 23.03.2017

  Hotararea nr. 45 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 44/2017 - Sectorul 2 - 23.03.2017

  Hotararea nr. 44 - privind efectuarea în comun a unor achiziţii specifice la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 43/2017 - Sectorul 2 - 23.03.2017

  Hotararea nr. 43 - privind aprobarea participării Administraţiei Pieţelor Sector 2 la înfiinţarea unei asocieri fără personalitate juridică în cadrul imobilului construcţie Complex Delfinului situat în Bucureşti, Str. Chişinău nr. 1, Sector 2
 • Hotărârea 42/2017 - Sectorul 2 - 23.03.2017

  Hotararea nr. 42 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru Asociaţia RAP
 • Hotărârea 41/2017 - Sectorul 2 - 23.03.2017

  Hotararea nr. 41 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 9/2016 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2016 – 2017, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 151/2016
 • Hotărârea 40/2017 - Sectorul 2 - 23.03.2017

  Hotararea nr. 40 - privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018
 • Hotărârea 39/2017 - Sectorul 2 - 23.03.2017

  Hotararea nr. 39 - privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018
 • Hotărârea 38/2017 - Sectorul 2 - 23.03.2017

  Hotararea nr. 38 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.158/26.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 196/21.11.2016
 • Hotărârea 37/2017 - Sectorul 2 - 23.03.2017

  Hotararea nr. 37 - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2017 în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii
 • Hotărârea 36/2017 - Sectorul 2 - 23.03.2017

  Hotararea nr. 36 - privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe şi în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 35/2017 - Sectorul 2 - 23.03.2017

  Hotararea nr. 35 - privind modalitatea de repartizare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
 • Hotărârea 34/2017 - Sectorul 2 - 23.03.2017

  Hotararea nr. 34 - privind aprobarea procedurii prin negociere directă în vederea achiziţionării terenului situat în oraşul Pantelimon, str. Biruinţei nr. 147-149 şi aprobarea componenţei Comisiei de negociere
 • Hotărârea 33/2017 - Sectorul 2 - 23.03.2017

  Hotararea nr. 33 - privind transmiterea în administrare Poliţiei Locale Sector 2 a echipamentului rezultat din derularea Contractului de finanţare nr. 4920/27.11.2014 privind Proiectul ,,Sistem de monitorizare privind creşterea siguranţei în zona Plumbuita - Steaua Roşie-Petricani” încheiat între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov
 • Hotărârea 32/2017 - Sectorul 2 - 23.03.2017

  Hotararea nr. 32 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 31/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 31 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Radu de la Afumați nr. 65, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 30/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 30 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intr. Frunzei x Str. Ciobănașului nr. 23 (fost nr. 35), Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 29/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 29 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD str. Țepeș Vodă nr. 154-156, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 28/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 28 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Vergului nr. 4, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 27/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 27 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Dragoș Vodă nr. 17, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 26/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 26 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Pantelimon nr. 217, bl. 201C, sc. A, parter, ap. 2 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 25/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 25 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Ciobănaşului nr.22, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 24/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 24 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Ștr. Ciobănaşului nr. 11, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 23/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 23 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Ștr. Gheorghe Pop de Băseşti nr. 17B, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 22/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 22 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 145 A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 21/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 21 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Lecturii nr. 15, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 20/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 20 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Vergului nr.21-29, bl. G1-G4, sc. A, parter, ap.4, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 19/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 19 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Țepeș Vodă nr. 66, 68, 72, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 18/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 18 - privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrativ fiscale
 • Hotărârea 17/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 17 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 70/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 150/2016
 • Hotărârea 16/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 16 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 – 2018
 • Hotărârea 15/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 15 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în comisiile de evaluare a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit legii nr. 350/2005
 • Hotărârea 14/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 14 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005
 • Hotărârea 13/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 13 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru transmiterea terenului situat în str. Cernăuţi nr. 29A, Sector 2, în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 Bucureşti
 • Hotărârea 12/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 12 - pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
 • Hotărârea 11/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 11 - privind reglementarea situației juridice a unui complex agroalimentar de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 10/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 10 - privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018
 • Hotărârea 9/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 9 - privind acordarea avizului pentru includerea Grădiniţei Olga Gudynn International School, Sector 2, în Consorţiul Şcolar Olga Gudynn International School
 • Hotărârea 8/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 8 - privind transmiterea imobilului situat în Bucureşti, şos. Morarilor nr. 6, sector 2 din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, servicii publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, cu destinaţia de sediu administrativ
 • Hotărârea 7/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 7 - privind transmiterea imobilului situat în Bucureşti, str. Olari nr. 15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri şi teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, cu destinaţia de sediu administrativ
 • Hotărârea 6/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 6 - privind aprobarea Metodologiei de acordare a inlesnirilor la plată a obligatiilor fiscale si bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2
 • Hotărârea 5/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 5 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de aprobare a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 în categoria terenurilor neîngrijite și supraimpozitarea acestora
 • Hotărârea 4/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 4 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de aprobare a Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 3/2017 - Sectorul 2 - 23.02.2017

  Hotararea nr. 3 - privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2
 • Hotărârea 2/2017 - Sectorul 2 - 09.01.2017

  Hotararea nr. 2 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2016
 • Hotărârea 1/2017 - Sectorul 2 - 09.01.2017

  Hotararea nr. 1 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 233/2016